Books

About Strindberg in various countries
– some examples from 2008 and onward2021Sverige

Lykttändaren. En Strindbergsstudie.
Magnus Florin

 • Utgivare : Ellerströms Förlag (20 Januari 2021)
 • Språk : Svenska
 • ISBN-10 : 9172476095
 • ISBN-13 : 978-9172476097

”Hur var det med lampan?” frågar Främlingen i Brända tomten. Ja, hur är det med alla lampor, ljuslågor, stjärnor, lyktor och eldar hos August Strindberg? Vad gör de? Vad gör gatlyktan i Oväder, solkatten i Advent, fotogenlampan i Fadren, morgonstjärnan i Till Damaskus, fyrtornet i ”Den romantiske klockaren på Rånö”, den brinnande fosforn i ”Tschandala”, vårsolens strimma i Påsk och lågorna i Ett drömspel?

I Lykttändaren. En Strindbergsstudie riktar Magnus Florin ljuset på Strindbergs ljuskällor. Inte så mycket som symboler eller bildspråk, utan som aktiv rekvisita – ljuskällorna är ting som agerar och leder till maktstrider och förvandling. Och de står i förbund med Strindbergs trio av ljusbringare: ­Prometheus, Lucifer och Loke.
2020Deutschland

August Strindberg und die Aufklärung / August Strindberg och upplysningen / August Strindberg and Enlightment
by Karin Hoff (ed.), David Gedin (ed.)

Publisher : Königshausen & Neumann (1 Aug. 2020)
Language : English, German, Swedish
ISBN-10 : 3826069072
ISBN-13 : 978-3826069079
Dimensions : 15.6 x 4 x 23.8 cm

Die Beiträge des vorliegenden Bandes gehen auf die 21. Internationale Strindberg-Konferenz zurück, die im Juni 2019 in Göttingen stattfand. Sie greifen Strindbergs ambivalentes Verhältnis zur Aufklärung auf, seine ebenso kritische wie produktive Auseinandersetzung mit den philosophischen und literarischen Strömungen des 18. Jahrhunderts. Das betrifft unter anderem Strindbergs wissenschaftliche und ästhetische Experimente, seine kulturkritischen Überlegungen und Konzeptionen sowie seine kontinuierliche Auseinandersetzungmit dem Projekt der Moderne und dem modernen Subjektbegriff in der Folge Kants.Polska

Strindberg and the Western Canon
Jan Balbierz (ed.)

 • Utgivare : Jagiellonian University Press (12 April 2020)
 • Språk : Engelska
 • Pocketbok : 267 sidor
 • ISBN-10 : 8323347794
 • ISBN-13 : 978-8323347798

During the whole of his writing career August Strindberg was a restless canon-maker. In his capacity as writer, librarian, cultural scholar, polemicist and amateur researcher he constantly quoted sources, both historical and contemporary, included and excluded certain authors in his own work, as well as re-evaluated the boundaries of aesthetics and culture around the turn of the twentieth century. At the same time, he was a very active author in his own right, living in self-imposed exile but in close contact with cosmopolitan intellectual circles. All of this raises questions about his relationship with the literary and cultural canon. The dynamics between local and global culture define the whole of his oeuvre and make him one of those European authors who are readily interpreted in the context of Weltliteratur.
Strindberg was a multilingual cosmopolitan, an emigrant, theosophist, and reporter. In his capacity as a writer, with his gaze trained upon both East and West, he absorbed impressions from the universalist tendencies of the fin de siècle. His ambition to join the global “Republic of Letters” led him to study French, Hebrew, the Chinese system of logograms, Russian literature, and the history of the Middle East.

This volume, edited by Jan Balbierz, gathers contributions from renowned Strindberg scholars and discusses questions, such as: How did Strindberg construct his predecessors and which traditions did he associate himself with? How is a Strindbergian text altered in performative practice in theatre and film? How did Strindberg, whose writings are deeply rooted in Swedish folklore and landscape, relate to foreign cultural values?Sverige

Strindbergiana Trettiofemte samlingen utgiven av Strindbergssällskapet (2020)
Red. Cecilia Carlander

Grafisk formgivning: Sebastian Wadsted (Lyth & Co)
Uppdragsgivare/förlag: Strindbergsällskapet
Format: 135 mm × 210 mm
Sidantal: 159
ISBN 978-91-519-2301-7
ISSN 0282-8006
Utgiven: augusti 2020

Denna trettiofemte volym av Strindbergiana bjuder på sex texter, varav fem främst behandlar Strindbergs litterära verk och den sjätte är ett spännande vittnesmål om författaren från hans levnadstid.
Jan Balbierz tittar närmare på Strindbergs som representant för världslitteraturen. Anders Olsson gör en läsning av Taklagsöl med fokus på begärstriangeln och författarskapets sätt att förhålla sig till verkligheten. Hannah Hinz Cornelli analyserar musikens, liksom andra ljuds, roll i Strindbergs kammarspel och i Moa Markens artikel jämförs Strindbergs och hans beundrare Bergmans tolkningar och användande av Kasper-figuren. Genom att låta ljuskällorna vara utgångspunkten för sin läsning bidrar Magnus Florin till nya perspektiv på Strindbergs verk. Avslutningsvis publiceras en text från 1912: Hélène Welinders vittnesmål från sommaren 1884 i Schweiz då hon och Strindberg med familj befann sig på samma plats, nämligen hennes familjs lantställe i Chexbres. Detta vittnesmål – med en introduktion av David Gedin – bidrar med många detaljer till författarporträttet, vilka delvis kan förändra den tidigare ganska etablerade bilden av Strindberg som person.
UK

August Strindberg and Visual Culture: The Emergence of Optical Modernity in Image, Text and Theatre
Anna Westerståhl Stenport, Jonathan E. Schroeder, Eszter Szalczer (ed.)

 • Utgivare : Bloomsbury Visual Arts (19 Mars 2020)
 • Språk : Engelska
 • Pocketbok : 248 sidor
 • ISBN-10 : 1501363263
 • ISBN-13 : 978-1501363269

August Strindberg and Visual Culture addresses the multiplicity of Strindberg’s artistic and literary output. The book charts the vital intersections between theatre, aesthetic theory, and visual elements in his work that have been left largely unexplored. Rather than following traditional genre-bound critical approaches, this book focuses on the intermediality of individual works, the corpus as a whole, and their connections to a wide array of historical and contemporary artists, writers, photographers, film, theatre and museum practitioners. The book is beautifully illustrated, with many never-before-seen images from Strindberg’s work, and includes contributions from actress Liv Ullmann, director Robert Wilson, and curator and museum director Daniel Birnbaum.
Sverige

Sekelskiftet 1900 : August Strindberg och Sigmund Freud
av Per Magnus Johansson

Sekelskiftet 1900 : August Strindberg och Sigmund Freud

ISBN: 9789171736093
Språk: Svenska
Vikt: 405 gram
Utgiven: 2020-11-06
Förlag: Bokförlaget Daidalos
Antal sidor: 301

Denna bok behandlar förhållandet mellan några centrala texter av August Strindberg och ett antal bärande tankar hos Sigmund Freud. Strindberg och Freud var naturligt nog påverkade av de dominerande idéerna i sin tid – och samtidigt banbrytande på sina respektive områden. Men som Per Magnus Johansson påvisar, så behandlade de båda, utan att känna till varandras texter, somliga fråge­ställningar på ett likartat vis och formulerade ibland snarlika insikter om våra mänskliga drivkrafter.
August Strindberg föddes 1849 och var sju år äldre än Sigmund Freud. Den förstnämnde dog 1912, 63 år gammal, och den sistnämnde 27 år senare, 83 år gammal.
Deras utgångspunkter var olika men ändå på flera sätt besläktade: Strindberg var en skönlitterär författare som aldrig gav upp sitt intresse för vetenskap. Freud var läkare, forskare och psykoanalytiker med ett passionerat och livslångt förhållande till litteratur och konst. Båda sökte svar med det undersökande och prövande skrivandets hjälp.
Bland de teman som Per Magnus Johansson behandlar finns barndomen, skrivandet, kärleken och det solitära vetenskapliga och konstnärliga arbetets villkor. Han fördjupar sig också i den likartade intertextuella dimensionen i Strindbergs och Freuds skrifter. Hans bok följer sina egna vägar genom de bådas epokgörande livsverk.

Per Magnus Johansson är psykoanalytiker, utbildad i Paris. Han är ursprungligen legitimerad psykolog med specialistkompetens i klinisk psykologi och legitimerad psykoterapeut. Han är också docent i idéhistoria, redaktör för kulturtidskriften “Arche”, grundare av Freudianska föreningen och hedersmedlem i Svenska psykoanalytiska föreningen (IPA), liksom ledamot i Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället i Göteborg (KVVS).

Sverige

Strindbergsfejden
Författare: August Strindberg, Per Magnus Johansson

Strindbergsfejden

ISBN: 9789188753052
Språk: Svenska
Vikt: 300 gram
Utgiven: 2020-05-20
Förlag: Lindelöws bokförlag
Antal sidor: 232

I Strindbergsfejden deltog närmare 300 debattörer som skrev över tusen tidningsartiklar. Detta är fortfarande Sveriges mest hektiska kulturdebatt. August Strindberg skrev själv drygt 50 i en rad aktuella samhällsfrågor. Men det som gjorde debatten så intensiv var att han hade fyra frontlinjer, och dessa retade upp det etablerade och konservativa Sverige år 1910.
Strindbergs fyra frontlinjer var kungahuset, Svenska Akademien, Verner von Heidenstam och Sven Hedin. I artikeln Faraon-dyrkan angreps den sedan länge utbredda kulten av krigarkungen Karl XII. Svenska Akademien tyckte Strindberg var en krets för inbördes beundran. Verner von Heidenstam, som var dess största försvarare, skrev ren smörja tyckte Strindberg i artikeln Två Konungar. Upptäcktsresande Sven Hedin var på mångas läppar, honom gjorde Strindberg narr av i Upptäckar-Humbug.
Detta var inte August Strindbergs första fejd. Redan 1884 ställdes han inför domstol för att han hade häcklat Svenska kyrkans heliga sakrament nattvarden. Denna bok ger även en inblick i striden som följde efter novellen “Dygdens lön”. Boken innehåller också ett urval utvalda dikter och brev, också av Strindbergs egen hand.
Dessutom har idé- och lärdomshistorikern och psykoanalytikern Per Magnus Johansson skrivit en essä som avslutning, om denna omtalade och omskrivna Strindbergsfejd, “Samhällskritiker med satir som vapen”. Tomas Lindelöw presenterar urvalet av texter i bokens förord.Deutschland

Erinnerungen an Strindberg: Nebst Nachrufen für Ehrlich und von Bergmann
von Carl Ludwig Schleich

Publisher : Hofenberg (June 9, 2020)
Language : German
Hardcover : 62 pages
ISBN-10 : 374373687X
ISBN-13 : 978-3743736870
Item Weight : 9.5 ounces
Dimensions : 6.14 x 0.25 x 9.21 inches

Carl Ludwig Schleich: Erinnerungen an Strindberg. Nebst Nachrufen für Ehrlich und von Bergmann Erstdruck: München/Leipzig, Georg Müller, 1917. Neuausgabe. Herausgegeben von Karl-Maria Guth. Berlin 2020. Umschlaggestaltung von Thomas Schultz-Overhage unter Verwendung des Bildes: August Strindberg, gezeichnet von seinem alten Freund Carl Larsson, 1899. Gesetzt aus der Minion Pro, 12 pt.USA

Structures of Influence: A Comparative Approach to August Strindberg
by Marilyn J Blackwell

 • Utgivare : The University of North Caroli (1 Maj 2020)
 • Språk : Engelska
 • Pocketbok : 328 sidor
 • ISBN-10 : 1469657139
 • ISBN-13 : 978-1469657134

This collection of essays featuring contributions from eminent Swedish and American Strindberg scholars addresses the question of how Strindberg’s art collides and colludes, ideologically and aesthetically, with the literary doyens of the nineteenth and twentieth centuries in both the Scandinavian and the larger Western cultural context.UK

August Strindberg; a psychoanalytic study with special reference to the Oedipus complex
by Axel Johan Uppvall

 • Utgivare : Lightning Source UK Ltd (21 Maj 2020)
 • Språk : Engelska
 • Pocketbok : 96 sidor
 • ISBN-10 : 9354021441
 • ISBN-13 : 978-9354021442

This book has been considered by academicians and scholars of great significance and value to literature. This forms a part of the knowledge base for future generations. So that the book is never forgotten we have represented this book in a print format as the same form as it was originally first published. Hence any marks or annotations seen are left intentionally to preserve its true nature.France

Comment la Russie prit sa place en Europe: Brève histoire de la civilisation russe
de Arthur Desjardins, Auguste Strindberg

Éditeur : Editions le mono (7 octobre 2020)
Langue : Français
Broché : 124 pages
ISBN-10 : 2366599404
ISBN-13 : 978-2366599404
Poids de l’article : 150 g
Dimensions : 13.34 x 0.79 x 20.32 cm

Ce livre traite de l’histoire de la civilisation russe et de la place de la Russie en Europe. Les premières relations de la Russie avec l’Europe occidentale remontent au règne de Iaroslaf le Grand surnommé par quelques historiens le Charlemagne russe. Ce prince, après avoir réuni sous son sceptre la Russie partagée entre les nombreux héritiers de saint Vladimir, battu les peuplades lithuaniennes et finnoises, repris la Russie aux Polonais, doté l’empire de son premier code, la Rousskaïa Pravda, et de sa première capitale, Kief,… reçut à sa cour les princes proscrits de la Scandinavie et de l’Angleterre. Mais, du XIIe au XIIIe siècle, la Russie perdit la place qu’elle s’était faite en Europe, sous la dynastie des Varègues. Elle succomba sous une triple invasion. Les Porte-Glaives de la Livonie, bientôt unis aux chevaliers de l’Ordre teutonique, asservirent les provinces baltiques ; les Tatars mongols couvrirent le sol russe de leurs hordes belliqueuses, remportèrent quatre grandes victoires, brûlèrent Moscou, saccagèrent Kief, exigèrent des vaincus non-seulement un tribut annuel, mais un contingent militaire périodique et réduisirent leurs chefs naturels au plus dur vasselage ; les Lithuaniens tombèrent alors sur la Russie occidentale, donnèrent Vilna pour capitale aux provinces conquises et les entraînèrent bientôt dans leur propre réunion à la Pologne. Une nuit profonde enveloppa alors la Russie. En retraçant les traits essentiels de l’histoire de la civilisation russe, il faut remarquer tout d’abord que le peuple est fait d’une infinité de tribus qui se réunissent en États. Déjà avant l’ère chrétienne des colonies grecques et romaines s’étaient implantées sur les bords septentrionaux de la mer Noire et les Scythes ne cessèrent jamais d’entretenir des relations commerciales avec les nations civilisées. Les antiquités trouvées en Crimée en fournissent la preuve. A la chute de l’empire romain d’Occident, la civilisation se déplace… La Russie a fait son entrée sur la scène de l’histoire européenne pour accomplir sa mission de gardienne des frontières de l’Asie…
2019

Sverige

Paradoxografi : Strindbergs sena verk
av Ulf Olsson

 • Utgivare : Bokförlaget Faethon; 1:a utgåvan (13 December 2019)
 • Språk : Svenska
 • Pocketbok : 409 sidor
 • ISBN-10 : 9198514962
 • ISBN-13 : 978-9198514964

August Strindbergs sena verk skapas av sticket från “motsägelsens tagg”. Och för att hela tiden kunna säga emot och tala annorlunda, experimenterar Strindberg med skrivandet: mästerverk som kammarspelen blandas med nonsenspoesi och absurditeter, med utrop och utfall. Ständigt skriver han listor, inventerar, förtecknar, administrerar sig själv och sitt författarskap. Han efterforskar och utreder och med denna blandning av språk och hållningar, av reaktionärt och radikalt, blir han den som pekar fram mot en senare tids litteratur. 
Paradoxografi: Strindbergs sena verk öppnar en rad olika ingångar till den svenska litteraturens viktigaste författarskap. 

Ulf Olsson har skrivit flera uppmärksammade böcker om August Strindberg, liksom böcker om Lars Norén, Birgitta Trotzig och Grateful Dead. Han är professor emeritus i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet.

Sverige

Strindbergs lilla röda : boken om boken och typerna
av Alexandra Borg (författare), Nina Ulmaja (författare, formgivare)

 • Utgivare : Bokförlaget Atlantis; 1:a utgåvan (2 Oktober 2019)
 • Språk : Svenska
 • Pocketbok : 450 sidor
 • ISBN-10 : 9178110262
 • ISBN-13 : 978-9178110261

»Man köper heldre en vacker bok för en krona än en ful för 50 öre« August Strindberg.

Den har kallats »Sveriges första moderna roman«. Röda rummet utkom första gången 1879 och väckte omedelbart stor uppmärksamhet. Sedan dess har boken utkommit i över 140 utgåvor, filmatiserats, blivit serieroman och översatts till ett stort antal språk. Men förutom att vara en klassisk roman är Röda rummet en Bok. Skriven, formgiven, tryckt, såld och läst. Hur gick det till på Strindbergs tid? Hur går det till idag?
Strindbergs lilla röda är en både nördig och allmänbildande resa genom bokens, typografins och läsningens historia. Med Röda rummet som prisma berättar Alexandra Borg och Nina Ulmaja hur allt började och hur det fortsatt. Det är oavbrutet lärorikt och underhållande, och varje vackert formgiven sida genomsyras av kärlek till Boken.
Sverige

Strindbergiana. Trettiofjärde samlingen utgiven av Strindbergssällskapet (2019)
Red. Cecilia Carlander

Grafisk formgivning: Sebastian Wadsted (Lyth & Co)
Uppdragsgivare/förlag: Strindbergsällskapet
Format: 135 mm × 210 mm
Sidantal: 160
ISBN 978-91-639-8137-1
ISSN 0282-8006
Utgiven: augusti 2019

I den trettiofjärde volymen av Strindbergiana bjuds det på åtta artiklar om Strindberg och hans verk utifrån olika perspektiv.
2019 års mottagare av Strindbergspriset, Elena Balzamo undersöker hur novellen ”Samvetskval” har översatts på olika håll i olika tider. Här ges exempel på hur Strindbergs verk mottagits via översättningar till franska, tyska och ryska. Vidare hamnar fokus på Italien, men utifrån Strindbergs eget perspektiv, i Camilla Storskogs läsning av texterna ”Rom på en dag” och ”Mitt Venedig”. Strindbergs resande liv är också en av de bitar som synliggörs i Jan Billgrens studie över familjen Strindbergs ekonomi mellan 1880 och 1889.
En helt annan blick på författaren ger Tobias Dahlkvist i sin artikel om den rumänsk-franske filosofen Emil Ciorans upptäckt av Strindberg tack vare en svensk teateruppsättning av Spöksonaten i Paris 1962. Ett annat slags relation som var av vikt för Strindberg presenteras av David Gedin, som tittar närmare på förhållandet som författaren hade till Svenska Akademien och – i synnerhet – Carl David af Wirsén.
Genom en läsning av framför allt En dåres försvarstal analyserar Hilda Jakobsson den hos Strindberg ofta framträdande komplexa kvinnofiguren, ”jungfrumodern”. Att Strindbergs texter ofta förhåller sig komplext till såväl kvinnan som det övriga livet visar även Sören Nielzén, som med sin psykiatriska expertis, med utgångspunkt i Inferno och Legender, framställer en psykiatrisk standardepikris.
Volymen avslutas med den irländske konstnären James Tunneys personligt hållna essä över sitt möte med Strindberg, som han ser som en konstnärernas konstnär.
UK

Als ich Johan August Strindberg war: Flashback
von Maria Sand

Utgivare : Lightning Source UK Ltd; 1:a utgåvan (29 April 2019)
språk : Tyska
Pocketbok : 126 sidor
ISBN-10 : 3732294137
ISBN-13 : 978-3732294138
(Tyska) Pocketbok – 29 April 2019

In diesem Buch beschreibt die Autorin eine spontane Erinnerung an ihr Vorleben als Johan August Strindberg. Sie versucht anhand von Vergleichen zwischen ihrem und seinem Leben zu beweisen, dass beide Personen eigentlich dieselbe ist. Sie denkt wie er, verfolgt dieselben Ziele, hat dieselben Interessen und Fähigkeiten. Daraus schließt sie, dass unsere Seele wiedergeboren wird, aber nicht belohnt, oder bestraft wird, sondern einen Weg geht. Wohin er führen wird, ist noch nicht klar. Sicher werden wir im Laufe unserer Wanderung bewusster und entwickeln uns weiter.Sverige

Börja med Strindberg : ett halvt ark papper – läs- och skrivträning med klassisk text
av Eva Thors Rudvall

Börja med Strindberg : ett halvt ark papper - läs- och skrivträning med klassisk text
 • Illustratör: Marie Söderman
 • Upplaga: 1
 • ISBN: 9789174347333
 • Språk: Svenska
 • Vikt: 181 gram
 • Utgiven: 2019-01-31
 • Förlag: Folkuniversitetets förlag
 • Antal sidor: 48

Börja med Strindberg : Ett halvt ark papper är den första boken i en bokserie för alfabetisering och latinisering genom läs- och skrivträning med en klassisk text. Själva kärnan i boken är en förenklad version av Strindbergs novell ”Ett halvt ark papper”. Detaljerade illustrationer och övningar finns i direkt anslutning till varje avsnitt.
Börja med Strindberg : Ett halvt ark papper fungerar även som introduktion till en klassisk berättelse av en stor svensk författare. Att som vuxenstuderande få möta texter med vuxet innehåll stimulerar både nyfikenhet och lust att lära.
Boken inleds med ett bildalfabet byggt på glosor från bokens text och ­illustrationer. För dem som behöver bokstavsinlärning finns övningar med ­för­tryckta skuggtexter och repetition av varje bokstav i alfabetet. Novellen ­presenteras sedan som en sammanhängande text, för dem som redan har knäckt läskoden.
Texten återfinns slutligen i sin kompletta ­originalversion, så som den ­ursprung­ligen skrevs av August Strindberg.

Eva Thors Rudvall är författare och lärare. Hon har tre decenniers erfarenhet av sfi-undervisning, mesta­dels på studieväg 1, och har skrivit flera böcker inom genren ”lättläst”. På Folkuniversitetets förlag har hon tidigare gett ut den pedagogiska dag­boken/loggboken Tro, hopp och sfi.

