Bibliografi

(V. 1.00, sept. 2011; v. 1.01, sept. 2019; v. 2.00, febr. 2021.)

Bestående av förstautgåvor i bokform el. motsvarande, samt samlingar till och med Samlade Skrifter.

Katalogiseringen ”Zett.” hänvisar till Rune Zetterlund Bibliografiska anteckningar om August Strindberg, Stockholm: Bonnier, 1913, som även till dels finns tillgänglig på Google Books.

Observera att det inte sällan kan förekomma flera olika originalomslag eller -band till samma verk och att de nedan återgivna (i en del fall, titelsidan) inte nödvändigtvis bör anses som de riktigaste.

Omslagen till Strindbergs dramer följer de vackra reproduktionerna från  Dramawebben, numera på Litteraturbanken.

En alternativ, mindre överskådlig men ytterst fyllig bibliografi finns publicerad i anslutning till Ulf Olssons artikel om Strindberg i Svenskt biografiskt lexikon (SBL).

/David Gedin

Index

1881-1882
1884-1888
1888-1891
1891-1893
1894-1898
1898-1901
1901-1905
1905-1907
1907-1908
1909-1911
1911-2010


1870
Fritänkaren – Dramatisk utkast


(Dramatik)
Zett. I:001
1870
I Rom – Dramatisk situation i en akt

(Dramatik)
Zett. I:002

1871
Hermione – Sorgespel

(Dramatik)
Zett. I:003

1873
Svensk Försäkringstidning.
1:a  Utg. af Aug. Strindberg.
[utgivn. skulle omfatta 24 nr. à 8 s. men endast 11 nr. utkom.]


(Tidsskrift)
Zett. I:004

1876
För våra barn. 34 bilder af Ludv. Richter med gamla och nya versar af August Strindberg. [Ungdomsbiblioteket Saga IV.]


(Lyrik)
Zett. I:005

1876
Gazetten. Nr 1, 23 sept 1876.
[End. ett nr. utkom.]


(Tidsskrift)
Zett. I:006

1877
Från Fjerdingen och Svartbäcken. Studier vid Upsala akademi


(Prosa – noveller)
Zett. I:008

1878
Kina. Några gensagor mot gängse irrmeningar.
[Särtryck ur Framtiden, årg. 1, ny följd 1877. Återpubl. i Kulturhistoriska studier.]


(Prosa – sakprosa)
Zett. I:007

1878
Mäster Olof. -Skådespel
i fem akter 
[versuppl.]


(Dramatik)
Zett. I:009


1879
Philipp Johann von Strahlenberg och hans karta över Asien


(Prosa – sakprosa)
Zett. I:010

1879
Röda rummet. – Skildringar ur artist- och författarlifvet


(Prosa – noveller)
Zett. I:011

1880
Från hafvet. Här och der. – Dikter och verkligheter

(Samling)
Zett. I:012

1880
Gillets hemlighet.- Comedi i 4 akter

(Dramatik)
Zett. I:015

1880
I vårbrytningen. – Ungdomsarbeten. 1. Skizzer och uppsatser

(Samling)
Zett. III A:1
1881
Den fredlöse. – Sorgespel  
[reviderad, i I vårbrytningen. Urspr. publ. 1876 i månadstidskriften Nu.]

(Dramatik)
Zett. I:013
1881
I vårbrytningen. – Ungdomsarbeten. 2. Dramatiska arbeten

(Samling)
Zett. I:016
1881
Mäster Olof. – Skådespel i fem akter [Prosauppl.]

(Dramatik)
Zett. III A:1
1881
Anno fyrtioåtta.  Lustspel i fyra akter

(Dramatik)
Zett. I:017

1881
Kulturhistoriska studier

(Prosa – sakprosa)
Zett. I:018

1881-1882
Svenska folket i helg och söken, i krig och i fred, hemma och ute eller Ett tusen år af svenska bildningens och sedernas historia

(Prosa – sakprosa)
Zett. I:019

1882
Gamla Stockholm. Anteckningar ur tryckta och otryckta källor. Framletade, samlade och utgifna m. Claäs Lundin

(Prosa – sakprosa)
Zett. I:0
20
1882
Det nya riket. – Skildringar från attentatens och jubelfesternas tidehvarf

