Utförlig kronologi 1793-1874

Den följande kronologin över August Strindberg är ett försök att samla så många relevanta, säkra fakta som möjligt utan att dessa tolkas. Det vill säga, att sammanställa en kronologisk datasamling över dokumenterade händelser i Strindbergs liv och därmed skapa en så objektiv referenskälla som möjligt.

Ändå präglas urvalet av data förutom av tillgängliga källor, oundvikligt i någon mån av mina värderingar av vad som är väsentligt – även om jag har försökt att undvika ställningstaganden genom att ta med så många fakta som möjligt.
Uppställningens form har inneburit att det inte har varit möjligt att ange varifrån de enskilda uppgifterna kommer, men de huvudsakliga källorna anges och diskuteras nedan, efter kronologin. Som alltid innebär det inte någon garanti för att det ändå inte har smugit sig in fel – både språkliga och faktamässiga.

Hemsidan hoppas på och tar tacksamt emot alla påpekanden och korrigeringar: red@auguststrindberg.se

För att ge en bakgrund och sätta in Strindbergs liv och verksamhet i ett sammanhang har också en spalt med händelser i tiden tillfogats. Dessa är mer eller mindre godtyckligt valda och viktiga tilldragelser saknas antagligen. Därtill har jag uttnyttjat mindre pålitliga källor, så ett antal fel har med all säkerhet smugit sig in. Alla förslag på tillägg och alla påpekanden om felaktigheter välkomnas.

1793
•13 juni. Zacharias Strindberg (*30.11 1758, †6.1829, son till Henric Henricsson Strinnberg (*20.9 1708 i Multrå. †22.2 1767 i Sundsjö, komminister – som tagit efternamnet efter släktens härstamning från Strinne by i Multrå socken, Ångermanland) och Maria Elisabeth Åkerfelt (*13.11 1725. †13.3 1781 i Fanbyn Sundsjö)) g.m. Anna Johanna Neijber (*19.4 1771, †11.5 1839). Barn: Johan, Lisette, Carl.

Händelser under året
•Hertig Karl förmyndarregent för Gustaf IV Adolf sedan mordet på Gustaf III     året innan. • M. Benedicks invandrar o blir den första juden m. högre ställning inom svenskt näringsliv.• Gamla bollhuset rivs o Dramaten flyttar till ”Arsenalen”.
•†21 januari. Ludvig XVI giljotineras i Paris.
•13 juli. Jean Paul Marat knivmördas av Charlotte Corday i sitt badkar.
•14 oktober. Erik Johan Stagnelius (†3.4 1823).
•†16 oktober. Marie Antoinette giljotineras.
•*28 november. Carl Jonas Love Almqvist (†26.9 1866, Bremen).

1794
•13 april. Johan Ludvig Strindberg, född i Stockholm. Sedemera grosshandlare (†13.9 1854). 1835 g.m.Maria Theresia Wickberg (*26.12 1814. †23.6 1875). Tio barn, varav fjärde är Johan Oscar ”Occa” Strindberg, grosshandlare (*5.5 1843, †12.7 1905).

Händelser under året
•†5 april. Danton avrättas.
•9 april. De ansvariga i ”Armfeltska sammansvärjningen” mot Reuterholm från året innan ställs inför rätta o döms. Ledaren, Gustaf Mauritz Armfelt, flyr till Ryssland.
•†9 juli. Robespierre avrättas.
•1 november. Första försöket med optisk telegraf i Sverige: en födelsedagshälsning till kungen skickas från Katarina kyrktorn till Drottningholms slott.

1797
•25 maj. Johanna Magdalena Elisabeth ”Lisette” Strindberg (†17.12 1880). 1822 g.m Samuel Owen (*12.5 1774 i Norton-in-Hales, Shropshire, England. †15.2 1854 i Stockholm). Nio barn.

Händelser under året
•1 januari. Christopher Jacob Boström (†1866).
•30 augusti. Mary Wollstonecraft Shelley (†1851).
•†10 september. Mary Wollstonecraft (*1759).
•6, 31 oktober. Gustav IV Adolf gm med Fredrika Dorotea Vilhelmina. Tre orter i Norrländska ”Drottninglandet” döps om efter henne.
•*13 december. Heinrich Heine (†1856).

1811
•22 augusti. Carl Oscar Strindberg, född i Stockholm. Sedemera ångbåtskommissionär, †3.2 1883 i Stockholm.

Händelser under året
• 1811 års svenska kyrkohandbok antas, bl.a. införs konfirmation officiellt som en kyrklig akt. • Esaias Tegnér vinner Sv. Akad. stora pris med dikten ”Svea”.
• Den blivande drottningen Desidera till Sverige m. sonen Oscar, 11 år.

1829
•6 juli. Stadsmajoren, kryddkramhandlaren Zacharias Strindberg, Carl Oscar Strindbergs far dör.

Händelser under året
•*21 januari. Oscar (II). Juni. Esaias Tegnér lagerkransar Adam Oehlenschläger i Lunds domkyrka – skandinavismens födelse.
•†6 december. Baltzar von Platen (*1766).

1837
Carl Oscar Strindberg (*22.8 1811) blir borgare o övertar en handelsbod.

Händelser under året
•†7 febr.úari. Gustav (IV Adolf, *1778).
Med utg. av Bevis att Napoleon aldrig har existerat inl. Albert Bonnier sin förlagsverksamhet.
•11 april. Paraplyorganisationen Svenska nykterhetssällskapet bildas.
•20 juni. Victoria blir drottning av Storbritannien.

1839
•11 maj, Anna Strindberg, Carl Oscar Strindbergs mor, dör.

Händelser under året
•†3 maj. Pehr Henrik Ling (*1776).
•†30 juni. Johan Olof Wallin (*1799).
•C:a jul, C. J. L. Almqvist: Det går an.

1840 – talet
Händelser under året
•1 maj. Det första frimärket, One Penny Black, i Storbritannien. • En ”basarbyggnad” öppnas utefter Norrbro, Sthlm, o blir Sveriges elegantaste butiks- o kaféstråk.

1841
•December. Carl Oscar Strindberg efterträder sin bror Johan som redare o kassadirektör för järnångfartyget Samuel Owens, byggt 1840, det första i sitt slag i Sverige. (Ångfartygtrafik infördes 1818 i Sverige av C. O. Strindbergs svåger, den från England invandrade ingenjören Samuel Owens).

Händelser under året
Riksdagen beslutar att cellfängelser skall inrättas i hela Sverige o stockstraffet avskaffas. Spö- o risstraff avskaffas som förvandlingsstraff för böter. • Uppsala nya universitetsbiblioteksbyggnad Carolina Rediviva tas i bruk.

1842
•7 oktober, Carl Oscar Strindberg (*22.8 1811) o Eleonora Ulrika Norling (*18.1 1823 i Södertälje) trolovar sig.

Händelser under året
•18 juni. Den svenska Folkskolestadgan utfärdas: alla svenska barn skall gå i folkskola, skolstyrelser tillsättas o lärarseminarier inrättas.
Emilie Flygare-Carlén: Rosen på Tistelön.
Nikolaj Gogol: ”Шинель” (”Kappan”, novell).

1843
•5 maj. Eleonora Norling flyttar in som hushållerska hos Carl Oscar Strindberg, som hyrt in sig i Klara Västra Kyrkog. 15, invid Klara kyrkogård (hörnet Klara Västra Kyrkogata, Klara Vattugränd – nu rivet). Samuel Owens går i konkurs.
•7 oktober.  Johan Oscar ”Occa” Strindberg, femte barn till Johan o Maria Strindberg, föds (†12.7 1905), grosshandlare. (10.4 1869 g.m. Aurora Helena Rosalie Lundgren, *29.11 1844, †24.10 1894. 4 barn, varav 2:a Nils Strindberg, aeronaut, ingenjör, *4.9 1872, †okt. 1897 på Vitön, begravd 1930 i Stockholm, Norra Kyrkogården.)

Händelser under året
•Det första nordiska studentmötet i Uppsala utlöser en våg av skandinavism.  •Kommunalförordningar med rösträtt graderad efter mantal och beskattning införs.
•Sockennämnder införs med vald ordf. Kyrkoherden därmed inte längre automatiskt ordf. o kyrkans maktställning försvagas.
• Svenska •Förlagsföreningen grundas kommissionssystemet för bokhandlare införs.

1844
•28 februari. Carl Oscar Strindberg, Eleonora Norling får en son, Oscar, som dör 4 juli.
•24 augusti. Hemmets upplöses gm auktion p.g.a. ekonomiska bekymmer, som löses bl.a. genom att Carl Oscars bror, Johan Ludvig Strindberg (*1794), övertar  skulderna. Eleonora Norling blir inhyst hos en fru på Lidingö.

Händelser under året
•†8 mars. Karl XIV Johan (*1763 Jean Bernadotte). Oscar I kung av Sverige o Norge.
• 24 maj. Första morsetelegrammet skickas New York–Philadelphia: ”What hat God wrought!”.
•28 september. Oscar I kröns, kallas ”Framtiden” av oppositionen, som hoppas på liberalisering.
•22 oktober. Statens historiska museum, grundat av B. E. Hildebrand, invigs.
•18 november. Rickard Dybecks ”Du gamla, du friska” (1858 ”du fria”), o Otto Lindblads ”Kungssången” framförs f.f.g. • Riksdagen beslutar att sammanträda vart tredje ist.f. vart femte år o lika arvsrätt för män o kvinnor.

