Kort kronologi

1849
22 januari föds Johan August Strindberg som tredje barnet till Carl Oscar Strindberg, 37 år,och Eleonora ”Nora” född Norling, 26 år.
Hans bror Axel ska snart fylla 4 år, och Oscar är knappt 2 år. Han är det första barnet inom äktenskapet – föräldrarna har tidigare bara varit trolovade.

Nora har en småborgerlig bakgrund. Hon är dotter till en skräddarmästare och arbetade som uppasserska på Liljeholmens värdshus när hon inledde ett förhållande med Carl Oscar. I början av relationen är hon hans husföreståndare.
Carl Oscar är son till en från Jämtland inflyttad, framgångsrik kryddkramhandlare, Zacharias Strindberg, och beskrivs som en sällskaplig, stark karaktär.
Familjen bor i Riddarholmshamnen, där Carl Oscar har sitt kontor och bedriver ångbåtskomission (befraktar ångbåtar med gods- och persontrafik).
Yrket har han fått genom sin 17 år äldre bror Johan Ludvig Strindberg som han efterträtt som redare och kassadirektör för järnångfartyget Samuel Owens, byggt 1840. Det första i sitt slag i Sverige. Dessutom har han från tid till annan olika handelsbodar runt om i staden.

Sverige är på väg att industrialiseras och den nya aktiebolagslagen lägger grunden för satsningar på bland annat på järnvägar, telegraf och gasledningar. Men Europa skakas av spänningar. året innan, 1848, innehöll Februarirevolutionen i Paris, Marsoroligheterna i Stockholm, Schleswig-Holsteinska krigets utbrott och publiceringen av Karl Marx Manifest der Kommunistischen Partei (på sv. samma år: Det Kommunistiska manifestet).

1850-talet
Trots Strindbergs beskrivning i Tjänstekvinnas son, verkar hemmet ha varit stabilt borgerligt med en dominant patriarkal far med ett ovanligt skönhetsintresse (musik, kläder, trägårdsodling) och en religiös, relativt tillbakadragen mor.
Decenniet efter att han har fötts präglas familjens liv av nya syskon (Eleonora f. 1850 troligen död strax efter födseln, Olof f. 1854, Anna f. 1855, Elisabeth f. 1857 och Nora f. 1858) och många flyttar mellan lägenheter vid Klara Kyrka och malmgårdar vid Norrtull.
En konkurs 1853 är en tillfällig katastrof men familjen återhämtar sig snart.
Strindberg börjar skolan. Först småbarnsskola, sedan förberedande klass innan han 1860, elva år gammal, börjar i Jakobs Elementärläroverk.
Somrarna tillbringar han inackorderad med sina bröder i klockargårdar på landsbygden.

Det blir allt lättare att färdas och att meddela sig över landet genom järnvägar och telegraf. Sverige får till exempel sina första frimärken. Speciellt viktig är kvinnornas situation, socialt, ekonomiskt. Successivt får de bättre juridiska och praktiska möjligheter: myndighet, yrken och utbildningar öppnas. Men prostitutionen och syfilis breder ut sig.

1860-talet
Sommaren 1861 visar modern Nora symptom på tuberkulos. Samma höst börjar August på privatläroverket Stockholms Lyceum. I januari 1862 blir Nora sängliggande och dör 20 mars, 39 år gammal. Strindberg, just fyllda 13 år, genomgår en religiös kris och börjar omfatta en pietistisk (starkt känslosam, personlig) kristen tro som tycks hålla i sig fram till universitetstiden. På senhösten tillkännager hans far, nu 51 år, sin förlovning med familjens trettio år yngre husmamsell, Emilia Petersson. De gifter sig och ett drygt år senare får Strindberg en halvbror, Emil.
August studerar och arbetar på fritiden som privatlärare. Han blir medlem i skarpskytterörelsen och får sin första starka upplevelse av skärgården – som han gång på gång kommer att använda i sina berättelser – under en övning på Tyresö.
1867 blir han den första i familjen som avlägger studentexamen och reser till Uppsala för att studera estetik och moderna språk. Studierna går inte bra och han avbryter dem upprepade gånger för olika lärartjänster. Samtidigt skriver han sina första tidningsartiklar, gör ett misslyckat försök att inleda en skådespelarkarriär och börjar skriva sina första dramer.

Landet fortsätter moderniseras. Frikyrkorna stärker sin ställning och svenska kyrkan är på reträtt. Det borgerliga, liberala samhället är på väg att slutligt ta över från det gamla ståndssamhället. Tvåkammarriksdagen införs 1866/67. Dagens Nyheter grundas växer sig snabbt stor genom spridas med järnväg över landet. Det är inte längre tillåtet att lämna svinmat, döda djur eller sopor på gator o torg.

1870-talet
I Uppsala är Strindberg med och bildar det fornnordiska förbundet Runa där hans skönlitterära skrivande uppmuntras. Han skriver sina första kända dikter och fortsätter att skriva dramer.
Enaktsdramat Till Rom blir antaget på Dramaten. Pjäsen Hermione uppförs inte men får ett hedersomnämnande av Svenska Akademien.

Fransk-tyska kriget 1870-71 betyder slutet för det andra kejsardömet i Frankrike. Jules Verne ger ut Vingt mille lieues sous les mers (En världsomsegling under havet), Aleksis KiviSeitsemän veljestä (Sju bröder) och Leopold von Sacher-Masoch Venus im Pelz (Venus i päls).