(Prosa – sakprosa)
Zett. I:014

1882
Herr Bengts hustru.- Skådespel i fem akter

(Dramatik)
Zett. I:021
1882
Svenska öden och äfventyr. 1. Medeltiden

(Prosa – sakprosa)
Zett. I:022


1883
Lycko-Pers resa – Sagospel i fem akter

(Dramatik)
Zett. I:023
1883
Svenska öden och äfventyr. 2. 1500-talet

(Prosa – noveller)
Zett. I:024


1883
Sagan om Herkules
(ur Det gamla riket)

(Prosa)
Zett. I:025
1883
Dikter på vers och prosa

(Lyrik)
Zett. I:026

1884
Sömngångarnätter på vakna dagar. – En dikt på fria vers

(Lyrik)
Zett. I:027
1884
Likt och olikt (I-II)

(Prosa – sakprosa)
Zett. I:028
1884
Giftas. Tolf  Äktenskapshistorier med interview och förord

(Prosa – noveller)
Zett. I:029

1884
Samvetskval.- Novell

(Prosa – noveller)
Zett. I:030
1885
Utopier i verkligheten.
– Fyra berättelser
[inkl. Samvetskval]

(Prosa – noveller)
Zett. I:031
1886
Giftas. Aderton äktenskapshistorier. Med förord. Andra delen

(Prosa – noveller)
Zett. I:032
1886
Marodörer. – Comedi i fem akter [Tryckt i tio ex. Senare omarbetad till Kamraterna]

(Dramatik)
Zett. I:033
1886
Tjensteqvinnans son. – En själs utvecklingshistoria (1849-67)

(Prosa – roman)
Zett. I:034
1886
Jäsningstiden. – Tjensteqvinnans son 2. En själs utvecklingshistoria
(1867-72)


(Prosa – noveller)
Zett. I:035
1887
I röda rummet. – Tjänsteqvinnans son 3. En själs utvecklingshistoria (1872-75)

(Prosa – roman)
Zett. I:036
1887
Fadren.
 -Sorgespel i tre akter

(Dramatik)
Zett. I:037
1887
Hemsöborna. – Skärgårdsberättelse

(Prosa – Roman)
Zett. I:038
1888
Kamraterna. – Komedi i fyra akter

(Dramatik)
Zett. I:039
1888
Fröken Julie. – Ett naturalistiskt sorgespel. Med förord

(Dramatik)
Zett. I:040
1888
Blomstermålningar och djurstycken. – Ungdomen tillegnade

(Prosa – sakprosa)
Zett. I:041
1888
Skärkarlslif. – Berättelser

(Prosa – noveller)
Zett. I:042
1889
Tschandala. (Autoriseret oversaetelse ved Peder Nansen)
[1a utg. Dansk övers.]

(Prosa – noveller)
Zett. I:043
1889
Bland franska bönder.  – Subjektiva reseskildringar

(Prosa – sakprosa)
Zett. I:044
1889
Creditorer. Tragicomedie [1a utg. av Fordringsegare. Dansk övers.]

(Dramatik)
Zett. I:045
1889
Notice sur le manuscrit de la première traduction de la chronique d’Abulghâsi-Behâder

(Prosa – sakprosa)
Zett. I:046
1890
Tryckt och otryckt 1 [bl. a. 1a sv. utg. av Fordringsegare, Paria, Samum, Sömngångarnätter (Hemkomsten)]

(Samling)
Zett. I:048
1884-1890
Svenska öden och äfventyr.
3. 1600-talet


(Prosa – noveller)
Zett. I:049
1890-1891
Svenska öden och äfventyr.
4. 1700-talet


(Prosa – noveller)
Zett. I:049
1890
Tryckt och otryckt 2 [bl.a. 1a utg. av Den starkare]

(Samling)
Zett. I:050


1890
I hafsbandet

(Prosa – noveller)
Zett. I:051

1891
Tryckt och otryckt 3
[inkl. 1a sv. utg. av åtta Fabler urspr. skrivna på fr. m. titeln Contes et Fabliaux, övers. av Eugene Fahlsted]

(Samling)
Zett. I:052

1891
Les relations de France avec la Suede jusqu’a nos jours

(Prosa – sakprosa)
Zett. I:053
1892
Himmelrikets nycklar eller Sankte Per vandrar på jorden. Sagospel i 5 akter

(Dramatik)
Zett. I:054

1892
Dramatik
(Inför döden. Första varningen. Debet och Credit. Modersärlek)

(Dramatik)
Zett. I:054
1893
Das Band. Trauerspiel 1 akt  [1a utg. av Bandet. Tysk övers.] i Dramen 2.