1845
•1 april, Eleonora Norling flyttar till Kirsbärshagen vid Västra Humlegårdsg. 40 på Ladugårdslandet (nuv. Lärkstaden), där Carl Oscar Strindberg hyr ett hus åt henne m. piga och dräng.
•17 juni, Carl Axel Strindberg föds. (†27.1 1927), försäkringstjänsteman. (1.5 1875 g.m. CharlottaJohansson, *29.5 1845, †26.6 1903, 1 barn. 26.6 1905 g.m. Elise Margarethe ”Maggie” Foss, *25.5 1876, †12.12 1926, 1 barn.)

Händelser under året
•†4 juni. Lars Molin (”Lasse-Maja”.)• Gummisnodden uppfinns. • Den svenska riksdagen beslutar att slavarna på den svenska koloniön Saint-Barthélemy skall friköpas.
•Ett nordiskt studentmöte hålls i Köpenhamn.
• Den svenska indragningsmakten mot tidningar avskaffas.
•August Blanches drama Läkaren på Kongl. Dramatiska T. för in sociala frågor på teatern.
•Edgar Allan Poe: ”The Raven”.
•Alexandre Dumas, d.ä.: Vingt ans après.

1846
•18 maj. Carl Oscar Strindberg öppnar kontor i Riddarholmshamnen 14, nedanför Wrangelska palatsets norra torn på Riddarholmen (numera rivet), där han bedriver ångbåtskomission (d.v.s. befraktar ångbåtar med gods- och persontrafik), samtidigt som han från tid till annan har olika handelsbodar runtom i staden.
•Hösten, Carl Oscar Strindberg och Eleonora Norling flyttar samman på Bryggargränden 7 (nuv. Tegnérg. mellan Drottningg. och Holländareg.)

Händelser under året
•Skråväsendet, som styrt priserna, kontrollerat marknaden, avskaffas. •Näringsfrihet införs. Förbudet mot handeln på landsbygden lättas, får nu bedrivas bortom tre mil från närmsta stad. Begränsningar för brukens produktion upphävs.
• Första svenska gasverket anläggs i Gbg o landets första gatlyktor tänds.
• Änkor, frånskilda eller ogifta kvinnor tillåts arbeta inom hantverk o viss handel.
• Predikanten Erik Jansson utvandrar av religiösa skäl med tusentalet hälsingebor till Amerika o grundar staden Bishop Hill (döpt efter hembyn Biskopskulla).
•Säkerhetständstickan vid Jönköpings Tändsticksfabrik.
Fjodor Dostojevskij: debut Бедные люди. (Arma människor eller Fattigt folk).

1847
•9 juni, Oscar Strindberg föds (†10.10 1924), ångbåtskommisionär. (16.12 1876 g.m. Hedvig Maria Gustava Hedborg, *20.2 1852, †1937, 4 barn.)
•3 september.  Lysning för Carl Oscar Strindberg och Eleonora Ulrika Norling.
•24 september. Carl Oscar Strindberg och Eleonora Ulrika Norling gifter sig i Klara kyrka (bröllopsmiddag hos Claes på Hörnet).
•1 oktober. Familjen flyttar åter in på Klara Västra Kyrkogatan 15.

Händelser under året
•4 maj. Opera- o hovsångerskan Jenny Linds debut på Her Majesty’s Theatre, London. Senare bejublad svensk turné.
•Svensk Fattigvårdsförordningen införs. Församlingarna skall ansvara för sina egna fattiga; fullt arbetsföra personer kan få fattigvård; fattigskatt införs.
•Fri rörlighet för arbetskraft.
•Arbetslösheten är nu ett samhällsproblem, inte individens. Tiggeri förbjuds.
•Kommunallag i Stockholm: ”lösaktiga” kvinnor skall läkarundersökas 1 gg/v, annars varning. Efter två varningar skickas de till Spinnhuset.
•Läkaren Ignaz Semmelweiss (*1818) verksam i Wien hävdar att dödligheten i barnsängsfeber minskar om förlossningspers. tvättar händerna. (Han protesterar då rekommendationen ignoreras o spärras 1865 in på sinnesjukhus. Dör samma år, troligen p.g.a. av misshandel av vakterna.)

1848
•1 april.  (Trol.) Familjen flyttar till Riddarholmshamnen nr.  12 (Sundhetscollegiets hus).
•April (Trol. c:a.) August Strindberg konciperas.

Händelser under året
•24 januari. Guldrushen i Kalifornien.
•21 februari. Karl Marx:Manifest der Kommunistischen Partei (Det Kommunistiska manifestet, sv. övers. samma år).
•22 februari. Februarirevolutionen i Paris.
•18 mars. Gatukravaller i Stockholm, ”marsoroligheterna”, insp. av revolterna i Europa. Folkmassor krossar fönstren hos myndighetspers., samlas vid slottet, kräver republik o reformer. 19.3 kommenderar Oscar I militär att skjuta mot folkmassan. C:a 30 dödas. Oscar I därefter mindre liberal, mer konservativ.
• Mars. slesvig-holsteinska kriget utbryter då hertigdömena gör uppror mot Danmark. Svensk-norska reservtrupper överförs till Danmarks hjälp men dras tillbaka utan att ha deltagit i striderna i o m vapenvila 26.8 i Malmö.
• Sv. aktie-bolagslag ersätter bergsmanslagen. Aktieägarna nu bara ansvariga för sitt aktiekapital, inte för bolagets skulder. Leder till stora satsningar inom industrin, bl.a. järnvägar, telegraf- o gasledningar.
•Sv. första baptistförsamling grundas.
• ”Sagerska målet”, Sthlm: Sofie Sager, anklagar, mkt ovanligt, sin hyresvärd Möller för våldtäktsförsök o misshandel. Försvaret: Sager ska ses som Möllers piga o misshandeln laglig aga av tjänstefolk. Möller fälls överraskande, o får bötesstraff, p.g.a. läkare som bekräftar Sagers version. Hon blir en av Sveriges mest kända kvinnor o känd som feminist i Sverige o USA.
•Johan Ludvig Runeberg: Fänrik Ståls sägner.

1849
•22 januari. Johan August Strindberg föds.
•3 februari. August Strindberg döps.

Händelser under året
3 april. Efter c:a 7 mån. vapenvila nya strider i slesvig-holsteinska kriget. Ny vapenvila 10.7. Löfte utfärdas om svensk-norska trupper till norra Slesvig som buffert mellan danskarna o tyskarna.
5 maj. Byggandet inleds av första hästdrivna järnvägen i öppet landskap. Sveriges första järnväg, Frykstadbanan, Klarälven- Fryksta vid Frykensjöarna, Värmland, öppnas för trafik i okt.
Sveriges första ångsåg i Tunadal utanför Sundsvall. Sågverksindustrin expanderar kring Sundsvall (”Sveriges Klondike”) o ökar befolkningen i Norrland.
Ett svenskt läroverksplakat utfärdas o slår samman lärdoms-, apologistskolorna o gymnasierna till ett läroverk. • Fredrika Bremer anträder som ensam kvinna en resa till Amerika.

1850
5 maj, Eleonora Elisabeth Strindberg föds (†22.4 1851 i lunginflammation). [Enl. uppg. i kyrkoböcker.]
17 aug. Sigrid Sofia Matilda Elisabeth (Siri) von Essen föds (Sthlm, Jakobs f.) Enda barn till Carl Reinhold von Essen o Elisabeth Charlotta In de Betou. Växer upp på Jackarby gård, 1 mil utanför Borgå, Finland.

Händelser under året
2 juli, Fredsavtal i slesvig–holsteinska kriget i Berlin mellan Danmark o Preussen. Strider åter 22 dagar senare mellan danskarna o den inhemska (tyska) slesvig-holsteinska armén. I Malmö undertecknas under Oscar I:s medling ett avtal mellan Danmark o Preussen. • Sthlms föråldrade o illa fungerande ordningsväsendet omorganiseras till en riktig poliskår.

1851
1 april, Familjen flyttar från Riddarholmshamnen nr 14 till Drottninggatan 74.
(Där PUB:s äldre delar nu ligger).
22 april, Eleonora Elisbeth Strindberg dör (* 5.5 1850).
1 okt, Familjen flyttar åter till Klara Västra Kyrkogata 15, 2 tr. (5 rum o kök.)

Händelser under året
1 jan. De sista mindre striderna i slesvig–holsteinska kriget.
1 maj. Första världsutställningen, ”The Great Exhibition of Works of Industry of All Nations” öppnar i London. Inleder en rad av motsv. utställningar runtom världen. Sverige blygsamt representerat, får beröm för sina järnprodukter.
11 juni. C. J. L. Almqvist flyr till Amerika anklagad för giftmordförsök o reversförfalskning.
Studentsången ”Sjungom studentens lyckliga dag” skrivs av ”Sångarprinsen” prins Gustav.

