Strindbergiana

Strindbergiana är Strindbergssällskapets årsbok sedan mer än trettio år tillbaka. Vi strävar efter att erbjuda våra läsare ett brett utbud av studier över Strindbergs liv, hans konstnärs- och författarskap, liksom över hans samtid och Strindbergs roll idag.
Strindbergiana kan köpas i Strindbergsmuseets bokhandel, direkt från Strindbergssällskapet eller via internet.
Men det enklaste sättet är naturligtvis att bli medlem i Strindbergssällskapet!