Deutschland

Gegenüberstellung dramatischer Frauenfiguren von Strindberg und Ibsen am Beispiel von Et Dukkehjem und Fröken Julie
bei Sabrina Reiners

 • Utgivare : Grin Verlag (7 Januari 2019)
 • Språk : Tyska
 • Pocketbok : 20 sidor
 • ISBN-10 : 3668880204
 • ISBN-13 : 978-3668880207

Studienarbeit aus dem Jahr 2017 im Fachbereich Skandinavistik, Sprache: Deutsch, Abstract: Emanzipation (lat. emancipatio) bedeutet “Freilassung eines Sklaven”, genauer gesagt ist es die Befreiung aus einer bisherigen Abhängigkeit. Bereits im 12. Jahrhundert gab es erste Emanzipationsversuche von Frauen. Einer Studie zu Folge herrscht in den skandinavischen Ländern Schweden, Norwegen und Finnland die am weitesten fortgeschrittene Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau. Die beiden skandinavischen Autoren Henrik Ibsen und August Strindberg haben ebenso Werke geschrieben, in denen genau dieses Thema eine große Rolle spielt. In Ibsens “Et dukkehjem” und Strindbergs “Fröken Julie” gibt es jeweils eine Frauenfigur, die von der jeweiligen männlichen Hauptfigur auf unterschiedliche Weise unterdrückt wird. Inwieweit diese Unterdrückung stattfindet und wieso es überhaupt dazu kommt, soll in dieser Arbeit dargestellt werden. Dabei werden die beiden Hauptfiguren Nora und Julie analysiert und in Bezug auf verschiedene Themen anschließend gegenübergestellt. Ziel ist es unter anderem herauszufinden, inwiefern Nora und Julie sich als Charaktere ähneln und mögliche Unterschiede hervorzuheben.
Россия

Неизвестный Стриндберг. – 2-е изд., испр.
(Unknown Strindberg. – 2nd ed., Rev.
)

https://i0.wp.com/sptl.spb.ru/wp-content/gallery/acquisitions/Scan_03-12-2019_1417_0009.jpg?resize=205%2C282

Москва : Российский государственный гуманитарный университет, 2019.
(Moscow: Russian State University for the Humanities, 2019.)

Сборник, посвященный памяти крупнейшего шведского прозаика и драматурга А. Стриндберга (1849-1912), содержит исследования по наиболее спорным и малоизученным проблемам в его творческом наследии.
Авторы стремятся к разрушению стереотипного восприятия произведений и личности писателя, доказывая, что ни в России, ни в Швеции к Стриндбергу нет и не может быть однозначного отношения, его творчество прочитывается в соответствии с эпохой, идеологическими и культурными приоритетами общества.
Помимо работ о прозаическом и драматургическом наследии Стриндберга в сборник вошли статьи о художественных и научных увлечениях писателя, свидетельствующие о стремлении Стриндберга стать «ренессансной» фигурой рубежа XIX-XX вв., а также несколько новых переводов текстов Стриндберга.
Для скандинавистов различного профиля – научных работников, студентов и преподавателей, а также для широкого круга читателей.
Deutschland

August Strindberg in Stockholm: Menschen und Orte
von Klaus-Jürgen Liedtke (Autor), Angelika Fischer (Fotograf)

 • Utgivare : Edition A. B. Fischer; 1:a utgåvan (1 September 2019)
 • Språk : Tyska
 • Pocketbok : 32 sidor
 • ISBN-10 : 3948114013
 • ISBN-13 : 978-3948114015

August Strindberg (1849 – 1912), der erste schwedische Autor, der einen wirklichen Abdruck in der Weltliteratur hinterlassen hat, wuchs in Stockholm auf, wo er auch geboren wurde. Nach journalistischen Anfängen entwickelte er sich zu einem Erneuerer des Theaters und um 1880 – in einer Prosa voller Farben und Düfte, mit einem lebendigen, dynamischen Rhythmus und einer kräftigen Alltagssprache – zum ersten großen Schilderer der schwedischen Hauptstadt. Seine widersprüchliche Persönlichkeit schloss den dilettierenden Wissenschaftler und Universalisten ebenso ein wie den Freidenker und Oppositionsgeist, der sein Leben lang die Radikalität und Produktivität seines Werks beibehielt. Nach langen Jahren als „Landsflüchtiger” in Kopenhagen, Paris, Berlin, Österreich, der Schweiz und schließlich wiederum Paris, begründete er in Stockholm sein Intimes Theater. In seinen letzten Kammerspielen mutierte er vom Rebellen zum Magier.
Die frühen und späten Stockholmer Jahre, vor allem in seiner letzten Wohnung im „Blauen Turm”, die heute das Strindberg-Museum beherbergt, stehen im Mittelpunkt dieser Darstellung.
UK

Julie: After Strindberg
by Polly Stenham

 • Utgivare : Faber & Faber (3 September 2019)
 • Språk : Engelska
 • Pocketbok : 64 sidor
 • ISBN-10 : 0571349595
 • ISBN-13 : 978-0571349593

Wild and newly single, Julie throws a late-night party. In the kitchen, Jean and Kristina clean up as the celebration heaves above them. Crossing the threshold, Julie initiates a power game with Jean. It descends into a savage fight for survival. Polly Stenham reimagines August Strindberg’s Miss Julie in contemporary London. Julie premiered at the National Theatre, London, in May 2018.

Sverige

Strindberg och hans andra hustru
av Frida Uhl

Strindberg och hans andra hustru

Översättare: Karin Boye
ISBN: 9788726170832
Språk: Svenska
Vikt: 1180 gram
Utgiven: 2019-04-30
Förlag: Saga Egmont
Antal sidor: 806

Det har sagts att August Strindberg inte var rustad för en harmonisk samvaro med en kvinna. Frida Uhl blev hans första hustru och tillsammans iscensatte paret ett lika kort som omöjligt äktenskap. Denna bok innehåller aldrig förut offentliggjorda brev av Strindberg, före äktenskapet.


2018

Sverige

Strindbergiana Trettiotredje samlingen utgiven av Strindbergssällskapet (2018)
Red. Cecilia Carlander

Grafisk formgivning: Sebastian Wadsted (Lyth & Co)
Uppdragsgivare/förlag: Strindbergsällskapet
Format: 135 mm × 210 mm
Sidantal: 175
ISBN 978-91-7353-686-8
ISSN 0282-8006
Utgiven: augusti 2018

Den trettiotredje volymen av Strindbergiana bjuder på olika slags läsningar av Strindbergs verk.
Ulf Olsson gör en tolkning av de blå böckerna, för att närma sig svaret på vad dessa böcker kan sägas vara, inte minst genremässigt, något som även Strindberg själv var osäker på. Karin Hoff intresserar sig för Strindbergs förhållande till Wagner, vilket presenteras genom en jämförelse mellan Spöksonaten och Nibelungens ring. Om Strindberg var tveksam till Wagners musik, blir det istället tydligt att han såg möjligheter i Wagners idéer om blandade estetiska uttryckssätt.
Mot bakgrund av 1800-talets idéer om kokkonst visar Tobias Dahlkvist hur Strindbergs matintresse också blir en del av hans verk, i synnerhet kammarspelen. Ett annat av Strindbergs intresseområden belyser Erik van Ooijen i artikeln »Växternas förstånd«, där det framkommer att många av Strindbergs tankar om växtriket är högst aktuella än idag.
Bo Andér uppmärksammar ryttmästaren i sin parallelläsning av Strindbergs Fadren och Hans Falladas Varg bland vargar, för att säga något om mansrollens förändring. En mer personligt hållen betraktelse gör Martin Hellström som reflekterar kring erfarenheterna av att tillsammans med en barnteatergrupp tolka och iscensätta Ett drömspel.
Avslutningsvis riktas uppmärksamheten mot lyriken. Lars Lindh bidrar med dels en presentation av bildspråket i Strindbergs lyrik, dels en sammanställning av Strindbergs lyrik som tonsatts och spelats in.

Sverige

Rakkniven
av Eva Ström

Rakkniven

Formgivare: Johan Melbi
ISBN: 9789100174040
Språk: Svenska
Vikt: 383 gram
Utgiven: 2018-09-07
Förlag: Albert Bonniers Förlag
Antal sidor: 269

1889. En ung överklasskvinna läggs in på sjukhus efter ett förmodat självmordsförsök. I garderoben intill huvudgärden hänger hennes kappa. I kappans fåll ligger vapnet, rakkniven, som faderns betjänt har räckt henne. Efter konvalescensen ger hon sig av från Sverige, ut i Europa. Eva Ström har skrivit en roman som tar vid när ridån går ner i August Strindbergs drama Fröken Julie.

Sverige

Paria : brottslingen och normaliseringen av människan i Strindbergs, Hanssons och Geijerstams författarskap
av Gustaf Marcus

Paria : brottslingen och normaliseringen av människan i Strindbergs, Hanssons och Geijerstams författarskap

I litteraturen från sekelskiftet 1900 möter vi ofta mördare, mordbrännare och barnamörderskor – som vore det en folktypsutställning. Vad är brottslingen för en typ av människa? Detta blir en brännande fråga i en kultur som med nya, prestigefulla vetenskaper, mät- och avbildningstekniker och sociala kartläggningsmetoder ideligen försöker representera sig själv för sig själv.
Här utarbetas ett typgalleri av oönskade individer och en vision av ett hygienistiskt tillrättalagt samhälle. Men lika viktigt, föreställningar om individualitet eller personlighet i en tid präglad av rationalisering och sekularisering. Vad är egentligen en normal människa? De texter den här undersökningen kretsar kring har alla den frågan i fokus och litteraturen blir en skådeplats för en vidsträckt kulturell dialog om seende, vetande och identitet.

Gustaf Marcus forskar och undervisar i kultur- och litteraturvetenskap. Han är verksam vid Tema Kultur och samhälle (Tema Q), Linköpings universitet, och knuten till skandinavistikinstitutionen vid Sorbonne i Paris. Paria är Gustaf Marcus doktorsavhandling.

“Marcus tar ett andra steg och det är nu han blir originell och säger något nytt om epoken: med hjälp av moderna teoretiker, främst Michel Foucault, läser han hur författarna bidrar till men också brottas med det han kallar ‘normalisering’: projektet att skapa en ‘normal’ människa som inte längre är beroende av övervakning och straff utan som har internaliserat allt sådant till ett slags permanent spänning mellan frigörelse och kontroll […] Gustaf Marcus har skrivit en djärv avhandling som ­vidgar bilden av en hel epok. Den normaliserade människa som han spårar med litteraturens hjälp kallar han ­ambivalent, vilket betyder att hon befinner sig i ständig spänning mellan frihet och kontroll.” SvD.
USA

Action and Consequence in Ibsen, Chekhov and Strindberg
by Zander Brietzke

 • Utgivare : Mcfarland (30 Januari 2018)
 • Språk : Engelska
 • Pocketbok : 212 sidor
 • ISBN-10 : 1476672237
 • ISBN-13 : 978-1476672236

Henrik Ibsen, Anton Chekhov and August Strindberg–innovators of modern drama–created characters whose reckless pursuits of irrational objectives blind them to better options. Ibsen’s protagonists in A Doll’s House, Hedda Gabler and The Master Builder try to bend the world to conform to their personal visions–with disastrous results. Chekhov’s characters refuse to do anything, instead dramatizing their lives as if they were actors in a play (which they are). Rehearsing the intractable squabbles between men and women in The Dance of Death and The Ghost Sonata, Strindberg suggests that only in life beyond death can humanity transcend the brutality of existence. Together, the lives of these characters offer a study of the individual’s struggle with modernity.
France

Strindberg, L’Impersonnel
de Jean-Pierre Sarrazac

 • Utgivare : L ARCHE; 1:a utgåvan (19 Oktober 2018)
 • Språk : Franska
 • Pocketbok : 192 sidor
 • ISBN-10 : 285181947X
 • ISBN-13 : 978-2851819475
 • Aujourd’hui comme de son temps, la réputation de Strindberg ne cesse de faire écran à son œuvre. Les témoignages à charge ne manquent pas sur sa présumée maladie mentale, ses délires de persécution et sa misogynie furieuse, à commencer par les centaines de pages autoaccusatrices que ses lecteurs peuvent trouver dans “Inferno” et ses autres écrits autobiographiques. Dans cet essai consacré au théâtre de Strindberg, Jean-Pierre Sarrazac entend mettre en valeur le rôle d’hypotexte, de socle de l’œuvre dramatique, que tiennent les récits autobiographiques. Contrairement à George Steiner, qui a dénoncé dans “La Mort de la tragédie”, l’usage « scandaleusement personnel » que fait Strindberg de cet espace public qu’est le théâtre, l’auteur entend reconstituer la démarche d’un immense artiste qui place l’intime au cœur de la création et dont l’œuvre procède de la mise à nu, sur la scène, de sa propre existence et de l’existence d’autrui.
Sverige

Dialog eller dynamit : Viktor Rydberg och August Strindberg – förtryckets fiender
av Birthe Sjöberg

Utgivare : Gidlunds förlag (4 December 2018)
Språk : Svenska
Inbunden : 463 sidor
ISBN-10 : 9178443946
ISBN-13 : 978-9178443949

Trots att Viktor Rydberg och August Strindberg tillhörde olika generationer var de verksamma samtidigt under drygt 25 års tid. För första gången får vi här en grundlig inblick i deras åsikter om varandra samt en uppfattning om de impulser de fått från varandras författarskap. Studien bygger på brevmaterial och ingående textanalyser.
Under 1880-talet bekämpade radikala liberaler och socialister det förtryck som utövades av kyrkan, kungahuset och överklassen. Deras metoder skiljde sig emellertid åt. Ena sidan förespråkade debatter, press- och yttrandefrihet medan den andra argumenterade för revolutionär verksamhet med bombattentat som främsta vapen. Intressant är att dessa åsikter och polariserade metoder förespråkas indirekt i Rydbergs och Strindbergs texter, vilket titeln Dialog eller dynamit syftar på.
I det inledande kapitlet presenteras nyss funna originalbrev vilka leder till att den enda källan som legat till grund för nittio års spekulationer kring Rydbergs erotiska dragning till unga pojkar nu förlorar sitt värde.

Birthe Sjöberg är Rydbergforskare och professor emerita i litteraturvetenskap vid Lunds universitet.

UK

The Occult in Modernist Art, Literature, and Cinema
Tessel M. Bauduin, Henric Johnsson

Utgivare : Springer; 2018 utgåvan (28 Maj 2018)
Språk : Engelska
Inbunden : 275 sidor
ISBN-10 : 3319764985
ISBN-13 : 978-3319764986

Many modernist and avant-garde artists and authors were fascinated by the occult movements of their day. This volume explores how Occultism came to shape modernist art, literature, and film. Individual chapters examine the presence and role of Occultism in the work of such modernist luminaries as Rainer Maria Rilke, August Strindberg, W.B. Yeats, Joséphin Péladan and the artist Jan Svankmaier, as well as in avant-garde film, post-war Greek Surrealism, and Scandinavian Retrogardism. Combining the theoretical and methodological foundations of the field of Esotericism Studies with those of Literary Studies, Art History, and Cinema Studies, this volume provides in-depth and nuanced perspectives upon the relationship between Occultism and Modernism in the Western arts from the nineteenth century to the present day
2017
Sverige

Strindbergs måleri
av Göran Söderström

Formgivare: Maj-Britt Hagdahl
Redaktör: Johan Rosell
ISBN: 9789188439079
Språk: Svenska
Vikt: 2580 gram
Utgiven: 2017-08-20
Förlag: Bokförlaget Langenskiöld
Antal sidor: 478

Strindbergs måleri är både en biografisk text sedd genom bildkonsten och en sprudlande fest för ögat med mängder av målningar och fotografiet. Strindberg framträder som den allkonstnär han var, obunden av uttrycksform. I en tid som betonar det visuella är verkligheten sedd genom August Strindbergs temperament mer drabbande än någonsin.

Göran Söderström (f. 1934) är en av världens ledande Strindbergsforskare. Från doktorsavhandlingen fram till idag har han skrivit en rad verk om August Strindberg, senast den prisade biografin ”Strindberg – ett liv” (2013). Han hålls internationellt som den främste specialisten på Strindbergs måleri.

Sverige

Strindbergiana. Trettioandra samlingen utgiven av Strindbergssällskapet (2017) Inbunden    
Antal sidor: 111
Utg.datum: 2017-11-23
ISBN: 9789173539371

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är strindbergiana32.jpg

Denna volym Strindbergiana, nummer 32 i ordningen, lyfter fram August Strindberg som den mångkonstnär han var. Ett flertal av Strindbergs olika intressen, talanger och ambitioner behandlas i volymens texter, vars upphovsmän alla är erfarna och mycket kunniga Strindbergsläsare.

Strindbergs intresse för naturvetenskaperna uppmärksammas i Annie Bourguignons analys av I havsbandet, medan Henrik Johnssons läsning av Inferno fokuserar på intresset för ockultismen. Ett annat intresseområde som följde Strindberg genom livet var förstås författarskap och skapande. Detta belyser Per Erik Ljung i sin text ”Strindberg och 80-talet: passion, fiktion och vetenskap”.

Bilden av den mångkonstnärlige Strindberg framträder också i några bidrag om hur hans verk har tagits emot. Tobias Dahlkvist ger ett nytt perspektiv på detta i sin text om Vilhelm Ekelunds syn på den store författaren. Ett mer internationellt perspektiv på detsamma ges av teaterprofessor Franco Perrelli som sammanfattar hur författarens verk översattes och togs emot i Italien. Även Göran Söderström bidrar med en analys av hur Strindbergs verk har tagits emot – denna gång utifrån hur konstnären Strindbergs scenanvisningar i dramerna tolkats i uppsättningar genom tiderna. Söderström bidrar dessutom med en reflekterande text kring två nya Strindbergsbiografier. Ett sista bidrag, av Sören Törnkvist, visar ett exempel på hur Strindberg kunde uppfattas i sin samtid.

Danmark

Hyacintpigen – historien om en incest. En studie i Strindbergs Spøgelsessonaten.
Af Jørgen Stender Clausen

Lader Strindberg fordækt nogle personlige hændelser indgå i Spøgelsessonatens fiktive handling? Og skjuler han sig bag hovedpersonen Hummel, der anklages for at have dræbt en ung pige? Da hun viser sig for ham i et syn, bliver han panisk og begår selvmord. Hummel har en dobbeltgænger, Gubben, der er Hyacintpigens far. Hendes historie er usynlig og skal derfor opfattes med det indre øje. Hun tror, at hun er Antigone og er kommet til verden ved en incest. Hun forelsker sig i en ung student, der inkarnerer den græske guddom Hyakinthos. Han er én af stykkets utallige metamorfoser, der takket være Strindbergs mytologiske metode genfødes ved en dekonstruktion af den klassiske myte.

Hæftet, 416 sider.
ISBN: 978877917422Italia

Drammi della storia universale 
di August Strindberg
cura e traduzione di Franco Perrelli

Collana: Biblioteca dello Spettacolo Nordico/Studi n. 10
pp. 280
ISBN 9788874705597

Tre drammi solenni e un saggio storico-filosofico (Misticismo della storia universale), per la prima volta commentati e tradotti dal maggiore specialista di Strindberg in Italia

PROFILO DELL’OPERA 

Nel 1903, Strindberg scrive un saggio sul Misticismo della storia universale, che viene descritta come «una colossale partita a scacchi, nella quale un solo giocatore», divino e imperscrutabile, «muove sia i bianchi sia i neri, tenendosi completamente neutrale»; quindi, compone tre drammi dedicati alle figure di Mosè (Attraverso i deserti verso la terra promessa), Socrate (Ellade) e, più tangenzialmente, Cristo (L’agnello e la bestia). Strindberg aveva in mente un immenso affresco drammaturgico, di cui restano solo questi pilastri (insieme a un altro dramma su Lutero), che sono rimasti spesso ai margini delle edizioni della sua opera e  delle rappresentazioni teatrali. Si tratta di drammi discontinui e occasionalmente espressionistici che, tuttavia, consentono – come dimostra l’introduzione di Franco Perrelli – una lettura e una valutazione in profondità di tutta la variegata produzione strindberghiana, in campo teatrale e no.
AUTORE 

Franco Perrelli è ordinario di Discipline dello Spettacolo presso il DAMS dell’Università di Torino. Premio Pirandello 2009 per la saggistica teatrale, nel 2014 gli è stato attribuito il prestigioso Strindbergspris della Strindbergssällskap di Stoccolma. Per le Edizioni di Pagina, cura un’edizione del “Teatro scelto di August Strindberg” e ha pubblicato, tra l’altro, il volume Strindberg l’italiano. 130 anni di storia scenica (2015).

LINK http://www.paginasc.it/libri_descrizione.php?titolo=le%20collane&id=810&id_categoria=&id_sottocategoria1=&id_sottocategoria2=&n1a=&n2a=&tasto=#.WLcZtzvhBPZ

Sverige

Hushållspolitik : konsumtion, kön och uppfostran i August Strindbergs Giftas
av Anna Cavallin

 • Utgivare : Ellerströms förlag AB (15 Augusti 2017)
 • Språk : Svenska
 • Pocketbok : 396 sidor
 • ISBN-10 : 9172474939
 • ISBN-13 : 978-9172474932

I Hushållspolitik undersöker Anna Cavallin hur August Strindbergs novellsamlingar Giftas I–II kan läsas som rådgivningslitteratur. Sådan litteratur var vida spridd och ofta skriven av förtroendeingivande präster, läkare eller lärare – inte lika ofta av skandalösa författare som Strindberg. Boken analyserar också hur det sena 1800-talets framväxande konsumtionskultur är närvarande i de hem som skapas av novellernas huvudpersoner. Konsumtionskulturens närvaro i Giftas märks inte bara i hur hemmen skapas genom transaktioner, utan också i hur mänskliga relationer är indragna i en ekonomi av begär och förtäring. Genom den heteronormativa begärsekonomin konstrueras kön, män och kvinnor blir till – som par och som konsumenter.


Sverige

Celebritetsskapande från Strindberg till Asllani
Torbjörn Forslid, Patrik Lundell, Anders Ohlsson, Tobias Olsson (red.)

