Kort kronologi

Kort kronologi

av David Gedin

1849


22 januari föds Johan August Strindberg som tredje barnet till Carl Oscar Strindberg, 37 år,och Eleonora ”Nora” född Norling, 26 år.

Hans bror Axel ska snart fylla 4 år, och Oscar är knappt 2 år. Han är det första barnet inom äktenskapet – föräldrarna har tidigare bara varit trolovade.

Nora har en småborgerlig bakgrund. Hon är dotter till en skräddarmästare och arbetade som uppasserska på Liljeholmens värdshus när hon inledde ett förhållande med Carl Oscar. I början av relationen är hon hans husföreståndare.

Carl Oscar är son till en från Jämtland inflyttad, framgångsrik kryddkramhandlare, Zacharias Strindberg, och beskrivs som en sällskaplig, stark karaktär.

Familjen bor i Riddarholmshamnen, där Carl Oscar har sitt kontor och bedriver ångbåtskomission (befraktar ångbåtar med gods- och persontrafik).

Yrket har han fått genom sin 17 år äldre bror Johan Ludvig Strindberg som han efterträtt som redare och kassadirektör för järnångfartyget Samuel Owens, byggt 1840. Det första i sitt slag i Sverige. Dessutom har han från tid till annan olika handelsbodar runt om i staden.

Sverige är på väg att industrialiseras och den nya aktiebolagslagen lägger grunden för satsningar på bland annat på järnvägar, telegraf och gasledningar. Men Europa skakas av spänningar. året innan, 1848, innehöll Februarirevolutionen i Paris, Marsoroligheterna i Stockholm, Schleswig-Holsteinska krigets utbrott och publiceringen av Karl Marx Manifest der Kommunistischen Partei (på sv. samma år: Det Kommunistiska manifestet).

Carl Oscar Strindberg
Nora Strindberg

1850-talet


Trots Strindbergs beskrivning i Tjänstekvinnas son, verkar hemmet ha varit stabilt borgerligt med en dominant patriarkal far med ett ovanligt skönhetsintresse (musik, kläder, trädgårdsodling) och en religiös, relativt tillbakadragen mor.
Decenniet efter att han har fötts präglas familjens liv av nya syskon (Eleonora f. 1850 troligen död strax efter födseln, Olof f. 1854, Anna f. 1855, Elisabeth f. 1857 och Nora f. 1858) och många flyttar mellan lägenheter vid Klara Kyrka och malmgårdar vid Norrtull.

En konkurs 1853 är en tillfällig katastrof men familjen återhämtar sig snart.

Strindberg börjar skolan. Först småbarnsskola, sedan förberedande klass innan han 1860, elva år gammal, börjar i Jakobs Elementärläroverk.

Somrarna tillbringar han inackorderad med sina bröder i klockargårdar på landsbygden.

Det blir allt lättare att färdas och att meddela sig över landet genom järnvägar och telegraf. Sverige får till exempel sina första frimärken. Speciellt viktig är kvinnornas situation, socialt, ekonomiskt. Successivt får de bättre juridiska och praktiska möjligheter: myndighet, yrken och utbildningar öppnas. Men prostitutionen och syfilis breder ut sig.

Stockholm

1860-talet


Sommaren 1861 visar modern Nora symptom på tuberkulos. Samma höst börjar August på privatläroverket Stockholms Lyceum. I januari 1862 blir Nora sängliggande och dör 20 mars, 39 år gammal. Strindberg, just fyllda 13 år, genomgår en religiös kris och börjar omfatta en pietistisk (starkt känslosam, personlig) kristen tro som tycks hålla i sig fram till universitetstiden. På senhösten tillkännager hans far, nu 51 år, sin förlovning med familjens trettio år yngre husmamsell, Emilia Petersson. De gifter sig och ett drygt år senare får Strindberg en halvbror, Emil.

August studerar och arbetar på fritiden som privatlärare. Han blir medlem i skarpskytterörelsen och får sin första starka upplevelse av skärgården – som han gång på gång kommer att använda i sina berättelser – under en övning på Tyresö.

