Utförlig kronologi 1793–1912

(v. 2.2 – febr. 2024)

Den följande kronologin över August Strindberg är ett försök att samla så många relevanta, säkra fakta som möjligt utan att dessa tolkas. Det vill säga, att sammanställa en kronologisk datasamling över dokumenterade händelser i Strindbergs liv och därmed skapa en så objektiv referenskälla som möjligt.
Ett speciellt problem är användningen av Strindbergs “självbiografiska” texter: Tjenstekvinnans son, Le plaidoyer d’un fou (En dåres försvarstal ), Inferno, etc. Å ena sidan framgår av kontrollbara källor att de grundar sig på verkligheten, å den andra lika tydligt att Strindberg förvränger och avviker från sanningen så snart det finns konstnärliga skäl. Ändå har jag valt att ta med en del uppgifter eftersom de är intressanta, omständigheter talar för att de är sanna o andra källor är bristfälliga. Jag anger i de fallen källan o det ska understrykas att dessa data ska betraktas med skepsis. – Strindberg låter aldrig fakta stå i vägen för texten.
Likaså präglas urvalet av data förutom av tillgängliga källor, oundvikligt i någon mån av mina värderingar av vad som är väsentligt – även om jag har försökt att undvika ställningstaganden genom att ta med så många fakta som möjligt.
Uppställningens form har inneburit att det inte har varit möjligt att ange varifrån de enskilda uppgifterna kommer, men de huvudsakliga källorna anges och diskuteras nedan, efter kronologins slut. Som alltid innebär det inte någon garanti för att det ändå inte har smugit sig in fel – både språkliga och faktamässiga.

Hemsidan hoppas på och tar tacksamt emot alla påpekanden och korrigeringar: red@auguststrindberg.se

För att ge en bakgrund och sätta in Strindbergs liv och verksamhet i ett sammanhang har också en spalt med händelser i tiden tillfogats. Dessa är sådana som mer indirekt påverkar Strindberg, eller är sådana som rör tiden i allmänhet. Dessa är mer eller mindre godtyckligt valda. Därtill har jag i det fallet utnyttjat mindre pålitliga källor, så ett antal fel kan ha smugit sig in. Också i här välkomnas alla förslag på tillägg och alla påpekanden om felaktigheter.

/David Gedin

18401850186018701880 1890 19001910

1793

13 juni

Zacharias Strindberg (*30.11 1758, †6.7 1829, son till Henric Henricsson Strinnberg [*20.9 1708 i Multrå. †22.2 1767 i Sundsjö, komminister – som tagit efternamnet efter släktens härstamning från Strinne by i Multrå socken, Ångermanland] o Maria Elisabeth Åkerfelt [*13.11 1725. †13.3 1781 i Fanbyn Sundsjö]) g.m. Anna Johanna Neijber (*19.4 1771, †11.5 1839). Barn: Johan Ludvig, Elisabeth, Carl Oscar (August far).

zacharias-strindberg
Zacharias Strindberg

Händelser under året

 • Hertig Karl förmyndarregent för Gustaf IV Adolf sedan mordet på Gustaf III     året innan.
 • M. Benedicks invandrar o blir den första juden m. högre ställning inom svenskt näringsliv.
 • Gamla bollhuset rivs o Dramaten flyttar till ”Arsenalen”.
 • †21 januari. Ludvig XVI giljotineras i Paris.
 • 13 juli. Jean Paul Marat knivmördas av Charlotte Corday i sitt badkar.
 • *14 oktober. Erik Johan Stagnelius (†3.4 1823).
 • †16 oktober. Marie Antoinette giljotineras.
 • *28 november. Carl Jonas Love Almqvist (†26.9 1866, Bremen).

1794

13 april

Johan Ludvig Strindberg, född i Stockholm, sedermera grosshandlare (†13.9 1854). 1835 g.m. Maria Theresia Wickberg (*26.12 1814. †23.6 1875). Tio barn, varav fjärde är Johan Oscar ”Occa” Strindberg, grosshandlare (*5.5 1843, †12.7 1905).

Händelser under året

 • †5 april. Danton avrättas.
 • 9 april. De ansvariga i ”Armfeltska sammansvärjningen” mot Reuterholm från året innan ställs inför rätta o döms. Ledaren, Gustaf Mauritz Armfelt, flyr till Ryssland.
 • †9 juli. Robespierre avrättas.
 • 1 nov. Första försöket m. optisk telegraf i Sverige: en födelsedagshälsning till kungen skickas från Katarina kyrktorn till Drottningholms slott.

1797

25 maj

Född, Johanna Magdalena Elisabeth ”Lisette” Strindberg (†17.12 1880). 1822 g.m. Samuel Owen (*12.5 1774 i Norton-in-Hales, Shropshire, England. †15.2 1854 i Stockholm). Nio barn.

Händelser under året

 • 1 januari. Christopher Jacob Boström (†1866).
 • *30 augusti. Mary Wollstonecraft Shelley (†1851).
 • †10 september. Mary Wollstonecraft (*1759).
 • 6, 31 oktober. Gustav IV Adolf g.m. Fredrika Dorotea Vilhelmina. Tre orter i Norrländska ”Drottninglandet” döps om efter henne.
 • *13 december. Heinrich Heine (†1856).

1811

22 aug

Carl Oscar Strindberg (AS far), född i Stockholm. Sedermera ångbåtskommissionär. (†3.2 1883 i Stockholm.)

Händelser under året

 • 1811 års svenska kyrkohandbok antas, bl.a. införs konfirmation officiellt som en kyrklig akt.
 • Esaias Tegnér vinner Sv. Akad. stora pris m. dikten ”Svea”.
 • Den blivande drottningen Desidera anländer till Sverige m. sonen Oscar (I), 11 år.

1823

18 jan.

Eleonora Norling (AS mor), född i Södertälje.

1829

6 juli

Stadsmajoren, kryddkramhandlaren Zacharias Strindberg, Carl Oscar Strindbergs far, dör.

Händelser under året

 • *21 januari. Prins Oscar (II). Juni. Esaias Tegnér lagerkransar Adam Oehlenschläger i Lunds domkyrka – skandinavismens födelse.
 • †6 december. Baltzar von Platen (*1766).

1837

Carl Oscar Strindberg blir borgare, övertar en handelsbod.

Händelser under året

 • †7 februari. Gustav (IV Adolf, *1778).
 • Med utg. av Bevis att Napoleon aldrig har existerat inl. Albert Bonnier sin förlagsverksamhet.
 • 11 april. Paraplyorganisationen Svenska nykterhetssällskapet bildas.
 • 20 juni. Victoria blir drottning av Storbritannien.

1839

11 maj

Anna Strindberg, Carl Oscar Strindbergs mor, dör.

Händelser under året

 • †3 maj. Pehr Henrik Ling (*1776).
 • †30 juni. Johan Olof Wallin (*1799).
 • C:a jul, C. J. L. Almqvist: Det går an.

1840-talet


1840

Händelser under året

 • 1 maj. Det första frimärket, One Penny Black, i Storbritannien.
 • En “basarbyggnad” öppnas utefter Norrbro, Stockholm, o blir Sveriges elegantaste butiks- o kaféstråk.

1841

Händelser under året

 • Riksdagen beslutar att cellfängelser skall inrättas i hela Sverige o stockstraffet avskaffas. Spö- o risstraff avskaffas som förvandlingsstraff för böter.
 • Uppsala nya universitetsbiblioteksbyggnad Carolina Rediviva tas i bruk.
 • * Carl Snoilsky (†1903)

1842

7 okt

Carl Oscar Strindberg (*22.8 1811) o Eleonora Ulrika Norling (*18.1 1823 i Södertälje) trolovar sig.

Eleonora Norling/Carl Oscar Strindberg

Händelser under året

 • 18 juni. Den svenska Folkskolestadgan utfärdas: alla svenska barn skall gå i folkskola, skolstyrelser tillsättas o lärarseminarier inrättas.
 • Emilie Flygare-Carlén: Rosen på Tistelön.
 • Nikolaj Gogol: “Шинель” (“Kappan”, novell).

1843

5 maj

Eleonora Norling flyttar in som hushållerska hos Carl Oscar Strindberg, som hyrt in sig i Klara Västra Kyrkog. 15, invid Klara kyrkogård (hörnet Klara Västra Kyrkogata, Klara Vattugränd – nu rivet). Samuel Owens går i konkurs.

7 okt

Johan Oscar ”Occa” Strindberg, femte barn till Johan o Maria Strindberg, föds (†12.7 1905), grosshandlare. (10.4 1869 g.m. Aurora Helena Rosalie Lundgren, *29.11 1844, †24.10 1894. 4 barn, varav 2:a Nils Strindberg, aeronaut, ingenjör, *4.9 1872, †okt. 1897 på Vitön, begravd 1930 i Stockholm, Norra Kyrkogården.)

Händelser under året

 • Det första nordiska studentmötet i Uppsala utlöser en våg av skandinavism.
 • Kommunalförordningar m. rösträtt graderad efter mantal o beskattning införs.
 • Sockennämnder införs m. vald ordf. Kyrkoherden därmed inte längre automatiskt ordf. o kyrkans maktställning försvagas.
 • Svenska Förlagsföreningen grundas kommissionssystemet för bokhandlare införs.

1844

28 feb

Carl Oscar Strindberg, Eleonora Norling får en son, Oscar, som dör 4 juli.

24 aug

Hemmets upplöses gm auktion p.g.a. ekonomiska bekymmer, som löses bl.a. genom att Carl Oscars bror, Johan Ludvig Strindberg (*1794), övertar skulderna. Eleonora Norling blir inhyst hos en fru på Lidingö.

Händelser under året

 • †8 mars. Karl XIV Johan (*1763 Jean Bernadotte). Oscar I kung av Sverige o Norge.
 • 24 maj. Första morsetelegrammet skickas New York–Philadelphia: “What hat God wrought!”.
 • 28 september. Oscar I kröns o kallas “Framtiden” av oppositionen som hoppas på en liberalisering.
 • 22 oktober. Statens historiska museum, grundat av B. E. Hildebrand, invigs.
 • 18 november. Rickard Dybecks ”Du gamla, du friska” (1858 ”du fria”), o Otto Lindblads ”Kungssången” framförs f.f.g.
 • Riksdagen beslutar att sammanträda vart tredje ist.f. vart femte år o lika arvsrätt för män o kvinnor.

1845

1 april

Eleonora Norling flyttar till Körsbärshagen vid Västra Humlegårdsg. 40 på Ladugårdslandet (nuv. Lärkstaden), där Carl Oscar Strindberg hyr ett hus åt henne m. piga o dräng. (Enl. OD besöker AS huset tillsammans m. August Falck 8.10 1907.)

17 juni

Carl Axel Strindberg föds. (†27.1 1927), försäkringstjänsteman, äv. (amatör)musiker, –kompositör. (1.5 1875 g.m. Charlotta Johansson, *29.5 1845, †26.6 1903, 1 barn. 26.6 1905 g.m. Elise Margarethe “Maggie” Foss, *25.5 1876, †12.12 1926, 1 barn.)

Händelser under året

 • †4 juni. Lars Molin (”Lasse-Maja”.)
 • Gummisnodden uppfinns.
 • Den svenska riksdagen beslutar att slavarna på den svenska koloniön Saint-Barthélemy skall friköpas.
 • Ett nordiskt studentmöte hålls i Köpenhamn.
 • Den svenska indragningsmakten mot tidningar avskaffas.
 • August Blanches drama Läkaren på Kongl. Dramatiska T. för in sociala frågor på teatern.
 • Edgar Allan Poe: “The Raven”.
 • Alexandre Dumas, d.ä.: Vingt ans après.

1846

18 maj

Carl Oscar Strindberg öppnar kontor i Riddarholmshamnen 12, nedanför Wrangelska palatsets norra torn på Riddarholmen, där han bedriver ångbåtskommission (d.v.s. befraktar ångbåtar m. gods- och persontrafik), samtidigt som han från tid till annan har olika handelsbodar runtom i staden.

Hösten

Carl Oscar Strindberg o Eleonora Norling flyttar samman på Bryggargränden 7 (nuv. Tegnérg. mellan Drottningg. o. Holländareg.)

Händelser under året

 • Skråväsendet, som styrt priserna, kontrollerat marknaden, avskaffas. Näringsfrihet införs. Förbudet mot handeln på landsbygden lättas, får nu bedrivas bortom tre mil från närmsta stad. Begränsningar för brukens produktion upphävs.
 • Första svenska gasverket anläggs i Gbg o landets första gatlyktor tänds.
 • Änkor, frånskilda eller ogifta kvinnor tillåts arbeta inom hantverk o viss handel.
 • Predikanten Erik Jansson utvandrar av religiösa skäl m. tusentalet hälsingebor till Amerika o grundar staden Bishop Hill (döpt efter hembyn Biskopskulla).
 • Säkerhetständstickan vid Jönköpings Tändsticksfabrik.
 • Fjodor Dostojevskij: debut Бедные люди. (Arma människor eller Fattigt folk).

1847

9 juni

Oscar Strindberg föds (†10.10 1924), ångbåtskommissionär (16.12 1876 g.m. Hedvig Maria Gustava Hedborg, *20.2 1852, †1937, 4 barn.)

3 sept.

Lysning för Carl Oscar Strindberg o Eleonora Ulrika Norling.

24 sept.

Carl Oscar Strindberg o Eleonora Ulrika Norling gifter sig i Klara kyrka

1 okt.

Familjen flyttar åter in på Klara Västra Kyrkogatan 15.

Händelser under året

 • 4 maj. Opera- o hovsångerskan Jenny Linds debut på Her Majesty’s Theatre, London. Senare bejublad svensk turné.
 • Svensk Fattigvårdsförordningen införs. Församlingarna skall ansvara för sina egna fattiga; fullt arbetsföra personer kan få fattigvård; fattigskatt införs.
 • Fri rörlighet för arbetskraft.
 • Arbetslösheten är nu ett samhällsproblem, inte individens. Tiggeri förbjuds.
 • Kommunallag i Stockholm: ”lösaktiga” kvinnor skall läkarundersökas 1 gng/v, annars varning. Efter två varningar skickas de till Spinnhuset.
 • Läkaren Ignaz Semmelweiss (*1818) verksam i Wien hävdar att dödligheten i barnsängsfeber minskar om förlossningspers. tvättar händerna. Han protesterar då rekommendationen ignoreras o spärras 1865 in på sinnesjukhus. Dör samma år, troligen p.g.a. av misshandel av vakterna.)

1848

1 april

(Trol.) Familjen flyttar till Riddarholmshamnen nr  12 (tidigare Sundhetscollegiets hus).

Sundhetscollegiets hus, som revs 1863. Teckning av Axel Strindberg 1909.

April

(Trol. c:a.) August Strindberg koncipieras.

Marx, “Manifest der Kommunistischen Partei”.
På svenska samma år.

Händelser under året

 • 24 januari. Guldrushen i Kalifornien.
 • 21 februari. Karl Marx: Manifest der Kommunistischen Partei (Det Kommunistiska manifestet, sv. övers. samma år).
 • 22 februari. Februarirevolutionen i Paris.
 • 18 mars. Gatukravaller i Stockholm, ”marsoroligheterna”, insp. av revolterna i Europa. Folkmassor krossar fönstren hos myndighetspers., samlas vid slottet, kräver republik o reformer.
 • 19. mars. Oscar I kommenderar militär att skjuta mot folkmassan. C:a 30 dödas. Oscar I därefter mindre liberal, mer konservativ.
 • Mars. Slesvig-holsteinska kriget utbryter då hertigdömena gör uppror mot Danmark. Svensk-norska reservtrupper överförs till Danmarks hjälp. (De dras tillbaka utan att ha deltagit i striderna i o m vapenvilan 26.8 i Malmö.)
 • Sv. aktie-bolagslag ersätter bergsmanslagen. Aktieägarna nu bara ansvariga för sitt aktiekapital, inte för bolagets skulder. Leder till stora satsningar inom industrin, bl.a. järnvägar, telegraf- o gasledningar.
 • Sv. första baptistförsamling grundas.
 • ”Sagerska målet”, Sthlm: Sofie Sager, anklagar, ytterst ovanligt, sin hyresvärd Möller för våldtäktsförsök o misshandel. Försvaret: Sager ska ses som Möllers piga o misshandeln laglig aga av tjänstefolk. Möller fälls överraskande o får bötesstraff, då läkaren bekräftar Sagers version. Hon blir en av Sveriges mest kända kvinnor o känd som feminist i Sverige o USA.
 • Johan Ludvig Runeberg: Fänrik Ståls sägner, 1a saml. (2a saml. 1860.)

1849

22 jan.

Johan August Strindberg föds.

3 februari

AS döps.

Händelser under året

 • 3 april. Efter c:a 7 mån. vapenvila nya strider i slesvig-holsteinska kriget. Ny vapenvila 10.7. Löfte utfärdas om svensk-norska trupper till norra Slesvig som buffert mellan danskarna o tyskarna.
 • 5 maj. Byggandet inleds av första hästdrivna järnvägen i öppet landskap.
 • Okt. Sveriges första järnväg, “Frykstadbanan”, Klarälven-Fryksta vid Frykensjöarna, Värmland, öppnas för trafik.
 • Sveriges första ångsåg i Tunadal utanför Sundsvall. Sågverksindustrin expanderar kring Sundsvall (“Sveriges Klondike”) o ökar befolkningen i Norrland.
 • Ett svenskt läroverksplakat utfärdas o slår samman lärdoms-, apologistskolorna o gymnasierna till ett läroverk.
 • Fredrika Bremer anträder som ensam kvinna en resa till Amerika.

1850-talet


1850

5 maj

Eleonora Elisabeth Strindberg föds (†22.4 1851 i lunginflammation). [Enl. uppg. i kyrkoböcker.]

17 aug.

Sigrid Sofia Matilda Elisabeth (Siri) von Essen föds (Sthlm, Jakobs f.) Enda barn till Carl Reinhold von Essen o Elisabeth “Betty” Charlotta In de Betou. Växer upp på Jackarby gård, 1 mil utanför Borgå, Finland.

Händelser under året

 • 2 juli. Fredsavtal i slesvig–holsteinska kriget i Berlin mellan Danmark o Preussen. Strider åter 22 dagar senare mellan danskarna o den inhemska (tyska) slesvig-holsteinska armén. Därefter fortsatta strider året ut.
 • Sthlms föråldrade o illa fungerande ordningsväsendet omorganiseras till en riktig poliskår.

1851

1 april

Familjen flyttar från Riddarholmshamnen nr 12 till Drottninggatan 74
(där PUB:s äldre delar nu ligger).

22 april

Eleonora Elisbeth Strindberg dör (* 5.5 1850).

1 okt.

Familjen flyttar till Klara Västra Kyrkogata 15, 2 tr. (5 rum o kök.)

Händelser under året

 • 1 jan. De sista mindre striderna i slesvig–holsteinska kriget.
 • 1 maj. Första världsutställningen, “The Great Exhibition of Works of Industry of All Nations” öppnar i London. Inleder en rad av motsv. utställningar runtom världen. Sverige blygsamt representerat, får beröm för sina järnprodukter.
 • 11 juni. C. J. L. Almqvist flyr till Amerika anklagad för giftmordförsök o reversförfalskning.
 • Studentsången ”Sjungom studentens lyckliga dag” komponeras av “Sångarprinsen” prins Gustaf.

1852

Under året

Grosshandlaren Johan Ludvig Strindberg, Carl Oscar Strindbergs bror, går i konkurs. Bland tillgångarna finns den senares reverser.

27 jan.

Edvard Theodor Strindberg föds. Dör samma år i “slag av tandplågor” (†14.11 1852). [Osäker uppg.]

Händelser under året

 • Första statliga ingreppet i sv. produktion då arbetsskyddslag förbjuder nattarbete för barn o ungdom.
 • Den akademiska jurisdiktionen avskaffas, d.v.s. universitetens rätt att själv agera domstol för sina lärare o studenter. 
 • Passagerartrafik m. omnibussar på fasta linjer öppnas permanent i Sthlm.

1853

24 jan.

Carl Oscar Strindberg tvingas gå i konkurs som en följd av broderns. Men har fortsatt förtroende o får själv rekonstruera sin ekonomi, behålla sitt bohag o affärsverksamhet.

25 maj

Johan Olof Strindberg föds (†6.6 1943). (27.12 1883 g.m. Hedvig Margareta Berggren, *3.9 1853, †1.11 1927, 1 barn.)

Händelser under året

 • 15 maj. Efter riksdagsbeslut om telegrafnät reses sv. första telegrafstolpe. 1.11 bildas Kongl. Electriska Telegraf-Werket. Den första sv. telegraflinjen öppnas (Sthlm–Uppsala).
 • Fregatten Eugenie anlöper Gbg c:a midsommar; har på två år som första sv. fartyg seglat jorden runt.
 • Första gasverket anläggs i Sthlm, vid Klara sjö – gaslyktor tänds f.f.g.
 • Enl. proposition ska sv. staten ansvara för o finansiera utbyggn. av järnvägsnätet gm ”stambanor”. För ökad uppodling dras de gm mindre attraktiva områden, ej vid kusten av försvarsskäl. Västra stambanan Sthlm–Gbg, södra Falköping–Malmö.
 • Fredrika Bremer grundar Sveriges första kvinnoförening, ”Stockholms fruntimmersförening för barnavård”. Publ. Hemmen i den nya världen om sin Amerikaresa.
 • Kvinnor får rätt att undervisa i de mindre folkskolorna.
 • Sthlms stadsmission grundas.
 • En andra koleraepidemi utbryter i Sverige. (Den första inträffade 1834.)
 • Skånska Sockerfabriks AB grundas i Landskrona.

1854

Händelser under året

 • 16 aug. I det ett år gamla Krim-kriget kapitulerar villkorslöst den ryska fästningen Bomarsund på Åland inför fransk-engelsk övermakt.
 • Judar födda i Sverige får rätt att bosätta sig i alla landets städer.
 • Sveriges första järnvägsstation byggs i Järle norr om Örebro.
 • Gbgs konstförening grundas.
 • Första telegrafkabeln Gbg–Sthlm.

1855

Under året

Under året, AS går i småbarnsskola hos fru Svanström o frk Tydén i Klara Bergsgränd. [Redan vid 5 årsålder enl. egen uppg. 1909, Brev 18:22.]

20 maj

Anna Maria Strindberg föds (†5.2 1937). (10.5 1875 g.m. Hugo Welam von Philp, *27.5 1844, †18.1 1906. Barn: Henry Welam, läkare *11.9 1877, † 4.3 1920. Anna-Lisa, sjuksköterska *2.11 1884. †15.2 1959. Märta *9.12 1882.)

Sommar

Familjen på Malmen (Klippan nr 36) vid Drottningholm. (Byggnaden bevarad.)

Händelser under året

 • 1 jan. Telegrafnätet mellan de viktigaste städer klart. Förbinds m. det kontinentala via kabel under Öresund.
 • 1 juli. Första svenska frimärkena ges ut o enhetligt porto (fyra skilling banco för brev) införs. Allmänna brevlådor.
 • 21 nov. Sverige-Norge ingår förbund mot Ryssland, ”Novembertraktaten”, m. Storbritannien o Frankrike i Sthlm.
 • Hungerupplopp i Jönköping.
 • Kyrkoplikten avskaffas, liksom spö o risslitning, äv. dödsstraff vid rån.
 • Den evangeliska väckelserörelsen börjar bygga missionshus i landet.
 • Illustrerad tidning, en veckotidskrift för aktualiteter, utkommer.
 • Första moderna försäkringsbolaget Skandia grundas.

1856

Vårterminen

AS börjar i förberedande klass i Klara Trivialskola (Högre Lärdomsskola) i nordvästra delen av Klara kyrkogård mot Klara Västra Kyrkogata (byggnaden bevarad). 1a terminen enl. g:a skolstadgan m. bl.a. latin o “restläsning” på lördagar, från h.t. enl. nya.
Går där t.o.m. ht 1859

1 april

Familjen flyttar till en malmgård på Norrtullsgatan 14 (numera en skola på adressen).

5 juni

Zacharias Strindberg föds. Dör samma år i “halsfluss” (†26.12 1856). [Enl. kyrkoböcker.]

Händelser under året

 • 5 mars. Sveriges första järnväg Örebro–Ervalla–Nora öppnas.
 • 30 mars. Krimkriget slutar genom fördrag i Paris. Ryssland förbinder sig att inte befästa Åland.
 • 7 maj. Evangeliska Fosterlands Stiftelsen (EFS) grundas.
 • 1 dec. De första stambanorna: Malmö–Lund, Gbg–Jonsered invigs. (Fortf. i trafik.)
 • A. O. Wallenberg grundar Sv. första eg. affärsbank, ”Stockholms Enskilda Bank”.
 • Stort studentmöte i Uppsala. Oscar I bjuder deltagarna till Drottningholm o yttrar: “Hädanefter är krig skandinaviska bröder emellan omöjligt”.
 • De första s.k. “mindre folkskolorna”, där äv. outexam. lärare får arbeta, införs för att sprida underv. i landsbygden.
 • Den första riksdagsmotionen om begränsning av arbetstiden till tolv timmar avvisas.
 • Fredrika Bremer: Hertha.

1857

1 april

Familjen flyttar från Norrtullsg. till malmgården Loviseberg, sju rum o kök, bv + två vindsrum. (Stora Gråbergsg. 25, ung. nuv. Västmannag. mellan Observatorieg. o Odeng. Revs i samband m. byggandet av Sabbatsbergs sjukhus.)

8 juli

Elisabeth Magdalena Strindberg föds. (†10.12 1904.)

Sommar

AS inackorderas m. sina två äldre bröder (Oscar, Axel) hos klockaren F. A. Walin i Årdala vid sjön Båven i Södermanland. (Äv. somrarna 1858, 1859.)

Händelser under året

 • 14 mars. Öresundstullen (fr. 1429, för Sverige fr. 1720) upphävs gm Öresundstraktaten i Köpenhamn. Övr. stater köper sig fria m. en engångsavg. på 30,5 milj. danska riksdaler. Sverige bidrar m. 1,5 milj.
 • 13 juli. Frimärket Gul tre skilling banco, senare världens dyraste, poststämplas i Kopparberg.
 • Reuters pressbyrå grundas i England.
 • Finansmin. Gripenstedt håller de s. k. “blomstermålningarna” om Sveriges lysande framtidsutsikter för riksdagen – vill få ta utlandslån till järnvägsbygget (Sverige har inte haft ngn statsskuld på årtionden.)
 • Malmös första sjukhus öppnas.
 • Sthlms första moderna hotell, Hotell Rydberg (efter grosshandl. Abraham Rydberg, vars testamente finansierar o därmed äv. ger namn åt ”Biff Rydberg”), öppnas vid Gustav Adolfs torg av Oscar I:s kökschef Régis Cadier.
 • Sällskap för “ni” som tilltalsord bildas.
 • Krinolinen nya dammodet i Sverige.
 • Elfrida Andrée blir landets 1:a kvinnliga examinerade organist.
 • Sthlm passerar 100 000 inv.
 • Gustave Flaubert: Madame Bovary.
 • Charles Baudelaire: Les Fleurs du mal.
 • Viktor Rydberg:  Fribytaren på Östersjön resp. Singoalla
 • Bjørnstjerne Bjørnson: debut Synnøve Solbakken.

1858

Sommar

AS inackorderas hos klockaren F. A. Walin i Årdala.

2 nov

Lovisa Eleonora Nora Strindberg föds. (†5.6 1927). (26.10 1890 g.m. Gustaf Knut “Gusten” Hartzell, civilingenjör, *2.3 1853, † 21.10 1938, 3 barn.).

Händelser under året

 • Maj. 6 sv. kvinnor döms till landsförvisning p.g.a. sin katolska tro – vrede i katolska Europa.
 • 18 juli. Göran Fredrik Göransson framställer rent tackjärn f.f.g. gm Bessemermetoden vid Edske masugn, Hofors.
 • 5 aug. 1:a telegrammet Europa–Amerika.
 • Husagan avskaffas i Sv. utom för anställda pojkar under 18 o flickor under 16 (avskaffas 1920).
 • Konventikelplakatet från 1726, avskaffas. Ökad trosfrihet för frikyrkl. samfund, privata bönemöten tillåts. Kyrkoherden får dock ingripa mot förkunnelse som kan leda till kyrklig söndring.
 • Ogift kvinna myndig vid 25 års ålder efter domstolsbeslut. Om gift åter omyndig. Särskilt domstolsbeslut krävs om hon vill sköta sina egna affärer. 
 • Yrket småskollärare skapas, då hemundervisningslärarna får seminarie-utbildning o yrkesstatus.
 • Småskola införs som den svenska folkskolans skolår 1–2

1859

Charles Darwin: On the Origins of Species

Händelser under året

 • 10 jan. Sthlms första ”ångkök” (fattigkök): Mat för mkt låga priser (välgörenhet) öppnas på Regeringsg. 82.
 • †8.7 Oscar I (*4.7 1799, Paris). Karl XV kung av Sverige o Norge (m. namnet Karl IV).
 • Kvinnor får rätt att inneha vissa lärartjänster.
 • Amalia Ericsson uppfinner o börjar sälja polkagrisar i Gränna.
 • Sophie Adlersparre, Rosalie Olivecrona gr. Tidskrift för hemmet, språkrör för kvinnofrågor.
 • Överståthållarämbetet utfärdar ”Reglementeringen” av prostitution. De prostituerade registreras o läkarundersöks regelbundet för smitta (spec. syfilis). Fortgår till 1918.
 • Stora teatern i Gbg invigs m. namnet Nya teatern.
 • Albert Bonnier börjar utge “Öreskrifter för folket” – breddar bokläsandet.
 • Judiska barn får tillåtelse att gå i svenska skolor.
 • Den tyska leksakstillverkaren Märklin grundas.
 • Charles Darwin: On the Origins of Spieces.
 • Viktor Rydberg: Den siste atenaren.

1860-talet


1860

24 jan

AS börjar vårterminen på Jakobs och Johannis Apologistskola (”Jakobs Elementarläroverk”), på Regeringsgatan 79–81, hörnet Brunnsg. 5 (bevarat).
Går där t.o.m. v.t. 1861.

1 april

Familjen flyttar från Loviseberg tillbaka till Norrtullsgatan 14.

Sommar

AS inackorderas, större delen av tiden m. Oscar, hos klockaren Nils Petter Andersson i Taxinge-Näsby. (AS där äv. somrarna 1861, 1862.)

Händelser under året

 • 3 maj. Karl XV kröns i Sthlm. 5 aug i Trondheim (som Karl IV).
 • 30 okt. Den första svenska dissenterlagen: Sv. medb. får gå ur statskyrkan, för att ingå i annat, av staten godkänt, kristet samfund.
 • Brännvinsbränning till husbehov förbjuds.
 • Det svenska passtvånget upphävs, människor kan nu resa fritt såväl inom som utom Sverige. Passfriheten gäller till 1917.
 • Judar tillåts bosätta sig o äga fast egendom i hela Sverige.
 • Städerna börjar inrätta renhållningsverk.
 • Riksdagen beslutar att inrätta seminarium för kvinnl. folkskollärare.
 • Étienne Lenoir, Frankr., bygger första fungerande förbränningsmotorn.
 • Emilie Flygare-Carlén: Ett köpmanshus i skärgården.
 • Johan Ludvig Runeberg: Fänrik Ståls sägner, 2a saml. (1a saml. 1848.)

1861

Under året

Strindbergs första försök att fotografera.

24 juni

Eleonora Strindberg visar symptom på tuberkulos.

16 juni

AS vistas under sommaren åter i klockargården i Taxinge-Näsby.  

27 juli

AS återvänder hem.

Hösten

AS börjar ht privatläroverket Stockholms Lyceum, Regeringsg. 54 (hörnet Lästmakarg.) Föreståndare var den framstående pedagogen Carl Johan Bohman o författaren o pedagogen Otto von Feilitzen.

Händelser under året

 • 19 febr. Livegenskapen upphävs i Ryssland.
 • 12 april. Det amerikanska inbördeskriget inleds.
 • 1 juli. Sthlms vattenledningsverk öppnas för allmänheten. Stadens första vattenledning m. reservoar invigs av kungaparet o tas i bruk.
 • Högre lärarinneseminariet inrättas i Sthlm efter debatt p.g.a. Hertha.
 • Sv. första moderna mentalsjukhus, Konradsberg, Kungsholmen, Sthlm, öppnas.
 • Förordning om brevutbärning i städerna utfärdas.
 • “Götheska mordet”: En gardist Pehr Victor Göthe mördar ett parfymeribiträde på Hornsgatan.
 • Dödsstraff för barnamord avskaffas i Sverige.

1862

19 jan

Eleonora Strindberg sängliggande för sista gången.

20 mars

Eleonora Strindberg dör i lungtuberkulos (tbc).

Våren

(Trol.) AS genomgår religiös kris o börjar omfatta en pietistisk tro, formulerad av C.O. Rosenius. [Osäkr. uppg. – primär källa Tj. son]

15 juni

AS vistas åter i klockargården i Taxinge-Näsby.

Klockaren i Taxinge N. P. Andersson (senare Aurén),
m. familj. Foto trol. 1866. (Källa: Bo Nordenfors).

Senhösten

Carl Oscar Strindberg tillkännager sin förlovning m. familjens husmamsell, Emilia Charlotta Petersson (*7.3 1841, †11.12 1887), dotter till vaktmästaren i Generaltullstyrelsen/kyrkvaktmästaren i Klara [båda uppg. förekommer] Johan Petersson.

Händelser under året

 •  Jan. Göthe halshuggs, Olaus Magnus väg, Hammarbyhöjden (minnesskylt) – den sista offentliga avrättningen (avskaffas i fredstid 1877) i Sthlm. 5.000 i publ. 
 • Kommunalt självstyre införs i städerna o på landsbygden. Kyrkans, prästernas inflytande minskar. Röstetalet grundas på inv. skattbetalning. System m. ”fyrkar” (motsv. 1 röst), fler ju mer pengar eller jord. Företag får röster rel. till skattebet. Kommunal rösträtt äv. för skattebet. kvinnor. D.v.s. burskapet inte längre ensam rösträtt i städerna – nya grupper får inflytande, inl. ståndsamhällets upplösning.
 • Prästernas tionde blir fasta avgifter.
 • Landsting inrättas o får ansvar för sjuk- o hälsovård.
 • 30 sept. Nya preussiska ministerpresidenten Otto von Bismarck: ”Tidens stora frågor avgörs inte genom tal och majoritetsbeslut, utan genom järn och blod” – känd som “järnkanslern”.
 • 4 nov. Stambanan Sthlm–Gbg invigs av Karl XV. Resan tar 14 tim.
 • Kungl. Dramatiska Teatern får egen lokal vid Kungsträdgården, Sthlm.
 • Studentexamen (1878–1905 ”mogenhetsexamen”) införs som avslutning på gymnasiet.
 • Viktor Rydberg: Bibelns lära om Kristus – väcker lång teologisk strid.  
Emilia Strindberg

1863

23 jan

Carl Oscar Strindberg o Emilia Petersson tar ut lysning.

13 feb

Carl Oscar Strindberg o Emilia Petersson gifter sig (bröllopsmiddag på Piperska muren).

Händelser under året

 • 28 maj. Fest m. 200 pers. till bords för Michail Bakunin på Hotel Phoenix, Sthlm. August Blanche hyllningstalar.
 • 1–3 juli. Nordstaterna besegrar sydstaterna vid Gettysburg, vändpunkten i inbördeskriget.
 • 22 juli. ”Skodsborgsmötet” – Karl XV lovar Fredrik VII av Danmark militärt stöd i krig, utan att fråga statsråden. 8.9 upphäver regeringen löftet under regeringskonf. på Ulriksdals slott m. anl. av hotande dansk-tysk konflikt om Slesvig, Holstein. Början till slutet för (den politiska) skandinavismen.
 • Alfred Nobel uppfinner dynamiten.
 • Ogift kvinna myndig vid 25 år utan domstolsbeslut.
 • Allmänt kyrkomöte ersätter prästståndet. Sammanträde vart femte år, utan beslutsrätt men veto ang. kyrkan o prästerliga privilegier.
 • Borgerlig vigsel införs.
 • Judar tillåts gifta sig m. kristna samt m. judar utan svensk medborgarskap.
 • Nattvardstvånget upphävs.
 • Försök m. asfaltsbeläggning på trottoarer Drottningg. o Regeringsg.,Sthlm.
 • Berns salonger, Sthlm öppnas

1864

Under året

Den 30 år äldre Edla Hejkorn, dotter till familjen Strindbergs värd på Norrtullsg. 14 o under en period lärare åt AS systrar, inleder ett intellektuellt utbyte m. AS ifråga om väckelsekristendom. Brevväxling 1864–65. [Primär källa Tj. son.]

25 maj

Emil Zacharias Strindberg (AS halvbror) föds. (†14.12 1911. 7.4 1895 g.m. Ida Sofia Malmqvist. *20.12 1871, †30.5 1946. 4 barn.)

1 okt

Familjen flyttar från Nortullsg. 14 till Norrtullsgatan 12.

Händelser under året

 • 18 jan. Preussen o Österrike ger Danmark ultimatum. 1.2. Dansk-tyska kriget. Kravaller i Sthlm i mars då regeringen inte undsätter Danmark. 30.10. Fred. Danmark, förlorar Holstein, Slesvig o Lauenburg.
 • Alfred Nobel konstruerar en fungerande tändhatt. 3.9 sprängs hans laboratorium i Sthlm o yngre bror Emil dör.
 • Södra stambanan Falköping–Malmö invigs i Jönköping. Sthlm får järnvägsförbindelse m. Malmö.
 • 23 dec. Oberoende liberala Dagens Nyheter börjar utges av Rudolf Wall. Gm att utnyttja järnvägarna blir tidn. först att täcka hela Sverige.
 • Lanthandeln helt fri.
 • Generell näringsfrihet för män o kvinnor. Kvinnor kan dock bara ägna sig åt yrken som anses anpassade för dem, o gifta kvinnor måste ha makens tillstånd.
 • Ny svensk strafflag. Mannen förlorar lagstadgad rätt att aga hustrun. Självmord avkriminaliseras.
 • Sv. statens normalskola för flickor inrättas – privatskola m. statliga medel ska ge flickor baskunskaper för högre studier.
 • Elfrida Andrée, organist o tonsättare, blir första kvinnan i statlig tjänst i Sverige som telegrafist.

1865

Under året

Efter en eldsvåda flyttar Stockholms Lyceum till Ålandsg. 17 (nuv. Mäster Samuelsg. öster om Malmskillnadsg.)

23 april

AS konfirmeras i Adolf Fredriks kyrka av pastorsadjunkt Gustaf Gottfrid Flyborg.

Juli

Besöker m. syskon o styvmor den senares släktingar, lantbrukare i Hällestad, ca 4 mil NV om Norrköping.

Under året

(Trol.) AS ferieläser m. Carl Wilhelm Wårman (son till bryggaren Lars Peter o bror till Elisabeth som AS kommer återknyta kontakten m. 1875) o ngn kamrat till honom (se SV 21:299).

Händelser under året

 • Finansminister Johan August Gripenstedt inför en ni-reform på sitt departement – tilltal “ni” ist.f. titel.
 • Febr. Sverige ansluter till frihandelssystemet gm handelstraktat m. Frankrike.
 • 9 april. Amerikanska inbördeskriget över i o.m. Sydstaternas kapitulation vid Appomattox.
 • 14 april. Abraham Lincoln mördas.
 • Okt. Sista svenska ståndsriksdagen sammanträder. 4.12 bifaller de två lägre stånden, 7.12 adeln o 8.12 prästerskapet Louis De Geers representationsförslag. Sverige får tvåkammarriksdag.
 • 18 dec. USA:s kongress ratificerar det 13:e tillägget till konstitutionen som förbjuder slaveri.
 • Vattenförsörjning blir kommunalt ansvar o avloppsledningar börjar nedläggas i Sthlm.
 • Den första moderna operetten uppförs i Sverige: Jacques Offenbachs Sköna Helena.
 • Axel Broström köper sitt första fartyg, galeasen Mathilda.
 • Den österrikiska munken Gregor Mendel framlägger sina teorier om ärftlighet.
 • Lewis Carrol: Alice’s Adventures in Wonderland.

1866

17 feb

AS medlem i skarpskytterörelsen o får enl. egen uppg. sin första starka skärgårdsupplevelse under en övning på Tyresö (trol. från Telegrafberget), 19–21 maj. [Tj.son o SV 21:391.]

12 juni

Anställs som informator för tre sönerna Otto Frithiof (*1856), Otto Fredrik (*1857), Otto Emanuel (*1860) till kungl. sekter Karl Otto Trotz o friherinnan Ebba Maria Augusta (f. Löwen) på Hammersta, Södertörn, (vinteradress Mäster Samuelsg. 63). Predikar tre ggr i Ösmo kyrka (15 alt. 22.7, samt 30.12 1866, 14.1 1867). Besöker även Otto Wilhelm Löwen (friherinnan Trotz bror) 1866, 1867
på Häringe.

Händelser under året

 • 22 juni. Den sista svenska ståndsriksdagen upplöses. Ny riksdagsordningen m. Första (FK) o Andra kammare (AK). AKs ledamöter väljs enl. principen “en man, en röst”. Men kvinnor saknar rösträtt o valbarhet kräver egendom om minst 1000 riksdaler eller årsinkomst över 800 rdr, långt mer än vanl. arbetare, o självägande bönder dominerar. FK motvikt mot den “folkliga” AK. Ledamöterna väljs på grundval av kommunal rösträtt, varför enskilda indiv. o företag kan ha flera röster (jfr ”fyrkar”).
 • Utomäktenskapliga barn får arvsrätt efter modern.
 • Judar tillåts rösta i riksdagsvalen, men inte kandidera.
 • Första svenska sjuksköterskeskolan grundas.
 • Sv. baptistsamfundet bildas.
 • Nationalmuseums nya byggnad invigs i Sthlm.
 • Dansen can-can väcker skandal på Berns salonger.
 • Sveriges tredje o sista koleraepidemi utbryter.
 • Avloppsledningar m. rör av gjutjärn börjar anläggas i Sthlm o Gbg.
 • Henrik Ibsen: Brand.
 • Fjodor Dostojevskij: Преступление и наказание (Brott och straff).

1867

Under året

Osäkra uppg. (Jäsningstiden, kap. 2. ”Där nere och där oppe”) om att han inleder en förbindelse m. en ”uppasserska” på Stallmästargården som varar i två år, trol. 1867–69, men som aldrig fullbordas sexuellt.

5 jan.

Gäst ett par dagar hos Kristian o Ottiliana von Hofmeyer på Ekeby (den senare syster t. Otto Wilhelm Löwen).

Jan.

Slutet av månaden. Säger upp sig efter kontrovers o flyttar hem.

1 april

Familjen flyttar tillbaka till Norrtullsgatan 14 från nr 12.

Maj

Tar studentexamen m. hyggliga betyg (A i flit!)

13 sept.

AS avreser till Uppsala.

17 sept.

Skriver in sig på univ. Inleder studier i estetik o moderna språk.

Under hösten

Hyr under ht. (enl. egen uppg) ett rum m. August Strömbeck hörnet Svartbäcksg. 11/Klosterg. 7.

7–8 okt

På besök i Stockholm.

14 okt

Ansöker om tjänst som folkskollärare  i Sunne, Värmland.

Okt

Avbryter studierna efter första terminen.

15–17 nov

Besöker vän från Lyceum, Emil Winter, på Edeby säteri, 2 mil NO om Uppsala. (AS bror Olof gick äv. i trädgårdsmästarlära där.) Predikar i Rasbokils kyrka 17.11.

Julen

Tillbringas hos en vän från Lyceum, Emil Bretzner, i dennas hem, en gård i Västmanland.

Händelser under året

 • Jan. Första tvåkammarriksdagen sammanträder. Medl. till 75% från ståndsriksdagen. Andra kammaren (AK) domineras av bönder, Första (FK) av mkt förmögna pers. Till en början är intresset begränsat o valdeltagandet lågt. I AK bildar publicisten Adolf Hedin det Nyliberala partiet (inte att förväxla med nutidens nyliberalism) m. bl.a. August Blanche, medan Lantmannapartiet (samlar främst bönder) bildas av greve Arvid Posse, Emil Key, Carl Ifvarsson. (Partier är sammanslutningar av redan valda riksdagsledamöter, så inga valkampanjer.)
 • Kejsardömet Österrike bildar Österrike-Ungern i det s.k. Ausgleich.
 • Alfred Nobel får patent på dynamit.
 • Skörden fryser o regnar bort. Sveriges sista betydande missväxt, spec. i Norrland, följs av hungersnöd.
 • Första nyhetsbyrån, Svenska Telegrambyrån (SvT), grundas.
 • Sv. järnvägarna förenas till ett nät m. sammanbindning gm centrala Sthlm.
 • Karl Marx: Das Kapital I.
 • Henrik Ibsen: Peer Gynt.

1868

9 jan.

AS tar folkskolelärarvikariat vid Klara folkskola (där äv. Richard Bergström undervisar) Klara Strandg./Vasag. 11 för 800:–/år. (Klara Strandg. motsv. nuv. Vasag. mellan Mäster Samuelsg. o Herkulesg.) Bor hemma på Norrtullsg. 14.

10 mars

Ser Trollflöjten m. hela familjen.

Våren

Arbetar äv. som informator åt läkaren (farmakologen) Oscar T. Sandahls två döttrar äv. de bosatta på Klara Strandg. (se ovan 9 jan.)

Juni

Flyttar m. familjen Sandahl till deras sommarnöje på Blockhusudden 4 (nuv. Sjötullsbacken 23).

1 aug.

Ansöker om tjänstledigt från Klara folkskola till förmån för Gustaf Klingbom (skolkamrat från Lyceum), o tar istället arbete som privatlärare för de två sönerna till läkaren (gynekologen) Axel Lamm o flyttar in i vindsrum (till jan. 1870) Västra Trädgårdsg. 19 (hörnhuset mot Hamng.) Börjar på Lamms inrådan studera till läkare (studier i medicin, + kemi på Teknologiska inst. Sthlm). Lär känna skulptören Frithiof Kjellberg som bor i samma hus, o äv. skulptören Alfred Nyström.

Aug.

Utflykt m. Leopold Lipmansson m.fl. på tulljakt från Dalarö till Huvudskär o vidare till Sandhamn. (Återgivet i uppsatsen “Huruledes jag fann Sehlstedt”.)

30 nov.

Deltar bland studentsångarna vid avtäckningen av Karl XII-statyn i Kungsträdgården.