Celebritetsskapande från Strindberg till Asllani

ISBN: 9789198196177
Språk: Svenska
Vikt: 602 gram
Serie: Mediehistoriskt arkiv  (del 35)
Utgiven: 2017-02-01
Förlag: Lunds universitet, Media-Tryck
Antal sidor: 266

”Damerna gå i Jenny Lind-lockar, herrarne röka Jenny Lind-sigarrer.” På 1840-talet anklagades medieföretag och entreprenörer för att ligga bakom hysterin kring den svenska sångerskan. Och publiken uppmanades att sansa sig. Präglar kändisarna våra liv och institutioner mer idag än tidigare i historien? Lever vi i den accelererande medialiseringens tidevarv? Den här boken granskar hur celebriteter från olika verksamhetsfält och tider har skapats och förståtts: från sångfågeln Lind och litteraturgiganten August Strindberg till underhållningsproffset Måns Zelmerlöw och fotbollsstjärnan Kosovare Asllani. Etnologer, historiker, litteraturvetare och medieforskare av olika slag ringar in och diskuterar de komplicerade och långt ifrån entydiga relationerna mellan medier och kändisskap.

2016
Sverige

Arvet efter Strindberg / The Strindberg Legacy: elva bidrag från den artonde internationella Strindbergskonferensen
Red. David Gedin, Roland Lysell Willmar Sauter, Per Stam

Arvet efter Strindberg / The Strindberg legacy : elva bidrag från den artonde internationella Strindbergskonferensen

Serie Stockholm studies in history of literature
Förlag Stockholm University
Genre Litteraturvetenskap
Format Häftad
Språk Svenska
Antal sidor 164
Vikt 351 gr
Utgiven 2016-06-01
SAB Gcz Strindberg, August
ISBN 9789187235986

Den artonde internationella Strindbergskonferensen Arvet efter Strindberg/The Strindberg Legacy ägde rum i Aula Magna vid Stockholms universitet 31.5-3.6 2012. Medarrangör till Stockholms universitet var Strindbergssällskapet. På Frescati samlades närmare åttio forskare från hela världen för att dela med sig av insikter och upptäckter under tre dagar. Fokus låg på Strindberg från vår tids utsiktspunkt. Hans inflytande har format teaterns, litteraturens och måleriets utveckling. Verken fungerar fortfarande som utgångspunkt och kommentar till den samtida debatten – inte bara i Sverige eller Norden utan över stora delar av världen. Detta gör forskningen kring Strindberg och hans verk angelägen ännu hundra år efter hans död.
España

Una mirada al Universo
de August Strindberg

Introducción de: Per Stam
Edición y traducción de: Carles Magrinyà

Sello:Siruela
Colección:El Árbol del Paraíso 88
ISBN:978-84-16854-26-4
Código de almacén:7505088
Edición:1ª, 2016
Encuadernación:Rústica con solapas (Disponible en EPUB, Kindle)
Tema:Ensayo

En la década de 1890, August Strindberg interrumpe su producción literaria para explorar distintos campos artísticos y de conocimiento en busca de una unidad y un sentido de la existencia. En la llamada «crisis de Inferno», un Strindberg intuitivo, curioso, escéptico, necesitado de respuestas sobre nuestro lugar en el Universo se vuelca de lleno en el estudio de la alquimia, la figura de su compatriota y místico Emanuel Swedenborg (1688-1772), la cábala, la botánica y otras ciencias naturales. Se dedica también a la pintura, experimenta con la fotografía y con los procesos fotográficos y llega a manifestar que puede producir oro. Es una época de viajes —Berlín, París, Austria, Suecia—, matrimonios, separaciones y encuentros con artistas como el pintor noruego Edvard Munch. En París entra en contacto con los círculos ocultistas del fin de siècle y con personajes de la Orden Martinista como Papus o François Jollivet-Castelot. El resultado de sus investigaciones será una poética original que culminará con el retorno de Strindberg a la literatura y la publicación de dos novelas autobiográficas: Inferno (1897) y Leyendas (1898).

El presente volumen presenta los ensayos de esta particular e importante etapa vital de Strindberg que hasta la fecha no se habían publicado reunidos en lengua castellana. En ellos emerge la penetrante mirada del polifacético artista en busca de la infinita coherencia del Universo.

Link: http://www.siruela.com/catalogo.php?id_libro=3201
Sverige

Skuggan
av Marit Furn  

Inbunden    
Språk: Svenska
Antal sidor: 388
Utg.datum: 2016-08-23
Förlag: Albert Bonniers Förlag
SAB: Hc
ISBN: 9789100162139

Gäckande debut
“Ytterst sällan inträffar något som skänker nytt ljus åt en väldokumenterad historisk episod. Det spektakulära fyndet av Zygmunt Pietziewzskoczskys dagbok är dock just en sådan händelse.”
Paris 1895. August Strindberg befinner sig mitt i sin infernokris, utarmad, paranoid och på jakt efter alkemins hemligheter. Vad han inte vet är att han faktiskt är övervakad av en ung man, den vilsne kemisten Zygmunt, som sänts dit på hemligt uppdrag men snart finner sig i närkamp med sina egna demoner.
Marit Furns Skuggan är en halsbrytande litterär lek i dagboksform, en roman om att stå i skuggan av livet, om besatthetens pris och om hur vårt behov av bekräftelse kan leda oss in på de mest absurda vägar.

Sverige

Strindbergiana. Trettioförsta samlingen utgiven av Strindbergssällskapet (2016)
Redaktörer: David Gedin, Cecilia Carlander

Inbunden    
Antal sidor: 208
Utg.datum: 2016-10-04
ISBN: 9789173537568

Röster i tiden
I denna trettioförsta utgåva av Strindbergiana bjuds det på stora möjligheter att färdas tillbaka till Strindbergs egen samtid. Via såväl Strindbergs egna ord som andras vittnesmål ges nya perspektiv på författaren och mångkonstnären Strindberg. Till större delen består årets utgåva av Björn Meidals nyupptäckta, inte tidigare utgivna brev av Strindbergs hand. En ”efterslåtter” som kompletterar de tidigare volymerna, och som inleds med brev till “en okänd”: “Heders-Idiot! Jag hör att Du redan beträckat fädernesjorden!”
Vid sidan av breven innehåller utgåvan även tidigare oöversatta artiklar om Strindberg från författarens egen samtid. Göran Söderström har tillsammans med Axel Unnerbäck och Gunilla Sjösten översatt en artikelserie skriven av den tyska journalisten Theodor Wolff våren 1893 och Magnus Ljunggren har översatt en text av den ryska emigrantjournalisten Ilja Trotzky: ”Mitt möte med Strindberg” som beskriver ett möte hemma hos författaren 1911. Förutom dessa samtidsdokument belyser en artikel av Stefan Bohman hur Gustav Vasa genom Strindberg fått återuppstå och tolkas genom tiderna via teaterföreställningar av pjäsen med samma namn. Strindbergiana  kan köpas i Strindbergsmuseets bokhandel, även via Internet, eller från Atlantis.

Sverige

Sanningen är alltid oförskämd: en biografi över August Strindberg
av Göran Hägg

inbunden
Språk: Svenska
Utgiven: 2016-10
ISBN: 9789113054827
Förlag: Norstedts
Upplaga:1 

“Inget utom upplagor och royaltyinkomster är riktigt mätbart när det gäller litterär storhet. Men ska man väga ihop alla tänkbara kriterier på en författares betydelse är det ingen tvekan om att August Strindberg fortfarande är Sveriges ledande klassiker och rimligen kommer att vara det för överskådlig framtid.
Vi hittar galna idéer och dumma synpunkter hos Strindberg eller hans personer, men i de mogna verken nästan aldrig en omöjlig replik, psykologisk orimlighet eller orealistisk reaktion. Aldrig en falsk ton. Hos Strindberg är denna kompromisslösa psykologi en god del av förklaringen till hans bestående storhet.
Strindbergs åsikter växlar livet igenom. Ofta motsäger de rentav varandra vid ett och samma tillfälle. Men han bytte sannerligen inte opportunistiskt åsikter i takt med tidsmodet. Istället är hans idéer, även där de framstår som mest bisarra, på ett i branschen ovanligt sätt rotade i personliga upplevelser.
Jag hoppas att i denna bok kunna skildra både hans mänskliga ofullkomlighet, som han delar med de flesta av oss, och den konstnärliga storhet som de flesta av oss inte delar med honom.”
Göran Hägg

Sanningen är alltid oförskämd har länge varit planerad att komma ut hösten 2016 och Göran Hägg lämnade in sitt slutgiltiga manus några veckor före sin plötsliga bortgång.

Italia

Franco Perrelli Strindberg: scritti sul teatro – Cue Press

IL LIBRO Questo volume presenta e inquadra storicamente, alla luce dei più aggiornati esiti della ricerca specialistica, i principali scritti
sul teatro (la drammaturgia, l’attore, la scenografia, Shakespeare e Goethe) che August Strindberg ha steso a partire dalla sua attività di critico negli anni Settanta dell’Ottocento sino al 1910, quando si conclude la parabola sperimentale del Teatro Intimo di Stoccolma. Ne emerge un affresco (di qualità spesso narrativa) che illumina dall’interno le più profonde trasformazioni
della scena europea dal naturalismo all’espressionismo e spiega, in tutte le sue implicazioni tecniche, il processo creativo della drammaturgia strindberghiana, uno dei prodotti più emblematici e complessi, fra realismo e misticismo, della storia del teatro moderno. läs mer http://www.cuepress.com/prodotto/strindberg-scritti-sul-teatro/ 

L’AUTORE   Franco Perrelli  è ordinario di Discipline dello Spettacolo presso il Dams dell’Università di Torino. Premio Pirandello 2009 per la saggistica teatrale, nel 2014, gli è stato attribuito il prestigioso Strindbergspris della Strindbergssӓllskap di Stoccolma per i suoi studi sul drammaturgo svedese. Fra i suoi ultimi libri: La seconda creazione. Fondamenti della regia teatrale (Torino, Utet, 2005); I maestri della ricerca teatrale. Il Living, Grotowski, Barba e Brook (Roma-Bari, Laterza, 2007; Strindberg: la scrittura e la scena(Firenze, Le Lettere, 2009); Ludvig Josephson e l’Europa teatrale (Acireale-Roma, Bonanno, 2012); Storia della scenografia. Dall’antichità al XXI secolo (Roma, Carocci, 2013); Poetiche e teorie del teatro (Roma, Carocci, 2015);Strindberg l’italiano (Bari, Edizioni di Pagina, 2015)

Sverige

Vänner och fiender: Människor runt Strindberg
av Stefan Bohman, Erik Höök, Camilla Larsson

inbunden
Författare: Stefan Bohman, Erik Höök, Camilla Larsson
Språk:Svenska
Utgiven: 2016-05
Formgivare: Stina Kylhammar
ISBN:9789173317412
Förlag: Carlsson
Upplaga: 1 s
Antal sidor: 254

Historia genom personers öden, kan vara en sammanfattning av denna bok med nationalmonumentet August Strindberg som mittpunkt. Strindberg hade många relationer och sammantaget bidrar boken genom samlingen av personligheter till kulturhistorien från decennierna kring förra sekelskiftet.Sverige

She’s Wild Again Tonight : En operation i August Strindbergs “Fröken Julie”
av Josefine Adolfsson, Fia-Stina Sandlund

Språk: Svenska
Utgiven: 2016-03
Formgivare: Conny Lindström
ISBN: 9789127147102
Förlag: Natur Kultur Allmänlitt.
Danskt band, Svenska, 2016 

1888 skickar August Strindberg manus till sitt nyskrivna sorgespel “Fröken Julie” till Karl Otto Bonnier. Förlaget refuserar med orden: alltför riskabelt, alltför naturalistiskt. Idag är Fröken Julie ett av världens mest spelade och lästa verk, inte minst på grund av Strindbergs manifestartade förord.
2015 gör Josefine Adolfsson och Fia-Stina Sandlund en operation i “Fröken Julie” och går i dialog med Strindbergs frågeställningar om kultur, könsroller, biologi, myt och klass. “Shes Wild Again Tonight” är en rolig, absurd och tankeväckande bok i två delar. Den innehåller ett förord och ett manus, i vilket Shima Niavarani och Gustaf Norén möts i New York inför en filminspelning. Manuset ligger till grund för filmen “She’s Wild Again Tonight” med Shima Niavarani och Gustaf Norén i huvudrollerna.
Strindbergs förord och naturalistiska sorgespel följer med som appendix!

Josefine Adolfsson är författare och dokumentärmakare. Hon bokdebuterade med “Kårnulf was here” (2004) och står bakom idé och manus till “Apflickorna” (2011) som vann en Guldbagge för bästa film och bästa manus.
Fia-Stina Sandlund är internationellt verksam konstnär och regissör. Hon arbetar i gränslandet mellan dokumentär och fiktion och hennes verk finns representerade på bland annat Moderna museet. Filmen “She’s Wild Again Tonight” är den avslutande delen i en trilogi där hon på olika sätt behandlat August Strindbergs “Fröken August Strindbergs Fröken Julie.
España

Strindberg – Desde el Infierno
de Jordi Guinart
Prefacio de Elda García-Posada

ISBN: 978-84-944443-4-0
Rústica con solapas
400 páginas
Tamaño: 15 x 22 cm.
PVP sin IVA: 21,06 €
PVP con IVA: 21,90 €
Fecha de publicación: febrero de 2016

August Strindberg es uno de los dramaturgos más importantes de la historia y el responsable principal de la renovación del teatro moderno, no solo sueco. En torno a él y a su atormentada existencia se han elaborado todo tipo de teorías: la de si estaba aquejado de psicosis, o si era misógino, hipersensible u homosexual; o si, sencillamente, hizo de sus dramas la mayor (¿y falsa?) construcción autobiográfica del siglo XIX e inicios del siglo XX.
Con esta biografía —la primera en lengua española y valioso soporte para que los lectores puedan interpretar las obras del genio escandinavo y conocer mejor los contenidos de su fascinante legado— Jordi Guinart, mediante una escritura ágil y una documentación minuciosa, excava en las profundidades del «Infierno» strindbergiano y consigue sacar a la luz qué puede haber de cierto en las teorías sobre la psique del que muchos consideran el «Cervantes sueco».

Strindberg también fue alquimista, escultor, fotógrafo, pintor y periodista, pero pocos conocen al controvertido hombre que se escondió debajo de tantas máscaras, pues nunca la frontera entre la realidad y la ficción fue tan difusa como en la existencia de este artista total.
«Afirmaba que no escribía para que le llamaran poeta, sino para pelear. Pero lo cierto es que en su vida íntima seguía necesitando la presencia de una musa…

Jordi Guinart nació en Barcelona en 1981.
Además de un apasionado de August Strindberg es bibliotecario y documentalista, y ha ejercido como periodista.
El año 2010 impulsó un fondo único en Europa de fanzines.
Ha escrito el postfacio «Strindberg y el canibalismo psíquico» en la última edición de La señorita Julie, de Strindberg (Funambulista, 2012).
Actualmente trabaja en la editorial Acantilado.

Link: http://www.funambulista.net/2016/strindberg-desde-el-infierno/USAA Study Guide for August Strindberg’s “Miss Julie”

A Study Guide for August Strindberg's "Miss Julie" (Drama For Students) by [Cengage Learning Gale]

A Study Guide for August Strindberg’s “The Ghost Sonata”

A Study Guide for August Strindberg's "The Ghost Sonata" (Drama For Students) by [Cengage Learning Gale]

A Study Guide for August Strindberg’s “The Stronger”

A Study Guide for August Strindberg's "The Stronger" (Drama For Students) by [Cengage Learning Gale]

Drama For Students, Kindle Edition
by Cengage Learning Gale (Author)


ASIN : B01LO3ICJ2 /B01K35HGLC / B01LO3INC8
Publisher : Gale
Publication date : August 8 / September 1 / September 1, 2016
Language : English
File sizes : 648 KB
Text-to-Speech : Enabled
Screen Reader : Supported
Enhanced typesetting : Enabled
X-Ray : Not Enabled
Word Wise : Enabled
Print length : 24/ 32 / 25 pages

Excerpted from Gale’s acclaimed Drama For Students. This concise study guide includes plot summary; character analysis; author biography; study questions; historical context; suggestions for further reading; and much more. For any literature project, trust Drama For Students for all of your research needs.

UK

Die Protagonistin in August Strindbergs “Fräulein Julie. Persönlichkeitsentwicklung und Handlungsmotivation
bei Hannah Krause

 • Utgivare : Lightning Source UK Ltd; 1. utgåvan (25 Oktober 2016)
 • Språk : Tyska
 • Pocketbok : 24 sidor
 • ISBN-10 : 3668327084
 • ISBN-13 : 978-3668327085

Studienarbeit aus dem Jahr 2009 im Fachbereich Theaterwissenschaft, Tanz, Note: 1,3, Universität Bayreuth (Sprach- und Literaturwissenschaftliche Fakultät), Veranstaltung: Realismus und Naturalismus. Zum Theater des ausgehenden 19. Jahrhunderts, Sprache: Deutsch, Abstract: Strindbergs 1888 verfasstes Drama “Fräulein Julie – Ein naturalistisches Trauerspiel” erregte aufgrund seiner Thematik zunächst großes Aufsehen und Kritik. So wurde eine Aufführung in seinem Heimatland von der dänischen Zensur verhindert, welche das Stück als unsittlich bewertete. Es kam erst sechzehn Jahre später zu einer Premiere in Schweden. In der Tat war das Stück seiner Zeit voraus, denn die Gesellschaft war noch nicht bereit dazu, sich mit der Thematik des Stückes in derartiger Art und Weise auseinander zu setzen. Betrachtet man den Inhalt des Stückes, scheint die anfängliche Ablehnung geradezu bezeichnend für Strindbergs gesellschaftskritisches Drama. Handelt es doch von einer Grafentochter, welche an den gerade erst aufkeimenden neuen Ideologien ihrer Zeit zugrunde geht. Sie zerbricht an Theorien, die noch in einem Widerspruch zur damaligen gesellschaftlichen Situation standen und somit als unausgereift bzw. als verfrüht zum Einsatz gekommen bezeichnet werden könnten. Fräulein Julie, die Tochter eines Grafen, verbringt die Mittsommernacht in der Küche des gräflichen Anwesens mit den Bediensteten. Im Laufe der Nacht entwickelt sich zwischen Julie und Jean, dem Diener des Grafen, eine Beziehung, die schließlich im Geschlechtsakt gipfelt. Die Fragen nach “höher oder niedriger, nach besser oder schlechter, nach Mann oder Frau” bestimmen den anschließenden Machtkampf der Geschlechter, welcher für Julie tragisch endet. Strindberg bearbeitet in diesem Drama die in der Zeit des ausgehenden 19. Jahrhunderts aufgekommenen Theorien über die Stellung der Frau innerhalb der Gesellschaft, sowie die Ständeproblematik, welche vor allem auf der Grundl

2015Sverige

Det oändliga sammanhanget:
August Strindbergs ockulta vetenskap
av Henrik Johnsson

inbunden, Svenska, 2015
Illustratör: Kristoffer Nilsson
Formgivare: Timo Ketola
ISBN: 9789197875134
Förlag: Malört Förlag
Antal sidor: 396

August Strindbergs 1890-tal har i tidigare forskning ofta beskrivits som en religiös kris – plötslig och svårförklarlig. Henrik Johnsson spårar de idéer som under perioden präglade författaren längre tillbaka. Redan under 1880-talet intresserade sig Strindberg för alkemi, mesmerism, hypnos och vitalism. Dessa esoteriska läror utgör tillsammans med kristen mystik och modern naturvetenskap byggstenarna till den religiöst genomsyrade “ockulta vetenskap” som Strindberg utarbetar kring sekelskiftet. Detta sker i brev, pamfletter, pjäser och romaner. Johnsson visar med hjälp av detta material att det inte är en plötslig religiös kris Strindberg upplever, utan kulmen på ett mångårigt esoteriskt, religiöst och vetenskapligt sökande.Sverige

Munch    
av Steffen Kverneland

Inbunden    
Språk: Svenska
Antal sidor: 280
Utg.datum: 2015-05-08
Upplaga: 1
Förlag: Placebo Press
Översättare: Jonas Rasmussen
Originaltitel: Munch
Dimensioner: 281 x 215 x 25 mm
Vikt: 1452 g
SAB: Gcz Munch, Edvard
ISBN: 9789187741043

En konstnärsbiografi som är ett konstverk i sig själv. Steffen Kverneland skildrar Munch och hans samtid på ett humoristiskt och djupt inkännande sätt. En flerfaldigt prisbelönt bestseller som redan räknas som en modern klassiker.

“… vad lämpar sig bättre för en biografi om en bildkonstnär än just serieformen? I uppemot 300 sidor tar den oerhört skicklige tecknaren Kverneland med oss på en resa in i Munchs liv och bildvärld, och han gör ständigt tvära kast mellan realism och karikatyr, mellan svartvitt och färg, mellan penna och pensel – men alltid med ett expressionistiskt anslag i samklang med huvudpersonens konst. /… / Det är lärorikt, entusiasmerande, fantasifullt och ofta väldigt roligt – inte minst i den elaka skildringen av den både demoniske och uppblåste Strindberg, som alltid ska vara värst.”
Mattias Oscarsson, Sydsvenskan

“Elegant insmuget i intrigen finns en pedagogisk vilja att berätta om Munchs konstnärliga gärning, och man lär sig saker på det där fantastiska sättet då man inte riktigt märker det. /…/ Kvernelands bok är ett konstverk i egen rätt, med en stil som blandar kubism, expressionism och realism, med parafraser på Muchs jugendstil med sina svepande, kraftfulla linjer.”
Therese Bohman, Expressen

“Dynamiken, omfånget och den vilda stilblandningen gör den här volymen unik”.
Mikael Olofsson, Göteborgs-Posten.