1867 blir han den första i familjen som avlägger studentexamen och reser till Uppsala för att studera estetik och moderna språk. Studierna går inte bra och han avbryter dem upprepade gånger för olika lärartjänster. Samtidigt skriver han sina första tidningsartiklar, gör ett misslyckat försök att inleda en skådespelarkarriär och börjar skriva sina första dramer.

Landet fortsätter moderniseras. Frikyrkorna stärker sin ställning och svenska kyrkan är på reträtt. Det borgerliga, liberala samhället är på väg att slutligt ta över från det gamla ståndssamhället. Tvåkammarriksdagen införs 1866/67. Dagens Nyheter grundas och växer sig snabbt stor genom att spridas med järnväg över landet. Det är inte längre tillåtet att lämna svinmat, döda djur eller sopor på gator och torg.

Uppsala domkyrka

1870-talet


1870

I Uppsala är Strindberg med och bildar det fornnordiska förbundet Runa där hans skönlitterära skrivande uppmuntras. Han skriver sina första kända dikter och fortsätter att skriva dramer.

Enaktsdramat Till Rom blir antaget på Dramaten. Pjäsen Hermione uppförs inte men får ett hedersomnämnande av Svenska Akademien.

Fransk-tyska kriget 1870-71 betyder slutet för det andra kejsardömet i Frankrike. Jules Verne ger ut Vingt mille lieues sous les mers (En världsomsegling under havet), Aleksis Kivi Seitsemän veljestä (Sju bröder) och Leopold von Sacher-Masoch Venus im Pelz (Venus i päls).

August, 19 år

1871

Lägger fram sin kandidatuppsats i estetik men får till sin ilska ett medelmåttigt betyg. Hyr sin första sommar på Kymendö med Runabröderna Arvid Wickström, Joseph Josephson och Eugène Fahlstedt.
Enaktstragedin Den fredlöse uppförs på Dramaten. Strindberg får tvåhundra kronor som ett personligt stipendium av Karl XV.

I Tyskland grundas kejsardömet, i Frankrike slås Pariskommunen ner brutalt. Georg Brandes inleder sina föredrag Hovedstrømninger (i bok 6 vol. 1872-90): ”Det, at en litteratur i vore dage lever, viser sig i, at den sætter problemer under debatt.”

Georg Brandes

1872

Strindberg lämnar Uppsala för gott under våren och flyttar till lägenhet i Stockholm. Han skriver sin första novell och målar sin första tavla. Arbetar som frilansskribent. Lär känna en grupp unga konstnärer som blir förebilderna för ”bohemerna på Lill-Jans” i Röda rummet.

Han skriver Mäster Olof som skickas till Dramaten,
men refuseras.

Börjar skriva för Dagens Nyheter.

Karl XV dör och hans bror Oscar II blir kung av Sverige och Norge.

1873

Strindberg inleder sin första kända av många framtida lånekaruseller när han delar ett riksbankslån med två bekanta.

Han ger ut Svensk Försäkringstidning, men tidningen läggs ner efter sex nummer. Tillbringar sommaren på Kymendö där han tecknar, målar och skriver. Flyttar under hösten till Sandhamn och funderar på att bli telegrafist.
Han fortsätter samtidigt skriva artiklar och skönlitteratur.

Blir fast anställd på Dagens Nyheter, men säger upp sig i vrede redan efter fem månader.

Kronan ersätter riksdalern som myntslag. I Wien börjar en ekonomisk kris som sprider sig. Världen går in i ”den långa depressionen” som delvis varar ända till 1896.

1874

Han skriver om Mäster Olof till mellandramat. Får tjänst som extra ordinarie amanuens på Kungliga biblioteket, ännu inrymt på Stockholms slott. Studerar kinesiska för att upprätta en katalog över en samling kinesiska skrifter.