(Dramatik)
Zett. I:056
1893
Das Spiel mit dem Feuer. Lustspiel [1a utg. av Leka med elden. Tysk övers.] i Dramen 3

(Dramatik)
Zett. I:057

1893
Die Beichte eines Thoren [1a utg. av Le Plaidoyer d’un fou (En dåres försvarstal). Tysk övers.]

(Prosa – noveller)
Zett. I:058
1894
Antibarbarus I. – Oder Die Welt für sich und die Welt für mich [tysk. utg.]

(Prosa – noveller)
Zett. I:059

1895
Le Plaidoyer d’un fou.  Roman [fr. utg. En dåres försvarstal]

(Prosa – noveller)
Zett. I:058
1896
Introduction á une chimie unitaire. (Première esquisse)

(Prosa- sakprosa)
Zett. I:060

1896
Guldets synthes förklarad af guldextraktion ur kopparkis genom faluprocessen

(Prosa – sakprosa)
Zett. I:061

1896
Nutidens guldmakeri

(Prosa – sakprosa)
Zett. I:062
1896
Sylva Sylvarum
(Livre 1)
 [fr. utg.]

(Prosa – sakprosa)
Zett. I:063
1896
Jardin des plantes I-II [fr. utg.]

(Prosa – sakprosa)
Zett. I:064

1897
Tryckt och otryckt 4
[Bl a 1a sv. utg. av Bandet, Leka med elden]

(Samling)
Zett. I:065
1897
Inferno. – öfversättning från förf:s franska original af Frans Eugène Fahlstedt.

(Prosa – noveller)
Zett. I:066
1897
Tschandala. – Berättelse från 1600-talet [1a sv. utg.]

(Prosa – noveller)
Zett. I:043

1898
Legender

(Prosa – noveller)
Zett. I:067
1898
Typer och prototyper inom mineralkemin

(Prosa – sakprosa)
Zett. I:068
1898
Till Damaskus I-II

(Dramatik)
Zett. I:069
1899
Vid högre rätt. – Två dramer (AdventBrott och brott)

(Dramatik)
Zett. I:070
1899
Folkunga-sagan. – Skådespel i fem akter

(Dramatik)
Zett. I:071

1899
Gustaf Vasa. – Skådespel i fem akter

(Dramatik)
Zett. I:072
1899
Erik XIV.
– Skådespel i fyra akter

(Dramatik)
Zett. I:073
1900
Gustaf Adolf. 
– Skådespel i fem akter

(Dramatik)
Zett. I:074
1900-1901
Samlade romaner och berättelser, 1-5

(Samling)
Zett. III A:3
1901
Påsk

(Dramatik)
Zett. I:075
1901
Midsommar. – Ett allvarsamt lustspel i sex tablåer

(Dramatik)
Zett. I:076

1901
Dödsdansen.
– Drama
 (del I och II)

(Dramatik)
Zett. I:077
1901
Engelbrekt. 
– Skådespel i fyra akter

(Dramatik)
Zett. I:078
1901
Sveriges natur [ill. av Arthur Sjögren]

(Prosa – sakprosa)
Zett. I:079
1901
Carl XII. – Skådespel i fem tablåer

(Dramatik)
Zett. I:080
1902
Kronbruden – Svanehvit – Drömspelet

(Dramatik)
Zett. I:081
1902
Fagervik och Skamsund

(Prosa – noveller)
Zett. I:082

1903
Ett äktenskap [Tjuvtryck. Oauktoriserad övers. av Le Plaidoyer d’un fou. Utgivningen var planerad t. ca 30 hft, men avbrös efter hft 5.]

(Prosa – noveller)
Zett. IV:03
1903
Sagor

(Prosa – noveller)
Zett. I:083
1903
Der bewusste Wille in der Weltgeschichte. Skizze zu einem Buch. [1a utg. Tysk övers. av Emil Schering]

(Prosa – sakprosa)
Zett. I:084

1903
Ensam
[ill. av Arthur Sjögren]

(Prosa – noveller)
Zett. I:085
1903
 Samlade Dramatiska arbeten 1:1, 1:2, 2:1, 2:2
[2:2 m. bl. a. 1a utg. av Kristina, Gustaf III, Näktergalen i Wittenberg.]

