Styrelse

David Gedin – ordförande,  styrelsemedlem i Stiftelsen Strindbergsmuseet
Göran Söderström – vice ordförande
Marie Louise Jaensson Björkén – skattmästare, medlemsombud
Sara Granath – sekreterare, redaktionsgrupp Nya Meddelande
Leif Magnusson – ansvarig för Strindbergs skrivarstuga på Kymmendö
Cecilia Carlander – redaktör för Strindbergiana
Katharina Lind – redaktör för hemsidan och  Nya Meddelanden
Kristina Adolphson – redaktionsgrupp Nya Meddelande
Jan Billgren – redaktionsgrupp Nya Meddelande
Louise Edlind-Friberg
Tryggve Lundh
Hannah Hinz Cornelli – redaktionsgrupp Nya Meddelande
Erik Höök – chef för Strindbergsmuseet

Revisorer:
Hans Alm
Olof Nordin

Revisorsuppleanter:
Kjell Åke Henriksson
Åsa Söderbergh

Valberedning:
Erik Höök
Catharina Söderbergh