1875

Han publicerar artiklar, arbetar på Kungliga biblioteket och vikarierar som lärare. Under sommaren lär han känna det gifta paret löjtnanten baron Carl Gustaf Wrangel af Sauss och fru Siri von Essen.

Det realistiska dramat får sitt genombrott på Det kongelige Teater i Köpenhamn med Bjørnsons En fallit, som blir en stor europeisk succé.
Riksdagen beslutar att införa metersystemet och bruket att sätta upp milstolpar upphör. Ni-reformen genomförs. Alla skall i fortsättningen tilltalas med ”Ni”, istället för med titel.

1876

Strindberg har en våldsam konfrontation med fadern, troligen för att firman överlåtits till sonen Oscar. Träffar sin far för sista gången. Omarbetar Mäster Olof ännu en gång, nu till vers, men den refuseras.

Siri von Essen och Carl Gustaf Wrangel skiljer sig. Strindberg gör sin första längre utlandsresa till Paris. Studerar impressionisterna men är kritisk.

Siri von Essen

1877

Siri von Essen debuterar framgångsrikt som skådespelare på Dramaten.
Strindberg studerar kinesiska med ambitionen att bli sinolog och etablerar kontakter i Frankrike.
Han skriver novellsamlingen Från Fjärdingen och Svartbäcken. Gifter sig med Siri och flyttar in på nuvarande Biblioteksgatan.

1878

I januari föds dottern Kerstin, men dör, troligen samma dag.
Publicerar versupplagan av Mäster Olof genom egen finansiering – recensionerna mestadels mycket negativa.

På hösten klarar Strindberg inte av att lösa ett borgensåtagande och måste begära sig i konkurs. Han och Siri har då på ett år använt upp den förmögenhet Siri tog med sig på femtontusen kronor, motsvarande åttahundrafemtiotusen kronor i dag.

A. E. Nordenskiöld avreser med fartyget Vega för att finna Nordostpassagen. Den ångdrivna Eldkvarn på Kungsholmen i Stockholm brinner våldsamt i ”århundradets brand”. Lars Magnus Ericsson börjar tillverka bordstelefoner.

1879

Strindbergs asiatiska studier leder till att han blir invald i Svenska sällskapet för antropologi och geografi och i La societé des études Japonaise, chinoises, tartares et indo-chinoises i Paris.

Han skriver Röda rummet som blir en omedelbar framgång. De flyttar till trerummare på Humlegårdsgatan.

Henrik Ibsens Et dukkehjem har premiär i en välplanerad aktion i samtliga nordiska länder. Debatten om kvinnans plikt svallar våldsamt

1880-talet


1880

Strindberg tecknar flera bokkontrakt och väljs in i sällskapet Idun.

Dramat Gillets hemlighet spelas på Dramaten med Siri i en biroll.

Dottern Karin föds i februari. Familjen tillbringar sommaren på Kymendö. Strindberg börjar utveckla ett nordiskt nätverk och får kontakt med norske författaren Alexander Kielland och danske politikern och författaren Edvard Brandes.

Åttiotalets dominerande ”sedlighetsfejd” om sexualitet, moral och privatliv tar fart.

Karin Strindberg

1881

Han skriver kontrakt med Fritzes hovbokhandel om Svenska folket…mot det makalösa honoraret om tiotusen kronor. För illustrationerna kontaktar han Carl Larsson och de arbetar under sommaren på Kymendö. Men utgivningen väcker vrede då Strindberg angriper Geijers historieskrivning i sin anmälan på baksidan.

Siri lämnar Dramaten på Strindbergs uppmaning. Dottern Greta föds.

Mäster Olof sätts upp på Nya teatern i Stockholm och gör succé.

Greta Strindberg

1882

Gillets hemlighet sätts upp i Helsingfors – den första pjäsen utomlands. Strindberg skriver Lycko-Pers resa och Herr Bengts hustru.

Han flyttar i slutet av våren till Kymendö och bygger sin diktarstuga. Skriver där satiren Det nya riket som leder till ursinniga motangrepp från konservativa. Edvard Brandes bryter med honom på grund av bokens antisemitism.