1852
Under året, Grosshandlaren Johan Ludvig Strindberg, Carl Oscar Strindbergs bror, går i konkurs. Bland tillgångarna finns den senares reverser.
27 jan. Edvard Theodor Strindberg föds. Dör samma år i ”slag av tandplågor” (†14.11 1852). [Osäker uppg.]

Händelser under året
Första statliga ingreppet i sv. produktion då arbetsskyddslag förbjuder nattarbete för barn o ungdom. • Den akademiska jurisdiktionen avskaffas, d.v.s. universitetens rätt att själv agera domstol för sina lärare o studenter.  Passagerartrafik med omnibussar på fasta linjer öppnas permanent i Sthlm.

1853
24 jan. Carl Oscar Strindberg tvingas gå i konkurs som en följd av broderns. Men har fortsatt förtroende och får själv rekonstruera sin ekonomi, behålla sitt bohag och affärsverksamhet.
25 maj, Johan Olof Strindberg föds (†6.6 1943). (27.12 1883 g.m. Hedvig Margareta Berggren, *3.9 1853, †1.11 1927, 1 barn.)

Händelser under året
15 maj. Efter riksdagsbeslut om telegrafnät reses sv. första telegrafstolpe. 1.11 bildas Kongl. Elecktriska Telegraf-Werket. Den första sv. telegraflinjen öppnas (Sthlm-Uppsala).
Fregatten Eugenie anlöper Gbg c:a midsommar; har på två år som första sv. fartyg seglat jorden runt.
Första gasverket anläggs i Sthlm, vid Klara sjö – gaslyktor tänds f.f.g.
Enl. proposition ska sv. staten ansvara för o finansiera utbyggn. av järnvägsnätet gm ”stambanor”. För ökad uppodling dras de gm mindre attraktiva områden, ej vid kusten av försvarsskäl. Västra stambanan Sthlm-Gbg, södra Falköping-Malmö.
Fredrika Bremer grundar Sveriges första kvinnoförening, ”Stockholms fruntimmersförening för barnavård”. Publ. Hemmen i den nya världen om Amerikaresan.
Kvinnor får rätt att undervisa i de mindre folkskolorna.
Sthlms stadsmission grundas.
En andra koleraepidemi utbryter i Sverige. Skånska Sockerfabriks AB grundas i Landskrona.

1854

Händelser under året
16 aug. I det ett år gamla Krim-kriget kapitulerar villkorslöst den ryska fästningen Bomarsund på Åland inför fransk-engelsk övermakt.
Judar födda i Sverige får rätt att bosätta sig i alla landets städer.
Sveriges första järnvägsstation byggs i Järle norr om Örebro.
Gbgs konstförening grundas.
Första telegrafkabeln Gbg-Sthlm.

1855
Under året, AS går i småbarnsskola hos fru Svanström o frk Tydén i Klara Bergsgränd. [Enl. egen uppg. 1909. Redan vid 5 årsålder enl. Brev 18:22.]
20 maj, Anna Maria Strindberg föds (†5.2 1937). (10.5 1875 g.m. Hugo Welam von Philp, *27.5 1844, †18.1 1906. Barn: Henry Welam, läkare *11.9 1877, † 4.3 1920. Anna-Lisa, sjuksköterska *2.11 1884. †15.2 1959. Märta *9.12 1882.)
Sommar, Familjen på Malmen (Klippan nr. 36) vid Drottningholm. (Bevarad.)

Händelser under året
1 jan. Telegrafnätet mellan de viktigaste städer klart. Förbinds med det europeiska via kabel under Öresund.
1 juli. Första svenska frimärkena, då enhetligt porto (fyra skilling banco för brev) införs. Allmänna brevlådor.
21 nov. Sverige-Norge ingår förbund mot Ryssland, ”Novembertraktaten”, med Storbritannien o Frankrike i Sthlm. • Hungerupplopp i Jönköping.
Kyrkoplikten avskaffas, liksom spö o risslitning, äv. dödsstraff vid rån.
Den evangeliska väckelserörelsen börjar bygga missionshus i landet. Illustrerad tidning, en veckotidskrift för aktualiteter, utkommer.
Första moderna försäkringsbolaget Skandia grundas.

1856
Vårterminen, AS börjar läsa latin i förberedande klass i Klara Trivialskola (Högre Lärdomsskola) i nordvästra delen av av Klara kyrkogård mot Klara Västra Kyrkogata (byggnaden bevarad). Går där t.o.m. ht 1859
1 april, Familjen flyttar till en malmgård på Norrtullsgatan 14 (där Norrtulls sjukhus numera ligger).
5 juni,  Zacharias Strindberg föds. †26.12 1856 (samma år) i ”halsfluss”. [Enl. kyrkoböcker.]

Händelser under året
5 mars. Sveriges första järnväg Örebro-Ervalla-Nora öppnas.
30 mars. Krimkriget slutar genom fördrag i Paris. Ryssland förbinder sig att inte befästa Åland.
7 maj. Evangeliska Fosterlands Stiftelsen (EFS) grundas.
1 dec. De första stambanorna: Malmö-Lund, Gbg-Jonsered invigs. (Fortf. i trafik.)
A. O. Wallenberg grundar Sv. första eg. affärsbank, ”Stockholms Enskilda Bank”.
Stort studentmöte i Uppsala. Oscar I bjuder deltagarna till Drottningholm o yttrar: ”Hädanefter är krig skandinaviska bröder emellan omöjligt”. • De första s.k. ”mindre folkskolorna”, där äv. outexam. lärare får arbeta, införs för att sprida underv. i landsbygden. • Den första riksdagsmotionen om begränsning av arbetstiden till tolv timmar avvisas.
Fredrika Bremer: Hertha.

1857
1 april,  Familjen flyttar från Norrtullsg. till malmgården Loviseberg, sju rum o kök, bv + två vindsrum. (Stora Gråbergsg. 25, ung. nuv. Västmannag. mellan Observatorieg. och Odeng. Revs i samband med byggandet av Sabbatsbergs sjukhus.)
8 juli, Elisabeth Magdalena Strindberg föds. (†10.12 1904.)
Sommar,cAS inackorderas med sina två äldre bröder (Oscar, Axel) hos klockaren F. A. Walin i Årdala vid sjön Båven i Södemanland. (Äv. somrarna 1858, 1859.)

Händelser under året
14 mars. Öresundstullen (fr. 1429, för Sverige fr. 1720) upphävs gm Öresundstraktaten i Köpenhamn. Övr. stater köper sig fria m. en engångsavg. på 30,5 milj. danska riksdaler. Sverige bidrar med 1,5 milj.
13 juli. Frimärket Gul tre skilling banco, senare världens dyraste, poststämplas i Kopparberg. • Reuters pressbyrå grundas i England. • Finansmin. Gripenstedt håller de s. k. blomstermålningarna om Sveriges lysande framtidsutsikter för riksdagen – vill tillåtas ta utlandslån till järnvägsbygget (Sverige har inte haft ngn statsskuld på årtionden). • Malmös första sjukhus öppnas.
Sthlms första moderna hotell, Hotell Rydberg (efter grosshandl. Abraham Rydberg, vars testamente finansierar o därmed äv. ger namn åt ”Biff Rydberg”), öppnas vid Gustav Adolfs torg av Oscar I:s kökschef Régis Cadier. • Sällskap för ”ni” som tilltalsord bildas. • Krinolinen nya dammodet i Sv. • Elfrida Andrée blir sv. 1:a kvinnliga examinerade organist. • Sthlm passerar 100.000 inv.
Gustave Flaubert: Madame Bovary.
Charles Baudelaire: Les Fleurs du mal.
Viktor Rydberg:  Fribytaren på Östersjön resp. Singoalla
Bjørnstjerne Bjørnson:   debut Synnøve Solbakken

1858
Sommar, AS inackorderas hos klockaren F. A. Walin i Årdala.
2 nov. Lovisa Eleonora Nora Strindberg föds. (†5.6 1927). (26.10 1890 g.m. Gustaf Knut (Gusten) Hartzell, civilingenjör, *2.3 1853, † 21.10 1938, 3 barn.).

Händelser under året
Maj. 6 sv. kvinnor döms till landsförvisning p.g.a. sin katolska tro – vrede i katolska Europa.
18 juli. Göran Fredrik Göransson framställer rent tackjärn f.f.g. gm Bessemermetoden vid Edske masugn, Hofors. •
5 aug. 1:a telegrammet Europa-Amerika.
Husagan avskaffas i Sv. utom för anställda pojkar under 18, flickor under 16 (först 1920.)
Konventikelplakatet från 1726, avskaffas. Ökad trosfrihet för frikyrkl. samfund, privata bönemöten tillåts. Kyrkoherden får dock ingripa mot förkunnelse som kan leda till kyrklig söndring.
Ogift kvinna myndig vid 25 års ålder efter domstolsbeslut. Om gift så åter omyndig. Särskilt domstolsbeslut krävs om hon vill sköta sina egna affärer.  Yrket småskollärare skapas, då hemundervisningslärarna får seminarie-utbildning o yrkesstatus.
Småskola införs som den svenska folkskolans skolår 1-2

1859

Charles Darwin: On the Origins of Spieces.

