Utförlig kronologi 1875-1912

Den följande kronologin över August Strindberg är ett försök att samla så många relevanta, säkra fakta som möjligt utan att dessa tolkas. Det vill säga, att sammanställa en kronologisk datasamling över dokumenterade händelser i Strindbergs liv och därmed skapa en så objektiv referenskälla som möjligt.

Ändå präglas urvalet av data förutom av tillgängliga källor, oundvikligt i någon mån av mina värderingar av vad som är väsentligt – även om jag har försökt att undvika ställningstaganden genom att ta med så många fakta som möjligt.
Uppställningens form har inneburit att det inte har varit möjligt att ange varifrån de enskilda uppgifterna kommer, men de huvudsakliga källorna anges och diskuteras nedan, efter kronologin. Som alltid innebär det inte någon garanti för att det ändå inte har smugit sig in fel – både språkliga och faktamässiga.

Hemsidan hoppas på och tar tacksamt emot alla påpekanden och korrigeringar: red@auguststrindberg.se

För att ge en bakgrund och sätta in Strindbergs liv och verksamhet i ett sammanhang har också en spalt med händelser i tiden tillfogats. Dessa är mer eller mindre godtyckligt valda och viktiga tilldragelser saknas antagligen. Därtill har jag uttnyttjat mindre pålitliga källor, så ett antal fel har med all säkerhet smugit sig in. Alla förslag på tillägg och alla påpekanden om felaktigheter välkomnas.

1875
Under året- Publicerar 14 bidrag i månadstidskriften Förr och Nu, bl.a. två dikter som kom att ingå iDikter på vers och prosa. Publicerar två bidrag (”Marcus Larsson advokat. Ett barndomsminne, upptecknat av Sbg”, dikten ”Högsommar”) i Svalan, red. av Josefina Wettergrund (”Lea”). Publ. i Najaden (14.1 ”S.B.”)
Lärare i Hilda Widells privata flickskola,
Wahrendorffsg. 2. Ska enl. syster Anna, under 70-talet äv. varit kristendomslärare i fru M Lincks flickskola, Drotningg. 83.
Maj. Påbörjar versupplagan av Mäster Olof.
Juni. Lär känna baron Carl Gustaf Wrangel af Sauss, löjtnant vid Svea livgarde (*20.12 1842, †1913) g.m. 1872 Siri von Essen (*17.8 1850) har dottern Sigrid (*1873). Bor på Norrtullsg. 12, AS tidigare bostad. Reser till Furusund m. Carl Gustaf Wrangel för att vinka av Siri inför hennes resa till Finland.
Sommar. Båtutflyckt till Södertälje m. familjen Wrangel. Övernattning på Stadshotellet.
5 oktober.  Syster Anna o Hugo von Philp gifter sig.
7-15 oktober. Planerar att resa till Frankrike men hoppar av fartyget Mothala på Dalarö och ligger sjuk Dalarö Hotell/värdshus. [Uppgiften osäker; källan möjl. En dåres försvarstal.]
Nov. Upprättar katalog över brukspatron Gustaf Holdo Stråles bibliotek inför försäljning maj 1876.

Händelser under året
27 jan. Svenska teatern, Sthlm grundas. • Hälsovårdsstadga införs, bl.a. att hushållsavfall ska kastas i tunnor istället för gropar.
• 15 april. Det norska realistiska dramat får sitt genombrott med Bjørnsons En fallit på Det kongelige Teater, Köpenhamn – stor europeisk succé.
• †4 aug. Hans Christian Andersen (*1805).
• Riksdagen beslutar att införa metersystemet med en övergångsperiod fram till 1888, o bruket att sätta upp milstolpar upphör 1876.
• Första delen av 1a uppl av Nordisk familjebok utkommer.
• Ett mkt strängt reglemente för prostituerade införs i Sthlm. De måste bära ett sundhetsbevis o bli medicinskt undersökta två gånger i veckan. ”Reglementeringen” upphävs först 1918.
• Ni-reformen genomförs. Alla skall i fortsättningen tilltalas med ”Ni”, i st. f. m. titel, som tidigare.
• Födda bl.a. Marika Stiernstedt (†1954). Thomas Mann (†1955), Carl Milles (†1955),
K.G. Ossiannilsson (†1970), Rainer Maria Rilke (†1926), Edgar Rice Burroughs (†1950).
• Émile Zola: La Faute de l’Abbé Mouret.
• Edgar Allan Poe ”The Raven” i fransk övers. av Stéphane Mallarmé, ill. av Edouard Manet.

1876
8 januari. Ytterligare en våldsam konfrontation m. fadern, denna gång (även) med styvmodern. Trol. då Carl Oscar bestämt att överlåta sin firma/testamentera till äldsta sonen Oscar.
Maj. Färdigställer versupplagan av Mäster Olof som påbörjats året innan. Även denna refuseras.
4 april. Inleder uppdraget som Stockholms-korrespondent för GHT, vilket fortgår till med c:a 1 artikel/vecka till 1 sept.
3 maj. Siri von Essen ”förluper” sin make Carl Gustaf Wrangel till Köpenhamn för att få skilsmässa. AS följer m. till Katrineholm o tar in på Järnvägshotellet. Sigrid förblir hos fadern.
8 juni. Siris skilsmässa genomförd.
juliSiri hyr stugan ”Sjöberg” vid Grimstahamn, vid sjön Skarven, Upplands-Väsby. Strindberg besöker.
höstenSiri flyttar in till sin vän frk. Beate Schück, Grev Tureg. 20C.
23 sept.Ger ut tidningen Gazetten som utk. med ett enda nr. under medverkan av Siri.
23 septInleder med Siri korrespondenser för det finlandssvenska Morgonbladet. Sammanlagt 10 artiklar t.o.m. 9.1 1877.
höstenPåbörjar trol. Anno fyrtioåtta.
okt.AS första längre utlandsresa (undantag Köpenhamn 1869) till Paris, via Kristiania (Oslo)-Le Havre. Inbjuden av konstnären Wilhelm Dahlbom, bor på pension vid rue de Douai. Studerar impressionisterna men är avvaktande kritisk, skriver resebrev till DN.
dec.Träffar sin far för sista gången.
1876/1877.  Katalogiserar material inför Kungliga Bibliotekets flytt, studerar kinesiska. Tar kontakter med sinologer och tycks vilja etablera sig själv som sådan. Skriver trol. under denna period Anno fyrtioåtta. Lustspel i fyra akter.

Händelser under året
• 7 mars. Alexander Graham Bell får patent på telefonen.
• 10 mars. Bell ringer det första telefonsamtalet: ”Mr. Watson, come here, I want to see you.” • 13 mars. Anne Charlotte Lefflers komedi Under toffeln har urpremiär på Dramaten, Sthlm. • 20 mars. Statsministerämbetet inrättas o Louis De Geer d.ä. blir Sveriges första statsminister. • 16 april. Bulgariska april-upproret mot det Osmanska riket. • 10 maj–10 nov. Världsutställning i Philadelphia. • †8 juni. George Sand (f. Amantine Lucile Aurore Dupin, *1804). • 25-26 juni. Siouxindianerna under Sitting Bull o Crazy Horse besegrar amerikanerna under general Custer vid Little Bighorn. • †1 juli. Michail Bakunin (*1814).
• Juli. Serbien o Montenegro gör uppror mot det Osmanska riket. Ryssland o Österrike-Ungern enas om delningen av Balkan. • †2 aug. ”Wild Bill” Hickok (*1837) skjuts ihjäl av Jack ”Crooked Nose” McCall. • 29 sept. Anne Charlotte Lefflers dramaPastorsadjunkten har urpremiär på Dramaten, Sthlm. • Lars Magnus Ericsson öppnar en liten firma för telegrafisk utrustning i Sthlm, inledn. till telefonföretaget LM Ericsson. • Palmgrenska samskolan grundas i Sthlm, först i Sverige med samundervisning för pojkar o flickor. • H. J. Heinz Co. introducerar sin ”Tomato Ketchup”.
• Födda bl.a. Jack London (†1916), Konrad Adenauer (†1967), Manda Björling (†1960), Torgny Segerstedt (†1945), Carl Gustaf Pettersson (†1953), Margreet Zelle a.k.a. ”Mata Hari” (†1917).
• Mark Twain: The Adventures of Tom Sawyer.
• J.P. Jacobsen: Fru Maria Grubbe. (Hävdar kvinnans rätt till sexuell, emotionell lycka i äktenskapet.)
• Lewis Carroll: The Hunting of the Snark.

1877
Under året. Bidrar med övers. av H. C. Andesens Sagor och berättelser af Hans Kristian Andersen (I-II. Stockholm, Linnström 1877), ill. av Carl Larsson, Isidor Törnblom. I övr. övers. av Karl (alt. Carl) Johan Backman, vars namn är det enda som anges.
Januari. Nya teaterns ledare Edvard Stjernström refuserar versuppl. av Mäster Olof.
13 januari. Sigrid Wrangel dör av sjukdom, tre år gammal.
27 jan. Siri von Essen debut m. framgång som skådespelare på Dramaten (Camille i Louis Leroys En teaterpjäs. Anställs på teatern för spelåret 1877/78.
Jan.-febr. Anno fyrtioåtta färdigställs.
April. (C:a.) Siri blir gravid. [Uppgiften osäker, relaterad till födseln.]
Maj. Betty von Essen, Siris mor, dör.
Sommar. Hyr hos lotsen Jan Eriksson på Köpmanholm vid Furusund.
Hösten. Kungl.bibl. inleder flytten från slottsflygeln till nya byggnaden i Humlegården.
13 okt. Lämnar personligen in manuset till Från Fjärdingen till Svartbäcken (av ”S-g”) till Albert Bonnier – antas. Boken trol. skriven i början av hösten.
Nov., dec. (Trol.) Bidrar med kulturhistorisk artikel till Carl von Bergens månadshäfte Framtiden (9-10 hft. 1877). Utk. först mars 1878.
6-12 dec. Från Fjärdingen till Svartbäcken
i bokhandeln, får hyggliga recensioner (DN 19.12 1877, StD 27.12 1877, PIT 1.3 1878).
30 dec. AS och Siri von Essen gifter sig. Flyttar (AS från Kaptensg.) in i en våning på Norrmalmsgatan 17 (num. Biblioteksg.), 3 rum o kök, nb., hyra 500:-/år. Stockholm.
30 dec. Publicerar en artikel i den kortlivade Stockholms Morgonblad, som läggs ner 31 jan. 1878.

Händelser under året
4 mars. Tjajkovskijs balett Svansjön har urpremiär på Bolsjojteatern. • †5 febr. C. V. A. Strandberg (”Talis Qualis”, *1818).
• 24 april. Ryssland förklarar krig mot det Osmanska riket o inleder det rysk-turkiska kriget 1877-78.
• †6 maj. Johan Ludvig Runeberg (*1804). • 10 juli. Sveriges första hästspårvägslinje öppnas i Sthlm. • 10 aug. Offentl. avrättningar förbjuds i Sverige.
• 6 sept. Victor Rydbergs Kantat framförs under Uppsala universitets 400-årsjubileum.
• Okt. Brännvinskungen L. O. Smith vill få monopol på svensk tillverkning av finkelfritt brännvin.
Utskänkningsbolaget motsätter sig. Det första brännvinskriget utbryter i Sthlm o varar till 1879.
• †10 okt. Peter Wieselgren (*1800). • Gustaf de Laval tillverkar en handdriven separator som snabbt skiljer grädden från mjölk.
• Telefonen börjar tas i bruk i Sverige. • Kungl. Bibl. flyttar från Sthlms slott till nya byggnaden i Humlegården. • ”Helga de la Brache” som
framgångsrikt hävdat sig vara dotter till Gustaf IV Adolf, fått audiens hos Karl XV samt understöd, avslöjas i NDA.
• Födda bl.a. Hasse Zetterström (”Hasse Z” †1946), Isadora Duncan (†1927), Oskar Andersson (”OA” †1906), Hermann Hesse (†1962).
• Émile Zola L’Assommoir.
• Anna Sewell: Black Beauty.
• Henrik Ibsen: Samfundets støtter.
• Leo Tolstoj: Анна Каренина (Anna Karenina).

1878
Under året. Övers. under detta o följande år Amerikanska humorister 1, 2 (den senare m. hjälp av Siri von Essen o Algot Lange) o de eng. barnböckerna Bilder och visor samt Barnens fröjder, åt Seligmann & C:i.
Under året. Börjar skissa på en svensk kulturhistoria enl. bevarade anteckn. (”Collectanea Varia Miscellanea”).
Kungl. bibl. flytt färdig. Byggn. invigs 2 jan. AS årslön höjs från 150:- till 915:-.
Jan. Skriver ”Stockholmsbref” för C. G. Estlanders Finsk tidskrift. Äv. ett ”bref” i marshäftet.
24 jan. Kerstin Strindberg föds, men dör samma dag och begravs tre dagar senare./Lämnas bort/Dör två dagar efter födseln [Motstridiga uppgifter.]
18, 19, 20 febr. Publicerar sin första och enda artikel i det konservativa Post- och Inrikes-Tidningar (”Våra franske kolorister”).
Sommaren. Hittar två kartor över Sibirien av karolinen Johan Gustaf Renat vid invent. av saml. i Uppsala univ. bibl.
Juni. Hyr enl. uppg. ”Mor Olas stuga” Grimsthamn,  Upplands-Väsby.
21 juni. Publicerar sin första artikel i det konservativa Nya Dagligt Allehanda.
sept. Publicerar versupplagan av Mäster Olof (inkl. ”Efterspel”). Nedgörande rec. i AB 23.10 1878 av Anders Flodman.
1 okt.Flyttar till Norrmalmsg. 6 (num. Biblioteksg.) – 4 rum o kök ö.g., 800:-/år.
Hösten. Påbörjar trol. artikeln om Philipp Johann von Strahlenberg.
Hösten. AS klarar inte att lösa lån på 900:- som agronomen o kemisten Ernst Lundgren tagit i Stockholms Folkbank o AS gått i borgen för. Går i konkurs jan. 1879.

Händelser under året
• 3 mars. Rysk-Osmanska kriget slutar m. freden i San Stefano, starkt till Rysslands fördel. Bl.a blir Rumänien, Serbien o Montenegro självständiga stater o Bulgarien ett självstyrande furstendöme. • 16 mars. ön Saint-Barthélemy, Sveriges sista koloni, förvärvad av Gustav III 1784, säljs tillbaka till Frankrike. • 13 juni–13 juli. Berlinkongressen tillkommen för att revidera San Stefano-föredraget reglerar stormakternas förhållanden i östra Europa, o leder bl.a. till slutet på Trekejsarförbundet mellan Ryssland, Tyskland o Österrike-Ungern. • 21 juli. Adolf Erik Nordenskiöld avreser m. fartyget Vega för att finna Nordostpassagen. • 31 okt. Den ångdrivna Eldkvarn på Kungsholmen, Sthlm brinner våldsamt i ”århundradets brand”. • 1 nov. Läroverksstadga införs. Läroverken delas in i ”högre allmänna läroverket” m. 9-årig studiegång o slutexamen, o lägre läroverk med 3- eller 5-årig studiegång utan slutexamen. • 22 nov. metersystemet införs officiellt. • Ericsson börjar tillverka bordstelefonen, men Alexander Graham Bell har patent på telefonen o blockerar den svenska marknaden. • Sthlms högskola grundas efter en insamling bland allmänheten o ett tidsbegränsat bidrag från Sthlms stad. • Den första läroplan för folkskolan, den s. k. ”normalplanen”, antas. • Thomas Edison konstruerar glödlampan. • Tyska ersätter franska som andraspråk vid svenska läroverk.
• Födda bl.a. Carl Sandburg (†1967), Martin Buber (†1965), Kasimir Malevitj (†1935).
• Henry James: Daisy Miller resp. The Europeans.
• Friedrich Nietzsche: Menschliches, Allzumenschliches.

1879
Under året. Bidrar till Siri von Essens övers. av André Theuriets Le filleul d’un marquis (Markisens gudson) som utkommer på Alb. Bonniers.9 januari. AS begär sig och Siri i konkurs, får uppgörelse om 60% ackord. (Enl. AS får de mindre långivarna full ersättning.)
15 januari. Påbörjar arbetet med Röda rummet (enl. anteckn. på manus.)
15 febr. AS presenterar sin studie om Philipp Johann von Strahlenberg o hans karta vid ett sammanträde i den geografiska sektionen av Svenska sällskapet för antropologi och geografi.
10 mars. Väljs in i Svenska sällskapet för antropologi och geografi.
6 juni. Ett utdrag ur ”Notice sur les relations de la Suède avec la Chine et […]” (”Några anmärkningar rörande Sveriges relationer […]”) trol. skriven jan-maj 1878, blir uppläst av Maquis d’Hervey de Saint-Denys i Académie des Inscriptions et Belles Lettres (Paris).
Juli. Publicerar sig i månadshäftet för Förr och Nu, och bidrar även i aug. och sept.-häftena. Artikeln i det sistnämnda (en biografi över konstnären H. A. L. Wahlberg) trol. den sista han publ. innan genombrottet med Röda rummet.
18 juli. Väljs in i La socité des études Japonaise, chinoises, tartares et indo-chinoises i Paris och belönas med sällskapets diplom.
15 aug. Avslutar Röda rummet (enl. anteckn. på manus.)
11-13 sept. Besöker Linköpings stiftbibliotek och hittar material kring o kopia av Johan Gustaf Renats ena karta, o karolinen Ambjörn Molins skildring av de i Stora Tartariet boende Tartarer.
1 okt. Flyttar in på Humlegårdsg. 14-16, 3 tr. 3 rum o kök.
14 nov. Röda rummet publ. på Seligmann. Omedelbar framgång (4 uppl. till jan. 1880.)
Nov. (Trol.) Påbörjar Gillets hemlighet. Klar i jan. 1880.