Händelser under året

 • 4 jan. Japan avskaffar shogunatet. Edo byter namn till Tokyo.
 • †3 april. Franz Berwald (*1796).
 • Maj. Lunds univ. firar 200-årsjubileum eftertryckligt.
 • Okt. Siri von Essen flyttar m. sin mor till Sthlm från Finland (fadern flyttade året innan) sedan de tvingats sälja sin gård.
 • 1 nov. Önnestads folkhögskola, Sveriges första, grundas.
 • 30 nov. Johan Peter Molins Karl XII-staty avtäcks i Kungsträdgården, Sthlm på kungens dödsdag. August Blanche som leder studenttåget dör av slaganfall.
 • Den svenska konventikelförordningen upphävs o det första svenska kyrkomötet hålls.
 • Prygelstraff i krigstid avskaffas.
 • En ordningsstadga för Sveriges städer utfärdas, vari bland annat bestäms, att svinmat, döda djur o sopor inte längre får kastas i vattendrag el. på gator o torg.
 • Första kommersiellt framgångsrika skrivmaskinen (med QWERTY-tangentuppsättn.) patenteras i USA. Säljs från 1873 av E. Remington and Sons.
 • Läsebok för folkskolan av ecklesiastikministern o historieprof. F. F. Carlson ges ut. Den kommer att forma generationer av svenska skolbarn.
 • Louisa May Alcott: Little Women.
 • Wilkie Collins: The Moonstone.
Avtäckningen av Karl XII-statyn i Kungsträdgården 30 nov. 1868

1869

Under året

Skriver under året de första dikter man m. säkerhet känner till, bl.a. tillfällighetsdikten ”Till Oscar i anledning av vår första bekantskap 1:sta Maj 1868!” till kusinen, förmodl. i slutet på april, april/maj.

1 april

AS:s familj flyttar från Norrtullsg. Tillbaka till Loviseberg.

19 april

Tenterar latin i Uppsala för medicinsk-filosofisk examen (”medikofilen”).

20 april

Tenterar filosofi i Uppsala för medicinsk-filosofisk examen (”medikofilen”).

Maj

Tenterar i kemi i Uppsala för prof. L. F. Svanberg för medicinsk-filosofisk examen (”medikofilen”) men underkänns. Planen att bli läkare misslyckas.

21, 25 maj

Publicerar m. Axel Lamm: ”Några ord om en teaters moraliska värde för samhället” i Aftonbladet, en övers. av Schillers “Die Schaubühne als eine moralische Anstalt betrachtet”. – Första säkra publiceringen av en text av AS.

20 juli

Flyttar m. familjen Lamm till deras sommarnöje på Blockhusudden, men bor trol. i det mindre grannhuset, Blockhusudden 20 (nuv. Sjötullsbacken 21).

5–9 aug

Far, m. ångfartyg gm Göta kanal, via Gbg, till Köpenhamn m. en av sönerna Lamm o vännen Alfred Nyström till Köpenhamn m. anl. av prinsessan Lovisas intåg i staden 10.8 efter giftermål i Stockholm m. kronprins Fredrik (Fredrik VIII), för att besöka Thorvaldsens museum.

Aug.

Återvänder t Sthlm m. ångfartyg via Malmö o östkusten.

3 sept

Publicerar m. Axel Lamm: ”Om qvinnans berättigande att utöfva läkareyrket” i Aftonbladet. Enl. uppg. mot kvinnl. läkare, men av AB redigerad till ledare för.

Hösten

Blir statist vid Kungl. Dramatiska teatern i Stockholm.

Hösten

Sitter (enl. egen uppg.) modell för Alfred Nyströms Bellmansstaty, invigd vid Bellmansfesten i aug. på Hasselbacken, Djurgården (numera replik på plats, originalet i Kräftriket, Norra Djurgården.)

Hösten

Skriver sina första pjäser En namnsdagsgåva (inte bevarad) o Fritänkaren (färdigställd skiftet okt/nov).

16 nov

Gör inträdesprov som skådespelare vid Kungliga stora teatern (num. Kungl. Operan) men underkänns.

Nov

Planerar/påbörjar enl. egen uppg. Det sjunkande Hellas.

Dec

Skriver, enl. egen uppg. Det sjunkande Hellas.

Händelser under året

 • †16 febr. Oscar Patric Sturzen-Beck (”Orvar Odd”, *1811.)
 • 6 mars. Ryska kemisten Dimitrij Mendelejev skapar periodiska systemet.
 • 10 maj. USA:s transkontinentala järnvägen färdigställd.
 • 10 juli. Gävle brinner ner.
 • 7 dec. Jesse James begår sitt första kända bankrån i Missouri, USA.
 • 17 nov. Suezkanalen invigs.
 • 8 dec. Påven Pius IX öppnar det första Vatikankonciliet.
 • Den svenska utvandringen till Nordamerika skjuter fart p.g.a. missväxten, vilken samtidigt tar slut detta år.
 • En murarstrejk i Sthlm leder fram till det första svenska kollektivavtalet.
 • L. O. Smith anlägger en spritförädlingsfabrik på Reimersholme, Sthlm, o producerar varmrenat, finkelfritt konsumtionsbrännvin som är mindre hälsofarligt än det vanliga brännvinet.
 • Margarin o celluloid börjar tillverkas.
 • Det brittiska parlamentet upphör att deportera brottslingar till Australien.
 • Födda bl.a. Albert Engström (†1940), Emma Goldmann (†1940), Lydia Wahlström (†1954), Hjalmar Söderberg (†1941), Mohandas Karamchand Gandhi (”Mahatma Gandhi”, †1948), Bo Bergman (†1967), André Gide (†1951), Gustaf Dalén (†1937), Hilma Borelius (†1932), Otto Nordenskjöld (†1928), Henri Matisse (†1954).
 • Leo Tolstoj: Война и мир (Krig och fred), i bokform.
 • Gustave Flaubert: L’Éducation sentimentale.
 • John Stuart Mill: The Subjection of Women.
 • Fjodor Dostojevskij: Идиот (Idioten).
 • Victor Hugo:  L’Homme qui rit.
AS sitter modell för Alfred Nyströms Bellmansstaty, invigd vid Bellmansfesten i augusti på Hasselbacken, Djurgården (numera replik på plats, originalet i Kräftriket, Norra Djurgården, Stockholm.)

1870-talet


1870

Våren

Påbörjar enl. egen uppg. ett versdrama om Erik XIV men bränner det. (Tj.son o Brev 19.)

28 januari

28 januari. Far till Uppsala, återupptar studierna m. Carl Rupert  Nyblom, nyutnämnd professor i estetik, litteratur o konsthistoria, som huvudlärare. Lär gm Martin Nyström (elev vid Konstakademien, sedermera telegrafkommissarie o riksdagsman), känna  bl.a. målaren Per Ekström (ev. förebilder för “Ygberg” resp. “Sellén” i  Röda rummet). Bor i Odinslund nr 2.

Januari

Lämnar in, enl. egen uppg. Det sjunkande Hellas till Kungl. teatern. Börjar snart omarbeta den, nu m. namnet Hermione.

Februari

Slutet. Åtta dagars besök hos Emil Winter, Edeby säteri.

28 februari

AS är m. o grundar den litterära studentföreningen ”Förbundet Runa” i Uppsala m. Axel Jäderin (”Ur”) o Joseph Josephson (”Thurs”). Strindberg tar namnet ”Frö”. Därefter väljs äv. Arvid Wikström (”Rejd”) o Eugène Fahlstedt (”Kaun”) in. Josef Linck (”Is”) tillkommer i november. Pseudonymerna ovan etableras vid mötet 11.7.

Mars

Högläser Hermione i Runa under tre sammankomster.

30 mars

Avslutar enaktaren I Rom, om den danska skulptören Thorvaldsen.

Maj

(Trol.) Besöker Visby.

Juni

Det sjunkande Hellas (1a vers. av Hermione) refuseras av Kungl. teatern.

11 juli

AS läser ”På Sankt Nikolai ruin” vid Runas mötet. Medl. pseudonymer etableras. (Se 28.2.)

29 juli–4 aug.

Fritänkaren “af Härved Ulf” tr. i Sthlm bekostad av “Occa”. Till salu hos Gustaf Carlson, Sthlm i komm. AS första tryckta bok.

Aug.

Omarbetar Hermione.

Hösten

Inack. hos rektorskan Lindgren, Ö. Slottsg. 22, Uppsala på sin fars bekostn.

Sept.

Börjar planera ett historiskt femakts sorgespel, Blot-Sven, som han sedan skriver under hösten. Läser vartefter upp delar för Runa.

13 sept.

I Rom har premiär på Kungl. Teatern. 10 framföranden t.o.m. 14.10. Blandad, godkänd kritik. AS honorar 258 rsd, 93 öre.

18 sept.

Efter spekul. i tidn. avslöjar Söndags-Nisse att I Rom skrivits av “en stud., Strindberg”. Trol. första omn. av AS som förf.

Nov.

Förstör Blot-Sven, ev. p.g.a. kritik från den nyblivna Runa-medl. Josef Linck.

16–22 dec.

I Rom publ. på Sigfrid Flodins förlag. AS honorar 25 rsd.


Händelser under året

 • †9 juni. Charles Dickens (*1812).
 • †20 juni. Jules de Goncourt (*1830).
 • 18 juli. Första Vatikankonciliet antar konstitutionen ”Pastor Aeternus” som innehåller ofelbarhetsdogmen.
 • 19 juli Fransk-tyska kriget utbryter då Frankrike förklarar Preussen krig. I slaget vid Sedan 1.9 inringas de franska trupperna, o kejsare Napoleon III tas till fånga. Tredje franska republiken utropas 4.9, o kejsare Napoleon III i fångenskap avsätts.
 • 6 okt. Rom blir huvudstad i det enade Italien.
 • 8 okt. Leon Michel Gambetta flyr från det belägrade Paris i en luftballong.
 • 17 okt. Kyrkostaten uppgår i Italien.
 • †5 dec. Alexander Dumas d.ä. (*1802).
 • Svenska kvinnor erhåller rätt att erlägga studentexamen som privatister o att studera medicin vid universiteten.
 • Icke-protestantiska trosbekännare får tillträde till de flesta offentliga ämbeten o riksdagen i Sverige. Därmed har judarna fått alla dåvarande medborgerliga rättigheter utom att man måste tillhöra Sv. kyrkan för att vara regeringsledamot.
 • Ekonomisk kris utbryter i Sverige, staten tvingas rädda bankväsendet genom lån. Sthlms finansiella värld drabbas hårdast av krisen medan Gbg kommer lindrigare undan, varför uttrycket “Det rika Göteborg” myntas.
 • Den oberoende liberala morgontidn. Sydsvenska Dagbladet Snällposten grundas av Lundahistorikerna C. T. Odhner o Martin Weibull.
 • Födda bl.a. Vladimir Lenin (f. Vladimir Iljitj Uljanov, †1924), Maria Sandel (†1927), Maria Montessori (†1952).
 • Charles Darwin: Om arternas uppkomst (i sv. övers.)
 • George Eliot: Middlemarch.
 • Jules Verne: Vingt mille lieues sous les mers.
 • Aleksis Kivi: Seitsemän veljestä (Sju bröder)
 • Leopold von Sacher-Masoch: Venus im Pelz.

1871

2 febr.

Läser upp Den fredlöse, enaktare grundad på Blot-Sven, för Runaförbundet. Pjäsen skickas Frans Hedberg på Kungl. Teatern.

Febr.

Ska enl. sin vänners uppg. vara depr. p.g.a. olycklig kärlek t (trol.) sin kusin Occas nyl. gifta storasyster, o bittert hävda att hon gift sig för ekon. trygghet.
Får (f.f.g.) ekon. understöd. Ges i omgångar av “Allessandro Florelli”, som dolde f.d. klasskamraterna från Sthlms Lyceum Georg Törnquist o Gustaf Eisen.

Maj

Tenterar i filosofi.

9 maj

Blir godkänd i bl.a. latin.

Juni

Lägger fram sin kandidatuppsats i estetik, om Oehlenschlägers drama Hakon Jarl, för prof. Carl Rupert Nyblom, får cum laude som betyg [’med beröm’ d.v.s. lägre än de högre betygen magna cum laude (’med högt beröm’), summa cum laude (’med högsta beröm’)].

1 juni

Får veta att Den fredlöse accepteras av Kungl. Teatern, mot mindre bearb.

Juli-Aug.

Första sommaren på Kymmendö m. Runabröderna Arvid Wickström, Joseph Josephson, Eugène Fahlstedt. Hyr storstugan av Susanna Elisabeth Berg (änka, m. sonen Albert Berg) omgift m. drängen Jonas Eriksson (trol. förebilder till madame Flod, Gusten o Carlsson i Hemsöborna) för 30:-/mån.
Bearb. Den fredlöse.

20 aug.

Den fredlöse skickas t Kungl. Teatern.

Sept.

Den fredlöse antas av Kungl. Teatern.

19 sept.

Tenterar nyeuropeisk lingvistik o modern litteratur för prof. Theodor Hagberg.

Hösten

 • Tar betyg i statskunskap för prof. Wilhelm Svedelius.
 • Har ekonomiska bekymmer. Flyttade under hösten enl. uppg. sex ggr. under tre veckor, bodde bl.a. tillfälligt hos Arvid Wikström (Järnbrog. 22, nuv. St. Olofsg. ovanför Ofvandals konditori), Josef Linck. äv. Järnbrogatan 11.
 • Skickar i oktober Hermione t Sv.Akad. som tävlingsbidrag.

1 okt.

AS:s familj flyttar från Loviseberg tillbaka till Norrtullsg.

Okt., slutet av.

(Trol.) Påbörjar förberedelserna för Mäster Olof.

16 okt.

Den fredlöse har premiär, ges ytterligare fem ggr., sist 30 okt. Får i stort neg. rec. Men AS får ett personligt stipendium från Karl XV om 200:– i dec.

14 dec.

Flyttar in i dubblett m. Hugo (von) Philp (som han lärt känna på Hammersta) på Svartbäcksg. 4.

9 december

Hermione publiceras på Adolf Bonniers förlag (kontrakt 20.2 mot 75 rsd).

20 december

Hermione får ett hedersomnämnande på Sv.Akad. högtidsdag m. motiveringen: “ett studium ur antikens värld i rimfria, femfotade jamber, företeende goda enskilda tavlor samt en levande uppfattning av tidsförhållandena”.

24 dec.

Tillbaka i Stockholm o familjen över julen.

Händelser under året

 • 18 januari. Kejsardömet Tyskland grundas.
 • 26 mars. Pariskommunen bildas officiellt
 • †30 mars. Lovisa av Nederländerna, drottning av Sverige och Norge (*1828).
 • 21-28 maj. ”Den blodiga veckan”, 20-30000 mister livet när Pariskommunen krossas.
 • 29 mars. Royal Albert Hall invigs av drottning Victoria.
 • 10 maj. Freden i Frankfurt am Main avslutar officiellt det fransk-tyska kriget. Tyskland får Elsass-Lothringen.
 • 18 juli. Stockholms centralstation invigs
 • Juli. Stockholms Handelsbank (senare Svenska Handelsbanken) börjar sin verksamhet.
 • 3 oktober. Hjalmar Stolpe inleder arkeologiska utgrävningar på Björkö för att finna Birka.
 • Kemiingenjören Carl Daniel Ekman lyckas genom sulfitmetoden frigöra cellulosan i trämassan vid pappersframställning.
 • Den nordvästra stambanan Laxå-Charlottenberg färdig. De svenska o norska järnvägsnäten knyts samman i Arvika.
 • Betty Pettersson från Visby blir Sveriges första kvinnliga student.
 • Georg Brandes (inspirerad av vänstehegelianismen, spec Ludwig Feuerbach), inleder sina föredrag Hovedstrømninger (i bokform 6 bnd. 1872-90): ”Det, at en litteratur i vore dage lever, viser sig i, at den sætter problemer under debatt.”
 • Födda bl.a. Wilhelm Stenhammar (†1927), Rosa Luxemburg (†1919), Marcel Proust (†1922), Heinrich Mann (†1950), Theodore Dreiser (†1945), Paul Valéry (†1945).
 • Lewis Carroll: Through the Looking-Glass.
 • Émile Zola: La Fortune des Rougon.

1872

Under året

Per Ekström hyr m. Martin Nyström (ev. förl. för “Sellén” resp. “Ygberg” i Röda rummet) Grindstugan intill det gamla
hovjägmästarebostället vid Lill-Jans, Sthlm.

Jan.

AS åter Uppsala, Svartbäcksg. 4.

Februari

Målar sin första olja efter ett tidskriftstryck av John of Gaunt’s Gateway, Tutbury Castle, i The Staffordshire Views.

Mars

Skriver sin trol. första/äldsta bevarade novell ”För konsten”, som publ. april samma år under titeln ”Konstens martyrer” (se nedan).

3 mars

Avbryter slutgiltigt studierna i Uppsala, o flyttar till Sthlm. Flyttar in på Grev Magnig. 7 (nuv. 9). (Där äv. dåv. akademieleven Carl Larsson bor m. sina föräldrar, men utan att de lär känna varandra.) Bor där till juni 1873.

14 mars

Debut som frilansskribent i Stockholms Aftonpost (red. Birger Schöldström) m. ”Hvarför har hufvudstaden ej något fritt universitet”, införd som ledare. Följer upp m. två konstartiklar (första konstkritiken) 21, 27.3 (”Bildande konst”) om Winges “Tor i strid med jättar” o von Rosens “Katarina Månsdotter vill hindra Erik XIV att underskriva en dödsdom”, samt ytterl. tre artiklar under april (”Perspektiver”: ”Några blickar på tiden” 26.4, ”Arbetarne” 27, 29.4). Tidningen läggs dock ned i maj.

1 april

AS:s familj flyttar från Norrtullsg. 12.

April

En första version av Början af Ån Bogsveigs saga, skriven under året, ligger färdig.

22 april

Förbundet Runa, som upplösts 1871, håller sitt sista möte m. AS upprest från Stockholm m. festfrukost på ”Gästis” (Hotell Gillet).

26 april

Publ. två artiklar (biografi över förf. Wilhelmina Stålberg, novellen ”Konstens martyrer”) i nystartade tidskr. för kvinnor, Svalan, red. Josefina Wettergrund (”Lea”). Publ. ytterl. två bidrag 1875.

1 juni

(Trol.) Lär känna f.d porträttmålareleven Måns (Magnus) Jönsson från Blekinge, trol. förebild till Olle Montanus i Röda rummet.

Juni-aug.

På Kymmendö, Sthlms skärgård. Inakorderad (à 1:25/dag) i Storstugan hos hemmansägarna Susanna o Jonas Eriksson (se juli-aug 1871, ovan) m. Uppsala-vännerna Eugéne Fahlstedt, Hugo (von) Philp, Algot Lange, Joseph Josephson.

8 juni

Börjar skriva (enl. uppg. på mskrpt) Mäster Olof (prosauppl.)

25, 26 juli

Debut m. debattartikel urspr. ämnad för Aftonposten, ”Latin – eller Svenska?” (enl. red. av “en varmhjertad yngre akademiker”) i Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning (GHT). (Medarb. äv. 1876.)

Aug.

Övers. eng. barnböcker, trol. Daddas visor (Nursery Rhymes) och Barnen i skogen (utk. 1-6.12 1872) o Barnen i skogen (The Babes in the Wood) för Alb. Bonniers förlag. (Bl.a. ”Bä, bä svarta lamm” ändrat till ”vita lamm” av Ottilia Adelborg 1890, tonsatt av Alice Tegnér 1892.)

8 aug.

Avslutar (enl. uppg. på mskrpt) Mäster Olof, o lämnar ngn vecka senare det till Frans Hedberg, Kungl. Teatern som kritiserar pjäsen vid möte trol. i mitten av sept.

Aug. (trol. slutet)

Omarb. vers. av Början af Ån Bogsveigs saga förmodl. färdig.

4 sept.

Debut på Dagens Nyheter m. artikeln ”Lifvet i Stockholms skärgård” – skiss från Kymmendö.

Hösten

Arbetar ev. som korrekturläsare på DN.

Nov.

Gbg för ev. anst. hos dir. Wilhelm Åhman, ledare för resande teatersällskap. Får ngt slags anbud men avböjer.

24 nov.

Mäster Olof refuseras slutligt av Dramatens direktör, hovmarsalk Erik af Edholm.

Dec.

Publ. beställningartikeln ”Något att tänka på” (dold reklam för försäkringsbolaget Nordstjernan) i kalendern Svea 1873 (årets upplaga), Alb. Bonniers Förlag.

7–12 dec.

Runas Vitter kalender 1872 utgifven af Upsalastudenter i bokhandeln. AS bidrar m. Början af Ån Bogsveigs saga (under sign. ”Arnkel Ofeg”).


Händelser under året

 • 20 februari. Metropolitan Museum of Art öppnar i New York City.
 • 1 mars. Yellowstone, USA utnämns till världens första nationalpark.
 • †18 sept. Karl XV (*1826). Brodern Oscar II blir kung av Sverige o Norge.
 • †23 okt. Théophile Gautier (*1811).
 • †20 nov. Lars Johan Hierta (*1801).
 • 30 nov. Skottland o England spelar 0-0 i Glasgow, i den första officiellt erkända fotbollslandskampen.
 • 4 dec. Briggen Marie Celeste hittas övergiven ute på havet.
 • 28 dec. Teatercensuren, införd 7.3 1835, upphävs i Sverige.
 • †31 dec. Aleksis Kivi (*1834).
 • Tillv. av symaskiner börjar på Husqvarna Vapenfabrik.
 • De schweiziska bröderna Cloetta de första som startar fabriksmässig chokladframställning i Sverige m. sin “ång-Choklad-Fabrik” i Malmö.
 • Dante Gabriel Rossetti avslutar målningen ”Beata Beatrix” (num. på Tate Britain).
 • Artur Hazelius påbörjar Skandinavisk-etnografiska samlingen, vilket blir grunden för Nordiska museet o Skansen, Sthlm.
 • Rätten att friköpa sig från beväringstjänst i Sverige upphör.
 • Födda bl.a. Piet Mondrian (†1944), Henning Berger (†1924), Hugo Alfvén (†1960), Bertrand Russel (†1970), Roald Amundsen (†1928), Aubrey Beardsley (†1898).
 • Sheridan Le Fanu: Carmilla.
 • Friedrich Nietzsche: Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik.

1873

23 jan.

Lånar 500 riksd. riksmynt i Riksbanken
tillsammans m. två bekanta, underlöjtnant Johan (Jean) Lundin o
kammarskrivaren J. Ulric Forsstrand.

15 febr.

Första numret (provnumret) av varannanveckotidningen Svensk Försäkringstidning redigerad av AS.

1 april

AS kritiserar prospekt av försäkr.bolaget Thule i Sv. Försäkringstidn. Får genmäle som leder till hård polemik. (AS första offentliga.)

3 maj

Måns Jönsson håller ett långt föredrag ”Om målare-Akademiens verksamhet och dess inflytande på konstinriktningen i Sverige” på Ladugårdlandsteatern. Möjl. förlaga till Olle Montanus anförande i Röda rummet.

Juni

Flyttar från Grev Magnig. 7 (senare 9), till Kymmendö m. Joseph Josephson, Leopold Lipmanson. Tecknar, målar.

23 juli

Riksbankslånet ska avbetalas men J. Lundin betalar inte sin del (enl. AS) o lånet förfaller. AS amorterar enl. uppg. sin del m. pengar från försäkringsbolaget Svea, Gbg, avsedda för Svensk Försäkringstidning.

31 juli

Sista numret (nr 11) av Svensk Försäkringstidning utkommer.

Sommaren

Får ett genombrott i sitt målandet på Kymmendö, bosatt i Storstugan.

27 aug.

Riksbanken begär hjälp hos överståthållarämbetets kansli att driva den förfallna skulden; kravbrev når/har nått AS på Kymmendö. AS håller sig undan lagsökningen till 14.1 1874.

6 okt.

Sänder ngt red. Mäster Olof (”Akademiupplagan”) till Svenska Akademien för bedömn. men får inte pris eller hedersomn.

Hösten

Flyttar tillfälligt till föräldrahemmet, nu i lägenhet på Lilla Badstug. 5, 3 tr. (numera Pryssgränd.)

Okt.

Bosätter sig på Sandhamn. hyr hos lotsen Wass. Utvecklar sitt måleri. Lär känna tullinspektorn Ossian Ekbohrn.

23 okt.

Ansöker hos telegrafverket om att bli elev på stationen på Sandhamn. Antas i mitten av november.

Okt.–nov.

Skriver skärgårdskorrespondenser (”Bref från Sandhamn”) till DN. Trycks 3, 4, 6.12

Nov.

Refererar i brev till sin färdigbearbetade ”2 akts Komedien”, trol. Gnat, äv. omnämnd 15.5.81 (Brev 338). Förkommen.

Dec.

 • AS återvänder till Sthlm o hyr ett rum av bror Axel i Villa Diorama, Djurgården (nuv. Sollidsbacken 1). Målar där ”Marin i månsken”.
 • Blir fast anställd på DN:s redaktion (Stora Nygatan. 16). Skriver krönikor, riksdagsreferat, konst- o teaterrecensioner. bl.a. av Anne Charlotte Lefflers debutpjäs Skådespelerskan på Dramaten 20.12.
 • Inleder sitt första längre förhållande (kvinnan okänd) vilket varar till våren 1875.

Händelser under året

 • Högkonjunkturen tar slut i o.m. den västeuropeiska agrarkris som varar fram till 1890-talets början.
 • 11 febr. Den första spanska republiken grundas, varar i ett år.
 • †8 maj. John Stuart Mill (*1806).
 • 9 maj. Börsen i Wien kraschar, många banker går omkull. Krisen sprider sig till USA där en bank o järnvägsföretag faller. I september rasar New York-börsen. Världen går in i ”Den långa depressionen” som varar till 1879 alt. till 1896. (Bankkrisen når Sverige 1878, men landet återhämtar sig rel. snabbt.)
 • 12 maj. Oscar II kröns i Sthlm tills. m. drottn. Sofia av Nassau. I Trondheim 18.7. Det sista svenska kungaparet som kröns.
 • 27 maj. Den svenska riksdalern ersätts av kronan, indelad i 100 ören. Motsv. valuta införs i Norge o Danmark, o gm valutaunion blir resp. lands kronor gångbara i alla tre länderna. Guldmyntfot införs, gör valutan stabilare.
 • 25 sept. Johan Peter Molins fontän avtäcks i Kungsträdgården, Sthlm.
 • Okt. En ny svensk dissenterlag utfärdas o ger icke-protestantiska medborgare rätt att utträda ur statskyrkan o bilda egna församlingar.
 • 24 okt. Artur Hazelius öppnar sitt museum, ”Skandinavisk-etnografiska samlingen”.
 • Sv. kvinnor erhåller rätt att avlägga akad. examina m. undantag av juridisk o teologisk.
 • Anna Hierta-Retzius o Ellen Anckarsvärd bildar den första organiserade svenska kvinnosaksföreningen, ”Föreningen för gift kvinnas äganderätt”.
 • De sista fallen av av den tredje epidemin kolera (från 1866) i Sverige.
 • 18 dec. Anne Charlotte Leffler (g. Edgren) dramadebuterar anonymt m. Skådespelerskan – succé på Dramaten.
 • Thomas Edison uppfinner stencilapparaten.
 • Claude Monet målar Impression, soleil levant (trol. trots datering ”1872”).
 • Jules Verne: Le Tour du monde en quatre-vingts jours.
 • Arthur Rimbaud: Une Saison en Enfer.
 • Emil Zola: Le Ventre de Paris.
 • Henrik Ibsen: Kejser og Galilæer.

Impression, soleil levant
Claude Monet
Strandparti, Kymmendö I  
A. Strindberg

1874

Under året

Medarbetar m. artiklar i div. tidningar, framför allt Dagens Nyheter (sign. “A”) o Svenska Medborgaren. Äv. i Norrköpings Tidningar (sign. ”Hörne”), Pounsch (Göteborg).

Jan.

Börjar referera Andra kammarens sammanträden åt DN.
Flyttar till Oakhill, Alberget 8, o bor där m. sin bror Axel.

14 jan.

Nås slutligen av delgivning om kallelse till session dagen därpå ang. den förfallna skulden. (Se ovan 23.1, 23.7 1873.)

15 jan.

Döms i sin frånvaro att betala halva riksbankslånet samt ränta o indrivningskostnader. (Andra halvan betald av J. Ulric Forsstrands far okt. 1873.)

April

Säger upp sig från DN, men återupptar samarbetet som frilansskribent under sommaren, vilket fortsätter under olika omgångar t.o.m. 1878.

12 maj

Flyttar från Oakhill o hyr ett vindsrum på Kaptensgatan 18, 5 tr. (hyra 200:-/år), fram till december 1877. (Rivet.)

Sommaren

Arbetar en kort period redaktionellt på  Landtmannapartiets Svenska medborgaren.

8 aug.

Ansöker om tjänst som extra ordinarie amanuens på Kungliga biblioteket.

Hösten

Skriver om Mäster Olof till ”Mellandramat”.

Okt.

Publ. ”Vårt nyaste landskapsmåleri” i DN 9, 10, 13.10, ngt av programskrift för den franska kolorism som vill efterträda Düsseldorf-skolan.

1 dec.

Får tjänsten som extra ordinarie amanuens för 180:-/mån på Kungliga biblioteket (inrymt i nordöstra flygeln av Stockholms slott) under överbibliotekarie Gustaf Klemming. Återknyter kontakten m. Richard Bergström. Äv. kollega m. Christoffer Eichhorn, Harald Wieselgren. Upprättar bl.a. en katalog över en samling kinesiska skrifter i KBs ägo. Enl. egen uppg. klar ung. årsskiftet 1875/76.

Händelser under året

 • 15 april-15 maj. Den första utställning  av grupp unga konstnärer i Paris. En nedgörande recension 25.4 myntar namnet ”impressionism” efter titeln på Claude Monets målning Impression, soleil levant.
 • 7 aug. Svenska Publicistklubben grundas.
 • 23 nov. östra stambanan Katrineholm-Nässjö färdig.
 • 29 dec. Spanien återinför monarkin. Den (första) ”Bourbonska restaurationen”.
 • Wallinska skolan, Sthlm får som första gymnasium för flickor examensrätt.
 • Handarbetets vänner bildas.
 • Grand Hôtel uppförs på Blasieholmen, Sthlm.
 • Kvinnor får rätt att bedriva högre studier även inom teologi o juridik.
 • Gift kvinna får rätt att själv förvalta sin arbetsförtjänst/inkomst.
 • Första upplagan av Svenska Akademiens ordlista (SAOL) utkommer.
 • Heinrich Schliemann påbörjar utgrävningarn Mykene.
 • Födda bl.a. William Somerset Maugham (†1965), Gertrude Stein (†1946), Elsa Beskow (†1953), Harry Houdini (†1926), Robert Frost (†1963), Guglielmo Marconi (†1937), Arnold Schönberg (†1951), Winston Churchill (†1965), G. K. Chesterton (†1936), Lucy Maud Montgomery (†1942).
 • Stéphane Mallarmé: L’après-midi d’un faune.
 • Jules Verne: L’Île mystérieuse.

1875

Under året

 • Publicerar minst 14 bidrag i månadstidskriften Förr och Nu, bl.a. två dikter som kom att ingå i Dikter på vers och prosa. Publ. två bidrag (”Marcus Larsson advokat. Ett barndomsminne, upptecknat av Sbg”, dikten ”Högsommar”) i Svalan, red. av Josefina Wettergrund (”Lea”). Publ. i Najaden (14.1 ”S.B.”)
 • Lärare i Hilda Widells privata flickskola, Wahrendorffsg. 2. Ska enl. syster Anna, under 70-talet äv. varit kristendomslärare i fru M. Lincks flickskola, Drotningg. 83.
 • Uppvaktar o friar enl. egen uppg. till en kvinna. Trol. Elisabeth Wårman. [Tj.son. SV 21:298.] (Se äv. 1865.)

Maj

Påbörjar versupplagan av Mäster Olof.

Juni

Lär känna baron Carl Gustaf Wrangel af Sauss, löjtnant vid Svea livgarde (*20.12 1842, †1913) g.m. 1872 Siri von Essen (*17.8 1850) som har dottern Sigrid (*1873). Bor på Norrtullsg. 12, AS tidigare bostad.
AS o C. G. Wrangel följer m. SvE till Furusund o vinkar av henne inför fortsatta resan till Finland.

Sommar

Båtutflykt till Södertälje m. familjen Wrangel. Övernattning på Stadshotellet.

5 okt.

AS syster Anna o Hugo (von) Philp (mångårig vän till AS, se ovan) gifter sig.

6 okt.

AS planerar att resa till Frankrike för att skriva “korrespondanser” för DN, men beskriver i brev t C.G. Wrangel hur han lämnat fartyget Mothala på Dalarö p.g.a. “rysliga sinnesskakningar” o ligger ångestsjuk på Dalarö Hotell/värdshus. Anledn. hans olyckliga kärlek. Enl. En dåres… låtsad till “friherinnans” väninna, men eg. till henne själv, där karaktärerna är grundade på Ina Forstén o SvE.

Nov.

Upprättar katalog över politikern, skriftställaren, disponenten vid Rörstrands porslinfabrik Gustaf Holdo Stråles bibliotek i Rörstrands slott (hörnet Rörstrandsgatan/Bråvallagatan) inför försäljning maj 1876, då äv. katalogen trycks.

Händelser under året

 • 27 jan. Svenska teatern, Sthlm grundas.
 • Hälsovårdsstadga införs, bl.a. att hushållsavfall ska kastas i tunnor istället för gropar.
 • 15 april. Det norska realistiska dramat får sitt genombrott m. Bjørnsons En fallit på Det kongelige Teater, Köpenhamn – stor europeisk succé.
 • †4 aug. Hans Christian Andersen (*1805).
 • Riksdagen beslutar att införa metersystemet m. en övergångsperiod fram till 1888, o bruket att sätta upp milstolpar upphör 1876.
 • Första delen av 1a uppl av Nordisk familjebok utkommer.
 • Ett strängt reglemente för prostituerade införs i Sthlm. De måste bära ett sundhetsbevis o bli medicinskt undersökta två gånger i veckan. ”Reglementeringen” upphävs först 1918.
 • Ni-reformen genomförs. Alla skall i fortsättningen tilltalas m. “Ni”, i st. f., som tidigare, m. titel.
 • Födda bl.a. Marika Stiernstedt (†1954). Thomas Mann (†1955), Carl Milles (†1955), K.G. Ossiannilsson (†1970), Rainer Maria Rilke (†1926), Edgar Rice Burroughs (†1950).
 • Émile Zola: La Faute de l’Abbé Mouret.
 • Edgar Allan Poe “The Raven” i fransk övers. av Stéphane Mallarmé, ill. av Edouard Manet

1876

8, 9 jan.

Tillsam. m. Hugo (von) Philp en våldsam konfrontation m. fadern, denna gång (även) m. styvmodern. Trol. då Carl Oscar bestämt att överlåta sin firma/testamentera till äldsta sonen Oscar.

12 mars

Skriver kärleksbrevet t SvE som inleds m. “Jag vill , jag vill vara galen!” o bl.a. innehåller “min eld är den största i Sverge och jag skall om ni vill sätta eld på hela detta usla nästet!”

2 april

Inleder uppdraget som Stockholms-korrespondent för GHT, (1a publ. 4.4) vilket fortgår m. c:a 1 artikel/vecka t.o.m. 1.9.

19 maj, c:a.

Färdigställer versupplagan av Mäster Olof som påbörjats året innan. På hösten refuseras äv. denna av Kungl. teatern.

3 maj

SvE ”förluper” sin make C. G. Wrangel till Köpenhamn för att få skilsmässa. AS följer m. till Katrineholm o tar in på Järnvägshotellet. Sigrid förblir hos fadern, äv. efter skilsmässan.

16 maj

Rådhusrättens tar upp ansökan om skilsmässa till behandling. Dom faller dagen efter.

20 juni

Hovkonsistorium förklarar SvE o Wrangels äktenskap upplöst.

Juli

SvE hyr stugan ”Sjöberg” vid Grimstahamn, vid sjön Skarven, Upplands-Väsby. Strindberg besöker.

Hösten

SvE flyttar in till sin vän frk. Beate Schück (kusin t. Henrik S.), Grev Tureg. 20C.

23 sept.

 • Ger ut tidningen Gazetten som utk. m. ett enda nr under medverkan av SvE.
 • Inleder m. SvE korrespondenser för det finlandssvenska Morgonbladet. Sammanlagt 10 artiklar t.o.m. 9.1 1877.

Hösten

Påbörjar trol. Anno fyrtiåtta.

Okt.

AS första utlandsresa (efter Köpenhamn 1869) till Paris, via Kristiania (Oslo)-Le Havre. Inbjuden av konstnären Wilhelm Dahlbom, bor på pension vid rue de Douai. Studerar impressionisterna men är avvaktande kritisk, skriver resebrev till DN.

Dec.

Infinner sig m. Hugo (von) Philp objuden på bror Oscars bröllop.
Nytt gräl m. fadern på dennas kontor strax före jul. AS sista möte m. sin far.

1876/1877

Katalogiserar material inför Kungliga bibliotekets flytt, studerar kinesiska (jfr 1.12 1874). Tar kontakter m. sinologer o tycks vilja etablera sig själv som sådan. Skriver trol. under denna period Anno fyrtiåtta. Lustspel i fyra akter.

Händelser under året

 • 7 mars. Alexander Graham Bell får patent på telefonen.
 • 10 mars. Bell ringer det första telefonsamtalet: “Mr. Watson, come here, I want to see you.”
 • 13 mars. Anne Charlotte Lefflers komedi Under toffeln har urpremiär på Dramaten, Sthlm.
 • 20 mars. Statsministerämbetet inrättas o Louis De Geer d.ä. blir Sveriges första statsminister.
 • 16 april. Bulgariska april-upproret mot det Osmanska riket.
 • 10 maj–10 nov. Världsutställning i Philadelphia.
 • †8 juni. George Sand (f. Amantine Lucile Aurore Dupin, *1804).
 • 25-26 juni. Siouxindianerna under Sitting Bull o Crazy Horse besegrar amerikanerna under general Custer vid Little Bighorn.
 • †1 juli. Michail Bakunin (*1814).
 • Juli. Serbien o Montenegro gör uppror mot det Osmanska riket. Ryssland o Österrike-Ungern enas om delningen av Balkan.
 • †2 aug. ”Wild Bill” Hickok (*1837) skjuts ihjäl av Jack “Crooked Nose” McCall.
 • 29 sept. Anne Charlotte Lefflers drama Pastorsadjunkten har urpremiär på Dramaten, Sthlm.
 • Lars Magnus Ericsson öppnar en liten firma för telegrafisk utrustning i Sthlm, inledn. till telefonföretaget LM Ericsson.
 • Palmgrenska samskolan grundas i Sthlm, först i Sverige m. samundervisning för pojkar o flickor.
 • H. J. Heinz Co. introducerar sin ”Tomato Ketchup”.
 • Födda bl.a. Jack London (†1916), Konrad Adenauer (†1967), Manda Björling (†1960), Torgny Segerstedt (†1945), Carl Gustaf Pettersson (†1953), Margreet Zelle a.k.a. ”Mata Hari” (†1917).
 • Mark Twain: The Adventures of Tom Sawyer.
 • J.P. Jacobsen: Fru Maria Grubbe. (Hävdar kvinnans rätt till sexuell, emotionell lycka i äktenskapet.)
 • Lewis Carroll: The Hunting of the Snark.

1877

Under året

Bidrar m. (9 av 156) övers. av H. C. Andersens Sagor och berättelser af Hans Kristian Andersen I-II. (Stockholm, Linnström 1877), ill. av Carl Larsson, Isidor Törnblom. I övr. övers. av Karl Johan Backman, vars namn är det enda som anges.

Jan.

Nya teaterns ledare Edvard Stjernström refuserar versupplagan av Mäster Olof.

13 jan.

Sigrid Wrangel dör av sjukdom, tre år gammal.

27 jan.

SvE debut m. framgång som skådespelare på Dramaten (Camille i Louis Leroys En teaterpjäs. Anställs på teatern för spelåret 1877/78.

Jan.–febr.

Anno fyrtiåtta färdigställs.

April

(C:a.) SvE blir gravid. [Uppgiften osäker, relaterad till födseln.]

Maj

Elisabeth von Essen, SvE mor, dör.

Sommar

Hyr hos lotsen Jan Eriksson i Köpmanholm på ön Yxlan, mitt emot Furusund .

Hösten

Kungl.bibl. inleder flytten från slottsflygeln till nya byggnaden i Humlegården.

13 okt.

Lämnar personligen in manuset till Från Fjärdingen till Svartbäcken (av ”S-g”) till Albert Bonnier – antas. Boken trol. skriven i början av hösten.

Nov.–dec.

Bidrar m. kulturhistorisk artikel, ”Kina. Några gensagor mot gängse irrmeningar”, till Carl von Bergens Framtiden, tidskrift för fosterländsk odling, 9-10 hft. 1877). Utk. först mars 1878.

6–12 dec.

Från Fjärdingen till Svartbäcken

30 dec.

 • AS o SvE gifter sig. Flyttar (AS från Kaptensg.) in i en våning på Norrmalmsgatan 17 (num. Biblioteksg.), 3 rum o kök, nb., hyra 500:-/år. Stockholm.
 • Publ. en artikel i den kortlivade Stockholms Morgonblad, som läggs ner 31.1 1878.

Händelser under året

 • 4 mars. Tjajkovskijs balett Svansjön har urpremiär på Bolsjojteatern.
 • †5 febr. C. V. A. Strandberg (”Talis Qualis”, *1818).
 • 24 april. Ryssland förklarar krig mot det Osmanska riket o inleder det rysk-turkiska kriget 1877-78.
 • †6 maj. Johan Ludvig Runeberg (*1804).
 • 10 juli. Sveriges första hästspårvägslinje öppnas i Sthlm.
 • 10 aug. Offentl. avrättningar förbjuds i Sverige.
 • 6 sept. Victor Rydbergs Kantat framförs under Uppsala universitets 400-årsjubileum.
 • Okt. Brännvinskungen L. O. Smith vill få monopol på svensk tillverkning av finkelfritt brännvin. Utskänkningsbolaget motsätter sig. Det första “brännvinskriget” utbryter i Sthlm o varar till 1879.
 • †10 okt. Peter Wieselgren (*1800).
 • Gustaf de Laval tillverkar en handdriven separator som snabbt skiljer grädden från mjölk.
 • Telefonen börjar tas i bruk i Sverige.
 • Kungl. Bibl. flyttar från Sthlms slott till nya byggnaden i Humlegården.
 • ”Helga de la Brache” som framgångsrikt hävdat sig vara dotter till Gustaf IV Adolf, fått audiens hos Karl XV samt understöd, avslöjas i NDA.
 • Födda bl.a. Hasse Zetterström (”Hasse Z” †1946), Isadora Duncan (†1927), Oskar Andersson (”OA” †1906), Hermann Hesse (†1962).
 • Émile Zola: L’Assommoir.
 • Anna Sewell: Black Beauty.
 • Henrik Ibsen: Samfundets støtter.
 • Leo Tolstoj: Анна Каренина (Anna Karenina).
Siri von Essen  &  August Strindberg (1875)

1878

Under året

 • Övers. under detta o följande år Amerikanska humorister 1, 2 (den senare m. hjälp av SvE o Algot Lange) o de eng. barnböckerna Bilder och visor samt Barnens fröjder åt Seligmann & C:i.
 • Börjar skissa på en svensk kulturhistoria enl. bevarade anteckn. (”Collectanea Varia Miscellanea”).

Jan.

Skriver det första av två ”Stockholmsbref” för C. G. Estlanders Finsk tidskrift. Det sista i marshäftet.

24 jan.

AS o SvE dotter Kerstin föds hos leg. barnmorskan Hilma Johanmegravs tre dagar senare.

18, 19, 20 feb.

Publ. sin första o enda artikel i det konservativa Post- och Inrikes-Tidningar (“Våra franske kolorister”).

Sommaren

Hittar två kartor över Sibirien av karolinen Johan Gustaf Renat vid invent. av saml. i Uppsala univ. bibl.

Juni

Hyr enl. uppg. ”Mor Olas stuga” Grimstahamn,  Upplands-Väsby.

21 juni

Publ. sin första artikel i det konservativa Nya Dagligt Allehanda.


12-18 sept.

Publ. versuppl. av Mäster Olof (inkl. “Efterspel”), bekostat av Anton Stuxberg, Nils Gleerup i distr. Nedgörande rec. i AB 23.10 trol. av Anders Flodman.

1 okt.

Flyttar till Norrmalmsg. 6 (num. Biblioteksg.) – 4 rum o kök ö.g., 800:-/år.

Hösten

 • Påbörjar artikeln om Philipp Johann von Strahlenberg.
 • AS klarar inte att lösa lån på 900:- som agronomen o kemisten Ernst Lundgren tagit i Stockholms Folkbank o AS gått i borgen för. Går i konkurs jan. 1879.

Händelser under året

 • 3 mars. Rysk-Osmanska kriget slutar m. freden i San Stefano, starkt till Rysslands fördel. Bl.a blir Rumänien, Serbien o Montenegro självständiga stater o Bulgarien ett självstyrande furstendöme.
 • 16 mars. ön Saint-Barthélemy, Sveriges sista koloni, förvärvad av Gustav III 1784, säljs tillbaka till Frankrike.
 • 13 juni–13 juli. Berlinkongressen tillkommen för att revidera San Stefano-föredraget o reglerar stormakternas förhållanden i östra Europa, o leder bl.a. till slutet på Trekejsarförbundet mellan Ryssland, Tyskland o Österrike-Ungern.
 • 21 juli. Adolf Erik Nordenskiöld avreser m. fartyget Vega för att finna Nordostpassagen.
 • 31 okt. Den ångdrivna Eldkvarn på Kungsholmen, Sthlm brinner våldsamt i “århundradets brand”.
 • 1 nov. Läroverksstadga införs. Läroverken delas in i “högre allmänna läroverket” m. 9-årig studiegång o slutexamen, o lägre läroverk m. 3- eller 5-årig studiegång utan slutexamen.
 • 22 nov. metersystemet införs officiellt.
 • Ericsson börjar tillverka bordstelefonen, men Alexander Graham Bell har patent på telefonen o blockerar den svenska marknaden.
 • Sthlms högskola grundas efter en insamling bland allmänheten o ett tidsbegränsat bidrag från Sthlms stad.
 • Den första läroplan för folkskolan, den s. k. “normalplanen”, antas.
 • Thomas Edison konstruerar glödlampan.
 • Tyska ersätter franska som andraspråk vid svenska läroverk.
 • Födda bl.a. Carl Sandburg (†1967), Martin Buber (†1965), Kasimir Malevitj (†1935).
 • Henry James: Daisy Miller resp. The Europeans.
 • Friedrich Nietzsche: Menschliches, Allzumenschliches.

1879

Under året

Bidrar till SvE övers. av André Theuriets Le filleul d’un marquis (Markisens gudson) som utkommer på Alb. Bonniers.

9 jan.

AS begär sig o SvE i konkurs, får uppgörelse om 60% ackord. (Enl. AS får de mindre långivarna full ersättning.)

15 jan.

Påbörjar arbetet m. Röda rummet (enl. anteckn. på manus.)

15 febr.

AS:s uppsats om Philipp Johann von Strahlenberg o hans karta presenteras av sällsk. sekr. vid ett sammanträde i den geografiska sektionen av Svenska sällskapet för antropologi och geografi. Publ. i sällskapets tidskr.

10 mars

Väljs in i Svenska sällskapet för antropologi och geografi.

6 juni

Delar ur “Notice sur les relations de la Suède avec la Chine et les pays Tartares” trol. skriven jan–maj 1878, blir uppläst av Marquis d’Hervey de Saint-Denys i Académie des Inscriptions et Belles Lettres (Paris). Uppläsningen rapporteras utförligt i Paris-tidningar. Trycks efter förseningar 1883 i Revue de l’Extrême-Orient (äv. särtr. 1884).