Händelser under året
 10 jan. Sthlms första ”ångkök” (fattigkök): Mat för mkt låga priser (välgörenhet) öppnas på Regeringsg. 82. • †8.7 Oscar I (*4.7 1799, Paris). Karl XV kung av Sverige o Norge (m. namnet Karl IV). • Kvinnor får rätt att inneha vissa lärartjänster.
Amalia Ericsson uppfinner o börjar sälja polkagrisar i Gränna.
Sophie Adlersparre, Rosalie Olivecrona gr. Tidskrift för hemmet, språkrör för kvinnofrågor.
Överståthållarämbetet utfärdar ”Reglementeringen” av prostitution. De prostituerade registreras o läkarundersöks regelbundet för smitta (spec. syfilis). Fortgår till 1918.
Stora teatern i Gbg invigs m. namnet Nya teatern.
Albert  Bonnier börjar utge ”Öreskrifter” för folket – breddar bokläsandet. • Judiska barn får tillåtelse att gå i svenska skolor. • Den tyska leksakstillverkaren Märklin grundas.
Charles Darwin: On the Origins of Spieces.
Viktor Rydberg: Den siste atenaren.

1860
24 jan. AS börjar vårterminen på Jakobs och Johannis Apologistskola (”Jakobs Elementärläroverk”), på Regeringsgatan 79-81, hörnet Brunnsg. 5 (bevarat).
Går där t o m vt 1861.
1 apr. Familjen flyttar från Loviseberg tillbaka till Norrtullsgatan 14.
Sommaren, AS inackorderas, större delen av tiden med Oscar, hos klockaren Nils Petter Andersson i Taxinge-Näsby. (AS där äv. somrarna 1861, 1862.)

Händelser under året
3 maj. Karl XV kröns i Sthlm. 5 aug i Trondheim (Karl IV).
30 okt. Den första svenska dissenterlagen: Sv. medb. får gå ur statskyrkan, för att ingå i annat, av staten godkänt, kristet samfund.
Brännvinsbränning till husbehov förbjuds.
Det svenska passtvånget upphävs, människor kan nu resa fritt såväl inom som utom Sverige. Passfriheten gäller till 1917.
Judar tillåts bosätta sig o äga fast egendom i hela Sverige.
Städerna börjar inrätta renhållningsverk.
Riksdagen beslutar att inrätta seminarium för kvinnl. folkskollärare.
Étienne Lenoir, Frankr., bygger första fungerande förbränningsmotorn.
Emilie Flygare-Carlén: Ett köpmanshus i skärgården.

1861
Under året, Strindbergs första försök att fotografera.
24 jun. Eleonora Strindberg visar symptom på tuberkolos.
16 jun. AS vistas under sommaren åter i klockargården i Taxinge-Näsby.  27 jul. AS återvänder hem.
Hösten, Börjar ht privatläroverket Stockholms Lyceum, Regeringsg. 54 (hörnet Lästmakarg.) Föreståndare var författaren och pedagogen Otto von Feilitzen.

Händelser under året
19 febr. Livegenskapen upphävs i Ryssland.
12 april. Det amerikanska inbördeskriget inleds.
1 juli. Sthlms vattenledningsverk öppnas för allmänheten. Stadens första vattenledning m. reservoar invigs av kungaparet o tas i bruk.
Högre lärarinneseminariet inrättas i Sthlm efter debatt p.g.a. Hertha.
Sv. första moderna mentalsjukhus, Konradsberg, Kungsholmen,   Sthlm, öppnas.
Förordning om brevbärning i städerna utfärdas.
”Götheska mordet”: En gardist Göthe mördar ett parfymeribiträde på Hornsgatan. • Dödsstraff för barnamord avskaffas i Sverige.

1862
19 jan, Eleonora Strindberg sängliggande för sista gången.
20 mars, Eleonora Strindberg dör i tuberkolos.
Våren, (Trol.) AS genomgår religiös kris o börjar omfatta en pietistisk tro, formulerad av C.O. Rosenius. [Osäkr. uppg. – primär källa Tj. son]
AS vistas åter i klockargården i Taxinge-Näsby.

Klockaren i Taxinge N. P. Andersson (senare Aurén),
m. familj. Foto trol. 1866. (Källa: Bo Nordenfors (släkting).

Senhösten, Carl Oscar Strindberg tillkännager sin förlovning med familjens husmamsell, Emilia Charlotta Petersson (*7.3 1841, †11.12 1887), dotter till vaktmästaren i Generaltullstyrelsen/kyrkvaktmästaren i Klara [båda uppg. förekommer] Johan Petersson.

Händelser under året
 jan. Halshuggningen av Göthe, Olaus Magnus väg, Hammarbyhöjden (minnesskylt) – sista offentliga (avskaff. i fredstid 1877) i Sthlm. 5.000 i publ. 

Kommunalt självstyre införs i städerna o på landsbygden. Kyrkans, prästernas inflytande minskar. Röstetalet grundas på inv. skattbetalning. System m. ”fyrkar” (motsv. 1 röst), fler ju mer pengar eller jord. Företag får röster rel. till skattebet. Kommunal rösträtt äv. för skattebet. kvinnor. D.v.s. burskapet inte längre ensam rösträtt i städerna – nya grupper får inflytande, inl. ståndsamhällets upplösning. • Prästernas tionde blir fasta avgifter.

Landsting inrättas o får ansvar för sjuk- o hälsovård. • 30 sept. Nya preussiska ministerpresidenten Otto von Bismarck: ”Tidens stora frågor avgörs inte genom tal och majoritetsbeslut, utan genom järn och blod” – känd som ”järnkanslern”.
4 nov. Stambanan Sthlm-Gbg invigs av Karl XV. Resan tar 14 tim.
Kungl. Dramatiska Teatern får egen lokal vid Kungsträdgården, Sthlm.
Studentexamen (1878-1905 ”mogenhetsexamen”) införs som avslutning på gymnasiet.
Viktor Rydberg: Bibelns lära (om Kristus) – väcker lång teologisk strid.  

1863
23 jan. Carl Oscar Strindberg och Emilia Petersson tar ut lysning.
13 feb. Carl Oscar Strindberg o Emilia Petersson gifter sig (bröllopsmiddag på Piperska muren).

Händelser under året
28 maj. Fest, med 200 pers. till bords för Michail Bakunin på Hotel Phoenix, Sthlm. August Blanche hyllningstalar. • 1-3 juli. Nordstaterna besegrar sydstaterna vid Gettysburg, vänd-punkten i inbördeskriget.
22 juli. ”Skodsborgsmötet” – Karl XV lovar Fredrik VII av Danmark militärt stöd i krig, utan att fråga statsråden. 8.9 upphäver regeringen löftet under regeringskonf. på Ulriksdals slott med anl. av hotande dansk-tysk konflikt om Slesvig, Holstein – början till slutet för skandinavismen. • Alfred Nobel uppfinner dynamiten.
Ogift kvinna myndig vid 25 år utan domstolsbeslut. • Allmänt kyrkomöte ersätter prästståndet. Sammanträde vart femte år, utan beslutsrätt men veto ang. kyrkan o prästerliga privilegier. •Borgerlig vigsel införs.

Judar tillåts gifta sig med kristna samt m. judar utan svensk medborgarsk.
Nattvardstvånget upphävs.
Försök med asfaltsbeläggning på trottoarer Drottningg. o Regeringsg., Sthlm. Berns salonger, Sthlm öppnas

1864
Under året, (Trol.) Edla Hejkorn, dotter till familjen Strindbergs värd på Norrtullsg. 14 o under en period lärare åt AS systrar, inleder ett intellektuellt utbyte med AS ifråga om väckelsekristendom. Brevväxling 1864-65. [Osäkr. uppg. Primär källa Tj. son.]

25 maj, Emil Zacharias Strindberg (AS halvbror) föds. (†14.12 1911. 7.4 1895 g.m. Ida Sofia Malmqvist. *20.12 1871, †30.5 1946. 4 barn.)
1 okt. Familjen flyttar från Nortullsg. 14 till Norrtullsgatan 12, nb.

Händelser under året

18 jan. Preussen o Österrike ger Danmark ultimatum. 1.2. Dansk-tyska kriget. Kravaller i Sthlm i mars då regeringen inte undsätter Danmark. 30.10. Fred. Danmark, förlorar Holstein, Slesvig o Lauenburg.
Alfred Nobel konstruerar en fungerande tändhatt. 3.9 sprängs hans laboratorium i Sthlm o yngre bror Emil dör.
Södra stambanan Falköping- Malmö invigs i Jönköping. Sthlm får järnvägsförbindelse med Malmö.
23 dec. Oberoende liberala Dagens Nyheter börjar utges av Rudolf Wall. Gm att utnyttja järnvägarna blir tidn. först att täcka hela Sv.
Lanthandeln helt fri.
Generell näringsfrihet för män o kvinnor. Kvinnor kan dock bara ägna sig åt yrken som anses anpassade för dem, o gifta kvinnor måste ha makens tillstånd.
Ny svensk strafflag. Mannen förlorar lagstadgad rätt att aga hustrun. Självmord avkriminaliseras.
Sv. statens normalskola för flickor inrättas – privatskola m. statliga medel ska ge flickor baskunskaper för högre studier.
Elfrida Andrée, organist o tonsättare, blir första kvinnan i statlig tjänst i Sverige som telegrafist.

