Styrelse

Cecilia Carlander – ordförande,  styrelsemedlem i Stiftelsen Strindbergsmuseet
Göran Söderström – vice ordförande
Susin Lindblom – skattmästare
Ulrika Lindgren – medlemsombud
Sara Granath – sekreterare, och  redaktör för Nya Meddelanden…
Leif Magnusson – ansvarig för Strindbergs skrivarstuga på Kymmendö
Cecilia Carlander – redaktör för Strindbergiana
Hannah Hinz Cornelli – sociala media, redaktionsgrupp Nya Meddelanden…
Kristina Adolphson – redaktionsgrupp Nya Meddelanden…
Louise Edlind-Friberg – ansvarig vid B&B
Tryggve Lundh
Marja Sandin Wester
Erik Höök – chef för Strindbergsmuseet

Revisorer:
Åsa Söderbergh
Olof Nordin

Revisorsuppleanter:
Kjell Åke Henriksson
Christina Björkegren

Valberedning:
Erik Höök
Inger Björklind Bengtsson