Juli

Publ. sig i månadshft av Förr och Nu, o bidrar även i aug. o sept.-hft, m. bl.a. ”Spår av svensk folkdramatik”. Artikeln i det sistnämnda hft (biografi över konstnären Alfred Wahlberg) trol. den sista han publ. innan genombrottet m. Röda rummet.

18 juli

Väljs in i La Société des Études Japonaises, Chinoises, Tartares et Indo-chinoises i Paris.

15 aug.

Avslutar Röda rummet (enl. anteckn. på manus.)

11-13 sept.

Besöker Linköpings stiftsbibliotek o hittar bl.a. material kring o kopia av en av karolinen Johan Gustaf Renats kartor över Songariska Kalmuckiet, o karolinen Ambjörn Molins Berättelse om de i Stora Tartariet boende Tartarer som träffats längst nordost i Asien på Ärkebiskop E. Benzelii begäran upsatt af Ambjörn Molin Ryttmästare wid Norra Skånska Cavalleri-Regementet 1725.

1 okt.

Flyttar in på Humlegårdsg. 14–16, 3 tr. 3 rum o kök.

14 nov.

Röda rummet publ. på Seligmann. Omedelbar framgång (4 uppl. till jan. 1880.)

Nov.

(Trol.) Påbörjar Gillets hemlighet. Klar i jan. 1880.

Händelser under året

 • 1 jan. Gemensam tid, ”Järnvägstid” eller ”Normaltid”, införs för hela Sverige.
 • 22 jan. I slaget vid Isandlwana, första större drabbningen mellan engelska trupper o Zulukungadömmet i Sydafrika, besegras britterna o c:a 1300 soldater dör.
 • 26 maj. ”Sundsvallsstrejken” utbryter vid Haeffners sågverk, Sveriges första strejk av masskaraktär. 5.000 sågverksarbetare strejkar. Konflikten leder till att både fackföreningar o branschorganisationer bildas. Den avslutas 5.6 efter ultimatum av landshövding Curry Treffenberg.
 • 20 juli A. E. Nordenskiöld ankommer till Berings sund.
 • 5 nov. Sveriges första godtemplarlogen (IOGT) grundas i Gbg efter amerikansk förebild. Starkt kristet inslag o absolutism (tidigare nykterhetsrörelsen krävde bara måttfullhet).
 • 28 dec. Järnvägsbron “Tay Bridge” i Skottland kollapsar o 75 pers. mister livet.
 • 31 dec. Thomas Edisons demonstrerar elektriskt ljus i Menlo Park i New Jersey.
 • Läkaren o gastronomen Carl Emil Hagdahl publ. Kokkonsten som vetenskap.
 • Hästspårvagnar införs i Gbg.
 • Prinsessan Eugénie grundar Eugeniahemmet.
 • Det första brännvinskriget, (1877-79), vinns av L. O. Smith o hans Finkelfritt Absolut Rent Brännvin. Smith o Utskänkningsbolaget bildar gemensamt spritaktiebolag.
 • Tomtebodaskolan för synskadade barn invigs.
 • Carl David af Wirsén väljs in i Svenska Akademien.
 • Ibsens Et dukkehjem har premiär just före julafton på Kongelige Teater i Köpenhamn, strax efter nyåret 1880 på Dramaten, Sthlm, därefter i Kristiania (nuv. Oslo) o sist på Svenska Teatern i Helsingfors – väcker oerhörd debatt.
 • Födda bl.a. Iosif Vissarionovitj Dzjugasjvili (”Josef Stalin”, †1953), Lev Davidovich Bronshtein (”Leo Trotskij”, †1940) Albert Einstein (†1955), E. M. Forster (†1970), Francis Picabia (†1953), Victor Sjöström (†1960), Wallace Stevens (†1955), Ramana Maharishi (†1950), Paul Klee (†1940), Joe Hill (f. Joel Hägglund, †1915).
 • Herman Bang: Realisme og Realister.
 • A.U. Bååth: Dikter (anses utgöra m. Röda rummet realismens intåg i Sverige).

1880-talet


1880

Årsskiftet

(C:a.) Påbörjar Gamla Stockholm. Claës Lundin engageras av AS som medförf. (senast juni 1880).

9 jan

Tilldelas silvermedalj av Kejserliga ryska geografiska sällskapet i St. Petersburg för upptäckten av en av Renats kartor (kopian i Linköping) som tillsänts dem avfotograferad m. kommentarer. Trycks delvis av ryska kartografer i St. Petersburg i slutet av 1881 som kommentar till själva kartan: ”Carte de la Dzoungarie dressée par le suédois Renat pendant sa captivé chez les Kalmouks de 1716-1733”.

16 jan

Avslutar enl. egen uppg. Gillets hemlighet som antas av Dramaten officiellt 21.2.

25 feb.

Karin Strindberg föds (†10.5 1973). 1911 g.m. Vladimir Martynovich Smirnoff, *1876, †1952, a.k.a. ”Paulsson” [osäkra uppgifter.]

5 april

Kontrakt på Gillets hemlighet m. Seligmann & C:i.

April.

Skriver förord o trycker karolinen Ambjörn Molins Berättelse om de i Stora Tartariet boende […etc] som som hyllning till Vega-resenärernas ankomst till Stockholm 21.4.

1 maj

(C:a.) Gillets hemlighet ges ut som bok av Seligmann & C:i o finns i bokhandeln.

3 maj

Gillets hemlighet har premiär på Dramaten m. SvE i en biroll. Ingen framgång (6 föreställn.)

10 maj

Kontrakt m. Isidor Bonnier om utgivn. av valda ungdomsskrifter. I vårbrytningen utk. i sju häften på Adolf Bonniers Förlag nov. 1880-maj 1881.

5 – 30 juni

Hyr hos snickaren Lars Olsson Hagberg på Dalarö (nuv. Heimdalsv. 1).

28 juni

Skriver kontrakt m. Alb. Bonnier om Kulturhistoriska studier.

Juli

Lånar trol. 3000:- av Isidor Bonnier.

Juli-aug.

Tillbringar sommaren, liksom de tre följande, på Kymmendö m. familjen.

21 juli

Edvard Brandes tar kontakt gm brev.

Sept.

Första hft. av Gamla Stockholm publ. av Seligmann & C:i. (Sista hft publ. juli 1882.)

6 sept

Första (svars)brev till Alexander Kielland.

9 okt

Väljs, liksom Anton Stuxberg, in i sällskapet Idun. Medlemmar bl.a. A. E. Nordenskiöld, Klemming, Hildebrand. Förblir medl. i två år.

Händelser under året

 • 19 febr. Knut Wicksell håller föredrag på nykterhetslogen ”Hoppets här” i Uppsala o förespråkar preventivmedel – familjeplanering mot fattigdom. En av startpunkterna för åttitalets ”sedlighetsfejd”.
 • 19 april. Louis De Geer d.ä. avgår som statsminister, efterträds av Arvid Posse.
 • 24 april. Vegaexpeditionen
 • anl. till Sthlm, efter att Nordenskiöld har fullbordat Nordostpassagen.
 • †8 maj. Gustave Flaubert (*1821).
 • 16 dec. Boerna i Sydafrika revolterar mot britterna o det första Boerkriget utbryter.
 • 1 sept. Storbritannien ger bort sina kvarstående besittningar i Nordamerika o Norra ishavet, utom Newfoundland, till Kanada.
 • †22 dec. Mary Anne Evans (”George Eliot”, *1819).
 • 11 sep. Anne Charlotte Lefflers pjäs Elfvan har urpremiär på Nya teatern, Sthlm.
 • 30 dec. Transvaal blir republik, Paul Kruger president.
 • Artur Hazelius museum, ”Skandinavisk Etnografiskasamlingen”, döps om till Nordiska museet m. mottot “Känn dig själv”.
 • Första ångdrivna spårvagnen i Sthlm.
 • Kölns katedral färdigställs 632 år efter byggstarten 1248.
 • Stockholms Bell Telefonaktiebolag grundas o öppnar Sveriges första telefonstation i Sthlm.
 • Ett kuppartat försök att avsätta L. O. Smith från hans spritbolag gm utlysn. av extra bolagsstämma när Smith m. familj är på semester. Ett varnande telegram når Smith i Cadiz o han reser i rekordfart m. privathyrt tåg till Sthlm o stoppar planen.
 • Arvid Ahnfelts tidskrift Ur dagens krönika börjar utkomma.
 • Födda bl.a. Ivar Kreuger (†1932), Gustav Hedenvind-Eriksson (†1967), George Herriman (†1944), Wilhelm Albert Vladimir Apollinaris de Kostrowitzky (”Guillaume Apollinaire”, †1918), Vilhelm Ekelund (†1949), Robert Musil (†1942), Aleksander Blok (†1921).
 • Amanda Kerfstedt: debut Vid vägkanten.
 • Fjodor Dostojevskij: Братья Карамазовы (Bröderna Karamazov).
 • Lew Wallace: Ben-Hur. A Tale of the Christ.
 • Emile Zola: Nana.
 • Paul Verlaine: Sagesse.
 • Alexander Kielland: Garman og Worse.
Karin Strindberg (1891)

1881

Januari/februari

Träffar överenskommelse m. Fritzes hovbokhandel om Svenska folket… mot det fantastiska honoraret om 10.000:- (enl. Klas Ryberg 13.12.97 för 2 års prod. à 5000:-/år.) Tar en första kontakt m. Carl Larsson i febr. om illustrationer.

7-8 februari

AS begär sju månaders tjänstledighet från KB till den 7 sept.

Feb (trol. slutet.)

AS sista manusleverens till Gamla Stockholm.

Feb (Trol.)

SvE lämnar Dramaten på AS uppmaning.

Maj

Sista häftena av I vårbrytningen utkommer o följs omedelbart av en bokupplaga.

22 maj

Flyttar ut till Kymmendö, stannar till slutet av sommaren (till efter 18.8). Arbetar m. Carl Larsson på Svenska folket.

2-8 juni

Albert  Bonnier publ. en samlingsvolym tidnings- o tidskriftsartiklar från perioden 1872-81: Kulturhistoriska studier.

9 juni

Greta Strindberg föds på Kymmendö. (†12.6 1912.)

20 juli

Greta döps av kapellpredikant Per Erik Blomberg från Ornö. Helga Frankenfeldt, Anton Stuxberg, Carl Larsson faddrar.

Aug./sept. (trol.)

Begär ytterligare ett års tjänstledighet (lämnar sedan tjänsten 1 sept. 1882).

15-21 sept

Första hft. av Svenska folket… utkommer o resulterar i strid då AS angriper Geijers historieskrivning i sin ”Anmälan” på omslagets baksida. (Sista hft. 7-13 dec. 1882.)

1 okt

Flyttar till 5 rum o kök, 1 tr, Östermalmsg. 23 (nuv. 63). Årshyra 1200 kr.

13-19 okt

2:a hft. av Svenska folket… utkommer m. AS svar på kritiken av första häft. på omslagets baksida.

10-19 nov

3:e hft. av Svenska folket… utkommer m. ännu ett, sista, svar från AS på kritiken på baksidan.

1-7 dec

4:e hft. av Svenska folket… utkommer.

7 dec

(C:a.) I vårbrytningen utkommer i bokuppl.

14-21 dec.

5:e hft. av Svenska folket… utkommer.

30 dec

Mäster Olof (prosaversionen) sätts upp på Nya teatern o gör succé. Sammanlagt 23 förest. t.o.m. 1884.  (Har publ. f.f.g. i hft. 5, 6, jan.-febr., av I vårbrytningen.)

Händelser under året

 • †5 febr. Thomas Carlyle (*1795).
 • †9 febr. Fjodor Dostojevskij (Фёдор Миха́йлович Достое́вский *1821).
 • 25 febr. Alfhild Agrells debut enaktskomedien Hvarför? har urpremiär på Dramaten, Sthlm.
 • 1 mars. Tsar Alexander II av Ryssland dödas i bombattentat.
 • †21 mars. Anders Fryxell (*1795).
 • 26 mars. Kungariket Rumänien grundas.
 • †19 april. Benjamin Disraeli (*1804).
 • 13 maj. Tunisien ställs under Frankrikes beskydd.
 • 24 juni. De första svenska friidrottsspelen hålls på militärfältet i Sannahed (Närke) på midsommarafton under ledning av Victor Balck som äv. kommer org. olympiska spelen i Sthlm 1912.
 • 2 juli. USA:s president James Garfield, installerad 4.3, skjuts i ett antentat o dör 19.9.
 • †4 juli. Johan Vilhelm Snellman (*1806).
 • 14 juli. William Bonney “Billy the Kid” (*1859) skjuts till döds av sheriff Pat Garrett.
 • Sept. Elektrisk gatubelysning, femton lampor, prövas på Norrbro o Gustav Adolfs torg, Sthlm.
 • 20 sept. Kronprins Gustaf (V) g.m. Victoria av Baden.
 • 26 okt. Revolverstrid vid O.K. Corral i Tombstone, Arizona. 3 döda, 3 skadade.
 • 6 nov. August Palm håller anförandet ”Vad vilja socialdemokraterna?” på hotell Stockholm i Malmö. Inleder sin agitationsturné genom Sverige.
 • 18 nov. Lag mot barnarbete i Sverige. åldersgräns inom industri o hantverk 12 år o arbetsdagen begränsas före 19 år.
 • Riksdagen övertar ansv. för Kongl. Dramatiska Teaterns (Dramaten + Operan) gm att anslagen förs över från Hovförvaltn. till Finansdep.
 • Stockholms Dagblad o Dagens Nyheter börjar tryckas på rotationspress.
 • Carl Nyberg tar patent på blåslampan.
 • Födda bl.a. Kemal Atatürk (†1938), Béla Bartók (†1945), P. G. Wodehouse (†1975), Pablo Picasso (†1973), Stefan Zweig (†1942).
 • Tor Hedberg: debut anonymt m. enaktaren I lugnet (sätts upp av hans far, Frans Hedberg.)
 • Mathilda Roos: debut Marianne resp. följetongsromanen Höststormar (i rev. bokform 1887.)
 • Henry James: The Portrait of a Lady.
 • Henrik Ibsen: Gengangere.
 • Alexander Kielland: Arbeidsfolk.
Greta Strindberg i Gersau

1882

Jan.

Gillets hemlighet sätts upp i Helsingfors m. musik av K. G. Wasenius. AS första uppsättn. utomlands.

17 jan.

Lycko-Pers resa levereras till Nya teaterns direktör, regissören Ludvig Josephson. Skrevs trol. på 2-3 veckor.

26 jan./ 1 febr.

6:e hft. av Svenska folket… utkommer.

Febr.

AS åtar sig att leverera 20 ark ”svenska historiska noveller” till Fritzes förlag före 1.9. Åtagandet som inte uppfylls är trol. första planen på Svenska öden…

12 febr.

Planerar ”radikal” tidskrift m. Knut Wicksell, Bernhard Meijer (redaktör). Frågar Alb. Bonnier om han vill förlägga. (Se äv. mars 1883.)

Våren

 • SvE far till Helsingfors för att spela Jane Eyre.
 • Påbörjar Det nya riket (först omnämnt under arbete 16.5).

23-29 mars

7:e hft. av Svenska folket… utkommer.

13 april

Avslutar Svenska folket (enl. eg. uppg.)

13-19 april

8:e hft. av Svenska folket… utkommer.

11-17 maj

9:e hft. av Svenska folket… utkommer.

13 maj

Flyttar ut till Kymmendö. Bygger sin diktarstuga (”Eremitage”). Skriver där Det nya riket.

8-14 juni

AS publicerar ”Om realism” i 2 hft. Ur dagens krönika. Försvarar realismen m. hänv. till Dante, Goethe, etc. o angriper Sv. Akad. som prisbelönar o prisbelönas av den ”förnäma smutsen”.

29 juni -15 juli

10:e, 11:e hft. av Svenska folket… utkommer.
juli. Sista hft av Gamla Stockholm på Seligmann & C:i. (1:a hft sept. 1880.)

20 juli

Kontrakt m. Looström på Det nya riket.

26 juli

Det nya riket färdigt enl. brevuppg. Påbörjar enl. egen uppg. omedelbart Herr Bengts hustru.

3-9 aug.

12, 13:e hft. av Svenska folket… utkommer.

1 sept.

Utträder officiellt från sin tjänst på KB – därefter fri författare resten av sitt liv. Meddelar Claës Looström att han ska påbörja Svenska Decameron, d.v.s. det som blir Svenska öden och äventyr,

Sept.

Avslutar Herr Bengts hustru.

8 sept.

Återvänder till Stockholm från Kymmendö.

7-13 sept.

14:e, 15:e hft. av Svenska folket… utkommer.

13 sept.

 • Skriver kontrakt m. Looström om Herr Bengts hustru.
 • Brev från Edvard Brandes ang. antisemitism i Det nya riket leder till treårig brytning. (Se äv. Brev 457, 26.7.82.)

25 sept.

Det nya riket utkommer.

28 sept.–4 okt.

16:e, 17:e hft. av Svenska folket… utkommer.

Okt.

 • 2:a uppl. av Det nya riket.
 • Hyr arbetsrum i ”Nannylund” (nuv. Djurgårdsslätten nr 98) fram till mars 1883.
 • Påbörjar trol. först nu på allvar de första novellerna i Svenska öden…: ”Odlad frukt”, ”En ovälkommen”, ”Högre ändamål”.

1 okt.

Flyttar till Storg. 11 o bor där till avresan från Sverige.

20 okt.

(Trol.) Lämnar ”Odlad frukt”, första novellen ur Svenska öden och äventyr.

Hösten

Gamla Stockholm utkommer i bokform på Seligmann & C:i.

22 nov.

(C:a.) Hft 1-2 (”Odlad frukt”, ½ av ”En ovälkommen”) av Svenska öden och äventyr utkommer på Looströms förlag.

25 nov.

Herr Bengts hustru har premiär på Nya teatern. (Regi Ludvig Josephson. 7 föreställn. God kritik.) Utkommer samtidigt i bokform.

Dec. (början av)

Motskriften Det nyaste riket. Karaktäristiska skildringar från tanklöshetens och oförsynthetens tidehvarv. I: Realisten av ”Michel Perrin” (Wilhelm Bergstrand) utk.

2-7 dec.

Publ. ”Solrök” i Svea 1883.

7-13 dec.

De sista, 18-20 hft. av Svenska folket.… utk.

14-19 dec.

3 hft. av Svenska öden... utk. (Slutet av ”En ovälkommen”, ”Högre ändamål”).

20 dec.

(C:a.) Försvarsskriften Det nya riket och dess författare av Pehr Staaff utk.

20-28 dec./3 jan.

4 hft. av Svenska öden… utk. (”Beskyddare”, inledn. av ”På gott och ont”).

Händelser under året

 • 1 jan. Alfhild Agrells komedi En hufvudsak har urpremiär på Nya teatern, Sthlm.
 • 20 jan. En ny svensk folkskolestadga fastställer skolåldern till 7-14 år, 6-årig skolplikt, 8 månaders årlig lästid o avgångsprövning.
 • 4 febr. Amanda Kerfstedt pjäs Lilla Nina har urpremiär på Dramaten, Sthlm.
 • 4 mars. August Palm grundar den första socialdemokratiska tidningen i Sverige, Folkviljan, i Malmö, o publ. senare det första socialdemokratiska programmet.
 • †24 mars. Henry Wadsworth Longfellow (*1807).
 • 27 mars. Då Utskänkningsbolaget hindrar L. O. Smith att sälja sitt brännvin i Sthlm annonserar han en krigsförklaring mot bolaget i flera tidningar. Det andra brännvinskriget utbryter, o Smith säljer sitt brännvin just utanför stadsgränsen. Det avslutas 31.10 då Smith inte får förnyat försäljningstillstånd av Lidingö kommun.
 • †3 april. Jesse James (*1847).
 • †10 april. Dante Gabriel Rossetti (*1828).
 • †19 april. Charles Darwin (*1809).
 • †27 april. Ralph Waldo Emerson (*1803).
 • †2 juni. Giuseppe Garibaldi (*1807).
 • 11 juni. Urabirevolten i Egypten mot Khediven o europeiskt inflytande. Brittiska soldater ockuperar Kairo 13.9. Egypten ställs under brittiskt beskydd.
 • 7 okt. Nordiska samfundet mot plågsamma djurförsök (numera Förbundet djurens rätt) bildas.
 • †6 dec. Anthony Trollope, (*1815).
 • 18 dec. Alfhild Agrells drama Räddad har urpremiär på Dramaten, Sthlm.
 • 28 dec. Frälsningsarmén införs i Sverige av Hanna Ouchterlony o håller sitt första möte.
 • †31 dec. Léon Gambetta (*1838).
 • Svenska likbränningsföreningen bildas o erbjuder kremering utanför Sverige, då Svenska kyrkan inte tillåter det.
 • Sveriges riksdag beslutar att en järnväg skall byggas från malmfälten i Norrbotten till Viktoriahamn (nuvarande Narvik).
 • Greve Henning Hamilton, fd minister, talman, m.m. o Svenska Akademiens ständ. sekr. upptäcks ha förfalskat en lånesedel o tvingas gå i landsflykt samt avsäga sig alla sina uppdrag o sin Akademiestol.
 • Studentförening Verdandi grundas i Uppsala av bl.a. Karl Staaff, Gustaf af Geijerstam, Tor Hedberg, Emil Svensén, Knut Wicksell o Harald Sohlman. Tidiga medl. äv. Hjalmar Örhwall, Hjalmar Branting.
 • Ur dagens krönika publ. en serie inlägg om den idealrealistiska litterära skolan o Sv. Akad: Förutom AS:s ”Om realism”, sign. ”Volontaires” hyllning av honom, Wilhelm Bergstrand o Gustaf Gullbergs intensiva debatt ”Apropos ‘Gengangere’” o Anders Hemmings angrepp på Carl David af Wirsén.
 • Födda bl.a. Sigfrid Siwertz (†1970), Ludvig Nordström (†1942), John Bauer (†1918), Virginia Woolf (†1941), James Joyce (†1941), Sigrid Undset (†1949), Igor Stravinskij (†1971), Edvard Hopper (†1967), A. A. Milne (†1956).
 • Alexander Kielland: Skipper Worse.
 • Jonas Lie: Gaa Paa!
 • Henrik Ibsen: En Folkefiende.
 • Bankim Chatterjee: Anandmath.
 • Mark Twain: The Prince and the Pauper.
 • Friedrich Nietzsche: Die fröhliche Wissenschaft.
 • Edv. Brandes: Et besøg (pjäs; även kvinnorna bör kunna ursäktas föräktenskapliga förbindelser).

Åttitalisternas breda genombrott. bl.a.:

 • Anne Charlotte Lefflers första novellsamling Ur lifvet under eget namn.
 • Georg Nordensvans första realistiska roman I harnesk.
 • Alfhild Agrells framgångsrika drama Räddad på Dramaten (trol. avsedd som kommentar till Ibsens Et dukkehjem).
 • Gustaf af Geijerstams debut Gråkallt.
 • Anna Wahlenberg, pseud. ”Rien”, debut Teckningar i sanden.
AS diktarstuga (”Eremitage”) på Kymmendö.

1883

3 febr.

Carl Oscar Strindberg (AS far) dör.

1 veckan o febr.

Hft. 5 av Svenska öden... utk. (större delen av ”På gott och ont”), äv. bnd I i bokform (med första fem novellerna, t.o.m. ”På gott och ont”).

22 febr.

(C:a.) Hft. 6 av Svenska öden… utk. (Slutet av ”På gott och ont”, början av ”Utveckling”).

Mars

Flyttar från Storg. 11/lämnar arbetsrummet i Nannylund.

Mars-april

Föreslår Claës Looström att ge ut en ”realistkalender” Nytändning som under vintern/våren planerats m. bl.a. Anne Charlotte Leffler, Alfhild Agrell, Mathilda Roos, Amanda Fahlstedt, Harald Molander, Georg Nordensvan, Gustaf af Geijerstam, Hjalmar Branting, Knut Wicksell, A. U. Bååth, Ernst Lundqvist, Edvard Fredin, Pehr Staaff, Daniel Fallström. Planen förverkligas aldrig.

1 april

(C:a.) Hft. 7-8 av Svenska öden… utk. (slutet av ”Utveckling”, ”Per och Pål”, början av ”Nya vapen”).

23-27 april

Tar in på Vaxholms gamla hotell.

Maj

 • Planerar utg. av Dikter.
 • Påbörjar en ny omg. Svenska öden… Skriver fyra berättelser som utkommer perioden maj-83 – nov-84. Därefter paus till maj 1890.

10 maj

Dalarö värdshus, vindskammare.

13 maj

Flyttar från Dalarö till Kymmendö.

20 maj

C:a. Hft. 9 av Svenska öden... (avslutn. av ”Nya vapen”, inledn. på ”En triumf”) utk.

Juni

Uppsalavännen Eugène Fahlstedt på besök o intervjuar AS. Publ. i GHT 30.6 (trol. äv, Fyris 25.7.)

7 -12 juni

Arvid Ahnfelt publicerar fyra ”Sårfeber”-dikter i Ur dagens krönika, hft. 2/83 under rubriken ”Nytt vin på gamla flaskor”: ”Lokes smädelser”, ”Olika vapen” (attackerar Wirsén), ”Göken” (attackerar Edvard Bäckström), ”Esplanadsystemet”.

20 aug

Dikter levereras till Alb. Bonniers förlag mot det för tiden ovanligt stora honoraret om 4333,33 kr. Bonniers övertar äv. AS skulder till Looström.

Aug

Börjar planera en serie kulturkritiska uppsatser i hft.-form. Blir Likt och olikt.

10 sept

AS återvänder till Stockholm från Kymmendö. Tar in på hotell W.6.

12 sept

Reser från Stockholm m. familjen. Däribland äv. barnflickan Eva Carlsson (*1847). (Hotellvistelser: 12.9 Nässjö, 13.9 Malmö, 14.9 Tyskland, 15.9 Lübeck, 16.9 Hamburg, 17.9 Bremen, 18.9 Köln.)

19-22 sept

Paris

22 sept

Anländer till den nordiska konstnärskolonin (Carl o Karin Larsson, Ville Vallgren m. fru, Julia Beck, Tekla Lindeström, Christian Skredsvik) i Grèz-sur-Loing nära Nemours i Fontainbleu. Tar in på Hotel Beau Séjour/Beauséjour.

7 okt

Flyttar till pensionat på Rue Raynourd 22, Passy, Paris.

Okt.

 • Essä, artikel för Svea, Julqvällen.
 • Påbörjar trol. mitten av månaden Sömngångarnätter… (”Första natten”). Därefter månadslångt uppehåll till c:a 21/23.11.

15 okt

Flyttar till pensionat La Maison de Prince de Galles, rue Franklin 5, n.b., Passy, Paris.

30 okt. (trol.)

Skickar novellerna ”En triumf”, ”En begrafning” ur Svenska öden…

7 nov. (c:a)

Skickar manus ”Herr Bengts hustru” i Svenska öden…

10 nov. (trol.)

Flyttar till förstaden Neuilly,
trädgårdspaviljong, gården, Avenue de Neuilly 89, Paris.

16 nov.

Dikter skickas ut till bokhandlarna.

21 nov. (trol.)

Återupptar skrivandet av Sömngångarnätter… som skrivs i huvudsak klart i o m dec.

22-28 nov.

Hft 10 av Svenska öden… (senare delen av ”En triumf”, “En begrafning”, ”Herr Bengts hustru”) utk. Liksom bnd II i bokform (”fr o m ”Utveckling” t o m ”Herr Bengts hustru”). Därefter paus till okt/nov 1888.

December, början

Publ. ”Carl Larsson” i Svea 1884.

17 dec.

Träffar Bjørnstjerne Bjørnson för första gången i Paris.

December

Träffar äv. Jonas Lie f.f.g. i Paris (möjl. samtidigt m. Bjørnstjerne Bjørnson.)

20-26 dec.

Lycko-Pers resa som bok på Adolf Bonniers förlag.

22 dec.

Lycko-Pers resa har premiär o gör succé på Nya teatern, regi Ludvig Josephson. Ges i dennes uppsättn. 76 ggr fram till 1887, o ska ha getts 183 ggr. fram till Strindbergs död bara i Stockholm.

Händelser under året

 • 17 jan. Elektriska Aktiebolaget, Sthlm (senare ASEA) grundas.
 • †23 jan. Gustave Doré (*1832).
 • †13 febr. Richard Wagner (*1813).
 • †14 mars. Karl Marx (*1818)
 • 19 mars. Den ångdrivna Katarinahissen vid Slussen i Sthlm invigs.
 • 2 april. Svenska freds- och skiljedomsföreningen bildas av i huvudsakligen liberala riksdagsmän, spec. Klas Pontus Arnoldson.
 • 13 april. Alfhild Agrells pjäs Småstadslif har urpremiär på Södra teatern, Sthlm.
 • †30 april. Édouard Manet (*1832).
 • Maj-aug. Vulkanen Krakatau (Indonesien) har flera våldsamma utbrott. Större delen av ön försvinner, 163 byar förstörs. 36 380 döda.
 • 26 maj. Ellen Fries disputerar i historia på avhandlingen Bidrag till kännedom om Sveriges och Nederländernas diplomatiska förbindelser under Karl X Gustafs regering, Uppsala univ., promoveras 31.5 o blir därmed Sveriges första kvinnliga filosofie doktor. Då kvinnor inte fick universitetetstjänster blir hon historielärarinna på Wallinska skolan, Sthlm 1884-1886.
 • 13 juni. Arvid Posse avgår som svensk statsminister o efterträds av Carl Johan Thyselius, landets förste ofrälse på posten.
 • 3 aug. Nöjesparken Gröna Lund öppnar i Sthlm.
 • 22 aug. Fransmannen Charles Rabot blir den förste att bestiga Kebnekaise, Sveriges högsta berg.
 • 27 sept. Ibsens Gjengangere (Gengångare) har urpremiär på Dramaten.
 • 15 okt. Anne Charlotte Lefflers drama Sanna kvinnor o komedin En räddande engel har båda urpremiär på Dramaten, Sthlm.
 • De första vattenklosetterna i Sverige installeras.
 • Den sista av zebraarten kvagga dör på Amsterdams zoo, varvid arten är utdöd.
 • Riksdagsledamoten Oskar Eklund importerar nykterhetsrörelsen Blå bandet från Storbritannien o börjar ge ut en tidning m. sammma namn.
 • Gustaf de Laval uppfinner den första användbara ångturbinen, vilken, tillsammans m. separatorn, vilket gör honom världsberömd.
 • Antoni Gaudí påbörjar byggandet av Sagrada Família, Barcelona.
 • Henning Hamilton efterträds som ständ. sekr. i Svenska Akademien av Carl David af Wirsén som innehar posten till 1912.
 • Födda bl.a. Karl Jaspers (†1969), Jaroslav Hašek (†1923), Walter Gropius (†1969), Douglas Fairbanks jr. (†1939), John Maynard Keynes (†1946), Franz Kafka (†1924), Mauritz Stiller (†1928), Max Fleischer (†1972), Benito Mussolini (†1945), Khalil Gibran (†1931).
 • Friedrich Nietzsche: Also sprach Zarathustra: Ein Buch für Alle und Keinen, första delen. (Fjärde o sista delen publ. 1885.)
 • Bjørnstjerne Bjørnson: En hanske (för fram ”likhetsidealet” – samma sexualmoral ska gälla för män o kvinnor).
 • Amalia Fahlstedt: debut I flygten. Berättelser.
 • Oscar Levertin: debut novellsamlingarna Från Rivieran. Skizzer från Medelhafskusten resp. Småmynt. Skizzer.
 • Algernon Charles Swinburne: A Century of Roundels.
 • Anne Charlotte Leffler: Ur lifvet II resp. Sanna kvinnor.
 • Émil Zola: Au Bonheur des dames.
 • Howard Pyle: The Merry Adventures of Robin Hood.
 • Robert Louis Stevenson: Treasure Island.
 • Mark Twain: Life on the Mississippi.
Den nordiska konstnärskolonin  i
Grèz-sur-Loing nära Nemours i Fontainbleu

1884

14 jan

Reser från Paris.

20 jan. (c:a)

Har anlänt till Ouchy, Schweiz o bosatt sig på pensionat La Chalet d’Ouchy (3 rum à 12 fr/dag). Inleder trol. skrivandet av ”Om det allmänna missnöjet”.

12 feb.

”Om det allmänna missnöjet” till K. O. Bonnier

16 feb.

Sömngångarnätter på vakna dagar till bokhandeln.

17 feb.

Har skrivit ”Hvad gäller striden?” Nu tänkt att inleda Likt och olikt, men K. O. Bonnier ovillig.

Våren

Fortsätter arbetet m. uppsatserna till Likt och olikt.

1 mars

Reser till Norditalien (Genua – Pegli) m. familjen. Skriver resbrev till DN, publ. som 10 artiklar 1-30.4. Tillbaka via Como-Airolo vid S:t Gotthardpasset-Luzern-Lusanne.

15 mars

AS åter pensionat La Chalet d’Ouchy.

3 april

Hans Strindberg föds. (†3.9 1917.)

24-30 april

1 hft. av Likt och olikt utkommer (”Om det allmänna missnöjet”).

April

Påbörjar ”Samvetsqval” (i Utopier i verkligheten), avslutad 21.5. (Publ. i Ude og Hjemme 18, 25.5, 1.6. I Tiden 3-30.6.) Fortsätter under sommaren o hösten m. ytterligare två berättelser. ”återfall”, ”öfver molnen”.

25 maj

Börjar skriva Giftas o avslutar den på knappa sex veckor.

22-28 maj

2:a hft. av Likt och olikt utkommer.

Sommaren

Besök av Gustaf af Geijerstam är m. honom i Clarens, kantonen Vaud.

3-30 juni

Börjar medarbeta i Tiden m. ”Samvetsqval”.

Juni

Inleder sitt skrivande på franska m. en artikel om Bjørnson i Le Monde Poétique. Trycks äv. i Le Figaro o Le Voltaire. äv. norsk övers. i Dagbladet 26.6, sv. övers. i Tiden 9-10.7.

20 juni

Flyttar m. familjen till Chexbres (hotell Victoria), kantonen Vaud. Strindberg hyr eget hus i bondgård. Giftas avslutas (”Ett dockhem”, ”Slitningar”, ”Inledning”).

26 juni

Giftas skickad till Alb. Bonnier.

27 juli

Har återupptagit skrivandet av Svenska öden… (”De ycksaliges ö”) som nu skickas till Looström.

15 aug.

Publ. sitt första bidrag i Budkafveln, ”Underklassens svar på de vigtigaste af öfverklassens fraser”. Har trol. äv. under sommaren skrivit första version av/utkast till ”August Strindbergs lilla katekes för underklassen”.

25 aug.

Skickar ”Återfall” (Utopier i verkligheten) till Alb. Bonnier.

3 sept.

Bekräftar mottagandet av 1000 franc i försk. från Ludvig Josephson för pjäs. Beställningen infrias dock inte, trots olika planer, förrän i o. m. Marodörer/Kamraterna (se 1.8.86).

14 sept.

Skickar ”Öfver molnen” (Utopier i verkligheten) till Alb. Bonnier.

27 sept.

Giftas utkommer i bokhandeln.

1 okt.

Flyttar m. familjen från Chexbres till pension på rue Dancet 3, Plainpalais utanför Genéve.

3 okt.

Giftas beläggs m. kvarstad.

7 okt.

Giftas åtalas för hädelse.

11 okt.

Publ. ”August Strindberg om sitt åtal” i Tiden.

13 okt.

Publ. ”Strindberg till Stockholms rådhusrätt” i Tiden.

12 okt. (c:a)

Brev från Bjørnson som uppmanar på Alb. Bonniers begäran att AS ska resa hem till rättegången – leder till en brytning mellan dem

16 okt.

Avreser från Schweiz m. Karl-Otto Bonnier som kommit för att övertala honom att komma till rättegången.

20 okt.

AS anländer till Stockholm. Hyllas vid ank. till Stockholms centralstation. Tar in på hotell W.6. Hyllas m. festföreställning av Lycko-Pers resa på Nya Teatern (på Blasieholmen, brann 1925).

21 okt.

Rättegången inleds vid Stockholms rådhusrätt. Ajourneras efter första dagen. Uppsöks enl. egen uppg. samma dag av Carl Oscar Berg på W.6. Flyttar till ett rum på Grand hotell.

26 okt.

C. O. Berg håller ett anförande som tolkas som ett angrepp på AS. (Stenogr. uppteckn. publ. mars -85: “Lejon eller krokodil?”)

28 okt.

Rättegången fortsätter. Strindberg publ. ”Hvar är krokodilen?” angrepp på C. O. Berg i Tiden.

30 okt.-5 nov.

Samvetsqval publ. som nr 2 i Svenska freds- och skiljedomsföreningens skriftserie.

4 nov

Juryval.

13-19 nov

Hft. 1-2, bnd III av Svenska öden… utkommer (första delarna av ”De lycksaliges ö”). Därefter ligger utg. nere till 1890.

17 nov.

Rättegången avslutas: AS frikänns o hyllas av folkskara på Riddarhustorget utanför Bondeska palatset. Därefter festmiddag på Grand hotell.

18 nov.

AS averser till familjen i Genéve.

3 dec.

Heidenstam tar kontakt m. Strindberg o inleder deras vänskap. AS sista inlägg om rättegången, ”Breflåda från Genève” i Tiden.

December

AS återvänder m. familjen till pensionat La Chalet d’Ouchy.

16 dec

”Mitt judehat” i Tiden.

20 dec

”Tag och läs!” i Tiden – AS sista bidrag innan brytning.

23 dec

Skickar ”Kvarstadsresan” till Alb. Bonniers, men refus.

Händelser under året

 • 4 Jan. The Fabian Society grundas i London. Bland de tidiga medl. bl.a. George Bernard Shaw, H. G. Wells, Annie Besant, Edith Nesbit, Leonard Woolf, Virginia Woolf, Ramsay MacDonald, Emmeline Pankhurst.
 • †6 jan. Gregor Mendel (*1822)
 • 17 jan. Sthlms första allmänna skridskobana invigs.
 • 16 febr. Alfhild Agrells drama Dömd har urpremiär på Dramaten, Sthlm.
 • †19 mars. Elias Lönnrot (*1802).
 • Maj. Vatten o bröd-straffet avskaffas slutligen helt i Sverige.
 • 9 maj. Harald Molanders komedi Vårflod har urpremiär på Dramaten, Sthlm.
 • 5 aug. Grundstenen till Frihetsgudinnan läggs på Bedloe’s Island i New Yorks hamn.
 • Okt. International Meridian Conference in Washington, D.C. slår fast nollmeridianen genom observatoriet i Greenwich, London.
 • 15 nov. Mathilda Roos pjäs En séance har urpremiär på Dramaten, Sthlm
 • 15 nov. Berlinkonferensen för att reglera kolonisationen o handeln i Afrika inleds i Tyskland. (Pågår till 26.2 1885.)
 • Dec. Svenska Dagbladet börjar utkomma.
 • 6 dec. Washingtonmonumentet står färdigt i Washington, D.C. (Invigs 21.2 1885).
 • Fredrika-Bremer-Förbundet grundas av Sophie Adlersparre (”Esselde”).
 • Svenska ogifta kvinnors myndighetsålder sänks från 25 år till 21, samma som männens.
 • Den liberale riksdagspolitikern Adolf Hedin lägger fram en motion om pensions- o olycksfallsförsäkring för arbetare – en milstolpe i svensk socialpolitik.
 • Nykterhetsrörelsen Templarorden (utbrytn. ur IOGT), bildad av svenskättlingar i USA 1833, införs i Sverige.
 • Den första motionen någonsin i Sveriges om kvinnlig rösträtt avslås av riksdagen.
 • Den ryska matematikern Sonja Kovalevsky blir docent vid Stockholms högskola.
 • Leksaksföretaget Bröderna Ivarsson i Osby (senare BRIO) grundas.
 • En norsk högerregering tvingas avgå o ersätts av en vänsterregering under ledning av Johan Sverdrup. Räknas som parlamentarismens genombrott i Norge.
 • Ekonomisk depression i USA.
 • Edvard Brandes grundar den danska dagstidningen Politiken tillsammans m. Hermann Bing o Viggo Hørup.
 • Födda bl.a. Jevgenij Zamjatin (†1937), Gösta Adrian-Nilsson (”GAN”, †1965), Ture Rangström (†1947).
 • Mark Twain: The Adventures of Huckleberry Finn.
 • Joris-Karl Huysmans: À rebours.
 • Henrik Ibsen: Vildanden.
 • Leo Tolstoj: Смерть Ивана Ильича (Ivan Ilyichs död).
 • Victoria Benedictsson, pseud “Ernst Ahlgren”: debut Från Skåne.
 • Tor Hedberg: romandebut Högre uppgifter.
 • Ola Hansson: debut Dikter.
 • Ina Lange (f. Forstén), pseud. “Daniel Steen”: debut Bland ödebygder och skär. Berättelser från Finland.
Hans Strindberg
Strindberg anländer till Stockholm 20.10
Verner von Heidenstam

1885

Januari

 • Efter att Alb. Bonnier, Looström o J. G. Leufstedt vägrat ge ut ny uppl. av Giftas åtar sig Isidor Bonnier om anonymt. Uppl. 5000 ex. 3000:- i förskott.
 • ”Likställighet o tyranni. (Strödda anmärkningar till Giftas” i jan.-hft. av Ur dagens krönika.
 • Publ. ”Kvarstadsresan” (bearb. vers.) i Budkafveln som följetong t o m april.

Jan.-feb.

”Samvetsqval” publ. i fr. övers. (”Remords”) i Revue Universelle Internationale.

29 jan.

Skickar ”Nybyggnad”, den sista av Utopier i verkligheten-novellerna till Alb. Bonnier, men AB missnöjd.

2 feb.

AS besöker Verner o Emilia von Heidenstam i Appenzell. Reser m. dem till Italien (Rom, Venedig). Tillbaka 14.2.

1 april

Familjen flyttar tillbaka till Paris. Avenue de Neuilly 30. Påbörjar trol. Giftas II.

14 april

Första två novellerna till Giftas II färdiga (dessa två skrivna på franska).

28 april

Ber Gustaf Steffen att omarbeta ”August Strindbergs lilla katekes…” för publ. men blir missnöjd m. resultatet.

Maj

Giftas utkommer på franska, Les Mariés (övers. J. H. Kramer på AS bekostnad) i slutet av månaden i Lausanne.

14 maj

Skickar tio fabler, skrivna på franska, trol. påbörjade i jan. (Contes et Fabliaux), till Alb. Bonniers, men de refuseras. Åtta publ. i dansk övers. i Politiken aug-sept. En i Revue Universelle Internationale nr 8, 16.12.

Sommaren

Påbörjar arbetet m. en serie satiriska Stockholmsskildringar (”Sociteten i Stockholm”) på franska för Nouvelle Revue som dock refuseras ung. julen 1885.

9 juni

Edvard Brandes återupptar kontakten m. AS gm brev m. hänv. till att han offentligt frånsagt sig all antisemitism i artikeln ”Mitt judehat”.

4-10 juni

2:a uppl av Giftas (utg. utan förlagsnamn av Isodor Bonnier).

12 juni

Alb. Bonnier mottar omarbetad version av ”Nybyggnad”.

16-18 juni

Resa m. Heidenstam. Leder till den s.k. “kinkighetsfejden”.

19 juni

Reser till Luc-sur-Mer, Calvados i Normandie.

Juli

”Samvetsqval” publ. i ty. övers. i Neue Freie Presse, Wien.

22 juli

Förord till Utopier i verkligheten skickas till Alb. Bonnier.

24 juli

AS åter Paris, Hotel D’Angleterre.

25 juli

Hotel Chevillons i Grèz. Där är Hugo Birger, Karl Nordström, Tekla Lindeström, m.fl. Heidenstam besöker o bor där till september.

21 aug.

Skickar sista berättelserna till Giftas II.

6-12 sept. (c:a)


Utopier i verkligheten utkommer i bokhandeln.

3-7 okt

AS o SvE till Familistèren i Guise.

10 okt

AS åter Hotel Chevillons i Grèz.
Laurents pensionat i Grèz.

10 okt

Marie David o Sophie Holten till Grèz.

Nov.

Politiken publ. ”Familistèren i Guise. Rejsebrev fra August Strindberg” 2, 8, 10, 14.11.

25 nov

Håller föredraget ”Den litterära reaktionen i Sverige” på internationella språkinst. Polyglotte, Paris (bearb. publ. i Tilskueren 1886, Tryckt och otryckt III 1891).

16 dec

Publ. fabeln ”La Mouette” (”Måsarne”) i Revue Universelle Internationale nr 8.

19 dec

Emil Hillberg ger ut ett nummer av lördagstidn. Stockholm till förmån för Strindberg o org. i anslutn. en stipendieinsaml., utan AS medgivande (se nedan 4 jan. o mars 1886).

Händelser under året

 • 2 jan. Kungliga patentbyrån för registrering av patent o varumärken inrättas i Sverige.
 • 4 jan. Den första lyckade blindtarmsoperationen utförs i USA.
 • Kung Leopold II av Belgien proklamerar Kongo som sin personliga egendom.
 • 26 febr. Berlinkonferensen i Tyskland (inledd 15.11.84) avslutas.
 • 27 febr. På stadshotellet i Uppsala bildas Svenska Turistföreningen (STF).
 • 14 mars. Gilbert & Sullivans The Mikado har premiär på Savoy Theatre.
 • 26 mars. Den preussiska regeringen, deporterar på uppmaning av Otto von Bismarck alla etniska polacker o judar utan tyskt medborgarskap från Preussen. Pågår till 1890.
 • April. ”Opponenterna” öppnar utställningen “Från Seinens strand” i Blanchs konstsalong, omf. 100 verk av 18 utställare. 16.8. bildar dessa (bl.a. Nils Kreuger, Karl Nordström, Richard Bergh, J.A.G. Acke, Per Ekström, Eugène Jansson, Ernst Josephson, Eva Bonnier, Carl Larsson, Christian Eriksson, Hanna o Georg Pauli) Konstnärsförbundet.
 • †30 april. J. P. Jacobsen (*1847).
 • †22 maj. Victor Hugo (*1802).
 • 6 juli. Louis Pasteur vaccinerar en människa f.f.g. (mot rabies).
 • 23 sept. 50.000 människor hyllar Christina Nilsson utanför Grand Hôtel, Sthlm, där hon sjunger från sin balkong. Panik uppstår, 20 omkommer.
 • 25 sept. Första nr av Social-Demokraten, gr. av August Palm, utkommer.
 • 11 nov. Anne Charlotte Lefflers drama Hur man gör godt har urpremiär på Dramaten, Sthlm.
 • 28 dec. 72 indiska advokater, akademiker, journalister i Bombay grundar The Congress Party.
 • Sv. försvarsreform: övningstiden ökas från 30 till 42 dagar o Statsverket övertar 30% av kostnaderna för indelningsverket.
 • Tullstriden mellan protektionister o frihandlare inleds på allvar i Sv. riksdag.
 • Sveriges första kommunala elverk öppnas i Härnösand.
 • Kristliga föreningen för unga kvinnor (KFUK) bildar sin första förening, i Sthlm.
 • Sthlm blir världens telefontätaste stad m. 5 000 abonnenter, dock utan förbindelse utåt.
 • Gbgs renhållningsstyrelse inleder sin verksamhet.
 • Karl Benz bygger första bensindrivna bilen, ”Benz Patent-Motorwagen” (patenterad, offentl. jan. 1886).
 • Gottlieb Daimler o Wilhelm Maybach bygger första motorcykeln, ”Daimler Reitwagen”.
 • John Kemp Starley presenterar första moderna cykeln.
 • Första skyskrapan (Home Insurance Building, 10 vån.) färdig i Chicago.
 • Födda bl.a. Julia Cæsar (†1971), György (Georg) Lukács (†1971), Julius Jaenzon (†1961), Niels Bohr (†1962), Per Albin Hansson (†1946), Ezra Pound (†1972), D. H. Lawrence (†1930), François Mauriac (†1970).
 • Guy de Maupassant: Bel-Ami.
 • Émile Zola: Germinal.
 • Sir Richard Burton: övers. The Arabian Nights.
 • Axel Lundegård: debut I gryningen.
 • Mathilda Kruse (”Stella Kleve”): romandebut Bertha Funke.
 • Ola Hansson: Litterära silhouetter resp. Notturno.
 • Axel Munthe: Från Napoli.
 • Victoria Benedictsson (“Ernst Ahlgren”): Pengar.
 • Gustaf af Geijerstam: Erik Grane.