Händelser under året
• 1 jan. Gemensam tid, ”Järnvägstid” eller ”Normaltid”, införs för hela Sverige. • 22 jan. I slaget vid Isandlwana, första större drabbningen mellan engelska trupper o Zulukungadömmet i Sydafrika, besegras britterna o c:a 1300 soldater dör. • 26 maj. ”Sundsvallsstrejken” utbryter vid Haeffners sågverk, Sveriges första strejk av masskaraktär. 5.000 sågverksarbetare strejkar. Konflikten leder till att både fackföreningar o branschorganisationer bildas. Den avslutas 5.6 efter ultimatum av landshövding Curry Treffenberg. • 20 juli A. E. Nordenskiöld ankommer till Berings sund. • 5 nov. Sveriges första godtemplarlogen (IOGT) grundas i Gbg efter amerikansk förebild. Starkt kristet inslag o absolutism (tidigare nykterhetsrörelsen krävde bara måttfullhet). • 28 dec. Järnvägsbron ”Tay Bridge” i Skottland kollapsar o 75 pers. mister livet. • 31 dec. Thomas Edisons demonstrerar elektriskt ljus i Menlo Park i New Jersey. • Läkaren o gastronomen Carl Emil Hagdahl publ. Kokkonsten som vetenskap. • Hästspårvagnar införs i Gbg. • Prinsessan Eugénie grundar Eugeniahemmet. • Det första brännvinskriget, (1877-79), vinns av L. O. Smith o hans Finkelfritt Absolut Rent Brännvin. Smith o Utskänkningsbolaget bildar gemensamt spritaktiebolag. • Tomtebodaskolan för synskadade barn invigs. • Carl David af Wirsén väljs in i Svenska Akademien. • Ibsens Et dukkehjem har premiär just före julafton på Kongelige Teater i Köpenhamn, strax efter nyåret 1880 på Dramaten, Sthlm, därefter i Kristiania (nuv. Oslo) o sist på Svenska Teatern i Helsingfors – väcker oerhörd debatt.
• Födda bl.a. Iosif Vissarionovitj Dzjugasjvili (”Josef Stalin”, †1953), Lev Davidovich Bronshtein (”Leo Trotskij”, †1940) Albert Einstein (†1955), E. M. Forster (†1970), Francis Picabia (†1953), Victor Sjöström (†1960), Wallace Stevens (†1955), Ramana Maharishi (†1950), Paul Klee (†1940), Joe Hill (f. Joel Hägglund, †1915).
• Herman Bang: Realisme og Realister.
• A.U. Bååth: Dikter (anses utgöra m. Röda rummet realismens intåg i Sverige).

1880
Årsskiftet. (C:a.) Påbörjar Gamla Stockholm. Claës Lundin engageras av AS som medförf. (senast juni 1880).
äljs, liksom Anton Stuxberg, in i sällskapet Idun. Medlemmar bl.a. A. E. Nordenskiöld, Klemming, Hildebrand.
9 jan. Tilldelas silvermedalj av Kejserliga ryska geografiska sällskapet i St. Petersburg för upptäckten av en av Renats kartor (kopian i Linköping) som tillsänts dem avfotograferad med kommentarer. Trycktes delvis av ryska kartografer i St. Petersburg i slutet av 1881 som kommentar till själva kartan: ”Carte de la Dzoungarie dressée par le suédois Renat pendant sa captivé chez les Kalmouks de 1716-1733”.
16 jan. Avslutar enl. egen uppg. Gillets hemlighet som antas av Dramaten officiellt 21.2.
25 feb. Karin Strindberg föds (†10.5 1973). 1911 g.m. Vladimir Martynovich Smirnoff, *1876, †1952, a.k.a. ”Paulsson” [osäkra uppgifter.]
5 april. Kontrakt på Gillets hemlighet med Seligmann & C:i.
april. Skriver förord o trycker karolinen Ambjörn Molins Berättelse om de i Stora Tartariet boende […etc] som som hyllning till Vega-resenärernas ankomst till Stockholm 21.4.
1 maj. (C:a.) Gillets hemlighet ges ut som bok av Seligmann & C:i o finns i bokhandeln.
3 maj. Gillets hemlighet har premiär på Dramaten med Siri i en biroll. Ingen framgång (6 föreställn.)
10 maj. Kontrakt med Isidor Bonnier om utgivn. av valda ungdomsskrifter. I vårbrytningen utk. i sju häften på Adolf Bonniers Förlag nov. 1880-maj 1881.
5 – 30 juni. Hyr hos snickaren Lars Olsson Hagberg på Dalarö (nuv. Heimdalsv. 1).
28 juni. Skriver kontrakt med Alb. Bonnier om Kulturhistoriska studier.
juli-aug. Tillbringar sommaren, liksom de tre följande, på Kymmendö med familjen.
juli. Lånar trol. 3000:- av Isidor Bonnier.
21 juliEdvard Brandes tar kontakt gm brev.
sept.Första hft. av Gamla Stockholm publ. av Seligmann & C:i. (Sista hft publ. juli 1882.)
6 sept.Första (svars)brev till Alexander Kielland.

Händelser under året
19 febr. Knut Wicksell håller föredrag på nykterhetslogen ”Hoppets här” i Uppsala o förespråkar preventivmedel – familjeplanering mot fattigdom. En av startpunkterna för åttitalets ”sedlighetsfejd”. • 19 april. Louis De Geer d.ä. avgår som statsminister, efterträds av Arvid Posse. • 24 april. Vegaexpeditionen
anl. till Sthlm, efter att Nordenskiöld har fullbordat Nordostpassagen. • †8 maj. Gustave Flaubert (*1821). • 16 dec. Boerna i Sydafrika revolterar mot britterna o det första Boerkriget utbryter. • 1 sept. Storbritannien ger bort sina kvarstående besittningar i Nordamerika o Norra ishavet, utom Newfoundland, till Kanada. • †22 dec. Mary Anne Evans (”George Eliot”, *1819). • 11 sep. Anne Charlotte Lefflers pjäs Elfvan har urpremiär på Nya teatern, Sthlm. • 30 dec. Transvaal blir republik, Paul Kruger president. • Artur Hazelius museum, ”Skandinavisk Etnografiskasamlingen”, döps om till Nordiska museet m. mottot ”Känn dig själv”. • Första ångdrivna spårvagnen i Sthlm. • Kölns katedral färdigställs 632 år efter byggstarten 1248. • Stockholms Bell Telefonaktiebolag grundas o öppnar Sveriges första telefonstation i Sthlm. • Ett kuppartat försök att avsätta L. O. Smith från hans spritbolag gm utlysn. av extra bolagsstämma när Smith m. familj är på semester. Ett varnande telegram når Smith i Cadiz o han reser i rekordfart med privathyrt tåg till Sthlm o stoppar planen. • Arvid Ahnfelts tidskrift Ur dagens krönika börjar utkomma.
• Födda bl.a. Ivar Kreuger (†1932), Gustav Hedenvind-Eriksson (†1967), George Herriman (†1944), Wilhelm Albert Vladimir Apollinaris de Kostrowitzky (”Guillaume Apollinaire”, †1918), Vilhelm Ekelund (†1949), Robert Musil (†1942), Aleksander Blok (†1921).
• Amanda Kerfstedt: debut Vid vägkanten.
• Fjodor Dostojevskij: Братья Карамазовы (Bröderna Karamazov).
• Lew Wallace: Ben-Hur. A Tale of the Christ.
• Emile Zola: Nana.
• Paul Verlaine: Sagesse.
• Alexander Kielland: Garman og Worse.

1881
Januari/februRI. Träffar överenskommelse med Fritzes hovbokhandel om Svenska folket… mot det fantastiska honoraret om 10.000:- (enl. Klas Ryberg 13.12.97 för 2 års prod. à 5000:-/år.) Tar en första kontakt med Carl Larsson i febr. om illustrationer.
7-8 februari. AS begär sju månaders tjänstledighet från KB till den 7 sept.
Feb. (Slutet. Trol.) AS sista manusleverens till Gamla Stockholm.
feb. (Trol.) Siri lämnar Dramaten på AS uppmaning
maj. Sista häftena av I vårbrytningen utkommer och följs omedelbart av en bokupplaga.
22 maj. Flyttar ut till Kymmendö, stannar till slutet av sommaren (till efter 18.8). Arbetar med Carl Larsson på Svenska folket.
2-8 juni. Albert  Bonnier publicerar en samlingsvolym tidnings- och tidskriftsartiklar från perioden 1872-81: Kulturhistoriska studier
9 juni. Greta Strindberg föds på Kymmendö. (†12.6 1912.)
20 juli. Greta döps av kapellpredikant Per Erik Blomberg från Ornö. Helga Frankenfeldt, Anton Stuxberg, Carl Larsson faddrar.
aug./sept. (Trol.) Begär ytterligare ett års tjänstledighet (lämnar sedan tjänsten 1 sept. 1882).
15-21 sept. Första hft. av Svenska folket… utkommer och resulterar i strid då AS angriper Geijers historieskrivning i sin ”Anmälan” på omslagets baksida. (Sista hft. 7-13 dec. 1882.)
1 okt. Flyttar till 5 rum o kök, 1 tr, Östermalmsg. 23 (nuv. 63).
13-19 okt. 2:a hft. av Svenska folket… utkommer med AS svar på kritiken av första häft. på omslagets baksida.
10-19 nov. 3:e hft. av Svenska folket… utkommer med ytterligare, med ännu ett, sista, svar från AS på kritiken på baksidan.
1-7 dec. 4:e hft. av Svenska folket… utkommer.
7 dec. (C:a.) I vårbrytningen utkommer i bokuppl.
14-21 dec. 5:e hft. av Svenska folket… utkommer.
30 dec. Mäster Olof (prosaversionen) sätts upp på Nya teatern och gör succé. Sammanlagt 23 förest. t.o.m. 1884.  (Har jan.-febr. publicerats f.f.g. i hft. 5, 6 av I vårbrytningen.

Händelser under året
• †5 febr. Thomas Carlyle (*1795). • †9 febr. Fjodor Dostojevskij (Фёдор Миха́йлович Достое́вский *1821). • 25 febr. Alfhild Agrells debut enaktskomedien Hvarför? har urpremiär på Dramaten, Sthlm. • 1 mars. Tsar Alexander II av Ryssland dödas i bombattentat. • †21 mars. Anders Fryxell (*1795). • 26 mars. Kungariket Rumänien grundas. • †19 april. Benjamin Disraeli (*1804). • 13 maj. Tunisien ställs under Frankrikes beskydd. • 24 juni. De första svenska friidrottsspelen hålls på militärfältet i Sannahed (Närke) på midsommarafton under ledning av Victor Balck som äv. kommer org. olympiska spelen i Sthlm 1912. • 2 juli. USA:s president James Garfield, installerad 4.3, skjuts i ett antentat o dör 19.9. • †4 juli. Johan Vilhelm Snellman (*1806). • 14 juli. William Bonney ”Billy the Kid” (*1859) skjuts till döds av sheriff Pat Garrett. • Sept. Elektrisk gatubelysning, femton lampor, prövas på Norrbro o Gustav Adolfs torg, Sthlm. • 20 sept. Kronprins Gustaf (V) g.m. Victoria av Baden. • 26 okt. Revolverstrid vid O.K. Corral i Tombstone, Arizona. 3 döda, 3 skadade. • 6 nov. August Palm håller anförandet ”Vad vilja socialdemokraterna?” på hotell Stockholm i Malmö. Inleder sin agitationsturné genom Sverige. • 18 nov. Lag mot barnarbete i Sverige. åldersgräns inom industri o hantverk 12 år o arbetsdagen begränsas före 19 år. • Riksdagen övertar ansv. för Kongl. Dramatiska Teaterns (Dramaten + Operan) gm att anslagen förs över från Hovförvaltn. till Finansdep. • Stockholms Dagblad o Dagens Nyheter börjar tryckas på rotationspress. • Carl Nyberg tar patent på blåslampan.
• Födda bl.a. Kemal Atatürk (†1938), Béla Bartók (†1945), P.G. Wodehouse (†1975), Pablo Picasso (†1973), Stefan Zweig (†1942).• Tor Hedberg: debut anonymt m. enaktaren I lugnet(uppförs av hans far, Frans Hedberg.)
• Mathilda Roos: debut Marianne resp. följetongsromanenHöststormar (i rev. bokform 1887.)
• Henry James: The Portrait of a Lady
• Henrik Ibsen: Gengangere.
• Alexander Kielland: Arbeidsfolk.

1882
Januari.  Gillets hemlighet sätts upp i Helsingfors m. musik av K. G. Wasenius. AS första uppsättn. utomlands.
17 januari. Lycko-Pers resa levereras till Nya teaterns direktör, regissören Ludvig Josephson. Skrevs trol. på 2-3 veckor.
26 jan./ 1 febr. 6:e hft. av Svenska folket… utkommer.
Feb. AS åtar sig att leverera 20 ark ”svenska historiska noveller” till Fritzes förlag före 1.9. Åtagandet som inte uppfylls är trol. första planen på Svenska öden…
12 feb. Planerar ”radikal” tidskrift m. Knut Wicksell, Bernhard Meijer (redaktör). Frågar Alb. Bonnier om han vill förlägga. (Se äv. mars 1883.)
Våren. Siri far till Helsingfors för att spela Jane Eyre.
Våren. Påbörjar Det nya riket (först omnämnt under arbete 16.5).
23-29 mars. 7:e hft. av Svenska folket… utkommer.
13 april. Avslutar Svenska folket (enl. eg. uppg.)
13-19 april. 8:e hft. av Svenska folket… utkommer.
11-17 maj. 9:e hft. av Svenska folket… utkommer.
3 maj. Flyttar ut till Kymmendö. Bygger sin diktarstuga (”Eremitage”). Skriver där Det nya riket.
8-14 juni. AS publicerar ”Om realism” i 2 hft. Ur dagens krönika. Försvarar realismen med hänv. till Dante, Goethe, etc. o angriper Sv. Akad. som prisbelönar o prisbelönas av den ”förnäma smutsen”.
29 juni -15 juli. 10:e, 11:e hft. av Svenska folket… utkommer.
juli. Sista hft av Gamla Stockholm på Seligmann & C:i. (1:a hft sept. 1880.)
20 juli. Kontrakt m. Looström på Det nya riket.
26 juli. Det nya riket färdigt enl. brevuppg. Påbörjar enl. egen uppg. omedelbart Herr Bengts hustru.
3-9 aug. 12, 13:e hft. av Svenska folket… utkommer.
1 sept. Utträder officiellt från sin tjänst på KB – därefter fri författare resten av sitt liv. Meddelar Claës Looström att han ska påbörja Svenska Decameron, d.v.s. det som blir Svenska öden och äventyr
Sept. Avslutar Herr Bengts hustru
8 sept. Återvänder till Stockholm från Kymmendö.
7-13 sept. 14:e, 15:e hft. av Svenska folket… utkommer.
13 sept. Skriver kontrakt med Looström om Herr Bengts hustru.
13 sept. Brev från Edvard Brandes ang. antisemitism i Det nya riket leder till treårig brytning. (Se äv. brev från AS 26.7.82.)
25 sept. Det nya riket utkommer.
28 sept-4 okt. 16:e, 17:e hft. av Svenska folket… utkommer.
okt. 2:a uppl. av Det nya riket.
okt. Hyr arbetsrum i ”Nannylund” (nuv. Djurgårdsslätten nr 98) fram till mars 1883.
okt. Påbörjar trol. först nu på allvar de första novellerna i Svenska öden…: ”Odlad frukt”, ”En ovälkommen”, ”Högre ändamål”.
1 okt. Flyttar till Storg. 11 och bor där till avresan från Sverige.
20 okt. (Trol.) Lämnar ”Odlad frukt”, första novellen ur Svenska öden och äventyr.
Hösten. Gamla Stockholm utkommer i bokform på Seligmann & C:i.
22 nov. (C:a.) Hft 1-2 (”Odlad frukt”, ½ av ”En ovälkommen”) av Svenska öden och äventyr utkommer på Looströms förlag.
25 nov. Herr Bengts hustru har premiär på Nya teatern. (Regi Ludvig Josephson. 7 föreställn. God kritik.) Utkommer samtidigt i bokform.
dec. Början av. Motskriften Det nyaste riket. Karaktäristiska skildringar från tanklöshetens och oförsynthetens tidehvarv. I: Realisten av ”Michel Perrin” (Wilhelm Bergstrand) utk.
2-7 dec. Publ. ”Solrök” i Svea 1883. 7-13 dec. De sista, 18-20 hft. av Svenska folket…. utk.
14-19 dec. 3 hft. av Svenska öden… utk. (Slutet av ”En ovälkommen”, ”Högre ändamål”).
20 dec. (C:a.) Försvarsskriften Det nya riket och dess författare av Pehr Staaff utk.
20-28 dec. /3 jan. 4 hft. av Svenska öden… utk. (”Beskyddare”, inledn. av ”På gott och ont”).


AS diktarstuga (”Eremitage”).

Händelser under året
1 jan. Alfhild Agrells komedi En hufvudsak har urpremiär på Nya teatern, Sthlm. • 20 jan. En ny svensk folkskolestadga fastställer skolåldern till 7-14 år, 6-årig skolplikt, 8 månaders årlig lästid o avgångsprövning. • 4 febr. Amanda Kerfstedt pjäs Lilla Nina har urpremiär på Dramaten, Sthlm. • 4 mars. August Palm grundar den första socialdemokratiska tidningen i Sverige, Folkviljan, i Malmö, o publ. senare det första socialdemokratiska programmet. • †24 mars. Henry Wadsworth Longfellow (*1807). • 27 mars. Då Utskänkningsbolaget hindrar L. O. Smith att sälja sitt brännvin i Sthlm annonserar han en krigsförklaring mot bolaget i flera tidningar. Det andra brännvinskriget utbryter, o Smith säljer sitt brännvin just utanför stadsgränsen. Det avslutas 31.10 då Smith inte får förnyat försäljningstillstånd av Lidingö kommun. • †3 april. Jesse James (*1847). • †10 april. Dante Gabriel Rossetti (*1828). • †19 april. Charles Darwin (*1809). • †27 april. Ralph Waldo Emerson (*1803). • †2 juni. Giuseppe Garibaldi (*1807). • 11 juni. Urabirevolten i Egypten mot Khediven o europeiskt inflytande. Brittiska soldater ockuperar Kairo 13.9. Egypten ställs under brittiskt beskydd. • 7 okt. Nordiska samfundet mot plågsamma djurförsök (numera Förbundet djurens rätt) bildas. • †6 dec. Anthony Trollope, (*1815). • 18 dec. Alfhild Agrells drama Räddad har urpremiär på Dramaten, Sthlm. • 28 dec. Frälsningsarmén införs i Sverige av Hanna Ouchterlony o håller sitt första möte. • †31 dec. Léon Gambetta (*1838). • Svenskalikbränningsföreningen bildas o erbjuder kremering utanför Sverige, då Svenska kyrkan inte tillåter. • Sveriges riksdag beslutar att en järnväg skall byggas från malmfälten i Norrbotten till Viktoriahamn (nuvarande Narvik). • Greve Henning Hamilton, fd minister, talman, m.m. o Svenska Akademiens ständ. sekr. upptäcks ha förfalskat en lånesedel o tvingas gå i landsflykt samt avsäga sig alla sina uppdrag o sin Akademiestol. • Studentförening Verdandi grundas i Uppsala av bl.a. Karl Staaff, Gustaf af Geijerstam, Tor Hedberg, Emil Svensén, Knut Wicksell o H. Sohlman. Tidiga medl. äv. Hjalmar Örhwall, Hjalmar Branting. • Ur dagens krönika publ. en serie inlägg om den idealrealistiska litterära skolan o Sv. Akad: Förutom AS:s ”Om realism”, sign. ”Volontaires” hyllning av honom, Wilhelm Bergstrand o Gustaf Gullbergs intensiva debatt ”Apropos ’Gengangere’” o Anders Hemmings angrepp på Carl David af Wirsén.• Födda bl.a. Sigfrid Siwertz (†1970), Ludvig Nordström (†1942), John Bauer (†1918), Virginia Woolf (†1941), James Joyce (†1941), Sigrid Undset (†1949), Igor Stravinskij (†1971), Edvard Hopper (†1967), A. A. Milne (†1956).• Alexander Kielland: Skipper Worse.
• Jonas Lie: Gaa Paa!
• Henrik Ibsen: En Folkefiende.
• Bankim Chatterjee: Anandmath.
• Mark Twain: The Prince and the Pauper.
• Friedrich Nietzsche: Die fröhliche Wissenschaft.
• Edv. Brandes: Et besøg (pjäs) – även kvinnorna bör kunna ursäktas föräktenskapliga förbindelser).

