Register 1985 – 2005

Register över Strindbergiana, saml. 1–20 (1985, 1987–2005), sammanställt av Carl Olof Johansson, ursprungligen publicerat i Strindbergiana, tjugonde samlingen (2005).

Artikel registreras under den avdelningsrubrik som svarar mot dess huvudsakliga innehåll samt alfabetiskt efter respektive författares namn. Hänvisningar avser samlingens nummer och sida. Förtydliganden är tillagda inom hakparentes.


Prosatexter och brev, språk och stil

Brundin, Margareta
Vita lamm och svarta får. Om den första svenska översättningen av ”Baa, baa, black sheep”, 3:96
– ”Kärlekens bok”. Liv – dikt i En ny Blå Bok, 8:164

Casinge, Sebastian
Zigenar- och tattarschabloner i August Strindbergs Tschandala,16:100

Cavallin, Anna
Från magnolia till körsbärsträd. Strindbergs novell ”Nybyggnad” och den Nya kvinnan, 15:138

Dahlbäck, Kerstin
Kärlekens språk. Några anteckningar kring brevväxlingen mellan August Strindberg och Harriet Bosse 1900–1901, 5:16

Dahlbäck, Lars
Strindbergs ordvärld i Nationalupplagan, 8:30

Gavel Adams, Lotta
Strindberg som Ockultismens Zola [Inferno], 8:123
– Strindbergs Paris. Promenader i 6:e arrondissementet [Inferno och Legender], 13:104

Gilek, Thomas
Strindbergs tankevärld i En Blå bok, 6:95

Grimal, Sophie
En författares försvarstal. En omvärdering av Strindbergs franska i Inferno, 11:72

Kärnell, Karl-Åke
Strindbergs ungdomsprosa i svensk stiltradition, 3:72

Larsson, Germund
Ensamhetens berättarjag. Hjalmar Söderbergs Hjärtats oro och August Strindbergs Ensam, 19:141

Myrdal, Jan
På tal om Giftas, 1:7
– Om August Strindbergs jagromaner och fallet Frida. Ur en läsares anteckningar, 14:82

Nolin, Bertil
Strindberg och Moderniteten. Den faustiske sökaren och det ondas triumf, 13:95

Ollén, Gunnar
Strindbergska författarhemligheter.
Kärleksdrama och dubbelmord [bakgrundshändelser till passager i Ett drömspel och ”Lögnväven” i En blå bok I], 16:77

Ollfors, Anders
Några bibliografiska notiser kring Strindbergs Gamla Stockholm, 11:57

Olsson, Ulf
Snäckornas sagor. Anmärkningar till Strindbergs passagearbeten [”Lotsens vedermödor” och dramat Stora Landsvägen], 7:114
– Tecknets anarkism. En kommentar till Strindbergs Inferno, 10:133

Perrelli, Franco
Taklagsöl , Strindberg’s last tape [referenser till Joyce, Dujardin, Beckett m. fl.] 2:130

Petherick, Karin
”Hvad betyder det?” Ett ledmotiv i Ockulta Dagboken, 8:139

Rasmussen, Alice
Kunskapens träd. Om äppelträden i Strindbergs verk, 19:170

Roy, Matthew
När vetenskapen fallerar. Homosexualitet och religiös moral i Strindbergs verk efter Inferno-perioden, 18:73

Röhl, Magnus
Vid Strindbergs källor. Till frågan om materialet bakom tre lärdomshistoriska studier [Les Relations de la France avec la Suède, m. fl.], 7:45

Sandbach, Mary
Introduktion till Inferno, 2:72

Sandblad, Håkan
Årets Strindbergsmail: radiobrevens tillkomst
[programserien “Dagens Strindbergsbrev” 1999-2000], 15:17

Sandqvist, Mona
Inferno som alkemistroman, 10:147

Solomin, Nina
Strindbergs judefientlighet fram till 1882, 11:9

Spens, Eva
En blå bok – ett stenbrott?, 8:155

Ståhle Sjönell, Barbro
Strindbergs registerblandning, 9:50

Sundberg, Björn
”Silverträsket” och Taklagsöl – två prosastycken från sekelskiftet, 13:127

Tjäder, Per Arne
Strindberg: den förste som var sådan han verkligen var [om Strindbergs språk], 14:43