”Åttitalist”-generationens författare bryter fram på bred front: Leffler, Geijerstam, Agrell, m. fl.

1883

Strindbergs far dör. De har inte setts på drygt sex år. Han tillbringar sommaren på Dalarö och Kymendö.

Dikter på vers och prosa publiceras mot ovanligt stort honorar.

Reser med familjen till Paris och den nordiska konstnärskolonin Grez-sur-Loing. Lycko-Pers resa gör succé på Nya teatern i Stockholm. Han skriver diktsamlingen Sömngångarnätter på vakna dagar.

I Stockholm spelas Anne Charlotte Lefflers och Alfhild Agrells pjäser. Ellen Fries blir Sveriges första kvinnliga filosofie doktor då hon disputerar i historia.

1884

Familjen flyttar till Schweiz. Strindberg publicerar artiklar på franska och svenska.
Sonen Hans föds.

Strindberg skriver Giftas på bara sex veckor som utkommer och åtalas för hädelse. Han reser till Stockholm för rättegången, frikänns och hyllas av sina anhängare medan stora delar av opinionen rasar. Efteråt återvänder han omedelbart till Schweiz.

Verner von Heidenstam, också i Schweiz, tar kontakt.

Hans Strindberg

1885

Översättningar av hans verk utkommer på franska, danska och tyska.

Familjen flyttar tillfälligt tillbaka till Paris och till svenska konstnärskolonin Grèz-sur-Loing. Strindberg påbörjar Giftas II.

På Blanchs konstsalong i Stockholm öppnar ”opponenterna” (Ernst Josephson, Richard Bergh, Carl Larsson, Karl Nordström, Bruno Liljefors, m. fl.) utställningen ”Från Seines strand” i opposition mot Konstakademien

1886

Strindberg avslutar Giftas II och får ett växande rykte som kvinnohatare. Han skriver Bland franska bönder, Marodörer, sviten Tjensteqvinnans son, Jäsningstiden, I Röda Rummet, Han och hon och Författaren.

Umgås med Verner von Heidenstam.

Han inleder en rundresa i Frankrike för att skaffa material till andra delen av Bland franska bönder men resan avbryts när han blir osams med sin resekamrat och fotograf, Gustaf Steffen. Han tar själv i Schweiz en serie realistiska ögonblicksbilder av sig själv och sin familj.

Strindberg i Schweiz 1886

1887

Strindberg är fortsatt otroligt produktiv och skriver Fadren, Hemsöborna och En dåres försvarstal. Han publicerar också flera artiklar i kvinnofrågan i dansk press som orsakar debatt.

I juli bestämmer sig Strindberg och Siri von Essen för skilsmässa. Hela familjen flyttar i november till Köpenhamn.

I Sverige växer den konservativa oppositionen mot de unga författarna. Lektorn John Personne publicerar Strindbergslitteraturen och osedligheten bland skolungdomen, och framför allt de kvinnliga författarna kritiseras allt hårdare.

I riksdagen tar tullvännerna makten från frihandlarna.

1888

Han skriver bland annat Skärkarslif, Fröken Julie och Fordringsägare. Hela familjen bor på slottet Skovlyst i Danmark där en konflikt med förvaltaren och relationen med dennas minderåriga syster blir både litteratur och rättegång.

I Köpenhamn grundar han Skandinavisk försöksteater för att kunna spela sina pjäser.

Han får beundrarbrev av Friedrich Nietzsche och de brevväxlar kort innan hans psykiska sammanbrott.

Anne Charlotte Leffler flyttar till Italien. Victoria Benedictsson begår självmord i Köpenhamn. Ernst Josephson får ett psykiskt  sammanbrott. Verner von Heidenstam debuterar med Vallfart och vandringsår.

Friedrich Nietzsche

1889

Strindberg avslutar Bland franska bönder och pjäsen Den starkare. Han skriver Femte sömngångarnatten och pjäserna Paria, Samum, och påbörjar I hafsbandet.