(Samling)
Zett. III A:4-5
1904
Götiska rummen. –
Släkt-öden från sekelslutet


(Prosa – noveller)
Zett. I:090

1904
Samlade Dramatiska arbeten 1:3, 1:4

[1:3 m. bl. a. 1a utg. av Till Damaskus III]

(Samling)
Zett. III A:4-5
1905
Ein freies Norwegen
[1a utg. i tysk övers. av Emil Schering]

(Prosa – sakprosa)
Zett. I:091
1905
Historiska miniatyrer
1


(Prosa – noveller)
Zett. I:092

1905
Historiska miniatyrer 2

(Prosa – noveller)
Zett. I:093
1905
Ordalek och småkonst – af den uppsvenske tankebyggaren på Fagervik–Skamsund

(Lyrik)
Zett. I:094
1906
Antibarbarus I
[1a sv. utg. 299 nr. ex. Dekorerad av Arthur Sjögren.]

(Prosa – sakprosa)
Zett. I:059

1906
Nya svenska öden. I-II

(Prosa – noveller)
Zett. I:095

1906
Svarta fanor. – Sedeskildringar från sekelskiftet

(Prosa – noveller)
Zett. I:096
1907
En blå bok aflämnad till vederbörande och utgörande kommentar till “Svarta fanor”.

(Prosa – sakprosa)
Zett. I:097

1907
En blå bok. Supplement [utkom i samband med 3:e uppl. av En blåbok]

(Prosa – sakprosa)
Zett. I:098
1907
Oväder. Kammarspel, opus 1

(Dramatik)
Zett. I:099

1907
Brända tomten. Kammarspel, opus 2

(Dramatik)
Zett. I:100

1907
Spök-sonaten. Kammarspel,
opus 3


(Dramatik)
 Zett. I:101
1907
Pelikanen. Kammarspel,
opus 4


(Dramatik)
Zett. I:102
1907
Taklagsöl, Syndaboken. Två berättelser

(Prosa – Noveller)
Zett. I:103
1908
En ny blå bok
[En blå bok II]

(Prosa – sakprosa)
Zett. I:104
1908
En blå bok. Den tredje.
[En blå bok III]

(Prosa – sakprosa)
Zett. I:105
1908
Memorandum till medlemmarna af Intima Teatern
från regissören


(Prosa – sakprosa)
Zett. I:106
1908
Hamlet. Ett minnesblad på årsdagen den 26 november, tillägnadt Intima Teatern

(Prosa – sakprosa)
Zett. I:107

1908
Julius Cæsar. Shakespeares historiska Dramatik; jämte några anmärkningar om kritik och skådespelarens konst samt ett tillägg om teaterkrisen och teatertrasslet, tillägnadt Intima Teatern

(Prosa – sakprosa)
 Zett. I:108
1908
Sista riddaren. – Skådespel i fem akter

(Dramatik)
 Zett. I:109

1908
Abu Casems tofflor. – Sagospel för gamla och unga barn på oräknade jamber i fem rena akter.

(Dramatik)
Zett. I:110

1909
Den romantiske klockaren från Rånö [större delen av Skärkarlslif]

(Prosa – novell)
Zett. 0352
1909
Shakespeares Macbeth, Othello, Romeo och Julia, Stormen, Kung Lear, Henrik VIII, En midsommarnattsdr?

(Prosa – sakprosa)
Zett. I:111
1909
Riksföreståndaren. – Skådespel i fem akter

(Dramatik)
Zett. I:112 
1909
Bjällbo-Jarlen. – Skådespel i fem akter

(Dramatik)
Zett. I:113
1909
Öppna bref till Intima teater

(Prosa – sakprosa)
Zett. I:114
1909
Svarta handsken. Kammarspel, opus 5 – Lyrisk fantasi (för scenen) i fem akter

(Dramatik)
Zett. I:115
1909
Stora landsvägen. – Ett vandringsdrama med sju stationer.