1865
23 apr. AS konfirmeras i Adolf Fredriks kyrka av pastorsadjunkt Gustaf Gottfrid Flyborg.
Under året, Efter en eldsvåda flyttar Stockholms Lyceum till Ålandsg. 17 (dåv. Mäster Samuelsg. fram till Malmskillnadsg.)
Juli, Besöker med syskon o styvmor den senares släktingar, lantbrukare i Hällestad, ca 4 mil NV om Norrköping (Östergötland).
Under året, (Trol.) AS ferieläser med Carl Wilhelm Wårman (son till bryggaren Lars Peter o bror till Elisabeth som AS kommer återknyta kontakten med 1875) och ngn kamrat till honom. (se SV 21:299)

Händelser under året
Finansminister Johan August Gripenstedt inför en ni-reform på sitt departement – tilltal ”ni” ist. f. titel.
Febr. Sverige ansluter till frihandelssystemet gm handelstraktat m. Frankrike.
9 april. Amerikanska inbördeskriget över i o.m. Sydstaternas kapitulation vid Appomattox.
14 april. Abraham Lincoln mördas • Okt. Sista svenska ståndsriksdagen sammanträder. 4.12 bifaller de två lägre stånden, 7.12 adeln o 8.12 prästerskapet Louis De Geers representationsförslag. Sverige får tvåkammarriksdag.
18 dec. USA:s kongress ratificerar det 13:e tillägget till konstitutionen som förbjuder slaveri.
Vattenförsörjning blir kommunalt ansvar o avloppsledningar börjar nedläggas i Sthlm.
Den första moderna operetten uppförs i Sverige: Jacques Offenbachs Sköna Helena.
Axel Broström köper sitt första fartyg, galeasen Mathilda.
Den österrikiska munken Gregor Mendel framlägger sina teorier om ärftlighet.

1866
17 feb Medlem i skarpskytterörelsen och får enl. egen uppg. sin första starka skärgårdsupplevelse under en övning på Tyresö (trol. från Telegrafberget).

12 njuni, Anställs som informator för tre sönerna Otto Frithiof (*1856), Otto Fredrik (*1857), Otto Emanuel (*1860) till kungl. sekter Karl Otto Trotz o friherinnan Ebba Maria Augusta (f. Löwen) på Hammersta, Södertörn, (vinteradress Mäster Samuelsg. 63). Predikar tre ggr i Ösmo kyrka (15 alt. 22.7, samt 30.12 1866, 14.1 1867). Besöker även Otto Wilhelm Löwen (friherinnan Trotz bror) 1866, 1867
på Häringe.

Händelser under året
 22 juni. Den sista svenska ståndsriksdagen upplöses. Ny riksdagsordningen med Första (FK) o Andra kammare (AK). AKs ledamöter väljs enl. principen ”en man, en röst”. Men kvinnor saknar rösträtt o valbarhet kräver egendom om minst 1000 riksdaler eller årsinkomst över 800 rdr, långt mer än vanl. arbetare, o självägande bönder dominerar. FK motvikt mot den ”folkliga” AK. Ledamöterna väljs på grundval av kommunal rösträtt, varför enskilda indiv. o företag kan ha flera röster (jfr ”fyrkar”).• Utomäktenskapliga barn får arvsrätt efter modern. • Judar tillåts rösta i riksdagsvalen, men inte kandidera. • Första svenska sjuksköterskeskolan grundas. • Sv. baptistsamfundet bildas. • Nationalmuseums nya byggnad invigs i Sthlm. • Dansen can-can väcker skandal på Berns salonger. • Sveriges tredje o sista koleraepidemi utbryter. • Avloppsledningar med rör av gjutjärn börjar anläggas i Sthlm o Gbg.

Henrik Ibsen: Brand.
Fjodor Dostojevskij: Преступление и наказание (Brott och straff).

1867
Under året, Osäkra uppg. (Jäsningstiden, kap. 2. ”Där nere och där oppe”) om att han inleder en förbindelse med en ”uppasserska” på Stallmästargården som varar i två år, trol. 1867-69, men som aldrig fullbordas sexuellt.
5 jan. Gäst ett par dagar hos Kristian o Ottiliana von Hofmeyer på Ekeby (den senare syster Karolina Kristina Löwen).
Jan. Slutet av månaden. Säger upp sig efter kontrovers o flyttar hem.
1 april, Familjen flyttar tillbaka till Norrtullsgatan 14 från nr 12.
13 sept, Avreser till Uppsala.
17 sept, Skriver in sig på univ. Inleder studier i estetik och moderna språk.
Under hösten, Hyr under ht (enl. egen uppg) ett rum med August Strömbeck hörnet Svartbäcksg. 11/Klosterg. 7.
7-8 okt. På besök i Stockholm.
14 okt. Ansöker om tjänst som folkskollärare  i Sunne, Värmland.
Okt. Avbryter studierna efter första terminen.
15-17 nov,  Besöker vän från Lyceum, Emil Winter, på Edeby säteri, 2 mil NO om Uppsala. Predikar i Rasbokils kyrka 17.11.
Julen,Tillbringas hos en vän från Lyceum, Emil Bretzner, i dennas hem, en gård i Västmanland.

Händelser under året
Jan. Första tvåkammarriksdagen sammanträder. Medl. till 75% från ståndsriksdagen. Andra kammaren (AK) domineras av bönder, Första (FK) av mkt förmögna pers. Till en början är intresset begränsat o valdeltagandet lågt. I AK bildar publicisten Adolf Hedin ett nyliberalt parti, o Svenska Lantmannapartiet (samlar främst bönder) bildas av greve Arvid Posse, Emil Key, Carl Ifvarsson. (Partier är sammanslutningar av redan valda riksdagsledamöter, så inga valkampanjer.)
Kejsardömet Österrike bildar Österrike-Ungern i det s.k. Ausgleich. • Alfred Nobel får patent på dynamit.
Skörden fryser o regnar bort. Sveriges sista betydande missväxt, spec. i Norrland, följs av hungersnöd. • Första nyhetsbyrån, Svenska Telegrambyrån (SvT), grundas.
Sv. järnvägarna förenas till ett nät med sammanbindning gm centrala Sthlm.
Karl Marx: Das Kapital I.
Henrik Ibsen: Peer Gynt.

1868
9 jan, Tar folkskolelärarvikariat vid Klara folkskola (där äv. Richard Bergström undervisar) Klara Strandg./Vasag. 11
för 800:-/år. AS bor hemma på Norrtullsg. 14.
10 mars, Ser Trollflöjten med hela familjen.
Våren, Arbetar äv. som informator åt läkaren (farmakologen) Oscar T. Sandahls två döttrar (Klara Strandg. motsv. nuv. Vasag. mellan Mäster Samuelsg. o Herkulesg.)
Juni,  Flyttar med familjen Sandahl till deras sommarnöje på Blockhusudden 4 (nuv. Sjötullsbacken 23).
Äv. osäkra uppg. om att han ska ha vistats på Kjellströmska gården Sandhamn, numera kallad ”Strindbergsgården”.
1 aug, Ansöker om tjänstledigt från Klara folkskola till förmån för Gustaf Klingbom (skolkamrat från Lyceum), och tar istället arbete som privatlärare för de två sönerna till läkaren (gynekologen) Axel Lamm och flyttar in i vindsrum (till jan. 1870) Västra Trädgårdsg. 19 (hörnhuset mot Hamng.) Börjar på Lamms inrådan studera till läkare (studier i medicin, + kemi på Teknologiska inst. Sthlm). Lär känna skulptören Frithiof Kjellberg som bor i samma hus, och äv. skulptören Alfred Nyström.
Aug, Utflykt med Leopold Lipmansson m.fl. med tulljakt från Dalarö till Huvudskär.
30 nov. Deltar bland studentsångarna vid avtäckningen av Karl XII-statyn i Kungsträdgården.

Händelser under året
4 jan. Japan avskaffar shogunatet. Edo byter namn till Tokyo. • †3 april. Franz Berwald (*1796). • Maj. Lunds univ. firar 200-årsjubileum eftertryckligt. • Okt. Siri von Essen flyttar m. föräldrar till Sthlm. • 1 nov. Önnestads folkhögskola, Sveriges första, grundas. • 30 nov. Johan Peter Molins Karl XII-staty avtäcks i Kungsträdgården, Sthlm på kungens dödsdag. August Blanche som leder studenttåget dör av slaganfall. • Den svenska konventikelförordningen upphävs o det första svenska kyrkomötet hålls. • Prygelstraff i krigstid avskaffas.
En ordningsstadga för Sveriges städer utfärdas, vari bland annat bestäms, att svinmat, döda djur o sopor inte längre får kastas i vattendrag el. på gator o torg.
Första kommersiellt framgångsrika skrivmaskinen (med QWERTY-tangentuppsättn.) patenteras i USA. Säljs från 1873 av E. Remington and Sons. Läsebok för folkskolan av ecklesiastikministern o historieprof. F. F. Carlson ges ut. Den kommer att forma generationer av svenska skolbarn.
Louisa May Alcott: Little Women.
Wilkie Collins: The Moonstone.
Avtäckningen av Karl XII-statyn i Kungsträdgården 30 nov. 1868

