Studera Strindberg

Starta studiecirkel
Tryggve Lundh har fått i uppdrag, som strindbergskännare och medlem i  Strindbergssällskapets styrelse, att stimulera till läsning, samtal och diskussion av Strindbergs verk genom studiecirklar. Att läsa Strindberg tillsammans i en studiecirkel berikar, frigör läsning och öppnar texterna på ett suveränt sätt.

Tryggve har nu arbetat med detta en tid, utifrån sina cirkelledarerfarenheter i ABF och har Sörmland som pilotlän. Dessutom har han skrivit om Strindberg och hållit föreläsningar under ca 30 år med olika inriktningar.

“Jag vill vidga cirkelsamtalen om Strindbergs mångskiftande författarskap genom att stimulera till allsköns cirklar i alla landskap, län och i många studieförbund, säger Tryggve Lundh.”

För dig som känner att du vill starta en studiecirkel erbjuder sig Tryggve att hjälpa till genom att själv hålla, eller förmedla, introduktionsföreläsningar om Strindbergs liv och verk och genom att hjälpa er på olika platser att skräddarsy den cirkel ni själva lokalt skulle vilja bilda. Han kan även bistå med cirkellitteratur och har också en cirkelmetodik om Strindberg som gärna förmedlas. I mån av tid och möjlighet kan han även själv leda cirklar på vederbörandes hemort.

Hör av er till Tryggve så planerar ni tillsammans hur Strix kan läsas där du bor!

Tryggve Lundh
Adress: Klostergatan 9,64431 Torshälla
Mobil: 0763407415
E-post: Tryggve.lundh@gmail.com