Premiär för ”försöksteatern” med Fordringsägare och Paria. Fröken Julie har urpremiär med Siri von Essen i huvudrollen som privatföreställning i Studentersamfundets lokaler.

Han återvänder till Sverige och bosätter sig på Runmarö. Siri och han bryter slutligt och skilsmässan inleds.

Sveriges socialdemokratiska arbetareparti (SAP) grundas

1890-talet


1890

Versupplagan av Mäster Olof får urpremiär på Dramaten och Strindberg hyllas med fest på Hotell Rydberg. Strindberg skriver i brev att han varit på bordell ”i samma hus där mitt bröllop stod”. Börjar utföra fysikaliska experiment.

Han flyttar runt i Stockholmstrakten; reser.

Verner von Heidenstam och Oscar Levertin publicerar Pepitas bröllop, en satir över åttitalet.

Sveriges första första majdemonstrationer hålls.
C:a 150 000 personer deltar på 22 platser runt om i landet.

Verner von Heidentstam
Oscar Levertin

1891

Skilsmässoförhandlingarna med Siri gör Strindberg ursinnig och det hela trappas upp med åtal. Han reser i augusti mot Norrland för att skriva om Sveriges natur men resan tar slut efter Åre. Flyttar till Djursholm där han hyr olika bostäder.

Skansen öppnas av Artur Hazelius. Selma Lagerlöf debuterar med Gösta Berlings saga, Gustaf Fröding med Guitarr och dragharmonika, Per Hallström med Lyrik och fantasi och Oscar Levertin ger ut Legender och visor. ”Nittitalet” inom litteraturen slår igenom på bred front.

Selma Lagerlöf

1892

Strindberg skriver pjäser och målar. Han ställer ut målningar i Birger Jarls Bazar i Stockholm men får blandad kritik och liten försäljning. Återupptar experimenterandet med fotografering. Skilsmässan från Siri avslutas.

Han reser till Berlin och umgås med författare och konstnärer på vinkällaren ”Zum schwarzen Ferkel” (Den svarta griskultingen) däribland Edvard Munch och journalisten Frida Uhl. Han målar ett flertal tavlor, och Munch målar hans porträtt.

1893

Strindberg påbörjar den spekulativt naturvetenskapliga Antibarbarus. Experimenterar med att fotografera ”utan kamera och lins”. Oexponerade plåtar läggs ut under natten och ljusprickarna tolkas som korrekta bilder av stjärnhimlen, ”celestografier”.

En opponentutställning arrangeras i Berlin och Strindberg bidrar med flera tavlor.

Han och Frida Uhl gifter sig och de reser till Österrike till Fridas familj.

Frida Uhl

1894

Dottern Christine Kerstin föds på Dornach.

Fadren och Fordringsägare gör succé i Paris. Strindberg reser ensam dit. Där bryter han brevledes med Frida Uhl som omedelbart inleder skilsmässoförhandlingar. I Paris umgås han med Knut Hamsun, Frank Wedekind, Henri Becque, Paul Gauguin och Julien Leclercq. Han bedriver kemiska experiment. Ett tjugotal av hans målningar ställs ut i Göteborg tillsammans med målningar av Olof Sager-Nelson.

Bygget av Riksdagshuset och Sveriges riksbanks hus påbörjas.

Kerstin Strindberg

1895

Publiceringen av ”Kvinnans underlägsenhet under mannen…” i fransk översättning leder till intensiv debatt.

Strindberg skriver naturvetenskapliga texter och fortsätter med fysikaliska experiment. Han lägger in sig på sjukhus och vårdas för handeksem. Han forskar också i laboratoriet på Sorbonne.

I Paris umgås han med konstnärskotteri: Gauguin, Leclercq, Wladislaw Slewinsky, Alphonse Mucha, Fredrick Delius och Edvard Munch. Han skriver förord till en Gauguinutställning. Och ställer själv ut målningar på Konstnärsförbundets vårutställning.