1886

Under året

Publ. sv. övers. av tre av resebreven
”Familistèren i Guise” (se nov. 1885) i kalendern Vårblommor.

Våren

Arbetar om delar av Giftas II, spec. förord, lägger till novellerna: ”Hans piga”, ”Familjeförsörjaren”.

Januari

Skriver första avd. av Bland franska bönder (”Inledning”, ”Bondeliv i en fransk by”).

4 jan.

Publ. notis i DN o Tiden där han undanber sig Hillbergs stipendium. (Se 19.12.85, mars nedan.)

3 feb.

Första kontakt från AS m. Gustaf Steffen (brevsvar.)

Februari

Mitten. Alb. Bonnier efterskänker Strindbergs skuld till förlaget på över 8.000:-.

20-21 feb.

(Trol.) AS reser till Orléans för studera Loire-dalen, men återvänder nästa dag. (15-19.2 enl. egna uppg.)

Mars

 • Mottar resultatet av Hillbergs insaml. (3.680:56 Fr.)
 • Låter sälja sin hemmavarande boksamling.

21 mars

Flyttar till La Nouvelle Maison, nybyggt hus i Grez.

22 mars (trol.)

Påbörjar Tjensteqvinnans son.

24 april

Tjensteqvinnans son färdigställd o skickas till Alb. Bonnier.

Maj

”Hvad gäller striden?” originalpubl. i danska tidskr. Tilskueren.

8 maj

AS ensam till Schwiez för att söka sommarbostad. Gästar Heidenstam på Schloss Brunegg i Othmarsingen, tar därefter in på Hotell Drei Sternen i Brunegg.

13 maj

Tar in på värdshuset Rössler i byn Othmarsingen Aargau i Schweiz. Fortsatt umgänge m. Heidenstam på Brunegg.

Maj

Påbörjar Jäsningstiden. Första vittnesmål 25.5.

16 maj

Artiklarna ”Sociteten i Stockholm” publ. delvis i tre artiklar, ”Lettres de Stockholm” i Revue Universelle Internationale 16.5, 16.6, 16.7.

20 maj

 • Resten av familjen anländer.
 • 20 maj (c:a.) Skickar en ”Interview” som förord till Tjensteqvinnas son. Bonnier refuserar.

25 maj-2 juni

Tjensteqvinnas son utkommer i bokhandeln.

16-18 juni

Resa m. paret Heidenstam.

20 juni

Jäsningstiden slutförd efter c:a en månads arbete o skickas till förlaget. Påbörjar enl. egen uppg. I Röda Rummet dagen efter. Föreslår Han och hon (brevutg.) som fjärde del av ”självbiografin”.

21 juni

Brev från Heidenstam inleder den s.k. ”kinkighetsfejden” mellan honom o AS. Biläggs slutl. i brev 24.6.

23 juni (c:a)

SvE opereras i Genève för ”blodstörtning” (enl. Karin Smirnoff ev. missfall).

27 juli

I Röda Rummet slutförd. Meddelar Alb. Bonnier att äv. Han och hon färdig.

1 aug.

Har enl. egen uppg. påbörjat en pjäs. Trol. Marodörer (se ovan 3.9.84). Skrivandet trögt.

2 aug.

Familjen flyttar till Hotell Gerich i Weggis. Påbörjar ev. Författaren, men gör i så fall snart uppehåll.

9 aug.

Skickar manuskriptet till Han och hon till Bonnier.

13 aug.

Erbjuder Isidor Kjellberg fem manuskr. till hans förlagsförening Fria ordet, däribland trol. ”August Strindbergs lilla katekes…”. Drar tillbaka erbjudandet ngn månad senare. (”Katekesen” publ. f.f.g. i SS 16, 1913.)

30 aug.

Månd. Reser till Frankrike m. Gustaf Steffen för att skaffa material till andra avd. av Bland franska bönder. (Enl. plan tillbaka 29.9, men återvänder i förtid 19.9.) Utgår från Luzern, Schweiz. Till Basel (schweiziska tullen), Mulhouse (då tyska  Mülhausen), Petit-Croix (franska tullen) 16.30, Belfort, Vesoul, övernattn.

31 aug.

Tisd. Vesoul, fotvandring till Vaivre – Jussey – Langres – Versaignes-sur-Marne, kl 19.00 – Chaumont,  övernattnin.

1 sept.

Onsd. Chaumont – Joinville – Chevillon – St-Dizier – Vitry-le-François, besök på marknad – Châlons-sur-Marne, kl. 15.00 – Epernay, övernattn.

2 sept.

Torsd. Epernay – Ay – Avernay, fotvandring till Germaine – Reims – Laon, övernattn. (möjligen i Reims).

3 sept.

Fred. Laon – Tergnier – St-Quentin – Busigny – Cambrai – Douai – Lille, övernattn.

4 sept.

Lörd. Lille, en dags vila.

5 sept.

Sönd. Lille, avresa kl. 06.00 – Seclin, fotvandring till Phalempin – Douai – Arras, kl. 11.00 – Albert – Amiens – Bacouel – Formerie – Rouen, ank. kl. 18.00, övernattn.

6 sept.

Månd. Rouen, avresa kl. 14.30 – Elbeuf – Dreux – Chartres – Orléans, ank.kl. 18.00, övernattn.

7 sept.

Tisd. Orléans, avresa kl. 08.30 – Blois – Tours, besöker botaniska trädgården, avresa kl. 17.30 – Langeais – Angers – Nantes, ank. kl. 19.00, övernattn.

8 sept.

Onsd. Nantes, avresa vid 9-tiden, norrut – Vannes, diligens 22 km – Sarzeau, övernattn.

9 sept.

Torsd. Sarzeau – fotvandring till St-Gildas kl. 07.00 – åter Sarzeau, därifrån diligens – Vannes – Nantes, övernattn.

10 sept.

Fred. Nantes – Clisson – La Roche-sur-Yon – La Rochelle – Libourne – Bordeaux, övernattn.

11 sept.

Lörd. Bordeaux, utflykt kl. 06.30 m.
Bayonne-tåget – La Mothe – Ychoux, promenad i Les Landes, åter Bordeaux, avresa kl. 13.00 – Toulouse, övernattn.

12 sept.

Sönd. Toulouse, avresa kl. 08.55 – Alzonne – Carcassonne – Capendu – Narbonne – Béziers – Agde – Les Onglous – Cette (numera Sète), ank. kl 15.30, övernattn.

13 sept.

Månd. Cette, fotvandr. till Mont-St-Clair, åter Cette, avresa kl. 15.00 – Frontignan – Montpellier – Lunel – St-Gilles – Arles, ank. kl. 19.30, övernattn.

14 sept.

Tisd. Arles – fotvandring till Montmajour o byn Fontvielle – åter Arles – Nîmes, övernattn.

15 sept.

Onsd. Konflikt m. Steffen. AS forts. ensam. Avresa Nîmes morgonen – Alais (numera Alès) – Concoules – Villefort – La Bastide – Chapeauroux – Brioude Clermont-Ferrand, övernattn.

16 sept.

Torsd. Clermont-Ferrand – fotvandr. till Royat, därifrån vagn – Puy-de-Dôme, åter annan väg – Clermont-Ferrand – Moulins – Nevers, övernattn.

17 sept.

Fred. Nevers avresa kl. 07.16 – Etang tågbyte – Autun, ank.11.02 – utflykt i vagn till Mont-Beuvray, 46 km via St-Léger – åter Autun, övernattn.

18 sept.

Lörd. Autun, avresa kl. 07.00 – Epinac – Volnay – Pommard – Beaune – Nuits-St-Georges – Vougeot – Dijon, övernattn.

19 sept.

Sönd. Dijon, avresa kl. 02.25 – Bern, ank. kl. 09.50, avresa kl. 09.55 – Luzern, ank. kl. 13.10.

27 sept.

Mottar första tryckta ex. av Jäsningstiden

12-14 nov.

Besöker Haslidalen, kantonen Bern. Trol. p.g.a. påstådda likheter m. svenskt språk samt vissa seder.

30 nov.

Marodörer färdigställd o skickas till Alb. Bonnier. Denna neg. men erbjuder sig trycka 10 ex. för distr. till teatrar vilket AS antar (brev 9.12). Ex. utskickade 20-31.12.

Nov./dec. (trol.)

Publ. ”Är det icke nog?” i Svea 1887.

Dec./jan.

Skriver tredje avd. av Bland franska bönder.

31 dec.

Arbetet m. Författaren, som senast 5.12 (åter-)upptagits avslutas. Skickas till Alb. Bonnier, anländer 4.1.

Händelser under året

 • 1 jan. Drottning Victoria får Burma i födelsedagspresent sedan landet införlivats i brittiska Indien nov. 1885.
 • 16 jan. En resolution i tyska parlamentet fördömer de preussiska deportationerna av etniska polacker o judar (se 26.3.85).
 • 16 jan. Emelie Lundbergs komedi Väninnor har urpremiär på Nya teatern, Sthlm.
 • 3 febr. Alfhild Agrells båda pjäser, komedin En lektion o dramat Ensam, har urpremiär på Dramaten, Sthlm.
 • 15 mars. Emelie Lundbergs proverb Förlåt mig! har urpremiär på Dramaten, Sthlm.
 • 17 mars. Wilhelm Steinitz utnämns till den första världsmästaren i schack.
 • †15 maj. Emily Dickinson (*1830).
 • 12 mars. Svenska Uppfinnareföreningen bildas.
 • 1 maj. Generalstrejk i USA utmynnar 4 maj i Haymarketmassakern, Chicago, men till sist i 8-timmars arbetsdag.
 • 8 maj. Drycken Coca-Cola uppfinns i USA.
 • 4 juni. Den svenska renbeteslagen införs för att hindra konflikterna mellan renskötande samer o jordbrukare, genom att geografiskt skilja dem. Leder till att renskötseln inskränks.
 • Juli. Svenska Typografförbundet, Sveriges första riksomfattande sammanslutning av fackföreningar, bildas.
 • Mathilda Kruse (”Stella Kleve”) publicerade artikeln ”Om efterklangs- och indignationsliteraturen i Sverige” i tidskriften Framåt 17/86, vilket inleder de interna uppgörelserna bland åttitalisterna.
 • †31 juli. Franz Liszt (*1811).
 • 27 aug. Det protektionistiska slagordet “Sverige åt svenskarne!” lanseras av Östgöta Correspondenten.
 • 4 sept. Efter närmare 30 års krig kapitulerar Apache-hövdingen Geronimo.
 • 18 sept. Jean Moréas publ. ”Un Manifeste littéraire” för ”symbolismen” i Le Figaro littéraire.
 • 11 okt. Sophie Elkans komedi Griller har urpremiär på Dramaten, Sthlm
 • 15 okt. Mathilda Kruse (”Stella Kleve”) publ. novellen ”Phyrrussegrar” i tidskriften Framåt (Gbg) i vilken skildras hur en ung kvinna dör p.g.a. sin undertryckta sexuallitet. Novellen bidrar bl.a. till att tidskriften bojkottas o snart går i konkurs.
 • 28 okt. Frihetsgudinnan invigs i New York.
 • Nov. Hjalmar Branting blir chefredaktör för Social-Demokraten.
 • 11 nov. Heinrich Hertz, universitetet i Karlsruhe, bekräftar existensen av radiovågor.
 • 20 nov. Arthur Conan Doyle, 27 år, säljer berättelsen A Study in Scarlet, den första m Sherlock Holmes o Dr. Watson, t. ett förlag.
 • 30 nov. Folies Bergère (gr. 1869) sätter upp sin första revy i Paris.
 • †26 dec. Nils Herman Quiding (*1808).
 • Socialdemokraterna erövrar majoriteten i Fackföreningarnas centralkommitté.
 • 15.000 arbetare demonstrerar i Sthlm mot införandet av spannmålstullar av rädsla för att livsmedelspriserna skall stiga. Industriägarna sluter upp då de tror att tullarna kommer att driva fram högre löner. Tullfrågan leder till att valdeltagandet ökar från 25 till 50 procent av de röstberättigade.
 • De första kvinnliga fackföreningarna bildas i Sverige. Organiserar barnmorskor o handsömmerskor.
 • Fredrika-Bremer-förbundets tidskrift Tidskrift för hemmet ombildas o byter namn till Dagny.
 • I Sthlm inrättas så kallade “skolkarhem” för storskolkande folkskolebarn.
 • Ett antal av Sveriges främsta konstnärer, ”opponenterna” (se 1885), bildar Konstnärsförbundet i opposition mot Konstakademiens värderingar.
 • Födda bl.a. Oskar Kokoschka (†1980), Beatrix Potter (†1943), Diego Rivera (†1957), Hugh Lofting (†1947), Ture Nerman (†1969), Gunnar Serner (”Frank Heller”, †1947), Hilda Doolittle (†1961).
 • Christian Krohg: Albertine (Om prostitutionens problem. Konfiskerad, åtalad, frikänd. Norge)
 • Hans Jæger: Fra Kristiania-Bohêmen. (Åtalad, dömd till böter o fängelse. Norge).
 • Frances Hodgson Burnett: Little Lord Fauntleroy.
 • Thomas Hardy: The Mayor of Casterbridge.
 • Robert Louis Stevenson: The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde resp. Kidnapped.

A. Strindberg > Resa i Frankrike  1886

Den totala A.Strindbergs resan 1886″ (se detaljerade veckor: 1, 2, 3 ) nedan.

Vecka 1
Från Luzern till Lille

Vecka 2
Från Lille till Toulouse

Vecka 3
Från Toulouse via Dijon, Bern till Luzern


Gustaf Stefffen

1887

9 jan.

Flytt t. villa i Issigatsbühl nära Lindau, i tyska Bayern.

12 jan.

Ludvig Josephson tackar gm Bonnier nej till Marodörer.

12 jan.

(Trol.) Bonnier skjuter utgivn.beslutet av Författaren på framtiden. Vill avvakta försäljn. av de tre tidigare delarna.

19 jan.

(Trol.) Påbörjar ”Genvägar”, ”Hjärnornas kamp” (Vivisektioner) för Neue Freie Presse (Wien).

21 jan.

Karl Otto Bonnier besöker på väg från Davos t. Sthlm.

22 jan.

AS meddelar att han ska börja skriva om femte akt. av Marodörer.

25 jan.

(Trol. c:a.) Påbörjar Fadren.

31 jan.

Första delen av ”Sista ordet i Qvinnofrågan” publ. i Politiken (Dk). Del två dagen därpå. Leder till debatt o nya artiklar i div. tidningar, i första hand under våren men också under 1888. Äv. publ. i Jörgens Stockholms-bref 22, 24.1, 5.2)

6 feb.

Skickar nya/bearb. scener till Alb. Bonnier att infoga i Marodörer.

15 feb.

Fadren färdig.

17-23 feb.

I Röda rummet i bokhandeln. (Enl. brevuppg. från Alb. Bonnier 18.2.)

18 feb.

AS svarar på inlägg från 8.2 om kvinnofrågan i Politiken. Alb. Bonnier refus. (ev. 19.2) omarb. Marodörer.

27 feb

Ytterligare artikel ang. kvinnofrågan i Politiken.

28 feb

AS svarar på inlägg från 4.2 om kvinnofrågan i Politiken.

1 mars

Alb. Bonnier mottar sista delen av Bland franska bönder men menar att omfånget bara motsvarar 1000:- o uppgörelsen från 9.11 1886 går om intet. Looström behåller rätten till andra o tredje delen (se vidare dec. 1887).

7 mars

Ytterligare artikel ang. kvinnofrågan i Politiken.

21-24 april

Reser ensam till Wien. Besöker 22.4 Mathilde Prager (“Erich Holm”) vid tidpunken hans viktigaste översättare till tyska, som bl.a. 1885 introducerat hans verk till Neue Freie Presse vars redaktion han också besöker.

24 april

Neue Freie Presse publ. ”Die Kleinen”. Därefter äv. ”Die Großen” o “Kampf des Gehirnes”, ” Schleichwege”. (Vivisektionerna: ”De små”, ”De stora”, ”Hjärnornas kamp”, ”Genvägar”.)

25 april

Trol. samtl. av tidiga Vivisektioner klara denna månad. Skickar manus till Isidor Bonnier, äv. Marodörer, Fadren. Isidor B. tveksam o AS begär manus i retur.

12 maj

Två av AS artiklar i kvinnofrågan från Politiken (Dk) publ. i Jörgens Stockholms-bref.

20 maj

Budkaflen publ. utdrag ur Författaren: ”Kvinnan och det unga Sverige.”

21 maj

Hotell Kongen af Danmark. Pingsthelgen i Skodsborg, Centralhotellet i Köpenhamn, d’Angleterre. Träffar Edvard Brandes f.f.g.

23 maj

Publ. ”Udvigling” (”Utveckling”) i Politiken (Dk). äv. nedstr. i DN 25.5.

28 maj

”Skvallret och kritiken” i Nyaste Öresunds-Posten.

30 maj

”Själamord” (Vivisektioner) i Politiken (Dk).


Maj/juni

Månadsskiftet. Familjen flyttar till värdshuset Colloseum bei Lindau. K. O. Bonniers vill avvakta m. ev. publ. av Bland franska bönder o Författaren.

31 maj

AS anklagar i brev till K. O. Bonnier förlaget bl.a. för att försöka svälta ut AS m. familj o att ”ett lif egnadt åt hämden icke skulle kunna återställa jemvigten”. Resulterar i motsv. fränt svarsbrev 2.6 från K. O. Bonnier som dock bifogar 500:-.
Början av sommar. AS översätter själv Fadren till franska (Père).

4 juni

AS återvänder från Köpenhamn. Hyr bondgård av fru Haug i Eichbühl, nära Lindau, Tyskland.

7 juni

”Nemesis Devina” (Vivisektioner) i Politiken (Dk).

30 maj

”Hallucinationer” (Vivisektioner) i Illustreret Tidende (Dk).

Juli

AS o SvE beslutar om skilsmässa.

Augusti

Skriver på skilsmässoavtal m. SvE. AS ensam i Gersau en vecka.

5 aug.-4 sept.

Neue Freie Presse (Wien) publ. ”Schleichwege” (”Genvägar” – Vivisektioner) som följetong. (Förra delen av berättelsen omarbetad, utbyggd till ”En häxa” i Svenska öden…)

13-21 aug.

Besöker Ouchy o Genève där han på bordell bevisar sin manlighet inför medicinsk sakkunskap.

Augusti

Påbörjar efter återkomsten till Lindau Hemsöborna. Påbörjar enl. egen uppg. Le plaidoyer d’un fou (En dåres försvarstal) i slutet av månaden. Dock ev. först efter 6.10.

24 aug.

Första uppg. om att han skrivit ”La France en Suède”.

15-21 sept.

Fadren, Österlings förlag, i bokhandeln.

Okt.

Får kontakt m. Axel Lundegård som börjar övers. Fadren till danska.

6 okt.

Hemsöborna klar, skickas.

1 nov.

Till Köpenhamn, via Roskilde. Konsultation hos dr. Pontoppidan ang. sin psykiska hälsa.

6 nov.

Familjen anländer till Köpenhamn. Tar in på Leopolds hotell (Hovedvagtsgade).

14 nov.

Fadren har urpremiär på Casino-Teatret i Köpenhamn, i övers. av Axel Lundegård.

15 nov.

(Trol. c:a.) Axel Lundegård får i uppdrag att övers. Marodörer (nu omdöpt till Griller efter att äv. kallats Tvekamp). AL får äv. successivt i uppdrag att omarbeta pjäsen efter AS instruktioner.

18 nov.

Hyr boktryckare Hohlenbergs villa i Klampenborg, norr om Köpenhamn.

19 nov.

Första avsn. av ”La France en Suède” publ. i Le Mémorial Diplomatique, Paris. Följande tre avsn. publ. 26.11, 3.12, 10.12 (senare i Tryckt och otryckt III).

Dec.

(Mitten.) Alb. Bonnier byter till sig förlagsrätten till andra, tredje delen av Bland franska bönder från Looström, mot rättigheterna för Vivisektioner som publ. i Neue Freie Presse (Wien) samt omarb. version av Marodörer (se 9.11 1886, 1.3.87).

10 dec.

Looström erbjuds Marodörer (nu kallad Aprilväder), men avböjer o manus returneras 18.12

8-14 dec.

Hemsöborna i bokhandeln.

19 dec.

(Trol. c:a.) AS påbörjar omarbetn. av Marodörer utifrån Lundegårds bearb.

20 dec.

Hyr rum över julen på på Leopolds hotell, Köpenhamn där också Victoria Benedictsson o Axel Lundegård bor. (VB gör där självmordsförsök natten 8/9 jan. AL informerar AS.) Familjen anl. 21.12. AS ett par dagar senare då han har problem att betala hyran till Hohlenberg.

24 dec

Erbjuder Hans Österling att ge ut Marodörer, nu kallad Kamraterna, gratis.

Julen

Det berömda besöket på Rydbergs Kælder, Østergade 13. AS avlossar pistolskott i taket, försöker senare bestiga Christian V:s ryttarstaty på Kongens Nytorv.

27 dec.

(Trol. c:a.) Södra teaterns dir. August Lindberg besöker. Beställer dramatisering av Hemsöborna. Arbetet planeras men avbryts nästan omedelbart då AS missnöjd m. ersättn. (Se jan. 1889.)

28 dec.

Marodörer, nu kallad Kamrater, i stort sett klar o skickas till H. Österling. Bearb. forts. dock under hela sättningsperioden.

Händelser under året

 • 5 febr. Giuseppe Verdis opera Otello har premiär på La Scala.
 • 3 mars, lektorn vid Norra latin, sedemera biskopen, John Personne publicerar Strindbergslitteraturen och osedligheten bland skolungdomen, där han hävdar att ungdomen korrumperas moraliskt av den åttitalistiska litteraturen o liknar Albert Bonnier vid en bordellföreståndare.
 • 2 april. Studentföreningen Verdandi i Uppsala org. disk. kring sedlighetsfrågan. Ett uttalande av besökande Hinke Berggren resulterar i att universitetets disciplinnämnd varnar samtl. styrelsemedl., bl.a. Mauritz Hellberg, Otto von Zweigbergk, Hjalmar Öhrvall, o den inledande talaren, V. Carlheim-Gyllenskiöld. De bestraffas ytterligare gm. indragna stipendier o vid tjänstetillsättn. En närv. professorska Ann Margret Holmgren blir socialt utfrusen.
 • 4 april. Schism kring krav på utg. av end. sedlig litt. inom Svenska Bokförläggareföreningen. Ordf. Albert Bonnier avgår. Nya Bokförläggareföreningen instiftas  m. bl.a. Norstedts, Hiertas Bokförlag, Beijer. G. B. A. Holm (Norstedts) ordf. (Föreningarna går åter samman först 1912.)
 • 9 maj. Buffalo Bill’s Wild West Show öppnar i London.
 • †17 juni. Hugo Birger (*1854).
 • 21 juni Brittiska imperiet firar drottning Victorias guldjubileum, 50 år som regent.
 • Sommaren. En polioepidemi med en ny typ av aggressivt poliovirus, utbryter i Norrland o sprider sig ut över resten av världen.
 • 26 juli. Esperanto skapas i o m att Ludwig Zamenhof publ. Unua Libro.
 • 6 aug. Det första numret av Arbetet, gr. av Axel Danielsson, utk. i Malmö.
 • 21 aug. Arbeiderpartiet i Norge bildas.
 • 28 sept. översvämningen av Gula floden i Kina börjar, resulterar i mellan 900.000 o 2.000.000 döda.
 • 15 okt. Det första krematoriet anläggs i Sthlm o Sveriges första kremering utförs.
 • 17 okt. Unionen Franska Indokina skapas av Kambodja, Annam, Tonkin o Cochinkina. 1893 inlemmas äv. Laos.
 • †21 okt. Albert Lindhagen (*1823).
 • 31 okt. Sveriges advokatsamfund bildas.
 • Arthur Conan Doyles första berättelse om Sherlock Holmes (”A Study in Scarlet”) publ. i Beeton’s Christmas Annual.
 • †2 nov. Jenny Lind (*1820).
 • †11 dec. Emilia Petersson, AS styvmor (*1841).
 • I det s.k. “ångköksvalet” får de svenska tullvännerna majoriteten äv. i Andra kammaren, då ångköksföreståndaren Olof “ångköks-Olle” Larsson inte har betalat hela sin kommunalskatt o därmed inte är valbar. Enl. vallagen kasseras alla valsedlar m. hans namn o hela den gemensamma listan för Stockholms stad ogiltigförklaras. 22 invalda liberaler (frihandlare) ersätts av konservativa (protektionister).
 • Emigrationen kulminerar: över en procent av Sveriges befolkning utvandrar.
 • Skånska Cementgjuteriet AB (sedermera Skanska) grundas.
 • • Födda bl.a. Arthur Rubinstein (†1982), Leonard ”Chico” Marx (†1961), Marc Chagall (†1985), Charles-Édouard Jeanneret (”Le Corbusier”, †1965), Chiang Kai-shek (†1975), John Reed (†1920).
 • Hilma Strandberg (g. Angered-Strandberg): prosadebut Västerut. Skisser och noveller.
 • Ola Hansson: Sensitiva Amorosa.
 • Émile Zola: La Terre.
 • Friedrich Nietzsche: Zur Genealogie der Moral.
 • Victoria Benedictsson: Fru Marianne.

1888

Januari

Axel Strindberg skriver kontrakt å AS vägnar (fullmakt från Klampenborg daterad 10.1) m. Alb. Bonnier på Bland franska bönder.

9 januari

Flyttar in i Villa Maud, Strandvejen, Taarbæk (eg. en sommarbostad). Hyr 4 rum, n.b. + vindsrum av en polis Harlew. (Sedemera skräddare Anders Madsens villa.)

12 jan

Fadren har svensk urpremiär på Nya teatern, Stockholm. (Omdöpt 1.10 1888 till Svenska teatern.)

21 jan

Publ. anonymt petition till Oscar II mot kvinnl. rösträtt i Skånes Allehanda.

15-21 mars

Père (Fadren) i AS övers. m. förord (svarsbrev) av Émile Zola från 14.12 1887. utkommer på Österlings förlag.

Mars

Avslutar Le plaidoyer d’un fou (En dåres försvarstal). (Avskrift skickas till kusinen Oscar ”Occa” 20.3.)

26 mars (trol. c:a.)

Påbörjar Skärkarslif.

29 mars-5 april

Kamraterna utkommer på Österlings förlag.

16 april

Skickar en första version av Skärkarslif till Looström, men refus.

23 april

AS ber sin bror Axel att erbjuda Alb. Bonnier Skärkarslif, som antar den 28.4 på villkor att novellen ”Flickornas kärlek” byts ut.

30 april

Flyttar till slottet Skovlyst (idag Geelsgaard), i Kongens Lynby nära Holte. Familjen hyr tre rum o tornrum (à 50 kr/mån). Har samlag m. förvaltaren Ludvig Hansens halvsyster Martha Magdalene Hansen, då 16 år.
maj”Kvinnosaken enligt Evolutionsteorin” i maj-nr

av danska Ny Jord.

11 maj

Påbörjar ”Den romantiske klockaren på Rånö”.

25 maj

Originalmanus till Le plaidoyer d’un fou (En dåres försvarstal) skickas till Heidenstam för förvaring.

2 juni

AS besöker Köpenhamn som Alb. Bonniers gäst på industriutställningen.

2 juli

“Den romantiske klockaren på Rånö” som avslutar Skärkarlslif skickas till Alb. Bonnier,

27 juli (c:a)

Fröken Julie påbörjas enl. AS datering. (Ev. insp. av Victoria Benedictssons självmord.)

10 aug.

Fröken Julie skickas till Alb. Bonnier förlag.

10-15 aug. (trol.)

Skriver förordet till Fröken Julie.

15 aug. (trol. c:a.)

Påbörjar Fordringsegare

Avslutar Fordringsegare.

1 sept. (trol. c:a.)

2 sept.

Flyttar från Skovlyst efter konflikt m. förvaltaren Ludvig Hansen o tar in på hotel Nyholte i Holte. (Anmäler Hansen  för stöld, o kallas till förhör 20.9 men avreser till Berlin. Se nedan.)

5 sept.

Inleder skrivandet av Blomstermålningar och djurstycken.

9 sept.

Skickar ett förord till Skärkarlslif till Alb. Bonnier. Trol. skrivet c:a 7-8.9.

17 sept.

Skickar fem skisser (Blomstermålningar och djurstycken) till Alb. Bonnier som förslag till ill. julbok

13-20 sept.

Skärkarlslif i bokhandeln. (Enl. annons i AB först 24.9.)

19-24 sept.

Reser till Berlin (hotel S:t Petersburg) m. Pehr Staaff.

September (trol.)

Skriver Tschandala.

9 okt.

Har skrivit en sjätte skiss, ”Blomstrens hemligheter” till Blomstermålningar och djurstycken. Skickas till Alb. Bonnier.

13 okt.

Flyttar till teatermålare Valdemar Gyllichs villa i Rudersdal, Holte, 6 rum o kök. Skriver under vistelsen ”Mitt Venedig”, Paria, Samum.

Oktober (trol.)

Alb. Bonnier trycker ny s. 198 i Skärkarlslif (trol. m. AS godkännande): ”varit och pippat i ärtsängen”, blir ”varit och trampat” efter c:a första tusendet ex.

24 okt.

Skickar ett sjunde, sista bidrag till Blomstermålningar och djurstycken, ”Min trädgård”.

Oktober/november

Skickar Tschandala åt Looström som forts. på Svenska öden… men refus.

14 nov.

Grundar ”Skandinavisk försöksteater” efter mönster av Théâtre Libre (öppnad av André Antoine, Paris, 30.3 1887).

17 nov.

Publ. tillkännagivande i Politiken (Dk) att han ska öppna ”Skandinavisk försöksteater” i Köpenhamn.

23 nov.

Fröken Julie utk. på Seligmanns förlag.

26 nov.

Annonserar efter mecenat till Fösöksteatern i DN.

27 nov.

Friedrich Nietzsche skriver o uttrycker bl.a. sin beundran för Fadren.

28 nov.

Ber Nathalia Larsen övers. Fordringsegare till danska.

November, slutet

Bjuder in o träffar Ola Hansson i Holte f.f.g.

December, början

“Mitt Venedig” i Svea 1889.

4 dec. (trol.)

Svarsbrev till Nietzsche. Ytterligare brev från FN 8.12; AS 11.12; FN 31.12 (underteckn. ”Nietzsche Ceasar”); AS trol. 3.1; sista odat. kort från FN (underteckn. ”Der Gekreuzigte” – ”Den korsfäste”).

9 dec.

Skickar Tschandala till Alb. Bonnier. Refus.

7-13 dec.

Blomstermålningar och djurstycken, ill. av Gunnar Åberg o Arthur Sjögren, i bokhandeln.

11 dec. (c:a)

Dansk övers. av Fordringsegare, Creditorer klar.

28 dec.

Skickar uppsatsen ”Försök att förkara Polarljuset såsom ett Halo-Fenomen” (AS första kända, längre naturv. arbete) till Vilhelm Carlheim-Gyllensköld.

Händelser under året

 • 13 jan. National Geographic Society bildas i Washington, DC.
 • Jan. Lantmannapartiet splittras i det protektionistiska Nya lantmannapartiet o det frihandelsvänliga Gamla lantmannapartiet.
 • 6 febr. P.g.a. protektionisternas majoritet i riksdagens båda kamrar avgår statsminister Robert Themptander o efterträds av Gillis Bildt.
 • †6 mars. Louisa May Alcott (*1832).
 • 7 mars. Victoria Benedictssons komedi I telefon har urpremiär på Dramaten, Sthlm.
 • 22 mars. The Football League bildas i England.
 • 13 maj. Brasilien inför lagen Lei Áurea o blir det sista landet i västvärlden som avskaffar slaveri.
 • 26 maj. Karolina Widerström blir Sveriges första leg. kvinnliga läkare.
 • 15 juni. Friedrich III dör o Wilhelm II kröns till tysk kejsare.
 • 25 juni. Storbränder utbryter i Sundsvall o Umeå, p.g.a. den svåra torkan. Äv. Lilla Edet, Dalsland brinner ner samma dag. Förbud införs i Sverige mot att bygga trähus högre än två våningar.
 • 25 juli. Frank Edward McGurrin, rättegångsstenograf från Salt Lake City, Utah, anv. f.f.g. “touch-metoden”, vinner en förkrossande seger i en skrivmaskinstävling. Fingersättningen sprider sig över världen.
 • Maj. Anne Charlotte Leffler inl. rel. m. Pasquale del Pezzo, arvinge till hertigen duca di Cajanello, o flyttar till Italien.
 • Juni. Spanska regeringen inför en spritskatt; slutet för L. O. Smiths spritaffärer.
 • Juni. Annie Besant org. strejk bland flickor anställda vid Londons tändsticksfabriker.
 • 1 juli. Sveriges riksdag drar in hela anslaget till Dramaten o Operan o den förra övergår till att drivas av ett skådespelarkollektiv, en “association” m. Gustaf ”Frippe” Fredriksson som verksamhetschef. Ekonomin god, men den konstnärliga kvaliteten anses sjunka anmärkningsvärt. Conrad Nordqvist tar över Operan.
 • †21 juli. Viktoria Benedictsson begår självmord på Leopolds hotell i Köpenhamn natten 21-22.7.
 • 17 aug. Johan Petter Johansson får patent på rörtången.
 • 31 aug.–9 nov. “Jack the Ripper” mördar fem kvinnor i Whitechapel i London, bl.a. den svenskfödda Elizabeth Stride (f. Gustavsdotter) 30 sept.
 • 4 sept. George Eastman reg. varumärket Kodak o får patent på sin kamera m. rullfilm.
 • 9 sept. Chile annekterar Påskön.
 • 17 sept. Brunei ställs under brittiskt beskydd.
 • 1 okt. Katarina södra skola, Sthlm, inflyttningsklar.
 • 9 okt. Washingtonmonumentet i USA öppnas.
 • 26 okt. Cooköarna ställs under brittiskt protektorat.
 • 23 dec. Vincent van Gogh skär av sig nederdelen av sitt vänstra öra. Under året har han målat c:a 158 tavlor.
 • Georg Pauli o Hanna Hirsch gifter sig.
 • Ernst Josephson drabbas av psykiskt sammanbrott o tas in på hospitalet, numera Ulleråkers sjukhus, Uppsala. Flyttas så småningom till Sthlm där han vårdas till sin död 1906.
 • Riksdagen inför spannmålstullar o Sverige, liksom många länder i Europa, överger frihandeln. Frågan splittrar landet: Majoriteten i städerna för frihandel p.g.a. billiga livsmedel. Spannmålsproducenterna tullvänner. Striden leder till att Lantmannapartiet splittras.
 • Byggandet av Nordiska museets nya byggnad inleds. Klar först 1907 o är då en fjärdedel av urspr. plan.
 • Slitningar inom svenska IOGT o Nationalgodtemplarorden (NGTO) bildas. Nykterhetsrörelsen växer sig allt starkare.
 • En telefonlinje Sthlm-Gbg anläggs.
 • Frans Lindqvist konstruerar fotogenköket Primus.
 • I Sthlm finns nu två telefonoperatörer: Stockholms Allmänna Telefonaktiebolag (”SAT”) o Kongliga Telegrafverket, o alla kontor måste ha två telefonlinjer (“Allmänna” + “Riks”). Fortsätter till 1918.
 • Chokladfabriken Mazetti grundas i Malmö.
 • Dramaten firar 100-årsjubileum.
 • Hilma Angered-Strandberg emigrerar till USA till sin man konstnären Hjalmar Strandberg.
 • Georg Brandes föreläser om Nietzsche. Publ. som essän “Aristokratisk Radikalisme” 1889.

1889

3 jan.

Den starkare omnämns, trol. påbörjad efter 7.12. (Dat. av AS ”1888”.)

9 jan.

Paria färdig enl. AS uppg. Trol. påbörjad i men ev. i slutet av dec.

13 jan.

Träffar Ola Hansson 2:a gng.

Januari (trol. sista v.)

Återupptar dramatiseringen av Hemsöborna. (Se dec. 1887.)

26 jan.

Pub. insändare i Politiken (Dk) om planerna på Försöksteatern, inkl. namn på påtänkta pjäsförfattare, bl.a. Henrik Pontoppidan.

28 jan.

Pontoppidan publ. ”berigtigelse” i Politiken att han inte lovat ngt. bidrag till Försöksteatern. AS skriver samma dag genmäle o hänvisar till muntl. löfte från HP i nov. Genmälet refus.

31 jan.

AS ursinnig i brev över refus av genmälet. Edv. Brandes (en av ansv. på tidn.) svarar 1.2. Enl. uppg. ledde det till brytn. varefter de trol. aldrig mer träffades.

9 feb.

Dramatiseringen av Hemsöborna klar. Kontrakt m. August Lindberg 30 mars.

21-28 feb.

Creditorer (Fordringsegare) utkommer på I. H. Schubothes Boghandel (Kjøbenhavn).

Mars

“Om Modernt drama och Modern Teater” i dansk övers, Ny Jord marsnr.

4 mars

Samum färdig. Trol. påbörjad kring 27.2.

9 mars

Premiär för Försöksteatern i Köpenhamn som sätter upp Creditorer (Fordringsegare) o Paria (båda i dansk övers.) Även Den starkare (SvE i talrollen) på Dagmarteatret, som ersättn. då Fröken Julie måste utgå p.g.a. censurens ingripande.

14 mars

Fröken Julie (SvE i huvudrollen) har urpremiär som privatföreställning i Studentersamfundets lokaler, Badstuestræde 9-11, Köpenhamn i st.f. på Dagmarteatret. AS övernattar på Jernbanehotellet i Köpenhamn.

16 mars

Försöksteatern gästspelar m. Creditorer, Paria o Den starkare i Malmö.

April

 • Tschandala originalutg. på danska i övers. av Peter Nansen.
 • Trol. början. Inleder skrivandet av I hafsbandet.

9 april

Ber Heidenstam återsända originalmanus till Le plaidoyer d’un fou (En dåres försvarstal), vilket anländer i början av juni.

20 april

AS  återvänder till Sverige o tar in på Hotell Kramer, Malmö, där han umgås m. Ola Hansson, Sigurd Hallberg, Algot & Ina Lange, m.fl. Lämnar SvE o barnen i Gyllichs villa i Rudersdal, Holte, Dk.

23 april

Far via Stockholm (24.4 Hotell W.6)

26 april

Till Sandhamn. Bor hos Ossian Ekbohrn.

7 maj

Hyr två stugor i Nore på Runmarö, Stockholms skärgård.

15 maj

SvE o barnen avreser från Rudersdal, Holte. Anländer till Nore o egen stuga.

29 maj

Skådespelet Hemsöborna har urpremiär på Södra teatern, Stockholm, regi August Lindberg. (Trycks f.f.g. i SS 25, 1914.) Publikt fiasko.

6 juni

Sista föreställn. av Hemsöborna

C:a 20 juni

Lämnar familjen efter gräl o flyttar till Wahlbäcksgården i Sandhamn där han bor mestadels till slutet av nov.

Hösten

Skriver ”Erinran” (förordet), samt slutet av tredje avd. av Bland franska bönder.

9 sept.

Skickar ett manuskr. till K. O. Bonnier som refus. Trol. fråga om Les relations de la France avec la Suède jusqu’à nous jours (utv. vers. av ”La France en Suède”, se 19.11 1887).

27 sept.

Sjätte kap. av I hafsbandet till Bonnier.

Oktober (trol.)

Skriver ”Uppvaknandet” (Femte sömngångarnatten).

Oktober/november (månadsskiftet)

Besöker i Stockholm där han träffar Verner von Heidenstam o  diskuterar dennas programskrift Renässans.

November

Bryter slutligt m. SvE. Skilsmässoförhandlingar inleds.

12 nov.

Skickar sjunde kap. av I hafsbandet till Bonnier, men därefter avstannar arb.

8-14 nov.

Bland franska bönder i bokhandeln.

24 nov.

Flyttar till Sthlm, där han (m. familj?) hyr b.v. + vindsrum i malmgården Jakobsbergs flygelbyggnad, Nya Hornsgatan 51 vid Hornstull, à 200:-/mån. (Byggnaden sedan 1936 på Skansen.)

Händelser under året

 • 1 jan. övergångsperioden för införandet av metersystemet i Sverige, påbörjad 1878, avslutas. Metersystemet blir nu det enda lagliga måttsystemet i landet.
 • 3 jan. Friedrich Nietzsche får ett psykiskt sammanbrott o hospitaliseras för gott (†1900).
 • 30 jan. Mayerlingdramat i Österrike. Kronprins Rudolf o hans 17-åriga älskarinna Marie Vetsera hittas döda på jaktslottet Mayerling utanför Wien.
 • †8 mars. John Ericsson (*1803).
 • 23 mars. ”Yngsjömordet” i östra Skåne. Händelsen kommer ligga till grund för Gustaf af Geijerstams Nils Tufvesson och hans moder, 1902. Modern, Anna Månsdotter, blir den sista kvinnan att avrättas i Sverige 7.8 1890.
 • 31 mars. Eiffeltornet invigs i Paris som entré till världsutställningen 6 maj.
 • 19 april. Sveriges socialdemokratiska Arbetareparti (SAP) grundas.
 • 8 juni. Henrik Palme o Oscar Ekman köper Djursholm för 500.000:- o grundar villastaden.
 • 19 juni. En napolitansk bagare, Raffaele Esposito, uppfinner Pizza Margherita, döpt efter Italiens drottning Margherita av Savojen, urspr. till dagens pizza.
 • †27 juni. Edvard Fredin (*1857).
 • 8 juli. Det första nr av Wall Street Journal utkommer.
 • 20 juli. Elvira Madigan, dansk cirkusartist, o Sixten Sparre, svensk löjtnant, begår gemensamt självmord.
 • 23 sept. Det japanska spelföretaget Nintendo grundas, tillverkar från början spelkort.
 • 6 okt. Moulin Rouge öppnar sin cabaret i Paris.
 • Nov. North o South Dakota, Montana, Washington blir de 39-42:a delstaterna i den amerikanska unionen.
 • 23 nov. Den första jukeboxen tas i bruk vid Palais Royale Saloon i San Francisco.
 • Dec. Sophiahemmets sjukhus o sköterskeskola, Sthlm, invigs.
 • 2 dec. Stockholms-Tidningen (ST) grundas, urspr. liberal, blir senare socialistisk. Den första tidning som når en uppl. på 100.000 ex.
 • Dec. Heidenstam publicerar sin stridsskrift mot åttitalet o programskrift för nittitalet, Rennässans.
 • Thomas Alva Edisons uppfinning fonografen presenteras i Sverige.
 • Sveriges första antisemitiska organisation, Svenska Antisemitiska Förbundet, bildas i Sthlm.
 • Födda bl.a. Charlie Chaplin (†1977), Adolf Hitler (†1945), Ludwig Wittgenstein (†1951), Anna Achmatova (†1966), Martin Heidegger (†1976), Gabriela Mistral (†1957).
 • Jerome K. Jerome: Three Men in a Boat.
 • Leo Tolstoj: Крейцерова соната (Kreutzersonaten).
 • William Butler Yeats: The Wanderings of Oisin and Other Poems.
 • Maurice Maeterlinck: La Princesse Maleine.
 • Axel Lundegård: Röde Prinsen. – Uppgörelse m. åttitalet.
 • Georg Brandes: Aristokratisk Radikalisme. – Om Nietzsches filosofiska perspektiv.

1890-talet


1890

Februari

Samum publ. i dansk övers. i månadens nr av Af Dagens Krønnike (ev. övers. av red. Peter Nansen)

Mars

Fordringsegare har urpremiär på Svenska teatern (f.d. Nya teatern, omdöpt 1.10 1888).

10 mars

AS enl. egen uppg. på bordell ”i samma hus där mitt bröllop stod”.

14-20 mars

Tryckt och otryckt I i bokhandeln m. diverse artiklar. Bl.a. ”Kvinnans underlägsenhet under mannen…” (skriven trol. nov. 1888); ”Min Jubelfest -89”, ”Voltaire”, ”Om Modernt drama och Modern Teater” (dansk övers. i Ny Jord mars 1889), Fordringsägare, Paria, Samum.

15 mars

Versupplagan av Mäster Olof får urpremiär på Dramaten o Strindberg hyllas m. fest på Hotell Rydberg.

25 mars

Samum har urpremiär som förpjäs till Fordringegare på Svenska teatern, Sthlm.

21-26 mars

Tar in på Vaxholms hotell.

26 mars (c:a)

Tar in på Gustafsbergs värdshus.

1 april

Flyttar m. familjen till Bo, Nacka, vid Gammeludden.

15 april

Strindberg på besök i Sthlm. Sammanträffande o het diskussion m. Heidenstam, Gustaf o Nennie af Geijerstam, som inleds på Alhambra, Djurgården. Senare ansluter sig Ellen Key. (Trol. det första, omvittnade mötet mellan AS o EK. Se “Fähundarna på Alhambra”, Strindbergiana 2003. )

20 april

Har åter kommit igång m. I hafsbandet.

16 maj

Hyr hus i Stenbro på Runmarö. SvE o barnen har egen stuga intill.

23 maj

Hft. 3 (avslutar bnd III) av Svenska öden… utkommer. (Nyskrivet slut på ”De lycksaliges ö”, ”En häxa”, ”Sista skottet”.)

7 juni

Avslutat I hafsbandet (rest. kap. skickas till Bonnier).

13-19 juni

Tryckt och otryckt II m. bl.a. ”Om realism” (UDK 1882); ”Marthas bekymmer” (Från Seinens strand 1884); italienska resebrev (DN 1884); porträtt av Bjørnson (1884); ”De små” o ”Hjärnornas kamp” (Vivisektioner); ”Spansk-portugisiska minnen i svenska historien”, trol. skriven ngn gng nov. 1889-april 1890); Den starkare; etc.