Westerståhl  Stenport, Anna
Röda rummet som nationsbygge, 19:161


Dramatik, teater, film, radio, TV                                                                                  
Se även artiklar under rubriken ”Strindberg i världen”

Apelkvist, Björn
Han är vår nye Strindberg. Om Lars Noréns Underjordens leende och Strindbergs Pelikanen, 20:73

Austin, John
”En reform? Falck har verkat!” Intima teaterns betydelse i Stockholms teaterliv, 13:49

Bark, Richard
Strindbergsuppsättningar i Skandinavien 1987–1990, 6:140
– Människans fångenskap i materien och upphävandet av tid och rum. Ett drömspel på Orionteatern 1990, 8:105
– Strindbergsuppsättningar 1990–1993, 9:133
– Strindbergsuppsättningar 1993–1996, 12:122
– Svenska Strindbergsuppsättningar 1996–2001, 17:113
– Strindbergsuppsättningar i Sverige, 2001–2004, 20:139

Bécsy, Tamás
A Dream Play: it is a drama indeed?, 2:98

Björkin, Mats
En Strindbergspjäs blir film. Synd: ”fritt efter August Strindbergs Brott och brott”, 12:62

Ciaravolo, Massimo
Giorgio Strehlers Temporale (Oväder) [Piccolo Teatro i Milano 1980], 17:45

Ekman, Hans-Göran
Klädernas magi i Fröken Julie, 4:20

Florin, Magnus
Strindberg Dramaten 93, 9:165
Brott och brott och Påsk. Ingmar Bergman regisserar Strindberg för Radioteatern, 17:66

Fridh, Maria
Ett drömspel i Ryssland, 9:120

Gavel Adams, Lotta
Maktkamp och kvinnokamp. August Strindbergs Den starkare och Dorrit Willumsens Den staerkeste II. En dialog över nio decennier, 10:173

Hanes Harvey, Anne-Charlotte
Strindbergs scenografi, 5:56
– Att resa baklänges. Scenisk funktion och progression i Oväder, 17:27

Hildeman, Karl-Ivar
Strindberg, hans släktingar och Pelikanen, 9:9

Holmgren, Ola
Att måla fan på scenväggen för att sedan stryka över och gå vidare. Symbolisering och avsymbolisering i Till Damaskus I, 11:118

Högberg, Tomas
Strindbergs Fröken Julie och Rousseaus Julie eller Den nya Héloïse. En komparativanalys, 19:81

Johns Blackwell, Marilyn
Syn och subjektivitet i Till Damaskus I, 15:65

Johnsson, Henrik
Strindbergs hyacintflicka [i Spöksonaten] och Rappaccinis dotter
[i Nathaniel Hawthornes novell med denna titel], 18:68

Knape, Karen
Toten-Insel: Ett dramatiskt ”experiment”, 15:86

Königsgarten, Hugo F.
”Romeo och Julia”. Den strindbergska versionen, 13:92

Lagercrantz, Marika V,
Anna Hofmann Uddgren. Varitéaktris, cirkusdirektris och Strindbergs första regissör på vita duken, 12:24

Lide, Barbara
Strindberg på scenen i dag. Postmoderna parodier, 13:82

Lindqvist, Bodil
”Och allt detta för en grönsiskas skull!” Om namnens betydelse i Fröken Julie, 19:62

Lyngfelt, Anna
Strindbergs Den starkare, ett moderniserat proverb, 11:82

Lysell, Roland
”Varför tala när orden icke täcka tanken?”
– Strindberg post strukturalismen [Till Damaskus], 3:106

Löfgren, Lars
Strindberg på Dramaten 1988, 4:9

Martin, Jacqueline
Fröken Julie – en postkolonial utmaning [Australien], 14:163

Mazzocchi, Federica
Drömmar vid Piccolo Teatro [i Milano]. Luca Ronconi och Strindbergs dramaturgi [Ett drömspel, 2000], 17:51

Meidal, Björn
Strindbergscensur 1908. Anna Branting recenserar Svanevit på Intima teatern 13:78
– Punk- och plockepinn-teater? Thorsten Flincks uppsättningar av Fadren och Paria, 16:43