1869
•Under året,  skriver under året de första dikter man med säkerhet känner till, bl.a. tillfällighetsdikten ”Till Oscar i anledning av vår första bekantskap 1:sta Maj 1868!” till kusinen, förmodl. slutet på april, april/maj.
•1 april, AS:s familj flyttar från Norrtullsg.
Tillbaka till Loviseberg.
19 april, tenterar latin i Uppsala för medicinsk-filosofisk examen (”medikofilen”).
•20 apr. tenterar filosofi i Uppsala för medicinsk-filosofisk examen (”medikofilen”).
•Maj, tenterar i kemi i Uppsala för prof. L. F. Svanberg för medicinsk-filosofisk examen (”medikofilen”) men underkänns.
•21-25 Maj, publicerar med Axel Lamm: ”Några ord om en teaters moraliska värde för samhället” i Aftonbladet.
•Sommar, flyttar med familjen Lamm till deras sommarnöje på Blockhusudden •20 juli (nuv. Sjötullsbacken 21).
•5 aug, far, via båt genom Göta kanal, till Köpenhamn med en av sönerna Lamm o vännen Alfred Nyström till Köpenhamn med anl. av prinsessan Lovisas intåg i staden 10.8 efter giftermål i Stockholm m. kronprins Fredrik (Fredrik VIII). •Besöker Thorvaldsens museum.
•3 sept, publicerar m. Axel Lamm: ”Om qvinnans berättigande att utöfva läkareyrket” i Aftonbladet. Enl. uppg. mot kvinnl. läkare, men av AB red. till ledare för.
•Hösten,  blir statist vid Kungl. Dramatiska teatern i Stockholm. Skriver under hösten sina första pjäser En namnsdagsgåva (inte bevarad) och Fritänkaren (färdigställd skiftet okt/nov).
•Hösten, sitter (enl. egen uppg.) modell för Alfred Nyströms Bellmansstaty, invigd vid Bellmansfesten i aug. på Hasselbacken, Djurgården (numera replik på plats, originalet i Kräftriket.)
•16 nov, gör inträdesprov som skådespelare vid Kungliga stora teatern (num. Kungl. Operan) men underkänns.
•Nov, planerar/påbörjar enl. egen uppg. Det sjunkande Hellas.
•Dec,  skriver, enl. egen uppg. Det sjunkande Hellas vilken som skickas till Kungl. teatern men refuseras i juni 1870.

Händelser under året
•†16 febr. Oscar Patric Sturzen-Beck (”Orvar Odd”, *1811.)
• 6 mars. Ryska kemisten Dimitrij Mendelejev skapar periodiska systemet. *
• 10 maj. USA:s transkontinentala järnvägen färdigställd.
• 10 juli. Gävle brinner ner.
• 7 dec. Jesse James begår sitt första kända bankrån i Missouri, USA.
• 17 nov. Suezkanalen invigs.
• 8 dec. Påven Pius IX öppnar det första Vatikankonciliet. • Den svenska utvandringen till Nordamerika skjuter fart p.g.a. missväxten, trots att den tar slut detta år.
• En murarstrejk i Sthlm leder fram till det första svenska kollektivavtalet.
• L. O. Smith anlägger en spritförädlingsfabrik på Reimersholme, Sthlm, och producerar varmrenat, finkelfritt konsumtionsbrännvin, som är mindre hälsofarligt än det vanliga brännvinet.
• Margarin o celluloid börjar tillverkas.
• Det brittiska parlamentet upphör att deportera brottslingar till Australien.
• Födda bl.a. Albert Engström (†1940, Emma Goldmann (†1940), Lydia Wahlström (†1954), Hjalmar Söderberg (†1941), Mohandas Karamchand Gandhi (”Mahatma Gandhi”, †1948), Bo Bergman (†1967), André Gide (†1951), Gustaf Dalén (†1937), Hilma Borelius (†1932), Otto Nordenskjöld (†1928), Henri Matisse (†1954).
• Leo Tolstoj: Война и мир (Krig och fred), i bokform.
• Gustave Flaubert: L’Éducation sentimentale.
• John Stuart Mill: The Subjection of Women.
• Fjodor Dostojevskij: Идиот (Idioten).
• Victor Hugo:  L’Homme qui rit.

AS sitter modell för Alfred Nyströms Bellmansstaty, invigd vid Bellmansfesten i augusti på Hasselbacken, Djurgården (numera replik på plats, originalet i Kräftriket.)

1870
• 28 januari. Far till Uppsala, återupptar studierna med Carl Rupert  Nyblom, nyutnämnd professor i estetik, litteratur och konsthistoria, som huvudlärare. Lär genom honom känna  bl.a. målaren Per Ekström (trol. förebild för
Sellén i  Röda rummet). Bor i Odinslund nr. 2.
•Januari. Lämnar in, enl. egen uppg. Det sjunkande Hellas till Kungl. teatern.
•Februari. Slutet. Åtta dagars besök hos Emil Winter, Edeby säteri.
•28 februari. A.S. är med och grundar studentklubben ”Förbundet Runa” i Uppsala med bl.a. Josef Link (”Is”),  Arvid Wikström (”Rejd”), Joseph Josephson (”Thurs”), Eugène Fahlstedt (”Kaun”), Axel Jäderin (”Ur”). Strindberg tar namnet ”Frö”.
•30 mars. Avslutar enaktaren I Rom, om den danska skulptören Thorvaldsen.
• Maj.  (Trol.) Besöker Visby.
• 30 maj. Inleder femton dagars vapenövning på Polacksbacken, Uppsala.
• Våren. Skriver tragedin Erik XIV men bränner den enl. egen uppgift efter kamratkritik.
• Juni. AS återfår (enl. egen uppg.) Det sjunkande Hellas refuserat från Kungl. teatern.
• Sommar. Besök hos familjen på Loviseberg.
• 11 juli. Möte med Runabröderna – utflykt till Lidingö.
• Augusti. Får besked om att I Rom antagits av Dramaten för spelning. Trycker Fritänkaren under sign. ”Härved Ulf”
29.7-4.8 på egen bekostnad. Arbetar om Det sjunkande Hellas till Hermione.
• 28 augusti. (Trol.) Predikar i Rasbokils kyrka. (Se äv. 15-17.11 1867.)
• 13 september. I Rom har premiär på Dramaten. Spelas 9 ggr, sista 14.10.
• Oktober. (Trol.) Skickar Hemione som tävlingsskrift till Svenska  Akademien.
• 13 november. I Rom får ett uppförande på Stora teatern till 100-årsminnet av Thorvaldsens födelse.
• 16-22 december. I Rom utkommer som bok.
• 13 november. I Rom får ett uppförande på Stora teatern till 100-årsminnet av Thorvaldsens födelse.
• 16-22 december. I Rom utkommer som bok.
• 20 december. Hermione får inget pris men ett hedersomnämnande av Svenska Akademien.
• Julen. AS flyttar tillfälligt hem till Loviseberg och bor där fram till sommaren och studerar för att tentera bl.a. latin.

Händelser under året
• †9 juni. Charles Dickens (*1812).
• †20 juni. Jules de Goncourt (*1830). • 18 juli. Första Vatikankonciliet antar konstitutionen ”Pastor Aeternus” som innehåller ofelbarhetsdogmen.
• 19 juli Fransk-tyska kriget utbryter då Frankrike förklarar Preussen krig. I slaget vid Sedan 1.9 inringas de franska trupperna, o kejsare Napoleon III tas till fånga. Tredje franska republiken utropas 4.9, o kejsare Napoleon III i fångenskap avsätts.
• 6 okt. Rom blir huvudstad i det enade Italien.
• 8 okt. Leon Michel Gambetta flyr från det belägrade Paris i en luftballong.
• 17 okt. Kyrkostaten uppgår i Italien.
• †5 dec. Alexander Dumas d.ä. (*1802).
• Svenska kvinnor erhåller rätt att erlägga studentexamen som privatister o att studera medicin vid universiteten.
• Icke-protestantiska trosbekännare får tillträde till de flesta offentliga ämbeten o riksdagen i Sverige. Därmed har judarna fått alla dåvarande medborgerliga rättigheter utom att man måste tillhöra Sv. kyrkan för att vara regeringsledamot.
• Ekonomisk kris utbryter i Sverige, staten tvingas rädda bankväsendet genom lån. Sthlms finansiella värld drabbas hårdast av krisen medan Gbg kommer lindrigare undan, varför uttrycket ”Det rika Göteborg” myntas.
• Den oberoende liberala morgontidn. Sydsvenska Dagbladet Snällposten grundas av Lundahistorikerna C. T. Odhner o Martin Weibull.
•Födda bl.a. • Vladimir Lenin (f. Vladimir Iljitj Uljanov, †1924), Maria Sandel (†1927), Maria Montessori (†1952).
• Charles Darwins Om arternas uppkomst (i sv. övers.)
• George Eliot: Middlemarch.
• Jules Verne: Vingt mille lieues sous les mers.
• Aleksis Kivi: Seitsemän veljestä.
• Leopold von Sacher-Masoch: Venus im Pelz.