Åttitalisternas breda genombrott. bl.a.:
• Anne Charlotte Lefflers första novellsamling Ur lifvet under eget namn.
• Georg Nordensvans första realistiska roman I harnesk.
• Alfhild Agrells framgångsrika drama Räddad på Dramaten (trol. avsedd som kommentar till Ibsens Et dukkehjem).
• Gustaf af Geijerstams debut Gråkallt. • Anna Wahlenberg, pseud. ”Rien”, debut Teckningar i sanden.

1883
3 februari. Carl Oscar Strindberg dör.
1 veckan i februari. Hft. 5 av Svenska öden… utk. (större delen av ”På gott och ont”), äv. bnd I i bokform (med första fem novellerna, t.o.m. ”På gott och ont”).
22 febr. (C:a.) Hft. 6 av Svenska öden… utk. (Slutet av ”På gott och ont”, början av ”Utveckling”).
Mars. Flyttar från Storg. 11/lämnar arbetsrummet i Nannylund.
Mars-april. Föreslår Claës Looström att ge ut en ”realistkalender” Nytändning som under vintern/våren planerats med bl.a. Anne Charlotte Leffler, Alfhild Agrell, Mathilda Roos, Amanda Fahlstedt, Harald Molander, Georg Nordensvan, Gustaf af Geijerstam, Hjalmar Branting, Knut Wicksell, A.U. Bååth, Ernst Lundqvist, Edvard Fredin, Pehr Staaff, Daniel Fallström. Planen förverkligas aldrig.
1 april (C:a.) Hft. 7-8 av Svenska öden… utk. (slutet av ”Utveckling”, ”Per och Pål”, början av ”Nya vapen”).
23-27 april. Tar in på Vaxholms gamla hotell.
Maj. Planerar utg. av Dikter. Påbörjar en ny omg. Svenska öden… Skriver fyra berättelser som utkommer perioden maj-83 – nov-84. Därefter paus till maj 1890.
10 maj. Dalarö värdshus, vindskammare.
13 maj Flyttar från Dalarö till Kymmendö.
20 maj. (C:a.) Hft. 9 av Svenska öden… (avslutn. av ”Nya vapen”, inledn. på ”En triumf”) utk.
Juni. Uppsalavännen Eugène Fahlstedt på besök o intervjuar AS. Publ. i GHT 30.6 (trol. äv, Fyris 25.7.)
7 -12 juni. Arvid Ahnfelt publicerar fyra ”Sårfeber”-dikter i Ur dagens krönika, hft. 2/83 under rubriken ”Nytt vin på gamla flaskor”: ”Lokes smädelser”, ”Olika vapen” (attackerar Wirsén), ”Göken” (attackerar Edvard Bäckström), ”Esplanadsystemet”.
20 aug. Dikter levereras till Alb. Bonniers förlag mot det för tiden ovanligt stora honoraret om 4333,33 kr. Bonniers övertar äv. AS skulder till Looström
Aug. Börjar planera en serie kulturkritiska uppsatser i hft.-form. Blir Likt och olikt.
10 sept. AS återvänder från Kymmendö till Stockholm. Tar in på hotell W.6.
12 sep. Reser från Stockholm m. familjen. Däribland äv. barnflickan Eva Carlsson (*1847). (Hotellvistelser: 12.9 Nässjö, 13.9 Malmö, 14.9 Tyskland, 15.9 Lübeck, 16.9 Hamburg, 17.9 Bremen, 18.9 Köln.)
13-22 sept. Paris
22 sept. Anländer till den nordiska konstnärskolonin (Carl o Karin Larsson, Ville Vallgren m. fru, Julia Beck, Tekla Lindeström, Christian Skredsvik) i Grèz-sur-Loing nära Nemours i Fontainbleu. Tar in på Hotel Beau Séjour/Beauséjour.
7 okt. Flyttar till pensionat på Rue Raynourd 22, Passy, Paris.
okt. Essä, artikel för Svea, Julqvällen Påbörjar trol. mitten av månaden Sömngångarnätter… (”Första natten”). Därefter månadslångt uppehåll till c:a 21/23.11.
15 okt. Flyttar till pensionat La Maison de Prince de Galles, rue Franklin 5, n.b., Passy, Paris.
30 okt. (Trol.) Skickar novellerna ”En triumf”, ”En begrafning” i Svenska öden…
7 nov.b(C:a) Skickar manus ”Herr Bengts hustru” i Svenska öden…
10 nov.n(Trol.) Flyttar till förstaden Neuilly,
trädgårdspaviljong, gården, Avenue de Neuilly 89, Paris.
16 nov. Dikter skickas ut till bokhandlarna.
21 nov.n(Trol.) Återupptar skrivandet av Sömngångarnätter… som skrivs i huvudsak klart i o m dec.
22-28 nov. Hft 10 av Svenska öden… (senare delen av ”En triumf”, En begrafning”, ”Herr Bengts hustru”) utk. Liksom bnd II i bokform (”fr o m ”Utveckling” t o m ”Herr Bengts hustru”). Därefter paus till okt/nov 1888.
Nov/dec. (Trol.) Publ. ”Carl Larsson” i Svea 1884.
17 dec. Träffar Bjørnstjerne Bjørnson för första gången i Paris.
dec.nTräffar äv. Jonas Lie för första gången i Paris (möjl. samtidigt som Bjørnstjerne Bjørnson.)
20-26 dec.nLycko-Pers resa som bok på Adolf Bonniers förlag.
22 dec.nLycko-Pers resa har premiär o gör succé på Nya teatern, regi Ludvig Josephson. Ges i dennes uppsättn. 76 ggr fram till 1887, o ska ha getts 183 ggr. fram till Strindbergs död bara i Stockholm.

Händelser under året
• 17 jan. Elektriska Aktiebolaget, Sthlm (senare ASEA) grundas. • †23 jan. Gustave Doré (*1832). • †13 febr. Richard Wagner (*1813). • †14 mars Karl Marx (*1818) • 19 mars. Den ångdrivna Katarinahissen vid Slussen i Sthlm invigs. • 2 april. Svenska freds- och skiljedomsföreningen bildas av i huvudsakligen liberala riksdagsmän, spec. Klas Pontus Arnoldson. • 13 april. Alfhild Agrells pjäs Småstadslifhar urpremiär på Södra teatern, Sthlm. • †30 april. Édouard Manet (*1832). • Maj-aug. Vulkanen Krakatau (Indonesien) har flera våldsamma utbrott. Större delen av ön försvinner, 163 byar förstörs. 36 380 döda. • 26 maj. Ellen Fries disputerar i historia på avhandlingen Bidrag till kännedom om Sveriges och Nederländernas diplomatiska förbindelser under Karl X Gustafs regering, promoveras 31.5 och blir därmed Sveriges första kvinnliga filosofie doktor. Men då kvinnor inte fick universitetetstjänster blir hon historielärarinna på Wallinska skolan, Sthlm 1884-1886. • 13 juni. Arvid Posse avgår som svensk statsminister o efterträds av Carl Johan Thyselius, landets förste ofrälse på posten. • 3 aug. Nöjesparken Gröna Lund öppnar i Sthlm. • 22 aug. Fransmannen Charles Rabot blir den förste att bestiga Kebnekaise, Sveriges högsta berg. • 27 sept. IbsensGjengangere (Gengångare) har urpremiär på Dramaten. • 15 okt. Anne Charlotte Lefflers drama Sanna kvinnor o komedin En räddande engel har båda urpremiär på Dramaten, Sthlm. • De första vattenklosetterna i Sverige installeras. • Den sista av zebraarten kvagga dör på Amsterdams zoo, varvid arten är utdöd. • Riksdagsledamoten Oskar Eklund importerar nykterhetsrörelsen Blå bandet från Storbritannien o börjar ge ut en tidning med sammma namn. • Gustaf de Laval uppfinner den första användbara ångturbinen, vilken, tillsammans med separatorn, vilket gör honom världsberömd. • Antoni Gaudí påbörjar byggandet av Sagrada Família, Barcelona. • Henning Hamilton efterträds som ständ. sekr. i Svenska Akademien av Carl David af Wirsén som innehar posten till 1912.
• Födda bl.a. Karl Jaspers (†1969), Jaroslav Hašek (†1923), Walter Gropius (†1969), Douglas Fairbanks jr. (†1939), John Maynard Keynes (†1946), Franz Kafka (†1924), Mauritz Stiller (†1928), Max Fleischer (†1972), Benito Mussolini (†1945), Khalil Gibran (†1931).
• Friedrich Nietzsche: Also sprach Zarathustra: Ein Buch für Alle und Keinen, första delen. (Fjärde o sista delen publ. 1885.)
• Bjørnstjerne Bjørnson: En hanske (för fram ”likhetsidealet”, samma sexualmoral för män o kvinnor).
• Amalia Fahlstedt: debut I flygten. Berättelser.
• Oscar Levertin debut novellsamlingarna
Från Rivieran. Skizzer från Medelhafskusten resp. Småmynt.Skizzer.
• Algernon Charles Swinburne: A Century of Roundels.
• Anne Charlotte Leffler: Ur lifvet II resp. Sanna kvinnor.
• Émil Zola: Au Bonheur des dames.
• Howard Pyle: The Merry Adventures of Robin Hood.
• Robert Louis Stevenson: Treasure Island.
• Mark Twain: Life on the Mississippi.


Den nordiska konstnärskolonin  i
Grèz-sur-Loing nära Nemours i Fontainbleu

1884
14 Reser från Paris.
20 januari (C:a) Har anlänt till Ouchy, Schweiz och bosatt sig på pensionat La Chalet d’Ouchy (3 rum à 12 fr/dag). Inleder trol. skrivandet av ”Om det allmänna missnöjet”.
12 febr. ”Om det allmänna missnöjet” till K. O. Bonnier.
16 febr, Sömngångarnätter på vakna dagar  till bokhandeln.
17 febr. Har skrivit ”Hvad gäller striden?” Nu tänkt att inleda Likt och olikt, men K. O. Bonnier ovillig.
Våren. Fortsätter arbetet med uppsatserna till Likt och olikt.
1 mars. Reser till Norditalien (Genua – Pegli) m. familjen. Skriver resbrev till DN, publ. som 10 artiklar 1-30.4. Tillbaka via Como-Airolo vid S:t Gotthardpasset-Luzern-Lusanne.
15 mars. AS åter pensionat La Chalet d’Ouchy.
3 april. Hans Strindberg föds. (†3.9 1917.)
24-30 april. 1 hft. av Likt och olikt utkommer (”Om det allmänna missnöjet”).
april. Påbörjar ”Samvetsqval” (i Utopier i verkligheten), avslutat 21.5. (Publ. i Ude og Hjemme 18, 25.5, 1.6. I Tiden 3-30.6.) Fortsätter under sommaren och hösten med ytterligare två berättelser. ”återfall”, ”öfver molnen”.
25 maj. Börjar skriva Giftas och avslutar den på knappa sex veckor.
22-28 maj. 2:a hft. av Likt och olikt utkommer.
3-30 juni. Börjar medarbeta i Tiden med ”Samvetsqval”.
Juni. Inleder sitt skrivande på franska med en artikel om Bjørnson i Le Monde Poétique. Trycktes äv. iLe Figaro och Le Voltaire. äv. norsk övers. i Dagbladet 26.6, sv. övers. i Tiden 9-10.7.
20 juni. Flyttar m. familjen till Chexbres (hotell Victoria), kantonen Vaud. Strindberg hyr eget hus i bondgård. Giftas avslutas (”Ett dockhem”, ”Slitningar”, ”Inledning”).
26 juni. Giftas skickad till Alb. Bonnier.
27 juli. Har återupptagit skrivandet av Svenska öden… (”De ycksaliges ö”) som nu skickas till Looström.
15 aug. Publ. sitt första bidrag i Budkafveln, ”Underklassens svar på de vigtigaste af öfverklassens fraser”. Har trol. äv. under sommaren skrivit första version av/utkast till ”August Strindbergs lilla katekes för underklassen”.
25 aug. Skickar ”Återfall” (Utopier i verkligheten) till Alb. Bonnier.
3 sept. Bekräftar mottagandet av 1000 franc i försk. från Ludvig Josephson för pjäs. Beställningen infrias dock inte, trots olika planer, förrän i o.m. Marodörer/Kamraterna (se 1.8.86).
14 sept. Skickar ”Öfver molnen” (Utopier i verkligheten) till Alb. Bonnier.
27 sept. Giftas utkommer i bokhandeln.
1 okt. Flyttar med familjen från Chexbres till pension på rue Dancet 3, Plainpalais utanför Genéve.
3 okt. Giftas beläggs med kvarstad.
7 okt. Giftas åtalas för hädelse.
11 okt. Publ. ”August Strindberg om sitt åtal” i Tiden
13 okt. Publ. ”Strindberg till Stockholms rådhusrätt” i Tiden.
12 okt. (C:a) Brev från Bjørnson som uppmanar på Alb. Bonniers begäran att AS ska resa hem till rättegången – leder till en brytning mellan dem
16 okt. Avreser från Schweiz m. Karl-Otto Bonnier som kommit för att övertala honom att komma till rättegången.
20 okt. bAS anländer till Stockholm. Hyllas vid ank. till Stockholms centralstation. Tar in på hotell W.6. Hyllas m. festföreställning av Lycko-Pers resa på Nya Teatern (Blasieholmen, brann 1925).
21 okt. Rättegången inleds vid Stockholms rådhusrätt. Ajourneras efter första dagen. Uppsöks enl. egen uppg. samma dag av Carl Oscar Berg på W.6. Flyttar till ett rum på Grand hotell.
26 okt. C. O. Berg håller ett anförande som tolkas som ett angrepp på AS. (Stenogr. uppteckn. publ. mars -85: Lejon eller krokodil?)
28 okt. Rättegången fortsätter. Strindberg publ. ”Hvar är krokodilen?” angrepp på C. O. Berg i Tiden.
30 okt.-5 nov. Samvetsqval publ. som nr. 2 i Svenska freds- och skiljedomsföreningens skriftserie.
4 nov. Juryval.
13-19 nov. Hft. 1-2, bnd III av Svenska öden… utkommer (första delarna av ”De lycksaliges ö”). Därefter ligger utg. nere till 1890.
17 nov. Rättegången avslutas: AS frikänns o hyllas av folkskara på Riddarhustorget utanför Bondeska palatset. Därefter festmiddag på Grand hotell.
18 nov. vAS återvänder till familjen i Genéve.


Verner von Heidenstam

3 dec. Heidenstam tar kontakt m. Strindberg o inleder deras vänskap. AS sista inlägg om rättegången, ”Breflåda från Genève” i Tiden.
Dec. AS återvänder med familjen till pensionat La Chalet d’Ouchy.
16 dec. ”Mitt judehat” i Tiden.
20 dec. ”Tag och läs!” i Tiden – AS sista bidrag innan brytning.
23 dec.vSkickar ”Kvarstadsresan” till Alb. Bonniers, men refus.


Strindberg anländer till Stockholm.

Händelser under året
4 Jan. The Fabian Society grundas i London. Bland de tidiga medl. bl.a. George Bernard Shaw, H. G. Wells, Annie Besant, Edith Nesbit, Leonard Woolf, Virginia Woolf, Ramsay MacDonald, Emmeline Pankhurst.
• †6 jan. Gregor Mendel (*1822) • 17 jan. Sthlms första allmänna skridskobana invigs. • 16 febr. Alfhild Agrells drama Dömd har urpremiär på Dramaten, Sthlm. • †19 mars. Elias Lönnrot (*1802).
• Maj. Vatten o bröd-straffet avskaffas slutligen helt i Sverige.
• 9 maj. Harald Molanders komedi Vårflod har urpremiär på Dramaten, Sthlm.
• 5 aug. Grundstenen till Frihetsgudinnan läggs på Bedloe’s Island i New Yorks hamn.
• Okt. International Meridian Conference in Washington, D.C. slår fast nollmeridianen genom observatoriet i Greenwich, London.
• 15 nov. Mathilda Roos pjäs En séance har urpremiär på Dramaten, Sthlm
• 15 nov. Berlinkonferensen för att reglera kolonisationen o handeln i Afrika inleds i Tyskland. (Pågår till 26.2 1885.)
• Dec. Svenska Dagbladetbörjar utkomma.
• 6 dec. Washingtonmonumentet står färdigt i Washington, D.C. (invigs 21.2 1885).
• Fredrika-Bremer-Förbundet grundas av Sophie Adlersparre (”Esselde”). • Svenska ogifta kvinnors myndighetsålder sänks från 25 år till 21, samma som männens.
• Den liberale riksdagspolitikern Adolf Hedin lägger fram en motion om pensions- o olycksfalls-försäkring för arbetare – en milstolpe i svensk socialpolitik.
• Nykterhetsrörelsen Templarorden, bildad av svenskättlingar i USA 1833, införs i Sverige.
• Den första motionen någonsin i Sveriges om kvinnlig rösträtt avslås av riksdagen. • Den ryska matematikern Sonja Kovalevsky blir docent vid Stockholms högskola.
• Leksaksföretaget Bröderna Ivarsson i Osby (senare BRIO) grundas. • En norsk högerregering tvingas avgå o ersätts av en vänsterregering under ledning av Johan Sverdrup. Räknas som parlamentarismens genombrott i Norge. • Ekonomisk depression i USA.
• Edvard Brandes grundar den danska dagstidningen Politiken tillsammans med Hermann Bing och Viggo Hørup.
• Födda bl.a. Jevgenij Zamjatin (†1937), Gösta Adrian-Nilsson (”GAN”, †1965), Ture Rangström (†1947).
• Mark Twain: The Adventures of Huckleberry Finn.
• Joris-Karl Huysmans: À rebours.
• Henrik Ibsen: Vildanden.
• Leo Tolstoj: Смерть Ивана Ильича (Ivan Ilyichs död).
• Victoria Benedictsson, pseud ”Ernst Ahlgren”: debut Från Skåne.
• Tor Hedberg: romandebut Högre uppgifter.
• Ola Hansson: debut Dikter.
• Ina Lange (f. Forstén), pseud. ”Daniel Steen”: debut Bland ödebygder och skär. Berättelser från Finland.

