Föredrag

2023
Strindberg i Sörmland


Strindberg i Sörmland

Styrelseledamot Tryggve Lundh fortsätter sitt arbete med att ge Strindbergsföredrag och studiecirklar i Sörmland så även under våren 2023.Den 17 mars klockan 10 föreläser Tryggve för ABF-akademien i Eskilstuna om ”Strindberg och tron”. Tryggve menar att rubriken är viktig, då den signalerar vad Strindberg trodde och inte trodde och inte hur han formerade sig till religion, läror etc. Kring detta bygger Tryggve Lund en studiecirkel i sörmländska kommuner. Den grundas i närläsning och diskussion kring några verk som visar hur Strindberg i litteratur och liv förhåller sig, ändrar sin trosuppfattning. Cirklarna ges månadsvis vid fyra tillfällen från sent januari. Litteraturen som studeras är Tjänstekvinnans son del 1, Inferno och En blå bok.

Han erbjuder också en introduktionscirkel kring Strindberg och berättandet med nedslag i främst Röda rummet och Hemsöborna.

Under planering för våren är också en cirkel och kanske även en föreläsning kring Strindbergs litterära inspirationer som kretsar kring Dickens, Zola, Poe, Balzac.

Hjälp oss i sällskapet, där Tryggve Lundh har ett uppdrag att sprida läsning och kunskap om Strindbergs liv och texter, med att på din plats tillsammans med ett intresserat studieförbund starta cirklar. Tryggve bistår med råd och dåd kring detta och kan också ordna kick-off föreläsningar om Strindberg, som med fördel läses och studeras i studiecirkelform. En oöverträffad form för att diskutera litteratur och som fördjupar enskild läsning.

Kontakt: Tryggve Lundh, mobil: 0763407415, e-post: tryggve.lundh@gmail.com.
Föranmälan till föredraget ”Strindberg och tron”: annika.rydberg@abf.se.
Plats: Samlingssalen, ABF-huset, Kungsgatan 14, Eskilstuna. Fri entré.


2022

Lördag 29 oktober kl. 13.

Boktrycktes dag.
Tryggve Lundh berättar om Strindbergs kontakter med bokförlag, illustratörer och tryckare.
Fritt inträde.
Plats: Fridhemsgatan 4, Eskilstuna.
Informagtion: Info@detgamlatryckeriet.nu

Lördag 8 oktober kl. 16.

Björn Medial: Käre Strix! Bror Lars!
Björn Meidal berättar om den mångåriga brevväxlingen mellan August Strindberg och Carl Larsson utifrån sin nyutkomna bok med titeln Käre Strix! Broder Lars! Skådespelare läser ur breven.

Pris: 100,- (75,- medlemmar i Strindbergssällskapet och Samfundet S:t Erik). 
Boka biljetter på telefon 08-441 91 75 eller info@strindbergsmuseet.se
Plats: Strindbergsmuseet, Drottninggatan 85, Stockholm.

2021

David Gedin: Kontroversiella författare

Strindbergssällskapets ordförande om besvärliga författare med obekväma åsikter från Strindberg till Handke. 90 kr (70 kr)
Tid: Lördagen den 19 september 2021 kl. 16


Tryggve Lundh: Strindberg – Resenären


Föreläsning med Tryggve Lundh, Strindbergskännare och styrelseledamot i Strindbergssällskapet.Plats: ABF-huset, Kungsgatan 14, Eskilstuna. Rum 501, vån. 5.Fri entré.OBS! Begränsat antal platser! Föranmälan till malin.nordling@abf.se 
Vid sjukdom ber vi er att stanna hemma. 
Tid: Fredag 23 oktober kl. 10.00

Info Pdf


Göran Greider: Den revolutionäre Beethoven
Författaren Göran Greider om kopplingen mellan Beethovens symfonier och franska revolutionen m.m. Med anledning av Beethovens 250-årsjubileum. 90 kr. (70 kr)
Tid: Lördag 10/10 kl. 16

Kåre Strindberg: Den andlige sökaren
Tid: Lördag 24/10 kl. 16

Erik Höök: Framtidens musik. En återblick 
Tid: Lördag 21/11 kl. 16

Hannah Hinz Cornelli: Varifrån kommer musiken?
Litteraturvetaren Hannah Hinz Cornelli om musiken i Strindbergs kammarspel Spöksonaten och Pelikanen. 90 kr (70)
Tid: Lördag 15 februari kl. 16

Björn Meidal: Röda rummet
Om den 151:a och hittills mest texttrogna upplagan av Strindbergs genombrottsroman. 90 kr (70 Strindbergssällskapet och Samfundet S:t Erik)
Tid: Lördag 1 februari kl. 16

Föreläsningar på Strindbergsmuseet 2019

Paria: Brottslingen och normaliseringen av människan i Strindbergs, Hanssons och Geijerstams författarskap.
Gustaf Marcus föreläser utifrån sin doktorsavhandling om gestaltningar av brottslingar och om normaliseringen av människan sedd genom tre svenska författare från sekelskiftet 1900: August Strindberg, Ola Hansson och Gustaf af Geijerstam.

Tid 26 oktober kl 16.00
Biljetter: ord. 90 kr, medlemmar i Strindbergssällskapet och Samfundet S:t Erik 70 kr. Bokas på tel. 08-441 91 70. Begränsat antal platser.
Plats: Strindbergsmuseet, Drottninggatan 85.

Vägen till Strindberg: från Röda torget till Blå tornet
Lördag  21 september kl. 16.00.
Föreläsning med 2019 års Strindbergspristagare, översättaren och litteraturvetaren Elena Balzamo.

Ordinarie pris 90 kr, medlem 70 kr.
Föranmäl dig till ingela@strindbergsmuseet.se

Bokmässan i Göteborg 26-29 september 2019
Välkommen till  Strindbergssällskapets monter samt föreläsningar i B-hallen.

Fredag 27/9 kl 14.00
August Strindbergs misogyni
Medverkande: Ebba Witt-Brattström

Lördag 28/9 kl. 14.00
Agust Strindbergs brev till Harriet Bosse
Medverkande: Kristina Adolphson
Scen: De Litterära Sällskapens scen

Föreläsningar på Strindbergsmuseet i höst

Lördag 5 oktober kl. 16
Birthe Sjöberg: Dialog eller dynamit
Viktor Rydberg och August Strindberg – förtryckets fiender. 90 kr (70 för medlemmar)

Lördag 19 oktober kl. 16
Alexandra Borg och Nina Ulmaja: Strindbergs lilla röda
Boken om boken och typerna. 90 kr (70 kr för medlemmar).

Torsdag 24 oktober kl. 17
Boksläpp: Kerstin Dahlbäck: Hemlig skrifvelse
Med hälsning från August Strindberg. Brev från 1858-1912 i urval. 90 kr (70 kr)

Lördag 26 oktober kl. 16
Gustaf Marcus: Paria
Brottslingen och normaliseringen av människan i Strindbergs, Hanssons och Geijerstams författarskap. 90 kr. (70 kr)

Lördag 9 november kl. 16
Sten Sandell: Just i en ljudande tillblivelse
Tonsättaren Sten Sandell komponerar Strindbergs text “Nya konstformer” i realtid. 90 kr (70 kr).