Styrelse

David Gedin – ordförande,  styrelsemedlem i Stiftelsen Strindbergsmuseet
Göran Söderström – vice ordförande
Marie Louise Jaensson Björkén – skattmästare
Sara Granath – sekreterare, redaktionsgrupp Nya Meddelande
Ingela Lundahl – medlemsombud, kontaktperson
Leif Magnusson – ansvarig för Strindbergs skrivarstuga på Kymmendö
Cecilia Carlander – redaktör för Strindbergiana
Katharina Lind – redaktör för hemsidan, sociala medier, Nya Meddelanden
Kristina Adolphson
Jan Billgren, redaktionsgrupp Nya Meddelande
Louise Edlind-Friberg
Malin Grände, redaktionsgrupp Nya Meddelande
Tryggve Lundh
Erik Höök – chef för Strindbergsmuseet

Revisorer:
Hans Alm
Olof Nordin

Revisorsuppleanter:
Kjell Åke Henriksson
Åsa Söderbergh

Valberedning:
Erik Höök
Catharina Söderbergh