Bokutgivning

Strindbergssällskapet har under åren gett ut eller initierat utgivningen av ett antal böcker.

Strindbergiana, Strindbergssällskapets årsbok som utges sedan 1985 strävar efter att erbjuda sina läsare ett brett utbud av studier över Strindbergs författarskap, översikter över dagens teateruppsättningar av hans verk, samtida kulturpersonligheters syn på författaren – och mycket mer.

Strindbergssällskapet har på Bonniers utgivit August Strindbergs Brev I– XXII, 1948–2001. red. Torsten Eklund  resp. Björn Meidal.

Det var också Sällskapet som initierade och startade utgivningen av August Strindbergs Samlade Verk, 1981–2013. (Stockholms universitet övertog ansvaret för utgivningen 1986.)

Strindbergssällskapet har också publicerat bland annat följande böcker:

August Strindberg, En berättelse från Stockholms skärgård med 8 teckningar och en färgplansch, med inledning och kommentar av Torsten Eklund, 1948.

August Strindberg, Vivisektioner. De franska texterna jämte en svensktolkning av Tage Aurell. Inledning och kommentar av Torsten Eklund, 1958.

Carl Reinhold Smedmark (red.), Essays on Strindberg, 1966.

Strindberg and modern theatre, 1975.

Donald K. Weaver (red.), Strindberg on stage: Report from the symposium in Stockholm, May 18–22, 1981, 1983.

Michael Robinson (red.), Strindberg: The Moscow papers, 1998.

Gunnar Ollén, Forskarliv. Sex decennier med Strindberg, 2004.