1885
Januari. Efter att Alb. Bonnier, Looström o J. G. Leufstedt vägrat ge ut ny uppl. av Giftas åtar sig Isidor Bonnier om anonymt. Uppl. 5000 ex./3000:- i förskott.
Januari. ”Likställighet o tyranni. (Strödda anmärkningar till Giftas” i jan.-hft. av Ur dagens krönika.
Januari. Publ. ”Kvarstadsresan” (bearb. vers.)
i Budkafveln som följetong t o m april.
Januari.-febr. ”Samvetsqval” publ. i fr. övers. (”Remords”) i Revue Universelle Internationale.
29 jan. Skickar ”Nybyggnad”, den sista av Utopier i verkligheten-novellerna till Alb. Bonnier, men AB missnöjd.
2 febr. AS besöker Verner o Emilia von Heidenstam i Appenzell. Reser med dem till Italien (Rom, Venedig). Tillbaka 14.2.
1 april Familjen flyttar tillbaka till Paris. Avenue de Neuilly 30. Påbörjar trol. Giftas II.
14 april. Första två novellerna till Giftas II färdiga (dessa två skrivna på franska).
28 april. Ber Gustaf Steffen att omarbeta ”August Strindbergs lilla katekes…” för publ. men blir missnöjd med resultatet.
Maj. Giftas utkommer på franska, Les Mariés (övers. J. H. Kramer på AS bekostnad) i slutet av månaden i Lausanne.
14 maj. Skickar tio fabler, skrivna på franska, trol. påbörjade i jan. (Contes et Fabliaux), till Alb. Bonniers, men de refus. Åtta publ. i dansk övers. i Politiken aug-sept. En i Revue Universelle Internationalenr. 8, 16.12.
Sommaren. Påbörjar arbetet m. en serie satiriska
Stockholmsskildringar (”Sociteten i Stockholm”) på franska för Nouvelle Revue som dock refuseras ung. julen 1885.
9 juni. Edvard Brandes återupptar kontakten m. AS gm brev med hänv. till att han offentligt frånsagt sig all antisemitism i artikeln ”Mitt judehat”.
4-10 juni. 2:a uppl av Giftas (utg. utan förlagsnamn av Isodor Bonnier).
12 juni. Alb. Bonnier mottar omarbetad version av ”Nybyggnad”.
19 juni. Reser till Luc-sur-Mer, Calvados i Normandie.
juli. ”Samvetsqval” publ. i ty. övers. i Neue Freie Presse, Wien.
22 juli. Förord till Utopier i verkligheten skickas till Alb. Bonnier.
24 juli. AS åter Paris, Hotel D’Angleterre.
25 juli. Hotel Chevillons i Grèz. Där är Hugo Birger, Karl Nordström, Tekla Lindeström, m.fl. Heidenstam besöker o bor där till september.
21 aug.. Skickar sista berättelserna till Giftas II.
6-12 sept. (C:a.) Utopier i verkligheten utkommer i bokhandeln.
3-7 okt. AS o Siri till Familistèren i Guise.
7 okt. AS åter Hotel Chevillons i Grèz.
Laurents pensionat i Grèz.
10 okt. Marie David o Sophie Holten till Grèz.
nov. Politiken publ. ”Familistèren i Guise. Rejsebrev fra August Strindberg” 2, 8, 10, 14.11.
25 nov. Håller föredraget ”Den litterära reaktionen i Sverige” på internationella språkinst. Polyglotte, Paris (bearb. publ i Tilskueren 1886, Tryckt och otryckt III 1891).
16 dec. Publ. fabeln ”La Mouette” (”Måsarne”) i Revue Universelle Internationale nr. 8.
19 dec. Emil Hillberg ger ut ett nummer av lördagstidn. Stockholm till förmån för Strindberg o org. i anslutn. en stipendieinsaml., utan AS medgivande (se nedan 4 jan. o mars 1886).

Händelser under året
2 jan. Kungliga patentbyrån för registrering avpatent o varumärken inrättas i Sverige. • 4 jan. Den första lyckade blindtarmsoperationen utförs i USA. • Kung Leopold II av Belgien proklamerar Kongo som sin personliga egendom. • 26 febr. Berlinkonferensen i Tyskland (inledd 15.11.84) avslutas. • 27 febr. På stadshotellet i Uppsala bildas Svenska Turistföreningen (STF). • 14 mars. Gilbert & Sullivans The Mikado har premiär på Savoy Theatre. • 26 mars. Den preussiska regeringen, deporterar på uppmaning av Otto von Bismarck alla etniska polacker o judar utan tyskt medborgarskap från Preussen. Pågår till 1890. • April. ”Opponenterna” öppnar utställningen ”Från Seinens strand” i Blanchs konstsalong, omf. 100 verk av 18 utställare. 16.8. bildar dessa (bl.a. Nils Kreuger, Karl Nordström, Richard Bergh, J.A.G. Acke, Per Ekström, Eugène Jansson, Ernst Josephson, Eva Bonnier, Carl Larsson, Christian Eriksson, Hanna o Georg Pauli) Konstnärsförbundet. • †30 april. J. P. Jacobsen (*1847). • †22 maj. Victor Hugo (*1802). • 6 juli. Louis Pasteur vaccinerar en människa f.f.g. (mot rabies). • 23 sept. 50.000 människor hyllar Christina Nilsson utanför Grand Hôtel, Sthlm, där hon sjunger från sin balkong. Panik uppstår, 20 omkommer. • 25 sept. Första nr. av Social-Demokraten, gr. av August Palm, utkommer. • 11 nov. Anne Charlotte Lefflers drama Hur man gör godt har urpremiär på Dramaten, Sthlm. • 28 dec. 72 indiska advokater, akademiker, journalister i Bombay grundar The Congress Party. • Sv. försvarsreform: övningstiden ökas från 30 till 42 dagar o Statsverket övertar 30% av kostnaderna för indelningsverket. • Tullstriden mellan protektionister o frihandlare inleds på allvar i Sv. riksdag. • Sveriges första kommunala elverk öppnas i Härnösand. • Kristliga föreningen för unga kvinnor (KFUK) bildar sin första förening, i Sthlm. • Sthlm blir världens telefontätaste stad med 5 000 abonnenter, dock utan förbindelse utåt. • Gbgs renhållningsstyrelse inleder sin verksamhet. • Karl Benz bygger första bensindrivna bilen, ”Benz Patent-Motorwagen” (patenterad, offentl. jan. 1886). • Gottlieb Daimler o Wilhelm Maybach bygger första motorcykeln, ”Daimler Reitwagen”. • John Kemp Starley presenterar första moderna cykeln. • Första skyskrapan (Home Insurance Building, 10 vån.) färdig i Chicago.
• Födda bl.a. Julia Cæsar (†1971), György (Georg) Lukács (†1971), Julius Jaenzon (†1961), Niels Bohr (†1962), Per Albin Hansson (†1946), Ezra Pound (†1972), D. H. Lawrence (†1930), François Mauriac (†1970).
• Guy de Maupassant: Bel-Ami.
• Émile Zola: Germinal.
• Sir Richard Burton: övers. The Arabian Nights.
• Axel Lundegård: debut I gryningen.
• Mathilda Kruse (”Stella Kleve”): romandebut Bertha Funke.
• Ola Hansson: Litterära silhouetter resp. Notturno.
• Axel Munthe: Från Napoli.
• Victoria Benedictsson: Pengar.
• Gustaf af Geijerstam: Erik Grane.

1886
Under året. Publ. sv. övers. av tre av resebreven
”Familistèren i Guise” (se nov. 1885) i kalendern Vårblommor.
Våren. Arbetar om delar av Giftas II, spec. förord, lägger till novellerna: ”Hans piga”, ”Familjeförsörjaren”.
Jan. Skriver första avd. av Bland franska bönder (”Inledning”, ”Bondeliv i en fransk by”).
4 jan. Publ. notis i DN och Tiden där han undanber sig Hillbergs stipendium. (Se 19.12.85, mars nedan.)
3 febr. Första kontakt från AS med Gustaf Steffen (brevsvar.)
febr. Mitten. Alb. Bonnier efterskänker Strindbergs skuld till förlaget på över 8.000:-.
20-21 febr.  (Trol.) AS reser till Orléans för studera Loire-dalen, men återvänder nästa dag. (15-19.2 enl. egna uppg.)
mars. Mottar resultatet av Hillbergs insaml. (3.680:56 Fr.)
mars. Låter sälja sin hemmavarande boksamling.
21 mars. Flyttar till La Nouvelle Maison, nybyggt hus i Grez.
22 mars (Trol.) Påbörjar Tjensteqvinnans son.
24 april. Tjensteqvinnans son färdigställd och skickas till Alb. Bonnier.
maj”Hvad gäller striden?” originalpubl. i danska tidskr. Tilskueren.
8 maj AS ensam till Schwiez för att söka sommarbostad. Gästar Heidenstam på Schloss Brunegg i Othmarsingen, tar därefter in på Hotell Drei Sternen i Brunegg.
13 maj Tar in på värdshuset Rössler i byn Othmarsingen Aargau i Schweiz. Fortsatt umgänge med Heidenstam på Brunegg.
maj Påbörjar Jäsningstiden. Första vittnesmål 25.5.
16 maj Artiklarna ”Sociteten i Stockholm” publ. delvis i tre artiklar, ”Lettres de Stockholm” i Revue Universelle Internationale 16.5, 16.6, 16.7.
20 maj Resten av familjen anländer.
20 maj (C:a.) Skickar en ”Interview” som förord till Tjensteqvinnas son. Bonnier refuserar.
25 maj-2 juni Tjensteqvinnas son utkommer i bokhandeln.
16-18 jun Resa med Heidenstam.
20 juni Jäsningstiden slutförd efter c:a en månads arbete o skickas till förlaget. Påbörjar enl. egen uppg.I Röda Rummet dagen efter. Föreslår Han och hon (brevutg.) som fjärde del av ”självbiografin”.
22 juni Brev från Heidenstam inleder den s.k. ”kinkighetsfejden” mellan honom o Strindberg. Biläggs slutl. i brev 24.6.
23 juni (C:a.) Siri opereras i Genève för ”blodstörtning” (enl. Karin Smirnoff ev. missfall).
27 juli. I Röda Rummet slutförd. Meddelar Alb. Bonnier att äv. Han och hon färdig.
1 aug. Har enl. egen uppg. påbörjat en pjäs. Trol. Marodörer (se ovan 3.9.84). Skrivandet trögt.
2 aug. Familjen flyttar till Hotell Gerich i Weggis. Påbörjar ev. Författaren, men gör i så fall snart uppehåll.
9 aug. Skickar manuskriptet till Han och hon till Bonnier.
13 aug. Erbjuder Isidor Kjellberg fem manuskr. till hans förlagsförening Fria ordet, däribland trol. ”August Strindbergs lilla katekes…”. Drar tillbaka erbjudandet ngn månad senare. (”Katekesen” publ. f.f.g. i SS 16, 1913.)
30 aug. Månd. Reser till Frankrike med Gustaf Steffen för att skaffa material till andra avd. av Bland franska bönder. (Enl. plan tillbaka 29.9, men återvänder i förtid 19.9.) Utgår från Luzern, Schweiz. Till Basel (schweiziska tullen), Mulhouse (då tyska  Mülhausen), Petit-Croix (franska tullen) 16.30, Belfort, Vesoul, övernattn.
31 aug. Tisd. Vesoul, fotvandring till Vaivre – Jussey – Langres – Versaignes-sur-Marne, kl 19.00 – Chaumont,  övernattnin.
1 sept. Onsd. Chaumont – Joinville – Chevillon – St-Dizier – Vitry-le-François, besök på marknad – Châlons-sur-Marne, kl. 15.00 – Epernay, övernattn.
2 sept. Torsd. Epernay – Ay – Avernay, fotvandring till Germaine – Reims – Laon, övernattn. (möjligen i Reims).
3 sept. Fred. Laon – Tergnier – St-Quentin – Busigny – Cambrai – Douai – Lille, övernattn.
4 sept. Lörd. Lille, en dags vila.
5 sept. Sönd. Lille, avresa kl. 06.00 – Seclin, fotvandring till Phalempin – Douai – Arras, kl. 11.00 – Albert – Amiens – Bacouel – Formerie – Rouen, ank. kl. 18.00, övernattn.
6 sept. Månd. Rouen, avresa kl. 14.30 – Elbeuf – Dreux – Chartres – Orléans, ank.kl. 18.00, övernattn.
7 sept. Tisd. Orléans, avresa kl. 08.30 – Blois – Tours, besöker botaniska trädgården, avresa kl. 17.30 – Langeais – Angers – Nantes, ank. kl. 19.00, övernattn.
8 sept. Onsd. Nantes, avresa vid 9-tiden, norrut – Vannes, diligens 22 km – Sarzeau, övernattn.
9 sept. Torsd. Sarzeau – fotvandring till St-Gildas kl. 07.00 – åter Sarzeau, därifrån diligens – Vannes – Nantes, övernattn.
10 sept. Fred. Nantes – Clisson – La Roche-sur-Yon – La Rochelle – Libourne – Bordeaux, övernattn.
11 sept. Lörd. Bordeaux, utflykt kl. 06.30 m.
Bayonne-tåget – La Mothe – Ychoux, promenad i Les Landes, åter Bordeaux, avresa kl. 13.00 – Toulouse, övernattn.
12 sept. Sönd. Toulouse, avresa kl. 08.55 – Alzonne – Carcassonne – Capendu – Narbonne – Béziers – Agde – Les Onglous – Cette (numera Sète), ank. kl 15.30, övernattn.
13 sept Månd. Cette, fotvandr. till Mont-St-Clair, åter Cette, avresa kl. 15.00 – Frontignan – Montpellier – Lunel – St-Gilles – Arles, ank. kl. 19.30, övernattn.
14 sept. Tisd. Arles – fotvandring till Montmajour o byn Fontvielle – åter Arles – Nîmes, övernattn.
15 sept. Onsd. Konflikt med Steffen. AS forts. ensam. Avresa Nîmes morgonen – Alais (numera Alès) – Concoules – Villefort – La Bastide – Chapeauroux – Brioude Clermont-Ferrand, övernattn.
16 sept. Torsd. Clermont-Ferrand – fotvandr. till Royat, därifrån vagn – Puy-de-Dôme, åter annan väg – Clermont-Ferrand – Moulins – Nevers, övernattn.
17 sept. Fred. Nevers avresa kl. 07.16 – Etang tågbyte – Autun, ank.11.02 – utflykt i vagn till Mont-Beuvray, 46 km via St-Léger – åter Autun, övernattn.
18 sept. Lörd. Autun, avresa kl. 07.00 – Epinac – Volnay – Pommard – Beaune – Nuits-St-Georges – Vougeot – Dijon, övernattn.
19 sept. Sönd. Dijon, avresa kl. 02.25 – Bern, ank. kl. 09.50, avresa kl. 09.55 – Luzern, ank. kl. 13.10.
27 sept. Mottar första tryckta ex. av Jäsningstiden
30 nov. Marodörer färdigställd och skickas till Alb. Bonnier. Denna neg. men erbjuder sig trycka 10 ex. för distr. till teatrar vilket AS antar (brev 9.12). Ex. utskickade 20-31.12.
nov./dec. (Trol.) Publ. ”Är det icke nog?” i Svea 1887.
dec./jan. Skriver tredje avd. av Bland franska bönder.
31 dec. Arbetet m. Författaren, som senast 5.12 (åter-)upptagits avslutat. Skickas till Alb. Bonnier, anländer 4.1.

Händelser under året
• 1 jan. Drottning Victoria får Burma i födelsedagspresent sedan landet införlivats i brittiska Indien nov. 1885. • 16 jan. En resolution i tyska parlamentet fördömer de preussiska deportationerna av etniska polacker o judar (se 26.3.85). • 16 jan. Emelie Lundbergs komedi Väninnor har urpremiär på Nya teatern, Sthlm. • 3 febr. Alfhild Agrells båda pjäser, komedin En lektion o dramat Ensam, har urpremiär på Dramaten, Sthlm. • 15 mars. Emelie Lundbergs proverbFörlåt mig! har urpremiär på Dramaten, Sthlm. • 17 mars. Wilhelm Steinitz utnämns till den första världsmästaren i schack. • †15 maj. Emily Dickinson (*1830). • 12 mars. Svenska Uppfinnareföreningen bildas. • 1 maj. Generalstrejk i USA utmynnar 4 maj i Haymarketmassakern, Chicago, men till sist i 8-timmars arbetsdag. • 8 maj. Drycken Coca-Cola uppfinns i USA. • 4 juni. Den svenska renbeteslagen införs för att hindra konflikterna mellan renskötande samer o jordbrukare, genom att geografiskt
skilja dem. Leder till att renskötseln inskränks. • juli. Svenska Typografförbundet, Sveriges första riksomfattande sammanslutning av fackföreningar, bildas.
• Mathilda Kruse (”Stella Kleve”) publicerade artikeln ”Om efterklangs- och indignationsliteraturen i Sverige” i tidskriften Framåt 17/86, vilket inleder de interna
uppgörelserna bland åttitalisterna. • †31 juli. Franz Liszt (*1811). • 27 aug. Det protektionistiska slagordet ”Sverige åt svenskarne!” lanseras av Östgöta Correspondenten. • 4 sept. Efter närmare 30 års krig kapitulerar Apache-hövdingen Geronimo. • 18 sept. Jean Moréas publ. ”Un Manifeste littéraire” i Le Figaro littéraire för ”symbolism”. • 11 okt. Sophie Elkans komedi Griller har urpremiär på Dramaten, Sthlm • 15 okt. Mathilda Kruse (”Stella Kleve”) publ. novellen ”Phyrrussegrar” i tidskriften Framåt (Gbg) i vilken skildras hur en ung kvinna dör p.g.a. sin undertryckta sexuallitet. Novellen bidrar bl.a. till att tidskriften bojkottas o snart går i konkurs. • 28 okt. Frihetsgudinnan invigs i New York. • Nov. Hjalmar Branting blir chefredaktör för Social-Demokraten. • 11 nov. Heinrich Hertz, universitetet i Karlsruhe bekräftar existensen av radiovågor. • 30 nov. Folies Bergère (gr. 1869) sätter upp sin första revy i Paris. • †26 dec. Nils Herman Quiding (*1808). • Socialdemokraterna erövrar majoriteten i Fackföreningarnas centralkommitté. • 15.000 arbetare demonstrerar i Sthlm mot införandet av spannmålstullar, av rädsla för att livsmedelspriserna skall stiga. Industriägarna sluter upp då de tror att tullarna kommer att driva fram högre löner. Tullfrågan leder till att valdeltagandet ökar från 25 till 50 procent av de röstberättigade. • De första kvinnliga fackföreningarna bildas i Sverige. Organiserar barnmorskor o handsömmerskor. • Fredrika-Bremer-förbundets tidskrift Tidskrift för hemmetombildas o byter namn till Dagny. • I Sthlm inrättas så kallade ”skolkarhem” för storskolkande folkskolebarn. • Ett antal av Sveriges främsta konstnärer, ”opponenterna” (se 1885), bildar Konstnärsförbundet i opposition mot Konstakademiens värderingar.• Födda bl.a. Oskar Kokoschka (†1980), Beatrix Potter (†1943), Diego Rivera (†1957), Hugh Lofting (†1947), Ture Nerman (†1969), Gunnar Serner a.k.a. ”Frank Heller” (†1947), Hilda Doolittle (†1961).• Christian Krohg: Albertine (Om prostitutionens problem.Konfiskerad, åtalad men frikänd. Norge)
• Hans Jæger: Fra Kristiania-Bohêmen. (Åtalas. Döms till böter o fängelse. Norge).
• Frances Hodgson Burnett: Little Lord Fauntleroy.
• Thomas Hardy: The Mayor of Casterbridge.
• Robert Louis Stevenson: The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde resp. Kidnapped.

