Klicka på namnet för att skicka ett e-postmeddelande 


Har ni synpunkter på webbsidan, eller tips om evenemang, artiklar, böcker, etc.  
Kontakta oss gärna!


David Gedin,Redaktör
Frågor om och förslag på sidornas innehål

Nicolò Freccero
Web design, Layout, etc

Ingela Lundahl  
Medlemsfrågor, kontaktperson

Katarina Ek-Nilsson,
Ordförande
Strindbergssällskapet/the Strindberg Society
David Gedin, Cecilia Carlander,redaktorer
Frågor som gäller Strindbergiana