(Dramatik)
Zett. I:116
1909
Författaren.
Tjänstekvinnans son (1877-1887)

(Prosa – noveller)
Zett. I:117 
1910
En blå bok. Den fullständiga

(Prosa – sakprosa)
Zett. I:105
1910
Bibliska egennamn 

(Prosa – sakprosa)
Zett. I:118
1910
Modersmålets anor. – Svenska ordfränder i klassiska och lefvande språk

(Prosa – sakprosa)
Zett. I:119
1910
Tal till svenska nationen om olust i landet, levernet, litteraturen  och lärdomen

(Prosa – sakprosa)
Zett. I:120
1910
Direktörens prolog vid Intima teaterns öppnande den 26 november 1907 [tryckt i 30 nr. ex.]

(Prosa – sakprosa)
 Zett. I:121
1910
Folkstaten. – Studier till en stundande författningsrevision

(Prosa – sakprosa)
Zett. I:122
1910
Religiös renässans eller religion mot teologi

(Prosa – sakprosa)
Zett. I:123
1911
Världsspråkets rötter

(Prosa – sakprosa)
Zett. I:124
1911
Kina och Japan. – Studier

(Prosa – sakprosa)
Zett. I:125
1911-1913
Samlade dikter 1-3

(Samling)
Zett. III A:7
1912
Czarens kurir eller Sågfilarens hemligheter

(Prosa – sakprosa)
Zett. I:126
1912
En extra blå  bok

(Prosa – sakprosa

Zett. I:127

1912
Register till en blå bok

(Prosa – sakprosa)
Zett. I:128
1912
Kinesiska språkets härkomst I-II  [faksimiltryck, 200 nr. ex.]

(Prosa – sakprosa)
Zett. I:129
1912
Bréviaire Alchimique [utg. av Jollivet Castelot].

(Prosa – sakprosa)
Zett. I:130
1912-1921
Samlade skrifter av August Strindberg 1-55, utg. av John Landquist

(Samling)
Zett. III A:8
1914
En dåres försvarstal [1a fullst. auktoriserade sv. utg. av Le Plaidoyer d’un fou, övers. John Landquist]

(Prosa – noveller)
1914
Hemsöborna. Folkkomedi i fyra akter [I Samlade skrifter 25, utg. av John Landquist]

(Dramatik)
1914
Förord till Svarta fanor (skrifvet februari 1908). [Tryckt för privat utdelning i 20 nr. ex.]

1916
Kaspers Fet-tisdag.  Fastlagspel [I Samlade skrifter 33, utg. av John Landquist]

1918
Samlade otryckta skrifter. I. Dramatiska arbeten (Genom öknar till Arfland, Hellas, Lammet och vilddjuret, Homunculus [fragment], Starkodder skald  [fragment], Toten-Insel [fragment]), Holländarn [fragment]

(Samling)

Zett. I:058)
1919
Samlade otryckta skrifter. II. Berättelser och dikter (Bl. a. En ny extra blå bok, promemorior till Intima teater)

(Samling)

1919

Tjänstekvinnans son. Han och hon. – En själs utvecklingshistoria (1875-76). [1a utg. parallellt med utg. i Samlade skrifter 55, utg. av John Landquist]

(Prosa – noveller)
1920
Ett fritt Norge 
[1a sv. utg. av Ein freies Norwegen]
Värdshistoriens mystik [1a sv. utg. av Der bewusste Wille in der Weltgeschichte. Skizze zu einem Buch, tidigare publ. i Svenska Dagbladet i 20/2-30/5 1903]

[ Berättelser – dikter

 artiklar, Samlade skrifter 54, utg. av John Landquist]

(Prosa – sakprosa)
1963
Ur Ockulta dagboken. äktenskapet med Harriet Bosse, utg. av Torsten Eklund

(Prosa – sakprosa)
1977
Ockulta dagboken

[faksimiltryck, 1a sv. fullst. utg.]

(Prosa-sakprosa)
2010
Antibarbarus II [I Naturvetenskapliga skrifter I,
Samlade verk 35
 utg. av Per Stam]

(Prosa – sakprosa)
2010
Några anmärkningar rörande manuskriptet till den första översättningen av Abulghâsi-Behâders krönika
 
[1a sv. utg. av Notice sur le manuscrit de la première traduction de la chronique d’Abulghâsi-Behâder, kompl. övers. av Magnus Röhl, i Kulturhistoriska Studier, Samlade verk 7 utg. av Bo Bennich-Björkman, Per Stam]

(Prosa – sakprosa)

Tillbaka till toppen