10 sept.

Lämnar Stenbro o inleder en sexveckors reportagefärd genom Sverige för att skaffa material till Sveriges natur.

10–13 sept.

Besöker Richard Bergh m. fru på godset Ösbyholm vid Holmsjön (nära Norrköping).

15–30 sept.

Därefter 15.9 Uppsala, 17.9 Gävle, 19.9 Falun, 20.9 Mora, 23.9 Rättvik, Sala, 26-30.9 Västmanland, Närke, Göteborg (Göta källare), 30.9 Halland.

1–8 okt.

Gästar Birger Mörner, Gröneg. 20 i Lund. (Träffar Bengt Lidforss f.f.g.)

9-c:a 28 okt.

Reser 9.10 t. Karlshamn, 10.10 Jönköping, 12.10 Göteborg, 15.10 ångbåt till Marstrand, 16.10 Lysekil, 17.10 Grebbestad, 18.10 Strömstad, 19.10 Fredrikshald (där Karl XII stupade vid Fredrikstens fästning), 21.10 Vänersborg, 23.10 Skara, 24.10 Hjo, Vadstena, från Norrköping m. båt till Sthlm.

12 okt.

Fadren uppförs av “Die Freie Bühne” på Residenztheater i Berlin.

29 okt.

Hotel Gustaf Vasa, Norra smedjegatan.

November

 • Trol. 1:a v. I hafsbandet utkommer.
 • Efter flytten nedan. Skriver novellen ”Likvakan i Tistedalen”, inledn. av ”Stråmannen.

6 nov.

Hyr ensam högra flygeln av Breviks herrgård på Värmdö. Övr. familjen bor från mitten av månaden i en flygel på Lemshaga herrgård, Gustavsberg. Börjar under vintern systematiska laborationer för att fastställa luftens sammansättning.

23-31 dec

Hft. 1, bnd IV, av Svenska öden… utkommer. (”Likvakan i Tistedalen”. Första hälften av ”Stråmannen”).

Händelser under året

 • 27 jan. Anna Wahlenbergs pjäs På vakt har urpremiär på Södra teatern, Sthlm.
 • 30 mars. Louis Le Prince är först i världen m. att visa rörliga bilder, på en vägg i Parisoperan. I sept. försvinner han spårlöst på tåget mellan Dijon o Paris.
 • April. Heidenstam o Levertin publicerar Pepitas bröllop, en satir över åttitalet.
 • 10 april. Gustaf af Geijerstams fars Lars Anders och Jan Anders och deras barn har urpremiär på Södra teatern, Sthlm.
 • 1 maj hålls Sveriges första första majdemonstrationer. Omkr. 150 000 pers deltar på 22 platser runt om i landet.
 • 7 maj, Anne Charlotte Leffler gifter sig m. Pasquale, blivande duca di Cajanello.
 • 20 juni. Första vers. av Oscar Wildes The Picture of Dorian Gray publ. av Lippincott’s Monthly Magazine, Philadelphia.
 • †29 juli. Vincent van Gogh (*1853) dör efter att ha skjutit sig själv två dagar tidigare.
 • 6 aug. Första avrättningen i
 • m. elektriska stolen, New York.
 • 7 aug. Anna Månsdotter avrättas som sista kvinna i Sverige i Kristianstad för ”Yngsjömordet”. Händelsen kommer ligga till grund för Gustaf af Geijerstams Nils Tufvesson och hans moder, 1902.
 • 21 okt. Kirunavara Aktiebolag (LKAB) bildas.
 • 23 nov. William III av Nederländerna dör utan manl. arvinge o efterträds av sin dotter Wilhelmina, varpå Luxembourg, som kräver manlig statschef, förklarar sig självständigt.
 • 3 dec. Upsala Nya Tidning gr.
 • †15 dec. Sitting Bull (*1831) skjuts till döds av amerikansk polis när han motsätter sig arrest vid sitt hem i South Dakota.
 • 29 dec. USA:s armé utför en massaker på Souix-indianer vid Wounded Knee, South Dakota, USA.
 • Sven Hedin deltar i Oscar II:s beskickning till shahen av Persien som tolk o vicekonsul.
 • Elektriska AB, Sthlm ombildas till ASEA. Dess chefsingenjör Jonas Wenström får patent på trefassystemet för växelström.
 • Ett samtrafiksavtal sluts mellan Telegrafverket o Stockholms Allmänna Telefonaktiebolag, så att bolagen kan använda varandras telefonnät.
 • Sabeln införs som vapen för svenska poliser.
 • Wellpappen uppfinns av Robert Gair, tryckare o kartongtillverkare i Brooklyn.
 • Första förekomsten av ordet ”antisemitism” enl. SAOL.
 • Selma Lagerlöf vinner en följetongstävling i veckotidningen Idun m. noveller Ur Gösta Berlings saga.
 • Födda, bl.a. Karel Čapek (†1938), Kurt Tucholsky (†1935), Boris Pasternak (†1960), H. P. Lovecraft (†1937), Franz Werfel (†1945), Agatha Christie (†1976), Evert Taube (†1976), Ho Chi Minh (†1969), Emmanuel Radnitzky ”Man Ray” (†1976), Julius ”Groucho” Marx (†1977), Dwight D. Eisenhower (†1969), Moa Martinson (†1964), Charles de Gaulle (†1970), Fritz Lang (†1976).
 • Oscar Wilde: The Picture of Dorian Gray.
 • Arthur Conan Doyle: The Sign of Four.
 • Maurice Maeterlinck: Les aveugles.
 • Ivan Vazov: Под игото (Under oket).
 • Henrik Ibsen: Hedda Gabler.
 • Knut Hamsun: debut, Sult – väcker uppmärksamhet i Norge.
 • Viktor Rydberg: Dikter (m. bl. a ”Den nya grottesången”).
 • Selma Lagerlöfs Ur Gösta Berlings saga.
 • Ina Lange f. Forstén (”Daniel Steen”) ger ut sitt sista skönlitterära verk, Berättelser från Finland.
Gustaf o Nennie af Geijerstam

1891

Under året

Tryckt och otryckt III utkommer m. diverse artiklar. Bl.a. tio fabler varav åtta, liksom ”Familistären i Guise”, publ. i Politiken (Dk) 1885. Äv. ”Carl Larsson” (Svea 1884); ”Den litterära reaktionen i Sverige”, vers. av föredrag i Paris 25.22 1885, publ. i Tilskueren (Dk) maj 1886; ”Rom på en dag” (Blänkaren 3/85 22.4 1885); ”Mitt Venedig” (Svea 1889); flera Vivisektioner; etc.

2 jan.

AS o SvE inför kyrkorådet på Värmdö.

Januari

Barnen besöker AS i början av månaden.

13 jan.

Marie David har enl. AS anlänt från Frankrike o bosatt sig hos SvE o barnen på Värmdö

24 jan.

Tingsrätten i Värmdö behandlar skilsmässomålet, end. SvE närvarar.

27 januari

Skickar skrivelse till kyrkoherden i Värmdö församling där han anklagar SvE för dryckenskap o homosexualitet.

24 mars

Skilsmässan ett faktum då tingsrätten på Värmdö dömer makarna till ett års hemskillnad. SvE får vårdnaden, AS ska betala 100:-/månad i underhåll.

4 april

Skriver till kyrkorådet i Värmdö o klagar över att hans hustru ”hyser fruntimmer af dålig vandel”.

April (trol.)

Barnflickan Eva Carlsson avskedad enl. uppg. av AS.

8-14 april

Reser m. Birger Mörner till Lund. Träffar Ola Hansson, Bengt Lidforss.

14-15 april

Köpenhamn m. Karl August Tavaststjerna.

16-25 april

På Hotell Skurup (då ägt av Fanny Falkners farbror Wilhelm Nilsson) m. Ola Hansson & Laura Hansson (f. Mohr 1854, g. 1889, pseud. “Laura Marholm”), Karl August Tavastejerna o Birger Mörner. (Äv. ettåriga Fanny där på besök.)

26 april

AS åter i Brevik, Värmdö.

8 maj

Kyrko- o skolrådet på Värmdö sammanträder. AS presenterar intyg om Marie Davids dåliga vandel av Karl Nordström o Klas Fåhraeus. Marie David närvarar men SvE uteblir o sammanträdet uppskjuts.

9 maj

Flyttar från Värmdö, tar in på Grand Hotell.

11 maj

Hyr stuga i Lerkila, Runmarö.

12 maj

SvE o barnen flyttar från Lemshaga.

22 maj

Kyrko- o skolrådet på Värmdö tillstyrker att Marie David måste skiljas från SvE om hon ska behålla barnen.

Juni

Familjens tidigare barnflicka Eva Carlsson kommer o hushållar åt honom.

10 juni

Marie David stämmer Strindberg för ärekränkning.

24 juni (midsommardagen)

Marie David på besök kastas ut handgripligen. Resulterar i ömsesidiga stämningar (misshandel resp. hemfridsbrott).


sommar

SvE m barnen hyr Wahlbäcksgården, Sandhamn.

Juli

 • (Början.) Syster Anna von Philps m. familj hyr stuga i Stenbro nära AS.
 • (Mitten.) Hans syster Elisabeth flyttar ut o bor m. honom.
 • (Trol. slutet.) Les relations de la France avec la Suède jusqu’à nous jours utgiven av Paul Ollendorff (distr. Libraire Nilsson), en utvidgad version av ”La France en Suède” (se 19.11 1887) i bokhandeln.

17/18-19 juli (trol.)

På fest i Sthlm. Ev. under avslutn. av det bejublade franska flottbesöket i Sthlm 10-17.7 som avslutas m. ”Tivolifesten” på Södra Djurgården. (Götiska rummen, kap. 6.)

1 aug.

Flyttar till Dalarö. Hyr hos mästerlotsen Fredrik Gustaf Sundin, Birger Jarlsvägen 2. Målar o skulpterar (två porträttskulpturer).

21-27 aug.

Hft 2, bnd IV, av Svenska öden... (mittpartiet av ”Stråmannen”) utk. på Looström. Sista innan Ljus uppl. 1905.

25 aug.

Reser via Sthlm m. ångaren Njord, till Gävle, därefter tåg mot Norrland för att skriva om Sveriges natur. (Se 10.9 1890.)

29 aug.

Anländer via Gävle, Bollnäs, Östersund (27.8) till Åreskutan där reseplanerna inställs.

2 sept.

Anländer till Sundsvall via Östersund (31.8), Sollefteå (1.9), Härnösand. Besöker under resan enl. sin dagbok Strinne by i Multrå socken, Ångermanland), familjens ursprung.

2-9 sept.

Gäst hos grosshandlare, sågverksägare Magnus Forsell, Ortvikens herrgård.

8 sept.

Utsatt rättegångsdag för misshandelsåtalet mot Marie David men då AS inte infinner sig skjuts rättegången upp. Han döms året därpå till böter. (15:- för misshandel, 100:- för ärekränkning.)

9 sept.

Reser hem m. ångaren Carl XV i firman Hedborg & Strindberg.

9-11 sept.

Gästar blomsterhandlaren Carl Sachs villa i Djursholm (Götav. 4).

11-19 sept.

Besöker Richard Bergh m. fru på godset Ösbyholm vid Holmsjön (nära Norrköping). Ellen Key trol. närv.

19 sept.

 • Hyr vindsrum hos Christina Hägg (bageriinnehavare) i Djursholm (Germaniav. 19).
 • Gräl m. Gustaf af Geijerstam. Tillfällig brytning.

5 okt.

På middag hos Sven o Hanna Palme. Viktor Rydberg som närvarar vägrar att hälsa på AS.

11 okt.

Hyr Carl Sachs villa i Djursholm då de flyttar in till Sthlm över vintern. Eva Carlsson sköter hushållet men insjuknar i mitten av jan. Avlöses av AS syster Elisabeth. Skriver här dikten ”Laokoon” o enaktarna Debet och kredit, Första varningen, Moderskärlek, Inför döden, Bandet. Påbörjar även Himmelrikets nycklar. Skulpterar (bl.a. Den gråtande gossen).

27 nov

Les relations de la France avec la Suède jusqu’à nous jours har framlagts o refererats i l’Académie des inscriptions et belles lettres av Markis de Saint-Denys.

Händelser under året

 • 2 febr. Norbergsstrejken inleds. Konflikten 1891-92, blev en av arbetarrörelsen hårdaste.
 • †10 febr. Den ryskfödda matematikern o författaren Sonja Kovalevsky (*15.1 1850) dör i lunginflammation.
 • 15 febr. AIK, Allmänna Idrottsklubben,  bildas på Biblioteksgatan 8, Sthlm av Isidor Behrens.
 • 12 mars. Djurgårdens IF bildas på Alberget 4A, Sthlm av John Jansson.
 • 20 mars. Anne Charlotte Lefflers pjäs Familjelycka har urpremiär på Dramaten, Sthlm.
 • †29 mars. Georges Seurat (*1859).
 • †8 maj. Helena Petrovna Blavatsky (*1831).
 • 25 juni. Arthur Conan Doyle, publ. sin första Sherlock Holmes-novell i The Strand Magazine.
 • Sept. Gbgs högskola inrättas efter omfattande privata donationer.
 • Okt. Holländaren Eugène Dubois hittar de första benfragmenten av Pithecanthropus erectus (senare omklassificerad till Homo erectus), eller ”Javamänniskan” vid Trinil på östra Java, Indonesien.
 • 14 sept. Den första straffsparken läggs i en match i Wolverhampton, sedan regeln införts av Internationella fotbollsförbundet 2.6 efter flera incidenter m. utespelare som avsiktligt räddat mål m. händerna. – Den gick in.
 • †28 sept. Herman Melville (*1819).
 • 11 okt. Skansen (världens äldsta friluftsmuseum), öppnas av Artur Hazelius i Sthlm.
 • †10 nov. Arthur Rimbaud (*1854).
 • Den första automobilen i Sverige visas på en utställning i Gbg.
 • New Scotland Yard blir huvudkvarter för London Metropolitan Police.
 • Gymnastikläraren James Naismith i Springfield, Massachusetts, uppfinner basketboll.
 • Michelin får patent på det losstagbara, luftfyllda cykeldäcket.
 • Guy de Maupassant diagnosticeras som sinnessjuk.
 • Anne Charlotte Lefflers pjäs Moster Malvina har urpremiär på Dagmarteatret i Köpenhamn.
 • Födda under året, bl.a. Ernst Rolf (f. Ernst Ragnar Johansson, †1932), Karl Gerhard (f. Karl Emil Georg Johnson, †1964), Sergej Prokofjev (†1953), Mikhail Bulgakov (†1940), Antonio Gramsci (†1937), Ilja Ehrenburg (†1967), Pär Lagerkvist (†1974), Max Ernst (†1976), Rudolf Carnap (†1970), Sten Selander (†1957), Karl Dönitz (†1980), Erwin Rommel (†1944), Nelly Sachs (†1970), Henry Miller (†1980).
 • Thomas Hardy: Tess of the d’Urbervilles.
 • Joris-Karl Huysmans: La Bas.
 • Oscar Wilde: Salôme.
 • Per Hallström: debut, Lyrik och fantasi.
 • Selma Lagerlöf: debut, Gösta Berlings saga.
 • Gustaf Fröding: debut, Guitarr och dragharmonika.
 • Oscar Levertin: Legender och visor – succé.
 • Viktor Rydberg: Vapensmeden. Hägringar från reformationstiden.
 • Émile Zola: L’argent.

1892

Under året

SvE m barnen flyttar under året in på Prästgårdsg. 15, Stockholm.

18 jan.

Avreser till Göteborg, inbjuden av August Lindberg. Umgås m. Anton Stuxberg, August Bondeson, m.fl. Äv. Carl Larsson fanns i Gbg vid tidpunkten. En insamling till AS arrangeras, som kvitterar ut summan 18.2.

20 jan.

Vidare till Marstrand. Uppsöks där av A.U. Bååth, o grosshandlare Gustaf o Olga Bratt.

3 feb.

Avslutar Himmelrikets nycklar.

5 feb. (c:a)

Åter Göteborg (Göta källare).

8 feb.

Stuxberg ordnar fest för AS i sitt hem (Erik Dahlbergsg.)

10 feb.

På Sällskapet Gnistans möte (medl. bl.a. Karl Warburg), åhör föredrag av Karl Wåhlin.

Februari (slutet)

Fortf. i Gbg 18.2, kvitterar då de insamlade pengarna, trol. äv. 20.2.
Åter t. Djursholm. Påbörjar trol. Debet och kredit, Första varningen.

Mars (mitten)

Debet och kredit, Första varningen trol. färdiga.

8-13 april

Himmelrikets nycklar i bokhandeln. (Urprem. 13.3 1927 i tysk övers. Första sv. upps. 21.6 1962.)

10 april

Uppsöks av stämningsmän å Hjalmar Brantings vägnar ang. lån om 1000:- från 1882. Lånet regleras slutl. först vintern 1899-1900.

15 april

Inför döden enl. egen uppg. färdig. Påbörjar trol. därefter Moderkärlek.

24 april

Hyr in sig hos tullvaktmästare Carl Anton Jansson (nuv. Birger Jarls v. 2) på Dalarö. Målar. Karl August Tavasstjerna m. fru hyr övervåningen i samma hus o har m. sin segelkutter.

16 maj

Moderkärlek trol. färdig. Trol. påbörjad efter 15.4.

17 maj

Ärekränknings- o misshandelsprocessen mot Marie David behandlas vid Värmdötinget. AS infinner sig inte personl. men erkänner sig skyldig gm advokat. Hänvisar till omtanken om barnen som förmildrande omständighet.

Sommar

 • SvE m barnen hyr på Aludden, Sigtuna.
 • AS gör utflykt till Utö. Uppvaktar grosshandlare E. W. Lewins dotter. Vänder sig under Dalaröperioden till tecknandet, måleriet o utvecklar en ny expressivitet. Produktiv. Uppmuntras trol. av Per Hasselberg på besök.

19 juli

Döms av Värmdö tingsrätt att betala böter till Marie David om 50:- samt rättegångskostnader, s:a drygt 500:-.

Juli-augusti

Ställer ut 7 alt. 8 målningar i Birger Jarls Bazar, Birger Jarlsg. 7, Sthlm. Blandad kritik, mkt liten försäljning. Återupptar exprimenterandet m. fotografering. En privat kontakt, medicinaren Gustaf Brand, köper 8 av AS:s tavlor + får två i gåva men betalar enl. AS uppg. aldrig mer än ett förskott om 200:-

Augusti (trol. c:a)

”Relations de la Suède avec l’Espagne et le Portugal jusqu’à la fin du dix-septième siècle” publ. i Boletin de la Real Academia de la Historia, tomo 17 (juli-sept.), Madrid. (Sv. vers. ”Spansk-portugisiska minnen i svenska historien” i Tryckt och otryckt II, 1890.)

9 sept.

Kungl. Majt upplöser AS o SvE äktenskap [enl. uppg. i G. Söderström 1972, jfr 21.9 nedan].

13 sept.

Skriver brev till Ola Hansson där han utgjuter sig över den dåliga behandlingen i Sverige. (Se 1.10.)

14 sept. (trol.)

Färdigställt Leka med elden, Bandet. Båda trol. påbörjade efter 20.8.

21 sept.

Skilsmässan bekräftas genom dom.

30 sept.

Lämnar Dalarö. Reser till Tyskland.

1 okt

 • Anländer till Berlin inbjuden av Ola o Laura Hansson (“Laura Marholm”). Bor i våning de hyr åt honom under deras i Friedrichshagen, Linden Allé 2. Mkt umgänge.
 • Brevet från 13.9 publ. utan AS tillstånd av Ola Hansson i Die Zukunft m. OH:s kritik av Sverige. AS gynnare, bl.a. Fredrik Vult von Steyern (DN:s chefred.) upprörs. Gustaf af Geijerstam skickar brevförfrågan om AS ev. medgivande till publ. Besvaras ej. Slutgiltig brytning mellan OH o AS.

Oktober

Fortsätter exprimentera m. fotografi. Målar under perioden ett flertal tavlor, bl.a. ”Svartsjukans natt”.

Oktober/november

Umgänge i Berlin på (den av Strindberg döpta) krogen ”Zum schwarzen Ferkel” (”Den svarta griskultingen”, eg. ”Weinhandel und Probierstube, Inhaber Gustav Türk”), hörnet Unter den Linden o Neue Wilhelmstrasse. Inledningsvis m. kretsen kring Ola & Laura Hansson (“Laura Marholm”), bl.a. Adolf Paul, poeten Richard Dehmel, läkarna Carl Ludwig Schleich o Max Asch, den polska journalisten Stanislav Przybyszewski. Därefter äv. Edvard Munch, Holger Drachmann (i början av jan.), Christian o Olga Krogh (mitten av febr.), K. A. Tavastsjerna, Bengt Lidforss (början av april), förf. Gunnar Heiberg (mitten av nov.), förf. Axel Maurer, journalisten Frida Uhl (se nedan). I april introd. Edv. Munch förf. Dagny Juel. Målar trol.

13/14 nov.

Flyttar till pensionat på Neue Wilhelmsstrasse 2, 3 tr., Berlin NW. Äv. Adolf Paul där.

December (inledn. c:a)

Gustaf Brand ställer ut sina Strindbergsmålningar i Lund utan AS godkännande el. vetskap.

5 dec.

Resa till Weimar m. Adolf Paul. Tar in på Hotell Erbprinz. Målar.

10 dec. (c:a)

Hyr dubblett på Potzdammerstrasse 27A, 3 tr. Berlin. Munch avslutar det porträtt av Strindberg han påbörjade innan dennas Weimarresa.

Händelser under året

 • †5 febr. Emilie Flygare-Carlén (*1807).
 • Oscar Wildes komedi Lady Windermere’s Fan, har urpremiär på St James’s Theatre, London.
 • †27 febr. Louis Vuitton, (*1821).
 • 27 febr. Rudolf Diesel ansöker om patent för sin kompression-tändningsmotor (Dieselmotorn).
 • †26 mars. Walt Whitman (*1819).
 • 11 maj. Johan Petter Johansson får patent på skiftnyckeln.
 • 22 maj. Den första fotbollsmatchen i Sverige spelas på Heden i Gbg mellan Örgryte IS o IS Lyckans Soldater, 1-0.
 • 25 maj. Cirkus på Djurgården invigs.
 • 7 juni. Den svarta amerikanen Homer Plessy arresteras för att ha satt sig i en järnvägsvagn för enbart vita i Louisiana. Den prejudicerande domen i Plessy v. Ferguson i HD 1896 etablerar principen ’jämlika men segregerade’ o legaliserar rassegregation till 1954.
 • Juli. Norrmännen kräver upprättandet av ett norskt konsulatsväsende i utlandet.
 • †6 okt. Alfred, Lord Tennyson (*1809).
 • †21 okt. Anne Charlotte Leffler (*1.10 1849), nu duchessa di Cajanello, dör i bukinflammation.
 • 31 Okt. Arthur Conan Doyle publ. The Adventures of Sherlock Holmes.
 • Nov. En svensk härordningsreform genomförs o värnpliktsarméns övningstid utökas från 42 till 90 dagar. Grundskatter o indelningsverk avskrivs successivt.
 • 8 nov. Anarkister placerar en bomb vid Avenue de l’Opera i Paris som dödar sex människor vid en polisstation.
 • 22 nov. Sveriges första löpsedel sätts upp av Aftonbladet i Sthlm.
 • 18 dec. Tjajkovskijs balett Nötknäckaren har premiär på Mariinskijteatern i Sankt Petersburg.
 • Gustav III:s operahus rivs o det nuvarande operahuset påbörjas i Sthlm.
 • ASEA står bakom elektrifieringen av valsverket Hofors, det första i sitt slag i världen.
 • Bofors tillverkar sin första kanon.
 • Alexander Lagermans komplettmaskin, som kan massproducera tändstickor, blir klar o börjar användas på Jönköpings Tändsticksfabrik.
 • Svenska kvinnors äktenskapsålder bestäms till sjutton år.
 • Erika Aittamaa formger Lovikkavanten.
 • Virus upptäcks av den rysk-ukrainska biologen Dimitri Ivanovski.
 • Byggandet av den transsibiriska järnvägen påbörjas.
 • Ord och bild, red. Karl Wåhlin, börjar utkomma.
 • Födda, bl.a. J.R.R. Tolkien (†1973), Edith Södergran (†1923), Manfred von Richthofen (“Röde Baronen”, †1918), Tito (Josip Broz, †1980), Hilding Rosenberg (†1985), Walter Benjamin (†1940), Haile Selassie (†1975), Francisco Franco (†1975), Marina Tsvetajeva (†1941).
 • George Bernard Shaw: debutpjäs, Widowers’ Houses.
 • Pjotr Kropotkin: La Conquête du Pain (i Frankrike).
 • Ola Hansson: bl.a. Materialismen i skönlitteraturen resp.Ung Ofegs visor.
 • Verner von Heidenstam: Hans Alienus.
August Strindberg 1892
Frida Uhl 1892

1893

Under året

Under hösten. “Kvinnans underlägsenhet under mannen…” publ. i tysk övers. i Magazin für Litteratur.

7 jan.

Träffar Maria Frederike Frida Cornelia Uhl (*4.4 1872. †1943) hemma hos Julie o Julius Elias efter premiären på Hermann Sudermanns pjäs Heimat.

16 jan.

De skandinaviska förf. gör bejublat framträdande på soaré i Freie Litterarische Gesellschaft. (AS uppläsn. enl. uppg. andaktsfullt avlyssnad men närmast ohörbar.) Fröken Julie uppförs på Théâtre Libre, Paris av André Antoine.

Februari (mitten, c:a)

Christian Krogh börjar efter ankomsten måla AS porträtt i flera versioner.

Februari

Flyttar till Linden Hotel, Kleine Kirchgasse 2-3 o bor där till den 27 april.

24 feb.

Dramen II; Das Band, Herbstzeichen (Bandet, Första varningen), ges ut av Bibliographisches Bureau, Berlin.

7 mars

FU reser till München.

Mars (mitten)

Har trol. en affär m. Dagny Juel.

23 mars

Dramen III; Das Spiel mit dem Feuer, Vor dem Tode (Leka med elden, Inför döden), ges ut av Bibliographisches Bureau, Berlin.

1 april

FU återkommer till Berlin.

April, början.

Bengt Lidforss anländer. Under månaden besöker Richard Bergh som hastigast på väg till Paris.

11 april

AS, FU förlovar sig. Fridas familj representeras av systern Marie Weyr.

27 april (c:a)

Paret far till Helgoland, m. Marie Weyr, för bröllop då man kan gifta sig där utan lysning, enl. engelsk lag. Övernattning i Cuxhaven i väntan på båt.

2 maj

AS o Frida Uhl gifter sig. Hyr stuga om 3 rum av fiskarfamilj.

Maj.

SvE m. barnen flyttar till Finland. Marie David m. på resan. Bosätter sig i Helsingfors.

5 maj

Munch m.fl. hyr lokaler i Hohenzollern-Panoramagebäude vid Lehrtes Bahof, Berlin o öppnar opponentutställningen Die Freie Berliner Kunstausstellung. Bl.a. m. AS ”Vågen” o variant av ”Ensam blomma på stranden”.

17 maj

AS o FU avreser till London.

21 maj

AS o FU anländer i London. Bor på 12 Pelham Road, Gravesend.

Maj (slutet)

Le plaidoyer d’un fou (En dåres försvarstal) utkommer på tyska: Die Beichte eines Thoren.

31 maj

Dramen IV; Debet und credit, Ein Sommertraum (Debet och Credit, Moderskärlek), ges ut av Bibliographisches Bureau, Berlin.

8 juni

84 Warwick Street, Eccleston Square, London SW.

Sommar

SvE m. barn bor under sommaren i Mariefors, utanför Helsingfors.

17 juni

AS återvänder ensam till Tyskland.

19 juni

Hoefers hotel, Hamburg. AS utan pengar.

23 juni

Badorten Sellin, Insel Rügen m. Adolf Paul o Karl August Tavaststjerna.

25 juni

Budkaflen (nr 25) börjar utan tillstånd att publ. övers. av Le plaidoyer d’un fou via den ty. övers.: En dåres bikt. Boken följetong t.o.m. 29 april 1894 (nr 17). Tilltaget väcker allmän upprördhet.

Juni

Freie Kunstausstellung i Berlin: Opponenternas salong. AS bidrar m. tre tavlor.

8, 12 juli

Författar två förarbeten till Antibarbarus: ”Zur Psychologie des Scwefels”, ”Was ist Kohlenstoff”.

28 juli

Lämnar Sellin, Insel Rügen.

30 juli

Tillbaka i Berlin där FU ansluter i augusti.

1 aug. (c:a)

Anländer – inbjuden av FU:s mor, Marie Uhl – till Mondsee, nära Salzburg o besöker Fridas familj.

12-15 aug.

Reser Mondsee, Salzburg, Berlin, Pankow. Träffar poeten Richard Dehmel, en i kretsen kring ”Zum schwarzen Ferkel” i Berlin, som bor på Parkstrasse 24, Pankow. Äv. Stanislaw Przybyszewski.

15 aug.

Pension Müller von der Werra, Albrechtstrasse 9A, Berlin, m. FU.
25-31 aug. Dramatik (Debet och Credit, Första varningen, Moderskärlek, Inför döden) i bokhandeln.

September (början)

Die Beichte eines Thoren beslagtas o åtalas för osedlighet.

Hösten

AS infinner sig trol. själv till domstolsförhandl. under hösten (ev. okt.) Hotell Central, Kungsg. 2B, Lund.

23 okt.

Köpenhamn.

24 okt.

Berlin.

25 okt.

AS återförenas m. FU i Brünn (Brno), Theresien-Glacis 9, Mähren, Österrike. PåbörjarAntibarbarus I.

1 nov.

Victor Cherbuliez (sign. ”G. Valbert”, akademiled., uppburen kritiker) publ. tolv sid., mestadels positiv, pres. av AS i Revue des Deux Mondes.

21 nov.

Skickar första arket av Antibarbarus I till Alb. Bonnier som refusuerar.

28 nov.

 • Ardagger via Amstetten, Nieder-Oesterreich. Bosätter sig på Dornach vid Donau, Fridas morföräldrars gods där hennes mor (frånskild) bor vintertid.
 • Experiment m. “celestografier” (äv. 1894) skickas vartefter till astronomen Camille Flammarion.
 • Målar i Dornach flertalet verk, bl.a. ”Den grönskande ön”, ”Öfversvämning vid Donau”, ”Underlandet”.

3 dec.

Urpremiär på Leka med elden (Das Spiel mit dem Feuer) på Lessingstheater, Berlin (med alt. slut). Dåligt mottagande.

17 dec.

Upprört brev från AS till Bonnier p.g.a. refus. av Antibarbarus I. Rel. m. Bonniers upphör tillsv.

Händelser under året

 • AS försöker nov. 1893-1894 att fotografera “utan kamera och lins”. Oexponerade plåtar las ut under natten, de ljusprickar som visade sig vid framkallningen tolkade Strindberg som korrekta bilder av stjärnhimlen, ”celestografler”.
 • 10 mars. Elfenbenskusten blir en fransk koloni.
 • 20 mars. Adam Worth, a. k. a. ”brottets Napoleon”, döms i Belgien till 7 år för rån. Hans kriminella karriär är över.
 • April. Elin Ameéns (enda) pjäs En moder har urpremiär på The Independent Theatre i London m. titeln Alan’s wife.
 • 23 april. Sveriges Författareförening (SFF) bildas.
 • 1 maj. Världsutställningen i Chicago inleds. (Avslutas 30.10.) Bl.a. introduceras hamburgaren i USA.
 • 5 maj. 1893 års börskrasch i New York inleder en depression som vänder först 1897.
 • 27 maj. Oscar II avlyssnar stående sången ”Du gamla, du fria” i Lund, en händelse som befäster sången som svensk nationalsång.
 • 2 juni. I Sverige beslutas det att Högre folkskola kan inrättas på landsbygd eller i stad där inte läroverk finns.
 • 6 juni. ”Du gamla, du fria” framförs för första gången officiellt på Skansen, vilket ytterligare befäster dess status som Sveriges nationalsång.
 • 7 juni. Gandhi praktiserar civil olydnad f.f.g. i Indien.
 • †6 juli. Guy de Maupassant (*1850)
 • 11 juli. Kokichi Mikimoto, Japan, utvecklar metoden att odla pärlor.
 • Okt. Det första dokumenterade mötet m. odjuret i jämtska Storsjön äger rum då två flickor säger sig ha stött på en fyra meter lång groda.
 • 3 okt. Laos upptas i unionen Franska Indokina.
 • 19 okt. Nya Zeeland inför efter ett parlamentsbeslut denna dag, som världens första nation, kvinnlig rösträtt.
 • †6 nov. Pjotr Iljitj Tjajkovskij (*1840).
 • Sven Hedin påbörjar sin första vetenskapliga expedition till Centralasien.
 • En svensk folkriksdag anordnas, där man för fram kravet på allmän o lika rösträtt för män o kvinnor.
 • Sveriges första vattenkraftledning transporterar ström 14 kilometer från ett vattenkraftverk till Grängesberg.
 • Nationalmuseum refuserar Ernst Josephsons målning ”Strömkarlen” (även känd som ”Näcken”).
 • Lund inrättar ett renhållningsverk.
 • Norska stortinget underlåter att bevilja anslag till den gemensamma utrikesrepresentationen o nedsätter det kungliga apanaget.
 • Djupborrningar startar vid den gamla järnkällan i Ramlösa, Helsingborg.
 • Sveriges första folkpark invigs i Malmö.
 • Arthur Conan Doyle chockar sin publik gm. att publicera ”The Adventure of the Final Problem” i månadens nr av Strand Magazine, i vilken Sherlock Holmes dör tillsammans m. sin ärkefiende professor Moriarty då de sammanslingrade störtar ner i Reichenbachfallet i Schweiz 4 maj 1891.
 • Födda, bl.a. Hermann Göring (†1946), Alfred Rosenberg (†1946), Andrés Segovia (†1987), Leslie Howard (†1943), Harold Lloyd (†1971) Mae West (†1980), Allen Dulles (†1969), Harry Hjörne (†1969), Joachim von Ribbentrop (†1946), Dorothy Parker (†1967) Lillian Gish (†1993), Mao Zedong (†1976), Calle Jularbo (†1966), Vladimir Majakovskij (†1930), Dorothy L. Sayers (†1957), Edvin Adolphson (†1979), Adolf Jahr (†1964).
 • Anne Charlotte Leffler: postumt Ur lifvet IV.
 • Oscar Wilde: A Woman of No Importance.
 • Maurice Maeterlinck: Pelléas et Mélisande.
 • Emil Kléen: debut, Helg och söcken.
Försöker nov. 1893-1894 att fotografera “utan kamera och lins”. Oexponerade plåtar las ut under natten, de ljusprickar som visade sig vid framkallningen tolkade Strindberg som korrekta bilder av stjärnhimlen, ”celestografler”.

Strindbergs målningar 1892-93
Dornach vid Donau,

1894


15 feb

Har avslutat Antibarbarus I, skickas till Bengt Lidforss.

1 mars

Kallas till domstol i Grein för förhör ang. Die Beichte eines Thoren men infinner sig inte. Leder till konflikt m. FU:s morfar. Flyttar från godset till litet hus (”das Häusel”) intill på ägorna.

3 mars

Påbörjar enl. egen uppg. Antibarbarus II.

25/26 mars

Reser till Berlin o närvarar vid rättegångsförhandl. ang. Die Beichte eines Thoren. Blir trol. avförd som ansvarig/skild från målet.

5-13 april (c:a)

Antibarbarus I utkommer i tysk övers. av AS och FU (”brev 1”) o Bengt Lidforss (”brev 2-4”) på Verlag des Bibliographischens Bureaus.

13 april

AS åter till Dornach. Bryter m. Bengt Lidforss p.g.a. dennas rec. av Antibarbarus I i DN.

29 april

Budkaflens publ. av En dåres bikt (Le plaidoyer d’un fou) avslutas i förtid.

2 maj

AS celestografier inkl. följebrev behandlas på initiativ av Camille Flammarion vid möte i Société Astronomique de France.

26 maj

Christine Kerstin Strindberg föds på Dornach. (†30.4 1956.) AS målar.

21 juni

Succé för Fordringsägare på Comédie parisienne (Théâtre de l’œuvre), Paris, regi Aurélien-Marie Lugné-Poe.

17 juli

Rättegångsförhandlinarna ang. Die Beichte eines Thoren fortsätter. AS uteblir, skickar läkarintyg. Målet skjuts upp.

23 juli

Tar brevkontakt m. teosofen Torsten Hedlund, bokförläggare o tryckerichef vid Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning vilket inleder en lång brevväxling.

Juli–augusti

AS författar på franska ett antal uppsatser avsedda för fransk press: Vivisections (Vivisektioner II). Avslutar trol. vid denna tid arbetet m. Antibarbarus II.

15 aug.

Linz, på väg från Österrike.

17 aug.

Anl. Paris. (FU kvar Österrike.) Bor hos Leopold Littmansson, 8 bis Boulevard Lesseps, i Versaille första tre veckorna. Umgås m. Knut Hamsun, Frank Wedekind, Albert Langen (tysk bokförl.), Henri Becque. äv. Gustaf o Agnes Frumerie (som gör en byst av AS), gm dem m. William Molard o Ida Molard-Ericson, o gm dem m. Paul Gauguin som har sin ateljé ovanför deras lägenhet (ateljéhus på gården till rue Vercingetorix 6). Gm honom m. Julien Leclercq

5 sept.

Lånar våning i Passy, Paris (51, rue Ranelagh, tillhörande konstnären Rosa Pfaeffinger) på inbjudan o gm försorg av Willy Gretor (dansk målare o konstförfalskare, f. Julius Rudolph Vilhelm Petersen). Målar bl.a. flera ”strandparti”.

September (mitten av)

FU anländer. (Kerstin kvar i Österrike.)

Oktober–december

Skriver ”Sensations détraquées” I–II.

15 okt.

Paret flyttar till Hôtel des Américains (14, Rue de l’Abbé de l’Épée) i Quartier Latin.

22 okt.

Kerstin insjuknat, FU åter till Österrike. AS till Dieppe, gästar norska målaren Frits Thaulow m. hustru Alexandra.

31 okt.

AS åter till Hôtel des Américains, Paris. Bedriver kemiska experiment. Målar trol. sin sista målning under 90-talet. Trol. ”Hög sjö”.

7 nov.

Ett tjugotal av AS målningar ställs ut av August Carlander i Sällskapet Gnistan, Drottningg., Gbg, tillsammans m. målningar av Olof Sager-Nelson.

8 nov.

Bryter m. FU brevledes. Hon inleder omedelbart skilsmässoförhandlingar.

17 nov.

”Sensations détraquées” (”Förvirrade sinnesintryck”) publ. i Le Figaro littéraire. Äv. 26.1, 9.2 1895.

December

Trol. Skriver ”Le Barbare à Paris”. Expriment m. svavel.

13 dec.

Père (Fadren) har gm. Théâtre de l’Oeuvre premiär på Nouveau-Théâtre, Paris, regi: Lugné-Poe. Lysande framgång.

24 dec.

Julafton hos Ida o William Molard.

Händelser under året

 •  †28 jan. Elise Hwasser (*1831).
 • 30 juni. Tower Bridge i London invigs.
 • 1 aug. Japan o Kina utväxlar formella krigsförklaringar om Korea.
 • 15 Okt. Alfred Dreyfus arresteras, ställs inför rätta o fälls 22.12 för spioneri.
 • †1 nov. Alexander III, tsar av Ryssland (*1845). Efterträds av sonen Nikolaj II.
 • 6 nov. 300-årsminnet av Gustav II Adolfs födelse firas – ses som en viktig symbol för svensk-tysk gemenskap.
 • 12 nov. Sophie Elkans pjäs Farligt umgänge har urpremiär på Dramaten, Sthlm.
 • †3 dec. Robert Louis Stevenson (*1850).
 • 16 dec. Anna Wahlenbergs pjäs Stackars flicka har urpremiär på Musikaliska Akademien, Sthlm.
 • Medlemsant. i riksdagen bestäms till 150 i Första o 230 i Andra kammaren. Endast 80 ledamöter i AK utgörs av stadsrepresentanter o beslutet kallas därför “Städernas vingklippning”.
 • Riksdagshuset o Sveriges riksbanks hus börjar byggas – tar omkring tio år. Ett femtiotal arkitekter protesterar då kontakten mellan Mälaren o Östersjön kommer att skäras av gm riksdagshuset.
 • Slottet Tre Kronor uppförs som kuliss på den rivna operans tomt, till 300-årsminnet av Gustav II Adolfs födelse.
 • Första intern. biltävlingen Paris-Rouenne.
 • Svenska flaggan är mörkare än dagens, men konsuln Oscar Trapp hissar en version m. ljusare färger i Helsingborg – allmän flaggning kommer igång på allvar i Sverige.
 • En första anknytning mellan den svenska folkskolan o läroverken skapas då folkskolans tre första årskurser motsv. inträdet till läroverkets första årskurser.
 • Claude Debussy komponerar Prélude à l’après-midi d’un faune, fri tolkning av Stéphane Mallarmés dikt “L’après-midi d’un faune”, 1876.
 • Siri von Essen arbetar under detta o följande år som lärarinna i välläsning vid Dramatiska föreningen, Helsingfors. Arbetar äv. m. övers.
 • Födda, bl.a. John Ford (†1973), Norman Rockwell (†1978), Ludwig Marcuse (†1971), Bessie Smith (†1937), Nikita Chrusjtjov (†1971), Rudolf Hess (†1987), Martha Graham (†1991), Louis-Ferdinand Céline (eg. Louis Ferdinand Auguste Destouches, †1961), Dashiell Hammett (†1961), Prince Edward of York (King Edward VIII av Storbritanninen, efter abdikering Duke of Windsor, †1972), Alfred Kinsey (†1956), Isaac Babel (†1940), Aldous Huxley (†1963), Jean Renoir (†1979), E. E. Cummings (†1962), Elov Persson (skapare av “Kronblom”, †1970), Frans G. Bengtsson (†1954), Agnes von Krusenstjerna (†1940).
 • En bok om Strindberg, red. Gustaf Fröding, m. bidrag av Holger Drachmann, Knut Hamsun, Justin Huntly M’Carthy, Björnstjerne Björnson, Jonas Lie, Georg Brandes, Anton Nyström, Arne Garborg, Adolf Paul, Ad. Hansen, Gustaf Fröding, Laura Marholm.
 • Axel Wallengren: En hvar sin egen professor av Falstaff, fakir.
 • Henrik Ibsen: Lille Eyolf.
 • Gustaf Fröding: Nya dikter.
 • Selma Lagerlöf: Osynliga länkar.
 • Gustaf af Geijerstam: Per Olsson och hans käring.
 • Per Hallström: Vilsna fåglar.
 • Arthur Conan Doyle: The Memoirs of Sherlock Holmes.
 • Knut Hamsun: Pan.
 • Anthony Hope: The Prisoner of Zenda.
 • Rudyard Kipling: The Jungle Book.
 • Rainer Maria Rilke: Leben und Lieder.
 • Karl Marx: Das Kapital – tredje o sista delen.

1895

Januari

“Kvinnans underlägsenhet under mannen…” i jan.-hft av franska Revue Blanche m. titeln ”L’Infériorité de la Femme”, kompl. med ”A la Zoologie de la Femme” (senare i Vivisektioner). Leder till intensiv debatt.

4 jan.

Tror sig ha sönderdelat svavel o fått fram kol. Anser det bekräftat gm analysintyg 19.1.

5 jan.

Rättegångsförhandl. ang. Die Beichte eines Thoren ska återupptas. AS frånvarar.

11 jan.

Lägger in sig på Hôpital Saint-Louis, paviljong Gabrielle o vårdas för handeksem (psoriasis) tre veckor, betald gm insaml. av Nathan Söderblom på inititativ av Ida Molard o Jonas Lie. Arbetar i sjukhusets laboratorium.

14 jan.

Intervjuer publ. i Le Matin resp. Le Temps i vilka AS säger sig ha lämnat skönlitt. o återgått till naturvetenskapen.

29 jan.

Le Plaidoyer d’un fou utkommer i rev. vers. av Georges Loiseau på franska.

30 jan.

Publ. ”Le soufre est-il un corps simple?” i Le Petit Temps, resulterar i mindre tidningsdebatt febr, mars.

31 jan.

Lämnar sjukhuset o tar in på pensionat på 12, Rue de la Grande Chaumière i Montparnasse. Mitt emot Mme Charlotte Futterers (g. Caron) cremeri, Gauguins stamrestaurant. Umgås bl.a. där m. konstnärskotteri m. Paul Gauguin, Julien Leclercq, Wladislaw Slewinsky (målar AS porträtt), Alphonse Mucha, Fredrick Delius (eng. komp.). Senare ansluter sig Albert von Stockenström o tysk-amerikanen Paul Hermann (a.k.a. Henri Héran). Edvard Munch ansluter i början av 1896.

1 feb.

Brev till Paul Gauguin (publ. i L’Éclair 15.2, senare rev. vers. förord till Gauguins utställningskatalog på Hôtel Druot). Umgås m. honom till dennes slutl. avfärd till Tahiti i juni.

27 feb.

Publ. ”L’Affaire Soufre. (À Monsieur Emile Gautier)” i Le Figaro.

7 mars

En av Jonas Lie o Knut Hamsun initierad insaml. till AS annonseras i nordiska tidn. Underteckn. äv. av Allan Österlind, Albert Edelfelt, Anders Zorn. AS svarar offentl. att pengarna ska skickas till hans barn i Finland o Österrike. Leder till brytning m. Hamsun 6.4.

15 mars

Publ. ”L’Avenir du Soufre. (À monsieur André Dubosc)”, i La Science française.

April

Ny insamling till AS annonseras, dat. 22.3, initierad av Birger Mörner o F.U. Wrangel, underteckn. av bl.a. Viktor Rydberg, Verner von Heidenstam, Oscar Levertin (500:- utbetalas 23 maj samt 1000:- i juni).

5-6 april

Besök hos André Dubosc, Rouen (c:a 12 mil NV om Paris).

6 april

Konstnärsförbundets vårutställning, äv. 10-årsjubileum, öppnar i Stockholm m. Karl Nordström o Thegerstörm som kommissarier. AS skickar ”Alplandskap”, ”Underlandet” som medtas utanför katalogen.

7 april-10 maj (c:a)

Forskar i laboratoriet på Sorbonne.

23 maj

Mottar delgivning från FU:s skilsmässoadvokat.

9 juni

Avreser från Paris.

12 juni

Stralsundbåten till Malmö o tar in hos Dr. Anders Eliasson, Lilla Norreg. 7-9 i Ystad. Där till mitten av juli

Juni-augusti

Skriver “Introduction à une Chimie unitaire”. Äv. “La Construction de l’Or”.

Juni-september

Experimenterar m. jod-, brom-, guld- o. morfinsynteser.

14-19 juli

Reser tillbaka till Paris.

19-25 juli (c:a)

Hos Julien Leclercq i Palaiseau (Seine-et-Oise).

24 juli

”Misogynie et gynolatrie” publ. i Gil Blas.