“Om “Munch” av Steffen Kverneland “Det är ett riktigt kraftprov, bångstyrigt temperamentsfullt, drabbande och våldsamt roligt.”
Markus Pedersen, Oskarshamns tidning

“‘Munch’ är inte bara ett bra seriealbum – det här är ett utomordentligt seriealbum. Det här är en bok som placerar Steffen Kverneland bland de främsta serieskaparna just nu.”
toppraffel.se

“Och allt smälter ihop: konsthistorien, seriealbumet, Kverneland och Munch som sur grädde och gällen glass i deprimerad förening därute på bron … och allt detta levda blir – symbolismen helt enkelt, här i ny, ljuv, skränig blandform.” Jenny Teleman, Kulturnytt, Sveriges Radio
Genialt nærbilde av et geni (…) en tegneserie som er fullt på høyde med mannen den portretterer.”
Erle Marie Sørheim, Dagbladet France

August Strindberg
Le Chemin de Damas I
Édition d’Annie Bourguignon

No 13, 404 p., 15 x 22 cm
Broché, ISBN 978-2-8124-3381-8, 39 €
Relié, ISBN 978-2-8124-3382-5, 72 €

Dans Le Chemin de Damas I (1898), Strindberg abandonne le réalisme et met en place la nouvelle esthétique théâtrale qui sera celle du Songe. Ce drame sera source d’inspiration pour des courants modernistes qui se développeront au xxe siècle, notamment l’expressionnisme et le surréalisme.
Bon de commande à retourner à :
Classiques Garnier 6, rue de la Sorbonne 75005 Paris – France
contact@classiques-garnier.com Fax : + 33 1 46 33 28 90
http://www.etudes-nordiques.fr/wp-content/uploads/2015/07/Publicit%C3%A9-Garnier-3.pdfSverige

Strindbergiana. Trettionde samlingen utgiven av Strindbergssällskapet (2015)
Redaktörer: Anna Cavallin, David Gedin

Inbunden   
Antal sidor: 231
Utg.datum: 2015-04-28
Förlag: Bokförlaget Atlantis
ISBN: 9789173537896

Ett dubbelt jubileumsår
1945 grundades Strindbergssällskapet som ett av våra äldsta litterära sällskap. 1985 kom den första volymen av Strindbergiana. I år är det alltså dubbelt jubileum. Sällskapet firar sjuttio år och Strindbergiana utkommer med sin trettionde årgång.
Vi uppmärksammar det med en fyllig historik över Sällskapet, liksom ett komplett register över samtliga Strindbergianas artiklar. Men dessutom med att återtrycka några av de intressantaste artiklarna ur Meddelanden från Strindbergssällskapet, det medlemsblad som föregick Strindbergiana och vårt nuvarande Nya meddelanden… Till dem hör svaren på de enkäter som gick ut i samband med Strindbergs hundraårsdag. Thomas Mann, André Gide, Max Brod, Albert Camus, Hermann Hesse, m. fl. beskriver Strindbergs betydelse för deras författarskap. Från Meddelandens rika artikelförråd kommer också bidrag av ett antal av våra främsta svenska författare: Werner Aspenström, Tage Aurell, Johannes Edfeldt, Ivar Lo-Johansson, Arthur Lundkvist, Vilhelm Moberg. Dessutom en dikt till Strindberg av Olof Lagercrantz.
I volymen ingår också artiklar av klassiska Strindbergsforskare, förutom rapporter som låter oss följa Sällskapets arbete med att ge ut Strindbergs brev, skapa Strindbergsmuseet, och mycket, mycket mer.
Strindbergiana  kan köpas i Strindbergsmuseets bokhandel, även via Internet, eller från Atlantis.Italia

Strindberg l’italiano. 130 anni di storia scenica
di Franco Perrelli

Collana: Biblioteca dello Spettacolo Nordico/Studi n. 9 
2015 
pp. X-214 
ISBN 9788874704408 

PROFILO DELL’OPERA 
Dalle prime timide menzioni del nome di August Strindberg sulla stampa in Italia, nel 1884, sino all’ultimissima regia di Luca Ronconi, a Spoleto, nel 2014: centotrent’anni di storia scenica (ma anche critica ed editoriale) del grande drammaturgo svedese che, fra cadute, eclissi e trionfi, ha diviso immancabilmente il nostro pubblico, i cronisti e gli studiosi, ponendo loro il problema della modernità nell’arte scenica e del ”fuoco”, creativo e anticonformista, di un genio esotico, non facile da avvicinare, ma decisamente affascinante. In primo piano, anche la potenza interpretativa di grandi attori come Zacconi; il vivace dibattito che coinvolge da Croce in poi germanisti e filosofi di vaglia; ampi squarci sulle vicende culturali italiane dal positivismo a Pasolini e sugli sviluppi del nostro teatro di regia, moderno e postmoderno. Insomma, la lenta, ma decisa ascesa di Strindberg al Pantheon italiano, che culmina negli anni Settanta-Ottanta; la sua stabilizzazione come essenziale riferimento teatrale e una sorpresa conclusiva: l’autore svedese da noi non è stato meno intensamente tradotto, rappresentato e vissuto che in Francia, dove pure s’è largamente giocata la partita della sua controversa fortuna continentale. 

AUTORE 
Franco Perrelli è ordinario di Discipline dello Spettacolo presso il DAMS dell’Università di Torino. Premio Pirandello 2009 per la saggistica teatrale e Premio Strindberg 2014, fra le sue più recenti pubblicazioni per la nostra casa editrice si segnalano Bricks to Build a Teaterlaboratorium. Odin Teatret and Chr. Ludvigsen (2013); Tre film da ”Le Grand Meaulnes” (2014) e le curatele di L. Flaszen, Grotowski & Company. Sorgenti e variazioni (2014) e H. Ibsen, Le colonne della società (2014)2014


UK

Julie: A new version of Miss Julie 
By Zinnie Harris and August Strindberg 

Faber & Faber Plays 
Publication date: December 2014 
ISBN: 9780571318933 
Digital Book format: ePub (Adobe DRM) 

In the oppressive heat of Midsummer’s Eve, Julie, daughter of the lord, is drawn into a dangerous tryst with her father’s butler. As the night wears on, the couple, from opposite ends of the social spectrum, dance, flirt and fight towards an explosive conclusion that will shake the existing order to its core.
Zinnie Harris’s new version of Strindberg’s nineteenth-century masterpiece, Miss Julie, relocates the play to central Scotland between the wars.
The play premiered at Platform, Easterhouse, in a National Theatre of Scotland Ensemble production in September 2006.


Polska

“À propos inferna” Tradycje wynalezione i dyskursy nieczyste w kulturach modernizmu skandynawskiego
Jan Balbierz

Wydawnictwo: Universitas, Krakow 2013
ISBN: 978-83-242-1743-4
135×205, 324 s

Od początku XX w. dominujący dyskurs interpretacyjny utożsamia kultury modernizmu skandynawskiego z postępem optymizmem emancypacją równouprawnieniem i spełnioną utopią społeczną. Książka A propos Inferna ukazuje inne oblicze literatury i kultury północy Europy. Miejsce centralne zajmują w niej figury zejścia ruch ku dołowi wiodący od współczesności do tradycji literackiej i kulturowej od oficjalnej religii do heretyckich wędrówek po sferach piekielnych od antropologii logocentrycznej do poetyki cielesności od porządku symbolicznego do semiotycznego. Książka ukazuje procesy formowania się kanonu literackiego konstruowania i dekonstruowania prekursorów dialogu intertekstualnego translacji między kulturowej a wreszcie przekraczania granic między literaturą a innymi obszarami kultury na przykładzie tekstów Augusta Strindberga Knuta Hamsuna Oli Hanssona i Gunnara Ekelöfa.


UK

Strindberg on International Stages/Strindberg in Translation
Editor: Roland Lysell

Cambridge Scholars Publishing
Hardback
ISBN-13: 978-1-4438-5440-5
ISBN-10: 1-4438-5440-9
Date of Publication: 01/02/2014

Strindberg on International Stages and Strindberg in Translation is a collection of scholarly and critical articles looking upon Strindberg from different perspectives. Three articles are case studies about Strindberg performances in different countries: namely, the United States, Italy and Portugal. Three further articles approach the problems of the transformation of the text on the stage. One of these essays is based on Strindberg’s texts about drama from an aesthetical point of view; another from the perspective of a Strindberg director; and the third provides an analysis of the postdramatic performances of a Swedish suburban theatre group. This postdramatic aspect is also important in one of the contributions providing an analysis of Strindberg’s Chamber Plays, which is followed by an article where the function of music in particular is reflected upon. Translation problems are important in all the countries discussed in this volume, especially Portugal, and the fact that Strindberg wrote his plays in different languages during different periods of his life raises important questions such as: if there is no indisputable first text, what is a translation? Where do we draw the line between a translation and an adaptation? How does the idea of translation change over time? One article in this collection revolves around such questions. In the final section of this volume, readers are introduced to the digital Stockholm University Strindberg Corpus, consisting of seven of Strindberg’s autobiographical works with linguistic annotation. The authors in this section describe the novels included in the corpus by keywords, and compare Strindberg’s use of emotionally charged words with selected prose of both his contemporaries and present-day authors. These ten articles read together pose the most relevant questions with regard to Strindberg performances and Strindberg translations, and will be of interest to modern Strindberg scholars, Strindberg enthusiasts and Strindberg directors.

Link: http://www.cambridgescholars.com/strindberg-on-international-stagesstrindberg-in-translation
Sverige

Strindbergiana. Tjugonionde samlingen utgiven av Strindbergssällskapet (2014)
Redaktörer: Anna Cavallin, David Gedin, Per Stam

Bandtyp: Inbunden
Språk: Svenska
Utgiven: 201403
Antal sidor: 134
ISBN: 9789173536868

Staffan Westerberg tampas med August. Anna Pettersson beskriver arbetet med sin uppmärksammade uppsättning av Fröken Julie. Maksim Gorkij och Strindberg. Årets samling innehåller också presentationer av anarkisten Emma Goldmanns, respektive djurrättsaktivisten och feministen Lizzy Lind af Hagebys tidiga verk om Strindberg samt av Franz Kafkas förhållande till “den väldige Strindberg”, en översikt av Shakespeares stora betydelse för den svenske dramatikern och en diskussion om Strindberg som sälskapsmänniska. Vidare: “Ädelrötan” – en analys av Strindberg och slarvet, samt en studie av Strindbergs plantering av den praktfulla militärorchis i havsbandet.

France

“Je suis un vrai diable”. Dix essais sur Strindberg 
de Elena Balzamo 

Broché: 230 pages 
Editeur : Editions L’Harmattan (24 décembre 2014) 
Collection : Espaces littéraires 
Langue : Français 
ISBN-10: 2343044384 
ISBN-13: 978-2343044385 

Plus d’un siècle après la mort d’August Strindberg (1849 -1912), un des fondateurs du théâtre moderne, ses pièces continuent à fasciner le public, en Suède, et dans le monde entier. Leur célébrité occulte parfois les autres pans de son œuvre, car il était également romancier, poète, polémiste, historien, adepte des sciences et un épistolier inégalable. Ces essais projettent une lumière nouvelle sur son théâtre et ses œuvres phares : Mademoiselle Julie, Le Songe, La Danse de mort

Elena Balzamo, spécialiste des littératures scandinaves, essayiste et traductrice, est l’auteur, entre autres, de August Strindberg : Visages et destin, 1999 ; elle a dirigé le Cahier de l’Herne consacré à Strindberg, paru en 2000, et traduit plusieurs de ses œuvres, notamment sa correspondance en 3 volumes, 2009-2012 (Prix Sévigné, 2011).2013Polska

“À propos inferna” Tradycje wynalezione i dyskursy nieczyste w kulturach modernizmu skandynawskiego
Jan Balbierz

Wydawnictwo: Universitas, Krakow 2013
ISBN: 978-83-242-1743-4
135×205, 324 s

Od początku XX w. dominujący dyskurs interpretacyjny utożsamia kultury modernizmu skandynawskiego z postępem optymizmem emancypacją równouprawnieniem i spełnioną utopią społeczną. Książka A propos Inferna ukazuje inne oblicze literatury i kultury północy Europy. Miejsce centralne zajmują w niej figury zejścia ruch ku dołowi wiodący od współczesności do tradycji literackiej i kulturowej od oficjalnej religii do heretyckich wędrówek po sferach piekielnych od antropologii logocentrycznej do poetyki cielesności od porządku symbolicznego do semiotycznego. Książka ukazuje procesy formowania się kanonu literackiego konstruowania i dekonstruowania prekursorów dialogu intertekstualnego translacji między kulturowej a wreszcie przekraczania granic między literaturą a innymi obszarami kultury na przykładzie tekstów Augusta Strindberga Knuta Hamsuna Oli Hanssona i Gunnara Ekelöfa.
Sverige

August Strindbergs Samlade Verk.
Register
Sammanställt av Camilla Kretz, Per Stam och Hans Söderström

Omslagsbild: August Strindbergs Samlade Verk - Register

Upplaga: 1
ISBN: 9789113096223
Språk: Svenska
Vikt: 20 gram
Serie: August Strindbergs samlade verk POD (del 72)
Utgiven: 2018-11-30
Förlag: Norstedts
Antal sidor: 301

Nationalupplagan av August Strindbergs Samlade Verk innehåller alla texter som Strindberg författat – skådespel, romaner, noveller, dikter, essäer, uppsatser och tidningsartiklar etcetera. Utgivningen inleddes 1981 med I vårbrytningen och Röda rummet. De sista textvolymerna, Ockulta Dagboken och Hemsöborna, utgavs 2012.

Registervolymen till Samlade Verk innehåller nödvändiga hjälpmedel för att få överblick över de drygt 20 000 sidor Strindbergstext som publicerats i nationalupplagan.

Volymen omfattar ett alfabetiskt register till alla delar i utgåvan, en innehållsförteckning till samtliga delar, alla baksidestexter samt en kort historik över utgivningen av Samlade Verk från starten på 1970-talet till 2013.

Finland

Under ansvar & Ödesmärkt
av Karin Smirnoff

(red. Julia Dahlberg , Kaisa Heselius, Ylva Larsdotter, Maria Lival-Juusela, Rita Paqvalén & Hedvig Rask)


Förlag     Schildts Söderströms
Språk     Svenska
Utgiven     2013-11
ISBN10     9515232120
ISBN13     9789515232120
Vikt     500 gram
Utgivningsår: 11-2013
Cirkapris: 28,00 €

Liksom sin far August Strindberg var författaren och dramatikern Karin Smirnoff (1880-1973) inte rädd för att skriva om svåra ämnen och brännan­de samhällsfrågor. Författarskapet omfattar flera romaner och dramer samt två biografier över hen­nes far och modern, skådespelaren Siri von Essen.
I denna volym ingår två av Karin Smirnoffs mest intressanta verk: romanen Under ansvar (1915) och pjäsen Ödesmärkt (1923).
Hur var det att vara singelmamma i 1910-talets Helsingfors? Hur skildrades det homosexuella be­gäret i en av Nordens första pjäser med HBT-­tema? För att framkalla texterna i ett modernt ljus har redaktörerna bett minoritetsombudsmannen Eva Biaudet, skådespelaren Riko Eklundh och författaren Anneli Jordahl skriva varsin kommen­tar. Biaudet reflekterar kring moderskapets vill­kor, Jordahl granskar klassperspektivet och Ek­lundh tolkar det homoerotiska temat hos Karin Smirnoff.Sverige

Oktober

Strindberg: ett liv
Göran Söderström

Förlag     Lind Co
Språk     Svenska
Utgiven     2013-10
ISBN10     9174611828
ISBN13     9789174611823
Längd     779 sidor
Vikt     1254 gram

Strindberg var blyg, paniskt rädd för hundar och fängelse, men med pennan i handen oräddast i Sverige. Han ville inte vara ledare men blev den självklare centralgestalten varhelst han uppträdde. Han blev hatad för sina omoraliska skrifter men var personligen moralisk och monogam, till familjen stod hans längtan. Han var en stor egocentriker men märkvärdigt öppen för andras synpunkter och en lysande skildrare av sin omvärld. Han förnyade både det svenska språket och världsdramatiken.
Strindberg har kallats “den store ensamme”, men var bara ensam i sitt tänkande, inte i sitt dagliga liv, som tillbringades med både trogna vänner och andra som han kom att uppfatta som svekfulla. Han ville inte bryta vänskap och försökte i det längsta släta över konflikter men kom att uppfattas som den svekfulle människoätaren. Hans överkänslighet var enorm men han kunde också vara varmt omtänksam och finkänslig. Han var en skapande konstnärsnatur och bland konstnärerna fann han sina trognaste vänner, det var i deras lag han kunde vara glad och pojkaktig.
Bristande självförtroende i sexuella sammanhang fick Strindberg att ofta svärma platoniskt utan ta steget fullt ut. Han vågade inte välja utan lät sig väljas. Han förförde inte utan lät sig förföras. Trots att hans ideal var en familj med många barn kom han därigenom att gifta sig tre gånger med moderna yrkeskvinnor som inte ville låtas sig bindas, särskilt inte av barn. I hans familjer var han den ömma pappan, som outsägligt älskade sina småttingar.
Strindberg skulle idag kunna kallas “queer”, eftersom han var en blandning av manligt och kvinnligt. Genom sina kvinnliga egenskaper kunde han skapa kvinnoroller med en äkthet som ingen annan. Han var en av de första som litterärt studerade likakönad erotik och han lät sig själv uppvaktas av många bisexuella yngre män. Han levde i en brytningstid till den moderna världen, älskade nya uppfinningar men svärmade också för det gamla. Han var i botten en romantiker men samtidigt en genial nyskapare, vars verk kom att lägga en grund för den nya dramatiken.

GÖRAN SÖDERSTRÖM (f. 1934) är ett känt namn inom den internationella Strindbergsforskningen. Under tiden som skapare av Strindbergsmuseet torde han varit den siste som kunnat samtala med de som haft personlig kontakt med August Strindberg.
   España

Cuentos
August Strindberg

Nørdicalibros, febrero de 2012
Tamaño: 17 x 19 cm.
Encuadernación: Rústica
Páginas: 200
PVP: 19,50 euros
ISBN: 978-84-92683-85-7

Estos doce cuentos, escritos en 1903, nos muestran una faceta muy poco conocida del genial escritor sueco August Strindberg. En todos ellos nos encontramos al artista de «buen humor», capaz de hacernos disfrutar y aprender con las moralejas presentes en algunas de estas fábulas, realistas unas, satíricas otras, todas ellas cargadas de poesía y de sugerentes imágenes. Sus raíces están en los cuentos de hadas, a la manera de Hans Christian Andersen y E.T.A. Hoffmann.
En 2012 conmemoramos el centenario de la muerte de este polifacético artista sueco, y nuestra contribución es la edición de estos cuentos, que incluyen las ilustraciones originales de 1915 realizadas por Thorsten Schonberg.
Tanto por la temática de los cuentos como por el estilo narrativo, este libro es una lectura imprescindible para lectores de todas las edades.’  
España

Casarse – Historias de mátrimonios
August Strindberg

Nørdicalibros, 2013
384 p.
PVP: 19,50 euros.
Traductor: Varios traductores
Tamaño: 14 x 22 cm.
Encuadernación: Rústica
Páginas: 384
PVP: 19,50 euros
ISBN: 978-84-15717-46-1

Casarse es el libro más leído de August Strindberg en Suecia. La primera parte se publicó en 1884 y reunía «doce historias de matrimonios con entrevista y prólogo». El propio autor era consciente de que el lenguaje desenfadado y las escenas atrevidas le podían causar problemas con la justicia, y así fue. El proceso al libro ayudó a que fuese todo un éxito y muchas mujeres apoyaron su causa. Aun así, se decidió a escribir una segunda parte, mucho más polémica, compuesta por dieciocho relatos.
Como el mismo Strindberg declaró, se trata de un libro «cruel, feo, bello, poético, prosaico, sentimental, crudo, horrible, delicado, es decir, ¡como la vida misma!». Destacó por su libertad en materia sexual, el desparpajo y realismo en sus descripciones matrimoniales, por su lenguaje coloquial, con influencia de los cuentos de Hans Christian Andersen, aunque con un tono duro y cínico que no tienen los cuentos del danés.
Esta gran novela sobre la institución del matrimonio, compuesta por treinta relatos, ayudará a conocer mucho mejor a Strindberg, y sobre todo hará que nos conozcamos mejor a nosotros mismos, pues nos veremos reflejados en muchas de las situaciones retratadas por el genio sueco.

«Strindberg me ha acompañado toda la vida: lo he amado, lo he odiado y he lanzado sus libros contra la pared, pero no he podido deshacerme de él.»
Ingmar Bergman
Sverige

Strindbergiana. Tjugoåttonde samlingen utgiven av Strindbergssällskapet (2013)
Redaktör: Elena Balzamo, Anna Cavallin, David Gedin, Per Stam

Bandtyp: Inbunden
Språk: Svenska
Utgiven: 201305
Antal sidor: 199
ISBN10:    9173536245
ISBN13:    9789173536240

»Ett sådant fnaskgöra« kallade Strindberg översättandet. Men han var väl medveten om översättningarnas betydelse och var djupt engagerad i att sälja sina verk utomlands. Årets Strindbergiana ägnas den stora roll som översättningarna av hans verk haft för uppfattningen av hans författarskap. Bland artikelförfattarna märks Elena Balzamo och Björn Meidal.
Årets Strindbergiana ägnas den stora betydelse som översättningarna av Strindbergs verk har haft för uppfattningen av hans författarskap under olika perioder. De visar hur bilden av Strindberg skiftat beroende på vilka verk som har getts ut: Från symbolist till samhällskritiker, från naturvetare till mystiker. Samlingen består framför allt av föredrag från ett symposium på Kungl. Vitterhetsakademien i januari 2012 med översättare och forskare från hela världen.

Strindbergiana finns till försäljning i din välsorterade bokhandel
och via nätboklådorna, som Adlibris och Bokus.


2012Sverige

August Strindberg
Hemsöborna
Redigerad och kommenterad av
Camilla Kretz, Hans Söderström

Omslagsbild: Hemsöborna

Författare: August Strindberg
Upplaga: 1
ISBN: 9789113093659
Språk: Svenska
Vikt: 20 gram
Serie: August Strindbergs samlade verk POD (del 24)
Utgiven: 2018-11-01
Förlag: Norstedts
Antal sidor: 240

Mångsysslaren Carlsson, bördig från Värmland, lider inte av någon hämmande självkritik, vilket bäddar för dråpligheter när han tar tjänst som dräng på en gård i Stockholms skärgård, en miljö han inte är bekant med. Han är dock driftig och lyckas erövra en position som hemmansägare när han gifter sig med sin uppdragsgivare änkan Flod, vilket inte ses med blida ögon av Gusten, den förbigångne sonen i huset.

Hemsöborna är Strindbergs mest älskade bok. Han skrev den på hösten 1887 medan han bodde i Lindau i Bayern. När romanen publicerades lagom till jul samma år blev den en omedelbar kritikersuccé; den språkligt virtuosa berättelsen hälsades som författarens överraskande och efterlängtade återkomst till skönlitteraturen. Albert Bonnier förklarade för Carl Larsson, när han bad konstnären att illustrera omslaget, att Strindbergs nya roman var »något af det allra bästa han nånsin gjort». Det hindrade inte att Bonnier såg sig tvingad att censurera en del »grofva» avsnitt; detta upprörde Strindberg kraftigt och bidrog till att han själv var missnöjd med romanen. I denna volym har Strindbergs text upprättats i enlighet med originalmanuskriptet.