Hjalmar Söderbergs debuterar med Förvillelser.

1896

Strindberg flyttar till Hotel Orfila och påbörjar Ockulta dagboken. Han anser sig ha framställt guld och tar kontakt med alkemistiska kretsar i Frankrike som hälsar honom som kollega och medarbetare.

Han reser till Österrike och dottern Kerstin. Där bor han hos Fridas mor och hennes tvillingsyster. Han börjar studera Swedenborg.

Frödings dikt ”En morgondröm” åtalas för osedlighet men frikänns.
Alfred Jarrys pjäs Ubu Roi (Kung Ubu) har premiär i Paris och orsakar nästan upplopp.
De första moderna olympiska spelen arrangeras i Athen.

Hotel Orfila

1897

Strindberg återvänder till Lund. Han publicerar artiklar om alkemi.
Han skriver romanen Inferno om sin tid i Paris och Österrike. Den anses bekräfta hans sinnessjukdom. Han reser igen till Paris.
Mäster Olof med Anders de Wahl på Vasateatern i Stockholm gör succé.

Allmänna konst- och industriutställningen arrangeras på Djurgården i Stockholm. Ingenjör Andrée påbörjar sin ballongfärd mot Nordpolen men kraschar efter tre dagar.

1898

Strindberg skriver pjäsen Till Damaskus. Han återvänder för gott till Sverige och bosätter sig i Lund. Börjar diskutera utgivningen av samlade romaner och berättelser med Gustaf af Geijerstam, nybliven förläggare på Gernandts.

Émile Zola publicerar artikeln ”J’accuse” (”jag anklagar”) som anklagar Frankrikes regering för antisemitism och justitiemord på Alfred Dreyfus. Men Strindberg anser honom skyldig eftersom Gud straffar honom.

Landsorganisationen (LO) bildas

Émil Zola

1899

Han skriver de historiska dramerna Folkungasagan, Gustav Vasa och Erik XIV.
Gustav Vasa har urpremiär på Svenska teatern i Stockholm och blir Strindbergs kanske största succé.
Han fyller femtio år, firas i Lund och av Gustaf af Geijerstam i Stockholm. återvänder slutligt till Stockholm över sommaren.

Verner von Heidenstam kritiserar i ”Medborgarsång” kravet på viss inkomst för rösträtt.
Norge avskaffar unionsflaggan.
I det andra boerkriget i Sydafrika moderniseras krigföringen genom användning av taggtråd, mindre färggranna uniformer och koncentrationsläger för civilbefolkningen.

1900, 00-talet


1900

Strindberg skriver under året Gustaf Adolf, Midsommar, Kaspers Fet-tisdag, Påsk och Dödsdansen. Han träffar Harriet Bosse för första gången vid en uttagning till Till Damaskus.
Sommarvistelse i Furusund. Råkar i gräl med systern Anna och hennes man Hugo von Philp. Paret blir förlaga till Dödsdansen.

Ellen Key publicerar Barnets århundrade och Sigmund Freud publicerar Die Traumdeutung (Drömtydning).

Ellen Key

1901

Han gifter sig med Harriet Bosse den sjätte maj och de flyttar in i fem rum på Karlavägen. Bosse flyttar ut efter gräl tjugoandra augusti.
Strindberg inleder en period av målande.
Han får kontakt med den österrikiska teatermannen och förnyaren Max Reinhardt.

I England dör drottning Victoria och efterträds av Edward VII. I Sverige införs allmän värnplikt, jugendstilen introduceras och de första nobelprisen delas ut. I litteratur till Sally Prudhomme istället för till Leo Tolstoj. Svenska författare protesterar, inklusive Strindberg.

1902

Han skriver Gustav III och Fagervik och Skamsund.
Max Reinhardt sätter upp flera av hans pjäser i Berlin.
Dottern Anne-Marie föds.

