Bokcirkel

Våren 2022

Läsecirkel med Sara Granath x 3

Söndag 6 februari kl. 13-15, Hemsöborna.
Nu fortsätter bokcirkeln som anordnas av Strindbergssällskapet i samarbete med Strindbergsmuseet. Vi läser några texter av Strindberg och talar om dem utifrån nutida, personliga utgångspunkter.

Först ut i vår är HEMSÖBORNA, Strindbergs skärgårdsskildring skriven i Bayern 1887. Boken är en av hans mest älskade och blev en omedelbar kritikersuccé. Strindberg själv betraktade Hemsöborna som brödskriveri.

Studieledare är Sara Granath, styrelseledamot i Strindbergssällskapet. Sara har under 25 års tid varit teaterkritiker i Svenska Dagbladet. Hon har också arbetat som skådespelare och regissör i en fri teatergrupp samt som lärare, senast vid Södertörns högskola och Göteborgs universitet.

Plats: Strindbergmuseet, Drottninggatan 85
Pris: 100 kr. ordinarie, 75 kr. för medlemmar i Strindbergssällskapet.
Anmälan: info@strindbergsmuseet.se
Arrangörer: Strindbergssällskapet och Strindbergsmuseet.

Söndag 20 februari kl. 13-15, Giftas I och II .
Till vårens andra sammankomst läser vi Giftas I och II. De båda novellsamlingarna utgör Strindbergs mest uppmärksammade inlägg i “kvinnofrågan”. Giftas I blev när den gavs ut hösten 1884 belagd med kvarstad och Strindberg åtalades för hädelse. Åtalet gällde Dygdens lön, den första av samlingens fjorton äktenskapsnoveller.
Studieledare är Sara Granath.

Plats: Strindbergmuseet, Drottninggatan 85
Pris: 100 kr. ordinarie, 75 kr. för medlemmar i Strindbergssällskapet.
Anmälan: info@strindbergsmuseet.se
Arrangörer: Strindbergssällskapet och Strindbergsmuseet.

Söndag 20 mars kl. 13-15, Inferno.
Vårens tredje och sista sammankomst ägnas Inferno. Romanen skrevs på franska och kom ut 1897. I den skildrar Strindberg den psykiska och religiösa kris han genomgick huvudsakligen i Paris vid mitten av 1890-talet.
Studieledare: Sara Granath.

Plats: Strindbergmuseet, Drottninggatan 85
Pris: 100 kr. ordinarie, 75 kr. för medlemmar i Strindbergssällskapet.
Anmälan: info@strindbergsmuseet.se
Arrangörer: Strindbergssällskapet och Strindbergsmuseet

Våren 2021

Läsecirkel med Sara Granath

Söndag 19 september kl. 13.00 Röda rummet.
Äntligen kan vi åter ses i Röda rummet och sluta den samhällskritiska cirkeln med genombrotts- och Stockholmsromanen Röda rummet.

Söndag 10 oktober kl. 13.00 Lycko-Pers resa och Till Damaskus 1.
Två vandringsdramer, besläktade med varandra och med Ett drömspel, resor i det yttre och det inre.

Söndag 7 november kl. 13.00 Stora landsvägen.
Höstcirkeln avslutas med vandringsdramat Stora landsvägen, Strindbergs sista.

Plats. Strindbergsmuseet, Drottninggatan 85
Pris: 75 kr, medlemmar i Strindbergssällskapet
Anmälan: info@strindbergsmuseet.se


2020
Nu fortsätter Strindbergssällskapet den populära bokcirkeln i samarbete med Strindbergsmuseet. Vi har minskat antalet deltagare till åtta personer per tillfälle för att kunna hålla avstånd till varandra. 

Under hösten ägnar vi oss (om allt går väl) åt den samhällskritiske Strindberg. Kom en eller flera gånger!  

DET NYA RIKET – satiriska skriften Det nya riket, skildringar från attentatens och jubelfesternas tidevarv, från 1882
Tid: Söndag 20 september kl. 13-15 inställt

MÄSTER OLOF – Strindbergs genombrottsdrama Mäster Olof, är fortfarande en brännande skildring av konflikten mellan ideal och realpolitik. 1881 spelades prosaversionen för första gången på Dramaten.
Tid: Söndag 18/10 kl. 13-15 inställt

 RÖDA RUMMET – stockholmsskildring, ungdomsroman, samhällskritik, som först publicerades 1879. 
Tid: Söndag 8/11 kl. 13-15 inställt

Studieledare är Sara Granath, styrelseledamot i Strindbergssällskapet. Sara har under 25 års tid varit teaterkritiker i Svenska Dagbladet. Hon har också arbetat som skådespelare och regissör i en fri teatergrupp samt som lärare, senast vid Södertorns högskola och Göteborgs universitet.

Plats. Strindbergsmuseet, Drottninggatan 85
Pris: 90 kr. ordinarie, 70 kr. för medlemmar i Strindbergssällskapet
Anmälan: info@strindbergsmuseet.se