Meidal, Hannes
Gubben Hummel – Hamms anfader? Samuel Becketts Slutspel i ljuset av August Strindbergs Spöksonaten, 14:169

Milekic, Gudrun
Television och film som strukturer i Vasasagans dramaturgi, 17:93

Mrozek-Sadowska, Eva
Det krympta rummet. Om Hemsöbornas transponering från roman till  scenkomedi, 18:26

Nilsdotter, Birgitta
Ett drömspel: några reflexioner kring modersgestalten, 15:112

Nilsson, Per
Vad betyder ett namn? Strindberg i ett onomastiskt perspektiv [om namn i Strindbergs dramatik], 14:50

Nimar, Lotten
August Strindbergs drama Fadren. En retorisk argumentationsanalys,19:42

Ollèn, Gunnar
Strindbergspremiärer 1984–85–86, 2:5
– Strindbergspremiärer 1986–87, 3:130

Olsson, Jan Esper
Trolleri, grotesk och idyll. Strindbergs val av uttrycksmedel i botgörardramat Advent, 11:98

Ottosson-Pinna, Birgitta
Strindbergs levande hus [miljöer i dramatiska verk], 5:105

Rangström, Ture
Den förälskade turnéledaren. På resa i Sverige med Strindbergs Intima teater,9:99
– Intima teatern rediviva, 16:54
– Strindbergs Intima teater. En ny teater med en gammal historia, 18:10

Robinson, Michael
Naturalism och intrig i Fordringsägare, 3:65

Rokem, Freddie
Länge leve hundraåringarna [Fröken Julie], 4:13
– Strindbergs Fadren på Habima-teatern i Tel Aviv [1988–89], 5:100
– Mörka ljusstrålar. Strindberg på scenen 1987–1988, 6:121
– Det filmiska som visuell struktur och metafor i Strindbergs teater,12:81
– En Strindbergsdröm inscenerad. [Strindbergs ”dröm-brev” och Ett drömspel], 17:11

Rossholm, Göran
Öra och mun. Perspektiv i Strindbergs Ett drömspel, 11:134

Sabzevari, Hanif
Vad har Ludvig med den saken att göra? Om passiva bifigurer i August Strindbergs Fadren, 19:58

Sandqvist, Katja
”Familjen” Heyst. En familjesystemteoretisk läsning av Strindbergs drama Påsk, 19:110

Stam, Per
Alltså Teater, svarade Strindberg. Om benämningen av fem teaterbroschyrer, 20:129

Steene, Birgitta
Sommarlovets hägring är inte nödvändigtvis översättarens vision. Om Pelikanen,
kulturspråk och författarspråk, 4:56
– Asta Nielsen och Strindberg. Ett möte i stumfilmens tecken, 12:46
– (m. Elisabeth de Noma) Filmatiseringar och TV- produktioner av August Strindbergs verk, 12:146

Strehler, Giorgio
Den borgerliga familjens tragiska futtighet [Oväder], 17:40

Ståhle Sjönell, Barbro
Ett drömspel på Nationaltheatret i Oslo. Samtal med föreställningensregissör och scenograf [1989], 5:87

Syréhn, Gunnar
”Hämnd är en så naturlig känsla”. Ett motiv i Strindbergs Fordringsägare, 9:80

Szalczer, Eszter
Främmande röster. Besatthet och exorcism i Strindbergs dramatik [författaren som medium], 19:30

Söderström, Göran
En Till Damaskus-scenografi ur Strindbergsmuseets samlingar, 6:48

Tjäder, Per Arne
Mågen som försvann [Pelikanen], 2:61

Törnqvist, Egil
Strindbergs bitext, 3:15
– Slutet i Fröken Julie, 4:37
– Strindberg och den intima teatern. Pelikanen som TV-drama, 12:100
– Ingmar Bergmans fjärde Spöksonat, 16:32
– ”Själens finaste rörelser”. Strindberg som TV- dramatiker, 17:79
– Strindbergs dramatik i Sveriges Radio 1925–2000, 17:140
– ”Tid och rum existera icke.” Tidsproblematiken i Strindbergs Ett drömspel, 19:94