A. Strindberg > Resa i Frankrike  1886Den totala A.Strindbergs resan 1886″

se detaljerade veckor: 1,2,3  nedan  

Vecka 1- från Luzern -till Lille

Vecka 2 – från Lille till Toulouse

Vecka 3 – från Toulouse  – Dijon-Bern -Luzern

1887
9 januari. Flytt till Issigatsbüch nära Lindau, i tyska Bayern.
Ludvig Josephson tackar gm Bonnier nej till Marodörer.
12 jan. (Trol.) Bonnier skjuter utgivn.beslutet av Författaren på framtiden. Vill avvakta försäljn. av de tre tidigare delarna.
19 jan. (Trol.) Påbörjar ”Genvägar”, ”Hjärnornas kamp” (Vivisektioner) för Neue Freie Presse (Wien).
22 jan. AS meddelar att han ska börja skriva om femte akt. av Marodörer.
25 jan (Trol. c:a.) Påbörjar Fadren.
31 januari. Första delen av ”Sista ordet i Qvinnofrågan” publ. i Politiken (Dk). Del två dagen därpå. Leder till debatt o nya artiklar i div. tidningar, i första hand under våren men också under 1888. Äv. publ. i Jörgens Stockholms-bref 22, 24.1, 5.2)
6 febr. Skickar nya/bearb. scener till Alb. Bonnier att infoga i Marodörer.
15 febr. Fadren färdig.
17-23 februari. I Röda rummet i bokhandeln. (Enl. brevuppg. från Alb. Bonnier 18.2.)
18 febr. AS svarar på inlägg från 8.2 om kvinnofrågan i Politiken. Alb. Bonnier refus. (ev. 19.2) omarb.Marodörer.
27 febr. Ytterligare artikel ang. kvinnofrågan i Politiken.
28 febr. AS svarar på inlägg från 4.2 om kvinnofrågan i Politiken.
1 mars Alb. Bonnier mottar sista delen av Bland franska bönder men menar att omfånget bara motsvarar 1000:- o uppgörelsen från 9.11.86 går om intet. Looström behåller rätten till andra o tredje delen (se vidare dec. 1887).
7 mars Ytterligare artikel ang. kvinnofrågan i Politiken.
21-24 april Besöker ensam Wien. Besöker Neue Freie Presse.
24 april Neue Freie Presse publ. ”Die Kleinen”. Därefter äv. ”Die Großen” och “Kampf des Gehirnes”, ” Schleichwege”. (Vivisektionerna: ”De små”, ”De stora”, ”Hjärnornas kamp”, ”Genvägar”.)
25 april Trol. samtl. av tidiga Vivisektioner klara denna månad. Skickar manus till Isidor Bonnier, äv.Marodörer, Fadren. Isidor B. tveksam o AS begär manus i retur.
12 maj Två av AS artiklar i kvinnofrågan från Politiken (Dk) publ. i Jörgens Stockholms-bref.
20 maj Budkaflen publ. utdrag ur Författaren: ”Kvinnan och det unga Sverige.”
21 maj Hotell Kongen af Danmark. Pingsthelgen i Skodsborg, Centralhotellet i Köpenhamn, d’Angleterre. Träffar Edvard Brandes f.f.g.
23 maj
Publ. ”Udvigling” (”Utveckling”) i Politiken (Dk). äv. nedstr. i DN 25.5.
28 maj ”Skvallret och kritiken” i Nyaste Öresunds-Posten.
30 maj ”Själamord” (Vivisektioner) i Politiken (Dk).
maj/juni Månadsskiftet. Familjen flyttar till värdshuset Colloseum bei Lindau. K. O. Bonniers vill avvakta med ev. publ. av Bland franska bönder o Författaren.
31 maj AS anklagar i brev till K. O. Bonnier förlaget bl.a. för att försöka svälta ut AS m. familj o att ”ett lif egnadt åt hämden icke skulle kunna återställa jemvigten”. Resulterar i motsv. fränt svarsbrev 2.6 från K. O. Bonnier som dock bifogar 500:-.
Början av sommar. AS översätter själv Fadren till franska (Père).
4 juni AS återvänder från Köpenhamn. Hyr bondgård av fru Haug.
7 juni. ”Nemesis Devina” (Vivisektioner) i Politiken (Dk).
30 maj. ”Hallucinationer” (Vivisektioner) i Illustreret Tidende (Dk).
Juli. AS o Siri von Essen beslutar om skilsmässa.
Aug. Skriver på skilsmässoavtal med Siri. AS ensam i Gersau en vecka.
5 aug. -4 sept. Neue Freie Presse (Wien) publ. ”Schleichwege” (”Genvägar” – Vivisektioner) som följetong. (Förra delen av berättelsen omarbetad, utbyggd till ”En häxa” i Svenska öden…)
13-21 aug. Besöker Ouchy o Genève där han på bordell bevisar sin manlighet inför medicinsk sakkunskap.
Aug. Påbörjar efter återkomsten till Lindau Hemsöborna. Påbörjar enl. egen uppg. Le plaidoyer d’un fou (En dåres försvarstal) i slutet av månaden. Dock ev. först efter 6.10.
24 aug. Första uppg. om att han skrivit ”La France en Suède”.
15-21 sept. Fadren, Österlings förlag, i bokhandeln.
okt. Får kontakt med Axel Lundegård som börjar övers. Fadren till danska.
6 okt. Hemsöborna klar, skickas.
1 nov. Till Köpenhamn, via Roskilde. Konsultation hos dr. Pontoppidan ang. sin psykiska hälsa.
6 nov. Familjen anländer till Köpenhamn. Tar in på Leopolds hotell (Hovedvagtsade).
14 nov. Fadren har urpremiär på Casino-Teatret i Köpenhamn, i övers. av Axel Lundegård.
15 nov. (Trol. c:a.) Axel Lundegård får i uppdrag att övers. Marodörer (nu omdöpt till Griller efter att äv. kallats Tvekamp). AL får äv. successivt i uppdrag att omarbeta pjäsen efter AS instruktioner.
18 nov. Hyr boktryckare Hohlenbergs villa i Klampenborg, norr om Köpenhamn.
19 nov. Första avsn. av ”La France en Suède” publ. i Le Mémorial Diplomatique, Paris. Följande tre avsn. publ. 26.11, 3.12, 10.12 (senare i Tryckt och otryckt III).
Dec. (Mitten.) Alb. Bonnier byter till sig förlagsrätten till andra, tredje delen av Bland franska bönderfrån Looström, mot rättigheterna för Vivisektioner som publ. i Neue Freie Presse (Wien) samt omarb. version av Marodörerna (se 9.11 1886, 1.3.87).
10 dec. Looström erbjuds Marodörer (nu kallad Aprilväder), men avböjer o manus returneras 18.12
8-14 dec. Hemsöborna i bokhandeln.
19 dec. (Trol. c:a.) AS påbörjar omarbetn. av Marodörer utifrån Lundegårds bearb.
23 dec. Hyr rum över julen på på Leopolds hotell, Köpenhamn där också Victoria Benedictsson o Axel Lundegård bor. (VB gör där självmordsförsök natten 8/9 jan. AL informerar AS.) Familjen anl. 21.12. AS ett par dagar senare då han har problem att betala hyran till Hohlenberg.
24 dec. Erbjuder Hans Österling att ge ut Marodörer, nu kallad Kamraterna, gratis.
Julen Det berömda besöket på Rydbergs Kælder, Østergade 13. AS avlossar pistolskott i taket, försöker senare bestiga Christian V:s ryttarstaty på Kongens Nytorv.
27 dec. (Trol. c:a.) Södra teaterns dir. August Lindberg besöker. Beställer dramatisering av Hemsöborna. Arbetet planeras men avbryts nästan omedelbart då AS missnöjd med ersättn. (Se jan. 1889.)
28 dec. Marodörer, nu kallad Kamrater, i stort sett klar och skickas till H. Österling. Bearb. forts. dock under hela sättningsperioden.

Händelser under året
5 febr. Giuseppe Verdis opera Otello har premiär på La Scala. • 3 mars, lektorn vid Norra latin, sedemera biskopen, John Personne publicerar Strindbergslitteraturen och osedligheten bland skolungdomen, där han hävdar att ungdomen korrumperas moraliskt av den åttitalistiska litteraturen o liknar Albert Bonnier vid en bordellföreståndare. • 2 april. Studentföreningen Verdandi i Uppsala org. disk. kring sedlighetsfrågan. Ett uttalande av besökande Hinke Berggren resulterar i att universitetets disciplinnämnd varnar samtl. styrelsemedl., bl.a. Mauritz Hellberg, Otto von Zweigbergk, Hjalmar Öhrvall, o den inledande talaren, V. Carlheim-Gyllenskiöld. De bestraffas ytterligare gm. indragna stipendier o vid tjänstetillsättn. En närv. professorska Ann Margret Holmgren blir socialt utfrusen. • 4 april. Schism kring krav på utg. av end. sedlig litt. inom Svenska Bokförläggareföreningen. Ordf. Albert Bonnier avgår. Nya Bokförläggareföreningen instiftas  m. bl.a. Norstedts, Hiertas Bokförlag, Beijer. G. B. A. Holm (Norstedts) ordf. (Föreningarna går åter samman först 1912.) • 9 maj. Buffalo Bill’s Wild West Show öppnar i London. • †17 juni. Hugo Birger (*1854). • 21 juni Brittiska imperiet firar drottning Victorias guldjubileum, 50 år som regent. • Sommaren. En polioepidemi med en ny typ av aggressivt poliovirus, utbryter i Norrland o sprider sig ut över resten av världen. • 26 juli. Esperanto skapas i o m att Ludwig Zamenhof publ. Unua Libro. • 6 aug. Det första numret av Arbetet, gr. av Axel Danielsson, utk. i Malmö. • 21 aug. Arbeiderpartiet i Norge bildas. • 28 sept. översvämningen av Gula floden i Kina börjar, resulterar i mellan 900.000 o 2.000.000 döda. • 15 okt. Det första krematoriet anläggs i Sthlm o Sveriges första kremering utförs. • 17 okt. Unionen Franska Indokina skapas av Kambodja, Annam, Tonkin o Cochinkina. 1893 inlemmas äv. Laos. • †21 okt. Albert Lindhagen (*1823). • 31 okt. Sveriges advokatsamfund bildas. • Arthur Conan Doyles första berättelse om Sherlock Holmes (”A Study in Scarlet”) publ. iBeeton’s Christmas Annual. • †2 nov. Jenny Lind (*1820). • †11 dec. Emilia Petersson, AS styvmor (*1841). • I det s.k. ”ångköksvalet” får de svenska tullvännerna majoriteten äv. i Andra kammaren, då ångköksföreståndaren Olof ”ångköks-Olle” Larsson inte har betalat hela sin kommunalskatt o därmed inte är valbar. Enl. vallagen kasseras alla valsedlar med hans namn o hela den gemensamma listan för Stockholms stad ogiltigförklaras. 22 invalda liberaler (frihandlare) ersätts av konservativa (protektionister). • Emigrationen kulminerar: över en procent av Sveriges befolkning utvandrar. • Skånska Cementgjuteriet AB (sedermera Skanska) grundas.
• Födda bl.a. Arthur Rubinstein (†1982), Leonard ”Chico” Marx (†1961), Marc Chagall (†1985), Charles-Édouard Jeanneret (”Le Corbusier”, †1965), Chiang Kai-shek (†1975), John Reed (†1920).
• Hilma Strandberg (g. Angered-Strandberg): prosadebutVästerut. Skisser och noveller.
• Ola Hansson: Sensitiva Amorosa.
• Émile Zola: La Terre.
• Friedrich Nietzsche: Zur Genealogie der Moral.
• Victoria Benedictsson: Fru Marianne.

1888
Januari. Axel Strindberg skriver kontrakt å AS vägnar (fullmakt från Klampenborg daterad 10.1) m. Alb. Bonnier på Bland franska bönder.
9 JAnuari. Flyttar in i Villa Maud, Strandvejen, Taarbæk (eg. en sommarbostad). Hyr 4 rum, n.b. + vindsrum av en polis Harlew. (Sedemera skräddare Anders Madsens villa.)
12 jan. Fadren har svensk urpremiär på Nya teatern, Stockholm. (Omdöpt 1.10 1888 till Svenska teatern.)
21 jan. Publ. anonymt petition till Oscar II mot kvinnl. rösträtt i Skånes Allehanda.
15-21 mars, Père (Fadren) i AS övers. m. förord (svarsbrev) av Émile Zola från 14.12 1887. utkommer påÖsterlings förlag.
mars. Avslutar Le plaidoyer d’un fou (En dåres försvarstal). (Avskrift skickas till kusinen Oscar ”Occa” 20.3.)
26 mars. (Trol. c:a.) Påbörjar Skärkarslif.
29 mars-5 aprilKamraterna utkommer på Österlings förlag.
16 aprilSkickar en första version av Skärkarslif till Looström, men refus.
23 aprilAS ber sin bror Axel att erbjuda Alb. Bonnier Skärkarslif, som antar den 28.4 på villkor att novellen ”Flickornas kärlek” byts ut.
30 aprilFlyttar till slottet Skovlyst (idag Geelsgaard), i Kongens Lynby nära Holte. Familjen hyr tre rum o tornrum (à 50 kr/mån). Har samlag m. förvaltaren Ludvig Hansens halvsyster Martha Magdalene Hansen, då 16 år.
maj”Kvinnosaken enligt Evolutionsteorin” i maj-nr. av danska Ny Jord.
11 majPåbörjar ”Den romantiske klockaren på Rånö”.
25 majOriginalmanus till Le plaidoyer d’un fou (En dåres försvarstal) skickas till Heidenstam för förvaring.
2 juniAS besöker Köpenhamn som Alb. Bonniers gäst på industriutställningen.
2 juli”Den romantiske klockaren på Rånö” som avslutar Skärkarlslif skickas till Alb. Bonnier,
27 juli(C:a.) Fröken Julie påbörjas enl. AS datering. (Ev. insp. av Victoria Benedictssons självmord.)
10 aug.Fröken Julie skickas till Alb. Bonnier förlag.
10-15 aug.(Trol.) Skriver förordet till Fröken Julie.
15 aug.(Trol. c:a.) Påbörjar Fordringsägare
1 sept.(Trol. c:a.) Avslutar Fordringsägare.
2 sept.Flyttar från Skovlyst efter konflikt med förvaltaren Ludvig Hansen och tar in på hotel Nyholte i Holte. (Anmäler Hansen  för stöld, o kallas till förhör 20.9 men avreser till Berlin. Se nedan.)
5 sept.Inleder skrivandet av Blomstermålningar och djurstycken.
9 sept.Skickar ett förord till Skärkarlslif till Alb. Bonnier. Trol. skrivet c:a 7-8.9.
17 sept.Skickar fem skisser (Blomstermålningar och djurstycken) till Alb. Bonnier som förslag till ill. julbok
13-20 sept.Skärkarlslif i bokhandeln. (Enl. annons i AB först 24.9.)
19-24 sept.Reser till Berlin (hotel S:t Petersburg) med Pehr Staaff.
sept. (Trol.) Skriver Tschandala.
9 okt.Har skrivit en sjätte skiss, ”Blomstrens hemligheter” till Blomstermålningar och djurstycken. Skickas till Alb. Bonnier.
13 okt.Flyttar till teatermålare Valdemar Gyllichs villa i Rudersdal, Holte, 6 rum o kök. Skriver under vistelsen ”Mitt Venedig”, Paria, Samum.
okt.(Trol.) Alb. Bonnier trycker ny s. 198 i Skärkarlslif (trol. med AS godkännande): ”varit och pippat i ärtsängen”, blir ”varit och trampat” efter c:a första tusendet ex.
24 okt.Skickar ett sjunde, sista bidrag till Blomstermålningar och djurstycken, ”Min trädgård”.
okt./nov.Skickar Tschandala åt Looström som forts. på Svenska öden… men refus.
14 nov.Grundar ”Skandinavisk försöksteater” efter mönster av Théâtre Libre (öppnad av André Antoine, Paris, 30.3 1887).
17 nov.Publ. tillkännagivande i Politiken (Dk) att han ska öppna ”Skandinavisk försöksteater” i Köpenhamn
23 nov.Fröken Julie utk. på Seligmanns förlag.
26 nov.Annonserar efter mecenat till Fösöksteatern i DN.
27 nov.Friedrich Nietzsche skriver o uttrycker bl.a. sin beundran för Fadren.
28 nov.Ber Nathalia Larsen övers. Fordringägare till danska.
nov./dec.”Mitt Venedig” i Svea 1889.
4 dec.(Trol.) Svarsbrev till Nietzsche. Ytterligare brev från FN 8.12; AS 11.12; FN 31.12 (underteckn. ”Nietzsche Ceasar”); AS trol. 3.1; sista odat. kort från FN (underteckn. ”Der Gekreuzigte” – ”Den korsfäste”).
9 dec.Skickar Tschandala till Alb. Bonnier. Refus.
7-13 dec.Blomstermålningar och djurstycken, ill. av Gunnar Åberg o Arthur Sjögren, i bokhandeln.
11 dec.(C:a.) Dansk övers. av Fordringsägare, Creditorer klar.
28 dec. Skickar uppsatsen ”Försök att förkara Polarljuset såsom ett Halo-Fenomen” (AS första kända, längre naturv. arbete) till Vilhelm Carlheim-Gyllensköld.