Protester, demonstrationer och strejker för allmän rösträtt växer alltmer. Samtidigt införs allmän självdeklaration och den första allmänna inkomstskatten i Sverige.
Josef Conrad publicerar Heart of Darkness (Mörkrets hjärta).

Anne-Marie Strindberg och
Harriet Bosse

1903

Harriet Bosse inleder skilsmässoförhandlingar.
Oscar Levertin skriver mycket negativ recension av dramat Dödsdansen.

Scania i Malmö kan visa Sverige första serietillverkade personbilar.
Bjørnstjerne Bjørnson får nobelpriset i litteratur; Pierre och Marie Curie i fysik.
I USA gör, bröderna Orville och Wilbur Wright sin första flygning (37 m.)

1904

Strindberg skriver romanen Götiska rummen och den satiriska romanen Svarta fanor. han lär känna konstnären Carl Eldh. Skilsmässan från Harriet Bosse genomförd men relationen fortsätter ytterligare tre år.
Strindbergs syster Elisabeth dör tionde december. Han närvarar inte på begravningen.

Anton Tjechovs Вишнëвый сад (Körsbärsträdgården) har urpremiär på Konstnärliga teatern i Moskva.
Emigrationen från Sverige till Nordamerika avtar från 42 000 pers. 1903  till 18 000.

1905

Fröken Julie uppförs för första gången i Sverige, privat på Uppsala Stadshotel. Dödsdansen har urpremiär i Köln och turnerar i Tyskland. Kamraterna har urpremiär på Lustspieltheater i Wien.
Carl Eldh gör sitt första porträtthuvud av Strindberg.

Det nya svenska riksdagshuset på Helgeandsholmen i Stockholm tas i bruk. Arkitekturen kritiseras starkt bland annat eftersom kontakten mellan Mälaren och Östersjön bryts.
En arbetskonflikt leder  till att arbetsgivarna accepterar föreningsrätten och minimilöner.
Norge förklarar unionen med Sverige upplöst.
Albert Einstein presenterar i fyra artiklar bland annat den speciella relativitetsteorin

1906

Skriver Taklagsöl, Syndabocken och En blå bok. Kronbruden har urpremiär i Helsingfors med Harriet Bosse. Fröken Julie får sin första offentliga uppsättning i Sverige, i Lund av August Falck. Därefter turné.

Gammalstavningen avskaffas i skolor och offentliga handlingar. Svenska Akademiens ordlista ska ligga till grund i fortsättningen.
Henrik Ibsen 78 år och Oscar Levertin 44 år dör.
Selma Lagerlöf: Nils Holgerssons underbara resa I.

1907

Björck & Börjesson accepterar att ge ut Svarta fanor och blir Strindbergs viktigaste förläggare de närmsta åren. Karaktärsmorden i den väcker oerhörd upprördhet.
Han skriver kammarspelen Oväder, Brända tomten, Spök-Sonaten och Pelikanen.

Med August Falck som ledare grundar han Intima Teatern vid Norra Bantorget i Stockholm. Den invigs med urpremiären av Pelikanen som blir ett fiasko.

Ett drömspel har urpremiär på Svenska teatern i Stockholm med Harriet Bosse som Indras dotter.
Strindberg försöker dokumentera återkommande molnformationer från morgonpromenaderna. Det blir hans sista fotograferingar.

Oscar II dör och efterträds av Gustaf V.


Pelikanen, 1907. Photo: Jaeger

1908

Strindberg skriver på nya delar av En blå bok. Carl Larsson upptäcker sig avporträtterad under ”Hopljugna karaktärer” och funderar på att mörda Strindberg.

Det är ett pärlband av premiärer på Intima Teatern men kritiken är blandad och publiken sviker.
Strindberg påbörjar systematiska språkstudier.
Flyttar till Blå Tornet på Drottninggatan i Stockholm.
Kungl. Dramatiska Teaterns nya hus vid Nybroplan, Stockholm invigs med versupplagan av Mäster Olof.