Weivers, Margreth
Ett möte med Anna Flygare – aktris vid Intima teatern, 16:62

Werner, Gösta
Strindberg som förebådare av ett nytt medium: filmen, 6:113


Wikström, Inger
Att göra opera av Strindberg, 18:40

Winge, Stein
Strindberg – en förförare i helvetet, 14:34

Wirmark, Margareta
”Skaffa mig en spindel att leka med!” Strindbergs drama Carl XII som förabsurdistisk text, 6:61

Woudstra, Karst
Blåskägg, jungfrun och brodern. Dödsdansen på Hessisches Staatstheater [i Wiesbaden, 2001],17: 59

Zern, Leif
Därför skulle diktaren inte ha någon grav [om en Strindbergstradition på teatern], 16:9

Zilliacus, Clas
Historiedramerna i finlandssvensk radio [1972–73], 17:74


Biografiska artiklar

Asscher, Maarten
Strindbergs död. En halvdokumentär berättelse, 16:123

Bolinder, Jean
Strindberg var mannen som gjorde himlen blå!
Den döende Strindberg och Stockholmspressen, 7:126

Born, Heidi von
Strindberg och Gustaf Falkvinge.  Ur en ny Drömbok [Swedenborg], 13:10

Brundin, Margareta  Eleonora
Eleonora Strindberg: Till mina Gossar. Ett nyförvärvat manuskript i Kungl.Biblioteket, 16:71

Dahlbäck, Maj
Änglamakerskan – en myt i Strindbergs fantasi, 4:168

Delbrand, Birgitta
”Fick jag något att hushålla med; så blefve jag hushållsaktig”. Bonniers förlag
och utgivningen av Strindbergs Samlade skrifter, 9:21, 10:47

Lindström, Hans
”Utan böcker hungrar jag …”, 1:35

Meidal, Björn
Medalj, lagerkrans och doktorshatt.  Drömmen om utmärkelse – ett tema i August Strindbergs liv och diktning, 8:48

Ollfors, Anders
Strindbergs dedikationer än en gång, 10:79
– Strindbergs dedikationer en sista (?) gång, 16:140

Olsson, Ulf
Den andra rösten. Strindbergs galenskap och litteraturhistorien, 13:139

Saks, Sarah  Lizzie
Berättelsen som Strindberg aldrig skrev. Om Karin Smirnoff och hennes syskon som vuxna, 15:116

Sommar, Carl Olov
Strindberg – sina vänners vän, 8:87

Wennberg, Kåa
Strindbergs dotter berättar från svunna tider intervju 1995 [med Anne-Marie Hagelin], 11:51

Vinge, Louise
De besatta i Lund – om Strindbergs Legender, Påsk och Karl XII,  9:65

Åberg, Åke
Den unge Strindberg och folkbildningsrörelsen, 6:17


Strindberg och andra författare, konstnärer, m. fl. 

Bark, Richard
När Strindberg och Ibsen inte träffades i Lund [1898], 16:138

Blok, Aleksandr
Till August Strindbergs minne [1912], 10:199

Brandell, Gunnar
Om gycklares och diktares liv. Tal på övralid den 6 juli 1988
[Heidenstam och Strindberg], 5:116

Chullikkad, BalachandranI
Stockholm i början av en höst [indisk diktare ser på Strindberg], 14:79

Craig, Gordon
Ett besök hos August Strindberg [1907], 15:13

Edström, Vivi
Selma Lagerlöf och Strindberg, 1:109

Ekman, Hans-Göran
Kabeljo och ölsupa. Om Strindberg och Karen Blixen, 20:63

Fo, Dario
Teckning av Stockholm, 14:130

Fugelstad, Anders
”Författare” [dikt], 19:12

Gedin, David
Fähundarna på Alhambra. Heidenstams skildring av sitt och Strindbergs sista möte, 18:122

Grein, J T (med inledning av Viktor Claes)
Ett möte med Strindberg, 3:125


Hjelm, Keve
Mitt första möte med Strindberg, 16:23

Josephson, Erland
Ågust [skådespelaren och Strindberg], 14:11

Karlsson, Mats
Avtryck i Japan. Strindberg i Akutagawas skrifter, 11:31

Lagerkvist, Bengt
Strindberg och jag, 12:11

Lange, Per (med förord av Inga-Britt Ahlenius)
Makterna och Verket [Riksrevisionsverket]. Monolog för August Strindberg, 15:35