Händelser under året
• 13 jan. National Geographic Society bildas i Washington, DC. • 6 febr. P.g.a. protektionisternas majoritet i riksdagens båda kamrar avgår statsminister Robert Themptander o efterträds av Gillis Bildt. • †6 mars. Louisa May Alcott (*1832). • 7 mars. Victoria Benedictssons komedi I telefonhar urpremiär på Dramaten, Sthlm. • 22 mars. The Football League bildas i England. • 13 maj. Brasilien inför lagen Lei Áurea o blir det sista landet i västvärlden som avskaffar slaveri. • 26 maj. Karolina Widerström blir Sveriges första leg. kvinnliga läkare. • 15 juni. Friedrich III dör o Wilhelm II kröns till tysk kejsare. • 25 juni. Storbränder utbryter i Sundsvall o Umeå, p.g.a. den svåra torkan. äv. Lilla Edet, Dalsland brinner ner samma dag. Förbud införs i Sverige mot att bygga trähus högre än två våningar. • 25 juli. Frank Edward McGurrin, rättegångsstenograf från Salt Lake City, Utah, anv. f.f.g. touch-metoden, vinner en förkrossande seger i en skrivmaskinstävling. Fingersättningen sprider sig över världen. • Maj. Anne Charlotte Leffler inl. rel. med Pasquale del Pezzo, arvinge till hertig, duca di Cajanello o flyttar till Italien. • juni. Spanska regeringen inför en spritskatt; slutet för L. O. Smiths spritaffärer. • Juni. Annie Besant org. strejk bland flickor anställda vid Londons tändsticksfabriker. • 1 juli. Sveriges riksdag drar in hela anslaget till Dramaten o Operan o den förra övergår till att drivas av ett skådespelarkollektiv, en association. m. Gustaf ”Frippe” Fredriksson som verksamhetschef. Ekonomin god, men den konstnärliga kvaliteten anses sjunka anmärkningsvärt. Conrad Nordqvist tar över Operan. • †21 juli. Viktoria Benedictsson begår självmord på Leopolds hotell i Köpenhamn natten 21-22.7. • 17 aug. Johan Petter Johansson får patent på rörtången. • 31 aug.–9 nov. ”Jack the Ripper” mördar fem prostituerade i Whitechapel i London, bl.a. den svenskfödda Elizabeth Stride (f. Gustavsdotter) 30 sept. • 4 sept. George Eastman reg. varumärket Kodak o får patent på sin kamera m. rullfilm. • 9 sept. Chile annekterar Påskön. • 17 sept. Brunei ställs under brittiskt beskydd. • 1 okt. Katarina södra skola, Sthlm, inflyttningsklar. • 9 okt. Washingtonmonumentet i USA öppnas. • 26 okt. Cooköarna ställs under brittiskt protektorat. • 23 dec. Vincent van Gogh skär av sig nederdelen av sitt vänstra öra. Under året har han målat c:a 158 tavlor. • Georg Pauli o Hanna Hirsch gifter sig. • Ernst Josephson drabbas av psykiskt sammanbrott o tas in på hospitalet, numera Ulleråkers sjukhus, i Uppsala. Flyttas så småningom till Sthlm där han vårdas till sin död 1906. • Riksdagen inför spannmålstullar o Sverige, liksom många länder i Europa, överger frihandeln. Frågan splittrar landet: Majoriteten i städerna för frihandel p.g.a. billiga livsmedel. Spannmålsproducenterna tullvänner. Striden leder till att Lantmannapartiet splittras. • Byggandet av Nordiska museets nya byggnad inleds. Klar först 1907 o är då en fjärdedel av urspr. plan. • Slitningar inom svenska IOGT o Nationalgodtemplarorden (NGTO) bildas. Nykterhetsrörelsen växer sig allt starkare. • En telefonlinje Sthlm-Gbg anläggs. • Frans Lindqvist konstruerar fotogenköket Primus. • I Sthlm finns nu två telefonoperatörer: Stockholms Allmänna Telefonaktiebolag (”SAT”) o Kongliga Telegrafverket, o alla kontor måste ha två telefonlinjer (”Allmänna” + ”Riks”). Fortsätter till 1918. • Chokladfabriken Mazetti grundas i Malmö. • Dramaten firar 100-årsjubileum. • Hilma Angered-Strandberg emigrerar till USA till sin man konstnären Hjalmar Strandberg. • Georg Brandes föreläser om Nietzsche. Publ. som essän Aristokratisk Radikalisme 1889.

• Födda bl.a. Vera Nilsson (†1979), Arvid Fougstedt (†1949), Giorgio de Chirico (†1978), Adolph ”Harpo” Marx (†1964), Siri Derkert (†1973), Einar Nerman (†1983), Nils von Dardel (†1943), Carl Malmsten (†1972).

• Rudyard Kipling: debut novellsamlingen Plain Tales from the Hills, utg. i Calcutta, äv. novellen The Man Who Would Be King.
• Henry James: The Aspern Papers.
• Heidenstam: debut Vallfart och vandringsår.

1889
3 januari. Den starkare omnäParia färdig enl. AS uppg. Trol. påbörjad i jan. men ev. i slutet av dec.
jan.Trol. sista v. Återupptar dramatiseringen av Hemsöborna. (Se dec. 1887.)
26 jan.Pub. insändare i Politiken (Dk) om planerna på Försöksteatern, inkl. namn på påtänkta pjäsförfattare, bl.a. Henrik Pontoppidan.
28 jan.Pontoppidan publ. ”berigtigelse” i Politiken att han inte lovat ngt. bidrag till Försöksteatern. AS skriver samma dag genmäle o hänvisar till muntl. löfte från HP i nov. Genmälet refus.
31 jan.AS ursinnig i brev över refus av genmälet. Edv. Brandes (en av ansv. på tidn.) svarar 1.2. Enl. uppg. ledde det till brytn. varefter de trol. aldrig mer träffades.
9 febr. Dramatiseringen av Hemsöborna klar. Kontrakt med August Lindberg 30 mars.
21-28 febr. Creditorer (Fordringsägare) utkommer på I. H. Schubothes Boghandel (Kjøbenhavn).
mars”Om Modernt drama och Modern Teater” i dansk övers, Ny Jord marsnr.
4 marsSamum färdig. Trol. påbörjad kring 27.2.
9 marsPremiär för Försöksteatern i Köpenhamn som sätter upp Creditorer (Fordringsägare) o Paria(båda i dansk övers.) Samt Den starkare (SvE i talrollen) på Dagmarteatret, som ersättn. dåFröken Julie måste utgå p.g.a. censurens ingripande.
14 marsFröken Julie (SvE i huvudrollen) har urpremiär som privatföreställning i Studentersamfundets lokaler, Badstuestræde 9-11, Köpenhamn ist. f. på Dagmarteatret. AS övernattar på Jernbanehotellet i Köpenhamn.
16 marsFörsöksteatern gästspelar m. Creditorer, Paria o Den starkare i Malmö.
aprilTschandala originalutg. på danska i övers. av Peter Nansen.
AprilTrol. början. Inleder skrivandet av I hafsbandet.
9 aprilBer Heidenstam återsända originalmanus till Le plaidoyer d’un fou (En dåres försvarstal), vilket anländer i början av juni.
20 aprilAS  återvänder till Sverige o tar in på Hotell Kramer, Malmö, där han umgås m. Ola Hansson, Sigurd Hallberg, Algot & Ina Lange, m fl. Lämnar Siri o barnen i Gyllichs villa i Rudersdal, Holte, Dk.
23 aprilFar via Stockholm (24.4 Hotell W.6)
26 aprilTill Sandhamn. Bor hos Ossian Ekbohrn.
7 majHyr två stugor i Nore på Runmarö, Stockholms skärgård.
15 majSiri och barnen avreser från Rudersdal, Holte. Anländer till Nore o egen stuga.
29 majSkådespelet Hemsöborna har urpremiär på Södra teatern, Stockholm, regi August Lindberg. (Trycks f.f.g. i SS 25, 1914.) Publikt fiasko.
6 juniSista föreställn. av Hemsöborna
c:a 20 juniLämnar familjen efter gräl och flyttar till Wahlbäcksgården i Sandhamn där han bor mestadels till slutet av nov.
höstenSkriver ”Erinran” (förordet), samt slutet av tredje avd. av Bland franska bönder.
9 septSkickar mskr till K. O. Bonnier som refus. Trol. fråga om Les relations de la France avec la Suède jusqu’à nous jours (utv. vers. av ”La France en Suède”, se 19.11 1887).
27 sept.
Sjätte kap. av I hafsbandet till Bonnier.<
okt.Trol. Skriver ”Uppvaknandet” (Femte sömngångarnatten).
okt./nov.
Månadsskiftet. Besöker i Stockholm där han träffar Verner von Heidenstam o  diskuterar dennas programskrift Renässans.
nov.Bryter slutligt med Siri, skilsmässoförhandlingar inleds.
12 nov.Skickar sjunde kap. av I hafsbandet till Bonnier, men därefter avstannar arb.
8-14 nov.Bland franska bönder i bokhandeln.
24 nov.Flyttar till Sthlm, där han (m. familj?) hyr b.v. + vindsrum i malmgården Jakobsbergs flygelbyggnad, Nya Hornsgatan 51 vid Hornstull, à 200:-/mån. (Byggnaden sedan 1936 på Skansen.)mns, trol. påbörjad efter 7.12. (Dat. av AS ”1888”.)

Händelser under året
• 1 jan. övergångsperioden för införandet av metersystemet i Sverige, påbörjad 1878, avslutas. Metersystemet blir nu det enda lagliga måttsystemet i landet. • 3 jan. Friedrich Nietzsche får ett psykiskt sammanbrott o hospitaliseras för gott (†1900). • 30 jan. Mayerlingdramat i Österrike. Kronprins Rudolf o hans 17-åriga älskarinna Marie Vetsera hittas döda på jaktslottet Mayerling utanför Wien. • †8 mars. John Ericsson (*1803). • 23 mars. ”Yngsjömordet” i östra Skåne. Händelsen kommer ligga till grund för Gustaf af Geijerstams Nils Tufvesson och hans moder, 1902. • 31 mars. Eiffeltornet invigs i Paris som entré till världsutställningen 6 maj. • 19 april. Sveriges socialdemokratiska Arbetareparti (SAP) grundas. • 8 juni. Henrik Palme o Oscar Ekman köper Djursholm för 500.000:- o grundar villastaden. • 19 juni. En napolitansk bagare, Raffaele Esposito, uppfinner Pizza Margherita, döpt efter Italiens drottning Margherita av Savojen, urspr. till dagens pizza. • †27 juni. Edvard Fredin (*1857). • 8 juli. Det första nr. av Wall Street Journal utkommer. • 20 juli. Elvira Madigan, dansk cirkusartist, o Sixten Sparre, svensk löjtnant, begår gemensamt självmord. • 23 sept. Det japanska spelföretaget Nintendo grundas, tillverkar från början spelkort. • 6 okt. Moulin Rouge öppnar sin cabaret i Paris. • Nov. North o South Dakota, Montana, Washington blir de 39-42:a delstaterna i den amerikanska unionen. • 23 nov. Den första jukeboxen tas i bruk vid Palais Royale Saloon i San Francisco. • Dec. Sophiahemmets sjukhus o sköterskeskola, Sthlm, invigs. • 2 dec. Stockholms-Tidningen(ST) grundas, från början liberal men blir socialistisk. Den första tidning som når en uppl. på 100.000 ex. • Dec. Heidenstam publicerar sin stridsskrift mot åttitalet o programskrift för nittitalet, Rennässans. • Thomas Alva Edisons uppfinning fonografen presenteras i Sverige. • Sveriges första antisemitiska organisation, Svenska Antisemitiska Förbundet, bildas i Sthlm.

• Födda bl.a. • Charlie Chaplin (†1977), Adolf Hitler (†1945), Ludwig Wittgenstein (†1951), Anna Achmatova (†1966), Martin Heidegger (†1976), Gabriela Mistral (†1957).

• Jerome K. Jerome: Three Men in a Boat. • Leo Tolstoj:Крейцерова соната (Kreutzersonaten).
• William Butler Yeats: The Wanderings of Oisin and Other Poems.
• Maurice Maeterlinck: La Princesse Maleine.
• Axel Lundegård: Röde Prinsen. – Uppgörelse med åttitalet.
• Georg Brandes: Aristokratisk Radikalisme. – Om Nietzsches filosofiska perspektiv.

1890-talet

1890
Februari. Samum publ. i dansk övers. i månadens nr. Af Dagens Krönike (ev. övers. av red. Peter Nansen)
Mars. Fodringsägare har urpremiär på Svenska teatern (f.d. Nya teatern, omdöpt 1.10 1888).
10 marsAS enl. egen uppg. på bordell ”i samma hus där mitt bröllop stod”.
14-20 marsTryckt och otryckt I i bokhandeln ut m. diverse artiklar. Bl.a. ”Kvinnans underlägsenhet under mannen…” (skriven trol. nov. 1888); ”Min Jubelfest -89”, ”Voltaire”, ”Om Modernt drama och Modern Teater” (dansk övers. i Ny Jord mars 1889), Fordringsägare, Paria, Samum.
15 marsVersupplagan av Mäster Olof får urpremiär på Dramaten o Strindberg hyllas med fest på Hotell Rydberg.
25 marsSamum har urpremiär som förpjäs till Fordringägare på Svenska teatern, Sthlm.
21-26 marsTar in på Vaxholms hotell.
26 mars(C:a.) Tar in på Gustafsbergs värdshus.
1 aprilFlyttar med familjen till Bo, Nacka, vid Gammeludden.
15 aprilStrindberg på besök i Sthlm. Sammanträffande o het diskussion med Heidenstam, Gustaf o Nennie af Geijerstam, som inleds på Alhambra, Djurgården. Senare ansluter sig Ellen Key. (Trol. det första, omvittnade mötet mellan AS och EK.)
20 aprilHar åter kommit igång med I hafsbandet.
16 majHyr hus i Stenbro på Runmarö. Siri och barnen har egen stuga intill.
23 majHft. 3 (avslutar bnd III) av Svenska öden… utkommer. (Nyskrivet slut på ”De lycksaliges ö”, ”En häxa”, ”Sista skottet”.)
7 juniAvslutat I hafsbandet (rest. kap. skickas till Bonnier).
13-19 juniTryckt och otryckt II m. bl.a. ”Om realism” (UDK 1882); ”Marthas bekymmer” (Från Seinens strand 1884); italienska resebrev (DN 1884); porträtt av Bjørnson (1884); ”De små” och ”Hjärnornas kamp” (Vivisektioner); ”Spansk-portugisiska minnen i svenska historien”, trol. skriven ngn gng nov. 1889-april 1890); Den starkare; etc.
10 sept.Lämnar Stenbro och inleder en sexveckors reportagefärd genom Sverige för att skaffa material till Sveriges natur.
10-13 sept.
Besöker Richard Bergh m. fru på godset Ösbyholm vid Holmsjön (nära Norrköping). Därefter 15.9 Uppsala, 17.9 Gävle, 19.9 Falun, 20.9 Mora, 23.9 Rättvik, Sala, 26-30.9 Västmanland, Närke, Göteborg (Göta källare), 30.9 Halland.
1-8 okt.Gästar Birger Mörner, Gröneg. 20 i Lund. (Träffar Bengt Lidforss f.f.g.) Därefter 9.10 Karlshamn, 10.10 Jönköping, 12.10 Göteborg, 15.10 ångbåt till Marstrand, 16.10 Lysekil, 17.10 Grebbestad, 18.10 Strömstad, 19.10 Fredrikshald (där Karl XII stupade vid Fredrikstens fästning), 21.10 Vänersborg, 23.10 Skara, 24.10 Hjo, Vadstena, från Norrköping m. båt till Sthlm.
12 okt.Fadren uppförs genom ”Freie Bühne” på Residenztheater i Berlin.
29 okt.Hotel Gustaf Vasa, Norra smedjegatan.
nov.Trol. 1:a v. I hafsbandet utkommer.
6 nov.Hyr ensam högra flygeln av Breviks herrgård på Värmdö. Övr. familjen bor från mitten av månaden i en flygel på Lemshaga herrgård, Gustavsberg. Börjar under vintern systematiska laborationer för att fastställa luftens sammansättning.
nov.Skriver novellen ”Likvakan i Tistedalen”, inledn. av ”Stråmannen.
23-31 dec.Hft. 1, bnd IV, av Svenska öden… utkommer. (”Likvakan i Tistedalen”. Första hälften av ”Stråmannen”).

Händelser under året
27 jan. Anna Wahlenbergs pjäs På vakt har urpremiär på Södra teatern, Sthlm. • 30 mars. Louis Le Prince är först i världen med att visa rörliga bilder, på en vägg i Parisoperan. I sept. försvinner han spårlöst på tåget mellan Dijon o Paris. • April. Heidenstam o Levertin publicerar Pepitas bröllop, en satir över åttitalet. • 10 april. Gustaf af Geijerstams fars Lars Anders och Jan Anders och deras barn har urpremiär på Södra teatern, Sthlm. • 1 maj hålls Sveriges första första majdemonstrationer. Omkr. 150 000 pers deltar på 22 platser runt om i landet. • 7 maj, Anne Charlotte Leffler gifter sig med Pasquale, blivande duca di Cajanello. • 20 juni. Första vers. av Oscar Wildes The Picture of Dorian Gray publ. av Lippincott’s Monthly Magazine, Philadelphia. • †29 juli. Vincent van Gogh (*1853) dör efter att ha skjutit sig själv två dagar tidigare. • 6 aug. Första avrättningen i elektriska stolen, New York. • 7 aug. Anna Månsdotter avrättas som sista kvinna i Sverige i Kristianstad för ”Yngsjömordet”. Händelsen kommer ligga till grund för Gustaf af GeijerstamsNils Tufvesson och hans moder, 1902. • 21 okt. Kirunavara Aktiebolag (LKAB) bildas. • 23 nov. William III av Nederländerna dör utan manl. arvinge o efterträds av sin dotter Wilhelmina, varpå Luxembourg, som kräver manlig statschef, förklarar sig självständigt. • 3 dec. Upsala Nya Tidning gr. • †15 dec. Sitting Bull (*1831) skjuts till döds av amerikansk polis när han motsätter sig arrest vid sitt hem i South Dakota. • 29 dec. USA:s armé utför en massaker på Souix-indianer vid Wounded Knee, South Dakota, USA. • Sven Hedin deltar i Oscar II:s beskickning till shahen av Persien som tolk o vicekonsul. • Elektriska AB, Sthlm ombildas till ASEA. Dess chefsingenjör Jonas Wenström får patent på trefassystemet för växelström. • Ett samtrafiksavtal sluts mellan Telegrafverket o Stockholms Allmänna Telefonaktiebolag, så att bolagen kan använda varandras telefonnät. • Sabeln införs som vapen för svenska poliser. • Wellpappen uppfinns av Robert Gair, tryckare o kartongtillverkare i Brooklyn. • Första förekomsten av ”antisemitism” enl. SAOL. • Selma Lagerlöf vinner en följetongstävling i veckotidningen Idun med en novell urGösta Berlings saga.
• Födda, bl.a. Karel Čapek (†1938), Kurt Tucholsky (†1935), Boris Pasternak (†1960), H. P. Lovecraft (†1937), Franz Werfel (†1945), Agatha Christie (†1976), Evert Taube (†1976), Ho Chi Minh (†1969), Emmanuel Radnitzky ”Man Ray” (†1976), Julius ”Groucho” Marx (†1977), Dwight D. Eisenhower (†1969), Moa Martinson (†1964), Charles de Gaulle (†1970), Fritz Lang (†1976).
• Oscar Wilde: The Picture of Dorian Gray.
• Arthur Conan Doyle: The Sign of Four.
• Maurice Maeterlinck: Les aveugles.
• Ivan Vazov: Под игото (Under oket).
• Henrik Ibsen: Hedda Gabler.
• Knut Hamsun: Sult, debut – väcker uppmärksamhet i Norge.
• Viktor Rydberg: Dikter (m. bl. a ”Den nya grottesången”).
• Ina Lange f. Forstén (”Daniel Steen”) ger ut sitt sista skönlitterära verk, Berättelser från Finland.

