Strindbergiana

Strindbergiana är Strindbergssällskapets årsbok sedan mer än trettio år tillbaka. Vi strävar efter att erbjuda våra läsare ett brett utbud av studier över Strindbergs liv, hans konstnärs- och författarskap, liksom över hans samtid och Strindbergs roll idag.
Strindbergiana får du som medlem i Strindbergssällskapet!