Ljung, Per Erik
August Strindberg, Vilhelm Ekelund och ”uppsvenskarna”, 5:123

Ljunggren, Magnus
Aleksandr Blok och Strindbergs ansikte, 4:100

Lundgren, Lars O.
”Min ungdoms stora bloss”. Hjalmar Söderberg om August Strindberg, 18:141

Persson, Anita
”Det började med ordet ’drömspel’ ”. Intervju med Christer Temptander, 20:11

Rasmussen, Alice
Ett opublicerat Strindbergsporträtt av Gustav Vigeland, 1:145
– Carl Larssons och Albert Engströms Strindbergsporträtt, 8:65

Segerberg, Anita
Strindberg och Christina Stead. Om Strindbergs inflytande i Australien, 7:28

Shiraishi, Kazuko
Dimman som driver i själens håla. En dikt tillägnad August Strindberg [Japan], 14:39

Sommar, Carl Olov
Ekelöf och Strindberg, 5:144

Steene, Birgitta
Ingmar Bergman möter August Strindberg, 14:13

Ström, Emilia
Strindberg och Witkiewicz – likt och olikt, 19:20

Szalczer, Eszter
Strindberg och Georg Ljungström. En teosofisk bekantskap, 13:37

Söderberg Widding, Astrid
”Bakvänt var det”. Anteckningar kring en bok om Strindberg och medierna, 20:17

Söderström, Göran
”Mästaren” och ”husslaven”. Om förhållandet Strindberg–Adolf Paul, 18:89

Sörensen, Willy
Mitt förhållande till Strindberg, 14:46

Vennberg, Karl
August Strindberg, [Minnesord på Strindbergsmuseet 1987], 3:9

Wennberg, Kåa
Är det icke månne herr Strindberg?  Om en målning av Nils Kreuger, 19:14

Westin, Boel
”Hexmästaren”. Strindberg, Andersen och sagotraditionen, 10:183

Wärn, Torgny
Strindberg som balsamerare, romarinna med mera [enligt antroposofen Rudolf Steiner], 10:207


Måleri, fotografi, musik samt språk- och naturvetenskap

Balbierz, Jan
Strindberg bland hieroglyfer, 20:27

Edander, Gunnar
Att tonsätta Strindberg. En hyllning, 14:185

Feuk, Douglas
Kring några målningar av Strindberg från hösten 1901, 7:103

Fraser, Catherine C.
Allén och Ensam – en jämförelse, 5:47

Hemmingsson, Per
Strindbergs ”blixtkamera”, 13:16

Hockenjos, Vreni
”För övrigt tar jag ögonblicksbilder”. Strindberg i en fotohistorisk kontext, 18:50

Höök, Erik
Musik i färg, 11:61

Kauffman, George B
August Strindbergs kemiska och alkemiska studier, 5:160

Lalander, Agneta
Strindbergs Gersau-kamera återfunnen, 13:14

Norrman, Stig
”Jag ser din musik”. Om musiken i August Strindbergs berättarkonst, 10:101

Ramsten, Märta
”Håll upp att röra i gammal urmusik”. Några anteckningar om Strindberg och folkmusiken, 10:117

Rasmussen, Alice
Polygonum Strindbergii [om en i Kina upptäckt blomma som uppkallades efter Strindberg och botaniska referenser i Strindbergs verk], 16:88
– På spaning efter Askalonlöken, 20:51

Ståhle Sjönell,  Barbro
Ur Gröna säcken. Strindbergs ”människoherbarium” och vetenskapliga ”depôt”, 4:150

Söderström, Göran
En återfunnen Strindbergsmålning från Berlintiden, 1:154
– Strindbergs Gauguinföretal, 2:146

Wyller, Arne
August Strindberg och astronomien, 4:127


Artiklar rörande Sällskapet, museet, samlingar, forskningsöversikter och övrigt 

Bring, Ove
Strindberg och folkrätten, 15:43

Brundin, Margareta
Kungliga Bibliotekets Strindbergssamlingar, 1:50

Carlheim-Gyllensköld, Monika
Ordning eller oordning i Strindbergs bibliotek, 1:71