Gustaf och Nennie af Geijerstam

1891
Under året. Tryckt och otryckt III utkommer m. diverse artiklar. Bl.a. tio fabler varav åtta, liksom ”Familistären i Guise”, publ. i Politiken (Dk) 1885. Äv. ”Carl Larsson” (Svea 1884); ”Den litterära reaktionen i Sverige”, vers. av föredrag i Paris 25.22 1885, publ. i Tilskueren (Dk) maj 1886; ”Rom på en dag” (Blänkaren 3/85 22.4 1885); ”Mitt Venedig” (Svea 1889); flera Vivisektioner; etc.
2 januari. AS och SvE inför kyrkorådet på Värmdö.
Januari.Barnen besöker AS i början av månaden.
13 januari.Marie David har enl. AS anlänt från Frankrike o bosatt sig hos SvE o barnen på Värmdö
24 januari.Tingsrätten i Värmdö behandlar skilsmässomålet, end. SvE närvarar.
27 januari.Skickar skrivelse till kyrkoherden i Värmdö församling där han anklagar SvE för dryckenskap o homosexualitet.
24 marsSkilsmässan ett faktum då tingsrätten på Värmdö dömer makarna till ett års hemskillnad. SvE får vårdnaden, AS ska betala 100:-/månad i underhåll.
4 aprilSkriver till kyrkorådet i Värmdö och klagar över att hans hustru ”hyser fruntimmer af dålig vandel”.
April(Trol.) Barnflickan Eva Carlsson avskedad enl. uppg. av AS.
8-14 aprilReser m. Birger Mörner till Lund. Träffar Ola Hansson, Bengt Lidforss.
14-15 aprilKöpenhamn m. Karl August Tavaststjerna.
16-25 aprilPå Hotell Skurup (då ägt av Fanny Falkners farbror Wilhelm Nilsson) m. Ola Hansson, Laura Marholm, Karl August Tavastejerna och Birger Mörner. (Äv. ettåriga Fanny där på besök.)
26 aprilAS åter i Brevik, Värmdö.
8 majKyrko- o skolrådet på Värmdö sammanträder. AS presenterar intyg om Marie Davids dåliga vandel av Karl Nordström o Klas Fåhraeus. Marie David närvarar men Siri utblir o sammanträdet uppskjuts.
9 majFlyttar från Värmdö, tar in på Grand Hotell.
11 majHyr stuga i Lerkila, Runmarö.
12 majSvE och barnen flyttar från Lemshaga.
22 majKyrko- och skolrådet på Värmdö tillstyrker att Marie David måste skiljas från SvE om hon ska behålla barnen.
juniFamiljens tidigare barnflicka Eva Carlsson kommer o hushållar åt honom.
10 juniMarie David stämmer Strindberg för ärekränkning.
24 juniMidsommardagen. Marie David på besök kastas ut handgripligen. Resulterar i ömsesidiga stämningar
(misshandel resp. hemfridsbrott).
sommarSiri m barnen hyr Wahlbäcksgården, Sandhamn.
juliBörjan. Syster Anna von Philps m. familj hyr stuga i Stenbro nära AS.
juliMitten. Hans syster Elisabeth flyttar ut o bor m. honom.
17/18-19 juli(Trol.) På fest i Sthlm. Ev. under avslutn. av det bejublade franska flottbesöket i Sthlm 10-17.7 som avslutas m. ”Tivolifesten” på Södra Djurgården. (Götiska rummen, kap. 6.)
juli Slutet. Trol. Les relations de la France avec la Suède jusqu’à nous jours utgiven av Paul Ollendorff (distr. Libraire Nilsson), en utvidgad version av ”La France en Suède” (se 19.11 1887) i bokhandeln.1 aug.
Flyttar till Dalarö. Hyr hos mästerlotsen Fredrik Gustaf Sundin (nuv. Strandv. 3). Målar o skulpterar (två porträttskulpturer).
21-27 aug.Hft 2, bnd IV, av Svenska öden… (mittpartiet av ”Stråmannen”) utk. på Looström. Sista innan Ljus uppl. 1905.
25 augReser via Sthlm med ångaren Njord, till Gävle, därefter tåg mot Norrland för att skriva om Sveriges natur. (Se 10.9 1890.)
29 aug.Anländer via Gävle, Bollnäs, Östersund (27.8) till Åreskutan där reseplanerna inställs.
2 sept.Anländer till Sundsvall via Östersund (31.8), Sollefteå (1.9), Härnösand. Besöker under resan enl. sin dagbok Strinne by i Multrå socken, Ångermanland) familjen ursprung.
2-9 sept.Gäst hos grosshandlare, sågverksägare Magnus Forsell, Ortvikens herrgård.
8 sept.Utsatt rättegångsdag för misshandelsåtalet mot Marie David men då AS inte infinner sig skjuts rättegången upp. Han döms året därpå till böter. (15:- för misshandel, 100:- för ärekränkning.)
9 sept.Reser hem m. ångaren Carl XV i firman Hedborg & Strindberg.
9-11 sept.Gästar blomsterhandlaren Carl Sachs villa i Djursholm (Götav. 4).
11-19 sept.Besöker Richard Bergh m. fru på godset Ösbyholm vid Holmsjön (nära Norrköping). Ellen Key trol. närv.
19 sept.Hyr vindsrum hos Christina Hägg (bageriinnehavare) i Djursholm (Germaniav. 19).
19 sept.Gräl m. Gustaf af Geijerstam. Tillfällig brytning.
5 oktPå middag hos Sven och Hanna Palme. Viktor Rydberg som närvarar vägrar att hälsa på AS.
11 okt.Hyr Carl Sachs villa i Djursholm då de flyttar in till Sthlm över vintern. Eva Carlsson sköter hushållet men insjuknar i mitten av jan, därefter AS syster Elisabeth. Skriver här dikten ”Laokoon” o enaktarna Debet och kredit, Första varningen, Moderskärlek, Inför döden, Bandet.Påbörjar även Himmelrikets nycklar. Skulpterar (bl.a. Den gråtande gossen).
27 nov.Les relations de la France avec la Suède jusqu’à nous jours har framlagts o refererats i l’Académie des inscriptions et belles lettres av Markis de Saint-Denys.

Händelser under året

2 febr. Norbergsstrejken inleds. Konflikten 1891-92, blev en av arbetarrörelsen hårdaste. • †10 febr. Den ryskfödda matematikern o författaren Sonja Kovalevsky (*15.1 1850) dör i lunginflammation. • 15 febr.AIK, Allmänna Idrottsklubben,  bildas på Biblioteksgatan 8, Sthlm av Isidor Behrens. • 12 mars. Djurgårdens IF bildas på Alberget 4A, Sthlm av John Jansson. • 20 mars. Anne Charlotte Lefflers pjäs Familjelycka har urpremiär på Dramaten, Sthlm. • †29 mars. Georges Seurat (*1859). • †8 maj. Helena Petrovna Blavatsky (*1831). • 25 juni. Arthur Conan Doyle, publ. sin första Sherlock Holmes-novell i The Strand Magazine. • Sept. Gbgs högskola inrättas efter omfattande privata donationer. • Okt. Holländaren Eugène Dubois hittar de första benfragmenten av Pithecanthropus erectus (senare omklassificerad till Homo erectus), eller ”Javamänniskan” vid Trinil på östra Java, Indonesien. • 14 sept. Den första straffsparken läggs i en match i Wolverhampton, sedan regeln införts av Internationella fotbollsförbundet 2.6 efter flera incidenter med utespelare som avsiktligt räddat mål med händerna. Den gick in. • †28 sept. Herman Melville (*1819).
• 11 okt. Skansen (världens äldsta friluftsmuseum), öppnas av Artur Hazelius i Sthlm. • †10 nov. Arthur Rimbaud (*1854). • Den första automobilen i Sverige visas på en utställning i Gbg. • New Scotland Yard blir huvudkvarter för London Metropolitan Police. • Gymnastikläraren James Naismith i Springfield, Massachusetts, uppfinner basketboll. • Michelin får patent på det losstagbara, luftfyllda cykeldäcket. • Guy de Maupassant diagnosticeras som sinnessjuk. • Anne Charlotte Lefflers pjäs Moster Malvina har urpremiär på Dagmarteatret i Köpenhamn.• Födda under året, bl.a. Ernst Rolf (f. Ernst Ragnar Johansson, †1932), Karl Gerhard (f. Karl Emil Georg Johnson, †1964), Sergej Prokofjev (†1953), Mikhail Bulgakov (†1940), Antonio Gramsci (†1937), Ilja Ehrenburg (†1967), Pär Lagerkvist (†1974), Max Ernst (†1976), Rudolf Carnap (†1970), Sten Selander (†1957), Karl Dönitz (†1980), Erwin Rommel (†1944), Nelly Sachs (†1970), Henry Miller (†1980).
• Thomas Hardy: Tess of the d’Urbervilles.
• Joris-Karl Huysmans: La Bas.
• Oscar Wilde: Salome.
• Per Hallström: debut Lyrik och fantasi.
• Selma Lagerlöf: debut Gösta Berlings saga.
• Gustaf Fröding: debut Guitarr och dragharmonika.
• Oscar Levertin: Legender och visor – succé.
• Viktor Rydberg: Vapensmeden. Hägringar frånreformationstiden.
• Émile Zola: L’argent.

1892
Under året. Siri m barnen flyttar under året in på Prästgårdsg. 15, Stockholm.
Avreser till Göteborg, inbjuden av August Lindberg. Umgås med Anton Stuxberg, August Bondeson, m.fl. Äv. Carl Larsson fanns i Gbg vid tidpunkten. En insamling till AS arrangeras, som kvitterar ut summan 18.2.
20 jan.Vidare till Marstrand. Uppsöks där av A.U. Bååth, o grosshandlare Gustaf o Olga Bratt.
3 febr.Avslutar Himmelrikets nycklar.
5 febr.(C:a.) åter Göteborg (Göta källare).
8 febr.Stuxberg ordnar fest för AS i sitt hem (Erik Dahlbergsg.)
10 febr.På Sällskapet Gnistans möte (medl. bl.a. Karl Warburg), åhör föredrag av Karl Wåhlin.
febr.Slutet. (Ännu i Gbg 18.2, trol. äv. 20.2.) Åter Djursholm. Påbörjar trol. Debet och kredit, Första varningen.
marsMitten. Debet och kredit, Första varningen trol. färdiga.
8-13 aprilHimmelrikets nycklar i bokhandeln. (Urprem. 13.3 1927 i tysk övers. Första sv. upps. 21.6 1962.)
10 aprilUppsöks av stämningsmän å Hjalmar Brantings vägnar ang. lån om 1000:- från 1882 (lånet regleras slutl. först vintern 1899-1900).
15 aprilInför döden enl. egen uppg. färdig. Påbörjar trol. därefter Moderkärlek.
24 aprilHyr in sig hos tullvaktmästare Carl Anton Jansson (nuv. Birger Jarls v. 2) på Dalarö. Målar. Karl August Tavasstjerna m. fru hyr övervåningen i samma hus o har med sin segelkutter.
16 majModerkärlek trol. färdig. Trol. påbörjad efter 15.4.
17 majÄrekränknings- o misshandelsprocessen mot Marie David behandlas vid Värmdötinget. AS infinner sig inte personl. men erkänner sig skydlig gm advokat. Hänvisar till omtanke om barnen som förmildrande.
sommar SvE m barnen hyr på Aludden, Sigtuna.
sommar Utflykt till Utö. Uppvaktar grosshandlare E. W. Lewins dotter. Vänder sig under Dalaröperioden till tecknandet, måleriet o utvecklar en ny expressivitet – produktiv. Uppmuntras trol. av Per Hasselberg på besök.
19 juli Döms av Värmdö tingsrätt att betala böter till Marie David om 50:- samt rättegångskostnader, s:a drygt 500:-.
juli-aug.Ställer ut 7 alt. 8 målningar i Birger Jarls Bazar, Birger Jarlsg. 7, Sthlm. Blandad kritik, mkt liten försäljning. Återupptar exprimenterandet med fotografering. En privat kontakt, medicinaren Gustaf Brand, köper 8 av AS:s tavlor + får två i gåva men betalar enl. AS uppg. aldrig mer än ett förskott om 200:-
aug.(Trol. c:a.) ”Relations de la Suède avec l’Espagne et le Portugal jusqu’à la fin du dix-septième siècle” publ. i Boletin de la Real Academia de la Historia, tomo 17 (juli-sept.), Madrid. (Sv. vers. ”Spansk-portugisiska minnen i svenska historien” i Tryckt och otryckt II, 1890.)
9 sept. Kungl. Majt upplöser äktenskapet m. Siri v. Essen
[enl. uppg. i G. Söderström 1972, jfr 21.9 nedan].
13 sept. Skriver brev till Ola Hansson där han utgjuter sig över den dåliga behandlingen i Sverige. (Se 1.10.)
14 sept.(Trol.) Färdigställt Leka med elden, Bandet. Båda trol. påbörjade efter 20.8.
21 sept.Skilsmässan bekräftas genom dom.
30 sept.Lämnar Dalarö. Reser till Tyskland.
1 okt.Anländer till Berlin inbjuden av Ola Hansson o Laura Marholm. Bor intill dem på Friedrichshagen, Linden Allé 2.
1 okt. Brevet från 13.10 publ. utan AS tillstånd av Ola Hansson i Die Zukunft m. OH:s kritik av Sverige. AS gynnare, bl.a. Vult von Steyern upprörs. Gustaf af Geijerstam skickar brevförfrågan om AS ev. medgivande till publ. Besvaras ej. Kontakten dem emellan bryts.
okt. Fortsätter exprimentera med fotografi. Målar under perioden ett flertal tavlor, bl.a. ”Svartsjukans natt”.


Strindberg 1892

okt./nov. Umgänge i Berlin på (den av Strindberg döpta) krogen ”Zum schwarzen Ferkel” (”Den svarta griskultingen”, eg. ”Weinhandel und Probierstube, Inhaber Gustav Türk”), hörnet Unter den Linden och Neue Wilhelmstrasse. Inledningsvis m. Ola Hanssons, Laura Marholms krets, bl.a. Adolf Paul, poeten Richard Dehmel, läkarna Carl Ludwig Schleich o Max Asch, den polska journalisten  Stanislav Przybyszewski. Därefter äv. Edvard Munch, Holger Drachmann (i början av jan.), Christian o Olga Krogh (mitten av febr.), K. A. Tavastsjerna, Bengt Lidforss (början av april), förf. Gunnar Heiberg (mitten av nov.), förf. Axel Maurer, journalisten Frida Uhl (se nedan). I april introd. Edv. Munch förf. Dagny Juel. Målar trol.
13/14 nov Flyttar till pensionat på Neue Wilhelmsstrasse 2, 3 tr., Berlin NW. Äv. Adolf Paul där.
dec. Inledn. c:a. Gustaf Brand ställer ut sina Strindbergsmålningar i Lund utan AS godkännande eller vetskap.
5 dec. Resa till Weimar m. Adolf Paul. Tar in på Hotell Erbprinz. Målar.
10 dec.(C:a.) Hyr dubblett på Potzdammerstrasse 27A, 3 tr. Berlin. Munch avslutar det porträtt av Strindberg han påbörjat innan dennas Weimarresa.


Frida Uhl 1892

Händelser under året

†5 febr. Emilie Flygare-Carlén (*1807). • Oscar Wildes komedi Lady Windermere’s Fan, har urpremiär på St James’s Theatre, London. • †27 febr. Louis Vuitton, (*1821). • 27 febr. Rudolf Diesel ansöker om patent för sin kompression-tändningsmotor (Dieselmotorn). • †26 mars. Walt Whitman (*1819). • 11 maj. Johan Petter Johansson får patent på skiftnyckeln. • 22 maj. Den första fotbollsmatchen i Sverige spelas på Heden i Gbg mellan Örgryte IS o IS Lyckans Soldater, 1-0. • 25 maj. Cirkus på Djurgården invigs. • juli. Norrmännen kräver upprättandet av ett norskt konsulatsväsende i utlandet. • 7 juni. Den svarta amerikanen Homer Plessy arresteras för att ha satt sig i en järnvägsvagn för enbart vita i Louisiana. Den prejudicerande domen i Plessy v. Ferguson i HD 1896 etablerar principen ’jämlika men segregerade’ o legaliserar rassegregation till 1954. • †6 okt. Alfred, Lord Tennyson (*1809). • †21 okt. Anne Charlotte Leffler (*1.10 1849), nu duchessa di Cajanello, dör i blindtarmsinflammation. • 31 Okt. Arthur Conan Doyle publ.The Adventures of Sherlock Holmes. • Nov. En svensk härordningsreform genomförs o värnpliktsarméns övningstid utökas från 42 till 90 dagar. Grundskatter o indelningsverk avskrivs successivt. • 8 nov. Anarkister placerar en bomb vid Avenue de l’Opera i Paris som dödar sex människor vid en polisstation. • 22 nov. Sveriges första löpsedel sätts upp avAftonbladet i Sthlm. • 18 dec. Tjajkovskijs balettNötknäckaren har premiär på Mariinskijteatern i Sankt Petersburg. • Gustav III:s operahus rivs o det nuvarande operahuset börjar byggas i Sthlm. • ASEA står bakom elektrifieringen av valsverket Hofors, det första i sitt slag i världen. • Bofors tillverkar sin första kanon. • Alexander Lagermans komplettmaskin, som kan massproducera tändstickor, blir klar o börjar användas på Jönköpings Tändsticksfabrik. • Svenska kvinnors äktenskapsålder bestäms till sjutton år. • Erika Aittamaa formger Lovikkavanten. • Virus upptäcks av den rysk-ukrainska biologen Dimitri Ivanovski. • Byggandet av den transsibiriska järnvägen påbörjas. • Ord och bild, red. Karl Wåhlin, börjar utkomma.