1871

2 februari. Läser upp Den fredlöse för Runa-förbundet. Pjäsen skickas Frans Hedberg på Dramaten, accepteras 1 juni (besked i sept.)
Maj. Tenterar i filosofi.
9 maj. Blir godkänd i bl.a. latin.
Juni. Lägger fram sin kandidatuppsats i estetik, om Oehlenschlägers drama Hakon Jarl, för prof. Carl Rupert Nyblom och får cum laude som betyg [’med beröm’ d.v.s. lägre än de högre betygen magna cum laude (’med högt beröm’), summa cum laude (’med högsta beröm’)].
Juli-Augusti. Tillbringar sin första sommar på Kymmendö med Runabröderna Arvid Wickström, Joseph Josephson, Eugène Fahlstedt. Hyr storstugan av Susanna Elisabeth Berg (änka, m. sonen Albert Berg) omgift m. drängen Jonas Eriksson (anses vara förebilder till madame Flod, Gusten och Carlsson i Hemsöborna) för 30:-/mån.
September. Får veta att Den fredlöse antagits av Dramaten.19 september. Tenterar nyeuropeisk lingvistik och modern litteratur för prof. Theodor Hagberg.
Hösten. Tar betyg i statskunskap för prof. Wilhelm Svedelius.
Hösten.  Har ekonomiska bekymmer. Flyttade under hösten enl. uppg. sex ggr. under tre veckor, bodde bl.a. tillfälligt hos Arvid Wikström (Järnbrog. 22, nuv. St. Olofsg. ovanför Ofvandals konditori), Josef Linck. äv. Järnbrogatan 11.
1 oktober. AS:s familj flyttar från Loviseberg tillbaka till Norrtullsg.
12. oktober. (Trol.) Påbörjar förberedelserna för Mäster Olof.
16 oktober. Den fredlöse har premiär efter bearbetning, ges ytterligare fem ggr, sist 30 oktober. Resulterar i personligt stipendium från Karl XV om 200:-.
14 december. Flyttar in i dubblett m. Hugo von Philp (som han lärt känna på Hammersta) på Svartbäcksg. 4.
9 december. Hermione publiceras på Adolf Bonniers förlag.
24 december. Tillbaka i Stockholm o familjen över julen.

Händelser under året

• 18 januari. Kejsardömet Tyskland grundas.
• 26 mars. Pariskommunen bildas officiellt
• †30 mars. Lovisa av Nederländerna, drottning av Sverige och Norge (*1828).
• 21-28 maj. ”Den blodiga veckan”, 20-30000 mister livet när Pariskommunen krossas. • 29 mars. Royal Albert Hall invigs av drottning Victoria.
• 10 maj. Freden i Frankfurt am Main avslutar officiellt det fransk-tyska kriget. Tyskland får Elsass-Lothringen.
• 18 juli. Stockholms centralstation invigs
• Juli. Stockholms Handelsbank (senare Svenska Handelsbanken) börjar sin verksamhet.
• 3 oktober. Hjalmar Stolpe inleder arkeologiska utgrävningar på Björkö för att finna Birka. • Kemiingenjören Carl Daniel Ekman lyckas genom sulfitmetoden frigöra cellulosan i trämassan vid pappersframställning.
• Den nordvästra stambanan Laxå-Charlottenberg färdig. De svenska o norska järnvägsnäten knyts samman i Arvika.
• Betty Pettersson från Visby blir Sveriges första kvinnliga student. • Georg Brandes (inspirerad av vänstehegelianismen, spec Ludwig Feuerbach), inleder sina föredrag Hovedstrømninger (i bokform 6 bnd. 1872-90): ”Det, at en litteratur i vore dage lever, viser sig i, at den sætter problemer under debatt.”
• Födda bl.a. Wilhelm Stenhammar (†1927), Rosa Luxemburg (†1919), Marcel Proust (†1922), Heinrich Mann (†1950), Theodore Dreiser (†1945), Paul Valéry (†1945).
• Lewis Carroll: Through the Looking-Glass.
• Émile Zola: La Fortune des Rougon.

1872
Under året. Per Ekström hyr med Martin Nyström (ev. förl. för Sellén resp. Ygberg i Röda rummet) Grindstugan intill det gamla
hovjäg.
Januari. AS åter Uppsala, Svartbäcksg. 4.  mästarebostället vid Lill-Jans.
Februari. Målar sin första olja efter ett tidskriftstryck av John of Gaunt’s Gateway, Tutbury Castle, i The Staffordshire Views.
Mars. Skriver sin trol. första/äldsta bevarade novell ”För konsten”, som publ. april samma år under titeln ”Konstens martyrer” (se nedan).
3 mars. Avbryter slutgiltigt studierna i Uppsala, o flyttar till Sthlm. Flyttar in på Grev Magnig. 7 (nuv. 9). (Där äv. dåv. akademieleven Carl Larsson bor med sin far.) Bor där till juni 1873.
14 mars.  Debut som frilansskribent i Aftonposten (red. Birger Schöldström) m. ”Hvarför har hufvudstaden ej något fritt universitet”, införd som ledare. Följer upp med två konstartiklar (första konstkritiken) 21, 27 mars (”Bildande konst”), samt ytterl. tre artiklar under april (”Perspektiver”: ”Några blickar på tiden” 26.4, ”Arbetarne” 27, 29.4). Tidningen läggs dock ned i maj.
1 April. AS:s familj flyttar från Norrtullsg. 12.
April. En första version av Ån Bosveigs saga, skriven under året, ligger färdig
22 april.  Förbundet Runa håller sitt sista sammanträde med AS upprest från Stockholm m. festfrukost på ”Gästis” (Hotell Gillet).
26 april. Publ. två artiklar (biografi över författarinnan Wilhelmina Stålberg, novellen ”Konstens martyrer”) i nystartade tidskr. för kvinnor, Svalan, red. Josefina Wettergrund (”Lea”). Publ. ytterl. två bidrag 1875.
1 juni. (Trol.) Lär känna f.d porträttmålareleven Måns (Magnus) Jönsson från Blekinge, trol. förebild till Olle Montanus i Röda rummet.
Juni-augusti. På Kymmendö, Sthlms skärgård. Inakorderad (à 1:25/dag) i Storstugan hos hemmansägarna Susanna o Jonas Eriksson (se juli-aug 1871, ovan) m. Uppsala-vännerna Eugéne Fahlstedt, Hugo von Philp, Algot Lange, Joseph Josephson.
8 juni. Börjar skriva (enl. uppg. på mskrpt) Mäster Olof (prosauppl.)
25, 26 juli. Debut m. artikelserie urspr. ämnad för Aftonposten om ”Latin – eller Svenska” i Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning (GHT). (Medarb. äv. 1876.)
Sommaren. Umgås i konstnärskretsar och börjar själv måla. [Osäker uppgift.]
Augusti. Övers. barnböcker, trol. Daddas visor (utk. 1-6.12 1872) o Barnen i skogen för Alb. Bonniers förlag. (Bl.a. ”Bä, bä svarta lamm”, tonsatt av Alice Tegnér ändrat till ”vita lamm”.)
8 augusti. Avslutar (enl. uppg. på mskrpt) Mäster Olof, o lämnar ngn vecka senare den till Frans Hedberg, Dramaten som kritiserar den vid möte trol. i mitten av sept.
Augusti. Trol. slutet. Omarb. vers. av Ån Bosveigs saga förmodl. färdig.
4 september. Debut på Dagens Nyheter m. artikeln ”Lifvet i Stockholms skärgård” – skiss från Kymmendö.
Hösten. Arbetar ev. som korrekturläsare på DN.
November. Gbg för ev. anst. hos dir. Wilhelm Åhman, ledare för resande teatersällskap. Får ngt slags anbud men avböjer.
24 november. Mäster Olof refuseras slutligt av Dramatens direktör, hovmarsalk Erik af Edholm.
December. Publ. beställningartikeln ”Något att tänka på” (dold reklam för försäkringsbolaget Nordstjernan) i kalendern Svea 1873 (årets upplaga), Alb. Bonniers Förlag.
7-12 december. Runas Vitter kalender 1872 utgifven af Upsalastudenter i bokhandeln. AS bidrar m. Ån Bosveigs saga (under sign. ”Arnkel Ofeg”).

Händelser under året
• 20 februari. Metropolitan Museum of Art öppnar i New York City.
• 1 mars. Yellowstone, USA utnämns till världens första nationalpark.
• †18 sept. Karl XV (*1826). Brodern Oscar II blir kung av Sverige och Norge.
• †23 okt. Théophile Gautier (*1811). • †20 nov. Lars Johan Hierta (*1801).
• 30 nov. Skottland o England spelar 0-0 i Glasgow, i den första officiellt erkända fotbollslandskampen.
• 4 dec. Briggen Marie Celeste hittas övergiven ute på havet.
• 28 dec. Teatercensuren, införd 7.3 1835, upphävs i Sverige.
• †31 dec. Aleksis Kivi (*1834).
• Tillv. av symaskiner börjar på Husqvarna Vapenfabrik.
• De schweiziska bröderna Cloetta de första som startar fabriksmässig chokladframställning i Sverige med sin ”ång-Choklad-Fabrik” i Malmö.
• Dante Gabriel Rossetti avslutar ”Beata Beatrix” (num. på Tate Britain).
• Artur Hazelius påbörjar Skandinavisk-etnografiska samlingen, vilket blir grunden för Nordiska museet o Skansen, Sthlm.
• Rätten att friköpa sig från beväringstjänst i Sverige upphör.
• Födda bl.a. Piet Mondrian (†1944), Henning Berger (†1924), Hugo Alfvén (†1960), Bertrand Russel (†1970), Roald Amundsen (†1928), Aubrey Beardsley (†1898).
• Sheridan Le Fanu: Carmilla.
• Friedrich Nietzsche: Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik.