Husén, Torsten
Strindberg som hobby [en samlare berättar], 14:112

Johansson, Carl Olof
Femtio år i Strindbergs sällskap, 10:1
– Register över Strindbergssällskapets publikationer 1945-2005, 20:159

Landell, Nils-Erik
Tal vid invigningen av utställningen ”Det går framåt – ja framåt, åt helvete” på Strindbergsmuseet den 16 november 1990, 7:9

Norming, Gunilla
Kaos – ordning. Idé och tanke bakom Strindbergsmuseets nya basutställning [1989], 5:13

Ollèn, Gunnar
De första åren. Till Strindbergsällskapets 50-årsjubileum 1 juni 1995, 10:9

Persson, Anita
Strindbergsmuseets väg från provisorium till kulturcentrum, 5:9

Rinman, Sven
Femton års Strindbergsforskning [1968– 1983], 1:81
– Tre års Strindbergsforskning [1984–86], 4:172

Steene, Birgitta
Strindbergspriset 2000 [till Radioteatern/Sveriges Radio], 16:172

Söderström, Göran
Strindbergssällskapets och Strindbergsmuseets pressklippsamling, 9:176

Ullström, Sten-Olof
När Strindberg kom till skolan. Strindbergsbilden i svenska gymnasiet, 18:171


Strindberg i världen: reception, översättningar, symposier m. m. 
Se även Strindbergsuppsättningar och -premiärer m m under rubriken ”Dramatik”

Bjurström, C G
Strindberg på franska, 3:45

Claes, Viktor
De nederländska översättningarna av Strindberg, 3:34

Ewbank, Inga-Stina
Strindberg och brittisk kultur, 14:144

Gantjeva, Vera
Strindberg i Bulgarien, 15:179

Kvam, Kela
Strindberg-Konferencen i København  [1992], 8:9

Lindberg, Carolus
Strindberg och finngubbarne [teckning], 15:186

Lis, Helene
Strindberg som uppsatsämne, ”Tema Strindberg i världen” [uppsatstävling vid Bibliotekshögskolan i Borås i samarbete med Borås Tidning], 15:188

Meyer, Michael
Strindberg Productions in Great Britain 1984–86, 2:48

Murjas, Teresa
Strindberg i England. Fallet Fröken Julie, 20:93

Ollén, Gunnar
De första översättningarna – till franska, danska och tyska – av Fordringsägare, 8:20

Perrelli, Franco
”Och nu är Italien öppet för barbaren …”. Det första mottagandet av Strindberg på de italienska teaterscenerna, 14:116

Robinson, Michael
Strindbergssymposium i England [1990], 6:9
– Att anglisera Fröken Julie, 14:160

Sandbach, Mary
Strindbergspriset [England,1989], 6:7

Saviciunaite, Vida
Strindberg i Litauen, 8:15

Steene, Birgitta
Strindbergssymposium i Seattle [1988], 4:67
– Med Strindberg i Österrike. Rapport kring den 13:e internationella
Strindbergskonferensen i Linz [1997], 13:21
– Kring Strindbergskonferensen i Berlin [2001], 17:107

Stockenström, Göran
Strindberg i Amerika 1988, 4:73

Söderström, Göran
Strindberg och hans finska kontakter, 7:15

Törnqvist, Egil
Strindberg i Nederländerna, 2:43
– Strindbergssymposium i Amsterdam [1986], 3:12
– Strindberg i Nederländerna, 14:136
– Grönsiskan och Påskliljan. Två översättningsproblem, 20:117

Uggla, Andrzej Nils
Strindbergssymposium i Warszawa [1984], 1:163

Westin, B.; Rossholm, G.; Ståhle Sjönell, B.
”Strindberg and Fiction”. Den 14:e Internationella Strindbergskonferensen

Volz, Ruprecht
Strindberg-Premieren in Deutschland 1984–85, 2:54

Ziying, Gao
”Strindbergs valda verk” på kinesiska, 1:159

Zilliacus, Clas
Historiedramerna i finlandssvensk radio [1972–73], 17:74
Internationella Strindbergskonferenser 1976–2001 [förteckning], 17:165
Konferensprogram vid 12:e internationella Strindbergskonferensen i Moskva 2–5 juni 1994, 10:205