Strindberg betraktade Hemsöborna som brödskriveri. Sedan Giftas och Tjänstekvinnans son ansågs Strindberg i vissa kretsar som en osedlig ungdomens förförare, och förläggarna ville inte trycka hans verk. Därför valde Strindberg romanformen och skärgårdsmotivet; han var tvungen att skriva en populär bok som kunde inbringa förtjänst. Hemsöborna löste Strindbergs akuta penningbehov, men det skulle dröja några år in på 1900-talet innan romanen blev en stor försäljningsframgång och en klassiker.
España

Noviembre de 2012

La señorita Julie
August Strindberg
Traducido por: Jesús Pardo
Postfacio de Jorge Guinart

ISBN: 978-84-940293-5-6
128 páginas
Rústica
Tamaño: 14 x 18 cm.
PVP sin IVA: 13,41 €
PVP con IVA: 13.95 €
Fecha de publicación: noviembre de 2012

La señorita Julie (obra en un acto único escrita por Strindberg en 1888) está considerada como una de las obras teatrales más importantes de la literatura universal. La acción se desarrolla a finales del siglo xix en la residencia de un aristócrata, padre de la señorita Julie, que nunca aparecerá, pero que siempre estará presente como un espectro en los diálogos y en las vidas de los protagonistas. Kristin, la cocinera, y su novio Jean, el criado, se encuentran en la cocina hablando de la actitud poco adecuada para su rango que está teniendo la señorita Julie durante la fiesta de la noche de San Juan: en lugar de ir con su padre a visitar parientes, se mezcla con la gente del pueblo, y baila con el guardabosque y con el mismo Jean. Con la entrada en escena de la señorita Julie, el lector se va adentrando en la psicología, el pasado, las aspiraciones, los miedos de cada personaje, y asiste a la inverosímil relación de una noche entre un criado y su ama.

Obra que el mismo Strindberg definió como «la primera tragedia naturalista sueca» —que proponemos en la excelente traducción de Jesús Pardo y con el prólogo técnico-explicativo firmado por el propio autor—, censurada por inmoral durante mucho tiempo en la Suecia puritana de su época, La señorita Julie es una obra atemporal: a través de la contraposición entre nobles y plebeyos, pero también de la relación entre hombres y mujeres, constituye el reflejo de una época en que la decadente aristocracia, llena de contradicciones, tiene que enfrentarse con una clase medio-baja que aspira a ser burguesía, en una lucha en que el nuevo estamento se siente todavía tributario del conservadurismo.

Johan August Strindberg nace en Estocolmo en 1849. A los treinta años se consagra como escritor con El cuarto rojo, obra que significa el comienzo de la moderna literatura sueca. Además de pintor, fotógrafo, escultor y científico frustrado, Strindberg será un autor muy prolífico: su obra abarca, en más de setenta volúmenes, todos los géneros. Durante su exilio voluntario en varios países de Europa escribe obras de corte naturalista: entre otras, La señorita Julie. Una serie de ataques psicóticos y una penosa situación financiera le abocan a la crisis reflejada en Inferno. Su retorno a Suecia coincide con la deriva mística y el simbolismo, en piezas en las que crea nuevas formas dramáticas pre-surrealistas y pre-expresionistas que hacen de él una de las figuras más importantes de la dramaturgia contemporánea. Hasta su muerte se verá envuelto en conflictos a causa del polémico Banderas Negras (novela en clave autobiográfica, publicada por Funambulista en 2010) y la posterior «contienda Strindberg», la mayor disputa periodística acaecida nunca en Suecia. Muere en Estocolmo en 1912: a su entierro acuden cerca de sesenta mil personas.España

August Strindberg – Escritor, pintor y fotógrafo
Traductor: Carmen Montes

Tapa blanda (reforzada): 104 páginas
Editor: Nórdica Libros; Edición: 1 (29 de noviembre de 2012)
Colección: Ilustrados (nordica)
Idioma: Español
ISBN-10: 841571713X
ISBN-13: 978-8415717133

Hace cien años moría en Estocolmo uno de los artistas más importantes de la literatura nórdica. A su entierro acudieron sesenta de los trescientos mil habitantes que tenía la ciudad en aquella época. August Strindberg es conocido fundamentalmente por sus obras dramáticas y por algunas de sus narraciones. También fue un poderoso poeta, como lo demuestran algunos de los poemas que incluimos en ese libro, que reúne fragmentos de muchas de sus obras, ya sea en forma dramática, narrativa o poética.
Pero no solo destacó Strindberg en la escritura. Su pintura, muy poco conocida en nuestro país, fue revolucionaria en su época, como también lo fueron sus fotografías. Simon Zabell señala en el prólogo que Strindberg se adelantó cincuenta años al surrealismo y también se anticipó al expresionismo abstracto. Fue el inspirador de los heroicos pintores de la Escuela de Nueva York. Su potencia expresiva y su método de trabajo laten en pinturas de Pollock y Rothko, también presentes en esta edición.
Así pues, este libro es una pequeña antología de STRINDBERG (con mayúsculas) ilustrada por el propio autor; una invitación a descubrir el enorme talento artístico de este genio nórdico y universal.Deutschland

Strindberg und ich
Olof Lagercrantz

96 Seiten · Halbleinen · fadengeheftet · 164 x 228 mm
Herbst 2012
ISBN 978-3-937834-56-6
EUR 20,00
Berenberg Verlag, Berlin 2012

Wie sehr seiner Zeit voraus August Strindberg war, wie unzeitgemäß sein intellektuelles Kostüm und seine unersättliche Neugier für die psychologischen und sozialen Verstrickungen der Menschen an der Schwelle des 20. Jahrhunderts waren das hat niemand so darzustellen gewusst wie sein Biograph Olof Lagercrantz, Dichter und, als Chefredakteur von »­Dagens ­Nyheter«, einer der wichtigsten skandinavischen Publizisten. In diesem feder­leichten Buch schrieb er sich die Anstrengung, die Lust, die Mühsal und die Bewunderung vom Leib, die ihn die lebenslange Beschäftigung mit dem Genie Strindberg gekostet hat. Es ist selbst Dichtung, die dabei ent­standen ist, würdig ihrem Gegenstand.

Olof Lagercrantz
geboren 1911 in Stockholm, starb 2002 in Drottningholm. Neben seiner maßgeblichen Strindberg-Biographie sind u. a. auch seine Studien zu Dante und…

Renate Bleibtreu
geboren 1942 in Wien, lebt als Übersetzerin aus dem Schwedischen und Dänischen in Hamburg.

   USA

October 2012

The Chamber Plays
of August Strindberg
Translated from the Swedish by Paul Walsh.

Paperback: 236 pages
Publisher: EXIT Press (October 12, 2012)
Language: English
ISBN-10: 0977468488
ISBN-13: 978-0977468485
Product Dimensions: 9 x 6 x 0.6 inches

THE CHAMBER PLAYS OF AUGUST STRINDBERG are five short plays written by Strindberg at the end of his career for the Intimate Theater, a small 150 theater in Stockholm: “Storm,” “Burned House,” “The Ghost Sonata,” “The Pelican,” and “The Black Glove.”
The plays experiment with style in bold and exciting ways and show Strindberg to be one of the fathers of avant garde theater.
THE CHAMBER PLAYS OF AUGUST STRINDBERG is a new translation by Paul Walsh, Professor of Dramaturgy and Dramatic Criticism at the Yale School of Drama.
Sverige

September
Strindbergs skugga i nordens Paris
av Ulf Peter Hallberg

Utgiven: 2012-09-17
Språk: Svenska
ISBN: 9789113045269
Förlag: Norstedts
Utgivningsland: Sverige
SAB: Hc
Upplaga: 1
Antal sidor: 325
Vikt: 500 g
Höjd: 216 mm
Format: Inbunden. Finns även som e-bok.

Två män sida vid sida i 1880-talets Köpenhamn. Den ene är Knud Wiisby, ung språk- och teaterman, upptäckt för eftervärlden via dokument från ett dödsbo. Den andre är August Strindberg som flytt Stockholm efter Giftas-processen, tillbringat fyra år utomlands och vill erövra världsteatern via Danmark.
Allt är i rörelse: tankarna, moralen, köpenskapen, känslolivet. Vi möter författare, skådespelare, fria andar, journalister, ballerinor och tjänstefolk; och Köpenhamn framträder med den stora utställningen 1888 som praktfullt Reserv-Paris, en virvlande metropol, centrum för livets och konstens förändring i Norden.
Strindbergs skugga i Nordens Paris väcker en tid till liv som liknar vår egen. Ulf Peter Hallbergs laddade konstnärsroman är fylld av starka konflikter och känslor, skildringen av teatervärldens Köpenhamn 1887-89 ger nya perspektiv på den tidens händelser, Victoria Benedictsson och gycklaren Fasse, berättarens faster, intar samma parnass som den store dramatikern: “Strindberg vill mörda publiken, vad är det för fel på det?”

 
Sverige

April
Ensam. Fyra noveller och två essäer
August Strindberg
Förord: Per Magnus Johansson, Tomas Lindelöw
Efterord: Anna Ek

Format: 135 x 215 mm
Sidor: 208
ISBN-13: 9789185379552
Utgivning: 2012 april

Strindbergsår med hans två mest kända noveller
Novellen Ensam ger unika inblickar i August Strindberg vardag. Hur han uppnår en nödvändig ensamhet för att kunna fungera som författare.
August Strindberg dog den 22 maj 1912, 63 år gammal. En del hävdar att det var i magcancer. Lindelöws ger ut fyra utvalda texter. Den kanske mest lästa är “Ett halvt ark papper” (1903), hämtad ur hans samling Sagor. Där ingår också långnovellen “Ensam” (1903). Ensamhet är något centralt och en förutsättning för att kunna förvandla verklighet till dikt.
Boken inleds med två essäer av psykologen och psykoanalytikern Per Magnus Johansson. Han reflekterar kring novellen Ensam, men också om den tredje texten i samling, Samvetskval (1885). Författaren har stor förmåga att psykologiskt skildra en människas inre sönderfall och vad som kan ha betydelse för att tillfriskna.
Efter att ha levt många år ute i Europa återvände August Strindberg till Stockholm 1898, då från Paris. “Betraktelser på Kyrkogården” (1896), som också ingår i samlingen, skrev han ett par år innan han återvände. “Samvetskval” handlar om en officer som inte längre vill strida och istället drömmer om en annan framtid, ett fredligt och enat Europa. En novell om dåtida idéer, hur Europa skulle räddas undan krig och förödelse. Strindberg var medlem i Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen till sin död. Här skriver dess nuvarande ordförande Anna Ek ett efterord.
När August Strindberg kom tillbaka till Stockholm och efter alla moderna influenser ute i Europa, träffade han skådespelerskan Harriet Bosse, som var i det närmaste 30 år yngre, och de gifte sig 1901. Året efter fick de dottern Anne-Marie. Äktenskapet blev stormigt och var ofta offentligt. I de båda novellerna “Ett halvt ark papper” och “Ensam” skildras i diktens form en änkling, och vi förstår att Strindberg hade lätt att leva sig in i änklingens roll.Sverige

September
Teatermästaren Strindberg
av Hans-Göran
Ekman

Utgivningsår 2012.
Förlag: Gidlunds förlag
Antal sidor: 168
Format: Inbunden
Utgiven: 2012-09-14

Hans-Göran Ekmans bok Teatermästaren Strindberg innehåller två nyskrivna populärvetenskapliga uppsatser om Strindbergs dramatik.
Den ena handlar om Strindbergs ”Helgdramer”, alltså de som knyter an till en kristen eller hednisk helg som Advent, Påsk, Midsommar m.fl. Vi får se hur Strindberg bygger upp stämningar av andakt för att i nästa ögonblick sabotera den högtidliga stämningen.
Den andra demonstrerar hur Strindberg använder citat i sin dialog. Detta kan tyckas paradoxalt eftersom han annars inte uppskattade färdigtänkta tankar och andras slitna formuleringar. Men citaten kan också vara vapen i ordstrider där det gäller att bräcka en antagonist.
I sina prosatexter lånar Strindberg bilder och terminologi från teatern och han använder flitigt metadramatiska inslag som ”pjäs i pjäsen” och liknande. I hela hans produktion finns en diskussion om värdet respektive faran av illusion.
Sverige

September

Den andra Infernokrisen: August Strindberg 1907–1908
Av Yngve Kant

Format: 148 x 210 x 11 mm.
Sidantal: 145
ISBN: 978-91-976331-5-4
Recensionsdatum: sept 2012

Förlaget Anomali firar Strindbergsåret 2012 med utgivningen av Yngve Kants närgångna, berättande essä Den andra Infernokrisen: August Strindberg 1907–1908. Materialet har huvudsakligen hämtats från Ockulta dagboken, från brev och från samtida tidningsartiklar av olika slag.
Härjad av år och motgångar utkämpar Strindberg sin sista strid med Harriet Bosse, sitt barns mor, och förlorar. Ju djupare han sjunker, desto högre måste han, sin natur likmätigt, stiga, som dramatiker och vetenskapsman och vägvisare i tidens stora frågor.
Han vet att man måste uthärda jordelivets ohyggligheter för att få dö och på dödens öar komma till nya insikter, och få återvända förbättrad. Så kan han, som Swedenborgs lärjunge, i lugna stunder tänka. Men oftare känner han tvärt om hur begäret att stiga växer med svårigheten att uthärda.
Som han skrev en gång på 80-talet: den nervsjuka ”nöjer sig inte därmed att klättra upp ett stycke på berget för att kunna andas, utan han måste upp på toppen, eller han spränger berget i luften” (novellen “Genvägar”).

Författaren Yngve Kant avlade 1965 fil.lic-examen i litteraturhistoria vid Stockholms högskola. Han har tidigare gett ut antologin för gymnasiet Tolv svenska noveller från tiden 1890–1910 (Svenska Bokförlaget, Bonniers) med kommentarer.

 
Sverige

Vi är varandras undergång! August Strindberg och Frida Uhl
av Magnus Engberg

Förlag: Dialogos Förlag
Bandtyp: Inbunden
Språk: Svenska
Utgiven: 201207
Antal sidor: 144
Upplaga: 1,
Vikt i gram: 576
ISBN10: 9175042509
ISBN13: 9789175042503

August Strindberg kom att föra en sällsam kamp med livets och kärlekens villkor. Han var, har det sagts, inte rustad för en harmonisk samvaro med en kvinna. Envist höll han stängt om sitt inre liv. Han kunde vara lika burdus som sluten, till och med blyg. Själv rädd för att välja, lär han sig väljas. Oftast var det initiativrika kvinnor, tilltagsna nog att tränga sig på, som fick honom på fall.
En sådan kvinna var Frida Uhl, en ung österrikiska som blev hans andra hustru. Tillsammans iscensatte paret ett lika kort som omöjligt äktenskap. En passionshistoria!
Boken är rikt illustrerad med 105 fotografier i färg och svart/vit.

Magnus Engberg är författare och kulturskribent och har tidigare bland annat utgivit Visiter vid Sundet, En ganska spräcklig ängel – Hjalmar Söderberg i brev och bilder och Vadstena. – Om människor och miljöer i en liten stad vid en stor sjö.
 
 Sverige

Strindberg för dig som har bråttom
av Henrik Lange, Katarina Lange

Förlag: Kartago Förlag
Bandtyp: Häftad
Språk: Svenska
Utgiven: 201205
Antal sidor: 168
Vikt i gram: 276
ISBN10: 9175150026
ISBN13: 9789175150024

Beskrivning:
I denna bok har vi samlat allt som vi skulle vilja veta om August Strindberg och även sådant vi hellre skulle vilja slippa. Detta är en bok om och med Strindberg, strindbergsåret 2012, för alla er har läst Strindberg och alla er som har för bråttom för att sätta er in i vad alla egentligen firar.
“Strindberg för den som har bråttom” innehåller verk av Strindberg tecknade i serie-strippformat i samma stil som “80 romaner för dig som har bråttom” av mästaren i genren: Henrik Lange. Förutom de komprimerade romanerna och skrifterna, samt infernokrisen och strindbergsfejden, innehåller boken även texter och illustrationer som beskriver det samhälle Strindberg var en del av. Varför var han så populär i arbetarklassen, hur arbetade han och vilka kärleksaffärer drabbade honom? Vad skulle hända om Strindberg levt idag? Vad skulle han ha twittrat om? Vilka skulle han ha med på sin facebook-sida och skulle hemsöborna befolkats av vampyrer? Vi kommer med denna bok Strindberg närmare. Här hittar vi även aforismer av Strindberg som till exempel: “Livet är inget för amatörer” och “Du ser att jag är en jävla man som kan många konster”.


 Sverige

August Strindberg. Ansikten och öde
av Elena Balzamo

Titel: August Strindberg. Ansikten och öde
ISBN: 9789173535564
Förlag: Bokförlaget Atlantis
Utgivningsland: Sverige
Format: Inbunden

Har han blivit ateist? frågade Georg Brandes sin bror Edvard i samband med en artikel August Strindberg hade låtit trycka i Politiken. Jag trodde han var deist. Han är ateist sedan torsdag, löd Edvards svar. Episoden återspeglar den gängse bilden av Strindberg: som motsägelsefull, inkonsekvent, halv- eller helgalen, guldmakare, hänsynslös och opålitlig med ett ord: vindflöjeln Strindberg. Att denna uppfattning delas av så många är inte särskilt förvånande: han har säkerligen varit stundom troende, stundom ateist, stundom radikal, stundom konservativ, stundom en tjänstekvinnans son och stundom en nietzscheansk övermänniska. Han var en kvinnohatare som varit gift tre gånger och hade fem barn Och samtidigt var han Sveriges störste författare, en författare som hela tiden kämpade för att nå fram till Sanningen, att begripa (och gestalta) bokstavligen allting mellan himmel och jord. Det är denna strävan efter ett sammanhang det oändliga sammanhanget i den stora oredan som gör honom så fascinerande.

Den rysk-franska litteraturforskaren Elena Balzamos bok är ett försök att åskådliggöra hans brokiga författarskaps inre logik, att beskriva de oändliga trådar som binder samman olika verk och gör det hela till ett oerhört vackert och skiftande tapisseri.


 Sverige


Juni
Strindberg i Blå tornet

Stefan Bohman, red.

Titel: Strindberg i Blå tornet
ISBN: 9789173314770
Förlag: Carlsson
Utgivningsland: Sverige
Antal sidor: 110
Vikt: 356 g
Höjd: 220 mm
Format: Häftad (danskt band)

Med anledning av att det gått hundra år sedan Strindbergs död kommer här en populärt hållen faktabok om Strindbergs tid i Blå tornet, idag Strindbergsmuseet. Men också om själva bostaden och museet, som presenteras med föremål.
Stefan Bohman är chef för Strindbergsmuseet, etnolog och författare. Tidigare chef för bl a Musikmuseet.
Övriga författare i boken är samtliga knutna till Strindbergsmuseet: Erik Höök, Camilla Larsson, Lina Ludvigsson och Stina Olsson.
Sverige

August Strindberg – bilder ur hans liv
av Mona Larsson

Nivå: 2 – Lättare
Genre: Biografier
ISBN: 9789170533754
Utgivningsår: 2012-01-01
Bindningstyp: Inbunden
Antal sidor: 136

Författaren August Strindberg var blyg och osäker tillsammans med andra människor. Men när han skrev kände han sig säker. I ”August Strindberg – bilder ur hans liv” berättar Mona Larsson om författarens liv, hans böcker och teaterpjäser.
Strindberg älskade sommaren och skärgården. Det skriver han om i ”Hemsöborna”. Men han skrev också om hur det känns att vara ensam och rädd, att tro att ingen tycker om en, att längta hem. Han visste hur svartsjuka känns och hur rädd man kan vara för att kärleken ska ta slut.


Sverige

Utkommer i Augusti
Röda rummet
av August Strindberg

Språknivå: 3 – Lätt
Genre: Återberättade böcker, Klassiker
Bindningstyp: Inbunden
Utgivningsdatum: 2012-08-25
Antal sidor: 200
ISBN: 9789170534096

Arvid Falk slutar på sitt trista kontorsarbete. Han vill bli fri! Han vill bli författare och skriva i tidningarna om orättvisorna i samhället.
Arvid ger sig ut i 1800-talets Stockholm. Staden är full med falska människor som smickrar de rika, lurar de fattiga och fuskar med pengar. Arvid vägrar leva så, men det är inte lätt. Hans pengar tar slut och hans familj vill inte träffa honom. På kvällarna går Arvid till restaurangen Röda Rummet. Han möter fattiga konstnärer och prostituerade. Tillsammans dricker de och pratar politik, tröstar varandra och glömmer att livet är hårt.
Röda Rummet var August Strindbergs första roman. Han berättar om Stockholm som det såg ut förr. Strindberg är rolig och elak. Han skämtar med religionen, med de rika och med konstnärerna. Samtidigt ställer han frågan: Hur ska man egentligen leva?
  Röda rummet kommer i augusti och kan köpas från och med vecka 33.

LL-Förlaget http://www.lattlast.se/ll-forlaget/strindberg
Sverige

April 2012
Ockulta Dagboken
av August Strindberg

– Kartong med 3 separata band

Titel: Ockulta Dagboken – Kartong med 3 separata band
ISBN: 9789113043494
Förlag: Norstedts
Utgivningsland: Sverige
Upplaga: 1
Format: Inbunden

Under Strindbergåret 2012 publicerar Nationalupplagan av August Strindbergs Samlade Verk de två sista skönlitterära bidragen – Ockulta Dagboken i april och Hemsöborna i oktober.

Ockulta Dagboken blir ett sällan skådat praktverk, publicerad i tre volymer: en stor faksimil, en lika stor typograferad version och en volym med kommentarer i seriens vanliga bokformat. Tillsammans presenteras de i en kartong med en samlad vikt på över sju kilo! Utan tvekan talar vi här om Nationalupplagans märkligaste och mest exklusiva verk.

August Strindberg förde dagbok 1896-1908, en tid som spänner över Infernokrisens Paris och Lund, återvändandet till Stockholm, äktenskapet med Harriet Bosse och starten av Intima Teatern, men också över tillkomsten av en lång rad litterära verk, från dramer som Till Damaskus, Ett drömspel och Dödsdansen till spektakulära prosaverk som Inferno, Svarta Fanor och En blå bok.