27 (28) juli

AS åter till pensionatet på 12 rue de la Grande Chaumière, Montparnasse.

8 aug

”Le Barbare à Paris” publ. i Gil Blas.

Oktober

 • Återupptar kontakten m. Hedlund som legat nere sedan aug. 1894.
 • Senare delen. Introduction à une Chimie unitaire utges som särtryck/broschyr.

9 okt.

Påbörjar ”boken om en ny Kosmos” (enl. brev till Anders Eliasson), d.v.s. trol. Sylva Sylvarum – finansierat av Torsten Hedlund.

30 okt.

AS frikänns i Tyskl. från anklagelserna om osedliga avsikter, men Die Beichte eines Thoren döms osedlig. Rest. uppl. förstörs trol.

22 nov.

Trol. Sylva Sylvarum avslutad. (Sv. vers. av fyra kap. publ. senare i Jardin des Plantes II.)

5 dec.

Krasch m. Hedlund, men kontakten återupptas.

Händelser under året

 • 5 jan. Dreyfus får epåletterna avryckta vid en offentlig ceremoni.
 • 14 febr. Oscar Wildes sista pjäs, The Importance of Being Earnest har premiär på St. James’ Theatre i London. Wildes största succé men äv. inl. på hans undergång. Markisen av Queensbury, Lord Alfred Douglas far hade planerat att överräcka en bukett ruttna grönsaker o störa föreställningen. Hans planer blev dock kända o han nekades inträde. 18.2 lämnar han sitt visitkort på Wildes klubb, m. tillskriften “For Oscar Wilde, posing somdomite” [sic]. Wilde stämmer honom för förtal, men förlorar, blir bankrutt o åtalas i sin tur 26.4 för “gross indecency”. Han döms 25.5 till maxstraffet två års hårt straffarbete, o återhämtar sig aldrig från den brutala miljön på fängelset.
 • Våren. Svenska författare (Geijerstam, Heidenstam, m fl) skriver upprop till stöd för Dreyfus.
 • 1 april. Gauguin avreser från Frankrike (Marseille), anländer till Tahiti 9 juni. • 4 april. Operakällaren invigs i Sthlm.
 • 17 april. Kina kapitulerar till Japan o Li Hongzhang undertecknar Shimonosekifördraget. Kina erkänner Koreas självständighet, avstår Pescadorerna, Formosa (Taiwan) o södra Liaodonghalvön m. Port Arthur samt betalar ett krigsskadestånd. Frankrike, Ryssland o Tyskland ingriper o tvingar i november Japan att avstå från Liaodonghalvön.
 • 15 maj. Den första elektriska järnvägen i Sverige, Djursholmsbanan (“Eddavägslinjen”), invigs.
 • †27 juni. Sophie Adlersparre (*1823).
 • †5 aug. Friedrich Engels (*1820).
 • †21 sept. Viktor Rydberg (*1828).
 • †28 sept. Louis Pasteur (*1822)
 • 8 nov. Wilhelm Röntgen upptäcker röntgenstrålningen.
 • 27 nov. Alfred Nobel undertecknar sitt testamente på svensk-norska klubben i Paris.
 • †27 nov. Alexandre Dumas d.y. (*1824).
 • Dec. Gugilelmo Marconi genomför sitt första framgångsrika försök m. trådlös telegrafi.
 • 28 dec. Auguste o Louis Lumière visar sin första film m. rörliga bilder i Paris.
 • 31 dec. lord Alfred Tennysons dikt ”Nyårsklockan” (övers. Edvard Fredin) reciteras f.f.g. på Skansen, av Nicklas Bergendahl.
 • Födda bl.a. Tage Aurell (†1976), J. Edgar Hoover (†1972), Max Horkheimer (†1973), Ernst Jünger (†1998) Rudolph Valentino (†1926), Carl Orff (†1982) F. R. Leavis (†1978), Joseph Frank “Buster” Keaton (†1966), Juan Domingo Perón (†1974), Michail Bachtin (†1975), Fritiof Nilsson “Piraten” (†1972).
 • Hjalmar Söderberg: debut Förvillelser.
 • Gustaf Fröding: Räggler och paschaser I.
 • Erik Axel Karlfeldt: debut Vildmarks- och kärleksvisor.
 • Gustaf af Geijerstam: Medusas hufvud – uppgörelse m. åttitalet.
 • Ola Hansson: Resan hem – uppgörelse m. åttitalet.
 • Joseph Conrad: Almayer’s Folly.
 • Henryk Sienkiewicz: Quo Vadis.
 • H. G. Wells: The Time Machine.
 • Per Hallström: En gammal historia.
Kerstin Strindberg

1896


Januari

Mitten. Sylva Sylvarum trycks i Paris. Inl. arbetet m. Sylva Sylvarum, del II.

21 feb.

Flyttar från pensionatet till Hotel Orfila (60-62, rue d’Assas, Paris). Påbörjar (trol.) Ockulta dagboken.

Februari-mars

Sylva Sylvarum recenseras i L’Initiation o Le Voile d’Isis.

Mars-april

 • Publ. ett par artiklar i GHT o skriver på en serie ”I Jardin des Plantes” men samarbetet avbryts.
 • (Trol.) Resa till Meudon, 9 km SV om Paris. [Dock inga uppg. i SV 36]

15 april (c:a)

Publ. ett par artiklar i L’Initation efter att Jollivet-Castelot besökt honom på Hôtel Orfila 1-2 månader tidigare.

Maj

 • Skriver på skilsmässopapper.
 • Trol. början. Säljer trol. originalmanus till Le plaidoyer d’un fou till Edvard Munch. (Efter hans död skickades det trol. av hans juridiska rådgivare Johs Roede, till Munchs läkare K. E. Schreiner som la det i kassaskåpet på Anatomiska inst., Oslo univ. där det upptäcktes sommaren 1973.)

15 maj (c:a)

Majnr av L’Initiation utk. Har (trol. tidigare samma månad) skickat egenframställt guldprov o brev om guldsyntesen (”La Synthèse de l’Or”) till red. ”doktor Papus” (Gérard Encausse). Tidskr. publ. fyra artiklar av AS samt brevet (”La Synthèse de l’Or”). I presentationen menar Papus att AS guldtillverkn. lyckats samt hälsar honom som kollega o medarb.

1 juni

Publ. ”L’exposition d’Edward Munch” i Revue Blanche inför dennes första franska separatutställn. Sitter under månaden modell för Munchs litografiporträtt.

25 juni

Besöker tillsammans m. Papus dennas gård i Marolles-en-Brie, några mil SÖ om Paris.

9-15 juli

Publ. Jardin des Plantes I, saml. av artiklar (se mars-april ovan).

15 juli (c:a)

Publ. artikel i L’Initation.

18 juli (c:a)

Bryter m. Munch.

19 juli

Flyttar till en pension vid Jardin des Plantes (4, rue de la Clef).

24-27/28 juli

Fritz Thaulow m fru, 21 rue de Fontaines, Dieppe.

27/28 juli

Fortsätter mot Sverige.

30 juli

Anl. Ystad o bor hos Dr. Anders Eliasson i ”Dr Westmans gård”, Lilla Norreg.

31 juli

Kan läsa i Ystad Allehanda om Heidenstams bröllop.

18 aug.

Guldets syntes förklarad av guldextraktionen ur kopparkis genom Faluprocessen skrivs o sänds till Hedlund; trycks omgående av denne i Göteborg. AS dekl. samtidigt sitt avsked till alkemin.

20 aug.

Får veta att Heidenstam skrivit kontrakt på Karolinerna mot rekordhonoraret 16.000:- för första uppl.

28 aug.

Reser Ystad – Stralsund o vidare till Grein, Österrike till Kerstin o Fridas mor Marie Uhl. Bor först hos dem i Saxen, därefter hos Maries tvillingsyster Melanie Samek i Klam. Börjar planera Inferno.

30-31 aug.

Vistas hos svärmodern Marie Uhl i byn Saxen bei Grein an der Donau, Oberösterreich.

Hösten

Ny uppsättn. av Lycko-Pers resa m. Anders de Wahl på Vasateatern, Sthlm. Framgång.

1-9 sept.

Gäst hos svärmoderns tvillingsyster fru Melanie Samek i närbelägna Klam bei Grein, Oberösterreich.

3 sept.

”Gold-Synthese” skrivs (ty. variant av ”Guldets syntes”; trycks omgående av AS i Österrike (2 s.)

9–25 sept.

AS åter gäst hos Marie Uhl i Saxen.

12 sept.

”Synthèse d’Or” skickas till Jollivet-Castelot. Publ. i L’Hyperchimie mitten av nov.

September

”La Terre, sa forme, ses mouvements” publ. i L’Initiation.

15 sept.–3 nov. (c:a)

Författar ”Le Grand Soleil (À M. Guymiot)”.

25 sept.

Gäst på nytt hos Melanie Samek, Klam. Hyr en liten stuga. Äv. Kerstin Strindberg o Marie Uhl i Klam. Upptäcker Swedenborg.

1-7 okt.

Publ. Jardin des Plantes II, saml. av artiklar (se mars-april ovan).

26 okt.

Manuskr. till ”Nutidens Guldmakeri” (dat. 26.10) till Hedlund för vidarebefordran till Kemistsamfundet (»Kemiska föreningen»), Sthlm.

November

Mitten. Bryter m. Torsten Hedlund.

27 nov.

Reser från Klam.

30 nov.

Köpenhamn, träffar Georg Brandes.

December

Notis av Jollivet-Castelot i L’Hyperchimie m. bl.a. information om att ytterligare tre av AS artiklar kommer att publ.: ”La Synthèse de l’Iode” (jan.-nr), ”Notes et Observations sur la Chimie [actuelle]” (febr. o mars-nr), ”Le Pain de ’Avenir” (april-nr).

1 dec.

Anländer till Malmö, hotell Kramer.

2 dec.

Besöker Dr. Lars Nilsson i Skurup.

6 dec.

Tar in på Horns hotell (nuv. Savoy) i Malmö. Återknyter kontakten m. Bengt Lidforss o gruppen ”De Yngre Gubbarne”, bl.a. äv. Emil Kléen, Axel Herrlin, Waldemar Bülow. Återupptar framöver sina Swedenborgstudier.

13 dec.

Tar in på Hotell Central (Kungsg. 2) i Lund.

16 dec. (c:a)

Gästar fabriksägare Albert Sahlin.

17 dec.

 • Ngn i Kemistsamfundet låter trycka Nutidens Guldmakeri i liten uppl. som delas ut på samfundets möte denna dag, trol. utan AS kännedom.
 • Inleder resa gm Skåne för artikelserie i Malmö-Tidningen. (Urspr. avsedd att utföras på velociped (cykel), men planerna ändras efter provcykling bl.a. p.g.a. vädret.) 18.12 Eslöv, Helsingborg 19.12 Höganäs, Kullen, övernattning på Mollberg o Munthe.

20 dec.

Tillbaka på Hotell Central, Lund.

21 dec.

Besök i Malmö, träffar Malmö-Tidningens red. Gustaf Gullberg

30 dec.

Besöker Emil Kleen över nyår i hans föräldrahem Sätofta, Höör, Ringsjön.

Händelser under året

 • †8 jan. Paul Verlaine (*1844).
 • 28 jan. Walter Arnold, från East Peckham, Kent, England, bötfälls 1 shilling för att ha kört 13 km/h, o överskridit den dåvarande hastighetsbegränsningen om 3.2 km/h. Den första fortkörningsboten.
 • 1 febr. Puccinis opera La bohème har premiär Turin, Italien.
 • 2 febr. Den svenska nykterhetsrörelsen Verdandi grundas. Religiöst neutral o står arbetarrörelsen nära.
 • 11 febr. Oscar Wildes pjäs Salomé har premiär i Paris.
 • 1 mars. Slaget vid Adwa. Etiopien försvarar sin självständighet mot Italien.
 • 6 april. öppningscermonin till det första, moderna olympiska sommarspelen, Aten 6-15 april.
 • 9 maj. Laura Marholms pjäs Otteringning har urpremiär på Stora teatern, Gbg.
 • 26 maj. Charles Dow publicerar det första aktieindexet “Dow Jones Industrial Average”.
 • Juni. Den första filmförevisningen i Sverige äger rum i Malmö.
 • †1 juli. Harriet Beecher Stowe (*1811).
 • †11 juli. Ernst Curtius (*1814).
 • † 16 juli. Edmond de Goncourt (*1822).
 • 23 juli. Ångfartyget Freja förliser på sjön Fryken i Värmland.
 • 28 juli. Verner von Heidenstam o Olga Wiberg gifter sig på Blå Jungfrun under stor mediabevakning.
 • Aug. Heidenstam skriver kontrakt på Karolinerna m. Bonniers mot rekordhonoraret 16.000:- för första uppl.
 • 16 aug. Skookum Jim Mason, George Carmack & Dawson Charlie hittar guld i Klondike. Vilket inleder guldruschen som varar till året därpå.
 • 17 aug. Bridget Driscoll blir överkörd av en Benz vid Crystal Palace, London. Världens första kända bilolycka m. dödlig utgång.
 • 27 aug. Världshistoriens kortaste krig utkämpas mellan Zanzibar o Storbritannien, som avgår m. segern efter 45 minuter.
 • 8 sept. Sveriges första civilia idrottsarena, Stockholms idrottspark, invigs. Tidigare hade idrott endast förekommit bland militärer.
 • †3 okt. William Morris (*1834).
 • 9 okt. Gustaf Frödings dikt ”En morgondröm” i samlingen Stänk och flikar åtalas för sedlighetsbrott.
 • †11 okt. Anton Bruckner (*1824).
 • 27 nov. Fröding frikänns från åtalet.
 • †4 dec. Axel Wallengren (”Falstaff, fakir” *1865).
 • †10 dec. Alfred Nobel (*1833).
 • 10 dec. Alfred Jarrys pjäs Ubu Roi har premiär i Paris o orsakar nästan upplopp.
 • Émile Durkheim publicerar Les Règles de la Méthode Sociologique, grundar Europas första sociologiinstitution o blir dess första professor.
 • Hjalmar Branting blir SAP:s första riksdagsman, m. hjälp av liberalerna.
 • Den svenska rösträttsrörelsen håller en andra folkriksdag, där kravet på utvidgad rösträtt åter framförs.
 • Restaurangvarietén i Sverige förbjuds av bland annat nykterhetsskäl.
 • Första förekomsten av ordet ”feminism” enl. SAOL, i Aftonbladet.
 • Födda bl.a. F. Scott Fitzgerald (†1940), John Dos Passos (†1970), André Breton (†1966), Howard Hawks (†1977), Trygve Lie (†1968), Jean Piaget (†1980), Antonin Artaud (†1948), A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada (†1977), Eugenio Montale (†1981), Tristan Tzara (f. Sami Rosenstock, †1963), Roman Jakobson (†1982).
 • Marika Stiernstedt: debut, pseud. “Mark Stern” Sven Vingedal.
 • H. G. Wells: The Island of Dr. Moreau.
 • Anton Tjeckov: Чайка (Måsen).
 • Henrik Ibsen: John Gabriel Borkman.
 • Theodor Herzl: Der Judenstaat.
 • Ottilia Adelborg: Pelle Snygg och barnen i Snaskeby.
 • Frida Stéenhoff (”Harald Gote”): debut, dramat Lejonets unge. – Pjäsen förespråkar kärlek utan äktenskap, o talar om preventivmedel som en självklarhet. Innehåller äv. frasen “Nästa århundrade blir barnets århundrade”, vilken gav titeln åt Ellen Keys bok.
Lilla Norregatan, Ystad 1890 talet

1897


Januari

Association Alchimique de France bildas (senare Société Alchimique de France), m. Jollivet-Castelot som ordförande; AS utnämns till ”membre Honoraire et Maître”.

1 jan.

AS åter Hotell Central, Lund.

Januari-februari

Arbete m. att sammanställa Tryckt och otryckt IV.

20 jan.

Flyttar in hos Waldemar Bülow, red. för Folkets Tidning, Skomakarg. 6 i Lund, hos vilken han får två av de tre rummen (firar sin födelsedag där).

27 jan. (c:a)

Gustaf af Geijerstam, nu förläggare på Gernandts förlag, återknyter kontakten o efterfrågar texter att publ. Strindberg erbjuder 29.1 Tschandala. Därefter publicerar förlaget vartefter allt fler av Strindbergs skrifter.

5 feb.

Hyr rum, dubblett, på Gröneg. 8 (nuv. nr 10), Lund.

8-13 april

Tryckt och otryckt IV utkommer m. bl.a. ”Skånska landskap”; Leka med elden; Bandet.

3 maj

Påbörjar Inferno.

5 maj

Besök av Gustaf af Geijerstam.

22 maj

Besök av Gustaf af Geijerstam.

1 juni

Första kända “Beethoven-aftonen”. Torsten Brodén spelade D-moll sonaten.

Juni (början av, trol.)

Sammanträffar m. Gustaf af Geijerstam o diskuterar bl.a. framtida utgivningar. [Osäker uppgift.]

8 juni

Den andra “Beethoven-aftonen”.

25 juni

Avslutar Inferno. (Kontrakt m. Gernandts 30.6.)

2 aug.

Flyttar till dublett på Tomegapsg. 22. (nuv. nr 24) Axel Wallengrens (”Falstaf, fakir”) föräldrahem.

10 aug.

Musikafton m. Torsten Brodén, Hans Larsson

24 aug.

Avreser från Lund.

25 aug.

Träffar Malmö-Tidningens red. Gustaf Gullberg i Köpenhamn. Vidare till Köln dit han kommer samma kväll.

26 aug.

Anländer till Paris. Bosätter sig på Hôtel de Londres (3, rue Bonaparte). Skriver Legender (färdig 17.10), Jakob brottas. Umgås där m. Stockenström, Herrmann, träffar läkaren, poeten Marcel Réja.

1 sept.

Besöker Erik Sjöstedt m familj i St. Thomas vid Corbency, en halv mil från Bouconville i Picardie.

2 sept.

Tillbaka i Paris.

22 sept.

Påbörjar första avd. av Legender (Inferno II).

17 okt.

Första avd. av Legender avslutad.

November

Strindbergsutställning i Stockholm under månaden. [Osäker uppg. Se SvD 29.11]

1 nov.

Inferno utkommer på svenska i Eugène Fahstedts övers.

7 nov.

Skickar första avd. av Legender till Gustaf af Geijerstam, Gernandts, f.v.b. till Eugène Fahstedt för övers.

November

 • Slutet. Andra uppl. av Inferno, nu genomgången, m. ändr. av AS.
 • Trol. slutet. Påbörjar Jakob brottas, andra avd. av Legender (Inferno III). Skriver de första 108 s. (av 178 s.) av manus på franska. Därefter svenska.

26 nov.

Ny upps. av Mäster Olof (prosauppl.) m. Anders de Wahl på Vasateatern, Stockholm. Succé. Framförs 53 ggr t.o.m. 23.1 1898.)

December

Trol. Sista dagarna. Avbryter Jakob brottas. Möjl. början av jan.

Händelser under året

 • Svenska Dagbladet blir under red. Helmer Key nittitalisternas språkrör; Oscar Levertin främsta litt. kritiker o m. bidrag av bl.a. Hjalmar Söderberg.
 • Nyår. Gustaf af Geijerstam utses till litterär chef på Gernandts förlag.
 • 21 jan. Märtha Leth examineras som Sveriges första kvinnliga farmaceut.
 • 28 febr. Madagaskar blir en fransk koloni.
 • 7 mars. Hammarby Roddförening (gr. 1889) ändrar sitt namn till Hammarby IF då de ägnar sig åt fler sporter.
 • 11 mars. Albert Engström börjar utge skämttidn. Strix.
 • †3 april. Johannes Brahms, (*7 maj 1833).
 • 18 april. Svenska Transportarbetareförbundet grundas.
 • 1 maj. Postbefordran m. ångbåt, Sassnitz-Trelleborg, inleds.
 • 13 maj. Guglielmo Marconi skickar det första trådlösa meddelandet över öppet hav. “Are you ready” över Bristolkanalen, 6.3 kilometer.
 • 15 maj. Allmänna konst- o industriutställningen öppnar på Djurgården i Sthlm, m. anl. av Oscar II:s 25-årsjubileum som regent. 1,2 milj. besökare. Under utställningen säljs f.f.g. varm korv i Sverige o Djurgårdsbron invigs. Film visas i “Kinematograf Lumière” m. 60 platser. Röntgenstrålar förevisas. Pågår till 26 okt.
 • 19 maj. Oscar Wilde friges från fängelse, bosätter sig i Frankrike.
 • 2 juni. Mark Twain, kommenterar, enl. New York Journal, ryktet om sin död: “The report of my death was an exaggeration.”
 • 12 juni. Världens första fingeravtrycksavdelning öppnar i Calcutta för reg. av brottslingar.
 • 22 juni. Drottn. Viktoria av Storbritannien firar diamantjubiléum. På väg från firandet i Indien dödas en brittisk officer i ett attentat. Anses som inl. till den Indiska frihetskampen.
 • 11 juli. S. A. Andrée, Knut Fraenkel, Nils Strindberg (son till AS kusin Oscar, ”Occa”, Strindberg) lyfter m. vätgasballongen Örnen mot Nordpolen från Danskön. Ballongen tvingas ner på isen efter två dygn o 3 ½ timme.
 • 25 juli. Jack London far för att delta i guldruschen.
 • 29–31 aug. På initiativ av Theodor Herzl hålls i Basel den första sionistiska kongressen; World Zionist Organization grundas.
 • 11 sept. Menelik II av Etiopien tar Gaki Sherocho, sista kungen av Kaffa, tillfånga o det uråldriga riket upphör.
 • 20 sept. Fredsavtal sluts mellan Grekland o Osmanska riket efter det s.k. ”30-dagarskriget”.
 • 5 okt. Medl. i Andrées exp. anl. till Vitön där de senare dör. (Kropparna återfinns 1930 o begravs på Norra kyrkogården, Sthlm.)
 • 6 okt. Etiopiens flagga tas bruk: grönt för landet, gult för guld o rött för det blod som gjutits.
 • 18 okt. Dicksonska biblioteket i Gbg blir det första svenska folkbiblioteket i egen byggnad.
 • 26 okt. Kinematografen från Stockholmsutställningen flyttas till en lokal på Kungsträdgårdsg. – kan ses som Sveriges första fasta biograf. I drift till året därpå.
 • 1 nov. Fotbollsklubben SC Juventus gr. av studenter i Turin.
 • 4 dec. Fördraget i Konstantinopel avslutar grekisk-turkiska kriget.
 • 28 dec. Edmond Rostands pjäs Cyrano de Bergerac har premiär i Paris.
 • 31 dec. Vid Skansens nyårsfirande läses ”Nyårsklockan” f.f.g. av Anders de Wahl. Läses återupprepande ggr där av honom t.o.m. 1945.
 • Sveriges riksbank blir Sveriges centralbank m. monopol på sedelutgivning.
 • Sven Hedin åter från sin första centralasiatiska exp.
 • Första filminspelningen i Sverige.
 • SAP antar sitt första partiprogram, m. de tyska soc.dem. som förebild.
 • Frida Stéenhoffs (”Harald Gote”) drama Lejonets unge har premiär i Sundsvall för utsålda hus.
 • Födda, bl.a. Gloria Swanson (†1983), Thornton Wilder (1975), Paavo Nurmi (†1973), Jan Fridegård (†1968), Amelia Earhart (†1937), Enid Blyton (†1968), Georges Bataille (†1962), William Faulkner (†1962), Louis Aragon (†1982), Joseph Goebbels (†1945).
 • Émile Durkheim: Le Suicide.
 • Bram Stoker: Dracula.
 • Selma Lagerlöf: Antikrists mirakler.
 • Verner von Heidenstam: Karolinerna I.
 • August Bondeson: Skollärare John Chronschoughs memoarer I.
 • Ola Hansson: Kåserier i mystik.
 • Joseph Conrad: The Nigger of the ‘Narcissus’.
 • Rudyard Kipling: Captains Courageous.
 • H. G. Wells: The Invisible Man.
 • W. Somerset Maugham: debut, Liza of Lambeth.
 • Elsa Beskow: debut, Sagan om den lilla, lilla gumman.

1898


19 jan

Påbörjar Till Damaskus I.

Februari

“Le Télescope désiré” (första delen) i L’Hyperchimie. I samma nr ”Lettres de M. Clavenad sur la Synthèse des Métaux”.

Februari/mars

Författar större delen av Typer och Prototyper (dat. 27.3.)

6 mars

Avslutar Till Damaskus I.

15 mars

Marika Stiernstedt söker upp AS m. bukett vita syrener. Trol. deras första möte.

Mars

AS övertalar Geijerstam att Jakob brottas inkluderas i Legender. 25.3 bekräftas uppgörelsen.

2 april

Skickar manuskriptet till Typer och Prototyper till A.E. Nordenskiöld. (Begär tillbaka det 28.4, o kompletterar det sedan under maj.)

3 april

Lämnar Paris. Sover över hos Sjöstedts i Picardie.

4 april

Via Hamburg till Köpenhamn.

7 april

Tillbaka i Lund, åter till dubletten Tomegapsg. 22 (nuv. 24).

23 april

Skriver ”Efterskrift” till Legender.

11 maj

Legender (inkl. Jakob brottas) utk. i Sthlm.

16 maj

Legender (inkl. Jakob brottas) utk. i Lund.

Juni (trol.)

Påbörjar Till Damaskus II.

Juli

Inferno publ. på franska, rev. av Marcel Réja, m. ett inl. mysteriespel, ”De Creatione et Sententia vera Mundi”.

1 juli (trol. c:a)

”Silverträsket” påbörjas o avslutas på några dagar.

17 juli

Till Damaskus II färdigställd. Dagen därpå till Gernadts.

2 aug.

Musikafton m. Torsten Brodén, Axel Herrlin, David Strömberg på krogen “Åke Hans” (Bredg. 5, Lund).

13 aug.

Far från Lund till Bryssel, Belgien, via Köpenhamn, Hamburg, Köln.

15 aug.

Framme i Bryssel. Söker kontakt m. vännen Gustaf Brand, som flyttad till Heyst-sur-Mer, lyckas efter fyra dagar.

19 aug.

Reser till Heyst-sur-Mer, tar in på Hotel Kursaal.

24-25 aug.

Besöker klostret Maredsous.

27 aug.

AS åter Lund. Tar in på Hotell Central.

10 sept.

Åter till dubletten Tomegapsg. 22.

Oktober

 • Första veckan. Trol. Påbörjar Klostret.
 • (Trol.) Börjar diskutera ev. utg. samlade alt. valda romaner o berättelser m. Geijerstam.

20-26 okt

Till Damaskus I-II utkommer.

1 nov.

Slutfört första delen av Klostret. Den enda som färdigställs.

10 nov.

Planerar Advent.

11 nov.

Emil Kléen läggs in på sjukhus för sin struptuberkulos.

23 nov.

Har påbörjar skrivandet av Advent.

November/december (trol.)

”Silverträsket” publ. i Vintergatan 1898.

1 dec.

Andra avskedet till alkemin i brev till Kerstin Strindberg.

9 dec.

Andra avskedet till alkemin i brev till Jollivet-Castelot

10 dec

Emil Kléen dör på sjukhuset.

15 dec.

Emil Kléen begravs i Höör. AS en av kistbärarna.

19 dec.

Avslutat Advent (urpremiär i ty. övers., München 28.12 1915).

22 dec.

Musikafton m. David Strömberg, Axel Herrlin, Johan Mortensen.

29 dec.

Flyttar till ”Lyckbergska gården”, Gröneg. 14 (nuv. nr 16), 1 tr. hyr dublett av Alfred Neuman.

Händelser under året

 • 13 jan. Zola publicerar ”J’accuse” i L’Aurore.
 • †14 jan. Lewis Carroll (*1832).
 • 25 april. USA förklarar krig mot Spanien; Spansk-amerikanska kriget bryter ut.
 • †12 mars. Zacharias Topelius (*1818).
 • †16 mars. Aubrey Beardsley (*1872) .
 • 8 maj. Den första matchen i den italienska fotbollsligan spelas.
 • †19 maj. William Gladstone (*1809).
 • †17 juni. Edward Burne-Jones (*1833).
 • 27 juni. Joshua Slocum åter till Newport, Rhode Island, USA efter sin tre år långa världsomsegling i båten Spray (avresa Halifax, Nova Scotia 3 juli 1895).
 • 7 juli. USA annekterar Hawaii.
 • †30 juli. Otto von Bismarck (*1815).
 • 7 aug. Landsorganisationen (LO) bildas.
 • 28 aug. Caleb Bradham döper sin läsk Pepsi-Cola.
 • †9 sept. Stéphane Mallarmé (*1842).
 • 10 sept. Italienska anarkisten Luigi Lucheni dödar kejsarinnan Elisabeth av Österrike-Ungern i attentat.
 • 19 sept. Sthlms nya operahus invigs m. Adolf Fredrik Lindblads opera Frondörerna.
 • Nov. Unionsmärket avlägsnas ur den norska handelsflaggan.
 • 10 dec. Spansk-amerikanska kriget avslutas m. fred i Paris. Spanien avträder bl.a. Kuba, Guam, Filippinerna, Puerto Rico.
 • †10 dec. Emil Kléen (*1868).
 • 26 dec. Marie & Pierre Curie tillkännager upptäckten av radium.
 • Skolkök blir obligatoriskt skolämne för flickorna i Sthlms folkskolor.
 • Första svensktillv. bilen provkörs i Surahammar. Konstruktören Gustaf Eriksson, kommer att leda den första industriella biltillverkningen i landet vid Vagnfabriks AB, Södertälje.
 • Tidskriften Brand, organ för anarkisterna o ungsocialisterna, startas i Sthlm.
 • Första svenska biskopsmötet hålls.
 • Glasbruket i Orrefors grundas.
 • Brevkurserna från Hermods startar.
 • Malmö inrättar en renhållningsstyrelse.
 • Födda bl.a. Vilhelm Moberg (†1973), Erich Maria Remarque (†1970), C. S. Lewis (†1963), Kaj Munk (†1944), Thor Modéen (†1950), Alvar Aalto (†1976), Enzo Ferrari (†1988), Golda Mabowitz, g. Meir (†1978), Axel Wallenberg (†1996), Hjalmar Gullberg (†1961), Henry Moore (†1986), George Gershwin (f. Jacob Bruskin Gershowitz, †1937), Lotte Lenya (f. Karoline Wilhelmine Charlotte Blamauer, †1981), Gunnar Myrdal (†1987), Nils Ferlin (†1961), Sergei Eisenstein (†1948), Bertolt Brecht (†1956), Federico García Lorca (†1936), Marguerite “Peggy” Guggenheim (†1979), René Magritte (†1967).
 • H.G. Wells: The War of the Worlds.
 • Elsa Beskow: Barnen på Solbacka.
 • Gustaf af Geijerstam: Det yttersta skäret.
 • Erik Axel Karlfeldt: Fridolins visor och andra dikter.
 • Fröding: Gralstänk resp. Grillfängerier.
 • Hjalmar Söderberg: Historietter.
 • Henry James: The Turn of the Screw.

1899


Under året

AS syster Elisabeth, som lider av djup depression, tas in på Uppsala hospital. Greta Strindberg, på besök från Helsingfors för att konvertera till katolicismen, träffar AS f.f.g. sedan skilsmässan mellan AS o SvE.

Januari (början)

”Silverträsket” i tysk övers. publ. i Emil Scherings tidskr. Quickborn, ill. av Edvard Munch.

1 jan.

Påbörjar Folkungasagan men avbryter efter nga dagar.

15 jan.

Påbörjar Brott och brott.

22 jan.

AS fyller femtio år. Firas hemma hos redaktör Waldemar Bülow

26 jan.

Besök i Stockholm. Bor på pensionat på Smålandsg. Firas m. försenad femtioårsfest arrang. av Gustaf af Geijerstam. Disk. trol. ev. utgåva m. samlade alt. valda romaner o berättelser.

1 feb.

AS åter Lyckbergska gården, Lund.

24 feb.

Brott och brott färdig, skickas till Gernandts.

2 april

Skriver åter på Folkungasagan.

20 april

Folkungasagan färdig, skickas till Gernadts.

April

 • (Trol.) Påbörjar Gustav Vasa snart efter avslutn. av Folkungasagan.
 • Slutet av. Vid högre rätt (Advent o Brott och brott) till bokhandeln.

29 april

Kontrakt om Samlade romaner och berättelser på Gernandts klar.

11 juni

Gustav Vasa avslutad.

20 juni

Avreser till Sthlm, tar in på Hotell Rydberg.

21 juni

Besöker Gustaf af Geijerstam m. familj som hyr en av flyglarna på säteriet Skytteholm.

22 juni

Gästar Fredrik Vult von Steyern (DN:s chefred.) på Kaggeholm, Lillön vid Ekerö.

23 juni

Tillbaka i Stockholm, Hotell Rydberg.

24 juni

Hyr kammare hos skomakare Andersson på Förängen, Framnäs, Furusund, då AS syster Anna o hennes man Hugo von Philp tillbringar sommaren på ön (Karlsborg). Carl Larsson, Albert Ranft m.fl. besöker. Umgås äv. m. Kata Dalström m. familj. Lär känna Albert Engström.

4 juli (trol.)

Har börjat skriva Erik XIV.

30 juli

Erik XIV avslutas. Skickas dagen därpå till Gernadts.

15-18 aug.

Reser från Furusund o besöker Gustaf af Geijerstam i deras villa ”Nennesberg” (döpt efter den döda sonen Sven), Saltsjöbaden. Tar in på på Saltsjöbadens hotell.

19 aug.

Flyttar in i ett möbl. rum, Narvavägen 5, 3 tr.

9 sept.

Arbetar på det aldrig fullbordade skådespelet Karl IX.

17 sept.

Har övergett Karl IX till förmån för planeringen av Gustaf Adolf.

28 sept.-4 okt.

Första hft av hftsutg. av Samlade romaner och berättelser i bokhandeln. (Sista, hft 72, i bokhandeln c:a 9.12 1901.) Vartefter äv. bokutg. (5 bnd.)

5-11 okt.

Folkungasagan i bokhandeln.

12-18 okt

Gustav Vasa i bokhandeln.

13 okt

Flyttar till två möbl. rum, Banérg. 31, nb. (Inackorderad á 135:-/mån.)

17 okt

Gustav Vasa har urpremiär på Svenska teatern (fd Nya teatern) i Sthlm under Albert Ranfts ledning. AS kanske största succé. Uppförs spelåret 1899/1900 70 ggr, varav 21 ggr på Stora teatern i Gbg. AS har tantiem på föreställningen.

November (trol.)

Påbörjar skrivandet av Gustaf Adolf.

16-22 nov.

Erik XIV i bokhandeln.

30 nov.

Erik XIV har urpremiär på Svenska teatern. 34 föreställn. t.o.m. jan. 1900. Återupptas till hösten.

2 dec.

Besöker Gustaf af Geijerstam. Bor på Saltsjöbadens hotell.

25-27 dec.

Besöker sin syster Nora Hartzell m. familj i Norrköping. Bor på Hotell Standard.

31 dec. (trol.)

Tar in på på Saltsjöbadens hotell över nyår.

Händelser under året

 • 20 jan. I Sthlm införs frivillig fortsättningsskola m. skolår 7 o 8.
 • 22 jan. Ledarna för sex australiska kolonier förhandlar om en konfederation. Beslutar bl.a. att huvudstaden ska bli Canberra.
 • †29 jan. Alfred Sisley (*1839).
 • †9 febr. Karl af Geijerstam (*1860).
 • 25 febr. Edwin Sewell blir den första föraren i världen som dör i en bilolycka (m. bensinmotor) vid Grove Hill, London (UK).
 • 6 mars. Felix Hoffmann (Tyskl.) får patent på Aspirin.
 • 27 juni. Gemet uppfinns av Johan Vaaler, Norge.
 • 18 maj. Den första Haag-konferensen invigs av utrikesm. Willem de Beaufort. Avslutas 29 juli m. signering av Haag-konventionen.
 • †27 aug. Vendela Hebbe (f. Åström, 1808).
 • 4–7 sept. Kooperativa förbundet (KF) bildas, vill konkurrera m. den privata handeln, ge arbetarna billigare varor.
 • 12 okt. Andra boerkriget bryter ut. Moderniserar krig gm anv. av taggtråd, mindre färggranna uniformer o koncentrationsläger för civilbefolkn.
 • 19 sept. Alfred Dreyfus benådas.
 • 15 nov. Københavns Tjenestepigeforening bildas i Danmark m. målet att förbättra tjänsteflickornas arbetsförhållanden.
 • 29 nov. Fotbollsklubben F. C. Barcelona grundas.
 • 16 dec. Fotbollsklubben A.C. Milan grundas.
 • †30 dec. Axel Danielsson (*1863).
 • Den statliga “egnahemskommittén” tillsätts.
 • Första motordrivna automobilomnibussen tas i bruk i Sverige.
 • Riksdagen antar “åkarpslagen”; strafflägger försök att tvinga någon till strejk.
 • Postorderföretaget Åhlén & Holm grundas. Första varan ett oljetryck av kungafamiljen. Ett antal inköps för 400:- + annons i Aftonbladet för 20:-. Efter ett år är försäljningen uppe i 10.000:-.
 • Sveriges första offentl. lekplats för barn anläggs i Vasaparken, Sthlm.
 • För bevarande av vad som anses vara ett försvinnande svenskt kulturarv gr. Lilli Zickerman ”Föreningen för svensk hemslöjd” under prins Eugens beskydd.
 • Ingenjör Pontus Qvarnström köper en Daimler för 11.000 riksmark i Stuttgart (Tyskl.) Den säljs till kronprins Gustaf, som säljer den till taxameterbolaget som kör hästdroskor. Blir Sthlms första taxibil.
 • Äldsta bevarade svenska grammofoninspelningen görs i Berlin m. operasångaren Oscar Bergström.
 • HP Sauce grundas.
 • Verner von Heidenstam kritiserar i ”Medborgarsång” i SvD på valdagen kravet på viss inkomst för rösträtt. (”Det är skam, det är fläck på Sveriges banér,/att medborgarrätt heter pengar”).
 • Då Oscar II använt sina tre veton mot stortinget införs statsflaggor (”det rene flagg”) i Norge o Sverige i st. f. unionsflaggan (”Sildsalaten”).
 • Födda, bl.a. Alphonse ”Al” Capone (†1947), Aksel Sandemose (†1965), Bertil Ohlin (†1979), Duke Ellington (†1974), Fred Astaire (†1987), Henri Michaux (†1984), Charles Laughton (†1962), James Cagney (†1986), Ernest Hemingway (†1961), Alfred Hitchcock (†1980), Marcus Wallenberg (†1982), Nadezjda Mandelsjtam (†1980), Noel Coward (†1973), Humphrey Bogart (†1957), Vladimir Nabokov (†1977), Jorge Luis Borges (†1986), Miguel Ángel Asturias (†1974), Greta Knutson (†1983), C. S. Forester (†1966).
 • Anton Tjechov: Дама с собачкой (Damen med hunden) resp. Дядя Ваня (Onkel Vanja)
 • Selma Lagerlöf: Drottningar i Kungahälla resp. En herrgårdssägen.
 • Zacharias Topelius: Fältskärns berättelser I.
 • Ellen Key: Skönhet för alla.
 • Oscar Levertin: Rococo-noveller.
 • Joseph Conrad: Heart of Darkness (följetong i Blackwood’s Magazine).
 • Carl Larsson: Ett hem. – Akvarellerna från Sundborn kommer att påverka svensk möbel- o inredningskonst.

1900-talet


1900

5 jan.

Besöker Gustaf af Geijerstam på Nennesberg, Saltsjöbaden.

14 jan.

AS anteckn. om Nennie af Geijerstam ”det underliga uppträdet” o ”Dödsdansen” i OD.

25 feb.

Brott och brott premiär på Dramaten. Succé. (På reportoaren till 1906.)

Våren

AS träffar Harriet Bosse f.f.g. vid en uttagning för Damen i Till Damaskus. Hon gör Puck i En midsommarnattsdröm.

7 mars

Avslutar Gustaf Adolf.

22 april (c:a)

Bnd 1, bokutg. av Samlade romaner och berättelser i bokhandeln.

13 maj

Debet o. Credit (Debet und Credit), Moderskärlek (Mutterliebe) har urpremiär på Residenztheater, Berlin (första sv. uppf. 1915 resp. 1909).

1 juni

Sommarvistelse i “Villa Venezia” i Furusund. Syster Anna von Philp m. familj hyr “Villa Bellini”. AS tyska övers. Emil Schering på besök, o kommer sedan umgås flitigt m. AS i Stockholm tills ES återvänder till Tyskland.

18 juni

Gräl m. von Philps.

20 juni

Reser tillbaka till Sthlm.

Juli (början)

Har påbörjat Midsommar.

27 juli

Avslutar Midsommar.

September-november (trol. c:a)

Skriver Kaspers Fet-tisdag.

7 sept.

Läkaren Anders Eliasson dör.

15 sept.

Gustaf Adolf i bokhandeln.

2-6 okt.

Besöker Gustaf af Geijerstam (nu änkling) på Nennesberg, Saltsjöbaden.

9 okt.

Påbörjar Påsk.

18 okt. (trol. c:a)

Avslutar Påsk. Påbörjar Dödsdansen straxt efter.

31 okt.

Avslutar Dödsdansen.

6-9 nov.

Besöker Fredrik Vult von Steyern (DN:s tidigare chefred.) på Kaggeholm.

November/december

Kronbruden påbörjas.

20 nov.

AS överser generalrep. av Till Damaskus på Dramaten o pratar f.f.g. m. Harriet Bosse (som spelar Damen).

Hösten

Till Damaskus spelas på Dramaten.

2 dec.

Besöker Gustaf af Geijerstam på Nennesberg, Saltsjöbaden.

December (trol.)

Skriver Dödsdansen II.

18 dec.

Föreslår Gernadts (Geijerstam) utg. av Samlade Dramatiska Arbeten.

27 dec.

Bryter brevledes m. Gustaf af Geijerstam.

31 dec.

Dödsdansen II avslutad.

Händelser under året

 • 1 jan. I kyrkorna i Sthlm o på Skansen firas sekelskiftet. I Slottskyrkan samlas Sveriges ledande skikt för midnattsmässa.
 • 9 jan. Lorensbergs Cirkus i Gbg brinner ner.
 • 14 jan. Giacomo Puccinis Tosca uruppförs på Teatro Constantzi, Rom.
 • 16 jan. Liberala samlingspartiet bildas m. målet att införa allmän rösträtt.
 • †20 jan. John Ruskin (*1819).
 • 9 febr. Studenten Dwight Davis (USA) donerar en 18 kg silverpokal för en tennisturnering.
 • 14 febr. Ryssland besvarar internationellt tryck att ge Finland självständighet m. ökad kontroll.
 • 27 febr. Fotbollsklubben FC Bayern München grundas.
 • 27 febr. Brittiska Labour Party grundas.
 • 16 mars. Ruinerna efter Knossos upptäcks på Kreta. Britten Arthur Evans börjar utgrävn. 23.3.
 • 31 mars. Ett sv. jordbruksdep. inrättas. Jordbruksminister blir högermannen, godsägaren Theodor Odelberg.
 • 31 mars. Arbetsdagen för kvinnor o barn högst 11 timmar i Frankrike.
 • 14 april. Världsutställning i Paris, m. bl.a. den första rulltrappan.
 • 27 april. Kiruna grundas.
 • †3 maj. Eugenia “Nennie” af Geijerstam (*1864).
 • 7 maj. Riksdagen beviljar anslag till byggandet av Bodens fästning – del av gränsförsv. mot Ryssland.
 • 14 maj. 2:a OS invigs i Paris. F.f.g. deltar kvinnor. Sverige tar 1/2 guldmedalj + 1 brons.
 • 16/17 maj. John Filip Nordlund skjuter ihjäl fyra pers., skadar åtta på ångaren Prins Carl på Mälaren. Döms till döden 27.9. Avrättas 10.12 (sista m. handbila).
 • 31 maj. Carl Oscar Henning Forslund först i Sverige att dömas för fortkörning.
 • Maj. Boxarupproret i Kina.
 • †3 juni. Mary Kingsley (*1862).
 • 2 juli. Ferdinand von Zeppelin gör första uppstigningen, 400 m. m. sitt styrbara luftskepp från Bodensjö (Tyskl.)
 • 15 juli. SAP inl. sin fjärde kongress i Malmö. Partiet har c:a 40 000 medlemmar.
 • 19 juli. LO inl. sin andra kongress i Malmö. Beslut att kollektivansl. till SAP är frivilligt för varje förening.
 • 19 juli. Paris tunnelbana öppnar.
 • 29 juli. Anarkisten Gaetano Bresci skjuter Umberto I av Italien.
 • 17 aug. Brittiska o franska soldater intar Peking, befriar de belägrade européerna, o utför massaker på boxarna.
 • †25 aug. Friedrich Nietzsche (*1844).
 • 28 aug. Gbg eldhärjas.
 • 8 sept. Pest i Glasgow, Skottland föranleder smittskyddsbestämmelser o åtgärder för att minska antalet råttor i Sverige.
 • Okt. Carl Eldh o Carl Milles får pris vid världsutställn. i Paris.
 • Okt. I den första filmen m. synkroniserat ljud läser Sarah Bernhard en bit ur Hamlet.
 • 14 okt. Sigmund Freud publ. Die Traumdeutung (Drömtydning).
 • 26 okt. Storbritannien annekt. Transvaal, Sydafrika.
 • 9 nov. Ryssland fullbordar annekt. av Manchuriet.
 • †22 nov. Harald Molander (*1858).
 • †30 nov. Oscar Wilde, Paris (*1854).
 • 14 dec. Max Planck presenterar sin kvantterori.
 • 15 dec. Svenska Aeronautiska Sällskapet (SAS) grundas på restaurang Riche, Sthlm.
 • Kata Dahlström medl. av SAP:s VU.
 • Sept. Sveriges befolkn. 5 milj.
 • Antalet pigor 140 000.
 • Födda 138 139.
 • Lag reglerar kvinnors o barns arbete i industrin. Kvinnor o pojkar under 14 år får inte arbeta under jord.
 • Första Guide Michelin publ.
 • Karl Warburg flyttar till Sthlm, blir föreståndare för Nobelbibl. Får Nordstjärneorden.
 • Greta Strindberg debuterar på scenen i Frans Hedbergs Bröllopet på Ulfåsa, Helsingfors.
 • Födda bl.a. Hans-Georg Gadamer (†2002), Luis Buñuel (†1983), Erich Fromm (†1980), Ignazio Silone (†1978), Antoine de Saint-Exupery (†1944), Eyvind Johnson (†1976), Urho Kekkonen (†1986), Rudolf Värnlund (†1945), Karin Boye (†1941), Margaret Mitchell (†1949), William Heinesen (†1991), Walter Ljungquist (†1974), Einar Malm (†1988).
 • Vilhelm Ekelund: debut, Vårbris.
 • Joseph Conrad: Lord Jim.
 • Per Hallström: Thanatos.
 • Ola Hansson: Dikter på vers och prosa.
 • Gustaf af Geijerstam: Boken om lille-bror.
 • L. Frank Baum: The Wonderful Wizard of Oz.
 • Colette: debut, Claudine à l’école.
 • 9 dec. Ellen Key: Barnets århundrade. En milstolpe inom pedagogik o barnuppfostran.