1873
23 januari. Lånar 500 riksd. riksmynt i Riksbanken
tillsammans med två bekanta, underlöjtnant Johan (Jean) Lundin och
kammarskrivaren J. Ulric Forsstrand.
15 februari. Första numret (provnumret) av varannanveckotidningen Svensk Försäkringstidning redigerad av AS.
3 maj. Dietrichsons föredrag på Ladugårdlandsteatern om Antiken som ideal bemöts utanför programmet av långt föredrag av Måns Jönsson ”Om målare-Akademiens verksamhet och dess inflytande på konstinriktningen i Sverige”. Möjl. förlaga till Olle Montanus anförande i Röda rummet.
Juni. Flyttar från Grev Magnig. 7 (senare 9), till Kymmendö m. Joseph Josephson, Leopold Lipmanson. Tecknar, målar.
23 juli. Riksbankslånet ska avbetalas men J. Lundin betalar inte sin del (enl. AS) och lånet förfaller. AS amorterar enl. uppg. sin del med pengar från försäkringsbolaget Svea, Gbg, avsedda för Svensk Försäkringstidning.
31 juli. Sista numret (nr 11) av Svensk Försäkringstidning utkommer.
Sommaren. Får ett genombrott i sitt målandet på Kymmendö, bosatt i Storstugan.
27 augusti. Riksbanken begär hjälp hos överståthållarämbetets kansli att driva den förfallna skulden; kravbrev når/har nått AS på Kymmendö. AS håller sig undan lagsökningen till 14.1 1874.
6 oktober. Sänder ngt red. Mäster Olof (”Akademiupplagan”) till Svenska Akademien för bedömn. men får inte pris eller hedersomn.
Hösten. Flyttar tillfälligt hem till familjen, nu i lägenhet på Lilla Badstug. 5, 3 tr.
Oktober. Bosätter sig på Sandhamn. hyr hos lotsen Wass. Utvecklar sitt måleri.
23 oktober. Ansöker hos telegrafverket om att bli elev på stationen på Sandhamn. Antas i mitten av november.
Oktober-November. Skriver skärgårdskorrespondenser (”Bref från Sandhamn”) till DN. Trycks 3, 4, 6.12
November. Refererar i brev till sin färdigbearbetade ”2 akts Komedien”, trol. Gnat, äv. omnämnd 15.5.81. Förkommen.
December. AS återvänder till Sthlm o hyr ett rum av bror Axel i Villa Diorama, Djurgården (nuv. Sollidsbacken 1). Målar där ”Marin i månsken”.
December. Blir fast anställd på DNs redaktion (Stora Nygatan. 16). Skriver krönikor, riksdagsreferat, konst- och teaterrecensioner. bl.a. av Anne Charlotte Lefflers debutpjäs Skådespelerskan på Dramaten 20.12.
December. Inleder sitt första längre förhållande vilket varar till våren 1875.


Strandparti, Kymmendö I  
A. Strindberg

Händelser under året
• Högkonjunkturen tar slut i o.m. den västeuropeiska agrarkris som varar fram till 1890-talets början.
• 11 febr. Den första spanska republiken grundas, varar i ett år. • †8 maj. John Stuart Mill (*1806).
• 9 maj. Börsen i Wien kraschar, många banker går omkull. Krisen sprider sig till USA där en bank o järnvägsföretag faller. I september rasar New York-börsen. Världen går in i ”Den långa depressionen” som varar till 1879 alt. till 1896. (Bankkrisen når Sverige 1878, men landet återhämtar sig rel. snabbt.)
• 12 maj. Oscar II kröns i Sthlm tills. m. drottn. Sofia av Nassau. I Trondheim 18.7. Det sista svenska kungaparet som kröns. • 27 maj. Den svenska riksdalern ersätts av kronan, indelad i 100 ören. Motsv. valuta införs i Norge o Danmark, o gm valutaunion blir resp. lands kronor gångbara i alla tre länderna. Guldmyntfot införs, gör valutan stabilare. • 25 sept. Johan Peter Molins fontän avtäcks i Kungsträdgården, Sthlm. • Okt. En ny svensk dissenterlag utfärdas o ger icke-protestantiska medborgare rätt att utträda ur statskyrkan o bilda egna församlingar. • 24 okt. Artur Hazelius öppnar sitt museum, ”Skandinavisk-etnografiska samlingen”.
• Sv. kvinnor erhåller rätt att avlägga akad. examina m. undantag av juridisk o teologisk. • Anna Hierta-Retzius o Ellen Anckarsvärd bildar den första organiserade svenska kvinnosaksföreningen, ”Föreningen för gift kvinnas äganderätt”. • Det sista utbrottet av kolera inträffar i Sverige. • 18 dec. Anne Charlotte Leffler (g. Edgren) dramadebuterar anonymt med Skådespelerskan – succé på Dramaten. • Thomas Edison uppfinner stencilapparaten. • Claude Monet målar Impression, soleil levant (trol. trots datering ”1872”).
• Jules Verne: Le Tour du monde en quatre-vingts jours.
• Arthur Rimbaud: Une Saison en Enfer.
• Emil Zola: Le Ventre de Paris.
• Henrik Ibsen: Kejser og Galilæer.

1874
Under året. Medarbetar med artiklar i div. tidningar, förutom Svenska Medborgaren, Dagens Nyheter i boulevardtidningen Najaden (bl.a. 9 o 23.4 sign. ”B”, 30.7 sign. ”Hörne”, 21.5), Norrköpings Tidningar (29.4, trol. 19.3), tidningen Pounsch (Göteborg, utg. 1 maj).
Januari. Flyttar med Axel till Alberget 8, hus nr 1, ”Gula huset” (nuv. Oakhill), Djurgården, Sthlm.
Januari. Börjar referera Andra kammarens sammanträden åt DN.
14 januari. Nås slutligen av delgivning om kallelse till session dagen därpå ang. den förfallna skulden. (Se ovan 23.1, 23.7 1873.)
15  jan. Döms i sin frånvaro att betala halva riksbankslånet samt ränta och indrivningskostnader. (Andra halvan betald av J. Ulric Forsstrands far okt. 1873.)
April. Säger upp sig från DN, men återupptar samarbetet som frilansskribent under sommaren, vilket fortsätter under olika omgångar t.o.m. 1878.
12 maj. Hyr in sig på Kaptensgatan 18, 5 tr. (num. 5) – till 1877 (hyra 200:-/år).
Sommaren. Arbetar en kort period redaktionellt på  Landtmannapartiets Svenska medborgaren.
8 augusti. Ansöker om tjänst som extra ordinarie amanuens på Kungliga Biblioteket.
Hösten. Skriver om Mäster Olof till ”mellandramat”.
Oktober. Publ. ”Vårt nyaste landskapsmåleri” i DN, ngt av programskrift för den franska kolorism som vill efterträda Düsseldorf-skolan.
1 december. Får tjänsten som extra ordinarie amanuens för 180:-/mån på Kungliga biblioteket (inrymt i nordöstra flygeln av Stockholms slott) under överbibliotekarie Gustaf Klemming. Återknyter kontakten med Richard Bergström. Kollega m. Christoffer Eichhorn, Harald Wieselgren. Upprättar bl.a. en katalog över en samling kinesiska skrifter. Enl. egen uppg. klar ung. årsskiftet 1875/76.
December. Flyttar från Kaptensg. 18

Händelser under året
• 15 april-15 maj. Den första utställning  av grupp unga konstnärer i Paris. En nedgörande recension 25.4 myntar
namnet ”impressionism” efter titeln på Claude Monets målning Impression, soleil levant.
• 7 aug. Svenska Publicistklubben grundas.
• 23 nov. östra stambanan Katrineholm-Nässjö färdig.
• 29 dec. Spanien återinför monarkin. Den (första) ”Bourbonska restaurationen”.
• Wallinska skolan, Sthlm får som första gymnasium för flickor examensrätt.
• Handarbetets vänner bildas.
• Grand Hôtel uppförs på Blasieholmen, Sthlm.
• Kvinnor får rätt att bedriva högre studier även inom teologi o juridik.
• Gift kvinna får rätt att själv förvalta sin arbetsförtjänst/inkomst.
• Första upplagan av Svenska Akademiens ordlista (SAOL) utkommer.
• Heinrich Schliemann påbörjar utgrävningarn Mykene.
• Födda bl.a. William Somerset Maugham (†1965), Gertrude Stein (†1946), Elsa Beskow (†1953), Harry Houdini (†1926), Robert Frost (†1963), Guglielmo Marconi (†1937), Arnold Schönberg (†1951), Winston Churchill (†1965), G. K. Chesterton (†1936), Lucy Maud Montgomery (†1942).
• Stéphane Mallarmé: L’après-midi d’un faune.
• Jules Verne: L’Île mystérieuse.