När nu Nationalupplagan publicerar Ockulta Dagboken blir det första gången faksimilen trycks helt i färg. Eftersom Strindbergs handstil är svårläst har man stor hjälp av den typograferade versionen. Dessutom inleds det separata kommentarsbandet av en initierad essä av Göran Stockenström och det minst sagt ofta svårtolkade innehållet kommenteras i ingående ord- och sakförklaringar av Karin Petherick.
Ockulta dagboken trycks i en limiterad utgåva av 999 exemplar.
 Sverige

Lögnhalsarna. Nio enaktare om Strindberg
av Henning Mankell

ISBN: 9789173433310
Sidantal: 252
Bandtyp: Inbunden 2012

Första gången August Strindberg mötte Hjalmar Branting var han 27 år gammal. Branting var fortfarande tonåring. De var gäster vid ett bröllop som tråkade ut dem. Istället tillbringade de natten uppflugna på ett vagnstak. Men vad pratade de egentligen om, den man som skulle bli den svenska socialdemokratins första stora ledare, och den författare som fortfarande är den viktigaste Sverige har släppt ifrån sig?
Inför 100-årsminnet av Strindbergs död har Henning Mankell sammanställt nio enaktare om författaren, som inspirerats av Strindbergs dramatik såväl som av hans eget kaotiska liv. Här får vi möta författaren som valp. I en annan får författaren själv möta en av sina egna litterära karaktärer, snickaren Eriksson i Röda rummet, som rasande förebådar den mäktiga flod som en gång ska komma dånande när arbetarna tar makten. Och inte minst, i titelpjäsen, ett häftigt gräl med den forne vännen Carl Larsson, som leder till splittring och livslångt hat.

Länk: http://www.leopardforlag.se/bok/lognhalsarna/

France

DESHIMA hors série n°2
Strindberg et la ville / The cities of Strindberg

Textes réunis par Elena Balzamo & Sylvain Briens

Actes du 17e colloque international August Strindberg,
Université de Strasbourg, 3-5 juin 2010

Sommaire

Entre la ville et la campagne
Elena Balzamo : Les villes épistolaires de Strindberg
Barbara Lide: “Undrar fortfarande varför jag som stadshatare skall bo i stad.” Strindberg in Berlin

Ville visible et invisible
Massimo Ciaravolo : Stockholm-Paris: Interaction as Structure in Sleepwalking Nights on Wide-awake Days
Anita Persson : Walking with August Strindberg. Reading the city

Ville sensible
Jan Balbierz : Men on the Edge of Nervous Breakdown. Some Remarks on Strindberg, Hamsun, Medicine and the City
Franco Perrelli : Ensam: the Narrator, the Town and an Adventure of Perception

L’espace urbain sur la scène
Rikard Schönström : The Enveloping Home. Envisioning the House in Strindberg’s Chamber Plays
Jørgen Stender Clausen : Strindberg’s The Ghost Sonata. A Mumming Play

Ville hétérotopique
Mickaëlle Cedergren : Le monastère ou le refuge hors ville. Une tentative de remasculinisation
Eszter Szalczer : The City as Stage
Maxime Abolgassemi : « Une ville vibre toujours » : circulation dans le Paris hétérotopique d’Inferno

Ville du présent, ville du passé
Annie Bourguignon : Stockholm dans Götiska rummen et Svarta fanor
Antoine Guémy : Gamla Stockholm : le fantôme de la ville. Strindberg, ethnologue

La ville fin-de-siècle
Henrik Johnsson : Strindberg and the Esoteric City
Cecilia Carlander : Milieux opposés : Au bord de la vaste mer, Inferno et l’imaginaire décadent

La ville comme outil littéraire
David Gedin : Constructs of Meaning: The Red Room, Inferno, AloneUSA

Strindberg – A Life
by Sue Prideaux

Yale University Press
Apr 30, 2012
352 p., 6 1/4 x 9 1/4
20 color + 50 b/w illus.
ISBN: 9780300136937
Cloth

Novelist, satirist, poet, photographer, painter, alchemist, and hellraiser—August Strindberg was all these, and yet he is principally known, in Arthur Miller’s words, as “the mad inventor of modern theater” who led playwriting out of the polite drawing room into the snakepit of psychological warfare. This biography, supported by extensive new research, describes the eventful and complicated life of one of the great literary figures in world literature. Sue Prideaux organizes Strindberg’s story into a gripping and highly readable narrative that both illuminates his work and restores humor and humanity to a man often shrugged off as too difficult.
Best known for his play Miss Julie, Strindberg wrote sixty other plays, three books of poetry, eighteen novels, and nine autobiographies. Even more than most, Strindberg is a writer whose life sheds invaluable light on his work. Prideaux explores Strindberg’s many art-life connections, revealing for the first time the originals who inspired the characters of Miss Julie and her servant Jean, the bizarre circumstances in which the play was written, and the real suicide that inspired the shattering ending of the play. Recounting the playwright’s journey through the “real” world as well as the world of belief and ideas, Prideaux marks the centenary of Strindberg’s death in 1912 with a biography worthy of the man who laid the foundation for Western drama through the twentieth century and even into the twenty-first.

Sue Prideaux is a writer living in Sussex, UK. Her book Edvard Munch: Behind the Scream won the James Tait Black Memorial Prize in biography and is available from Yale University Press.
 

Sverige

Strindberg. Ett liv.
Tribadernas natt.
Målet mot fröken Julie
av Per Olov Enquist

Utgiven: 2012-03-02
ISBN: 9789113044712
Förlag: Norstedts
Utgivningsland: Sverige
Upplaga: 1
Antal sidor: 428
Format: Inbunden

“Ett generellt problem när vi avläser August Strindberg är vad var liv, eller dikt, och vad döljer sig bakom Strindbergs olika ansikten? I enastående hög grad sammanflöt liv och dikt hos honom, och det har alltid skapat problem för dem som velat tolka hans texter. Somliga säger: läs enbart hans texter. Andra har hävdat att han iscensatte sitt liv, inklusive katastrofer, för att få material att skapa sin konst; det är säkert nästan nonsens – nästan – men ett uttryck för den förvirring som gärna drabbat den som velat tolka relationen mellan August Strindbergs liv och dikt.
I denna volym finns tre texter om Strindberg. Strindberg, ett liv ligger till grund för SVT:s tv-serie. Tribadernas natt var min debutpjäs. Målet mot Fröken Julie är en essä, publicerad 1992.” Per Olov Enquist

Sverige

Parnass nr 1/2012 – Strindbergs många ansikten

Vi hann knappt dricka upp nyårschampagnen förrän det stora Strindbergsåret bröt ut. Med teaterföreställningar, bokutgivning, tidningsartiklar, radio- och tv-program. Nu är det dags för Strindberg att visa upp några av sina många ansikten i litteraturtidningen Parnass.
Strindbergssällskapets ordförande Katarina Ek-Nilsson inleder med att fundera över om han var klok eller galen. Många har fångats av Strindbergs personlighet. P. O. Enquist och Henning Mankell hör till dem, som levt sig in under huden på den store och gjort honom levande för oss. Strindberg står sig som förebild, också för yngre generationer. Den unga konstvetaren Driva Leyonmarck har gjort honom till ”storebror”. Hon har också anordnat en ”presskonferens” där den mångsidige Strindberg får stå till svars.

Intima teaterns chef Ture Rangström sjunker ner en stund och kontemplerar i Strindbergs egen fåtölj i teatersalongen vid Norra Bantorget, 740 steg från Blå tornet!

Strindberg var före sin tid på många sätt. Han förutspådde första världskriget och var kritisk till att Sverige började upprusta försvaret 1910. Han företrädde också fredens sak genom praktiska handlingar. Redan under Unionskrisen ansåg han att Norge fredligt skulle få skiljas från Sverige. Sommaren 1905 hissade han en svensk flagga utan unionsmärke på sitt sommarställe i Stockholms skärgård berättar Annie Bourguignon. Och han var ingen blyg eller feg skribent, utanventilerade obekväma åsikter helt orädd. Sven Wollter och Hasse Nilsson påpekar att media varit tystlåtna vad gäller Strindbergs samhälls- och klassanalyser. De jämför det han lägger fram i sin Lilla katekes för underklassen med dagens situation.

Det är inte bara Strindberg som jubilerar. I år kan också Parnass fira 20-årsjubileum och det gör vi bland annat med ett nytt litterärt sällskapsseminarium. Denna gång handlar det om våra Bergslagsförfattare, presenterade av Gunnel Furuland.

http://www.dels.nu/parnass/parnass.html Temanumret finns att köpa för 55 kr på Strindbergsmuseet
samt på pressbyråer runtom i Sverige,  se http://www.dels.nu/parnass/kopparnass.html.

Du kan också beställa tidningen direkt från redaktionen, red@dels.nu,
Telefon: 0706-97 94 32.Sverige

Februari 2012
Ett dockhem
August Strindberg

Novellix
Formgivning: Teresa & David
ISBN: 978-91-86847-41-8

Jag var hos krigskommissarien häromdan och frågade om man enligt svensk lag har rättighet att röka ihjäl sin hustrus väninnor! Nej, det hade man inte. Och hade man det, så vågade man inte, för då var det slut med ens.

Novellix firar med klassiker
Novellix firar 1-årsjubileum och Strindbergåret i en och samma smäll med en vacker klassikerfyra i färgglada små novellixkostymer. Noveller av August Strindberg, Karin Boye, Selma Lagerlöf och Hjalmar Söderberg har precis kommit från tryckeriet och sprider ljus i ett grått februari. Bakom de snygga omslagen ligger Teresa & David.
Nu i veckan, från torsdag den 16 februari, kan du köpa denna svenska klassikerfyra i din bokhandel eller på nätet.

   
Sverige

Skrifdon och papper, brefkort, frimärken: fyra essäer om Strindberg
av Elena Balzamo

August Strindberg var som bekant en flitig brevskrivare och författade mellan åren 1858 och 1912 över 10 000 brev – i genomsnitt ett brev varannan dag!
Ibland är breven långa, ibland innehåller de bara ett par rader eller rentav bara ett par ord. De behandlar alla ämnen mellan himmel och jord: från rekvirering av en låda cigarrer till Guds existens, från trädgårdsskötsel till skilsmässoärenden.
Strindbergs brev är texter som skiljer sig väsentligt från hans andra verk. Deras status är annorlunda. De är varken liv eller diktning, utan snarare båda delarna, ett konstant pendlande mellan verkligheten och fiktionen. Och först och främst utgör de ett fascinerande dokument som återspeglar hur individen August Strindberg fungerade, hans andliga dialektik, hans tankes mekanismer, samtidigt som de innehåller en självbild och ett subtilt strategiskt framfarande.
Strindbergs brev är långt ifrån okända. Flera generationer forskare har använt dem både som studieobjekt och – oftast – som bevismaterial för att bekräfta och underlätta analysen av hans författarskap. I de här föreliggande essäerna är förhållandena omvända: breven står i centrum, de skönlitterära texterna tjänar enbart som illustrationer.
Den bild av Strindberg som hans brev förmedlar kan starkt påverka vårt sätt att läsa, förstå och uppskatta hans skrifter. Det strindbergska språkets magi jämte den vitala energi som brevtexterna förmedlar, gör honom levande och trovärdig. Hans påtagliga närvaro i korrespondensen förvandlar den till ett litterärt verk av speciellt slag, kanske det största av alla hans skrifter.

ELENA BALZAMO är född i Moskva och sedan 1981 bosatt i Frankrike. Hon är verksam som litteraturhistoriker och har som översättare introducerat fransmännen för verk av bland andra Carl Jonas Love Almqvist, August Strindberg och Kerstin Ekman. Hon är också författare till bland annat en Strindberg-monografi. År 2001 fick hon Svenska Akademiens översättarpris och 2011 tilldelades hon Nordstjärneorden för sina insatser inom svensk och fransk litteratur.

Förlag: Lind & Co
Bandtyp: Inbunden
Språk: Svenska
Utgiven: 201201
Antal sidor: 158
ISBN10: 9174610724
ISBN13: 9789174610727
 
 Sverige

Biblis 56 – tema Strindberg

Magdalena Gram: August Strindberg och bokens gestaltning
Elena Balzamo: Brevtillverkaren
Gunnel Hedberg: Strindbergs bok
Ingrid Svensson: Leonard Gustafssons bokbinderi
Anna Höök: Strindbergsamlingen i KB
Hanna Carlsson om Rasmus Fleischers Boken & Biblioteket: Nyheter & Noterat

Tidskriften Biblis ges ut av KB:s vänförening med samma namn. Den utkommer fyra gånger om året. Biblis är en mötesplats för alla bokintresserade – här hittar du essäer, artiklar, notiser och tips om bokhistoria, bibliografi, typografi, bokhantverk, förlags- och bokhandelshistoria samt boksamlande.
Sverige

Maj
Strindbergs världar
av Björn Meidal (författare), Bengt Wanselius (fotograf)

(Inbunden)
Formgivare: Patric Leo
Förlag: Max Ström
Bandtyp: Inbunden
Språk: Svenska
Utgiven: 2012 05
ISBN10:    9171261621
ISBN13:    9789171261625

Beskrivning:
För första gången utkommer nu en heltäckande fotografisk biografi över Sveriges mest inflytelserike författare och dramatiker. Strindbergsforskaren Björn Meidal har med hjälp av fotografen Bengt Wanselius skapat en unik skildring av Strindberg och hans liv. I detta praktverk visas över femhundra samtida fotografier från Strindbergs alla världar – Stockholm, skärgården, Berlin, Paris och alla de miljöer som på olika sätt formade den världsberömde dramatikern och författaren.
I femton generöst formgivna kapitel får vi följa med i Strindbergs liv och kreativa process, på möten med kärlekar, vänner och fiender och inte minst på alla resor runt om i Europa. Ingen kan som Björn Meidal beskriva Strindbergs liv, extravaganta personlighet och mångsidiga verk, kunnigt och med en stor portion humor. De många bilderna hjälper oss att kliva rakt in i Strindbergs tid.

Björn Meidal, professor i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet, är en av världens mest välmeriterade Strindbergsforskare som medverkat i otaliga vetenskapliga projekt och som innehaft gästprofessurer på bland annat Humboldt-Universität i Berlin, Catholic University, Washington, D.C, University of Pennsylvania, Philadelphia, och University of Maryland i USA.

Bengt Wanselius är en välkänd teater- och dansfotograf som i över femton år var Dramatens husfotograf där han dokumenterade såväl svenska som internationella teateruppsättningar. Han är också en av landets mest erfarna bildredaktörer, prisbelönt med Augustpriset för sin stora bok Regi Bergman.

Strindberg dog den 14 maj 1912 och detta kommer att uppmärksammas på olika sätt runt om i världen. I Sverige öppnar en utställning på Fotografiska med utgångspunkt från boken, i samarbete med KB och Strindbergsmuseet.

 
Sverige

Mars
Strindbergiana. Tjugosjunde samlingen utgiven av Strindbergssällskapet (2012)
Redaktörer: David Gedin, Per Stam

”I stället för nekrolog”. 2012 års Strindbergiana tar sitt motto från en artikel från 1912 av den ryske symbolisten Vladimir Pjast, vilken för hundra år sedan reste till Stockholm med en hälsning från de ryska symbolisterna till den döende August Strindberg. Om den ryska samtidens kult av Strindberg berättar Magnus Ljunggren, som också översatt Pjasts minnesartikel.
      
Förord
Göran Greider:  Jag letar efter Strindberg i regnet
Magnus Ljunggren: En rysk symbolist hos Strindberg
Vladimir Pjast:  August Strindberg –  I stället för nekrolog
Caroline Krook : Bibeln, Strindberg och jag
Tobias Dahlkvist: Nietzsche läser Strindberg
Inga Lena Ångström Grandien: Nytt ljus på Strindbergs första målning
Egil Törnqvist: Strindbergs replikrubriker
Lena Kåreland: En elev minns sin lärare. Gurli Linder om August Strindberg
Momus:  The Inferno Photographs /  Infernofotografierna (övers.)Italia

È USCITO IL NUOVO NUMERO DI ATTI & SIPARI!

n. 9, ottobre 2011
pp. 47, euro 5
ISSN 1973-5472

LA PAROLA AGLI ARTISTI
Marco Martinelli intervistato da Mariacristina Bertacca,
“Oi Dionysou technitai”. Quando il teatro ritrova Dioniso

SOTTO LA LENTE: LE INFERNALI FAMIGLIE DI STRINDBERG
Con contributi critici di:
Roberto Alonge, Antoine, lo scandaloso segreto di Fröken Julie
Franco Perrelli, Mito e matriarcato nel naturalismo strindberghiano
Jørgen Stender Clausen, Strindberg e la famiglia
Egil Törnqvist, Il pellicano di Strindberg come dramma familiare

IN ITALIA E NEL MONDO
Franco Perrelli, La vita cronica dell’ “Odin Teatret” o della serendipità

PROFILI
Francesca Sacco, Il teatro della vita di Pippo Delbono
Chiara Migliorini, L’assenza in scena: al lavoro con César Brie
Mariacristina Bertacca, Rappresentare la realtà senza riprodurla. Gli attori artificiali di “Teatrino Giullare”

CONVERSANDO
“Ricci/Forte” intervistati da Giulia Traversi, Nessun lieto fine per le fiabe senza morale
“Teatro Akropolis” intervistato da Serena Di Sanzo, Tra corpo e pensiero
Hrafnhildur Hagalín intervistata da Matteo Tarsi, Lassù al Nord
 

Sverige

Svenska släktkalendern 2012
utg. av Föreningen Svenska Släktkalendern

Antalet redovisade släkter är 68, se förteckningen nedan. Med anledning av 100-årsminnet av August Strindbergs död är temat författare. Släktöversikten Strindberg, som senast var med 1950, är uppdaterad.
Därtill återfinns bl.a. Fredrika Bremers släkt, Klara Johansons, Eyvind Johnsons, Erik Axel Karlfeldts, Pär Lagerkvists, Anna Maria Lenngrens släkt (Malmstedt, som hon hette som ogift), Harry Martinsons, Nelly Sachs, Tomas Tranströmers, Per Wästbergs – samtliga nya för släktkalendern.

Billigast är att beställa boken direkt från redaktören (magnus.baeckmark /@ följt av/ swipnet.se). Boken skickas då i en bokpåse tillsammans med faktura.
Priset är 695 kronor (inkl. 6 % moms) + frakt (inom Sverige 65 kronor inkl. 25 % moms, för en bok). (I bokhandeln läggs från 226 kronor och uppåt på bokpriset.)

ISBN 978-91-633-9379-2
504 sidor, illustrerad med 17 porträtt, därtill grafiska översikter samt heraldiska vapen och sigill.        Sverige

Svenskt biografiskt lexikon (SBL)
– Sveriges största personhistoriska uppslagsverk

Svenskt biografiskt lexikon (SBL) är ett vetenskapligt och populärvetenskapligt standardverk som började utges 1917, sedan 1962 i statlig regi. Från den 1 januari 2009 ingår SBL i Riksarkivets verksamhet som en egen avdelning.
SBL är ett alfabetiskt verk och har kommit fram till bokstaven S. När projektet är slutfört beräknas det bestå av 38 band vilket gör SBL till det största uppslagsverket Norden efter Svenska Akademiens ordbok.
I SBL finns utförliga biografier över personer och släkter som gjort sig bemärkta inom samhällets alla områden. Författarna till artiklarna är alla framstående experter inom sina respektive områden.
SBL är ett utmärkt redskap för historiker, samhällsvetare, lärare, bibliotekarier, journalister, studenter, släkt- och hembygdsforskare med mera.

Läs om Strindberg!
För att uppmärksamma 100-årsminnet av författaren August Strindbergs död publicerar SBL här lexikonets nyskrivna artikel om honom. Den innehåller grundfakta kring Strindbergs liv och en berättande text om hans verksamhet skriven av litteraturprofessorn Ulf Olsson. Dessutom finns en ny bibliografi över Strindbergs tryckta verk – den första som gjorts sedan 1913. Riksarkivet och SBL hoppas att artikeln ska kunna användas av alla som närmare vill lära känna en av det svenska språkets största författare.

Länk: http://www.riksarkivet.se/default.aspx?id=16306
 
Sverige

En dåres försvarstal
av August Strindberg

2012 års Stockholm läser-bok offentliggjordes måndagen den 16 januari kl. 18.00 i Rotundan, Stockholms stadsbibliotek. En dåres försvarstal av August Strindberg är boken som stockholmarna kommer att kunna diskutera i öppna bokcirklar och nätforum och kring vilken det kommer att bli stadsvandringar och litterära evenemang. Boken är nyutgiven i pocket (Norstedts) med ett förord av Märta Tikkanen, och bygger på volym 25 i August Strindbergs Samlade Verk, med efterord av Gunnel Engwall.

Klicka här http://bloggar.biblioteket.se/stockholmlaser/ för att besöka vår blogg i samarbete med Stockholms Stadsbibliotek! Där hittar du info om 2012 års programpunkter, allt eftersom de bestäms.
    
Boken är vald av en jury som består av Nina Frid som är bibliotekarie, Patrik Schylström från Stockholms Stadsbibliotek, Bia Sigge som är inköpare på Pocket Shop, Anna Gillinger som driver Söderbokhandeln och Astrid Trotzig, författare.
 
Stockholm läser initierades av författaren Helena Sigander som drev projektet under åren 2002–2008. Inspirationen kommer från USA där motsvarande lässatsningar finns i flera städer. 2011 relanserades Stockholm läser av Författarcentrum i samarbete med Stockholms Stadsbibliotek.

Länk: http://www.forfattarcentrum.se/stockholm_laser.aspx
2011


Deutschland

Strindberg, August
Vom Meer. Drei Erzählungen
A. d. Schwed. übers. u. hrsg. v. Klaus-Jürgen Liedtke

32 Seiten
Friedenauer Presse
ISBN: 978-3-932109-70-6
Erschienen 2011
9.50 €

Mit diesem Presse-Druck erscheinen drei Erzählungen des jungen, noch unbekannten Strindberg: „Wie ich Sehlstedt fand“, „Markus Larsson, Rechtsanwalt“ und „Eine Stunde an Bord“. Schon in diesen frühen Erzählungen ist die Spannung zwischen idyllischen Naturbeschreibungen und drohendem Abgrund spürbar. „… eine leichte Skepsis, vermischt mit ein wenig Gefühl, gab dem Stil etwas Luftiges“, schreibt Strindberg rückblickend in seiner Autobiographie. 2012 jährt sich Strindbergs Todestag zum hundertsten Mal.