I Malmö sprängs fartyget Amalthea med engelska strejkbrytare av tre ungsocialister. En man dödas, 23 skadas.
En kampanj mot billiga kioskdeckare, ”Nick Carter-litteraturen”, inleds. Konservativa debattörer försöker inkludera bland annat Hjalmar Söderberg i kampen mot den ”den kulturella dyfloden”.

1909

Strindberg skriver sitt sista drama, Stora landsvägen. Fyller sextio år och uppvaktas av Socialdemokratiska ungdomsförbundet i sin bostad.

Sven Hedins hemkomst från sin upptäcktsresa i Tibet firas triumfartat.
Heidenstam fyller 50 år och mottar en ”nationalhyllning” på Övralid av studenter med fackeltåg och standar. Promoveras till hedersdoktor.
Allmän rösträtten för män godkänns slutligen av riksdagen, rösträttsåldern höjs från 21 till 24 år.
Konstnärsgruppen De Unga, med bland andra Isaac Grünewald, framträder i en uppmärksammad konstutställning.
Filippo Tommaso Marinetti publicerar sitt manifest för ”futurismen” i Le Figaro: ”en rytande bil är vackrare än Nike från Samothrake”.

1910

Strindberg publicerar artikeln ”Faraon-dyrkan” i Afton-Tidningen 29.4 och inleder därmed den serie artiklar som resulterar i ”Strindbergsfejden”: Trehundra debattörer skriver under sexton månader 465 inlägg.

Skådespelarna på Intima Teatern i uppror på grund av dåliga arbetsförhållanden och uteblivna löner. Strinderg inleder tidningspolemik mot August Falck. Teatern spelar sista föreställningen 11 december, Fröken Julie med August Falck som Jean och Manda Björling som Julie.

Första svenska långfilmen, Värmlänningarne, har premiär.

1911

Bonniers skriver kontrakt om rättigheterna till Strindbergs samlade verk för tvåhundra tusen kronor. Nathan Söderblom föreslår Strindberg till Nobelpriset men får till svar att förslaget kommit in för sent.

Gustaf Fröding dör. 200 000 personer kantar kortevägen.

Val till Andra kammaren hålls för första gången efter de nya rösträttsreglerna. Högern går starkt bakåt medan socialdemokraterna får drygt 28% av rösterna. Karl Staaff bildar ny regering då socialdemokraterna och liberalerna får majoritet.

1912

Samlade skrifter börjar utkomma på Bonniers i 55 volymer. Utgivningen avslutas 1921. Strindberg uppvaktas på sin sextiotreårsdag av femtontusen personer i ett fackeltåg organiserat av Stockholms arbetarkommun.
I slutet av mars förvärras hans magont.
Det sista fotografiet tas i snöyra på Drottninggatan nionde april. Magcancer konstateras och Strindberg dör på morgonen den fjortonde maj. Barnen Greta, Karin och Hans vakar hos honom.

Strindberg begravs på Norra kyrkogården den nittonde maj. Människomassor kantar vägen och kortegen från Blå Tornet följs av tusentals människor. Processionen präglas av arbetarorganisationernas över hundra röda fanor.

Siri von Essen har dött tre veckor tidigare i Helsingfors, en månad senare dör hans ärkefiende Carl David af Wirsén medan hans dotter Greta omkommer i en tågolycka. Selma Lagerlöf kommenterar: ”är det inte besynnerligt med Strindberg, som drar de sina med sig i döden först hustrun och så dottern, så har han alltså tagit med sig den man, som stått honom mest emot hela livet igenom. Hövdingen drar till Valhall med stort följe.”

I september har Max Reinhardts epokgörande, expressionistiska uppsättning av Dödsdansen premiär i Berlin.


🇫🇷 Strindberg d’année d’année
🇷🇺 Стриндберг – год за годом
🇪🇸 Cronologia de Strindberg
🇩🇪 Strindberg – eine Zeitleiste
🇮🇹 Cronologia di Strindberg
🇬🇧 Strindberg – Brief chronology
🇸🇪 Kort kronologi