Strindbergspriset

Strindbergspristagare

2024 – Gunnar Edander
2023 – Gunnel Engwall
2022 – Ann-Margaret Mellberg
2021 –  Ulf Olsson.
2020 – Göran Söderström
2019 – Elena Balzamo
2018  – Guy de Faramond och Jacques Robnard
2017  – Ture Rangström
2014  – Franco Perrelli
2012 – Björn Meidal
2009 – Birgitta Steene
2006 – Carl Olof Johansson
2005 – Li Zhiyi
2004 – Egil Törnqvist
2003 – Stockholms Stadsteater
2002 – Lars Dahlbäck
2001 – Keve Hjelm
2000 – Radioteatern, Sveriges Radio
1999 – Michael Robinson
1998 – August Strindberg Museum, Saxen och Adalbert-Stifter-Institut
1997 – Hans Lindström
1996 – Bengt Lagerkvist
1995 – Gunnar Ollén
1994 – Olof Lagercrantz
1993 – Margareta Hallin och Ingvar Lidholm
1992 – Ingmar Bergman
1991 – C. G. Bjurström
1990 – Gunnar Brandell
1989 – Mary Sandbach
1988 – Kungliga Dramatiska Teatern

Statuter för Strindbergssällskapets pris
Priset utgöres av en replik av en Strindbergsbyst av Carl Eldh och utdelas till enskild person eller grupp, inom eller utom Strindbergssällskapet, som Sällskapets styrelse funnit särskilt förtjänstfullt ha verkat för Sällskapets i dess stadgar uttryckta ändamål “att främja kännedomen om August Strindberg och hans verk”.

Priset utdelas som regel, men ej ovillkorligen, varje år. Lämplig tid, plats och arrangemang bestämmes för varje tillfälle.

Statuterna fastställda av föreningsmötet 10/12 1987.