Link: http://www.friedenauer-presse.de/paymate/Vom+Meer_AID3211.html                    
Deutschland

Der Abgrund, der uns verschlang.
August Strindberg & Frida Uhl

2 Audio-CDs. Disc I. 75 Min. / 14 Tracks, Disc II. 75 Min. / 14 Tracks + 12seitiges Booklet
ISBN 978-3-9810808-7-2
Preis 16,95 € (VK inkl. MwSt.)
Kaleidophon-Verlag

„Lassen sie mich Ihre fürsorgliche Freundin sein“, bot die blutjunge, ehrgeizige Journalistin Frida Uhl, dem 24 Jahre älteren berühmt-berüchtigten schwedischen Dichter und Frauenhasser August Strindberg an. Drei Monate später war das ungleiche Paar verheiratet. Der stürmischen Verliebtheit folgte eine Ehehölle, angefacht von Leidenschaft und Eifersucht, Geldnot, Rivalitäten und Missverständnissen.
Zu hören ab 9. September 2011 in einer Auswahl des Briefwechsels.

-> weitere Informationen finden
Sie hier: http://www.kaleidophon-verlag.com/der_abgrund/strindberg_uhl_info.html
Für Rezensions- und Informationsanfragen wenden Sie sich bitte an:
Susanne Kittelberger, Pressearbeit Kaleidophon-Verlag
Tel.: 030 – 80576260 Fax: 030 – 80576261
susakittelberger@kaleidophon-verlag.com
Deutschland

Notizen eines Zweiflers Schriften aus dem Nachlass
von August Strindberg
Aus dem Schwedischen von Renate Bleibtreu (Herausgeber)

Format: Inbunden
ISBN: 9783937834467
Förlag: Berenberg Verlag
Utgivningsland: Tyskland
Medarbetare: Bleibtreu, Renate (ed.)
Antal sidor: 319


Dass Strindberg ein unruhiger Geist war, ist bekannt. Nicht so bekannt ist seine Neugier auf alles, was zu seiner Zeit modern zu werden begann. Die Notizen dieses Zweiflers, die Renate Bleibtreu aus dem Stockholmer Nachlass (Gröna Säcken) zusammengestellt hat und die hier erstmals auf Deutsch erscheinen, sind ein Kompendium seiner Interessen – und der poetischen Kraft dahinter. Strindberg war Avantgardist und auch mit seiner Sinneswahrnehmung der Zeit weit voraus. Dieses durchaus fantastische Buch, in dem Hören und Sehen, Dichtung, Elektrizität, Geographie und Psychologie eine kühne Verbindung eingehen, gibt viele Beispiele von der Art, wie der große Dichter die Welt in sich aufnahm und interpretierte. Nebenbei entsteht eine der Natur abgelauschte innere Geographie Europas an der Schwelle zum modernen Zeitalter

Kontakt:
Berenberg Verlag
Ludwigkirchstraße 10a
D-10719 Berlin
Telefon (+49 30) 21 91 63 60
Fax (+49 30) 21 91 63 61
hb@berenberg-verlag.de
www.berenberg-verlag.de
Österreich

Madame Strindberg: oder die Faszination der Boheme
von Friedrich Buchmayr

Gebundene Ausgabe: 367 Seiten
Verlag: Residenz; Auflage: 1 (31. August 2011)
Sprache: Deutsch
ISBN-10: 3701732450
ISBN-13: 978-3701732456

Die Freundin berühmter berühmter Männer, die Frau des Frauenhassers :eine Biografie aus dem wilden Leben der Boheme
Sie war mit August Strindberg verheiratet, die Mutter eines Sohnes von Frank Wedekind, Schicksalsschwester von Franziska zu Reventlow, Freundin berühmter Männer wie Arthur Schnitzler und Karl Kraus. Sie war aus gutem Wiener Haus, geistreich und exzentrisch. Im Berlin der Jahrhundertwende stürzt sie sich als Feuilletonistin in das wilde Leben der Boheme. Einer ihrer Stars ist August Strindberg, der schwedische Skandalautor. Sie heiraten, die Ehe zerbricht bald und ist an Dramatik reich wie der Rest ihres Lebens zwischen Paris, London und New York. Noch bevor sie 1943 vereinsamt in Salzburg stirbt,
veröffentlicht sie ihre Memoiren über die Zeit mit Strindberg ein Buch ohne Pausen , wie Knut Hamsun entzückt feststellt. Das gilt auch für die erste deutschsprachige Biografie über Frida Strindberg: In Texten, Bildern und bewegenden Selbstzeugnissen erzählt sie von dem bewegten Leben einer Frau, die niemanden geschont hat, am wenigsten sich selbst. August Strindberg

Sverige

Vivisektioner II  – Essäer och uppsatser
Redigerad och kommenterad av Gunnel Engwall, Per Stam

Norstedts, August Strindbergs samlade verk 34
Utgiven: juli 2011
ISBN: 978-91-1-303644-1

Strindbergs andra serie av vivisektioner författades direkt på franska under 1894. Den första serien hade skrivits 1887, en sorts experiment
på karaktärer, på passioner, på mänskliga och sociala förhållanden.

“En ny högre utvecklingsform av skönlitteratur” kallade Strindberg dessa psykologiska skisser och berättelser. Beteckningen vivisektion, det vill säga vetenskapliga experiment på levande djur, motiverades av att Strindberg ofta hade “lefvande personer” som “föremål för undersökningen”. Syftet med vivisektionerna var enligt författaren också att “afslöja all öfvertro i religion, konst, vetenskap, demokrati och socialism”.

Med sina nya vivisektioner tänkte sig Strindberg att ta Paris med storm. Han planerade att tillsammans med Georges Loiseau utge en bok bestående av både några av de äldre och de nya vivisektionerna. Boken trycktes aldrig, men flera av vivisektionerna publicerades i fransk press under 1894-1895.

I denna del av Strindbergs Samlade verk utges för första gången alla Strindbergs bevarade 1890-tals-vivisektioner i franskt original och i svensk översättning, jämte ytterligare några texter från samma tid. I volymen ingår bland annat Jag, Framtidens människa, Nya Konstformer! eller Slumpen i det konstnärliga skapandet, En Aspasias tillblivelse, Förvirrade sinnesintryck, Kvinnohat och kvinnodyrkan, Barbaren i Paris och På kyrkogården, samt Strindbergs kommentarer till sina relationer till konstnärskolleger som Nietzsche, Zola, Gauguin och Edvard Munch.Nederland

Strindbergs dramatiska bildspråk
av Egil Törnqvist

Amsterdam Contributions to Scandinavian Studies, Vol. 7, ed. Henk van der Liet, Amsterdam:
Scandinavisch Instituut, Universiteit van Amsterdam, 2011
251 p. Paperback.
ISBN 978 809186 8 9.

Innehåll:
Förord.
1. Utgångspunkter.
2. Fadren.
3. Fröken Julie.
4. Fordringsägare.
5. Till Damaskus I.
6. Påsk.
7. Karl XII.
8. Dödsdansen I.
9. Ett drömspel
10. Oväder.
11. Brända tomten.
12. Spöksonaten.
13. Pelikanen.
14. Eftertankar.
Appendix: Bildspråket översatt. Litteratur. AbstractItalia

L’uso della storia nelle letterature nordiche.
Le lingue nordiche fra storia e attualità
(Quaderni di Acme 123) Massimo Ciaravolo & Andrea Meregalli (Redattores)

Brossura: 544 pagine
Editore: Cisalpino (2011)
Collana: Quaderni di Acme
ISBN-10: 8820510235
ISBN-13: 978-8820510237

Il volume raccoglie gli atti dell’VIII Convegno Italiano di Studi Scandinavi, tenutosi all’Università degli Studi di Milano dall’11 al 13 novembre 2009. I diciotto contributi della sezione “L’uso della storia nelle letterature nordiche” affrontano il tema della rielaborazione della storia nelle letterature scandinave, dal romanticismo che adotta il dramma e il romanzo storico per ‘costruire la nazione’, fino alla narrativa modernista e postmodernista che si interroga sul rapporto tra realtà dei fatti e sua scrittura e sulla posizione del singolo nella storia. Nella sezione “Le lingue nordiche fra storia e attualità” nove contributi indagano i rapporti fra le lingue scandinave e il loro contesto, soffermandosi anche su risvolti glottodidattici. Dall’analisi di aspetti sociolinguistici e di politica linguistica emerge come il discorso intorno alla lingua offra alla società occasioni di riflessione e dibattito su di sé e sul proprio sistema culturale.

Sverige

Maj
Strindbergiana. Tjugosjätte samlingen utgiven av Strindbergssällskapet (2011)
Redaktörer: Anna Cavallin, David Gedin, Per Stam

Den tjugosjätte samlingen Strindbergiana innehåller en rad inträngande studier i August Strindbergs mångsidiga författarskap.
Björn Meidal kartlägger Strindbergs förhållande till Kina och det kinesiska språket. Tobias Dahlkvist analyserar hur självsvåldigt Strindberg och Otto Weininger använde varandras tankar. Elena Balzamo och David Gedin visar hur en översättningsgåta vecklar ut ett svunnet kulturlandskap, medan Erik van Ooijen argumenterar för att vi skall uppskatta ogräset i vetet med det misskända kammarspelet Svarta handsken som exempel. I två bidrag behandlas fransk landsbygd respektive stad: Anna Westerståhl Stenport skriver om den franska bonden hos Strindberg, Émile Zola och Karl Marx. Sylvain Briens skissar i sin tur på en Atlas över Strindbergs osynliga Paris.
Dessutom: Skådespelerskan Anna Lisa Hwasser-Engelbrechts öden i Strindbergs periferi under trettio dramatiska år (Ingeborg Nordin Hennel). – Amatörastronomen Strindberg, stjärnan Capella och novan 1901 (Ulf R. Johansson). – Fakiren Falstaff och Strindberg (Sven Delblanc).
 Sverige

Siri
av Lena Einhorn

Nordstedts förlag
Inbunden
Utgiven: juli 2011,
ISBN: 978-91-1-303396-9

Lena Einhorn är författare och framgångsrik filmare och regissör. Hon har tidigare bedrivit forskning i tumörbiologi och virologi. Filmen “Handelsresande i liv” vann 1999 Prix Europa och nominerades till en Emmy.

Detta är berättelsen om Siri von Essens liv före, under och efter äktenskapet med August Strindberg. Siri är en modig kvinna som vågar bryta radikalt med sin tids konventioner – men som till slut ändå hamnar i en ny, och helt oväntad, krigszon.
Hemmet är vackert, vänkretsen stor och spirituell, maken den finaste som går att föreställa sig, och dottern en ljuvlig liten varelse. Hur kan man då inte vara tillfreds?
“Mamma, jag är inte skapad för ett stilla hem med frid och rosendoft! Jag behöver strid för att bli lycklig!” Så förklarar friherrinnan Siri Wrangel, ett år efter mötet med författaren August Strindberg, för sin förkrossade mor sitt plötsliga uppbrott från man och barn och allt vad konventioner heter. Siri vill bli aktris, det har alltid varit hennes brinnande önskan, ända sedan hon var ett litet barn som tillsammans med sina väninnor gjorde små uppträdanden i Tapetsalen på gården Jackarby, i Finland. Men en friherrinna, till råga på allt gift med en kapten i gardet, kan förstås under inga omständigheter stå på en scen.
Siri lämnar verkligen allt för att gå in i ett nytt äktenskap, och ett helt nytt liv. Hon välkomnas i Augusts konstnärskretsar och lyckas skaffa sig en skådespelarkarriär med debut och anställning på nationalscenen Dramaten. Men moderns bifall får hon aldrig. Och vad beträffar “strid” ska Siri snart få mer än hon rimligtvis kan ha önskat sig.

Lena Einhorn skildrar en stark och livsbejakande kvinna som vågar bryta mot sin tids, och framför allt sin omgivnings, sociala regler. Men äktenskapet med Strindberg ska till slut komma att bli hennes olycka. I romanen löper två parallella tidsplan, ett som skildrar nyförälskelsen och ett med utgångspunkt i den uppslitande skilsmässan från Strindberg, där väninnan Marie David spelar en viktig roll. Dessa två spår vrider sig mot och runt varandra till den avgörande punkt där allt går samman och slits sönder på samma gång.

France

August Strindberg Correspondance – Tome 2 – (1885-1894)
Choix, présentation et traduction du suédois par Elena Balzamo

Zulma 2011 avril/  – 144.1 ffr. / 507 pages
ISBN : 978-2-84304-551-6
FORMAT : 12,5cm x 19cm
Format : 12,5cm x 19cm
22 €

Prix Sévigné de littérature étrangère 2010-2011

« La grande beauté de ce livre, c’est de faire le portrait en sourdine
de ce “voyou” imprévisible et tonitruant, pénétré de l’idée d’un “bien commun”, mais d’une sauvage indépendance. »
Nils C. Ahl, Le Monde des livres.

Ce deuxième volume de la correspondance d’August Strindberg couvre une dizaine d’années. Strindberg se marie avec Siri von Essen qu’il incite à monter sur scène et à interpréter des rôles écrits pour elle. De ces années datent des chefs-d’œuvre comme Mademoiselle Julie ou le Fils de la servante… Le divorce, les ennuis d’argent, les voyages en Europe qu’il rêve de « conquérir », en passant par Paris, ne l’empêchent pas de convoler à nouveau, toujours en proie à de fortes contradictions.
L’homme encore heureux, que dévoile le premier volume de jeunesse, cède la place à une âme inquiète, solitaire, insatisfaite et violente que révèle sa correspondance, immense archipel de la littérature scandinave, formidable entreprise d’investigation intellectuelle et sensible.

Elena Balzamo est à l’origine de la présente édition de la correspondance de Strindberg, en trois volumes, aux éditions Zulma. Essayiste et traductrice, elle a consacré plusieurs livres à la vie et à l’œuvre de l’écrivain, et traduit aussi bien son théâtre – Mademoiselle Julie, la Danse de mort – que ses œuvres en prose, romans et nouvelles, dont le Rêve de Torkel (Zulma, 2007).
Pour sa traduction de la correspondance de Strindberg, elle a reçu la bourse Jean Gattégno 2010, ainsi que le Prix Sévigné de littérature étrangère 2010-2011. April 2011
Sverige

Om du vill lära känna det osynliga… Anteckningar till Strindbergs sena historiedramatik
Av Björn
Sundberg

ISBN: 978-91-7217-090-2
Förlag: Artos & Norma Bokförlag

I juli 1908 flyttade Strindberg in i den bostad som skulle bli hans sista, det så kallade Blå Tornet på Drottninggatan 85. Det segslitna förhållandet till Harriet Bosse hade nu brutits för gott, och till en av sina vänner från tiden i Lund skriver Strindberg att han »gråtit i fyra månader« och bett Gud att få dö. Men där, i ensamheten och befriad från minnena, »kom dikten opp!« igen. Den dikt som ’kom opp’ var Siste Riddaren (om Sten Sture d.y.), och detta skådespel följdes senare under hösten av ytterligare två historiedramer: Riksföreståndaren (om den unge Gustav Vasa) och Bjälbo-Jarlen (om Birger Jarl). Dessa dramer tillhör den del av Strindbergs författarskap som eftervärlden förvisat till skuggorna, men av samtiden fick de ett på det hela taget gynnsamt mottagande – inte minst skådespelens nationalistiska tendens slog an på dåtidens teaterpublik och recensenter. För den sentida läsaren öppnar sig dessa dramer även för andra infallsvinklar. Strindberg väver här in den världs- och historiesyn han gjorde till sin efter infernokrisen. Med dessa skådespel framträder Strindberg som en existentiell sökare; han brukar historiedramats traditionella form för en personlig brottning med tillvarons plåga i sin strävan att finna »ett Oändligt Sammanhang« i »den Stora Oredan«.

Björn Sundberg är professor i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet. Han har tidigare givit ut böcker om bl.a. Hjalmar Söderberg och om nutida svensk dramatik

USA

March/April 2011
The Fantastic in the Plays of August Strindberg
by Mariam Aisha Sherazi (Author)

Publisher : CreateSpace Independent Publishing Platform (April 30, 2011)
Language : English
Paperback : 158 pages
ISBN-10 : 1461140943
ISBN-13 : 978-1461140948
Format: Kindle Edition
File Size: 80 KB
Language: English
ASIN: B004U6BPIQ

In this brilliant study of the “fantastic” elements in the selected plays of the 19th century Swedish dramatist August Strindberg, young scholar Mariam Aisha Sherazi explores the psychological complexity and literary breath of Strindberg’s dramatic oeuvre. In her words:
“Strindberg’s imagination is capable of creating multiple and parallel imaginary worlds. He carries the audience from the physical world to the imaginary lands, which are drawn on parallel grounds with the former. The traditional perennial philosophy would call it mundus imaginalis and its precedents are found in the world literature, from the Biblical garden of Eden to the Platonic World of Ideas. In his dramatic works, boundaries of the real and imaginative lives are indistinct and inseparable. “2010
Canada

November 2010
Locating August Strindberg’s Prose: Modernism, Transnationalism, and Setting
By Anna Westerstahl Stenport

Hardcover: 224 pages
Publisher: University of Toronto Press, Scholarly Publishing Division
Language: English
ISBN-10: 1442641991
ISBN-13: 978-1442641990

The setting of a novel is more than just an anonymous, interchangeable backdrop. In Locating August Strindberg’s Prose, Anna Westerståhl Stenport argues that spatial setting is a key – though often neglected – tool for exploring the fundamentals of European literary modernism.
Stenport examines the importance of location by exploring the prose of Swedish exile August Strindberg (1849-1912), challenging previous studies of the author that have focused on identity and subject formation. Strindberg wrote in both Swedish and French, situating his stories in various places across Europe – from Berlin to the French countryside, the Austrian Alps, and Stockholm – to purposely destabilize concepts of national belonging, language, and literary history. Close readings of Strindberg’s prose find that his boundary-challenging narratives redefine and rewrite the meaning of a marginal literary identity. By contextualizing Strindberg against other early modernists, including Kafka, Conrad, Rilke, and Breton, Stenport emphasizes the burgeoning transnationality of literature at the turn of the last century.
 
Sverige

I begjærets tjeneste: Strindberg og Lacan på scenen
av Anne Lundqvist

Format: Häftad
Utgiven: 2010-12-15
Språk: Norska
Serie: Theatron (del 39)
Stockholm: Stiftelsen för utgivning av teatervetenskapliga studier (STUTS): 2010
ISBN 978-91-86434-45-8

I avhandlingen I begjærets tjeneste står noen Strindberg-karakterer og den franske psykoanalytikeren Jacques Lacan på scenen. I dette rampelyset får de fiktive karakterene nye roller, enten de agerer i Stockholm, Paris, Genève eller mellom to bokpermer.
Som splittete lacanianske subjekter har de problemer med å finne seg til rette innenfor det patriarkalske systemet. På hver sin måte gjør protagonistene i Fadren, Fröken Julie, Fordringsägare, Leka med elden og Dödsdansen opprør mot de tradisjonelle livsvilkårene og dermed også mot den traderte beretningen om dem. Når de handler i overensstemmelse med sitt begjær, forkaster de regulerende og negerende forvaltninger. Kvinnene vantrives med sin innsnørte tilværelse. På lignende vis lengter mennene etter å slippe bort fra den mestrende, heteroseksuelle myten. Via sidesprang og andre omveier forsøker de alle å vise frem alternative levemåter, uten at de dermed vil propagandere for at deres nye potensielle liv er det eneste mulige.UK

Oktober 2010
August Strindberg
av Eszter Szalczer

Förlag: Taylor & Francis Ltd
Utgivningsland: Storbritannien
Utgivningsort: London
Språk: Engelska
Format: Häftad (paperback), inbunden (hardback).
Illustrationer: 13 black & white halftones
Antal sidor: 224
Vikt: 263 g
Höjd: 190 mm

August Strindberg – dramatist, theatre practitioner, novelist, painter, and essayist – was above all one of the most radical innovators of Western theatre, whose exceptionally diverse dramatic output embodied a quintessentially modernist sensibility. In this new volume, the author provides a critical introduction to August Strindberg’s vital contributions to theatrical modernism by placing his work in a wider cultural and interdisciplinary context. His great achievements in all the various areas he ventured into were mirrored in his eagerness to break down barriers between genres, views, and fields of experience. Strindberg’s re-definition of drama and theatre as a fluid, constantly evolving form came to exert a profound influence on twentieth-century playwriting and theatrical production from the German Expressionists to the Theatre of the Absurd. Beyond Strindberg’s influence on the modernist movement this volume explores his drama as a living voice that challenges audiences, critics, and even the most innovative directors. “August Strindberg” provides an essential and accessible insight into the playwright’s work on theatre culture beyond his own time and illustrates the relevance and significance of his work for our understanding of theatre today.
 Sverige

Om Strindberg
Redaktör: Lena Einhorn

Norstedts förlag
Typ: Inbunden 
Utgiven: augusti 2010
ISBN: 978-91-1-302260-4

Och ändå är jag en av dem som har fastnat i Strindbergs garn”, skriver Lena Einhorn i sitt inledningskapitel till denna bok. “Han har tagit sig in i min sfär, utan att jag bett honom komma in.”
“Att ge sig i kast med August Strindberg – denna hyperproduktiva, instabila, livsnjutande, kvinnohatande, grandiosa mastodont till författare – är att, vare sig man vill eller inte, med blixtens hastighet transporteras in i hans värld, och den tid i vilken han lever. Och sedan ha väldigt svårt att ta sig ut”, fortsätter Lena Einhorn, som är bokens huvudredaktör.

Om Strindberg är en samling berättelser om Strindberg, ägnade att tillsammans ge gamla och nya läsare en bild av den mångfacetterade, komplicerade människan och författaren, skrivna av en celeber samling författare: skönlitterära, Strindbergsexperter, genusforskare och journalister. Berättelserna följer i viss utsträckning Strindbergs liv, och denna bok kan alltså även läsas som en biografi över en av Sveriges mest framstående – och mest kontroversiella – författare.
Vad är det då som gör att August Strindberg aldrig upphör att vara aktuell? Läs bidragen från bokens författare och foga förhoppningsvis ihop pusslet:
Susanna Alakoski, Eva Borgström, Ernst Brunner, Clarence Crafoord, Johan Cullberg, Lena Einhorn, David Gedin, Ulrika Knutson, Lisbeth Larsson, Rebecka Lennartsson, Ann-Sofie Lönngren, Eivor Martinus, Björn Meidal, Jan Myrdal, Björn Ranelid, Ludvig Rasmusson, Nathan Shachar, Nina Solomin, Göran Söderström, Ebba Witt-Brattström och Leif Zern.

Om Strindberg är formgiven av Pär Wickholm, rikt illustrerad med bland annat samtida fotografier, målningar och tidningsartiklar.