• Födda, bl.a. J.R.R. Tolkien (†1973), Edith Södergran (†1923), Manfred von Richthofen (”Röde Baronen”, †1918), Tito (Josip Broz, †1980), Hilding Rosenberg (†1985), Walter Benjamin (†1940), Haile Selassie (†1975), Francisco Franco (†1975), Marina Tsvetajeva (†1941).
• George Bernard Shaw avslutar sin första pjäs, Widowers’ Houses.
• Pjotr Kropotkin: La Conquête du Pain
(i Frankrike).
• Ola Hansson: bl.a. Materialismen i skönlitteraturen resp.Ung Ofegs visor.
• Verner von Heidenstam: Hans Alienus.


Strindbergs målningar  1892-93

1893
Under hösten. Kvinnans underlägsenhet under mannen…” publ. i tysk övers. i Magazin für Litteratur.
7 januari. Träffar Maria Frederike Frida Cornelia Uhl (*4.4 1872. †1943) hemma hos Julie o Julius Elias efter premiären på Hermann Sudermanns pjäs Heimat.
16 jan. De skandinaviska förf. gör bejublat framträdande på soaré i Freie Litterarische Gesellschaft. (AS uppläsn. enl. uppg. andaktsfullt avlyssnad men närmast ohörbar.) Fröken Julie uppförs på Théâtre Libre, Paris.
Febr. Mitten, c:a. Christian Krogh börjar efter ankomsten måla AS porträtt i flera versioner.
24 februari. Dramen II; Das Band, Herbstzeichen (Bandet, Första varningen), ges ut av Bibliographisches Bureau, Berlin.
7 mars. FU reser till München.
mars. Mitten. Har trol. en affär med Dagny Juel.
23 mars Dramen III; Das Spiel mit dem Feuer, Vor dem Tode (Leka med elden, Inför döden), ges ut av Bibliographisches Bureau, Berlin.
1 april. FU återkommer till Berlin.
April, början. Bengt Lidforss anländer. Under månaden besöker Richard Bergh som hastigast på väg till Paris.
11 april AS, FU förlovar sig. Fridas familj representeras av systern Marie Weyr.
27 april (C:a.) Paret far till Helgoland, m. Marie Weyr, för bröllop då man kan gifta sig där utan lysning, enl. engelsk lag. Övernattning i Cuxhaven i väntan på båt.
2 maj. AS och Frida Uhl gifter sig. Hyr stuga om 3 rum av fiskarfamilj.
Maj. Siri m. barnen flyttar till Finland. Marie David m. på resan. Bosätter sig i Helsingfors.
5 maj. Munch m.fl. hyr lokaler i Hohenzollern-Panoramagebäude vid Lehrtes Bahof, Berlin o öppnar opponentutställningen Die Freie Berliner Kunstausstellung. Bl.a. med AS ”Vågen” o variant av ”Ensam blomma på stranden”.
17 maj. AS och FU avreser till London.
21 maj. AS o FU anländer i London. Bor på 12 Pelham Road, Gravesend.
Maj. Slutet. Le plaidoyer d’un fou (En dåres försvarstal) utkommer på tyska: Die Beichte eines Thoren.
31 maj Dramen IV; Debet und credit, Ein Sommertraum (Debet o. Credit, Moderskärlek), ges ut av Bibliographisches Bureau, Berlin.
8 juni. 84 Warwick Street, Eccleston Square, London SW.
Sommar. SvE m. barn bor under sommaren i Mariefors, utanför Helsingfors.
17 juni. AS återvänder ensam till Tyskland.
19 juni. Hoefers hotel, Hamburg. AS utan pengar.
23 juni. Badorten Sellin, Insel Rügen m. Adolf Paul o Karl August Tavaststjerna.
25 juni. Budkaflen (nr. 25) börjar utan tillstånd att publ. övers. av Le plaidoyer d’un fou via den ty. övers.:En dåres bikt. Boken följetong t.o.m. 29 april 1894 (nr. 17).
Juni. Freie Kunstausstellung i Berlin: Opponenternas salong. AS bidrar med tre tavlor.
8, 12 juli. Författar två förarbeten till Antibarbarus: ”Zur Psychologie des Scwefels”, ”Was ist Kohlenstoff”.
28 juli. Lämnar Sellin, Insel Rügen.
30 juli. Tillbaka i Berlin där FU ansluter i augusti.
1 aug. C:a. Anländer – inbjuden av FU:s mor, Marie Uhl – till Mondsee, nära Salzburg o besöker Fridas familj.
12-15 aug. Reser Mondsee, Salzburg, Berlin, Pankow. Träffar poeten Richard Dehmel, en i kretsen kring ”Zum schwarzen Ferkel” i Berlin, som bor på Parkstrasse 24, Pankow. Äv. Stanislaw Przybyszewski.
15 aug. Pension Müller von der Werra, Albrechtatrasse 9A, Berlin, med FU.
25-31 aug. Dramatik (Debet o. Credit, Första varningen, Moderskärlek, Inför döden) i bokhandeln.
Sept. början. Die Beichte eines Thoren beslagtas och åtalas för osedlighet.
Hösten. AS infinner sig trol. själv till domstolsförhandl. under hösten (ev. okt.) Hotell Central, Kungsg. 2B, Lund.
23 okt. Köpenhamn.
24 okt. Berlin.
25 okt.. AS återförenas med FU i Brünn (Brno), Theresien-Glacis 9, Mähren, Österrike. PåbörjarAntibarbarus I.
1 nov. Victor Cherbuliez (sign. ”G. Valbert”, akademiled., uppburen kritiker) publ. tolv sid., mestadels positiv, pres. av AS i Revue des Deux Mondes
21 nov. Skickar första arket av Antibarbarus till Alb. Bonnier som refusuerar.
28 nov. Ardagger via Amstetten, Nieder-Oesterreich. Bosätter sig på Dornach vid Donau, Fridas morföräldrars gods där hennes mor (frånskild) bor vintertid. Experiment med ”celestografier” (äv. 1894) skickas vartefter till astronomen Camille Flammarion. Målar i Dornach flertalet verk, bl.a. ”Den grönskande ön”, ”Öfversvämning vid Donau”, ”Underlandet”.
3 dec. Urpremiär på Leka med elden (Das Spiel mit dem Feuer) på Lessingstheater, Berlin (med alt. slut). Misslyckad.
17 dec. Upprört brev från AS till Bonnier p.g.a. refus. av Antibarbarus. Rel. m. Bonniers upphör tillsv.


Stugan, das Häusel, där Kerstin föddes 26 maj 1894
Dornach vid Donau.

Händelser under året
AS försöker nov. 1893-1894 att fotografera ”utan kamera och lins”. Oexponerade plåtar las ut under natten, de ljusprickar som visade sig vid framkallningen tolkade Strindberg som korrekta bilder av stjärnhimlen, ”celestografler”.

10 mars. Elfenbenskusten blir en fransk koloni.
• 20 mars. Adam Worth, a.k.a. ”brottets Napoleon”, döms i Belgien till 7 år för rån. Hans kriminella karriär är över.
• April. Elin Ameéns (enda) pjäs En moder har urpremiär på The Independent Theatre i London m. titeln Alan’s wife.
• 23 april. Sveriges Författareförening (SFF) bildas.
• 1 maj. Världsutställningen i Chicago inleds. (Avslutas 30.10.) Bl.a. introduceras hamburgaren i USA.
• 5 maj. 1893 års börskrasch i New York inleder en depression som vänder först 1897.
• 27 maj. Oscar II avlyssnar stående sången ”Du gamla, du fria” i Lund, en händelse som befäster sången som svensk nationalsång.
• 2 juni. I Sverige beslutas det att Högre folkskola kan inrättas på landsbygd eller i stad där inte läroverk finns.
• 6 juni. ”Du gamla, du fria” framförs för första gången officiellt på Skansen, vilket ytterligare befäster dess status som Sveriges nationalsång.
• 7 juni. Gandhi praktiserar civil olydnad f.f.g. i Indien.
• †6 juli. Guy de Maupassant (*1850)
• 11 juli. Kokichi Mikimoto, Japan, utvecklar metoden att odla pärlor.
• Okt. Det första dokumenterade mötet med odjuret i jämtska Storsjön äger rum då två flickor säger sig ha stött på en fyra meter lång groda.
• 3 okt. Laos upptas i unionen Franska Indokina.
• 19 okt. Nya Zeeland inför efter ett parlamentsbeslut denna dag, som världens första stat, kvinnlig rösträtt.
• †6 nov. Pjotr Iljitj Tjajkovskij (*1840) • Sven Hedin påbörjar sin första vetenskapliga expedition till Centralasien. • En svensk folkriksdag anordnas, där man för fram kravet på allmän o lika rösträtt för män o kvinnor.
• Sveriges första vattenkraftledning transporterar ström 14 kilometer från ett vattenkraftverk till Grängesberg.
• Nationalmuseum refuserar Ernst Josephsons målning ”Strömkarlen” (även känd som ”Näcken”).
• Lund inrättar ett renhållningsverk. • Norska stortinget underlåter att bevilja anslag till den gemensamma utrikesrepresentationen o nedsätter det kungliga apanaget.
• Djupborrningar startar vid den gamla järnkällan i Ramlösa, Helsingborg.
• Sveriges första folkpark invigs i Malmö.
• Arthur Conan Doyle chockar sin publik genom att publicera ”The Adventure of the Final Problem” i månadens nr av Strand Magazine, i vilken Sherlock Holmes dör tillsammans med sin ärkefiende professor Moriarty när de sammanslingrade störtar ner i Reichenbachfallet i Schweiz 4 maj 1891.
• Födda, bl.a. Hermann Göring (†1946), Alfred Rosenberg (†1946), Andrés Segovia (†1987), Leslie Howard (†1943), Harold Lloyd (†1971) Mae West (†1980), Allen Dulles (†1969), Harry Hjörne (†1969), Joachim von Ribbentrop (†1946), Dorothy Parker (†1967) Lillian Gish (†1993), Mao Zedong (†1976), Calle Jularbo (†1966), Vladimir Majakovskij (†1930), Dorothy L. Sayers (†1957), Edvin Adolphson (†1979), Adolf Jahr (†1964).
• Anne Charlotte Leffler: postumt Ur lifvet IV.
• Oscar Wilde: A Woman of No Importance.
• Maurice Maeterlinck: Pelléas et Mélisande.
• Emil Kléen: debut Helg och söcken.

1894
15 februri. Har avslutat Antibarbarus I, skickas till Bengt Lidforss.
1 mars Kallas till domstol i Grein för förhör ang. Die Beichte eines Thoren men infinner sig inte. Leder till konflikt med FU:s morfar. Flyttar från godset till litet hus (”das Häusel”) intill på ägorna.
3 mars, påbörjar enl. egen uppg. Antibarbarus II.
25/26 mars. Reser till Berlin o närvarar vid rättegångsförhandl. ang. Die Beichte eines Thoren. Blir trol. avförd som ansvarig/skild från målet.
5-13 april. (C:a.) Antibarbarus I utkommer i tysk övers. av AS och FU (”brev 1”) och Bengt Lidforss (”brev 2-4”) på Verlag des Bibliographischens Bureaus.
13 april. AS åter till Dornach. Bryter m. Bengt Lidforss p.g.a. dennas rec. av Antibarbarus i DN.
29 april. Budkaflens publ. av En dåres bikt (Le plaidoyer d’un fou) avslutas i förtid.
2 maj. AS celestografier inkl. följebrev behandlas på initiativ av Camille Flammarion vid möte i Société Astronomique de France.
26 maj. Christine Kerstin Strindberg föds på Dornach. (†30.4 1956.) AS målar.
21 juni. Succé för Fordringsägare på Comédie parisienne (Théâtre de l’œuvre), Paris, regi Aurélien-Marie Lugné-Poe
17 juli. Rättegångsförhandlinarna ang. Beichte eines Thoren fortsätter. AS uteblir, skickar läkarintyg. Målet skjuts upp.
23 juli. Tar brevkontakt med teosofen Torsten Hedlund, bokförläggare och tryckerichef vid Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning vilket inleder en lång brevväxling.
juli–aug.AS författar på franska ett antal uppsatser avsedda för fransk press: Vivisections (Vivisektioner II). Avslutar trol. vid denna tid arbetet med Antibarbarus II.
15 aug.Linz, på väg från Österrike.
17 aug.Anl. Paris. (FU kvar Österrike.) Bor hos Leopold Littmansson, 8 bis Boulevard Lesseps, i Versaille första tre veckorna. Umgås m. Knut Hamsun, Frank Wedekind, Albert Langen (tysk bokförl.), Henri Becque. äv. Gustaf och Agnes Frumerie (som gör en byst av AS), gm dem m. William Molard o Ida Molard-Ericson, o gm dem m. Paul Gauguin som har sin ateljé ovanför deras lägenhet (ateljéhus på gården till rue Vercingetorix 6). Gm honom m. Julien Leclercq
5 sept.Lånar våning i Passy, Paris (51, rue Ranelagh, tillhörande konstnären Rosa Pfaeffinger) på inbjudan o gm försorg av Willy Gretor (dansk målare o konstförfalskare, f. Julius Rudolph Vilhelm Petersen). Målar bl.a. flera ”strandparti”.
sept.Mitten av. FU anländer. (Kerstin kvar i Österrike.)
okt.–dec.Skriver ”Sensations détraquées” I–II.
15 okt.Paret flyttar till Hôtel des Américains (14, Rue de l’Abbé de l’Épée) i Quartier Latin.
22 okt.
Kerstin insjuknat, FU åter till Österrike. AS till Dieppe, gästar norska målaren Frits Thaulow m. hustru Alexandra.
31 okt.AS åter till Hôtel des Américains, Paris. Bedriver kemiska experiment. Målar trol. sin sista målning under 90-talet. Trol. ”Hög sjö”.
7 nov.Ett tjugotal av AS målningar ställs ut av August Carlander i Sällskapet Gnistan, Drottningg., Gbg, tillsammans m. målningar av Olof Sager-Nelson.
8 nov.Bryter med FU brevledes. Hon inleder omedelbart skilsmässoförhandlingar.
17 nov.
”Sensations détraquées” (”Förvirrade sinnesintryck”) publ. i Le Figaro littéraire. Äv. 26.1, 9.2 1895.
dec.Trol. Skriver ”Le Barbare à Paris”. Expriment m. svavel.
13 dec.Père (Fadren) har gm. Théâtre de l’Oeuvre premiär på Nouveau-Théâtre, Paris, regi: Lugné-Poe. Lysande framgång.
24 dec.Julafton hos Ida o William Molard.

Händelser under året
 †28 jan. Elise Hwasser (*1831).
• 30 juni. Tower Bridge i London invigs.
• 1 aug. Japan o Kina utväxlar formella krigsförklaringar om Korea. • 15 Okt. Alfred Dreyfus arresteras, ställs inför rätta o fälls 22.12 för spioneri.
• †1 nov. Alexander III, tsar av Ryssland (*1845). Efterträds av sonen Nikolaj II.
• 6 nov. 300-årsminnet av Gustav II Adolfs födelse firas – ses som en viktig symbol för svensk-tysk gemenskap.
• 12 nov. Sophie Elkans pjäs Farligt umgänge har urpremiär på Dramaten, Sthlm.
• †3 dec. Robert Louis Stevenson (*1850).
• 16 dec. Anna Wahlenbergs pjäs Stackars flicka har urpremiär på Musikaliska Akademien, Sthlm. • Medlemsant. i riksdagen bestäms till 150 i Första o 230 i Andra kammaren. Endast 80 ledamöter i AK utgörs av stadsrepresentanter o beslutet kallas därför ”Städernas vingklippning”. • Riksdagshuset o Sveriges riksbanks hus börjar byggas – tar omkring tio år. Ett femtiotal arkitekter protesterar då kontakten mellan Mälaren o Östersjön kommer att skäras av gm riksdagshuset. • Slottet Tre Kronor uppförs som kuliss på den rivna operans tomt, till 300-årsminnet av Gustav II Adolfs födelse. • Första intern. biltävlingen Paris-Rouenne. • Svenska flaggan är mörkare än dagens, men konsuln Oscar Trapp hissar en version med ljusare färger i Helsingborg – allmän flaggning kommer igång på allvar i Sverige. • En första anknytning mellan den svenska folkskolan o läroverken skapas då folkskolans tre första årskurser motsv. inträdet till läroverkets första årskurser. • Claude Debussy komponerar Prélude à l’après-midi d’un faune, fri tolkning av Stéphane Mallarmés dikt ”L’après-midi d’un faune”, 1876. • Siri von Essen arbetar under detta o följande år som lärarinna i välläsning vid Dramatiska föreningen, Helsingfors. Arb. äv. m. övers.

• Födda, bl.a. John Ford (†1973), Norman Rockwell (†1978), Ludwig Marcuse (†1971), Bessie Smith (†1937), Nikita Chrusjtjov (†1971), Rudolf Hess (†1987), Martha Graham (†1991), Louis-Ferdinand Céline (†1961), Dashiell Hammett (†1961), Prince Edward of York (King Edward VIII av Storbritanninen, därefter Duke of Windsor, †1972), Alfred Kinsey (†1956), Isaac Babel (†1940), Aldous Huxley (†1963), Jean Renoir (†1979), E. E. Cummings (†1962), Elov Persson (skapare av Kronblom, †1970), Frans G. Bengtsson (†1954), Agnes von Krusenstjerna (†1940).

• En bok om Strindberg, red. Gustaf Fröding, m. bidrag av Holger Drachmann, Knut Hamsun, Justin Huntly M’Carthy, Björnstjerne Björnson, Jonas Lie, Georg Brandes, Anton Nyström, Arne Garborg, Adolf Paul, Ad.
Hansen, Gustaf Fröding, Laura Marholm.

• Axel Wallengren En hvar sin egen professor av Falstaff, fakir.
• Henrik Ibsen Lille Eyolf.
• Gustaf Fröding Nya dikter.
• Selma Lagerlöf Osynliga länkar.
• Gustaf af Geijerstam Per Olsson och hans käring.
• Per Hallström Vilsna fåglar.
• Arthur Conan Doyle The Memoirs of Sherlock Holmes.
• Knut Hamsun Pan.
• Anthony Hope The Prisoner of Zenda.
• Rudyard Kipling The Jungle Book.
• Rainer Maria Rilke Leben und Lieder.
• Karl Marx: Das Kapital – tredje o sista delen.