Bibliografi

Förstautgåvor i bokform el. motsvarande, samt samlingar till och med Samlade Skrifter.
David Gedin

V. 1.000 Sept. 2011
Katalogiseringen ”Zett.” hänvisar till Rune Zetterlund Bibliografiska anteckningar om August Strindberg, Stockholm, Bonnier, 1913, som även till dels finns tillgänglig på Google Books.

Observera att det ofta förekommer flera olika originalomslag, -band till samma verk och att de återgivna ovan (i en del fall, titelsidan) ska inte nödvändigtvis anses som de riktigaste. Omslagen till Strindbergs dramer följer de vackra reproduktionerna på Dramawebben (http://www.dramawebben.se/)