Länk: http://www.norstedts.se/bocker/utgiven/2010/Host/einhorn_lena-om_strindberg-inbunden
Italia

Strindberg – the Master Weaver
By Egil Törnqvist

Biblioteca dello spettacolo nordica.
Università degli Studi di Torino.
Bari: Edizioni di Pagina, 2010.
Paperback. 133 p.
ISBN 978-88-7470-121-6

With his around sixty plays, August Strindberg (1849-1912) today counts as one of the great innovators of modern drama. The aim of this book is to illuminate Strindberg as a dramatic craftsman. A pervading idea is the distinction between page and stage, between the reader’s textual and the spectator’s audiovisual reception. Focus is on some of the best known dramas, easily accessible in English.
Sverige

August Strindberg
Kulturhistoriska Studier

Texten redigerad av Per Stam, kommenterad av Bo Bennich-Björkman

Utkommer i juli 2010
Norstedts. August Strindbergs samlade verk 7. Inbunden.
ISBN: 978-91-1-302956-6

»Chinesiskan är för mig blifven som kråkan, nyttig till mången god ting! Få se om det inte var den jag var född till!» skrev Strindberg i ett brev hösten 1878. Då hade han från och med det föregående året, i samband med ett katalogiseringsuppdrag på Kungliga biblioteket, börjat studera kinesiska och snart blivit självutnämnd expert på språket, landet samt svenska relationer med Kina och de »tartariska länderna». Han författade artiklar och uppsatser i ämnet – även en avhandling på franska som lästes upp i Académie des Inscriptions et Belles-Lettres i Paris –, efter hand med allt större fokus på »De Svenska Fångarnes öden efter Slaget vid Pultava» och deras lärda bedrifter.
I Kulturhistoriska Studier (1881) samlade Strindberg sina »asiatiska» studier jämte konst- och teaterkritik samt några kulturhistoriska uppsatser från det gångna decenniet.
Denna volym av Samlade Verk innehåller Strindbergs antologi samt ett antal andra kulturhistoriska studier från samma period, bl.a. den franska avhandlingen »Notice sur les Relations de la Suède avec la Chine et les pays Tartares» etc. och en livfull skildring av författarens äventyr i svenska arkiv, »På vandring efter spåren till en svensk kulturhistoria». Vidare återges i bild Strindbergs kinesiska skrift Hao yüeh wu (’Den fina månen tjuter’), tryckt i ett exemplar 1877.
Volymen innehåller en omfattande kommentar som utreder texternas många gånger komplicerade tillkomsthistoria och sätter in dem i deras tidshistoriska sammanhang.
Sverige

August Strindberg
Naturvetenskapliga Skrifter I. Antibarbarus / Sylva Sylvarum / Jardin des Plantes

Texten redigerad och kommenterad av Per Stam
(De franska texterna redigerade av Elisabeth Bladh)

Norstedts. August Strindbergs samlade verk 35. Inbunden.
ISBN: 978-91-1-302502-5
Utkommer i juli 2010.

Denna volym av Samlade Verk innehåller några av Strindbergs märkligaste verk, Antibarbarus, Sylva Sylvarum och Jardin des Plantes, i vilka han kritiserar den förhärskande naturvetenskapen och prövar egna lösningar på grundläggande frågeställningar inom kemi, botanik, kosmologi, optik m.m.
En samtida recensent karakteriserade Strindbergs naturvetenskapliga skrifter med orden: »i hela världsalltet finnes nu intet, om hvilket den mannen ej har sin absolut egenhändiga uppfattning, stick i stäf mot hvarje annan normal människas» (Thorild Wulff J:r). Strindbergs kreativitet förnekar sig dock inte. Olof Lagercrantz skrev om Jardin des Plantes och Sylva Sylvarum: »Det är den mest patetiska kontrast mellan dessa små broschyrer på dåligt papper och den gyllene fantasikraft som tar sig uttryck i dem.»
De i volymen ingående verken planlades från slutet av 1880-talet och författades under 1893–1896, en ofta kaotisk tid i Strindbergs liv när han bodde på olika platser i Europa.
Två tidigare otryckta verk återges: den svenska manuskriptversionen av Antibarbarus I (som publicerades i tysk översättning i Berlin 1894) och Antibarbarus II.
Volymen är försedd med en innehållsrik kommentar och ett generöst bildmaterial; bland annat återges ett urval av Strindbergs experimentfotografier i färg.
Sverige

Röda Rummet (alfabetisk)
Pär Thörn

Utgivning: 2010-06-02
Format: 160×240 mm.
Antal sidor: 228
ISBN 978-91-978913-0-1
Pris: 200 kr inkl. frakt.
Beställ via info@drucksache.se.

I sin åttonde bok, Röda Rummet (alfabetisk), gör Pär Thörn en omläsning av August Strindbergs verk Röda Rummet i alfabetisk och kronologisk ordning. En mäktig ljud- och bildvärld framträder som på en och samma gång visar på läsarter som listan, remixen, den konkreta poesin, partituret och den konceptuella konsten. Som få andra verk i den samtida svenska poesin väcker Röda Rummet (alfabetisk) frågor om mening och meningslöshet, estetik och ekonomi, om vad vi kan göra efter modernismen och hur vi förhåller oss till språket och traditionen.

Läs mer:
http://www.drucksache.se/Sverige

Strindbergiana. Tjugofemte samlingen utgiven av Strindbergssällskapet
Redaktörer: Anna Cavallin, David Gedin, Per Stam

Atlantis, Stockholm – Strindbergssälskapet 2010
ISBN 73533669
mars 2010

August Strindberg betraktade samhället med misstänksamma ögon, allt medan hans hållning vred från 1880-talets revolutionär, över nietzscheanism till 1900-talets profet. Hans kontroversiella person var ett tacksamt föremål för omgivningens behov: samhällsomstörtare, vilde eller folktribun. Men vem är den politiske Strindberg för dagens forskare och kulturdebattörer? Med dessa frågor som utgångspunkt arrangerade Strindbergssällskapet ett symposium med rubriken
”Den politiske Strindberg” i maj 2009 i Kungl. Vitterhetsakademiens lokaler i Stockholm. årets Strindbergiana består till största delen av föredrag därifrån. Men här avslöjas också bl a hur Mark Levengood förvanskat Strindberg, från revolutionär till en fridsam idylliker på postens jubileumsfrimärke 2009.

Sverige

Inferno
av Fabian Göranson

Inferno

kolik förlag
Utkommer i mars 2010.
ISBN 10: 9197610380
ISBN 13: 9789197610384
F-pris: 110 kr

Året Är 1896 och August Strindberg har just lagt pennan på hyllan, för att istället försöka framställa guld genom alkemiska experiment. Men ju fler experiment som misslyckas, desto mer övertygad blir han om att en osynlig hand styr hans liv, och steg för steg går han vilse i en labyrint av svart magi, hemliga tecken och paranoida vanföreställningar.
Inferno är en av August Strindbergs mest svårtillgängliga och mystiska verk. I Fabian Göransons seriebearbetning lyfts denna märkliga berättelse fram med humor, intensivt berättande och kraftfulla illustrationer. En sjudande sekelskiftsvärld öppnas upp för läsaren, fylld av konstnärsbohemer, religiösa grubblerier och en helt ny bild av nationalskalden August.

Fabian Göranson är född 1978 och bosatt i Stockholm. Hans serier har publicerats i bl.a. Aftonbladet, Ordfront magasin och Arbetaren. 2006 debuterade han med den kritikerrosande serieboken Gaskriget. I Dagens Nyheter skrev Stefan Helgesson: “Inte sedan Joakim Pirinen och Max Andersson har en debuterande svensk serietecknare framträtt med en sådan auktoritet…Det är postkolonial ironi på hög nivå, och samtidigt mer än ironi, kalla det poesi.”
           


   

Nederlands

Strindberg and the Quest for Sacred Theatre
Theo Malekin

Publisher : Rodopi (February 9, 2010)
Amsterdam/New York, NY 2010. 195 pp.
Language : English
(Consciousness, Literature and the Arts 26)
ISBN: 978-90-420-2847-0 Paper €39,-/US$55,-
ISBN: 978-90-420-2848-7 E-Book €39,-/US$55,-
Online info: http://www.rodopi.nl/senj.asp?BookId=CLA+26

Strindberg and the Quest for Sacred Theatre brings a fresh perspective to the study of Sweden’s great playwright. August Strindberg (1849-1912) anticipated most of the major developments in European theatre over the last century. As such he is well-placed to provide perspectives on the current burgeoning interest in sacred theatre. The religious crises of the 19th Century provoked in Strindberg both sharp scepticism about claims to religious authority and a visionary search for truth. Against the backdrop of a major change in European culture this book traces the emergence in some of Strindberg’s late plays of a proto-sacred-theatre.
It argues that Strindberg faced the alternatives of a contentless transcendent abyss, threatening the extinction of his ego, or a retreat into conservative theism, reducing him to slavish submission to the commandments and rule of an external father-God. Weaving together theatrical, aesthetic, and theological voices, this book investigates the relationship of the sacred to subjectivity and its implications for Strindberg’s dramaturgy. In doing so it always keeps in view the sense both of loss and opportunity engendered by a turning point in the western experience of the sacred.

2009
France

August Strindberg:
Correspondance – Tome 1 (1858-1885).
Traduction d’Elena Balzamo.

Editeur : ZULMA
Langue : Français
ISBN-10: 284304491X , ISBN-13: 978-2843044915
Broché: 430 pages

Présentation de l’éditeur
La correspondance d’August Strindberg est, à elle seule, un roman-fleuve, une saga de la réalité convulsive de son époque, le témoignage des contradictions d’un nouveau Jean-Jacques qui voulut mettre à bas la bourgeoisie et le capitalisme. On y découvre un homme d’une santé créatrice en perpétuelle effervescence qui se plaint de tous les maux imaginables, un moraliste intransigeant qui emploie les pires ruses de Don Juan pour s’attacher l’une ou l’autre des femmes de sa vie, un poète sincèrement désintéressé qui harcèle la profession du livre pour obtenir des subsides, un authentique expert de la sensibilité féminine versant dans la plus outrée des misogynies, un misanthrope occupé à sauver l’humanité. En près de dix mille lettres et plus d’un demi-siècle, la correspondance de Strindberg, immense archipel de la littérature scandinave, révèle une formidable entreprise d’investigation intellectuelle et sensible.

Traduction d’Elena Balzamo qui a pensé cette édition de la Correspondance de Strindberg à paraître en trois volumes. Essayiste et traductrice, elle a consacré plusieurs essais à la vie et à l’oeuvre de l’écrivain et traduit aussi bien son théâtre – Mademoiselle Julie, la Danse de mort – que ses oeuvres en prose, romans et nouvelles, dont le Rêve de Torkel (Zulma, 2007).

UK

31 Oct 2009
The Cambridge Companion to August Strindberg (Cambridge Companions to Literature)  by Michael Robinson (ed.)

Publisher: Cambridge University Press
256 pages
Hardcover: ISBN-10: 0521846048
ISBN-13: 978-0521846042
Paperback: ISBN-10: 052160852X
ISBN-13: 978-0521608527

August Strindberg is one of the most enduring of nineteenth-century dramatists, and is also an internationally recognised novelist, autobiographer, and painter. This Companion presents contributions by leading international scholars on different aspects of Strindberg’s highly colourful life and work. The essays focus primarily on his most celebrated plays; these include the Naturalist Dramas, The Father and Miss Julie; the experimental dramas with which he created a true modernist theatre – To Damascus and A Dream Play; and the Chamber Plays of 1908 which, like so much of his work, exerted a powerful influence on much later twentieth-century drama. His plays are contextualised for what they contribute both to the history of drama and developments in theatre practice, and other essays clarify the enormous importance to these dramas of his other work, most notably the autobiographical novel Inferno, and his lifelong interest in science, the occult, sexual politics, and the visual arts.

Leading international scholars address the highly colourful life and work of August Strindberg, one of the most enduring of nineteenth-century dramatists. Focussing mainly on his most frequently-performed plays, the Companion also discusses his novels, including the vivid Inferno, his much-publicised hostility to women and his lifelong interest in the occult.

Sverige

Strindbergs flora
Alice Rasmussen

Förlag: CKM Förlag (2009)
Format: Inbunden, 563 sidor
ISBN10: 9170400792
ISBN13: 9789170400797

Alice Rasmussen har systematiskt gått igenom Strindbergs alla verk och brev på jakt efter växter. Totalt har hon hittat 1 500 olika växtnamn. Det är slående hur många av dem (cirka 900) som Strindberg bara använt en gång.
Alice Rasmusson berättar hur Strindberg vävt in alla sina botaniska kunskaper i sina romaner. Ofta använder han gammaldags namn som sammetsblommor (tagetes), skärvgräs (penningört), absintört (malört) och bullblomster (smörbollar) för att ta några exempel.

Sverige

Augusti 2009
August Strindberg
Språkvetenskapliga skrifter I : Bibliska egennamn.
Modersmålets anor.  Sveriges anor
Redigerad och kommenterad av Camilla Kretz, Bo Ralph

Norstedts. August Strindbergs samlade verk 69. Inbunden.
Antal sidor: 341
ISBN10: 9113020609. ISBN13: 9789113020600


August Strindberg
Språkvetenskapliga skrifter II : Världs-språkens rötter. Kina och Japan. Kinesiska språkets härkomst

Redigerad och kommenterad av Camilla Kretz, Bo Ralph


Norstedts. August Strindbergs samlade verk 70. Inbunden.
Antal sidor: 308
ISBN10: 9113020617. ISBN13: 9789113020617

De sista åren av sitt liv övergav Strindberg i stort sett skönlitteraturen och ägnade sig, vid sidan av sitt polemiska författarskap i den så kallade Strindbergsfejden, intensivt åt vittfamnande språkhistoriska studier.
De etymologiska undersökningar Strindberg bedrev och som han trodde revolutionerade språkvetenskapen – han ansåg sig ha bevisat att hebreiska var ett slags urspråk och att alla språk ägde nära släktskap med varandra – bestod till allra största delen av hugskott, som grundade sig på ytligt likhetstänkande och förhastade slutsatser. Strindbergs språkvetenskapliga skrifter har utdömts av både dåtidens och eftervärldens språkforskare. De äger intresse främst därför att de är resultatet av en jättelik satsning av vår störste författare och därför att hans geniala associationsförmåga inte förnekar sig, när han skenbart suveränt och från ett nästan globalt perspektiv behandlar tiotals olika språk, inklusive svenska, grekiska, kinesiska, tibetanska, sanskrit, swahili och indianspråk.
Del 69 och 70 i nationalupplagan innehåller de språkvetenskapliga skrifter som Strindberg gav ut 1910-12: i del 69 Bibliska Egennamn, Modersmålets anor och Sveriges Anor; i del 70 Världs-Språkens Rötter, Kina och Japan samt Kinesiska Språkets Härkomst I-II (den senare skriften presenteras i del 70 men återges i den elektroniskt publicerade textkritiska kommentaren till denna).
Strindbergs språkvetenskapliga skrifter utges i del 69 och 70 med hjälp av några av landets främsta specialister på olika språk. Ett appendix i del 69 ger inblickar både i Strindbergs språkhistoriska tänkande och i de textkritiska problem som utgivarna har brottats med i de båda volymerna.
Sverige

Maj 2009
August & jag
Anneli Furmark

August & jag

Förlag: Ordfront Förlag Kategori: tecknad serie
Format: Album, häftad  Antal sidor: 62, sv.v.
Ugivningsår: Maj 2009
ISBN: 978-91-7037-445-6
Svarta serien (del 2)

När Anneli Furmark tar en promenad i trakterna av Tegnérlunden i Stockholm en slaskig januaridag tilltalas hon av en djupt förvirrad man i ålderdomliga kläder. Hon känner genast igen mannen och hjälper honom hem till Blå tornet.
Frågorna hopar sig i Anneli Furmarks nya bok. Hur kan han dyka upp levande nästan hundra år efter sin död? Hur ska han få sin middag när hushållerskan försvunnit? Behöver han ens äta? Hur förklarar man för honom att snön håller på att smälta bort mitt i vintern? Och framförallt: hur ska man förklara för August Strindberg hur arg man alltid har varit på honom och nå fram till den store författaren över bråddjupet av ett sekel?

Anneli Furmark, född 1962 och bosatt i Umeå, räknas som en av Sveriges främsta serieskapare efter sina böcker Labyrinterna, Amatörernas afton och Jamen förlåt då (de två sistnämnda böckerna har båda belönats med Urhunden för bästa svenska seriealbum). Hon har även uppmärksammats internationellt
Sverige

Strindberg och skräcken
Henrik Johnsson

Bokförlaget H:ström
Omfång: 206 s. Inbunden.
ISBN 978-91-7327-092-2

Henrik Johnsson analyserar i avhandlingen Strindberg och skräcken fyra av de oftast förekommande skräckmotiven i Strindbergs författarskap – homunculus-, spök-, vampyr- och dubbelgångarmotiven – och klargör hur de används och samspelar för att belysa identitetstematiken. Motiven betonar det farofyllda i den mänskliga samvaron: till exempel i umgänget med dominerande människor, eller i uppgåendet i en kärleksrelation, riskerar man att mista sin identitet. Identiteten skildras i författarskapet som någonting begärligt   och som därför hotas av andra. Detta illustreras genom
användningen av skräckmotiv.
Sverige

Att se stjärnor på ljusa dagen: förvandling och försoning i August Strindbergs En blå bok
Astrid Regnell

Att se stjärnor på ljusa dagen : förvandling och försoning i August Strindbergs En blå bok

Ellerströms förlag (2009)
Format: Inbunden. Utgiven: 200903Antal sidor: 408.
ISBN10: 9172472049.  ISBN13: 9789172472044

Strindbergs senare författarskap har ofta beskrivits som präglat av en större eller mindre portion galenskap.
Det har också betonats att hans texter är konfliktfyllda och att han inte skildrar några lösningar på problemen.
Men En blå bok, objektet för denna studie, handlar inte bara om livets motstridigheter utan också om försoning och kärlek.
Strindberg framstår här snarast som en vis och filosofisk författare. I Att se stjärnor på ljusa dagen. Förvandling och försoning i En blå bok, går Astrid Regnell igenom det verk som Strindberg skrev på ända fram till sin död och som han kallade sitt “livs Syntes”. Strindberg har självframhållit att den som vill se resultatet av hans “långa växlingsrika liv” borde läsa En blå bok. I analysen av detta mycket “växlingsrika” verk framgår att Strindberg på ålderdomen är upptagen av hur allt i naturen, hur människor sinsemellan och hur dikt och drömmar genomgår ständiga förvandlingar. Han funderar över övergången från liv till död men framförallt tycks det vara tanken att döden är förutsättningen för återuppståndelsen, övergången från död till liv, som upptar honom. Dessa saker utreder Regnell med utgångspunkt i ett tänkande som kan förknippas med hur alkemisterna beskriver förvandlingen av ande och materia, en process som i flera avseenden också handlar om försoning.
Sverige

Strindbergiana. Tjugofjärde samlingen utgiven av Strindbergssällskapet (2009)
Redaktör: Per Stam

Atlantis, Stockholm – Strindbergssälskapet 2009
ISBN 978-91-7353-294-5
ISSN0282-80006

Strindbergs naturvetenskapliga, alkemistiska eller ockultistiska intresse.
”Och se, jag trodde icke mer att Universums gåta var löst, utan jag gick ut, ibland i ensamheten, ibland i sällskap för att tänka över Den Stora Oredan, i vilken jag dock slutligen upptäckte ett Oändligt Sammanhang.
Detta är boken om den Stora Oredan och det Oändliga Sammanhanget.
Detta är min värld, så som jag skapat den, så som jag sett den te sig.
Vill du följa mig, vägvandrare, så skall du andas friare, ty i min värld råder Oordning, och det är frihet.”
(August Strindberg, Sylva Sylvarum, 1896.)

Årets Strindbergiana handlar om Strindbergs naturvetenskapliga, alkemistiska eller ockultistiska intressen, under framför allt 1890-talet, men även senare. Följ i Strindbergs spår. Se mönstret i hans sökande efter mönster.

Sverige

August Strindberg 
Kvarstadsresan, Fabler och Societeten i Stockholm samt andra prosatexter 1880-1889

Redigerad och kommenterad av Conny Svensson

Denna del av nationalupplagan innehåller drygt 40 prosatexter som Strindberg skrev under 1880-talet för tidningar, tidskrifter och antologier både i Sverige och utomlands.
Dessutom ingår några texter av privat natur som inte var avsedda för publicering. En del av texterna omtrycks här för första gången, och ett mindre antal är tidigare otryckt

2008
UK

An International Annotated Bibliography of Strindberg Studies 1870-2005:

Vol. 1, General Studies
by Michael Robinson (Compiler)

756 pages
Hardcover: ISBN-10: 0947623817
ISBN-13: 978-0947623814

Vol. 2, The Plays
by Michael Robinson (Compiler)


756 pages
Hardcover: ISBN -10: 0947623825
ISBN-13: 978-0947623821


Vol. 3, Autobiographies, novels, poetry, letters, historical works, natural history and science, linguistics, painting and the other arts, politics, psychopathology, biography, miscellaneous, dissertations
by Michael Robinson (Compiler)


768 pages
Hardcover: ISBN-10: 0947623833
ISBN-13: 978-0947623838

This copiously annotated bibliography documents and examines the whole range of commentary on Strindberg’s works and activity in many fields besides the plays for which he is internationally best known. These include his prose fiction and poetry, his work as an historian and natural historian, and his relationship to the other arts, most notably his painting. It is concerned with both lasting works of literary and dramatic criticism, as well as reviews of his books and plays in the theatre, and some more ephemeral material, all of this in several languages. Organised generically and by subject and individual work, the bibliography enables the reader to trace the changing impact of Strindberg and his works in various countries and during different periods. It is thus very much a study in reception as well as a bibliographical record of published material. It traces the developing image of Strindberg and his writing both during his lifetime and in subsequent years, and with frequent cross reference offers a comprehensive overview of a literary and existential project that has rarely been matched for its multifaceted diversity. The bibliography is published in three parts.

‘In these three volumes Michael Robinson, already a renowned Strindberg scholar, has completed an exceptional work… The concise and informative annotations are an essential part of this remarkable bibliography, and there are cross-references to facilitate research projects … Michael Robinson has performed an invaluable service with this bibliography, not only for those readers interested in Strindberg but for everyone who wants to have a sense of the international literary and cultural interchange that his works have generated.’— Ross Shideler, Modern Language Review 105.2, 2010, 616-17

Michael Robinson is Emeritus Professor of Drama and Scandinavian Studies at the University of East Anglia, Norwich.