1901

Under året

Sveriges natur, m. ill. av Arthur Sjögren (byggd på anteckningar från Sverige-resorna 1890, 1891.)

5 jan.

Kronbruden avslutas.

12 jan.

Första (skriftl. dokumenterade) “Beethoven-aftonen” i Stockholm. Närv. Richard Bergh, Wilhelm Carlheim-Gyllensköld, Axel Strindberg, August Lindberg. “kl 4 em”. Finns ytterligare ett 20-tal noteringar i OD liksom ett 50-tal bevarade skriftl. inbj. Träffar c:a 1/månad till sista 14.3 1912, undantag somrarna. Närv. c:a 3-10. Under årens lopp deltog Axel Strindberg, Vilhelm Carlheim-Gyllensköld, Richard Bergh, Carl Eldh, Carl Larsson, Karl Nordström, Nils Andersson. Från 1904 violinisterna Tor Aulin, Rudolf Claeson. Äv. förekom Ivar Nilsson, Tore Svennberg, Hjalmar Öhrwall, Sven Palme, Anders Zorn, Albert Engström.
Under perioden 15.2-8.3 1901, var träffarna 1 gng/vecka, då deltog också Harriet Bosse, hennes syster Dagmar o dennas make, arkitekten Carl Otto Möller.
Vanl. inl. aftnarna m. musik, därefter supé. I brev till As pensionatsvärdinna Meta Falkner beställdes t.ex. ”Smörgårdsbord med stekta fiskar (strömming o gädda) samt kotletter” eller ”Stora Beethovensupén för tre personer (svart kaviar med hackad röllök, rädisor, fiskar, o.s.v.) allt på bordet på en gång, utom kottletten med legym, som ensam serveras som rätt”.
Sista 14.3 1912. (Uppgifterna primärt från OD.)

25 jan.

Folkungasagan får urpremiär på Svenska teatern (fd Nya teatern).

Februari (trol. början)

Påbörjar Till Damaskus III. (Tablåerna 1-4, 7-8.)

26 feb. (trol.)

Påbörjar förarbete alt. skrivande av Svanehvit.

25 feb. (trol.)

Avbryter skrivandet av Till Damaskus III.

5 mars

Förlovar sig m. Harriet Bosse (*1878, 19 febr. †2.11 1961).

9 mars

Påsk har urpremiär i tysk övers. i Frankfurt.

20 mars

AS återknyter rel. till Geijerstam i samb. m. forts. planer på Samlade Dramatiska Arbeten.

1 april (trol. c:a)

Svanehvit färdig

4 april (skärtorsdagen)

Påsk har sv. urpremiär på Dramaten m. Harriet Bosse som Eleonora.

3-10 april

Påsk i bokhandeln.

16 april

Kaspers Fet-Tisdag har urpremiär på Dramaten. Fiasko. (Endast en förest. till, 19.4.)

17 april

Midsommar urpremiär på Svenska teatern. Mkt dåligt mottagande.

18-24 april

Midsommar i bokhandeln. (Den 18.4 i Sthlm.)

6 maj

AS o HB gifter sig på Hedvig Eleonora pastorsexp. Vigselförrättare kyrkoherde G. O. Lagerström. Middag på Hasselbacken.

Maj

De flyttar in femrumslägenhet på Karlavägen 40, 4 tr. à (ev.) 1400:-/år.

Juni (början trol.)

Påbörjar Karl XII.

23 juni

Avslutar Karl XII.

26-29 juni (c:a)

Forts . Damaskus III. (Tablå 5.)

26 juni

Harriet B. i förväg till Danmark (hennes mors hemland), till Hornbæk, fiskeläge norr om Helsingör.

1 juli

AS kommer efter. Kramers hotell, Malmö.

2 juli

De tar in på värdshuset Kroen.

10 juli

Flyttar ut från värdshuset till en liten villa i närheten (nuv. Ole Pils vej 7).

1 aug.

De reser till Berlin, Aachener Hof.

3 aug.

Pensionat Meyer, Savignyplatz, Charlottenburg (utanför Berlin). Omkr. ett par dagar. Umgås i Berlin m. Emil Schering.

5 aug.

Strindbergs o Schering besöker Fritz Henriksson som intervjuar AS om Carl XII (GHT 4.9 1901.)

7 aug.

Tillbaka på Karlav. 40.

8 aug.

Påbörjar Engelbrekt.

22 aug.

HB flyttar efter gräl. (”40 dagarnas lidanden”)

22 aug.-16 sept. c:a

Avsl . Damaskus III. (Tablå 6, 9.)

September

En första kontakt, via Emil Schering, etableras m. den österrikiska teatermannen Max Reinhardt.

3 sept

Avslutar Engelbrekt.

6 sept.

Inleder en period av målande, bl.a. ”Vågen”.

7 sept.

Har påbörjat Kristina.

16 sept.

Omnämner Till Damaskus III som avslutad.

23 sept.

Avslutar Kristina.

24 sept. (trol. c:a)

Påbörjar trol. Ett drömspel direkt efter att Kristina avslutats.

23-24 sept

Flyttar in i en dublett på Braheg. 7A, vantrivs o flyttar nästa dag tillbaka till Karlav. 40.

September (slutet av)

Gästar Fredrik Vult von Steyern (DN:s chefred.) på Kaggeholm, Lillön vid Ekerö.

3 okt.

Dödsdansen I & II i bokform. Nedgörande kritik.

5 okt.

Harriet B. flyttar tillbaka in på Karlavägen. AS avbryter ev. skrivandet av Ett drömspel.

6-9 nov.

Gästar Fredrik Vult von Steyern (DN:s chefred.) på Kaggeholm.

19 nov.

Till Damaskus I har urpremiär på Dramaten.

20 nov. (trol.)

Ett drömspel avslutat.

21 nov.-4 dec.

Engelbrekt i bokhandeln.

3 dec.

Engelbrekt har urpremiär på Svenska teatern. Nedgörande kritik. Läggs ned efter tre föreställningar.

9 dec. (c:a)

Sista hft, nr 72, av hftsutg. av Samlade romaner och berättelser i bokhandeln. (Första, 28.9-4.10 1899.)

Händelser under året

 • • 1 jan. De britiska kolonierna New South Wales, Queensland, South Australia, Tasmania, Victoria o Western Australia bildar ett statsförbundet.
 • 1 jan. Nigeria blir ett britiskt protektorat.
 • 1 jan. Den sv. namnlängden läggs om o ny almanacka införs.
 • †22 jan. Drottn. Viktoria av Storbritaninen (*1819). Efterträds av sonen Edvard VII.
 • 31 jan. Anton Tjechovs Три сeстры (Tre systrar) har urpremiär på Konstnärliga teatern i Moskva i regi av Konstantin Stanislavski o Vladimir Nemirovich-Danchenko.
 • 1 maj. Första maj-demonstrationerna rekordstora. 18 000 i Sthlm, 5 000 i Gbg o 6 000 i Malmö.
 • 23 maj. Sveriges riksdag beslutar att införa allmän värnplikt. övningstiden blir 240 dagar för värnpliktiga i armén, i flottan 300 dagar, för specialförband 365 dagar. Indelningsverket, inrättat 1682, avskaffas därmed.
 • 24 juni. Den 18-årige spanjoren Pablo Picassos tavlor visas på galleri i Paris. Ingen säljs.
 • 7 juli. Hasse Zetterström & OA (Oskar Andersson) tar över Söndags-Nisse.
 • †24 aug. Gunnar Wennerberg (*1817).
 • 5 sept. Sthlm får sin första elektriska spårvagn (hästdragna sedan 1877).
 • 7 sept. Boxarupproret i Kina slut genom undertecknandet av Pekingprotokollet.
 • †9 sept. Henri Toulouse-Lautrec (*1864).
 • 10 dec. De första Nobelprisen delas ut i Sthlm. Summan uppgår till 150.800:-/pris. Bl.a. Wilhelm Röntgen (fysik), Francois Prudhomme (litt. – Svenska förf. inkl. AS skriver upprop till förmån för Tolstoj som pristagare). Fredspriset utdelat i Kristiania, delas av Henri Dunant (Röda korsets grundare) o Frédéric Passy (stiftare av den först internationella fredsorg.)
 • 12 dec. Första radiosignalen över Atlanten då Guglielmo Marconi sänder trådlösa radiosignaler från England till Newfoundland.
 • 21 dec. King Camp Gilette (USA) tar patent på en rakhyvel m. utbytbart stålblad.
 • 21 dec. Isadora Duncan gör sensation i Paris m. sin “fria, starkt expressiva dans”.
 • 21 dec. Den engelske ingenjören James Gibb lanserar pingpong.
 • Oljeborrningar i Persien inleds.
 • Norrmännen börjar anlägga gränsbefästningar mot Sverige.
 • Svenska kvinnor får rätt till fyra veckors ledighet utan lön vid förlossning.
 • Svenska Journalistföreningen (nuv. Journalistförbundet) grundas.
 • Den första svenska olycksfallsförsäkringen i industrin instiftas.
 • Jugendstilen lanseras i Sverige.
 • Affärsvärlden grundas av Helmer Key, som komplement till Svenska Dagbladet.
 • Selma Lagerlöf o Valborg Olander träffas.
 • Födda bl.a. Clark Gable (†1960), Ivar Lo-Johansson (†1990), Carl Barks (†2000), Gary Cooper (†1961), Inga Tidblad (†1975), Tage Erlander (†1985), Rudolf “Putte” Kock (†1979), Louis Armstrong (†1971), Alberto Giacometti (†1966), André Malraux (†1976), Irja Browallius (†1968), Walt Disney (†1966), Werner Heisenberg (†1976), Marlene Dietrich (†1992).
 • Hjalmar Söderberg: Martin Bircks ungdom.
 • Thomas Mann: debut, Buddenbrooks. Verfall einer Familie.
 • Emil Norlander: Anderssonskans Kalle.
 • Rudyard Kipling: Kim.
 • Selma Lagerlöf: Jerusalem I – lysande kritik.
 • Elsa Beskow: Puttes äventyr i blåbärsskogen.
 • Beatrix Potter: debut, The Tale of Peter Rabbit.
Vita Märrn IV (1901)

1902

Årskiftet

Gernadts ställer in betalningarna. AS inleder förhandl. m. Alb. Bonniers om utg. av Samlade Dramatiska Arbeten som avböjer 27.3. Utg. övertas istället av Gebers.

13 feb.

 • Karl XII har urpremiär på Dramaten. Blandad kritik. Pjäsen uppförs 14 ggr fram t o m 23.3. (Äv. 3 förest. under hösten.)
 • (Trol. c:a.) Karl XII i bokhandeln. Blandad kritik

11 mars

Max Reinhardt sätter upp Das Band (Bandet, urpremiär), Die Stärkere (Den starkare) på Kleines Theater, Berlin.

16 mars

Gustav III avslutas. (Inga uppg. om när den påbörjades men trol. straxt efter premiären på Karl XII.)

25 mars

Anne-Marie Strindberg föds (†17.8 2007). 1926 gm. Anders Wyller (*1903, †1940). Nov. 1973 g.m. Gösta Hagelin (*1900, †1979 [?].)

29 mars

AS inleder förhandl. m. Gebers om utg. av Samlade Dramatiska Arbeten. Accepterar Gebers bud 19.4.

11 april

Skriver till Emil Schering att han tagit paus från förf. o ägnar sig igen åt kemi.

24 april

Kontrakt m. Gebers om utg. av Samlade Dramatiska Arbeten.

5 maj

Max Reinhardt sätter upp Der Friedlose (Den fredlöse) på Kleines Theater, Berlin.

29 maj-4 juni

Ett drömspel, Kronbruden o Svanehvit i bokhandeln (en volym). Positiv kritik.

Maj/juni (trol.)

Förf. novellerna i Fagervik och Skamsund.

Juli (trol.)

Skriver dramafragmentet Holländarn.

3 juli-19 aug.

HB o Anne-Marie i Räfsnäs, nära Mariefred.

15 sept.

”Rosa Mystica”, skrivet under sept. skickas till Jollivet-Castelot.

13 okt.

Premiär för Max Reinhardts upps. Schall und Rausch (Brott och brott, vanl. bara Rausch) på Kleines Theater, Berlin.

23-29 okt.

Fagervik och Skamsund i bokhandeln.

27 okt.

Sista bevarade brevet från AS till Gustaf af Geijerstam.

November

”Rosa Mystica”, Rosa Alchemica publ. i L’Hyperchimie.

Händelser under året

 • Lektor Nils Linder (tilltänkt jurymedlem på Strindbergs sida i Giftas-processen, men avsade sig. Tidigare g. m. Gurli Linder) angriper Heidenstam i Svenska språket i modern diktkonst. Fredrik Böök till motangrepp i Skald och skolmästare.
 • Nordiska Kompaniet (NK) bildas genom en sammanslagning av Sthlms två största detaljhandlar, K. M. Lundberg o Joseph Leja.
 • 5 april. 6 000 människor demonstrerar i Lill-Jansskogen, Sthlm för rösträttsreform; nästa veckas samlar 12 000; ännu en vecka senare samlas 20 000 o våldsamma kravaller utbryter – Hjalmar Branting talar; veckan därpå samlas 40 000 (var åttonde stockholmare).
 • 15 maj. Politisk storstrejk under tre dagar i Sthlm för rösträttsreform.
 • 31 maj. Boerkriget avslutas m. brittisk seger.
 • 21 juni. Lag om allmän självdeklaration träder i kraft o den första allmänna inkomstskatten införs i Sverige.
 • 27 juni. Sven Hedin tillbaka i Sthlm från treåriga forskningsresa i Asien. Blir 1.7 den sista svensk som adlas.
 • 1 sept. Första science fiction-film, Resan till månen av Georges Méliès.
 • 19 sept. Svenska arbetsgivareföreningen (SAF) grundas p.g.a. rösträttsstrejken o som motpol till LO.
 • †28 sept. Émile Zola (*1840).
 • 27 okt. Första elektriska spårvagnarna i Gbg.
 • 10 dec. Theodor Mommsen, nobelpristagare i litt.
 • Göteborgs-Tidningen (GT) grundas.
 • Göteborgs förenade bryggerier byter namn till Pripps.
 • Petition av 15 438 kvinnor i Sverige mot att bara ena parten straffas vid prostitution.
 • Födda bl.a. Alva Myrdal (†1986), Charles Lindbergh (†1974), Arne Jacobsen (†1971), John Steinbeck (†1968), Sten Broman (†1983), Son House (†1988), Waldemar Hammenhög (†1972), Gösta Rodin (†1982), John Elfström (†1981), Halldór Laxness (†1998), David O. Selznick (†1965), Ruhollah Khomeini (†1989), Luís Cernuda (†1963), Isaac Bashevis Singer (†1991).
 • Selma Lagerlöf: Jerusalem II.
 • Joseph Conrad: Heart of Darkness (bok).
 • Arthur Conan Doyle: The Hound of the Baskervilles.
 • André Gide: L’Immoraliste.
 • Henry James: The Wings of the Dove.
 • Alfred Jarry: Le Surmâle, roman moderne.
 • Rudyard Kipling: Just So Stories.
 • Jack London: debut, A Daughter of the Snows.
 • Edith Nesbit: Five Children and It.
 • P. G. Wodehouse: debut, The Pothunters.

1903

13 jan.

Skickar de första fem artiklarna i serien ”Världshistoriens mystik” till SvD.

20 feb.

Första artikeln i serien ”Världshistoriens mystik” publ. i SvD.

16 mars

Avslutar Gustaf III.

18 mars

HB tar kontakt m. advokat ang. skilsmässa.

29 april-4 maj

Besöker Albert Engström i Grisslehamn.

Maj, trol.

Emil Schering besöker honom i Stockholm.

9 maj

 • HB o Anne-Marie hyr hus av bröderna Viktor o Theodor Söderling på Blidö, tillsammans m. HB:s syster Inez Ahlquist o dennas 12-åriga son Alf.
 • Skriver kontrakt m. Bonnier på Ensam. Påbörjar skrivandet nu alt. då förfrågan kom i början av mars.

20 maj

AS o HB lämnar tillbaka vigselringarna.

30 maj

Tionde o sista artikeln i serien ”Världshistoriens mystik” publ. i SvD.

2 juni (trol.)

Påbörjar SagorEnsam avslutats.

Juni

AS levererar manus till Ensam.

22 juni

AS besöker HB o A-M. Första uppg. om att han skriver Sagor.

29 juni

Får veta att hans bror Axels hustru Charlotte dött 26.6.

6 juli

AS ”flyr” enl. egen uppg.

30 juli

Urspr. manus till Sagor avslutad.

Augusti (trol.)

Skriver ”Ett halvt ark papper” o ”Fotografi och filosofi” som ers. för återtagen novell (”Pintorpa-fruns julafton”) i Sagor.

21 aug.

Påbörjar Näktergalen i Wittenberg.

5 sept.

 • Avslutat Näktergalen i Wittenberg.
 • (Trol.) Återkomna från Blidö flyttar HB o A-M till en möblerad våning på Biblioteksgatan 30. Bor där till 1905.

15 sept.

Har senast påbörjat Genom öknar till Arvland (Den världshistoriska trilogin I). (Ingen av delarna trycktes eller framfördes under AS livstid.)

24-30 sept.

Första hft. av Samlade Dramatiska Arbeten i bokhandeln. (S:a 44 hft. i 6 volymer. Sista hft. 7-12.11 1904.)

Oktober (trol. c:a)

Inleder en period av målande, bl.a. ”Allén”, trol. ”Staden”.

14 okt.

Har senast men trol. just avslutat Genom öknar till Arvland (Den världshistoriska trilogin I). Har senast påbörjat Hellas (Den världshistoriska trilogin II).

19 okt.

Har påbörjat Lammet och Vilddjuret (Den världshistoriska trilogin III), o ev. avslutat Hellas (Den världshistoriska trilogin II).

Oktober

Oscar Levertin skriver mkt neg. rec av Dödsdansen. Angriper äv. Schering.

5 nov.

Avslutar Lammet och Vilddjuret (Den världshistoriska triologin III).

November (början, trol. c:a)

Påbörjar Götiska rummen.

12-18 dec.

Sagor i bokhandeln. (Andra uppl. omkr. 17 dec.)

19-25 nov.

Ensam i bokhandeln. Parallell utg. i Danmark: I Ensomhed.

5 dec. (c:a)

Uruppförande av Gustaf Adolf i tysk övers. Berlin. Fiasko.

Händelser under året

 • 22 jan. USA tar över bygget av Panamakanalen.
 • 2 febr. James Joyce, 20, lämnar föräldrahemmet i Dublin för Paris.
 • 16 febr. Scania i Malmö visar de första serietillverkade personbilarna i Sverige.
 • 16-19 april. En judepogrom i Kishnev, Ryssland. 49 personer dödas, många flyr. Den Sionistiska rörelsen får näring.
 • †8 maj. Paul Gauguin (*1848).
 • †19 maj. Carl Snoilsky (*1841).
 • 31 maj. Socialdemokratiska ungdomsförbundet, SDU bildas. Karl Gustav Ossiannilsson förste ordförande. Övr. bl.a. Fabian Månsson, Per Albin Hansson, Gustav Möller o Rickard Sandler. Förbundet ger ut tidningen Fram, gr. senare äv. bokförlag.
 • 1 juli. Tidningen L’ Auto startar cykelloppet Tour de France.
 • †26 juli. Lina Sandell-Berg (*1832).
 • 23 aug. Vid ryska socialdemokratiska arbetarpartiet femte kongress i Bryssel, splittras det i två fraktioner. Reformister – ”mensjeviker” (minoritetsmän), o revolutionärer – ”bolsjeviker” (majoritetsmän).
 • †4 okt. Otto Weininger begår självmord (*1880).
 • 10 okt. I Manchester bildas Women’s Social and Political Union (WSPU), a. k. a. Suffragettrörelsen, av Emmeline Pankhurst o hennes två döttrar m. målet att genomdriva kvinnlig politisk rösträtt.
 • 27 okt. Centralposthuset, i jugendstil av Ferdinand Boberg, Vasag., Sthlm, invigs.
 • †8 dec. Herbert Spencer (*1820).
 • 10 dec. Bjørnstjerne Bjørnson får nobelpriset i litteratur, Pierre & Marie Curie i fysik.
 • 17 dec. Bröderna Orville o Wilbur Wright, USA, gör sin första flygning (37 m.)
 • Koffein ersätter kokain som ingrediens i Coca-Cola.
 • Hemmets kokbok, utges av Fackskolan för huslig ekonomi.
 • Sveriges första pressbyråkiosker öppnas.
 • Sveriges första biltävling hålls mellan Sthlm o Uppsala.
 • Födda bl.a. Georges Simenon (†1989), Anaïs Nin (†1977), Dagmar Edqvist (†2000), Birgit Th. Sparre (†1984), Eric Arthur Blair “George Orwell” (†1950), Evelyn Waugh (†1966).
 • Bo Bergman: debut, Marionetterna.
 • Frida Stéenhoff: Feminismens moral. föredrag hållet i Sundsvall 30 juni 1903. – Introducerar begreppet “feminism”.
 • Sigurd Agrell: debut, Arabesker.
 • Samuel Butler: The Way of All Flesh.
 • G. E. Moore: Principia Ethica.
 • Arthur Conan Doyle: “The Adventure of the Empty House” – Sherlock Holmes återuppstår.
Staden (1903)

1904

Under året

 • Skriver möjl. dramafragmentet Homunculus.
 • Lär känna Carl Eldh.

23 feb.

Avslutar Götiska rummen.

Våren

 • Ljus påbörjar sin hft.-utg. av Svenska öden… (billighetsutg.
 • Trol. Skriver essäerna ”Fugor och Preludier” som senare arbetades in i Svarta fanor (Trol. de sex första klosterskrifterna.)

Mars

Fullbordar ny avslutn. till ”Stråmannen” inför Ljus utg. av Svenska öden…

7-26 mars

Till Damaskus I i AS Samlade Dramatiska Arbeten 1:3.

18-23 mars

Götiska rummen i bokhandeln.

21-26 mars

Början av Kristina i AS Samlade Dramatiska Arbeten, 11:e hft.

21 mars-30 april

Till Damaskus II i AS Samlade Dramatiska Arbeten 1:3.

25-30 april

Slutet av Kristina i AS Samlade Dramatiska Arbeten, 12:e hft.

25 april-25 juni

Till Damaskus III i AS Samlade Dramatiska Arbeten 1:3.

Maj

HB till Paris för att fullborda skilsmässan.

1 juni

M. Anne-Marie till Furusund, hyr villan ”Isola Bella” på Blidö. HB samma kväll till Köpenhamn. Inledningsvis ensam m. A-M. Skriver bl.a. ”Vid sista udden”.

22 juni

HB anländer till Furusund från Paris.

Juli (början. trol. c:a)

Återknyter kontakten m. Anna o. Hugo von Philp. Intensivt umgänge.

18 juli

Gräl m. HB.

9 aug.

Far från Furusund utan att ta avsked av HB.

5-10 sept.

Gustaf III i AS Samlade Dramatiska Arbeten 2:2, hft 13-14.

Hösten (senhöst trol.)

Skriver romandelen av Svarta fanor.

27 okt.

Skilsmässodom upplöser äktenskapet mellan AS o HB. Men relationen fortsätter ytterligare tre år.

7-12 nov.

Avslutande hft. av Samlade Dramatiska Arbeten i bokhandeln. (Första 24-30.9 1903.)

10 dec.

AS favoritsyster Elisabeth dör o begravs 17.12. AS närvarar inte.

25 dec.

Svarta fanor avslutad, skickas till Hugo Geber. Refuseras.

30 dec.

Svarta fanor skickas till Henrik Koppel, Ljus förlag. Refuseras.

Händelser under året

 • 17 jan. Anton Tjechovs Körsbärsträdgården (Вишнёвый сад) har urpremiär på Konstnärliga teatern i Moskva
 • 1 febr. Danmark ger Island självstyre.
 • 8 febr. Japan angriper utan krigsförklaring den ryska Fjärranösternflottan vid flottbasen Port Arthur. Inleder det rysk-japanska kriget.
 • 20 febr. Fritiof Palmér o Signe Garling, studenter vid Göteborgs högskola deklarerar i annons i GHT att de ingått ett “samvetsäktenskap”. Skandal o intensiv pressdebatt. Högskolans myndigheter ingriper mot kontrahenterna.
 • 16 mars. Sverige ansluter sig till Bernkonventionen om upphovsrättsligt skydd för konstnärliga o litterära verk.
 • 4 maj. Läroverksreform beslutar att från 1905 dela läroverkssystemet i stadierna “realskola” o “gymnasium”. Kvinnor får rätt till underordnade befattningar i statens samskolor.
 • 8 maj. Det stora tågrånet (The Great Train Robbery), världens första västernfilm, har svensk premiär.
 • 16 juni. I senatshuset, Helsingfors skjuter 29-årige finska nationalisten Eugen Schauman den ryska generalguvernören över Finland, Nikolaj Bobrikov. Schauman tar sedan sitt liv, Bobrikov dör nästa dag.
 • Juli. Transsibiriska järnvägen klar efter drygt 10 år.
 • 14 juli. Erik Axel Karlfeldt väljs in i Svenska Akademien.
 • †15 juli. Anton Tjechov (*1860).
 • 18 aug. Sågverksarbetare i Sörvik, Dalarna, avskedas o vräks för att de tillhör en fackförening o vägrar lönesänkning.
 • 19 aug. Stockholmsdirektören Karl Fredrik Lundin skadas svårt när världens första dokumenterade brevbomb, tillv. av ingenjören Martin Ekenberg, exploderar i händerna på honom.
 • 4 okt. IFK Göteborg bildas.
 • 27 okt. New Yorks tunnelbana öppnas.
 • 10 dec. Nobelpris till bl.a. Frédéric Mistral o José Echegaray (litt.), Ivan Pavlov (medicin).
 • 18 dec. Sv. Fotbollförbundet bildas.
 • Den statliga egnahemskommittén avger sitt betänkande. Statliga egnahemslån införs, tio miljoner lånas på fem år till självständiga småjordbruk. Lantarbetarna skall därmed fås att stanna i hemlandet.
 • Emigrationen från Sverige till Nordamerika avtar från 42 000 pers. 1903 till 18 000.
 • Världens äldsta inspelade intervju m. 94-årige skomakaren Peter Wickblom om sin utvandring till USA 1846.
 • Svenska Bokhandlareföreningen grundas.
 • Födda bl.a. Harry Martinson (†1978), Salvador Dali (†1989), Peter Lorre (†1964), Pablo Neruda (†1973), Witold Gombrowicz (†1969) Karl-Ragnar Gierow (†1982), Evert Lundquist (†1994), Erik Zetterström ”Kar de Mumma” (†1997), Gustav Sandgren (†1983), Johannes Edfelt (†1997), Graham Greene (†1991), Umm Kulthum (†1975).
 • Anders Österling: debut, Preludier.
 • Selma Lagerlöf: Herr Arnes penningar resp. Kristuslegender.
 • Hermann Hesse: debut, Peter Camenzind.
 • Jack London: The Sea-Wolf.
 • Henry James: The Golden Bowl.
 • J. M. Barrie: Peter Pan (pjäs).
 • Anton Tjechov: Вишнëвый сад (Körsbärsträdgården).
 • Frank Wedekind: Die Büchse der Pandora.
 • Gustaf Hellström: debut, Ungkarlar.

1905

Under året

 • HB o A-M flyttar från Biblioteksg. 30 till Stureparken 5.
 • Carl Eldh gör sitt första porträtthuvud av AS.

6 jan.

Svarta fanor skickas till Wahlström & Widstrand. Refuseras.

Februari

Efter förfrågan från Bröderna Lagerström om utg. av Antibarbarus, bearbetar AS manus, gör ett tillägg.

16-18 april

Påbörjar Historiska miniatyrer.

26 april

Fröken Julie uppförs f.f.g. i Sverige som enskild föreställning på Uppsala Stadshotel.

5 maj

Kontrakt m. Bröderna Lagerström o Arthur Sjögren om Antibarbarus.

22 maj

Historiska miniatyrer skickas till förlaget.

18-24 maj

Sista (40:e) hft. av Ljus uppl. av Svenska öden… (inkl. originalpubl. av hela ”Stråmannen” o ”En kunglig revolution”) utkommer.

15 juni

HB, A-M reser till Hornbæk (Dk). Åter Sthlm i början av aug.

26 juni

AS bror Axel gifter om sig m. Elise Margarethe “Maggie” Foss (*25.5 1876, †12.12 1926, 1 barn).

30 juni

Avreser till Furusund. Hyr hus på Täckholmen. Besöks där bl.a. av Arthur Sjögren.

11 juli (trol. c:a)

Påbörjar Nya Svenska öden.

22 juli

Får besök av sin bror Axel m. hans nya hustru.

1 aug.

Lämnar Täckholmen.

29 sept.

Dödsdansen (Totentanz) har urpremiär på Altes Stattheater i Köln i Fritz Krempiens uppsättning. Dödsdansen II (Der Vampir) har premiär följande dag. Därefter stor turné genom Tyskland (30 städer 1905/06).

5-11 okt.

Historiska miniatyrer I-II i bokhandeln.

16 okt. (trol. c:a)

Avslutar Nya Svenska öden.

23 okt.

Kamraterna (Kameraden) har urpremiär på Lustspieltheater, Wien.

25 nov.

Richard Berghs porträtt av AS, målat under hösten, färdigt.

Ordalek och småkonst, ill. av Arthur Sjögren, i bokhandeln

21 nov. – 19 dec.

Harriet Bosse reser ensam till Berlin för att undersöka möjligheten att spela på tyska scener. Ser bl.a. Totentanz i Leipzig 7.12. Fortsätter därifrån till Wien för att besöka skådespelaren, regissören Richard Vallentin. Åter i Stockholm 19.12.

Händelser under året

 • 4 jan. Ryska flottbasen Port Arthur kapitulerar i rysk-japanska kriget.
 • 11 jan. Det nya svenska riksdagshuset på Helgeandsholmen tas i bruk. Arkitekturen kritiseras starkt.
 • 17 febr. Ryske storfursten Sergej Alexandrovitj av Ryssland mördas i St. Petersburg.
 • †24 mars. Jules Verne (*1828).
 • 13 maj. Barnens dag i Sthlm f.f.g. Samlar pengar till behövande barns sommarvistelser.
 • 27 maj. Japanska flottan besegrar den ryska österjöflottan vid Koreasundet. Slut på rysk-japanska kriget. Fred 5.9.
 • 7 juni. Norges regering förklarar unionen m. Sverige upplöst.
 • 10 juni. Sv. Verkstadsföreningen lockoutar 18 120 arbetare vid 97 verkstäder. Konflikten varar till i nov. Slutar m. att arbetsgivarna erkänner föreningsrätten o att minimilöner införs.
 • 27 juni. Oroligheterna i Ryssland sprider sig, besättningen på pansarkryssaren Potemkin gör myteri, hissar den röda fanan.
 • 1 juli. Bilregistret införs i Sverige; 115 bilar registreras.
 • 19 aug. Ryska tsaren beslutar att införa o inkalla en rysk nationalförsamling, duman.
 • 15 okt. ”Little Nemo in Slumberland” av McCay f.f.g. i New York Herald.
 • 26 okt. Unionsupplösningen godkänns av den svenska riksdagen.
 • Nobelpris till bl.a. Henryk Sienkiewicz (litt.), Bertha von Suttner (fred).
 • 30 dec. Franz Lehárs operett Glada änkan (Die lustige Witwe) uruppförs i Wien.
 • Konservativa regeringen avlöses av liberal under Karl Staaf. SAP får 13 mandat.
 • Albert Einstein publ. fyra artiklar i Annalen der Physik, en om speciella relativitetsteorin, en om brownska rörelsen, en om fotoelektrisk effekt, en om ekvivalensen mellan massa o energi (E=mc²).
 • Gustaf Dalén uppfinner klippapparaten för blinkande fyrar m. gasljus. Första AGA-fyren tänds i Blekinge.
 • Riksdagen antar regeringens förslag om införandet av förlikningsman o skiljedom vid arbetskonflikt.
 • Zeth “Zäta” Höglund, SDU, döms till sex månaders fängelse för antimilitaristisk propaganda.
 • Födda bl.a. Ayn Rand (†1982), Jean-Paul Sartre (†1980), Elias Canetti (†1994), Greta Garbo (f. Gustafsson, †1990), Christian Dior (†1957), Joan Crawford (f. Lucille Fay LeSueur, †1977), Henry Fonda (†1982), Dag Hammarskjöld (†1961), Sven Stolpe (†1996), Arthur Koestler (†1983), Howard Hughes (†1976).
 • Heinrich Mann: Professor Unrat.
 • Sigfrid Siwertz: debut, Gatans drömmar.
 • Hjalmar Bergman: debut, Maria, Jesu moder.
 • E. M. Forster: debut, Where Angels Fear to Tread.
 • Baroness Orczy: The Scarlet Pimpernel.
 • Hjalmar Söderberg: Doktor Glas.
Richard Berghs porträtt av AS (1905)

1906

Under året

Greta Strindberg flyttar till Sthlm från Helsingfors o förlovar sig m. sin kusin, läkaren Henry von Philp.

18 jan.

AS svåger Hugo von Philp dör.

Januari/februari

Påbörjar Taklagsöl.

17 mars

Avslutar Taklagsöl.

April (början)

Antibarbarus I publ. i sv. orig.utg. i bibliofilutg. (299 ex.) av Bröderna Lagerström, formg., ill. av Arthur Sjögren.

24 april

Kronbruden får urpremiär på Svenska teatern, Helsingfors. (Harriet Bosse o Gunnar Wingård i ledande rollerna.)

April (slutet)

Påbörjar Syndabocken.

April/maj (månadsskiftet)

Nya Svenska öden börjar utk. i hft-form. 13 hft, avsl. sista veckan i okt.

6 juni (trol.)

Avslutar Syndabocken – AS sista prosaverk.

10 juni

Hvar 8 dag påbörjar publ. av Taklagsöl som följetong. Avslutas 9.9. (Nr 37-50.)

23 juni

Påbörjar En blå bok.

24 juni

Första kontakten mellan AS o August Falck (per telefon, förmedl. av August Palme).

18 sept.

Fröken Julie får första offentl. upps. i Sverige, på Akademiska föreningen, Lund, av August Falck. Därefter turné.

Oktober (sista veckan)

Sista hft. av Nya Svenska öden publ.

November

August Falck på besök hos AS.

8-14 nov.

Nya Svenska öden i bokform i bokhandeln.

20 nov.

Avslutar En blå bok (dock några tillägg sommaren 1907).

13 dec.

Uppsättn. av Fröken Julie på Folkteatern i Stockholm. Succé.

Händelser under året

 • 7 mars. Finland blir den första nationen i Europa som inför kvinnlig rösträtt, samt att både kvinnor o män valbara.
 • 13 mars. Christian Lundeberg, tidigare statsminister, stänger Mackmyra sulfitfabrik, Gävle, o vräker arbetarna p.g.a. att de bildat en fackförening. Efter ett halvår medges förhandlingsrätt.
 • 15 mars. Rolls-Royce Ltd inregistreras.
 • 7 april. Stavningsreform: Gammalstavningen avskaffas i skolor o offentl. handl. Svenska Akademiens ordlista (SAOL) ska ligga till grund.
 • †16 april. Alexander Kielland (*1849).
 • 23 april. Landsflyktiga ryska socialister, bl.a. Vladimir Lenin, Josef Stalin, inleder en kongress i Stockholms Folkets hus. Avslutas 8.5.
 • †23 maj. Henrik Ibsen (*20.3 1828).
 • 29 maj. Statsminister Karl Staaff avgår då hans regering inte lyckats driva igenom rösträttsförslag i AK. Eftertr. av Arvid Lindman.
 • 4 juni. Nya myterier, samt judeprogromer i Ryssland.
 • 12 juli. Alfred Dreyfus rentvås av domstol.
 • 26 aug. Roald Amundsen först gm Nordostpassagen.
 • †22 sept. Oscar Levertin (*1862) av allergisk reaktion.
 • †23 sept. August Bondeson (*1854).
 • 3 okt. SOS föreslås bli telegrafisk nödsignal.
 • †23 okt. Paul Cézanne (*1839).
 • 5 nov. Brunnsviks folkhögskola, svenska arbetarrörelsens första, öppnas.
 • 8 nov. Max Reinhardt öppnar en annexscen till sin Deutsches Theater i Berlin, ”Kammerspiel”, m. Ibsens Gengangere.
 • †22 nov. Ernst Josephson (*1851).
 • Dec. LO o SAF sluter Decemberkompromissen. Arbetarna får organisera sig, arbetsgivarna får fritt anställa, avskeda o leda arbetet.
 • 10 dec. Nobelpris bl.a. till Giosuè Carducci (litt.), Theodore Roosevelt (fred).
 • Åhlén & Åkerlunds förlag gr. i Gbg.
 • Sven Wingqvist uppfinner det sfäriska kullagret.
 • Elis Essen-Möller utför Sveriges första rashygieniska sterilisering.
 • Norrskensflamman gr. i Luleå.
 • Födda bl.a. Robert E. Howard (†1936), Kurt Gödel (†1978), Dmitrij Sjostakovitj (†1975), Samuel Beckett (†1989), prins Gustaf Adolf (†1947), Hannah Arendt (†1975), Artur Lundkvist (†1991), Victor Vasarely (†1997), Roberto Rossellini (†1977), Gunnar Sträng (†1992).
 • Leon Larsson: debut, Hatets sånger.
 • Olof Högberg: debut, Den stora vreden.
 • Martin Andersen Nexø: Pelle Erobreren I.
 • Selma Lagerlöf: Nils Holgerssons underbara resa I.
Uppsättn. av Fröken Julie på Folkteatern i Stockholm1907

Under året

 • Greta Strindberg gifter sig m. sin kusin, läkaren Henry von Philp.
 • Under morgonpromenaderna på Östermalm o Djurgården detta o/el. följande år har Strindberg lagt märke till återkommande molnformationer som han m. kamerans hjälp söker dokumentera. Hans sista fotograferingar.

1 jan.

Syndabocken börjar publ. som följetong i Idun.

12 jan.

Gr. av Intima Teatern beslutad vid möte, m. AS som en av de drivande o inspicient. Teatern ska i första hand spela AS (enl. intervju m. Falck i SvD 15.1).

Januari (början trol.)

Påbörjar Oväder.

30 jan

Svarta fanor skickas till Karl Börjesson, Björk & Börjesson, som antar den 12.2.

Februari (början trol.)

Avslutar Oväder. Påbörjar Brända tomten. Avslutar den trol. samma månad. Påbörjar trol. omedelbart därpå Spök-Sonaten.

6 mars

AS hembiträde sedan 2 ½ år, Ebba Sandberg, slutar. Konflikt m. systern Annas familj.

8 mars

Avslutat Spök-Sonaten. Påbörjar trol. kammarspelet Den blödande handen.

19 mars

Nytt hembiträde sägs upp. AS syster Anna rycker in för att sköta hans hushåll, men trol. mkt irritation.

26 mars

Anna flyttar i vredesmod. Syskonen försonas aldrig.

Mars/april (trol.)

Påbörjar Memorandum till Intima Teatern.

1 april

HB o A-M flyttar till Jungfrug. 23, enl. AS i OD.

2 april

Konflikt m. Annas dotter Märta o man Hugo Fröding (kusin till Gustaf). Bränner kammarspelsfragmentet Den blödande handen. Påbörjar trol. kammarspelet Toten-Insel.

17 april

Ett drömspel har urpremiär på Svenska teatern (f.d. Nya teatern), Stockholm (m. Harriet Bosse som Indras dotter.) Blandad kritik.

26 april

Nämner att han påbörjat men tröttnat på Toten-Insel (bevarad i fragment).

8 maj

Erbjuder Björk & Börjesson En blå bok.

29 maj

Svarta fanor utkommer på Björck & Börjessons förlag. Nedgörande, upprörd kritik.

Under sommaren

Får besök av Ola & Laura Hansson (“Laura Marholm”) på Karlavägen.

19 juni

Nämner att ytterligare ett kammaspel är färdigt (efter de två misslyckade kammarspelsförsöken). Trol. Pelikanen.

27 juni

Kontrakt skrivs på en lokal vid Norra Bantorget i Stockholm à 2.750:-/kvartal. Intima Teatern (”Intiman”) grundas.

12-18 sept.

En blå bok i bokhandeln.

September (slutet)

Förf. Supplement till En blå bok.

4 okt. (c:a)

Andra uppl. av En blå bok i bokhandeln.

18 okt.

Publ. artikel i SvD som leder till debatt m. Albert Ranft. Biläggs tillfälligt efter besök av Ranft hos AS 4.11 1908.

21 okt.

Kostnader för ombyggnad, löner gör att Intima Teater-projektet riskerar gå omkull. AS pantsätter Ockulta Dagboken hos Bonnier 22.10 för 2000:-.

21-27 nov.

Kammarspel. Opus 4. Pelikanen i bokhandeln.

26 nov.

Intima Teatern (teaterdirektör August Falck) öppnar, invigs m. urpremiären av Pelikanen. Fiasko.

28 nov.-4 dec.

Taklagsöl o Syndabocken i en volym i bokhandeln.

December (trol.)

Skriver nya ”En blå bok”-uppsatser, d.v.s. En ny blå bok (alt. En blå bok II), urspr. planerade som ”Supplement 2”.

5 dec.

Brända tomten har urpremiär på Intima Teatern. Fiasko.

5-11 dec.

Kammarspel. Opus 2. Brända tomten i bokhandeln.

12-18 dec.

Tredje uppl. av En blå bok, nu m. ”Supplement”, betitlad En blå bok I.

25-31 dec.

Kammarspel. Opus 1. Oväder i bokhandeln.

30 dec.

Oväder har urpremiär på Intima Teatern.

Händelser under året

 • 6 jan. Maria Montessori startar sin första skola för sämre bemedlade barn i Italien.
 • 13 febr. Hjalmar Söderbergs Gertrud har premiär på Dramaten o i Köpenhamn.
 • 11 mars. Svenska kullagerfabriken (SKF) grundas i Gbg.
 • 22 mars. Regeringen i Transvaal proklamerar krav om registrering m. fingeravtryck av den asiatiska befolkningen. 10 000 indier under Mahatma Gandhi svarar m. passivt motstånd.
 • April. Pablo Picasso ställer ut “Flickorna från Avignon” i Paris.
 • 20 april. De första svenska majblommorna börjar säljas.
 • 14 maj. Rösträtt till Andra kammaren införs i Sverige för män över 24 år. Även proportionella val i st. f. majoritetsval. Reformen kan dock träda i kraft först 1909, då grundlagsändring.
 • 22 maj. Svenska Vitterhetssamfundet instiftas.
 • 1 juni. Svenska sällskapet för räddning af skeppsbrutne (Sjöräddningssällskapet) bildas.
 • 8 juni. Nordiska museets nya byggnad på Djurgården invigs.
 • 14 juni. Dramaten ger sin sista föreställning på Mindre teatern östra Trädgårdsgatan (nuvarande Kungsträdgårdsg.) innan flytten till den nya febr. 1908. Byggnaden rivs 1910.
 • Nov. Dagens Nyheter påbörjar publiceringen av Elin Wägners följetong Norrtullsligans krönika.
 • †4 sept. Edvard Grieg (*1843).
 • 8 dec. Oscar II dör o efterträds av Gustaf V.
 • Nobelpris bl.a. till Rudyard Kipling (litt.)
 • Den första svenska skönhetstävlingen anordnas.
 • General Baden-Powell startar pojkscouterna.
 • Trippelentanten bildas av Frankrike, Storbritannien o Ryssland.
 • I Sthlm upphör de s.k. “skolkarhemen” för “storskolkande” folkskolebarn. Verksamheten införlivas i barnavårdsnämndens övriga verksamhet.
 • Hjalmar Branting blir ordförande i SAP:s verkställande utskott (VU).
 • Tor Hedbergs pjäs Johan Ulfstjerna uruppförs på Svenska Teatern, Sthlm.
 • Födda bl.a. W. H. Auden (†1973), Björn-Erik Höijer (†1996), Zarah Leander (f. Sara Stina Hedberg, †1981), Leslie Charteris (f. Leslie Charles Bowyer-Yin, †1993), Daphne du Maurier (†1989), Katharine Hepburn (†2003), Laurence Olivier (†1989), Georges Remi a. k. a. Hergé (†1983), Georg Rydeberg (†1983), John Wayne (f. Marion Robert Morrison, †1979), René Char (†1988), Frida Kahlo (†1954), Robert A. Heinlein (†1988), Barbara Stanwyck (f. Ruby Catherine Stevens, †1990), Gunnar Ekelöf (†1968), Josef Kjellgren (†1948), Astrid Lindgren (†2002), Alberto Moravia (†1990), Maurice Blanchot (†2003), Oscar Niemeyer.
 • Joseph Conrad: The Secret Agent.
 • Elin Wägner: bokdebut, Från det jordiska museet.
 • Elsa Beskow: Olles skidfärd.
 • Laura Fitinghoff: Barnen från Frostmofjället.

1908

Årskiftet (trol.)

AS börjar mer systematiska språkstudier, framför allt jämförande språkforskning.

21 jan.

Spök-sonaten har urpremiär på Intima Teatern. Blandad kritik.

23-29 jan.

Kammarspel. Opus 3. Spök-Sonaten i bokhandeln.

31 jan.

Leka med elden har officiell sv. premiär på Intima Teatern, Stockholm (tidigare spelats 31.5 1907 vid halvprivat soaré av Östermalsteatern i Grand Restaurant National). Kritiken neg.

1 feb.

Bandet har sv. premiär på Intima Teatern, Stockholm. Kritiken hyllar.

5 feb.

AS lånar 3000:- av Riksbanken till Intima Teatern.

18 feb.

Kungliga Dramatiska Teaterns nya byggnad vid Nybroplan i Stockholm invigs m. Versupplagan av Mäster Olof. Svenska teatern (f.d. Nya teatern) sätter upp prosaupplagan

1 mars

AS i tillfällig konflikt m. August Falck.

27 mars

Kristina har urpremiär på Intima Teatern m. Manda Björling i huvudrollen.

1 april

Akut ekon. kris för Intima Teatern inför kvartalshyran. Räddas av prins Eugen.

4 april

Harriet Bosse förlovar sig m. skådespelaren Gunnar Wingård.

8 april

Svanehvit har urpremiär på Svenska teatern i Helsingfors m. musik av Jean Sibelius (ska våren 1906 ha bett AS att få tonsätta).

17 april

AS drabbas av magsmärtor, allt mer akuta fram till slutat av juni.

29 april

En ny blå bok avslutad.

1 maj (trol. c:a)

Fortsätter trol. omedelbart m. uppsatser till En blå bok. Den tredje.

11 maj (trol.)

Börjar ta privatlektioner i hebreiska för P. J. Ginsburg.

15 maj

Skickar sista brevet till HB.

17 maj

Brev från Gunnar Wingård där denna hotar skjuta AS om han forts. förfölja HB, enl. OD.

24 maj

Harriet Bosse g. m. Gunnar Wingård.

28 maj-3 juni

En ny blå bok i bokhandeln. Carl Larsson upptäcker sig avporträtterad under ”Hopljugna karaktärer” – brytning.

24 juni (c:a)

Magsmärtorna akuta. Läkare tillkallas o AS opereras för magsår. Tillfrisknar därefter rel. snabbt.

Juni/juli (månadsskiftet)

AS blir Intima Teaterns regissör.

11 juli

Flyttar från Karlavägen till ”Blå tornet”, Drottninggatan 85, 4 tr. där han hyr en triplett av Meta Falkner (som bor m. familj i våningen ovanför). Pantsätter samtidigt sitt bibliotek. Inackorderad till 1910 i Meta Falkners pensionat.

14 juli

Skickar de sista bidragen till En blå bok. Den tredje till förlaget.

14-21 juli (trol.)

Skriver Memorandum till Medlemmarne av Intima Teatern från Regissören.

16 juli

George Bernhard Shaw ser Fröken Julie på Intima Teatern m. AS.

17 aug.

Påbörjar enl. eg. uppg. i OD Siste riddaren.

25 aug

Avslutat Siste riddaren. Detta äv. sista anteckningen i Ockulta Dagboken, dock där daterat 27 aug.

Augusti (trol.)

Påbörjar Abu Casems tofflor direkt efter Siste riddaren. (Omnämnd som pågående arbete 1.9.)

20-27 aug

Memorandum till Medlemmarne av Intima Teatern från Regissören i bokhandeln.

27 aug.-2 sept.

Andra uppl. av Memorandum… i bokhandeln.

8 sept. (trol.)

Avslutat Abu Casems tofflor.

10 sept. (trol.)

Påbörjar Riksföreståndaren.

22 sept.

Riksföreståndaren avslutad.

Oktober

Början. Trol. Påbörjar Bjälbo-Jarlen.

8-14 okt.

En blå bok. Den tredje i bokhandeln.

21 okt.

Bjälbo-Jarlen har avslutats.

30 okt.

Svanehvit har sv. urpremiär på Intima Teatern m. Fanny Falkner i huvudrollen.

20 okt.-10 nov. (trol.)

Skriver Hamlet. Ett minnesblad…

10 nov. (trol. c:a)

Påbörjar Julius Caesar. Shakespeares historiska drama…

19-25 nov.

Hamlet i bokhandeln.

26 nov.

Intima Teatern firar ettårsjubileum.

4 nov.

Albert Ranft besöker AS o konflikten från 18.10 1907 biläggs tillfälligt.

December (trol. c:a)

Svarta handsken påbörjad. Möjl. redan nov. alt. mindre troligt jan.

1 dec.

Julius Caesar avslutad.

2 dec. (trol. c:a)

Påbörjar Shakespeares Macbeth, Othello, Romeo och Julia, Stormen, Kung Lear, Henrik VIII, En Midsommarnattsdröm

17-21 dec.

Julius Caesar i bokhandeln. Leder till kortare debatt.

20 dec.

Albert Ranft kritisk mot AS i DN. Polemik som avsl. 27.12

22 dec. (trol. c:a)

Shakespeares Macbeth… avslutad.

29 dec.

Abu Casems tofflor har urpremiär på Gefle Teater i uppsättn. av Karin Swanströms turnéensamble. Succé.

Händelser under året

 • 28 jan. Carl Larssons målning ”Gustav Vasas intåg i Stockholm” kommer efter 15 års stridigheter på plats i Nationalmuseums trapphall.
 • 18 febr. Kungl. Dramatiska Teaterns nya byggnad vid Nybroplan, Sthlm invigs m. versupplagan av Mäster Olof.
 • 26 febr. Sverige firar 250-årsminnet av Roskildefreden m. militärparader, allmän flaggning o tacksägelsegudstjänster.
 • †8 juni. Frans Hedberg (*1828).
 • 21 juni. M. suffragetter, bl.a. Emmeline Pankhurst o dotter, i spetsen demonstrerar en kvarts miljon människor i London för kvinnlig rösträtt.
 • 29 juni. I Gbg rasar gatustrider då 400 engelska strejkbrytare kommit för att lossa fartyg i blockad p.g.a. av den svenska hamnarbetarkonflikten.
 • 3 juli. Ungturkarnas revolution i det Osmanska riket. Major Ahmed Niyazi, m. 200 män inleder en revolt genom att desertera i Makedonien o slå läger bland kullarna, en av milstolparna i upplösningen av det Osmanska riket.
 • 12 juli. Sverige spelar sin första landskamp i fotboll o besegrar Norge m. 11-3.
 • 13 juli. Sprängattentat i Malmö hamn mot fartyget Amalthea m. engelska strejkbrytare. En man dödas o 23 skadas. Attentatet utförs av tre arbetslösa ungsocialister. Anton Nilson o Algot Roberg döms till döden 18.9. Alfred Stern får livstids straffarbete. HD ändrar senare dödsdomarna till livstids straffarbete.
 • 12 aug. Den första T-forden produceras vid Ford Motor Company i Detroit.
 • †17 aug. Laura Fitinghoff (*1848).
 • 22 sept. Bulgarien bryter m. den turkiska överhögheten o blir självständigt kungarike.
 • 5 okt. Österrike annekterar Bosnien o Hercegovina.
 • 6 nov. Butch Cassidy o The Sundance Kid antas ha dödats i Bolivia efter att ha omringats av soldater. Men det finns en mängd motsägande rykten o deras gravar är okända.
 • 26 nov. Kampanjen mot ”Nick Carter-litteraturen” inleds i Nya Dagligt Allehanda. Två dagar senare följer Cecilia Bååth-Holmberg upp m. ”Den kulturella dyfloden” i Stockholms Dagblad o vill inkludera Hj. Söderbergs Gertrud, Doktor Glas, Fanny Norrmans Brita från Österby, Henning von Melsted Fariséens hustru, samt dansken Jacob Knudsen Inger. Debatten pågår t.o.m. våren 1909.
 • 10 dec. Nobelpriset till bl.a. Klas Pontus Arnoldsson (Svenska freds- och skiljedomsföreningen) & Fredrik Bajer (fred), Rudolf Christoph Eucken (litt.)
 • 17 dec. Knut Wicksell, professor i nationalekonomi, döms till två månaders fängelse för att i ett anförande i Sthlms Folkets hus ha skämtat om den obefläckade avelsen.
 • 26 dec. Jack Johnson, USA besegrar Tommy Burns, Kanada i Sydney, o blir den första svarta världsmästaren i tungviktsboxning.
 • P.g.a. Roger Casements insamlade bevis om vidriga övergrepp tvingas Leopold II av Belgien att införa reformer i Kongo, hans personligt ägda koloni.
 • Ungsocialisten Hinke Bergegren utesluts ur SAP efter långvariga strider m. Hjalmar Branting.
 • Per Hallström väljs in i Sv. Akademien.
 • Borgerlig vigsel införs i Sverige som ett alternativ till kyrklig.
 • Den svenska riksdagen antar en invandringslag för att hindra “för landet skadlig invandring”.
 • Födda, bl.a. Simone de Beauvoir (†1986), Birgit Åkesson (†2001), Frederick “Tex” Avery (†1980), Balthus (f. Balthasar Klossowski de Rola †2001), David Lean (†1991), Elizabeth “Bette” Davis (†1989), Herbert von Karajan (†1989), Ingemar Hedenius (†1982), Lionel Hampton (†2002), James Stewart (†1997), Ian Fleming (†1964), Hannes Alfvén (†1995), Salvador Allende (†1973), Lyndon Johnson (†1973), Richard Wright (†1960), John Kenneth Galbraith (†2006), Claude Lévi-Strauss (†2009), Nils Poppe (†2000), Gösta Knutsson (†1973), Joseph McCarthy (†1957), Simon Wiesenthal (†2005).
 • Maria Sandel: bokdebut, Vid svältgränsen och andra berättelser.
 • Verner von Heidenstam: Svenskarna och deras hövdingar I.
 • G. K. Chesterton: The Man Who Was Thursday.
 • Kenneth Grahame: The Wind in the Willows.
 • Jack London: The Iron Heel.
 • Lucy Maud Montgomery: Anne of Green Gables.
 • K. G. Ossiannilsson: Barbarskogen.
 • Arnold Bennett: The Old Wives’ Tale.

1909

Under året

Skriver ett nytt för- o efterord till andra uppl. av Tjensteqvinnans son.

Januari

 • Början. Trol. Svarta handsken avslutad.
 • Osäkra uppg. Strindbergsutställning i Stockholm. Ev. 22.1.

6 jan.

Harriet Bosse, Gunnar Wingård får sonen, Bo.

9 jan.

AS försonar sig m. Ranft.

14 jan. (trol.)

Den romantiske klockaren på Rånö utkommer i separat uppl. ill. av Richard Lindström. Trol. i samb. m. AS 60-årsdag.

Januari

Abu Casems tofflor i bokhandeln.

14-29 jan.

Shakespeares Macbeth, Othello, Romeo och Julia, Stormen, Kung Lear, Henrik VIII, En Midsommarnattsdröm i bokhandeln.

21-27 jan.

Siste riddaren i bokhandeln.

22 jan.

 • AS fyller 60 år o uppvaktas av Socialdemokratiska ungdomsförbundet i sin bostad.
 • Firas äv. m. urpremiär på Siste riddaren på Dramaten. Mkt positiv kritik. (19 föreställn.) DN publ. nio tidigare otryckta uppsatser.
 • Privatföreställn. på Intima Teatern för Prins Eugen, Richard Bergh, Anders Zorn, m.fl. Utställn. av AS måleri i foajén.

23 jan.

Första texterna i Öppna bref till Intima Teatern levereras till Björk & Börjesson.

11-17 feb.

Riksföreståndaren i bokhandeln.

5 mars

Riksbankslånet om 3000:- skrivs över på August Falck m. AS o Carlheim-Gyllensköld som borgensmän.

25-31 mars

Bjälbo-Jarlen i bokhandeln.

26 mars

Urpremiär på Bjälbo-Jarlen på Svenska teatern. Positiv kritik. (16 föreställn. Sista 12.4.)

Mars/april (trol.)

Påbörjar Stora landsvägen (tre första tablåerna). AS sista drama.

Juni (mitten)

Öppna bref till Intima Teatern skickas till Björk & Börjesson.

11 juli

Skickar manus till Bibliska egennamn till Karl Börjesson. (Trol. påbörjad mot slutet 1908 el. snarare början 1909.)

27 juli

Karl Börjesson refus. Bibliska egennamn.

Augusti

AS hyr till vindsrummet m. ateljéfönster.

19 aug.

Stora landsvägen färdig, skickas till Karl Börjesson.

8 sept.

Dödsdansen har sv. urpremiär på Intima Teatern.

9-15 sept.

Kammarspel. Opus 5. Svarta handsken i bokhandeln.

1 okt.

Dödsdansen II har sv. urpremiär på Intima Teatern.

8 okt.

Rev. manus av Bibliska egennamn till Karl Börjesson m. erbjudande om att AS ska bekosta utg.

14-20 okt.

Öppna bref till Intima Teatern i bokhandeln.

20 okt.

Första sv. uppf. av Moderskärlek på Uppsala teater.

4 nov.

Karl Börjesson refus. äv. nya vers. av Bibliska egennamn.

11-17 nov.

Stora landsvägen i bokhandeln. Mkt positiva rec.

3 dec.

Andra uppl. av Stora landsvägen annonserad.

2-8 dec.

Författaren i bokhandeln. (Se 4.1 1887.)

15 dec

Skickar Bibliska egennamn till Bonniers. K-O Bonnier accepterar dagen efter. (AS end. 20 friex. i honorar enl. kontrakt 29.12.)

20 dec. (c:a – ”kort före jul”)

Tredje uppl. av Stora landsvägen.

26 dec.

Svarta handsken får sin urpremiär på Falu teater m. bl.a. Greta Strindberg i en av rollerna (Erland Collianders teatersällskap).

Händelser under året

 • †1 jan. Ivar Arosenius (*1878),
 • 17 jan. Sven Hedin ankomst från sin upptäcktsresa i Tibet firas triumfartat. Dekoreras m. Nordstjärneorden (kommendör, första klass).
 • 18 jan. Kata Dalström döms till två månaders fängelse för att ha smädat Sveriges riksdag i ett fördrag: “Första kammaren valdes av oxar, får, getter, svin och penningpåsen – då kan ni själva tänka er huruvida representanterna är”.
 • 19 jan. Träsnidaren Axel Peterssons, ”Döderhultarn”, får genombrott på utställning över svenska humorister.
 • 10 febr. Allmän rösträtten för män godkänns slutligen av den svenska riksdagen, men rösträttsåldern höjs från 21 till 24 år.
 • 20 febr. Marinetti publicerar manifest för futurismen i Le Figaro: “en rytande bil är vackrare än Nike från Samothrake”.
 • 24 febr. Halstabletten Läkerol börjar säljas.
 • 3 mars. Konstnärsgruppen De Unga, m. bl.a. Isaac Grünewald, framträder i en uppmärksammad konstutställning.
 • †6 mars Gustaf af Geijerstam (*1858).
 • 6 april. Robert Peary (USA) blir först att nå Nordpolen.
 • 13 april. Den osmanske sultanen Abd ül-Hamid II avsätts då hans kontrarevolution misslyckats. En massaker på armenier i staden Adana får regeringen att m. överväldigande majoritet ta beslutet. Efterträds av sin bror.
 • 18 maj. Premiär för Ryska baletten i Paris m. Vaslav Nijinskij.
 • 24 maj. Europas nio första nationalparker skapas i Sverige.
 • 4 juni. En konstindustriutställning öppnas i Sthlm.
 • 27 juni. Under tsarens besök skjuts general Otto Beckman ihjäl i Kungsträdgården av 22-åriga ungsocialisten Hjalmar Wång, som sedan tar sitt liv. Trol. trodde han att Beckman var en rysk general.
 • 6 juli. Heidenstam 50 år. Mottar ”nationalhyllning” på Övralid. Uppvaktas av studenter m. standar o fackeltåg.
 • 2 aug. Georges Legagneux genomför på Gärdet, Sthlm, Sveriges första officiella flygning inför publik, bl.a. kung Gustaf V.
 • 4 aug. Storstrejk utbryter o pågår till 4 sept. Nederlag för LO som förlorar hälften av medl. kommande år.
 • 8 dec. Verner von Heidenstam promoveras till hedersdoktor vid Sthlms högskola, mottar lagerkransen av Karl Warburg.
 • Dec. Leo Hendrik Baekeland utvecklar den första plasten, kallar den ”bakelit”.
 • Dec. Första elektriska brödrosten börjar säljas i USA.
 • Dec. Edvard Munch målar ”Skriet”.
 • 10 dec. Nobelpris, bl.a. Selma Lagerlöf (litt.).
 • 17 dec. John D. Rockefellers bolag Standard Oil i USA döms för brott mot USA:s antitrustlagar.
 • Svenska sällskapet för rashygien bildas.
 • Födda bl.a. Simone Weil (†1943), Barbro Alving (†1987), Anna Ingrid Cecilia “Kid” Severin (†2000), Lennart Bernadotte (†2004), Errol Flynn (†1959), Alfred Gerald Caplin “Al Capp” (†1979), Alexander “Alex” Raymond (†1956), Eugene Ionesco (†1994), Carl-Adam Nycop (†2006), Elia Kazan (f. Elias Kazantzoglou, †2003), Lennart Geijer (†1999), Jacques Tati (f. Jacques Tatischeff, †1982).
 • Ture Nerman: debut, Nidvisor och solsalmer (talspråklig fri vers.)
 • Hjalmar Bergman: Savonarola.
 • Gertrude Stein: Three Lives.
 • Guillaume Apollinaire: L’Enchanteur Pourrissant.
 • François Mauriac: Les Mains Jointes.
 • Jack London: Martin Eden.

1910-talet


1910

Januari

Fjärde uppl. av Stora landsvägen

Februari (trol.)

Påbörjar uppsatser till En extra blå bok.

19 feb.

Stora landsvägen har urpremiär på Intima Teatern.

Mars (början)

Återfår sitt bibliotek från pantbanken.

3-9 mars

Bibliska egennamn i bokhandeln.

5 mars

Första sv. uppf. (dock turnéuppf. 1907) av Inför döden på Intima Teatern, Stockholm.

1 april

Skickar trol. tio uppsatser till Björk & Börjesson m. försl. om En extra blå bok. Därefter kontinuerliga förhandl. till 9.1 1912.

24 april

Skickar o erbjuder sin första artikel till Valfrid Spångberg, red. på Afton-Tidningen (AT, red., Drottningg. 83) utan krav på honorar mot att tidningen inte ändrar/stryker utan AS medgivande.

29 april

”Faraon-dyrkan” publ. i AT. Den första av de artiklar som resulterar i ”Strindbergsfejden”. C:a 300 debattörer skriver under 16 månader 465 inlägg.

5 maj

Karl Börjesson vill utesluta Modermålets anor ur En extra blå bok.

14 maj

Skickar Modermålets anor till Bonniers som tycks omedelbart acceptera.

17 maj

Kamraterna har svensk urpremiär på Intima Teatern, Stockholm.

30 maj

AS inleder på allvar angreppet på Heidenstam, Levertin (”Stora priset”, AT).

1 juli

Måleriarbetaren, ungdemokraten o agitatorn, Adolf Lundgrehn föreslår riksdag o nation i artikel i AT en nationalinsamling för Strindberg. (Se 6.4 1911.)

7 juli

Erik Thyselius ansluter sig i AT till Lundgrehns idé men riktar uppmaningen till ”folket”. Ytterligare skribenter ansluter sig vartefter. (E. W. Hülphers Smålands Folkblad 8.7, Gustaf Uddgren Figaro 16.7, Erik Hedén Social-Demokraten [Soc.D.] 16.7 etc.) Motstånd från bl.a. Fredrik Böök i SvD 8.7.

9-10 juli

Andra uppl. av Svarta fanor utkommer på Åhlén & Åkerlunds förlag.

16 juli

AS inleder på allvar angreppet på Sven Hedin. (”Ur-Tjuva”, AT).

17-23 juli

Modermålets anor i bokhandeln.

22 juli

Sven Hedins beryktade motattack i DN.

29 juli

Den sista (28:e) artikeln av saml. Tal till svenska nationen.

30 juli

Inleder svit om sex artiklar (30.7-10.8) i AT som kom att inleda saml. Religiös renässans. (Forts. 4.11)

30 juli

Per Hallström, ledamot av Svenska Akademien sedan 1909, avvisar i SvD tanken på en nationalinsamling till AS.

31 juli

Falkners pensionatsverksamhet upphör o familjen flyttar till Valhallav. 107. AS bor kvar som hyresgäst, hyr formellt av familjen till 10.8 då han övergår till att hyra av vicevärden C. A. Grafström.

9 aug.

Tal till svenska nationen (28 artiklar i AT o Soc.D.) utg. på Socialdemokratiska ungdomsförbundet Frams förlag. (Sista, tionde uppl. 20.10 1910.)

12 aug.

Inl. artikelserie (14 st. 12.8-16.9) i Soc.D. o AT vilka saml. i Folkstaten.

30 aug.

August Falck annonserar (i SvD) att Intima ska sätta upp Maeterlincks Den objudne gästen. (Äv. intervj. i StD 2.9). AS ursinnig, först hans egna!

23 sept.

 • Fordringsegare o första sv. uppf. (dock turnéuppf. 1907) av Första varningen på Intima Teatern, Sthlm. Dålig publ. framgång.
 • Maeterlincks Den objudne gästen på Intima Teatern mot AS vilja. (Den enda pjäs av annan förf. än AS som spelas.) Publ. framgång.

14 okt.

AS o Carlheim-Gyllensköld i borgen för Riksb.lån om 2.400:- till August Falck.

November (början)

Skådespelarna på Intima Teat. i uppror p.g.a. dåliga arbetsförhållanden o uteblivna löner.

4 nov.

Inleder avslutande svit om fyra artiklar (4.11-25.11) i AT som kom att kompl. saml. Religiös renässans.

5 nov.

Falck o skådesp. når överenskommelse om arb. på Intima Teatern.

November

AS har träffat Anders Zorn f.f.g. o sitter modell.

7 nov.

AS inleder en tidningspolemik mot August Falck i AT. Tar avstånd från Intima teatern o drar tillbaka rätten att framföra hans pjäser. Sista inlägg fr. AS först 3.8 1911.

8 nov.

Folkstaten, (14 artikl. ur AT o Soc.D.) utg. på Frams förlag.

10 nov.

DN rapporterar att AS vill att Oscar Winge ska ta över Intima Teatern.

25 nov.

Publ. sin sista artikel i första omg. i Strindbergsfejden i AT (i Religiös renässans). Se vidare 27.1 1912.

8 dec.

Intima Teaters inventarier etc. belagda m. kvarstad för obetald hyra.

11 dec.

Sista föreställn. på Intima Teatern: Fröken Julie m. teaterdir. August Falck som Jean o Manda Björling som Julie.

12 dec. (c:a)

Att Oscar Winge ska överta Intima Teatern avvisas slutl. av AS.

17 dec.

AT publ. en enkät ang. insaml. till AS till repr. för div. ungdomsorg. Får positiv respons

19 dec.

Religiös renässans, (10 artikl. ur AT + en ytterl.) utg. på Frams förlag, i bokhandeln.

Händelser under året

 • 9 jan. Första svenska långfilmen, Värmlänningarne, har premiär.
 • 23 jan. Svenska Kommunalarbetareförbundet bildas.
 • 31 jan. Ulrich Salchow, Sverige blir världsmästare i konståkning för nionde gången.
 • 15 mars. Victoria Benedictssons pjäs Den bergtagna har urpremiär på Svenska teatern, Sthlm.
 • 7 april. Hinke Bergegren håller föredraget ”Kärlek utan barn”. Döms till fängelse, o riksdagen antar 2.7 ett förbud för information om, försäljning av preventivmedel.
 • 10 april Karolinska förbundet instiftas av bl.a. Sven Hedin, Heidenstam.
 • †21 april. Samuel Clemens “Mark Twain”, (*1835).
 • †26 april. Bjørnstjerne Bjørnson i Paris (*1832).
 • 1 maj. The National Association for the Advancement of Colored People (N.A.A.C.P.) bildas i New York. En föregångare i kampen för afroamerikanernas rättigheter.
 • †6 maj. Edward VII av Storbritanien (*1841). Efterträds av sin son George V.
 • 25 juni. Sveriges Arbetares Centralorganisation (SAC) bildas av syndikalistiska missnöjda utbrytare ur LO efter storstrejken 1909.
 • 26 juli. Trol. det första framträdandet av George Herrimans ”Krazy Kat” i en ruta av hans serie The Dingbat Family, som han började rita för Hearsts tidningar 20.6.
 • 17 aug. Alfred Ander döms för rånmord till döden, o blir 23.11 den sista personen som avrättas i Sverige.
 • 15 okt. Ernst Rolf skivdebuterar i Stlm, sjunger in tre titlar o tjänar 75 kronor. De ges året därpå ut som tre enkelsidiga skivor.
 • 18 nov. ”Svarta Fredagen”: Hundratals kvinnor demonstrerar utanför parlamentet i London i protest mot att premiärminister Herbert Asquith avvisat ett förslag om kvinnlig rösträtt. Nga m. Emmeline Pankhurst i spetsen försöker bryta sig in i parlamentet, stoppas av polis. Det urartar i kravaller o över 100 kvinnor arresteras o misshandlas brutalt av polisen.
 • 18 nov. Bondeledaren Emiliano Zapata o banditen Pancho Villa i Mexiko går m. i upproret mot den USA-stödda presidenten Porfirio Díaz.
 • †20 nov. Leo Tolstoj (*1828).
 • 3 dec. Det första barn- o ungdomsbiblioteket öppnar i Sthlm på privat initiativ.
 • 9 dec. De svenska prästernas tionde avskaffas.
 • Nobelpris bl.a. till: Paul Heyse (litt.)
 • Gideon Sundbäck, svensk bosatt i USA, får patent på blixtlåset.
 • Tor Hedberg efterträder Knut Michaelson som chef för Dramaten.
 • Födda bl.a Stig Järrel (†1998), David Niven (†1983), Akira Kurosawa (†1998), Karl Vennberg (†1995), Gunnel Beckman (†2003), Jacques-Yves Coustaeu (†1997), Erik Lindegren (†1968), “Moder Teresa” (f. Anjezë Gonxhe Bojaxhiu, †1997), Jean Genet (†1986), Thorsten Jonsson (†1950).
 • Hjalmar Bergman: Hans nåds testamente.
 • Elin Wägner: Pennskaftet.
 • Elsa Beskow: Tomtebobarnen.
 • Gustav Hedenvind-Eriksson: debut, Ur en fallen skog.
 • Rainer Maria Rilke: Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge.
 • E. M. Forster: Howards End.
 • Ivan Bunin: Дере′вня (Byn).
 • Alfred North Whitehead & Bertrand Russell: Principia Mathematica I (av III).
 • Martin Andersen Nexø: Pelle Erobreren – avslutande fjärde delen.
 A Strindberg 1910, Etsning av Anders Zorn.

1911

Under året

Greta o Henry von Philps enda barn dör vid förlossningen.

18 jan

Överenskommelse mellan AS, Falck o värden Rappe innebär att hyreskontraktet löses o den ekon. avveckl. av Intima Teatern därmed över.

24 jan.

Kontrakt m. Bonniers om Världsspråkets rötter (AS honorar 20 friex.)

25 jan.

Ordföranden i SDU Zeth Höglund tar initiativ till en Nationalinsamling till AS 63 årsdag. (Jfr 1.7 1910, 6.4 1911.) En Strindbergskommitté bildas m. ordf. August Lindberg, verkst. sekr. Richard Bergh. Äv. bl.a. Johan Lindström-Saxon, Vilhelm Carlheim-Gyllensköld, Karl Nordström, Nathan Söderblom, Marika Stiernstedt, Hjalmar Branting, John Landquist, Fredrik Ström. Ett upprop organiseras.

28 jan.

Påbörjar artikelserien ”Sveriges anor” i A-T. Publ. 15 artiklar t.o.m. 30.3.

31 jan.

Riksföreståndaren ha urpremiär på Dramaten. Blandad kritik. (13 föreställn.)

15 feb.

Nathan Söderblom föreslår AS till Nobelpriset men får svar att förslaget kommit in för sent för att beaktas.

25 feb.

Heidenstam inl. serien svarsartiklar i SvD.

26 mars (trol.)

Påbörjar strykningar av
Gustaf Adolf.

6 april

”Nationalgåfva till August Strindberg” publiceras undertecknat av 217 kända pers. Förutom kommittémedl. bl.a. Vicke Andrén, Olof Arborelius, Anna Branting, A. U. Bååth, Carl Eldh, Albert Engström, Christian Eriksson, Tor Hedberg, Erik Héden, Axel Hägerström Bengt Lidforss, Eugène Jansson, Nils Kreuger, Julius Kronberg, Bruno Liljefors, Axel Lundegård, Matilda Malling, Ada Nilsson, Ernst Nordlind, Anton Nyström, Georg Pauli, Torgny Segerstedt, Axel Sjöberg, Erik Thyselius, Anders Trulsson, Axel Törneman, Anna Wahlenberg, Anna B. Wicksell, Knut Wicksell, Carl Wilhelmsson, Otto von Zweigbergk, Hj. Öhrwall. (Undertecknas ej av bl.a. Fridtjuv Berg, Ruben G:son Berg, Gerda o August Brunius, Fredrik Böök, Nils Erdmann, Torsten Fogelqvist, Per Hallström, Mauritz Hellberg, Emil Hildebrand, Hans Hildebrand, Harald Hjärne, Oscar Montelius, Adolf Noreen, Vitalis Norström, Olof Rabenius, Henrik Schück, Karl Staaff, Wilhelm Stenhammar, Otto Sylwan, Hjalmar Söderberg, Fredrik Vetterlund, Karl Warburg, Anna Whitlock, Karl Wåhlin.) Omkr. 40 000 bidrar (enl. kommitténs beräkn.) m. c:a 20 000:-, varav 1000:- från Prins Eugen, Bruno Liljefors, Karl-Otto Bonnier; 500:- från Ernst Thiel, SDU-uppropet (se 1.7 1910, 25.1 1910).

13 april (trol. c:a)

Förkortade vers. av Gustaf Adolf klar.

1-7 juni

Världsspråkets rötter i bokhandeln.

15 juni

Björk & Börjesson accepterar att ge ut Kina och Japan. (Till större delen tidigare publ. som artiklar i AT dec. 1910-jan. 1911.)

11 el. 12 juni-31 aug.

En utställning (urspr. initiativ av Karl Börjesson) öppnar i Sthlm m. porträtt, manuskript, övers., brev, egna tavlor, m.m. i Hallins konsthandel, Drottningg.

30 juni

Kontrakt skrivs m. Alb. Bonniers förlag om rättigheterna till Samlade verk för 200 000:- (motsv. knappt 11 milj. 2020).

3 aug.

Sista inlägget i polemiken mellan AS o August Falck, som inleddes 7.11 1910. [Osäkra uppgifter.]

Augusti

Strindbergsfejden klingar av.

24 sept.

En matiné till AS ära arrangeras på initiativ av Strindbergskommitén (se 25.1) på Svenska Teatern m. musik, recitationer, uppläsningar. Måttlig uppslutning.

September/oktober

Gustaf Uddgren, Anna Hofmann Uddgren inl. filmatisering av Intima Teaterns upps. av Fröken Julie (August Falck, Manda Björling) o Fadren (August Falck, Karin Alexandersson m. John Ljungqvist, Konstantin Axelsson). (End. den senare bevarad.)

3 okt.

Konstnären Knut Jern tar kontakt för att få göra AS byst. Kommer senare göra den som placeras på Dramaten (sedan 2012 på Dramatens trappa).

5-11 okt.

Kina och Japan i bokhandeln. (350 numr. ex.)

14 dec.

Emil Strindberg (AS halvbror) dör.

15 dec.

Björk & Börjesson åtar sig att göra ett Register till En blå bok….

25 dec.

AS drabbas av lunginflammation m. 40 graders feber.

Händelser under året

 • 9 jan. Första svenska långfilmen,
 • 10 okt. Revolution bryter ut i Kina. Landets centralkommitté står helt oförberedd o kollapsar. 28 dec. störtas kejsardömet o republik utropas m. den från utlandet hemkomne revolutionsledaren Sun Yat-sen som landets första president.
 • 10 dec. Nobelpris till bl.a. Marie Curie (kemi), Maurice Maeterlinck (litt.)
 • 14 dec. Den norske polarforskaren Roald Amundsen vinner kapplöpningen om att först nå Sydpolen före britten George Scott.
 • Sveriges Minuthandlares Riksförbund kräver stopp för den judiska invandringen, eftersom man hävdar att judarna sysslar m. illegal gårdfarihandel.
 • Den brittiske atomfysikern Ernest Rutherford skapar en atommodell m. kärna o skal.
 • Bokförlaget Gallimard grundas i Paris av Gaston Gallimard. Den första utgivna boken är Paul Claudels pjäs L’Otage.
 • Födda bl.a. Gösta Bohman (†1997), Bruno Kreisky (†1990), Johan Jonatan ”Jussi” Björling (†1960), Ronald Reagan (†2004), Jean Harlow (f. Harlean Harlow Carpenter, †1937), Olof Lagercrantz (†2002), L. Ron Hubbard (†1986), Tennessee Williams (†1983), Ingrid Segerstedt Wiberg (†2010), Czeslaw Milosz (†2004), Georges Pompidou (†1974), Allan Pettersson (†1980), William Golding (†1993), Flann O’Brien (†1966), Olle Bærtling (†1981), Nino Rota (†1979), Naguib Mahfouz (†2006), Lee Falk (†1999), Robert Johnson (†1938), Max Frisch (†1991).
 • Sigfrid Siwertz: Mälarpirater.
 • Frances Hodgson Burnett: The Secret Garden.
 • G. K. Chesterton: The Innocence of Father Brown.
 • D. H. Lawrence: debut, The White Peacock.
 • Martin Koch: debut, Ellen. En liten historia.
August Strindberg,
Knut Jern, 1911 

1912

Under året

Samlade skrifter av August Strindberg utg./red. av John Landquist, börjar utkomma på Albert Bonniers förlag i 55 volymer. Utgivningen avslutas 1921.

Januari (första veckan)

AS tillfrisknar vartefter.

9 jan.

Björk & Börjesson åtar sig slutl. att ge ut En extra blå bok.

19 jan.

Filmatiserade Fröken Julie har premiär på Orientaliska teatern. (6 visn./dag i 10 dagar.) – Inga uppg. om att AS såg den, filmen förkommen.

22 jan.

AS uppvaktas på sin 63-årsdag av c:a 15.000 personer i ett fackeltåg org. av Stockholms arbetarkommun utanför sin bostad. På Berns arrangeras en ”medborgarfest” med minst 1600 deltagare på Strindbergskommitténs inititativ. Hyllningstal av borgmästaren Carl Lindhagen. En staty av Carl Eldh avtäcks m.m. Samtliga Stockholmsteatrar o ett tiotal landsortsteatrar spelar hans pjäser o lämnade intäkterna till insamlingen. (Enl. uppg. har Dramaten premiär på Erik XIV, Svenska teatern på Gustav Vasa o Folkets Hus-teatern på Kronbruden.) Hj. Bergman i brev 1.2: ”Läser Ni svenska tidningar så har Ni sett, hur kollosalt Strindberg firats. Bland annat spelade på samma kväll icke mindre än 16 teatrar däraf sex i Stockholm) 16 olika Strindbergspjäser. Ståtligt.”

27 jan.

AS publ. första av ny serie artiklar (7 st 27.1-21.2) om försvarfrågan i AT o Soc.D.

Februari

AS skänker 5000:- vardera till de organiserade arbetslösas förening i Sthlm o Svenska vanföreanstalternas centralkommitté.

2 mars

 • Nationalinsamlingen (c:a 45 000:-, motsv. c:a 2,3 milj. 2020) överlämnas till AS.
 • C:a. Tsarens kurir (7 artikl. ur AT o Soc.D.) utg. på Frams förlag. (Tre uppl. om s:a 30.000 ex. under året.)

7-13 mars

En extra blå bok i bokhandeln. Trol. skriven 1910.

14 mars

Sista “Beethovenaftonen”, kl. 16.00. Närv. Axel Strindberg, Vilhelm Carlheim-Gyllensköld, Richard Bergh, Karl Nordström, Nils Andersson, Tor Aulin. (Se äv. 12.1.01.)

14-20 mars

Kinesiska språkets härkomst I i bokhandeln. (Faksimilutgåva, numr. 200 ex.)

18 mars

Filmatiserade Fadren har premiär på Orientaliska teatern. (Visn. 5 dagar.)

22 mars (c:a)

AS skänker 1000:- till Svenska freds- och skiljedomsföreningen m. önskan om att ”Samvetskval” ska tryckas i billighetsutgåva.

Mars (c:a, trol.)

AS skänker 1000:- Socialdemokratiska ungdomsförbundets 4.e kongress. [Osäker uppgift.]

Mars (slutet, trol.)

AS magonda förvärras.

9 april

Det sista kända fotografiet av AS i snöyra på Drottningg. taget av AT:s fotograf Magnus Wester, dagen efter annandag påsk. (Eg. äv. en pojke på bilden, men vanl. retuscherad.)

12 april

AS dotter Greta o Henry von Philp besöker o märker att AS:s mage svullnat oroväckande. Han övertalas att bli opererad.

16 april

AS opereras i hemmet av dr. Gunnar Nyström. Vätska tappas ur buken. Magcancer konstateras.

April (trol. c:a mitten)

Kinesiska språkets härkomst II i bokhandeln. (Faksimilutgåva, numr. 200 ex.)

21 april

Siri von Essen dör i Helsingfors. AS nås av nyheten dagen efter.

22 april

Register till En blå bok… tryckt. AS tar emot besök, bl.a. K. O. Bonnier.

13 maj

AS sjukdom når sin kris tidigt på morgonen. Henry von Philp o Greta anländer. Även övr. barn tillkallas.

14 maj, tisdag.

August Strindberg dör av magcancer. Sjuksköterskan Hedvig Kistner, hushållerskan Mina Boklund, liksom barnen Greta, Karin, Hans vakar hos honom.

19 maj

AS begravs på Norra kyrkogården. Kortegen innehåller över 100 röda fanor från arbetarrörelsens organisationer o består av tusentals människor. Efter AS önskan bär åtta medlemmar av arbetarkommunen kistan. Vägen från Blå Tornet kantas av människomassor. Ärkebiskop Nathan Söderblom förättar jordfästningen. På träkorset som pryder graven: ”O crux ave spes unica” (”Var hälsat kors [vårt] enda hopp”), urspr, från galliske 500-talspoeten Venantius Fortunatis hymn ”Vexilla regis prodeunt” (”Fram tågar Konungens banér”). Se äv. SV 37:48, 49.

4 juni

Gustaf Adolf framförs f.f.g. på sv. på Djurgårdscirkus, Sthlm i förkortad version. 13 förest.

12 juni

Greta von Philp, f. Strindberg dör i en tågolycka i Malmslätt.

27 sept. (trol.)

Max Reinhardts banbrytande uppsättn. av Totentanz (Dödsdansen) på Deutsches Theater, Berlin.

Händelser under året

 • Republiken Kina gr. (numera på Taiwan).
 • 8 jan. African National Congress (ANC) bildas i Sydafrika.
 • 25 jan. Sven Hedin publ. broschyren Ett varningsord, för svensk militär upprustning, inkl. byggandet av en pansarbåt, ”F-båten”. Flera insamlingar till en svenska pansarbåt inleds.
 • †29 jan. Herman Bang (1857).
 • 14-15 april. Titanic kolliderar m. ett isberg utanför Newfoundland o sjunker. 1503 av 2207 dör. Omkr. 130 svenskar finns m. ombord, varav 90 dör.
 • †20 april. Bram Stoker (1847).
 • 1 maj. Ryska socialisten o blivande Sovjetambassadören Aleksandra Kollontaj förstamajtalar på Gärdet, Sthlm.
 • 5 maj. De olympiska spelen invigs i Sthlm. Spelen pågår 6-27 juli.
 • 7 maj. Nationalinsamling av Svenska pansarbåtsföreningen ger drygt 10 miljoner SEK till kung o statsminister.
 • 8 maj. Riksdagen beslutar att inrätta Socialstyrelsen från 1.1 1913.
 • †14 maj. Fredrik VIII av Danmark (1843). Efterträds av sonen Kristian X.
 • 1 juni. Sthlms stadion invigs, ritad av Torben Grut, till de olympiska spelen. Kostnad 1.188.000 SEK (motsv. knappt 53 milj. 2010).
 • †12 juni Carl David af Wirsén (1842).
 • 16 juni. På grund av försumlighet av en växelskötare krockar två tåg vid Malmslätt. 14 skadas, 22 människor dör, däribland Greta von Philp (f. Strindberg).
 • 25 aug. Barnförlaming (polio) härjar i Sverige, o totalt har 1 459 fall inträffat under året, mot 476 under hela föregående år.
 • 17 sept. Pingstförsamlingen i Skövde grundas som en av Sveriges första pingstförsamlingar. • 27 sept. Gustaf Dalén förlorar synen då ett experiment exploderar.
 • 6 okt. DN anordnar en tävling om Sveriges populäraste namn. Erik vinner före Karl, Margit o Anna.
 • 14 nov. Erik Axel Karlfeldt efterträder Wirsén som Sv. Akad:s ständige sekreterare.
 • 16 nov. ABF bildas på initiativ av Rickard Sandler.
 • Trad. m. adventsstjärnor introd. i Sverige av Julia Aurelius.
 • 7 dec. Vid utgrävningar i fornegyptiska staden El-Asmara hittar tyske arkeologen Ludwig Borchardt en målad byst i kalksten av drottning Nefertiti (Neues Museum, Berlin).
 • Nobelpris till bl.a. Gustaf Dalén (fysik), Gerhart Hauptmann (litt.)
 • 20 dec. Grosshandl. Carl Fredrik Liljevalchs dödsbo anslår 500.000:- till en ny konsthall.
 • Svenska Bokförläggareföreningen o Nya
 • Bokförläggareföreningen slås samman efter den 25-åriga schismen.
 • Tidens förlag, m. anknytning till SAP, grundas.
 • Födda bl.a. Arne Naess (†2009), Jackson Pollock (†1956), prins Bertil (†1997), Sonja Henie (†1969), Lille Bror Söderlundh (†1957), Alan Turing (†1954), Woody Guthrie (†1967), Raoul Wallenberg (†19..?), Erich Honecker (†1994), Marianne Zetterström (”Viola”, †2011), Michelangelo Antonioni (†2007), Lightnin’ Hopkins (†1982).
 • Hjalmar Söderberg: Den allvarsamma leken.
 • Pär Lagerkvist: debut Människor.
 • Anna Maria Roos: Sörgården resp. I Önnemo (båda läroböcker för småskolan).
 • Vilhelm Ekelund: Båge och lyra.
 • Thomas Mann: Der Tod in Venedig.
 • Selma Lagerlöf: Körkarlen.
 • Jean Webster: Daddy-Long-Legs.
 • Hjalmar Bergman: Vi Bookar, Krokar och Rothar.
 • Edith Wharton: The Reef.
 • Bertrand Russell: The Problems of Philosophy.
 • Carl Jung: Wandlungen und Symbole der Libido.
 • George Bernard Shaw: Pygmalion.
 • Samlade skrifter av August Strindberg i 55 volymer utgivna, redigerade av John Landquist, börjar utkomma på Albert Bonniers förlag. Utgivningen avslutas 1921.
Strindberg i snöyra på Drottningg.
taget av AT:s fotograf Magnus Wester
(9 april 1912)
Strinbergs begravningståg, 19 maj 1912
 “O crux ave spes unica”
(”Var hälsat kors [vårt] enda hopp”)

1917

3 sep.

Hans Strindberg dör.

De huvudsakliga källorna har varit August Strindbergs Samlade Verk del 1-71 (1979-2012), d.v.s. delarnas fylliga och precisa kommentarer av Bo Bennich-Björkman, Ulf Boëthius, Sven-Gustaf Edqvist, Per-Erik Ekholm, Hans-Göran Ekman, Gunnel Engwall, Ann-Charlotte Gavel Adams, Rune Helleday, Camilla Kretz, Karl-åke Kärnell, Bengt Landgren, Birger Liljestrand, Hans Lindström, Björn Meidal, Torbjörn Nilsson, Gunnar Ollén, Karin Petherick, Bo Ralph, Claes Rosenqvist, Göran Rossholm, Magnus Röhl, Hans Sandberg, Nils åke Sjöstedt, Carl Reinhold Smedmark, James Spens, Per Stam, Göran Stockenström, Barbro Ståhle Sjönell, Björn Sundberg, Conny Svensson, Hans Söderström, Ola Östin. Under Lars Dahlbäcks huvudredaktörskap (1979-2008) och under Per Stams (2009-2020). I första hand fakta om verkens tillkomst och utgivning men även en hel del om kringomständigheterna.

Jag har också tacksamt tagit emot ytterligare uppgifter och korrigeringar av Jan Billgren (Beethovenaftnarna, m.m.) och en stor mängd synpunkter, rättelser och tillägg av Lars Dahlbäck.

Ifråga om bostadsorter i Norden har använts Alice Rasmussens fylliga Det går en oro genom själen. Strindbergs hem och vistelseorter i Norden (1997). (Boken innehåller dock en del sannolika faktafel, se nedan.) Ytterligare har uppgifterna kompletterats främst med Gunnar Brandells biografi Strindberg – ett författarliv, del 1-4 (1983-1989), Allan Hagstens Den unge Strindberg (akad.avh. 1951) bl.a. ifråga om Strindbergs skolgång (II:27-37), Göran Söderström Strindberg och bildkonsten (akad.avh. 1972), Björn Meidal Från profet till folktribun (akad.avh. 1982), Ulf Boëthius Strindberg och kvinnofrågan till och med Giftas I (akad. avh. 1969).
Därutöver har även fakta vid behov kontrollerats mot källor på internet (t ex Språkbankens konkordans i Korp, (http://spraakbanken.gu.se/korp/) och diverse tryckta källor.

Avvikande eller ev. motstridiga uppgifter till de som anges i kronologin.

Alice Rasmussen Det går en oro genom själen:
1874, 12 maj. Adressen Kaptensgatan 18, 5 tr. anges som nuvarande nr 15. Gunnar Brandell anger det som nummer 5 (Brandell I:181).
1894, 22 okt. Strindberg gästar den norska målaren Frits Thaulow m. hustru Alexandra i Dieppe enligt Per Stams kommentar till Samlade Verk (SV 36:541). Rasmussen anger året som 1895.
1895, 5-6 april. Strindberg besöker André Dubosc, Rouen (c:a 12 mil NV om Paris). året bl.a. enl. kommentaren till Samlade Verk (SV 36:543). Rasmussen anger året 1896.
1896, 13 dec. Strindberg tar in på Hotel Central, enl. Lundstedt Strindberg i Lund (2001), hos Rasmussen anges att Strindberg tar in på Stadshuset (vid Stortorget).
1895, 14-19 juli. Strindberg avreser från Ystad och anländer fem dagar senare till Paris, enligt kommentaren till Samlade Verk (SV 36:544). Rasmussen anger att Strindberg återkommer 16 juli.
1895, 19-25 juli c:a. Hos Julien Leclerque i Palaiseau (Seine-et-Oise), enligt kommentaren till Samlade Verk (SV 36:544). Rasmussen daterar Strindbergs vistelse från den 16 juli.
1897, 1 jan. Flyttar åter in på Hotell Central, Lund. Enl. Samlade Verk bor han troligen kvar tills han flyttar in hos Bülow 20.1 (SV 36:548). Enligt Rasmussen avreser han redan 12.1, men hon anger inga uppg. om hans upphåll under mellantiden.
1901, 5 mars. Strindberg och Harriet Bosse förlovar sig. (SV 43:379, SV45:249.) Enligt Rasmussen den 6 mars.
1901, maj. Hyran Karlavägen 40, anges t. 1400:-/månad. Bör vara per år, men uppg. kan inte dokumenteras.

1888, 21 sept. Skilsmässan mellan Strindberg och Siri von Essen bekräftas genom dom. Göran Söderström anger i Strindberg och bildkonsten: ’Kungl. Majt upplöser äktenskapet 9 sept.”

1846, 18.5; 1848, 1.4; 1851 1.4. Riddarholmshamnen 12. Gunnar Brandell (Strindberg – ett författarliv), Torsten Eklund (Meddelanden från Strindbergssällskapet 21/1957, äv. Strindbergiana 30), liksom Rasmussen och SV 20:379, 380, 392, anger alla att familjens adress var Riddarholmshamnen 14. Att det var nr 12 grundar jag på Béatrice Glases grundligt redovisade detaljkunskaper om Riddarholmen. (Se t.ex. Béatrice Glase “August Strindberg och Riddarholmen – ett livslångt förhållande”)


Versioner: v. 2.2 – februari 2024; v. 2.1 – mars 2021; v. 2.0 – jan. 2021; v. 1.3 – okt. 2013; v. 1.2 – aug. 2012; v. 1.15ß – juli 2012; v. 1.10 – dec. 2011; v. 1.00 – okt. 2011.)

Tillbaka till toppen